Page 1


CURRICULUM VITAE Jméno a příjmení:

Ing. Arch. Jan Gabriel

Datum narození:

21.2.1987

Tel:

+420 603 546 909

E-mail:

honza.gabriel@gmail.com

Vzdělání: Vysokoškolské :

2006 - 2013

Fakulta Architektury, ČVUT 4.6.2013 - úspěšně ukončeno magisterské studium 11. - 12. semestr – ateliér Stempel & Beneš

2011 – 2012

ERASMUS - Ecole Nationale Superieure d´Architecture de Grenoble 9.-10. semestr - ateliér Hania Prokop - Entre usage et paysage urbain 7. - 8. semestr - ateliér Kohout & Tichý 2.3.2010 - úspěšně ukončeno bakalářské studium 5. - 6. semestr – ateliér Stempel & Beneš 4. semestr - ateliér Zdeňka Rothbauera 3. semestr - ateliér Stempel & Beneš 1. - 2. semestr - ZAN ateliér prof. Ing. arch. Bohumila Fanty

Střední:

1999 – 2006

osmileté Gymnázium Josefská

Jazykové znalosti:

anglický jazyk – aktivně francouzský jazyk – aktivně

Praxe:

2012-2013 2011 2010 2008

Práce na PC:

Autodesk Autocad, Google Sketchup + V-ray, Autodesk Revit Architecture, Autodesk 3Ds Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Microsoft office

Další znalosti a schopnosti:

řidičský průkaz skupina B

Samostatná praxe, OSVČ Jiran Kohout Architekti http://www.jkarch.cz TZB Consult http://www.tzb-consult.cz/ ateliér AAB http://www.aa-b.cz/cs/

živnostenský list 2004 – 2006 kurzy kreslení (příprava na architekturu, figurální kresba) ZUŠ hl.m. Prahy 2003 – 2006 hra na bicí nástroje, soukromá rocková škola Come to jam 1992 – 2003 hra na hudební nástroj (housle, trubka, bicí nástroje) ZUŠ hl.m. Prahy


X. SEMESTR - ATELIÉR URBANISMUS - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTMENTALE DANS LA COMMUNE PERIURBAINE LUMBIN


LUMBIN COMMUNE PERIURBAINE - LES TERRITOIRES

LUMBIN

GRENOBLE VIEUX LUMBIN TERRITOIRE PAVILIONAIRE

LES LIGNES DE CIRCULATION - VOITURE/PIETONS

ROUTE NATIONALE CIRCULATION VOITURES CIRCULATION PIETONS

ESPACE LIBRE A COTE DE LA ROUTE DEPARTMENTALE/SITE A ENJEUX

LUMBIN LEGENDE TOUS LES ESPACE LIBRE A AMENAGER ARRET DE BUS SITE A AMMENAGER

RADIUS 400m autour de arrets du bus / 5 min a pied

LOCALISATION DE ARRETS DE BUS


CO PE PAYSAGERE COU ERE REE ECHE R C LLE LE 1: 1 200 2000 0

AGRANDIR D LES E TROTTOIRS NOUVEAU NOUV EAU PISTE CYCLABLE ALLÉEE D ALLÉ DES ARBRES AR

PLAN DE PROJETS ECHELLE 1:2000

SITE 1

NOUVEAUX P PLAC ES POUR LES VOIT VO URES

0

RALLIEMENT DE PLACE PRINCIPAL OU IR POUR OUVR U LES PIETONS ONS PLEIN AIR GA PLE GALERI LERIEE REPOS NOUVEAU BATIMENT NTT PUBLIC

PLACE AU LIEEU DE PARKIN NG G PETIT SERV VICEE VIC CAF CAFE REPO POSS

50

LOGEMENT SOCIAL A LUER PETIT SERVIC ICEE AMENAGE AMEN AGEMEENT D´ARRET DE BUS

LOGEMENT POU LOGEME UR LESS JEUN JEUNES SINGLES ET COUPL OUPLESS TERRAIN DE JEUX, CAFEE AMEN NAGEMENT NT D´ARRET DE BUS

CENTRE DES ES ACTIV ACTIVIITÉS TÉS ECOLOGIC BOUTIQUE DE PRODUITS LOCAUX X PLEIN AIR CINEMA// AMPHITHÉ AMPH IT ÉÂTRE

SITE 5

SITE 6

NOUVEAU ARRET DU U BUS BUS LOGGEMENT PO P UR LES FAMILLES AVE VEC C DES DE ENFA ANT NTS

200 m

100

SITE 2

SITE 3

CHARAKTER MÍSTA Projekt se nachází ve Francii, v kraji Rhone-Alpes, ve městečku Lumbin. Tato obec je součástí periurbánní krajiny Grenoblu v údolí s dálnicí spojující francouzská velkoměsta Grenoble – Chambery - Ženeva. Obcí prochází státní silnice, která je hojně používaná pro levnější automobilové spojení do. Obec má staré historické jádro a okolo něj je nabalena disperzní zástavba rodinných domů. Obyvatelé většinou dojíždějí za prací autem do Grenoblu nebo do průmyslového předměstí. Hlavní problémy Lumbin jsou typické pro periurbánní obce. Za službami a prací se dojíždí převážně individuální automobilovou dopravou. Život obyvatel v městečku často končí s hranicí jejich vlastního pozemku. Páteřní komunikace spojující celou obec není přívětivá pro chodce ani pro společenský život. Mladí lidé, kteří chtějí založit rodinu, musí často opustit svou rodnou obec z důvodu nákladů na stavební pozemky v místě. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR Hlavním tématem projektu je zobytnění páteřní komunikace. Volné pozemky v okolí silnice jsou využity pro občanské a obytné stavby.

SITE 4

SITE 7

Městečko se zahušťuje. Silnice je rozšířena o chodníky a v uzlových bodech okolo zastávek veřejné dopravy vytvářím veřejný prostor pro společenský život Lumbin. Detailněji řeším nezastavěný pozemek u konečné zastávky autobusu. Po obou stranách autobusových zastávek vytvářím pás veřejného prostoru s místem pro setkávání a sportovní aktivity. Nachází se zde kavárna, hřiště pro míčové hry, stolní tenis, pétanque a posilovací cvičítka. V návaznosti na veřejný prostor navrhuji obytný soubor pro mladé.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Domy jsou navrženy v těsném sousedství, ale respektují soukromí obyvatel. Vznikají zde místa různých charakterů a stupňů intimity. Jednoduché objemy jsou vedle sebe poskládány tak, aby mezi nimi vznikaly průhledy pro současné obyvatele domů v sousedství. Domy jsou navrženy jako dřevostavby. Pergoly mezi nimi jsou z ocelových pozinkovaných nosníků a budou porostlé pnoucími rostlinami.

BYDLENÍ PRO MLADÉ Projekt je určen pro mladé singles, páry a mladé rodiny. Každý vlastní svou bytovou jednotku a dohromady vlastní tzv. common house (dům pro společné aktivity) a venkovní prostory včetně sadu. Dále má každá jednotka terasu, předzahrádku a svůj záhon pro pěstování zeleniny. Mezi domy jsou pergoly pro setkávání a relaxaci. Byl kladen důraz na finanční nenáročnost při zachování kvalit společenského života. Zároveň se pro residenty nabízí možnost sportovního vyžití na sousedních hřištích.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Na okrajích pozemku jsou navržena parkovací stání pro residenty. Každá jednotka má svoje parkovací místo. Je ale uvažován také tzv. carsharing, kdy jedno auto používá více členů komunity. Vzhledem k tomu, že autobusová zastávka je v těsné blízkosti, je tento způsob dopravy nejvhodnějším řešením.


PLA PL AN N MAS ASSSEE ASS

0

5

10

20 m

TYPES DE APARTEMENTS

SCHEMA DE ECOULEMENT DE L´EAU

DEUX APERTEMENTS T2

CAFE DUPLEX T3

MAISON COMMUN

VUES DE VOISINS


PLAN DE REZ DE PREMIER ETAGE ECHELLE 1:400

D

C

D

ECHELLE 1:400

B

A

C

B

A PLAN DE REZ DE CHAUSSE

0 1 2

5

10 m


0 1 2

COUPE TRANSVERSAL D ECHELLE 1:400

COUPE LONGITUDAL ECHELLE 1:400

ELEVATION SUD EST ECHELLE 1:400

COUPE TRANSVERSAL C ECHELLE 1:400

5

10 m


VIII. SEMESTR

- VOLITELNÝ ATELIÉR - JUNIOR COHOUSING SE SLUŽBAMI V PRAZE SEDLECI -

ATELIÉR KOHOUT & TICHÝ


CHARAKTER MÍSTA Projekt se nachází na Praze 6 v Sedlci. Místo návrhu sousedí s centrem Starého Sedlce abezprostředně sousedí s nádražím. Na Jižní straně je stromořadí náletových stromů ve svahu s převýšením pět metrů. V současné době je pozemek zastavěn skladem. V okolí se nachází historická budova Hergettovy cihelny, kaplička a průmyslové území mrazíren čekající na rozvoj. Velkým potenciálem je samotné umístění lokality v blízkosti řeky a dvou přírodních rezervací, které vybízejí k rekreaci. Zároveň se zde nachází železnice, která zprostředkovává spojení s metropolí za deset minut. Železnice je ale v území i bariérou v průchodnosti a způsobuje hluk, se kterým je nutné se vypořádat. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Umístění budovy na pozemek je zvoleno co nejblíže k trati, aby vznikl za hmotou domu klidný prostor pro předzahrádky a relaxaci rezidentů. Jejich orientace je na jih a do vzrostlé zeleně. Koncept projektu zachovává průchodnost kolem nádraží a vytváří novou pěší cestu mezi stromy v jižním svahu. Při Severozápadní hranici pozemku vzniká plácek s novými stromy, který sousedí s restaurací. ŘEŠENÍ COHOUSINGU Projekt Cohousingu je určen pro mladé singles, páry a mladé rodiny do maximálního počtu jednoho dítěte. Každý vlastní svou bytovou jednotku a dohromady vlastní společné prostory včetně common housu. V projektu je celkem 31 bytů. Byl kladen důraz na jejich finanční nenáročnost. Proto byla zvolena konstrukce jako dřevostavba (modul 600 mm). Pro obec Sedlec je v komplexu navržena nádražní restaurace, která oživí lokalitu a naplní ji aktivitami obyvatel. V common housu je prostor pro společnou jídelnu komunity a společné aktivity (filmové večery, workshopy, párty, učení, čtení, praní prádla). Průchodnost a charakter společného prostoru vybízí ke komunikaci mezi členy komunity. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Na společný dvoupodlažní prostor jsou napojeny jednotlivé bytové jednotky. Na obou koncích je hmota zakončena důležitou funkcí common housu a restaurace. Každá bytová jednotka má terasu nebo předzahrádku. Na střeše common housu je terasa pro relaxaci a opalování s výhledem na protější břeh Vltavy s překrásnou přírodou.

ŽELEZNICE

PĚŠÍ TAHY

ROZVOJOVÉ PLOCHY

PĚŠÍ POTENCIÁL

HISTORICKÉ BUDOVY CENTRA A OHNISKA DŮLEŽITÁ ZELEŇ

TYP A 1+KK čistá plocha 44 m2 varianta pro invalidy + předzahrádka počet 4x

TYP C 2+KK - mezonet čistá plocha 52 m2 + předzahrádka + terasa počet 17x

KOMUNIKACE AUTA POZEMEK NÁVRHU CYKLOSTEZKA

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Na plácek sousedící s restaurací je přístupová komunikace pro zásobování. Je navrženo deset parkovacích míst pro potřeby komunity. Je uvažován tzv. carsharing, kdy jedno auto používá více členů komunity. Vzhledem k výborné dostupnosti vlakové dopravy nejsou navržena další parkovací stání.

RESTAURACE COMMON HOUSE

TYP B 1+KK čistá plocha 36 m2 + terasa počet 4x

TYP D 3+KK - mezonet čistá plocha 91 m2 + předzahrádka + terasa počet 6x


0

5

10

20 m

50 m

SITUACE M 1:1000

VEŘEJNÝ PROSTOR POLOSOUKROMÝ VENKOVNÍ P. POLOSOUKROMÝ VNITŘNÍ P. SOUKROMÝ VENKOVNÍ P. SOUKROMÝ VNITŘNÍ P.

MĚŘÍTKO 1:1000

0

SPOLEČENSKÝ KONCEPT M 1:1000

5

10

20 m

50 m


A

A

A

A

204 203 201

B

B

B

B 202

0

1

A

A

A

A

201_KNIHOVNA PRACOVNA, 202_RESTAURACE, 203_WC MUŽI, 204_WC ŽENY

PŮDORYS 2.NP

2

5

M 1:500

10m

A

A

A

A

111

112

110

113

115

109

B

B 101

B

107

B

114

108

106 105

101_SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST KUCHYŇ, 102_KOLA ZAHRADNÍ SKLAD, 103_PRÁDELNA, 104_SKLAD ÚKLID ZÁCHOD, 105_ RESTAURACE, 106_TECH. MÍSTNOST, 107_WC INVALIDÉ, 108_WC MUŽI, 109_WC ŽENY, 110_WC PERSONÁL, 111_KANCELÁŘ, 112_ŠATNA SPRCHA, 113_ODPAD, 114_KUCHYŇ, 115_SKLAD POTRAVIN

A

104

A

103

A

PŮDORYS 1.NP

A

102

0

1

2

5

10m

M 1:500

0

1

2

5

10m

M 1:500

0

1

2

5

10m

M 1:500

0

1

2

5

10m

+ 5,800

+ 2,900

± 0,000

ŘEZ E + 5,800

+ 2,900

± 0,000

ŘEZ F

+ 5,800

+ 2,900

± 0,000

ŘEZ G

M 1:500


+ 5,800

+ 2,900

± 0,000

ŘEZ G

0

1

2

5

10m

M 1:500

0

1

2

5

10m

M 1:500

+ 5,800

+ 2,900

± 0,000

POHLED JIHOZÁPADNÍ BYT C - MEZONET PŮDORYS 2.NP

0

0

1

2

1

2

5

0

1

2

5

10m

ŘEZ A M 1:500

0

1

2

5

10m

ŘEZ B M 1:500

ŘEZ C M 1:500

10m

5m

M 1:100 BYT C - MEZONET PŮDORYS 1.NP

0

1

2

5

10m

POHLED JIHOVÝCHODNÍ M 1:500

0

0

0

1

2

5m

M 1:100

1

2

5

10m

POHLED SEVEROZÁPADNÍ Á Í M 1:500

1

2

5

10m

ŘEZ D M 1:500


VII. SEMESTR

- ATELIÉR SOUBOR STAVEB - OBYTNÝ SOUBOR VACKOV -

ATELIÉR KOHOUT & TICHÝ


CHARAKTERISTIKA MÍSTA A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Řešené území se nachází v Praze, na Žižkově, v blízkosti nákladového nádraží Praha-Žižkov, na Vackově. Předpokládá se, že na území žižkovského nádraží dojde k významné rozvojové intervenci celoměstského významu, a lokalita Vackova se tím stane jeho obytnou periferií. Lokalita je v sousedství parku Parukářka a je v současnosti nezastavěna. KONCEPT ŘEŠENÍ Návrh vytváří obytný soubor staveb s kvalitou sousedství, tedy konceptu podporujícího sociální vazby mezi jednotlivými obyvateli, který je navíc v Praze chudě zastoupen a má potenciál na úspěch mezi zájemci o nové bydlení. Očekávaný počet cca 240 obyvatel je v prostoru uspořádán okolo 2 center, která jsou navíc vzájemně propojena. Bytová funkce je doplněna drobnou vybaveností a školkou, která bude sloužit pro celé území Vackova, na kterém se očekává cca 2000 nových obyvatel. Vzhledem k blízkosti parku a relativně klidného místa v rámci lokality Vackova je projekt zaměřen na rodiny s dětmi a na lidi pracující doma. Koncepce návrhu využívá terénní charakteristiky místa, které je v mírném svahu, a které se nachází pod parkem a zároveň mezi parkem a ulicí, a to jak v půdorysném tak výškovém smyslu. Do tohoto skloněného terénu je vložena platforma, jejíž hrana s drobnou vybaveností živí prostor ulice a na níž se ve struktuře obytných domů v soukromějším prostoru odehrává divadlo obývání. Klasický půdorysný vztah a oddělování prostor

SITUACE M 1:2000

v půdoryse je tak v návrhu s využitím charakteru místa nahrazen vztahy 0

5

10

20 m

50 m

výškovými.

HRANICE

NAVRŽENÁ ZÁST.

VODNÍ PRVKY

DŘEVĚNÉ TERASY

PŘÍSTUPOVÉ BODY

ZÁSTAVBA STAV

NÁVRH ZELENĚ

PÍSKOVIŠTĚ

VSTUPY DO DOMŮ

STROMY

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Struktura obytných domů využívá konceptu, ve kterém hmota formuje prostor a zároveň prostor formuje hmotu Ziskem tohoto řešení je vysoká

PARK

MĚSTO MĚSTO

hustota při nízké podlažnosti a zachování štědrých venkovních prostor, které navíc díky dalšímu členění získávají bohatost co do charakterů a měřítek, od “lavičky v zákoutí” po obytné “náměstíčko” s dětským hřištěm.

HMOTA FORMUJE PROSTOR

HMOTA FORMUJE PROSTOR

PROSTOR FORMUJE HMOTU

MŮŽE SE JMÉNEM ZNÁT CCA 60 - 120 LIDÍ, TI JSOU ROZMÍSTĚNI OKOLO “NÁMĚSTÍČEK” NA KTERÝCH SE POTKÁVAJÍ

PARK

Bytové domy reagují v jednotlivých podlažích na okolí - v přízemním podlaží jsou maximálně otevřeny do terénu, pod střechou (krytou PARK

folovoltaickými panely) se vystavují slunci. Skeletový systém konstrukce dovoluje flexibilní obytný prostor s dispozicemi upravitelnými podle požadavků obyvatel.

PROLÍNÁNÍ

Domy se díky svému plášti v určitých místech podle potřeby otevírají ULICE

a zavírají. Jejich architektura je hravá a plastická, svou dynamikou a pestrostí reflektuje současnou společnost a očekává se, že jí bude přijata.

BYTY

MĚSTO GARÁŽE

VYB


UP

A MEZI DOMY JE E VÝŠKOVÝ POSUN 1.0 M

P O

B B BASKETOVÝ KOŠ

šatna (praní a žehlení)

MOŽNOST RUŠIT PŘÍČKY A PROPOJOVAT PROSTORY

MEZI DOMY JE VÝŠKOVÝ POSUN 1.0 M

A PŮDORYS 3. NP

0

2

5

10

20m

M 1 : 800

V PROSTORU SCHODIŠTĚ JSOU RESIDENTI VE VIZUÁLNÍM KONTAKTU SE SPOLEČNÝMI VENKOVNÍMI PROSTORY

HLAVNÍ OBÝVACÍ MÍSTNOSTI S KUCHYŇSKÝM KOUTEM A PROSTORNOU OBYTNOU LODŽIÍ OŽIVUJÍ DĚNÍ VE VENKOVNÍCH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH


SVAH

A

UP

NÁSTUP DO PARKU PRO PĚŠÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA

+3,500

VYKONZOLOVÁNO

CESTA DO PARKU PRO CHODCE A CYKLISTY

VSTUP ŠKOLKA

MEDITACE

+3,500

S

+4,500

SAUNA

BAZÉN

C KOLA KOČÁRKY

POPÍNAVÁ ZELEŇ NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZDI

PÍSKOVIŠTĚ

KOLA SPRCHY

WC

VYKONZOLOVÁNO

+3,200 KOLA KOČÁRKY

PROSTORU O SOUBORU

ŠATNA

+3,500 KOLA

VODA

KOLA KOČÁRKY

VYKONZOLOVÁNO KOLA STŘÍŠKA VYKONZOLOVÁNO

KLUBOVNA PÍSKOVIŠTĚ

POPÍNAVÁ ZELEŇ NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZDI

1:12

B

B

+3,500

B

POSILOVNA +2,600

1:12

1:12

BASKETOVÝ KOŠ

PÍSKOVIŠTĚ

VODA VODA

1:12

HOUPAČKA/ HOUPACÍ SÍŤ

POPÍNAVÁ ZELEŇ NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZDI

KOLA

KOLA - KOČÁRKY

STŘÍŠKA

STŘÍŠKA KOLA KOLA

+4,500

KOLA - KOČÁRKY

POPÍN NA STR

VYKONZOLOVÁNO

KOLA STŘÍŠKA KOLA - KOČÁRKY

VYKONZOLOVÁNO

VODOPÁD +3,500 +4,500 VODA VYSUNOVACÍ MARKÍZA

+2,500 vysunovací markýza

A PŮDORYS 2. NP

0

2

5

10

20m

M 1 : 800 VODNÍ PRVKY VYLEPŠUJÍ MIKROKLIMA PROSTŘEDÍ, PŘÍJEMNĚ PŮSOBÍ NA DALŠÍ SMYSLY NEŽ JEN ZRAK SPOLEČNÉ VNITŘNÍ PROSTORY PRO REZIDENTY JSOU ROVNOMĚRNĚ ROZMÍSTĚNY V PROSTORU SOUBORU

SOUKROMÉ PŘEDZAHRÁDKY PŘISPÍVAJÍ SVOJÍ ZELENÍ (NAVÍC DÍKY JEJICH MAJITELŮM UDRŽOVANOU) DO SPOLEČNÝCH PROSTOR, KTERÉ TAK MOHOU BÝT VÍCE ZPEVNĚNÉ A SLOUŽIT KE HŘE DĚTÍ I DOSPĚLÝCH


A

ORU ORU

ZÁSOBOVÁNÍ ŠKOLKY

SKLEPY

SKLEPY

B 1:20 1:20

+0,500

94 MÍST -0,500

SKLEPY POPÍNAVÁ ZELEŇ NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZDI

SKLEPYSKLEPY

SKLEPY

POPÍNAVÁ ZELEŇ NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZDI

SKLEPY TECHNICKÁ VÝBAVA PRO VODOPÁD MOŽNOST VLOŽENÍ SCHODIŠTĚ DO BYTU VE 2.NP

+1,000

VEČERKA

MOŽNOST VLOŽENÍ SCHODIŠTĚ DO BYTU VE 2.NP

+0,600 ORTODONICIE

1:20

TECHNICKÁ MÍSTNOST

KAVÁRNA

+0,300 ZUBNÍ HYGIENA

LAZEBNICTVÍ

ODPAD

ZELEŇ

±0,000

+1,000

A PŮDORYS 1. NP

0

2

5

10

20m

M 1 : 400

DROBNÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST ŽIVÍ PROSTOR ULICE ENERGIÍ


POHLED ZÁPADNÍ

0

2

5

10

20m

M 1 : 400

POHLED VÝCHODNÍ

0

2

5

10

20m

M 1 : 800

0

0

2

2

5

5

10

10

20m

POHLED JIŽNÍ M 1 : 800

20m

POHLED SEVERNÍ M 1 : 800

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

+17,000

ZELEĖ

+13,500

SÍİ

+13,500

OTÁêITELNÉ ŽALUZIE

POSUVNÉ ŽALUZIE

+10,500

+10,500

+7,500

+7,500

BYTY

+4,500

+4,500

+4,500 +3,500 +3,600

GARÁŽE

DROBNÁ VÝBAVENOST ±0,000

+0,500

+0,500

+0,500

+0,500 -0,500

ŘEZ A – PŘÍČNÝ

0

2

5

10

20m

0

M 1 : 800

2

5

10

20m

ŘEZ B – PODÉLNÝ M 1 : 800

SOUKROMÉ - BYTY KONĚVOVA

SOUKROMÉ - PŘEDZAHRÁDKY POLOSOUKROMÉ - SCHODIŠTĚ POLOSOUKROMÉ - VENKOVNÍ PLOCHY VEŘEJNÉ - ZPEVNĚNÉ VEŘEJNÉ - ZELEŇ

MALE

ŠICKÁ

OKRAJ PLATFORMY VCHODY DO DOMŮ

MALE

ŠICKÁ

MĚŘÍTKO 1 :4000

SPOLEČENSKÝ KONCEPT M 1:1000

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1 :16000


V. - VI. SEMESTR

-BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - DĚTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA -

ATELIÉR STEMPEL & BENEŠ


SITUACE M 1:1500


Novostavba dětského komunitního centra se nachází na pozemku stávajícího komunitního centra. Pozemek sousedí s komplexem Sovových mlýnů a při jeho jižní straně hraničí s vyvýšeným dětským hřištěm. Ze dvou stran je obehnán zdí. Úroveň terénu pozemku je cca o 1,8 m výš, než úroveň přilehlých komunikací. Západní hranici tvoří val se stromořadím vzrostlých topolů. Vstup na pozemek je na jeho západní straně,z parku. Jedná se o dvoupodlažní stavbu. Budova obepíná pozemek ze třech stran (sever, jih, západ). Na severní straně tvoří objekt komunitního centra novou hranici místo původní zdi. Uprostřed pozemku vzniká klidný dvůr, který je na východní straně otevřen směrem k řece Vltavě. Stavba slouží pro volnočasové aktivity všech generací Malé Strany, především však dětem - od těch nejmenších až po děti školního věku. V hlavním prostoru budovy je mateřské centrum s hernou. Po obvodu stavby je umístěno sociální zázemí, víceúčelový sál a výtvarné dílny. Druhé podlaží není nad půdorysem celého objektu. Vybíhá pouze nad prostorem herny a přechází ve vykonzolovanou část. Kapacitně je budova navržena pro 40 osob.


P女DORYS 2. NP M 1:200


P女DORYS 2. NP M 1:200


ŘEZ A M 1:150

ŘEZ A M 1:150


MADLO MASIV BŘÍZA 60X50 mm

SÍŤ - LANO KONOPNÉ VEL. OKA 50X50 mm

DŘEZ

MYČKA NÁDOBÍ

KÁVOVAR

LEDNICE

CUKRÁŘSKÁ VITRÍNA

PRACOVNÍ PLOCHA

VODÍCÍ LANO SÍTĚ KONOPNÉ TL. 10 mm KOVOVÉ É OKO UCHYCENÉ É DO MADLA

STOJINA ZÁBRADLÍ BROUŠENÁ OCEL

KOVOVÝ HÁK KOVOVÁ OBJÍMKA UCHYCENO VRUTY

VODÍCÍ LANO SÍTĚ KONOPNÉ TL. 10 mm KOVOVÉ OKO UCHYCENÉ DO NOSNÉ KCE. UCHYCENO VRUTY DO NOSNÉ KCE.

KONOPNÉ LANO Ø 3 cm

OPLETENO KONOPNÝM VLÁKNEM

GUMOVÝ MÍČ BŘEZOVÉ PALUBKY

MARMOLEUM - fresco ETERNITY

BŘÍZA MASIV

SÍTĚ Z PŘÍRODNÍHO KONOPNÉHO LANA

BAREVNÁ PALETA TYPOVÝCH VÝROBKŮ

MOOOI CONTAINER TABLE

MOROSO O-NEST ARMCHAIR

DOMINGO SALOTTI POUF

RUČNĚ HÁČKOVANÉ KOBERCE

STROPNÍ SVÍTIDLO - SONNEMAN PUCK


POHLED VÝCHODNÍ M 1:150


POHLED ZÁPADNÍ M 1:150


POHLED SEVERNÍ M 1:150


POHLED JIŽNÍ M 1:150


IV. SEMESTR

- ATELIÉR OBČANSKÉ STAVBY -

Budova je začleněna do nedostavěného bloku budov ze začátku 20.století. Ve „dvoře“ vzniká park na místě bývalého parkoviště. Auta jsou umístěna pod hotel. Za pěkného počasí slouží tento park, který je na úrovni přízemí hotelu, jako zahradní restaurace. Dále pak slouží park k relaxaci hostů. Je možno propojit relaxaci se službami hotelového bazénu. Stávající zástavba je typická svým vertikální členěním fasád. U nového objektu tuto vertikalitu zastupují lamely, které se dají podle potřeb natáčet a regulovat tak teplotu a světlost v hotelu. Stavba je navržena v osmimetrovém modulovém systému, který je vhodný pro uspořádání apartmánových pokojů a garáží. V garážích a přízemí je uplatněn sloupový systém. Ve vyšších podlažích s pokoji je systém stěnový. Na západní straně pozemku je situována rušná ulice s tramvajovou dopravou. Na tuto stranu není možno z hygienických důvodů umístit pokoje. Pokoje jsou orientované z většiny na jihovýchod a jihozápad. Hosté mají ze všech pokojů výhled do jednoho z parků, které obklopují budovu. Ubytovaní se vzájemně neruší jejich okna nejsou v přímém kontaktu. Většina apartmánů má svůj vlastní balkon. Na balkóně jsou umístěny posuvné lamely, které se dají zároveň naklápět. V posledním ustoupeném podlaží budovy jsou umístěny luxusní apartmány s terasami a výhledem na Prahu.

- APARTMÁNOVÝ HOTEL VRŠOVICE -

ATELIÉR ZDENĚK ROTHBAUER


P女DORYS 2. - 5. NP M 1:400


P女DORYS 1.NP M 1:400


P女DORYS 1.PP M 1:400


III. SEMESTR

- ATELIÉR SOUBOR STAVEB - OBYTNÝ SOUBOR VACKOV -

ATELIÉR KOHOUT & TICHÝ


P女DORYS 2.NP M 1:75


P女DORYS 1.NP M 1:75


RODINNÝ DŮM PRO ČTYŘI Dům je situován v severozápadním rohu parcely. Poloha při severním okraji je výhodná pro co největší plochu prosluněné zahrady. Centrální obývací místnost umístění využívá a otvírá oknem pohled do zeleně. Objekt je navržen jako dřevostavba s nosníkovým systémem o modulu 600mm. „I“ nosník má stojinu z OSB desky a pásnice ze smrkového dřeva.Tyto nosníky jsou vhodné pro konstruování nízkoenergetických staveb, protože dobře eliminují tepelné mosty. Izolační funkci plní v konstrukcích minerální vlna. Obklad stavby tvoří nemořená modřínová prkna, která časem přirozenou cestou ztmavnou. Střechu s provětrávanou mezerou pokrývají lepenkové pásy. Jižní strana střechy se nabízí k umístění solárních kolektorů. Největší prosklená plocha domu je orientovánana jih z důvodu pasivních zisků solární energie. Dětské pokoje se obracejí okny směrem na východ. Okna s venkovními žaluziemi, zabraňují přehřátí stavby v létě. Venkovní pergola slouží jako konstrukce pro vinnou révu, která bude zajišťovat ochranu před sluncem. Dominantou přízemí domu je obývací pokoj spojený s jídelnou. Oba celky propojuje prostor s vertikálním prvkem krbu v rozsahu obou pater domu. Zároveň je prostor v prvním patře využit pro „chodbu“, která je prosvětlena hlavním oknem s výhledem do zahrady. V prvním patře se nacházejí pokoje dětí a rodičů. Děti mají výhled do zahrady. Rodiče na zelenou střechu parkovacího stání a dílny. V koupelně je umístěn shoz špinavého prádla do přízemí přímo k pračce.


POHLED VÝCHODNÍ M 1:150

POHLED ZÁPADNÍ M 1:150

POHLED SEVERNÍ M 1:150

POHLED JIŽNÍ M 1:150


ŘEZ A M 1:100

SITUACE M 1:1500


2013

- SOUKROMÁ PRAXE -

REKREAČNÍ CHALUPA STUDENOV U ROKYTNICE NAD JIZEROU


AUTORSKÁ ZPRÁVA NÁVRH JE SITUOVÁN NA SAMOTĚ U OBCE STUDENOV U ROKYTNICE NAD JIZEROU, NA JIŽNÍM SVAHU NA HRANICI KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU. DŮM JE UMÍSTĚN NA MÍSTĚ PŮVODNÍ ROUBENKY, KTERÁ KOMPLETNĚ VYHOŘELA - MIMO KAMENNOU PODNOŽ, NA NÍŽ JE NOVÝ DŮM UMÍSTĚN. ZÁKLADNÍ KONFIGURACE, ORIENTACE HŘEBENE A DALŠÍ PRVKY PROTO BYLY VOLENY S RESPEKTEM K PŮVODNÍMU UMÍSTĚNÍ A HMOTĚ DOMU. DŮM JE NAVRŽEN JAKO DŘEVOSTAVBA. PILÍŘEM NÁVRHU JE KOMBINACE ATRIBUTŮ TRADIČNÍ VESNICKÉ ARCHITEKTURY V SOUDOBÉM POJETÍ, TEDY DŮM SE SILUETOU TRADIČNÍHO DOMU, ALE S MODERNÍ DISPOZICÍ, VELKÝMI OTVORY I SOUČASNÝMI DETAILY. DŮM MÁ SLOUŽIT PRO ČTYŘČLENNOU RODINU. DISPOZICE JE KONCIPOVÁNA VE TŘECH ZÓNÁCH – V PŘÍZEMÍ S HOSPODÁŘSKOU ČÁSTÍ A OBYTNOU ČÁSTÍ S LOŽNICEMI. PATRO JE NAVRŽENO JAKO VOLNÝ OBYTNÝ PROSTOR S KUCHYNÍ, JÍDELNOU A OBÝVACÍM PROSTOREM S KRBEM, ZA NĚJŽ JE VLOŽENO UVNITŘ DISPOZICE JÁDRO S KOUPELNOU A PRACOVNÍM KOUTEM. V TOMTO JÁDŘE JSOU TAKÉ ZABUDOVÁNY SCHODY NA PODKROVNÍ GALERII NA SPANÍ. INVERZÍ ZÓN V PODLAŽÍCH BYLO DOCÍLENO VELKOLEPÉHO PROSTORU V OBYTNÉM PATŘE. DŮLEŽITÝM ASPEKTEM NÁVRHU JE HRA S VÝHLEDY DO EXTERIÉRU A KONTAKT VNITŘKU S OKOLNÍ KRAJINOU. MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ I HALA TAK MAJÍ VELKÁ OKNA SE VSTUPEM NA JIŽNÍ TERASU NEBO NA TERÉN. V PATŘE JE VELKÉ PÁSOVÉ OKNO V ŠÍŘCE CELÉ JIŽNÍ FASÁDY S VÝHLEDEM DO ÚDOLÍ JIZERY A NA PROTĚJŠÍ KOPCE, NA ŠTÍTECH JSOU UMÍSTĚNA FRANCOUZSKÁ OKNA S VÝHLEDEM NA SVAH A DO KORUN STROMŮ, ZE SEVERU JE UMÍSTĚN PROSKLENÝ VSTUP NA STŘECHU - TERASU NAPOJENOU NA TERÉN.

10

20

30

50m


A

PŮDORYS PATRA 1:100

13

KUCHYNĚ + JÍDELNA

12

OBÝVACÍ PROSTOR

13

PRACOVNA

14

KOUPELNA + WC

15

SPACÍ PODKROVÍ

14

12

11

A

15

11

0

1

2

5m


A

PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1:100

01

08

07

06

01

PŘEDSÍŇ

02

POBYTOVÁ CHODBA +SCHODIŠTĚ

03

DĚTSKÝ POKOJ

04

DĚTSKÝ POKOJ

05

LOŽNICE

06

KOUPELNA + WC

07

TECHNICKÁ MÍSTNOST

08

SKLAD DŘEVA

09

DÍLNA + SKLAD

10

TERASA

03

02

09 05

04

A

10

0

1

2

5m


0

1

2

5m


Portfolio Jan Gabriel