Page 1

Ouders van leerlingen 1e klassen TL, BK, en Lwoo


Doel van de maatschappelijke stage (Mas) • Alle jongeren maken tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving waarin zij een onbetaalde bijdrage leveren. • De stage moet zinvol zijn. • Het moet sociale verbanden in de samenleving versterken.


Wat levert het op? • voor de leerling:

- plezier en waardering - ideeen over eigen toekomst - verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving

• voor de samenleving: - hernieuwd positief imago voor het vrijwilligerswerk - anticiperen op de toekomst • voor de school: - uitbreiding van netwerk: bedrijven, vrijwilligerscentrales en andere stage-aanbieders.


Wat moet de leerling? • vanaf 2011 verplicht een maatschappelijke stage lopen (op dit moment is het V.O. bezig de Mas goed te organiseren) • in het VWO 72 uur, op de HAVO 60 uur en in het VMBO 48 uur effectieve stage lopen binnen het aantal jaren dat hun opleiding duurt. • langer mag altijd, korter niet. • stage lopen buiten schooltijd. • zelf een groot aandeel hebben in het verkrijgen van een stageplaats. • zorg dragen voor een goede administratie • presentatie houden indien mogelijk


Wat moeten de ouders? • nadrukkelijk helpen met het zoeken van een geschikte stageplaats voor hun kinderen. • begeleiden van hun kinderen. • ondersteunen en stimuleren.


Wat moet de school? • Informatie verstrekken aan leerlingen, ouders en leerkrachten • organiseren, stimuleren, ondersteunen, controleren en waarderen. • aandacht voor de activiteiten van de leerlingen • een portfolio aanmaken in its-learning • een certificaat uitreiken. • contacten onderhouden • een databank aanleggen van geschikte plaatsen • in bijzondere gevallen meedenken over een goede plek


Hoe nu verder? • de coordinator maatschappelijke stage (CorMas) informeert de leerlingen in december 2009. • de CorMas informeert de ouders begin januari 2010. • mentoren inventariseren op eenvoudige wijze de stageplaatsen en geven die door aan de coordinator Mas • de leerlingen houden de voortgang van hun plek bij in een portfolio in Its learning • februari 2010 75% van de leerlingen een plek. • maart 2010 100% van de leerlingen een plek


Wat nu te doen? • Stap 1 De leerlingen hebben allemaal een Stageboek gehad.


Wat verder te doen? • Stap 2 In het Stageboek zit het formulier “Stage Aanvraagformulier”. Voor het gemak zit dit formulier ook nog los in het boek.


Wat verder te doen? • Stap 3 “Stage Aanvraagformulier”. inleveren bij de mentor, die levert in bij coördinator Maatschappelijke Stage. De CorMas keurt goed....of af.


Wat meer te doen? • Stap 4 Kopie van “Stage Aanvraagformulier”. terug bij leerling. Zij kunnen nu stage gaan lopen.


Wat nog meer te doen? • Stap 5 “Stage Contract” moet getekend en ingeleverd gaan worden. Dit contract zit in het Stageboek.


Wat nu nog meer te doen? • Stap 6 De leerlingen houden hun uren bij: 1.In het “Logboek Maatschappelijke Stage” in het Stageboek en 2. Op de computer bij It’s learning”. (nog in de maak)


Wat verder nog te doen? • Stap 7 Als de stage voor het jaar klaar is: 1. Vullen de leerlingen in het Stageboek “Zelfbeoordeling van de leerling” in. 2. Maken zij een kort “Stageverslag” (staat in het Stageboek) 3. Vullen de Stagebegeleiders een “Stagerapport” in. (staat ook in het Stageboek)


Wat tenslotte te doen? • Stap 8 STAGEBOEK INLEVEREN!


Nog enkele feiten René Bekkers Sociologie, Universiteit Utrecht Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam Bijeenkomst maatschappelijke stage Utrecht, 1 oktober 2008

“Welke effecten heeft de maatschappelijke stage op leerlingen?”


Wie maken het succes? Stageaanbieder

Ouders

Leerling Mentor School

21


Leerlingen tevreden over de stage

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

37

39

17

4

Heel negatief

3

Negatief Neutraal

Positief

Heel positief 22


Zinvol? Niet altijd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zinvol

uitdagend

interessant

positief

veel geleerd

gezellig

neutraal

negatief

talent gebruikt

werd gewaardeerd

23


Verder nog vragen?

Zo ja, nu stellen Zo nee, veel succes

Informatie Mas voor ouders  
Informatie Mas voor ouders  

Informatie voor ouders over de maatschappelijke stage

Advertisement