Page 1

FAMILIA ETA ESKOLA Familia eta eskola bi kontzeptu ezberdin dira, baina biek daukate helburu berdina, haurraren  hazkuntza pertsonala garatzea eta haurraren ongizate fisikoa eta psikologikoa lortzea. Ez da erraza  familiaren eta eskolaren arteko erlazioa perfektua lortzea, baina familia eta eskola haurraren  lehenengo bi urteetan dauden bi kontzeptu garrantzitsuenak dira beraz esan genezake familien eta  irakasleen arteko kolaborazioa batak besteengan ikastetik datzala haurraren kualitate eta ezaugarriak  gehiago sankondu ahal izateko. Eskolan eta etxean haurrak ez ditu gauza berdinak egiten baina gauza batzuk amankomunean daude,  adibidez haurrak jostailuak batu beharko ditu eskolan eta etxean, horregaitik da garrantzitsua eskola  eta familiaren artean kohordinazioa egotea, normalean, haurtzaroan esku hartze hau nabariagoa  izaten da baina honek  ez du esan nahi ondorengo ikasketa prozesuan zehar kontaktua galtzen edo  gutxitzen joan behar denik.  Oso garrantzitsua da hezkuntza sistema berdina konpartitzea eskolak eta familiak, hau posible  izateko lau puntu bete behar dira: haurra ezagutzea , irizpide hezigarri berdinak ezantzea, ikasleekin  dagoen harremana zein den esatea eta familiari eskolaren funtzio hezitzailea zein den ezagutzen  laguntzea.  Eskolak familiarekin komunikatzeko elkarrizketak erabiltzen ditu. Lehenengo elkarrizketa haurra  matrikulatzean egiten da, elkarrizketak ere gurasoak eskatu ahal dezakete haurraren garapen  garapena zein den jakiteko edo ikuspuntu ezberdinak elkar banatzeko. Askotan familia nahi izanten dituzten espektatibak beraien seme alabekiko gehiegizkoak izan  daitezeke taldearen propietateen barruan, aldi berean irakasleek ere badituzte beraien espektatibak  familiarekiko:profesioltasun jokaera bat ordutegi eta ekintza zehatza ongi burutzea... Gurasoen parte hartzea eskolan oso onuragarria izan daiteke haurrarentzat, bi kontzeptuak batu  egiten direlako baina kontu handia izan behar da familiaren parte hartzearen neurria hartzerako  orduan haurraren erresponsabilitate maila ez gaitzezteko.


Familiak gero eta txikiagoak dira ez dira ain eroso sentitzen. Familia handiak (aiton­amona, neba­ arreba, lengusu...) laguntza gehiago zeukaten.  Kontuan hartu beharrekoa da ere, gaur egungo familia ereduak ez direla orain dela ehun urte  bezalakoak gero eta kasu gehiagotan ikusten dira eta, adopzioak sexualitate berdineko bikoteak ,  bikoteen arteko banaketak... Gainera gero eta etorkin gehiago izateak kultura eta hizkuntza  dezberdinak areagotu ditu.

Familia eta eskola  

Bertan familia eta eskolaren artean egon beharko lukeen harremanaren dezkripzioa azaltzen da.

Familia eta eskola  

Bertan familia eta eskolaren artean egon beharko lukeen harremanaren dezkripzioa azaltzen da.