Page 1

III Kwartał  2013   Newsletter   Pracownia  Ludwisarska  Jana  Felczyńskiego  w   Przemyślu   Firma  Rduch  


+

Najważniejsze wydarzenia     III  kwartału  2013   n 

Dzwony w  parafii  Chwaszczyno  k/Gdańska  

n 

Dzwon w  parafii  Oława  k/Wrocławia  

n 

Nowy dzwon  dla  Bazyliki  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Piekarach   Śląskich  

n 

Dzwony do  Indii,  Nigerii  i  na  Ukraine  

n 

Przedstawicielstwo na  Śląsku  

n 

Wdrożenie technologii  CAD  

n 

Wizyta z  dalekich  Indii  

n 

Prasa o  nas  


+

Zachęcamy do  zamawiania  dzwonów  z     wizerunkiem  dziś  Błogosławionego     a  już  27  kwietnia  2014  roku     Świętego   Jana  Pawła  II    

Tylko u  nas  najpiększejsze  dzwony  ze  szczegółową  ornamentyką  i  najdostojniejszym,   przepięknie  zgranym  tonem  na  to  historyczne  wydarzenie  dla  polskiego  Kościoła  


+

Parafia Chwaszczyno  

Piękne uroczystości  i  wspaniałe  dzwony   n 

Narodziny dzwonów  dla  parafii  

Pod koniec  sierpnia  w  naszej  Pracowni  Ludwisarskiej  odbyła  się   uroczystość  narodzin  dzwonów  500kg,  290kg  oraz  150kg  (tonacje  a/1,  c/ 2,  e/2)  do  parafii  Chwaszczyno  (okolice  Gdańska).  Nasza  Pracownia   Ludwisarska  zaprosiła  na  tą  uroczystość  proboszcza  parafii  Chwaszczno   ks.  Piotra  Grubę  wraz  z  parafianami.  Bardzo  liczna  grupa  pielgrzymów  w   rezultacie  miała  okazję  zobaczyć  i  pomodlić  się  podczas  najważniejszej   chwili  w  procesie  produkcji  dzwonów  -­‐  ich  narodzinach.    

n 

Przywitanie dzwonów  

Dzwony we  wrześniu  powitali  licznie  zgromadzeni  parafianie  i  zaproszeni  goście,   a  uroczystościom  przewodniczył  ks.  proboszcz  Piotr  Gruba.  Wszyscy   zgromadzeni  byli  pod  ogromnym  wrażeniem  estetyki  wykonania  i  perfekcyjnego   brzmienia  pięknie  dostrojonych  dzwonów.  Przywiezione  dzwony  zostały   ustawione  na  przygotowanych  w  tym  celu  tzw.  koziołkach,  na  których  będą   oczekiwały  na  uroczystość  ich  poświęcenia  przez  Arcybiskupa  Metropolitę   Gdańskiego  ks.  Sławoja  Leszka  Głódzia.  


+

Parafia Chwaszczyno  

Piękne uroczystości  i  wspaniałe  dzwony   n 

Poświęcenie dzwonów  

Dnia 10  października  2013  roku  J.E  Arcybiskup  metropolita  gdański   Sławoj  Leszek  Głódź  poświęcił  trzy  nowe  dzwony,  które  niebawem   zostaną  zawieszone  na  wieży  nowego  kościoła.  Arcybiskup  był  pod   ogromnym  wrażeniem  jakości  szaty  graficznej  i  przede  wszystkim   dźwięku  nowych  chwaszczyńskich  dzwonów.  

n 

Zawieszenie na  wieży  

Zestaw dzwonów  odlanych  przez  naszą  Pracownię  został  następnie   zamontowany  na  wieży.  Całą  operację  przeprowadziło  firma  RDUCH   stosująca  najnowsze  rozwiązania  z  zakresu  automatyki  dzwonów.   Dzwony  zostały  zamontowany  za  pomocą  dodatkowych  półek   podwieszających  dzwony,  cynkowanych.  Dzięki  temu  zabiegowi   dzwony  są  pięknie  widoczne  na  ponad  40-­‐metrowej  wieży.    


+

Parafia Oława  

Dzwon 800kg  na  25-­‐lecie  parafii   n 

Z Sacroexpo  2013  do  Oławy  

W Niedzielę  8  września  2013  odbyła  się  uroczystość  przywitania  dzwonu  w   Parafii  pw.  Bożego  Miłosierdzia  w  Oławie.  Dzwon,  który  poprzednio  był   prezentowany  na  wystawie  Sacroexpo  2013  witali  licznie  zgromadzeni   parafianie.  Dzwon  waży  800kg  i  posiada  piękny  ton  fis-­‐ges/1.  Uroczystości   przewodniczył  ks.  Stanisław  Bijak,  proboszcz  parafii  w  Oławie.  Techniczne   wsparcie  podczas  przyjazdu  oraz  późniejszy  montaż  montaż  na  wieży  wraz  z   najnowszą  automatyką  zapewnia  firma  RDUCH.  

n 

Poświęcenie dzwonu  

Dzwon ufundowany  na  25-­‐lecie  oławskiej  parafii  pw.  Miłosierdzia  Bożego  –  i  noszący   imię  „Miłosierdzie  Boże”  –  zakołysze  się  nad  miastem.  Został  poświęcony  29  września   2013  przez  abp.  seniora  Mariana  Gołębiewskiego  podczas  jubileuszowej  uroczystości.   Uroczystość  była  okazją  do  wielu  podziękowań  i  wspomnień.  Na  wszystkich  parafian   przed  kościołem  czekała  grochówka  i  ciasto,  a  także  wystawa  pamiątkowych  zdjęć  i   rozprowadzana  przez  młodzież  płyta  –  nagrana  na  jubileusz.  


+ Nowy  dzwon  dla  Bazyliki  Najświętszej  Maryi   Panny  w  Piekarach  Śląskich  

n 

Odlew dzwonu  i  badanie  kampanologiczne  

Ksiądz  Prałat  Władysław  Nieszporek,  kustosz  Bazyliki  zwrócił  się  do  jednego  z  największych   autorytetów  w  dziedzinie  dzwonów  i  ich  napędów  –  Pana  Antoniego  Rducha  z  pytaniem,  gdzie   można  odlać  dzwon,  który  nie  tylko  swoim  wspaniałym  wykonaniem,  ale  i  idealnie  zestrojonym   brzmieniem  może  uzupełnić  pozostałe  piekarskie  dzwony.  Pracownia  Ludwisarska  Jana   Felczyńskiego  z  Przemyśla  została  więc  poproszona  przez  Pana  Antoniego  Rducha  o  odlanie   idealnego  dzwonu  do  Bazyliki.       5  października  o  godz.  8.00  rano  powstał  dzwon  dla  Bazyliki  Matki  Bożej  Piekarskiej.  Dzieło   ważące  500  kg,  tonacji  A1  oraz  końcowy  etap  jego  tworzenia  podziwiali  duchowni,  pracownicy,   właściciele  ludwisarni  oraz…  goście  z  dalekich  Indii.  Wcześniej  została  odmówiona  modlitwa  w   intencji  parafii  piekarskiej,  jej  parafian  i  duszpasterzy.       Po  odlaniu  dzwonu  i  przeprowadzeniu  ekspertyz  akustycznych  potwierdziły  się  następując   parametry  dźwiękowe  dzwonu.     n  Ton  główny  dzwonu  –  A/1   n  Oktawa  dolna  –  A/0     n  Ton  podstawowy  –  A/1   n  Tercja  –  C/2       n  Kwinta  –  E/2   n  Oktawa  górna  –  A/2       A  więc  dzwon  był  idealnie  zestrojonym  instrumentem  muzycznym.  Dodatkowo,  powyższe   alikwoty  cechowały  się  śladowymi  lub  zerowymi  odchyleniami.     W  kolejnym  newsletterze  będziemy  prezentować  zdjęcia  dzwonu  oraz  zdjęcia  z  uroczystości   poświęcenia  w  Piekarach  Śląskich.  


+

Dzwony do  Indii,  Nigerii  i  na  Ukraine     n 

W tym  kwartale  odlaliśmy   również  wiele  dzwonów  do  wielu   krajów,  między  innymi  do  Indii,   Nigerii  i  Ukrainy.  

n 

Na Ukrainę  w  tym  kwartale   odlaliśmy  piękny  zestaw  do   Klasztoru  Braci  Mniejszych  w   Żytomierzu  o  łącznej  wadze  2,5   ton.  

n 

Prezentujemy kilka  zdjęć  tych   ciekawych  realizacji  


+

Przedstawicielstwo na  Śląsku     Miło  nam  poinformować,  iż  na  Śląsku  w  siedzibie  firmy   RDUCH  nasza  Pracownia  otworzyła  swoje  oficjalne   przedstawicielstwo.     W  Czernicy  k.  Rybnika  na  Śląsku  można  zobaczyć  nasze   dzwony,  posłuchać  ich  dźwięku,  otrzymać  pełną   informację  cenową  i  doradztwo  w  kwestiach  doboru   dzwonu.  Firma  RDUCH  w  Czernicy  posiada  też  pełne   upoważnienie  do  składania  ofert,  przyjmowania   zamówień  w  naszym  imieniu.     Firma  RDUCH   ul.  Wolności  20D   44-­‐282  Czernica  k.  Rybnika   tel.  +  48  784679140   e-­‐mail:  grzegorz@rduch.pl    


+

Wdrożenie technologii  CAD     n 

Wspólnie z  firmą  RDUCH  wykorzystując   najnowocześniejsze  oprogramowanie  inżynierskie   oparte  na  technologii  CAD  przy  trudnych   projektach  jesteśmy  w  stanie  przeprowadzić   analizy  techniczne  proponowanych  rozwiązań   oraz  wizualizacje  3D.  

n 

Jako pierwsi  w  Europie  wdrożyliśmy  system   umożliwiający  przygotowywanie  profesjonalnych   projektów  wizualizacyjnych  szaty  dzwonów  w  3D.    


+

Wizyta z  dalekich  Indii     W  pierwszym  tygodniu  października  mieliśmy  wielką   przyjemność  powitać  w  naszej  firmie  oraz  w  firmie  Rduch   ambasadora  polskich  dzwonów  w  Indiach  Pana  Alexandra   Olassayi  Thomasa.  Wspólnie  odbyliśmy  wiele  spotkań  -­‐   między  innymi  z  J.E.  Abp.  Alfonsem  Nossolem,  ks.  dr   Albertem  Glaeserem  w  Sanktuarium  św.  Jacka  w  Kamieniu   Śląskim,  z  ks.  Zdzisławem  Sochackim  -­‐  proboszczem   Katedry  Wawelskiej,  z  Panem  Andrzejem  Bochniakiem  -­‐   dzwonnikiem  dzwonów  wawelskich,  z  ojcem  Ambrożym  -­‐   proboszczem  Klasztoru  na  Górze  św.  Anny  oraz  z  braćmi  z   Klasztoru  na  Jasnej  Górze.  


+

Prasa o  nas  

w III  kwartale  2013   Gość  Niedzielny   http://katowice.gosc.pl/doc/1734634.Glosny-­‐odlew-­‐w-­‐Piekarach   http://gdansk.gosc.pl/doc/1735882.Radosna-­‐uroczystosc-­‐w-­‐ Chwaszczynie   http://wroclaw.gosc.pl/doc/1722932.Boze-­‐Milosierdzie-­‐zabrzmi-­‐ nad-­‐Olawa   Inne   http://piekaryslaskie.com.pl/i,narodziny-­‐dzwonu-­‐dla-­‐bazyliki-­‐w-­‐ piekarach,100,806696.html   http://www.chwaszczyno.com/index.cgi? action=01show&idn=8661&kind=23   http://gazeta-­‐olawa.pl/artykul-­‐5788-­‐wierni-­‐powitali-­‐nowy-­‐dzwon.html  

Filmy http://youtu.be/gCuw9gepRws   http://www.youtube.com/watch?v=WI2qQb_7Ok8&feature=youtu.be  

Więcej  materiałów  i  informacji  na  

www.janfelczynski.com   oraz  

www.rduch.pl


+

Zapraszamy do  współpracy            

     

Pracownia Ludwisarska  Jana  Felczyńskiego    

Firma RDUCH  

ul. Słowackiego  46/1,  37-­‐700  Przemyśl  

ul. Wolności  20D,  44-­‐282  Czernica  k/Rybnika  

www.janfelczynski.com

www.rduch.pl

Tel. +48791814009;  +48790531500;  +48166787326  

Tel. +48  602107137;  +48324305733  

E-­‐mail: biuro@janfelczynski.com    

E-­‐mail: rduch@rduch.pl    

Newsletter III Kwartał 2013  

Aktualności firmy Pracownia Ludwisarska w III Kwartale 2013 roku

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you