Page 1

Zákres do fotgrafie ulice Podolská

N

Situace

Schéma konceptu

měřítko 1:500

výchozí stav

REKONSTRUOVANÁ ČÁST NÁRODNÍHO DOMU

BOURANÁ ČÁST NÁRODNÍHO DOMU

C Schéma konceptu navrhovaný stav

A

SPOLKOVÁ ČINNOST

B

KNIHOVNA MULTIFUNKČNÍ SÁL FOYER GALERIE ZÁZEMÍ KAVÁRNA INFOCENTRUM

Vizualizace ptačí perspektiva

Koncept NAVRÁCENÍ PŮVODNÍ SYMETRIE VIKÝŘ V OSE

textová část Historie Národní dům a přilehlá lokalita se nachází v Podolí, místní části města Hradce nad Moravicí. Tato část byla až do konce 2. světové války samostatnou obcí. Původně tato obec ležela pouze na pravém břehu řeky Moravice a s levým břehem ji spojoval most, přes který vedla cesta směrem do Opavy. Na tento most směřovala hlavní ulice obce Podolí (dnes ulice Podolská), která vymezovala uliční čáru i charakter urbanistické struktury obce. Stávající komunikace – ulice Opavská vedoucí přes nový most, tuto historickou urbanistickou strukturu přeťala a z ulice Podolské vznikla slepá ulice. Národní dům svým umístěním ve

špici mezi ulicí Podolskou a Opavskou respektuje uliční čáru ulice Podolské.

objekt C - galerie s možností propojení do kavárny a informační centrum

Návrh

Provozní řešení Tyto tři celky se seskupují kolem malého náměstí („galerijního náměstí“), které navazuje na ulici Podolskou, čímž tuto ulici obohacuje. Z tohoto náměstí je navržen vstup do vestibulu multifunkčního sálu, do galerie a do spojovací prosklené haly mezi multifunkčním sálem a knihovnou. Náměstí může také sloužit k pořádání venkovních výstav. Vstup do kavárny a do informačního centra je z ulice Podolské, čímž dochází k

Návrh na dostavbu Národního domu tuto původní urbanistickou strukturu respektuje také a ve svém půdorysném i hmotovém řešení toto přetnutí novou trasou ulice Opavské ještě zvýrazňuje. Rekonstrukce a dostavba Národního domu je rozdělena do tří funkčních celků, které mohou být postupně budovány: objekt A - původní hmota Národního domu s knihovnou objekt B - multifunkční sál s příslušenstvím

jejímu dalšímu oživení a navíc k zvýraznění původní, historické Podolské ulice. Vstup do Národního domu zůstává z ulice Podolské. Podélné parkování je navrženo z ulice Opavské pro 9 automobilů.Potřebný počet parkovacích stání pro celý kulturní komlpex se nachází mimo řešené pozemky.Od ulice Opavské je navržen druhý únikový východ z multifunkčního sálu a vstup účinkujících. Hmotové řešení graduje od nejnižší hmoty informačního centra, kavárny a galerie přes hmotu multifunkčního sálu k nejvyšší hmotě Národního domu. Toto gradující řešení se pohledově uplatňuje od příjezdu z ulice Opavské.

ZACHOVÁNÍ ZELENĚ FASÁDA POROSTLÁ ZELENÍ SPOJ./ROZDĚL. NOVÉHO A STARÉHO TRANSPARENTNÍ KRČEK ZACHOVÁNÍ PARCELACE MULTIFUNKČNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR

REAKCE NA STRUKTURU ZÁSTAVBY DODRŽENÍ HISTORICKÉHO SMĚRU ZÁSTAVBY OŽIVENÍ PODOLSKÉ ULICE ORIENTACE KAVÁRNY A JEJÍ ZAHRÁDKY

NÁRODNÍ DŮM, HRADEC NAD MORAVICÍ


+15,550

+12,040 +9,850 +8,740 +8,330 +7,030

+8,330

+8,330

+7,000 +6,330

+6,330

+3,630

+3,630

+1,300

+1,300

0,000

+3,630

0,000

+0,900 0,000

+1,300 +1,000

-2,750

-2,750

-2,750

-1,085 -2,150

Řez příčný C - C

Řez podélný B - B

-4,650

měřítko 1:200

měřítko 1:200

+15,550

+12,040

+8,740

3.NP

+8,330

+7,030 +6,180 +4,715 2.NP

+3,415

+3,630

+1,415

+1,300

+0,600

0,000

0,000

1.NP

-1,085

-1,085 1.PP

-2,150

Řez podélný A - A měřítko 1:200

Perspektiva z mostu přes řeku Moravici

Perspektiva z ulice Opavská

Perspektiva z ulice Podolská

Ze vzdáleného pohledu je znatelná postupná gradace hmot od nejnižšší k nejvyšší. Zachovává se tak proporce a měřítko místa. Národní dům je stále dominantním objektem celého prostoru. Dnešní “zelené” nároží je nahrazeno zelenou fasádou z popínavých rostlin (např. břečťan, přísavník), která se jakýmsi způsobem snaží zachovat genius loci tohoto místa. Nové objekty se do ulice Opavská “dívají” očima (zasklené otvory), které tvoří snadno zapamatovatelný motiv nového Národního domu.

Rozestup mezi novými objekty tvoří průchod do veřejného prostoru, který je vytvořen jejich vzájemným uspořádáním. Průchod chodce jasně navádí a zve do veřejného prostoru. Náměstí se zdá být opticky větší než ve skutečnosti je, jelikož se rozšiřuje o zasklené předsálí mezi starou budovou a novým objektem multifunkčního sálu. Dva prosklené otvory obrácené do ulice Opavská jasně oddělují plné zkosené stěny a navíc upozorňují na násilné přetnutí historické struktury novou tranzitní komunikací.

Ulice Podolská je propojena s úrovní náměstí krátkým schodištěm, takže dohromady vytváří kontinuální prostor. Schodiště slouží nejen pro překonávání úrovní, ale také jeko místo k sezení. Náměstí na jednu stranu ulici oživuje, ale je zároveň svým vlastním prostorem, který má svůj osobitý charakter a může tak fungovat samostatně pro různé aktivity např. exteriérové výstavy, vernisáže atd.

0m

2m

Půdorys 1.PP

10 m

1m

N

0m

měřítko 1:200

5m

1m

36,9 m² 5,8 m² 20,0 m² 4,4 m² 31,7 m² 18,2 m² 19,3 m² 20,9 m²

Objekt B_Multifunkční sál schodišťový prostor šatna chodba chodba kancelář kina údržba chodba prostor pro teleskopické hlediětě

B 0.09 tech. zázemí B 0.10 strojovna vzduchotechniky B 0.11 společenská místnost účinkující

B

B 0.12 šatna účinkující ženy B 0.13 šatna účinkující muži B 0.14 sklad nábytku pro sál

Objekt A_Národní dům A 1.01 A 1.02 A 1.03 A 1.04 A 1.05 A 1.06 A 1.07 A 1.08 A 1.09 A 1.10 A 1.11 A 1.12 A 1.13 A 1.14

C 1.12

C 1.10 C 1.09 C 1.11

45,1 m² 16,7 m² 4,5 m² 3,2 m² 8,2 m² 8,2 m² 33,9 m²

C 1.08

-1,085 C 1.07

C 1.06

C 1.05 C 1.03

C 1.02

23,3 m² 13,7 m² 16,0 m²

průchod schodiště kuchyňka úklidová místnost předsíň sklad wc personál pracovní skald kancelář knihovna šatna internet café koutek knihovna foayer knihovna dětské oddělení_dětský koutek

33,0 m² 22,7 m² 8,4 m² 2,5 m² 3,0 m² 7,9 m² 3,5 m² 13,9 m² 19,0 m² 5,0 m² 17,4 m² 21,9 m² 24,8 m²

Objekt B_Multifunkční sál

C 1.04

B 1.01 B 1.02 B 1.03 B 1.04 B 1.05 B 1.06 B 1.07 B 1.08 B 1.09 B 1.10 B 1.11 B 1.12

+0,900 C 1.01

33,9 m² 14,0 m² 14,0 m² 31,0 m²

B

B 0.01 B 0.02 B 0.03 B 0.04 B 0.05 B 0.06 B 0.07 B 0.08

měřítko 1:200

5m

C 1.13

D 1.02

N

Půdorys 1.NP

A

A

schodiště strojovna výtahu sklad chodba průchozí prostory kotelna sklad sklad

10 m

+0,600

Objekt A_Národní dům A 0.01 A 0.02 A 0.03 A 0.04 A 0.05 A 0.06 A 0.07 A 0.08

2m

foyer sál s barovým pultem schodiště pokladna multifunkční sál podium (demontovatelné) jeviště předsálí s barovým pultem wc ženy wc vozíčkáři ženy wc vozíčkáři muži wc muži úklidová místnost

88,5 m² 7,4 m² 4,3 m² 137,6 m² 25,0 m² 36,5 m² 89,3 m² 14,2 m² 4,1 m² 4,1 m² 10,7 m² 2,5 m²

Objekt C_Info/Café/Galerie

-1,085

B 0.01

B 0.02

0,000

B 0.05

D 1.01

B 1.01

C 1.01 C 1.02 C 1.03 C 1.04 C 1.05 C 1.06 C 1.07 C 1.08 C 1.09 C 1.10 C 1.11 C 1.12 C 1.13

B 1.02

-2,750 B 0.04

B 0.03

B 0.06 B 1.03

B 0.08

-2,180 A 0.08

-4,650

A 0.06

A 1.14

B 0.09

B 0.10

B 1.12

A 1.12

0,000

B 0.12

+1,300

A 0.07

B 1.04

A 1.11 A 0.05

B 1.10 B 0.11

B 0.07

A 1.13

A 0.04

B 0.15

B 0.14

B 1.09 A 1.10

B 0.13

B 1.07

0,000

C

C B 1.05

A 1.01 -1,085 B 1.08 B 0.16

-2,150 A 0.01

A 1.02

C

A 1.05 A 1.08

A 1.06

Objekt D_Upravené venkovní plochy D 1.01 D 1.02 D 1.03 D 1.04

veřejný prostor terasa café dvorek zadní vstup

A

A

A 1.07

D 1.03

B

B A 0.02

A 1.09

D 1.04

+1,000 B 1.06

A 1.03 A 1.04

A 0.03

95,8 m² 9,3 m² 3,3 m² 10,7 m² 4,4 m² 5,7 m² 2,0 m² 10,5 m² 10,1 m² 7,2 m² 59,5 m² 24,6 m² 4,3 m²

B 1.11

-1,950

C

výstavní prostor spojovací chodba pokladna chodba zázemí wc ženy wc muži úklidová místnost sklad galerie barový pult zázemí bar odbytová plocha kavárna informace zázemí informace

NÁRODNÍ DŮM, HRADEC NAD MORAVICÍ

188,1 m² 37,5 m² 30,6 m² 53,0 m²


info in form rmac acce

Východní pohled

Severní pohled

měřítko 1:200

měřítko 1:200

+15,550

+8,330

+4,715

+0,600 -1,085

Západní pohled měřítko 1:200

Foyer multifunkčního sálu a napojení stávajícího objektu na nový

Příležitostné zastřešení veřejného prostoru

Interiér galerie

Maximální propjení foayer a náměstí je docíleno prosklenou stěnou. Odpovídající měřítko fasády je zajištěno členěním z dřevěných okenních rámů propsaných do exteriéru. V interiéru se projevuje navíc ocelová nosná konstrukce. Propojení multifunkčního sálu a stávajícího objektu tvoří transparentní hmota, která je maximálně využita, jak pro provoz sálu, tak pro provoz knihovny. Navíc se v něm nachází společné zázemí, které může využívat i veřejnost.

Veřejný prostor může být zastřešený mobilní plachtou, která umožní fungování a průběh kulturních akcí i za zhoršených klimatických podmínek. Náměstí tak získá jiný charakter a atmosféru. Na přiložené perspektivě je jedna z možností jak by případné zastřešení mohlo vypadat.

Galerie navazuje přes transparentní fasádu na venkovní prostor dvora, oba prostory se tak mohou propojit a stavají se společným výstavním prostorem. Galerie také navazuje na kavárnu, oddělenou tubusem společného zázemí. Oba provozy se tak dají buď propojit, nebo rozdělit a fungovat samostatně. Výškovou rozdílností hmot vzniká v prostoru galerie další úroveň pro umisťování exponátů. Tato úroveň je prosvětlena světlena světlíkem ze severní fasády.

0m

2m 1m

10 m

N

Půdorys 2.NP

0m

měřítko 1:200

5m

2m 1m

10 m

A

A

Objekt A_Národní dům

schodiště chodba wc wc ženy wc muži úklidová místnost sklad nábytku knihovna_oddělení dospělí balkon_čítárna pracovní místo knihovnice sklad knih

A 3.01 A 3.02 A 3.03 A 3.04 A 3.05 A 3.06 A 3.07 A 3.08 A 3.09 A 3.10 A 3.11

20,6 m² 5,9 m² 2,6 m² 3,0 m² 1,6 m² 16,4 m² 177,2 m² 30,7 m² 10,3 m² 24,4 m²

schodiště chodba wc wc ženy wc muži úklidová místnost sklad knih sklad knih víceúčelová místnost sklad pro místnost 3.08 víceúčelová místnost sklad pro místnost 3.10

Objekt B_Multifunkční sál B 2.01 předsálí pro vysunuté hlediště (kino, divadlo) 88,5 m² B 2.02 schodiště 7,4 m² B 2.03 promítací kabina 8,0 m² B 2.04 galerie sálu 42,3 m² B 2.05 sklad nábytku pro galerii 8,0 m² B 2.06 vysunuté hlediště 137,6 m²

C 2.01 +1,415

Objekt C_Info/Café/Galerie

B

B

C 2.01 druhá úroveň výstavního prostoru (galerie) 37,0 m²

B 2.01

B 2.02 +3,630

B 2.03

A 2.07

A 2.08

+3,630

+3,630

B 2.04

A 3.10

A 3.11

A 3.08

A 3.09

B 2.06

C

C

+8,740

A 2.09

A 2.02

A 2.04 A 2.03

A 2.06

A

A 2.10

C

A 3.01 A 3.06

+7,030

A 3.02

A 3.04 A 3.03

B

A 2.01

B

C

A 3.05

B 2.05

A 3.07

A

A 2.05

N

měřítko 1:200

5m

Objekt A_Národní dům A 2.01 A 2.02 A 2.03 A 2.04 A 2.05 A 2.06 A 2.07 A 2.08 A 2.09 A 2.10

Půdorys 3.NP

NÁRODNÍ DŮM, HRADEC NAD MORAVICÍ

21,6 m² 5,9 m² 2,6 m² 3,0 m² 1,6 m² 8,0 m² 41,0 m² 62,0 m² 18,5 m² 70,9 m² 23,2 m²


National house in Hradec nad Moravicí  

architectural competition

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you