Page 1

PORTFOLIO JAN HRDINA


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ KRESBA RUDKOU 2012


SOUKROMÁ ZAKÁZKA PROLÍNÁNÍ VRSTEV 2011


SOUKROMÁ ZAKÁZKA MANDALA DIGITÁLNÍ KRESBA 2013


AVEART.sro PIXELOVÁ GRAFIKA 2008


GINGA MUNDI (ACCR 2012) GRAFIKA PRO WEB 2012


DJ DUSTHY PLAKÁT PIXELOVÁ GRAFIKA 2008


SOUKROMÁ ZAKÁZKA WALLPAPERS PIXELOVÁ GRAFIKA 2010


SVĚTLO SLUNCE WEBOVÁ GRAFIKA 2013


AVEART.sro VÝSTAVA- TAPOMENUTÉ POHLEDY PLAKÁT 2009


AVEART.sro OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE TITULNÍ STRANA 2009


SVĚTLO SLUNCE STOLNÍ HRA DND4E PIXELOVÁ GRAFIKA 2013


KERAMIKA AD NÁBOŽENSTVÍ KOMORNÍ PLASTIKA 2009


OSTRAVSKÁ UNIVEZITA V OSTRAVĚ BYSTA MODELOVÁNÍ 2013


AVEART.sro DESIGNOVÁ VÁZA ODLÉVÁNÍ DO FORMY 2013


SOUKROMÁ ZAKÁZKA ZENOVÉ VÁZY PÁLENÁ KERAMIKA 2009


OSTRAVSKÁ UNIVEZITA V OSTRAVĚ PLASTIKA CENA


OSTRAVSKÁ UNIVEZITA V OSTRAVĚ ČAS KONCEPTUÁLNÍ FOTOGRAFIE 20011


AVEART.sro PŘITAŽLIVOST KONCEPTUÁLNÍ FOTOGRAFIE 2009


OSTRAVSKÁ UNIVERSITA V OSTRAVĚ UMĚLECKÝ PORTRÉT 2012


AVEART.sro GHETTO DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE 2009


AVEART.sro GHETTO DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE 2009


SOUKROMÁ ZAKÁZKA OLOMOUC DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE 2009


SOUKROMÁ ZAKÁZKA ĆESKÝ KRUMLOV ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE 2012


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ ARCHITEKTURA OSTRAVA FOTOGRAFIE 2013


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ ARCHITEKTURA OSTRAVA FOTOGRAFIE 2013


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PORTRÉTY FOTOGRAFIE 2010


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PORTRÉTY FOTOGRAFIE 2012


ANPRO s.r.o. PROPAGAČNÍ FOTOGRAFIE 2009


SOUKROMÁ ZAKÁZKA UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE PORTRÉT 2012


PSOUKROMÁ ZAKÁZKA UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE PORTRÉT 2012


SOUKROMÁ ZAKÁZKA FOTOGRAFIE DO INTERIÉRU FOTOGRAFIE 2013


SOUKROMÁ ZAKÁZKA FOTOGRAFIE DO INTERIÉRU FOTOGRAFIE 2013


SOUKROMÁ ZAKÁZKA FOTOGRAFIE DO KALENDÁŘE FOTOGRAFIE 2013


JANHRDINAPOVINNOSTI@GMAIL.COM

JAN HRDINA  

Ukázky prací

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you