Page 1

25.-28. august 2010

Nordisk Planmyndighetsmøte bergen – trondheim


PROGRAM

Onsdag 25. august formiddag

Ankomst til Radisson Blu Royal hotell Bryggen.

13.30

Fløybanen opp

14.00

Lunsj på Fløyen Folkerestaurant

14.30-15.30 15.30-17.00

Møte på Fløyen: Klima og byutvikling Det store klimaperspektivet v/Helge Drange Bergen kommune v/klimasjef Eva Britt Isager: • Byhistorie • Bybanen har åpnet • Passivhus på Løvstakksiden • Bergen by – en framtidens by

17.00

Ettermiddagsmat Fløyen

18.00

Fløybanen ned, deretter felles transport til Hurtigruten

19.00

Innrykk på hurtigruteskipet MS Richard With

20.00

Avgang Middag


ålesund

torsdag 26. august en

berg

02.00

Florø anløpes

04.14

Måløy anløpes

07.15

Torvik anløpes

07.00-08.45

Individuell frokost

8.45-9.15

Ålesund anløpes

09.30 – 09.45 09.45 10.10 10.35 11.15 11.40 12.05

Plenumssesjon Velkommen Presentasjon av årsrapporter • Sverige • Danmark • Finland • Island • Norge Informasjon om Geiranger

12.30

Lunsj kombinert med Geiranger

13.30

Geiranger

molde

trondheim

14.00 14.30 16.00 16.45 17.00

Plenumssesjon Landskap og turisme Maritim fysisk planlegging, belyst med temaene: • Vindkraft • Kystsoneforvaltning • Elektroniske sjøkart og maritim sikkerhet • Det svenske arbeidet med havsplanering Avslutning av innesesjon

17.45

Ålesund revisited med guide

18.45

Slutt for dagen

20.00 21.30

Middag Molde anløpes


fredag 27.august 01.30

Kristiansund anløpes

17.30

Slutt for dagen

08.15

Ankomst Trondheim transfer til Rica Nidelven hotell

19.10

Avgang fra hotellet til restaurant

19.30

Middag på Restaurant Credo

09.00

12.00 12.30

Plenumssesjon Klima og byutvikling forts. Hva skjer i Norge: • Framtidens byer • Klimakur • Miljøvern nærmere folket Hva skjer i de andre nordiske landene på dette området? Plenumssesjon Felles initiativer • Rapport fra nettverksmøter • Kommuneplan • Jura • VVM/KU Oppfølging av handlingsprogram

13.00

Lunsj

13.30 14.15

Orientering om Trondheim kommune Befaring

lørdag 28.august 08.30

Avgang fra hotellet til Besøkssenteret Nidarosdomen

09.00 09.30 11.00

Orientering på besøkssenter Nidarosdomen og Erkebispegården, riksregaliene og museet Vandring på egenhånd

12.00

Lunsj på Besøkssenteret – Café to tårn

13.00

Vandring på egenhånd i Trondheim. Flybuss tar 35 minutter fra sentrum til Trondheim flyplass. Avgang hvert kvarter fra sentrum eller busstasjon nær hotellet.


Hurtigrutas anløp


Nordisk planmyndighetsmøte

Sven Koefoed-Hansen

Vicedirektør

By- og landskabsstyrelsen

Sanne Kjær

Kontorchef, Byer

By- og landskabsstyrelsen

Holger Bisgaard

Kontorchef

By- og landskabsstyrelsen

Steen Pedersen

Miljøcenter Roskilde

By- og landskabsstyrelsen

Stefan Søsted

Miljøcenter Århus

By- og landskabsstyrelsen

Per Schou Christensen

Viceformand

Naturklagenævnet

Helena Säteri

Överdirektör

Miljöministeriet

Aila Korpivaara

Byggnadsråd

Miljöministeriet

Ulla Koski

Regionplaneringsråd

Miljöministeriet

Matti Vatilo

Byggnadsråd

Miljöministeriet

Tiina Tihlman

Konsultativ tjänesteman

Miljöministeriet

NORGE

FINLAND

DANMARK

Deltagere

ISLAND

SVERIGE

Janna Valik

Generaldirektör

Sara Benjamin Maria Ulfvarson Östlund

Boverket Miljödepartementet

Departementssekreterare

Claes Pile

Miljödepartementet Miljödepartementet

Olov Schultz

Internationell sekreterare

Boverket

Bengt Larsén

Utredare

Boverket

Stefán Thors

Direktør

Skipulagsstofnun

Hafdís Hafliðadóttir

Avdelingssjef

Skipulagsstofnun

Sigríður Auður Arnardóttir

Kontorsjef

Miljøverndepartementet

Jarle Jensen

Ekspedisjonssjef

Miljøverndepartementet

Marit Kleveland

Avdelingsdirektør

Miljøverndepartementet

Tom Hoel

Spesialrådgiver

Miljøverndepartementet

Kari Strande

Avdelingsdirektør

Miljøverndepartementet

Guri Ulltveit-Moe

Avdelingsdirektør

Miljøverndepartementet

Grete Haraldsdatter Haugdal

Rådgiver

Miljøverndepartementet

Bjørn Casper Horgen

Avdelingsdirektør

Miljøverndepartementet

Terje Kaldager

Seniorrådgiver

Miljøverndepartementet


BERGEN

Bergen er den største byen på Norges vestkyst og er omgitt av syv fjell. Byen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene». Bergen har i hele sin historie vært en ledende internasjonal handels- og sjøfartsby, og var hovedstad i Norgesveldets storhetstid til 1314. Bergen var Nordens største by til 1600-tallet og Norges største by til 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by. Bergen er sentrum for marine, maritime og petroleumsrelaterte forskningsmiljøer og næringsklynger som er blant de mest komplette og avanserte i verden. Bergen har en av Nordens mest trafikkerte flyplasser og en av Europas største og travleste havner. Totalt har Bergen vært herjet av 36 kjente store bybranner i årenes løp. Den siste inntraff i 1955 da nordlige deler av Bryggen brant ned. Her ligger nå Raddisson BLU hotellet og Bryggens museum. bryggen i bergen omfatter den gamle hanseatiske trebebyggelsen i det sentrale Bergen. Den består av ca 13 mål med 61 fredede bygninger og befinner seg på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Bryggen var fra 1360 til 1754 sete for Det tyske kontor i byen og det sentrale knutepunktet for den hanseatiske handelsvirksomheten i Norge. Stiftelsen Bryggen eier 35 av bygningene og arbeider for bevaringen og har en stab av tømrere med spesialkompetanse på tradisjonshåndverk. I 1349 kom Svartedauden til Bergen med et engelsk skip til Bryggen, og tok de kommende årene livet av halve Norges befolkning.


fløibanen er Skandinavias eneste utendørs skinnegående kabelbane for personbefordring. Byggearbeidene startet i 1914 og banen ble tatt i bruk med regulær passasjertrafikk i 1918. Banen er en av Bergens mest besøkte og største turistattraksjoner og har over 1. mill påstigninger i året. To vogner som hver rommer ca. 100 passasjerer kjører mellom Bergen sentrum og utsiktspunktet ved Fløien stasjon på sørsiden av Fløyfjellet. Lengden er 850 meter, og høydeforskjellen er 300 meter. Turen tar vanligvis fem til seks minutter. fløien folkerestaurant ligger 320 meter over havet og er med sin særpregede arkitektur og spesielle beliggenhet en attraksjon i seg selv. Fløyen har vært et yndet utfartssted for bergensere og tilreisende i uminneligetider. Fløien Folkerestaurant ble innviet den 13.juli 1925. Restauranten er nå pietetsfullt restaurert, med respekt for arkitektens tankegang men utstyrt med våre dagers bekvemmeligheter. hurtigruten er skipsruten som forbinder Bergen og Kirkenes og skipene som trafikkerer strekningen med gods, post og passasjerer. Totalt 34 havner anløpes og rundturen Bergen - Kirkenes - Bergen tar elleve døgn. Skipsruten ble åpnet 2. juli 1893 og da tok det tre uker å sende et brev fra Trondheim til Hammerfest sommerstid og opptil fem måneder vinterstid. Med en ekspressrute kunne tiden reduseres til 7 dager. MS «Richard With» ble satt inn i hurtigrutetrafikk i desember 1993. Den har en tonnasje på 11 204 bruttoregistertonn, og en motorytelse på 12 228 hestekrefter som gir en toppfart på 20 knop.


Bergen sentrum


FLORØ

Florø er administrasjonssenteret i Flora kommune, og Norges vestligste by. Byen er en kombinasjon av sjarmerende småbyidyll og et næringsliv i utvikling. Kommunen er flere ganger kåret til den triveligste bykommunen i landet, og fikk blant annet Statens Bymiljøpris i 1998. Florø har en strukturell oppbygging som en storby, siden den fra starten av var planlagt som en by i stedet for å bli utviklet etter hvert. Hovedgaten, Strandgata som går parallelt med kystlinjen er handlegaten i byen. Strandgata er belagt med brostein og man har etablert et sentralt plassert torg.


MÅLØY

Måløy er administrasjonssenteret i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane og ligger på sørøst-siden av Vågsøya. Gatene i Måløy sentrum ligger nesten parallelt oppetter fjellsiden og er nummerert. Sjøgata og Gate 1 er hovedgater lengst ned mot sundet, og Gate 8 ligger øverst. Måløy ligger godt skjermet mot vær og vind. I gamle tider lå ofte båter værfast her og ventet på å seile videre over Stad. Måløy er en av landets viktigste fiskerihavner.


STAD

Havet utenfor Stad kalles Stadhavet og er et farvann med krevende bølgeforhold for skipsfart i 90 til 110 dager i året. Stadhavet er et av de mest værharde steder langs norskekysten. Mye vind gjør at Stadlandet er et aktuelt og attraktivt område for utbygging av vindmøllepark. Sjøfarende og kystbeboere ønsker å få bygd en tunnel gjennom halvøya. Et forslag til en «Stad skipstunnel» er lagt frem med kapasitet for skip med 33 meters seilingshøyde, 21,5 meter bredde og 12 meter dypgående. Med en slik tunnel vil hele skipsleia fra Stavanger til Molde være godt skjermet. Ideen er ikke ny. «Kanaltunnel gjennom Stat» var førstesidesak i Nordre Bergenhus Amtstidende allerede den 11. september 1874.


ÅLESUND før

Ålesund er en by på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Kystbyen er en av verdens største eksporthavner for klippfisk og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk og reker. Ålesund er internasjonalt kjent for sin særpregede arkitektur i jugendstil med tårn, spir og fantasifulle ornamenter på husfasadene. Arkitekturen i sentrum av Ålesund er resultatet av den katastrofale bybrannen i 1904, da hele sentrum ble lagt øde. Arkitektene som deltok i gjenoppbygningen, var unge, norske og inspirert av datidens moderne byggestil i tillegg til nasjonale og nasjonalromantiske impulser. Derfor har byen en unik plass i norsk arkitekturhistorie og er med i et europeisk nettverk for art nouveau sammen med blant annet Glasgow, Nancy, Wien, Barcelona, Brussel og Riga.


Ă…lesund sentrum


ÅKERNESET

Åkerneset er et fjellmassiv på vestsiden av Sunnylvsfjorden i Stranda kommune. Fjellområdet er ustabilt, og et ras der kan skape en flodbølge som vil ramme flere av tettstedene. Det foreligger estimater på opptil melom ca. 1 mill. og 85 mill. m3 ustabil masse. Fjellet er derfor nøye overvåket og det er plassert små sensorer på fjellet som registrerer når fjellet rører seg. Turistbygdene Geiranger, Hellesylt og Tafjord befinner seg i faresonen for en eventuell flodbølge. 7. juni 2006 testet myndighetene et automatisk system som skal ringe opp fasttelefoner i området og varsle folk som bor der på få minutter. 240 personer ble ringt opp i løpet av to minutter. Et beredskapsenter bygges på Stranda, hvor dataene fra måleutstyret på Åkerneset skal overvåkes døgnet rundt slik at varslingen kan gå raskt.


GEIRANGER

Geiranger ligger innerst i Geirangerfjorden. Navnet kommer antakelig av norrønt geirr (spyd) og angr som betyr fjord. Kjente attraksjoner er byggverkene Geirangervegen og Ørnevegen, utkikkspunktene Flydalsjuvet, Ørnesvingen og fjellet Dalsnibba og Fjorden med fossefallene Bruresløret, Friaren og De syv søstrene. Geiranger ble i 2005 innlemmet i UNESCOs verdensarvliste. Det er omtrent 240 fastboende i Geiranger og de fleste er engasjert i turistnæringen. Geiranger har årlig besøk av 150-200 cruiseskip, noe som gjør bygda til en av de største norske cruisehavnene og bygden har over 700 000 besøkende hvert år.

m o r f s g Gre t ti n au tiful the be nger Gei ra


MOLDE

Byen Molde strekker seg som et om lag 10 km langt belte langs nordsiden av Fannefjorden og Moldefjorden. Molde har en berømt utsikt mot det såkalte Moldepanoramaet som teller 222 tinder. 1890-årenes idyll med små hus og store, bugnende hager, gav Molde tilnavnet «Rosenes by». Navnet Molde antas å komme fra et norrønt gårdsnavn, Moldar, en flertallsform av mold (jord). Byvåpenet, en hval som jager sild inn i en tønne, henspiller på byens opprinnelige livsgrunnlag – eksport av sild og tømmer. Molde har en stor internasjonal Jazzfestival hver sommer.


KRISTIANSUND

Kristiansund er en by på Nordmøre i Møre og Romsdal. Det gamle bysenteret og tettstedet Kristiansund ligger ut mot havet på tre øyer. Det eldre ladestedet Lille-Fosen fikk offisiell bystatus den 29. juni 1742 under navnet Christianssund. Det er havna, og plasseringen langs skipsleia som har skapt byen Kristiansund. Byen har vokst fram gjennom fiskeri og klippfiskproduksjon mens dagens økonomi er sentrert rundt olje- og gassvirksomheten på Haltenbanken.


TRONDHEIM

Trondheim (tidligere Nidaros og Trondhjem) i Sør-Trøndelag er den tredje største byen i Norge med sine 170 936 innbyggere. Trondheim er administrasjonssentrum for Sør-Trøndelag fylke. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Høgskolen i Sør-Trøndelag ligger i byen. Trondheim ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997. Byen var Norges hovedstad fra 1030 til 1217. Myndighetene forsømte i 1681 å innføre murhus-tvang i sentrum, dvs. at husene skulle bygges i mur, ikke i tre, slik bl.a. London hadde gjort etter brannen i 1666, og Christiania allerede i 1624. Dette resulterte i at Trondheim opplevde en ny storbrann i 1708, og flere andre, mindre, branner helt til murtvangen ble innført etter storbrannene i 1841 og 1842.

nidarosdomen og erkebispegården

I 1070 startet byggingen av Nidarosdomen, over Olav den helliges grav. Trondheim ble sete for den norske erkebiskopen da Norge ble en egen kirkeprovins i 1152. Kirken og Olavs grav ble et viktig pilegrimsmål for hele Nord-Europa i middelalderen. Av de middelalderske bispekirkene i den norske kirkeprovins er det ellers bare Stavanger domkirke og Magnuskatedralen på Orknøyene som har overlevd. Erkebispegården i Trondheim er et bygningskompleks reist i stein like sør for Nidarosdomen og var erkebiskopens religiøse og administrative sentrum i Norge inntil 1537. Reformasjonen ble fullført da den siste katolske erkebiskop Olav Engelbrektsson måtte flykte fra landet i 1537.


Trondheim sentrum


Linker: Transport Bergen Lufthavn Flesland www.avinor.no/lufthavn/bergen Trondheim lufthavn Værnes www.avinor.no/lufthavn/trondheim Hurtigruten www.hurtigruten.com

Hotell, restaurant m.m. Bergen: SAS hotellet på Bryggen http://www.radissonsas.com Fløyen Folkerestaurant http://www.dehistoriske.com

Fløybanen www.floibanen.no

Trondheim: Rica Nidelven hotell www.rica-hotels.com/Hotels/Rica-Nidelven-Hotel

Plassering av hurtigruteskipene i sanntid: www.hurtigruten.no/Norge/skipene-na

Restaurant Credo www.restaurantcredo.no

Skipstrafikken AIS: www.navcom.no/aislive/index.aspx?myid=2

Foredrag, befaring: Bjerknessenteret: www.bjerknes.uib.no Bergen kommune: www.bergen.kommune.no Framtidens byer: www.framtidensbyer.no Klimakur: www.klimakur.no Trondheim kommune: www.trondheim.kommune.no Geiranger: www.geiranger.no

Ålesund kommune: www.alesund.kommune.no Nidarosdomen og Erkebispegården: www.nidarosdomen.no Stiftelsen Bryggen: www.stiftelsenbryggen.no Kart i Geodep: www.geodep.org Planavdelingen i Miljøverndepartementet: www.planlegging.no


Turkatalog nordisk planmyndighetsmøte  
Turkatalog nordisk planmyndighetsmøte  

Turkatalog nordisk planmyndighetsmøte

Advertisement