Page 1

PORTFOLIO 2013 PETR JANÁČ


OBSAH 2013 Udržitelné sídliště LESNÁ, workshop MAGISTERSKÝ MODUL MĚSTO A VODA

Neviditelná monumentalita, lávka Dům – Molo

Volnočasové centrum Pastrnkova

2012 RODINNÝ DŮM, architektonická studie DŮM NA HRANĚ, bakalářské projekt NA VYSOKÉ FREKVENCI, rozhledna a vysílač nad Brnem


2011 ACHARI RESTAURANT, rekonstrukce indické restaurace LA VITA BELÍSIMA, náladový hotelový apartmán CHAPEL STREET ART CENTRE, ateliérový projekt

2010 NÁVRH STUDENTSKÉHO POKOJE, interiérový design ICE CUBE CHAIR, návrh galerijní židle GALERIE GRAND PRIX BRNO, ateliérový projekt ŘADOVÝ DŮM S ATRIEM, ateliérový projekt

2009 MEDITATIVNÍ PROSTOR, základy architektonického navrhování CHIESA DI SAN ANDREA AL QUIRINALE, struktivní model


ŽIVOTOPIS KONTAKT

KONTAKTNÍ ADRESA:

Vídeňská 46, Brno, 639 00

TRVALÁ ADRESA:

U Váhy 435, Valašské Klobouky, 766 01

TELEFON: +420605132180 EMAIL: xajanacp@stud.fa.vutbr.cz OSOBNÍ INFROMACE

DATUM NAROZENÍ:

10. 6. 1988

MÍSTO NAROZENÍ:

Zlín

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST:

Czech

VZDĚLÁNÍ

2003-2007

Masarykovo gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín

2007-

Dějiny umění, Filozofická fakulta, Masarykova universita Brno

Magisterský program, bakalářské stadium /Bc./ zakončeno státní závěrečnou zkouškou a bakalářskou prací: Kaple sv. Václava v Kudlově a F. L. Gahura, 2010

2008- Fakulta architektury, Vysoké učení technické Brno Magisterský program, bakalářské stadium /Bc./ zakončeno státní závěrečnou zkouškou a bakalářským projektem s názvem: Dům na hraně, Polyfunkční dům ve Valašském Meziříčí, 2012 2010-2011 ERASMUS výměnný program, Architecture Technology and Interior Design, University of Bolton, Velká Británie ZÁJMY

umění, cestování, přátelé


PETR JANÁČ, BC. ET BC.

DALŠÍ ZKUŠENOSTI V OBORU

léto 2012

Workhop KOVOLITÍ, tvoření forem a vytváření litinových soch,

Štěpánov, CZ

2012

jaro 2013

architektonická studie rodinného domu, Ostrava architektonický workshop Udržitelné sídliště Lesná, spolupráce mezi školami architektury Brno, Ostrava, Bratislava

DOVEDNOSTI

Microsoft Office, Autodesk AutoCAD, 3ds max, Adobe Flash, Photoshop, Illustrator, InDesign,

Archicad, řidičský průkaz sk. B

ZNALOST CIZÝCH JAZYKŮ English plynule Spanish mírně pokročilý


ARCHITEKTONICKÉ WORKSHOP SPOLUPRACOVALI: MARTIN KOHAUT, ZUZANA KRNÁČOVÁ, ŠÁRKA NAHODILOVÁ, DOMINIK ČERMÁK, VERONIKA OTTOPALOVÁ ŠKOLY ARCHITEKTURY BRNO, OSTRAVA, BRATISLAVA, 2013

UDRŽITELNÉ SÍDLIŠTĚ BRNO LESNÁ


LESNÁ POHLEDEM STARŠÍ GENERACE

Slyšela jsi to??! Nějací mladí studenti se zajímají o to, jak tu žijem na Lesné!!

Fakt, Blážo? Tak to jsem zvědavá!

Velké zelené plochy Čertovy rokle slouží jako vítaná rekreační plocha uprostřed sídliště. Velké otevřené plochy i samotná rokle se v noci stávají velmi nebezpečným prostorem s mnohými zákoutími a nekontrolovatelnými plochami. Lesné se nevyhnuly také problémy typické pro každé sídliště, jako je nedostatek parkovacích ploch, víkendová vylidněnost způsobená monofunkčností využití území pro bydlení a celková zanedbatelnost území.

Klouzání je super!

Okopáváme zahrádky...

Je fajn, že mám hned v přízemí sámošku

NEGATIVA SÍDLIŠTĚ Sportujeme.... Zastřiháváme stromečky....

Všechny věkové kategorie, rodiče, malé děti, ale i dospívající děti, mají mnoho možností trávit volná čas mimo panelový dům. Sídliště Lesná nabízí velké množství hřišť všech možných prolízaček, lanové centrum, naučnou stezku nebo volná prostranství pro sport. Kladem klidových zón je jejich oddělení od dopravních komunikací, čímž je zamezeno případnému konfliktu mezi chodci a dopravním vozidlem.

Jsem ráda, když najdu místo pro svého fiata

Sídliště Lesná vzniklo v šedesátých letech podle plánů bydlení v zeleni a určitá velkorysost společných ploch je zde očividná dodnes. Původní obyvatelé, pro které bylo sídliště postaveno spolu s ním zestárli a postupně se sem stěhovali další. Lesná však zůstává dobrou adresou vrámci Brna po celou dobu své existence. Spolu s generačním rozvrstvení obyvatelstva i se změnami, které přišly po sametové revoluci musela řada objektů hledat nové využití, zvláště společných budov, jako byly okrsková centra a obchodní střediska, která v nové době neměla jednoho vlastníka a nikdo se o ně tak nestaral. Lesná si však zachovala velké množství rozličných služeb nezvyklé pro sídliště tohoto měřítka. Důchodci oceňují prostoupenou zeleň do zástavby, o kterou se starají a udržují ji. Mladší generace má ráda volné či zpevněné plochy pro sport.

Vypustíme je ven, ať si hrajou. Možností je tu dost!

Uaaaaaaaaa!!!!!!!

DĚTI NA LESNÉ

Hele dědo, přijedou nám na víkend vnoučata. Co budeme dělat?


1970 / 2013

PŮVODNÍ PLÁN

ANALÝZY ÚZEMÍ

NÁDSTAVBY 90. LÉTA • Site development


REVITALIZACE MÍSTA - SOUBOR INTERVENCÍ

NÁVRH KOMUNITNÍHO CENTRA

PĚŠÍ LÁVKY PŘES ČERTOVU ROKLI

SVĚTELNÉ KABINKY


NEVIDITELNÁ MONUMENTALITA


LÁVKA KOLEM PAMÁTNÍKU OBJEVITELŮ MĚSTO A VODA ATELIÉR, MAGISTERSKÝ MODUL FA VUT 2012


FORMA SLEDUJE PŮDORYS, ŘEZ

5M 10M

SCHÉMA

20M

• gradace vzpínajících se hmot • centrální osa symetrie

PŘÍLEŽTOST K FORMĚ Místa mající určité pouto s vodním živlem často inspirují k vytvoření architektury, jejíž hmotové uspořádání či formální stránka jsou do jisté míry odvozeny od těchto podmínek a samé povahy vodního živlu. Cílem je tak vytvořit dílo, které je v určité harmonii s přírodou a zároveň se začleňuje do okolí jako určitá nadstavba přírodního prostředí s vlastními zákony. Památník objevitelů v Lisabonu, vztyčen 1940, je monumentálním skulpturálním dílem alegoricky zobrazující portugalský lid stoupající na vyplouvající loď, připraven objevovat a dobývat svět. Monument je zaražen přídí do moře, nelze jej tak obejít a prohlédnout si tuto kolosální skulpturu ze všech stran. Kolem dramaticky se zvedající přídi proto navrhuji průhlednou lávku, která umožní pohledy na dílo ze všech stran i plynulý tok pohybu podél pobřeží, který je zde narušen a je nutné památník obejít. Forma lávky podtrhuje gradaci linií památníku tlačících se do moře i symetrii jeho hlavní osy. Na druhou stranu je lávka současným příspěvkem k propagandistickému monumentu Salazarova režimu a do jisté míry aktualizuje její hmotu a násobnou gradací tvarů linie neguje a odlehčuje určitou těžkopádnost. Samotná lávka sestává z lepených skleněných desek o vysoké pevnosti, zpevněna je dále ocelovými lany, které tak spoludefinují tvar zábradlí.


MĚSTO A VODA ATELIÉR, MAGISTERSKÝ MODUL FA VUT 2012

DŮM - MOLO


ŘEZ

PŮDORYSY

SITUACE

SCHÉMA

1.NP

2.NP

2M

1M 5M

SPOJENÍ FUNKCÍ +

• otevřenost x uzavřenost • vnitřní prostředí i klima restaurace lze měnit nastavením dřevěným venkovním lamel v závislosti na roční době i počasí


DŮM - MOLO - AMFITEÁTR Kombinací dvou či více na první pohled odlišných funkcí je zpravidla dosaženo efektu zvýšené atraktivity stavby z hlediska uživatele. Díky větší škále nabízených funkcí se totiž logicky zvyšuje pravděpodobnost jeho návštěvy a jedinečné spojení dodává stavbě lesk exkluzivity. Spojení funkcí si navíc často žádá nezvyklá řešení, což se nezřídkakdy odráží v netradiční formě budovy. Poloostrov na levém přehu Brněnské přehrady je nejbližím a jedním z nejvyhledávanějším místům letní rekreace na přehradě, avšak vybavení pro tyto účely je zde téměř nulové a postrádá celkovou koncepci. Proto v centrální části poloostorova navrhuji důstojný vstupní rekreační objekt s restaurací. Budova sestává z průchozí kryté částí, která je určena pro LETNÍ PLÁŽOVÝ PROVOZ s WC, převlékárnami, sprchami a uzamykatelnými skřínkami. Na tuto část navazuje RESTAURACE s celoročním provozem a prosklenými stěnami, které jsou kryté dřevěnými nastavitelnými panely. Objekt pokračuje terasovitě svažujícími se plošinami směrem k přehradě, do níž se zařezává prostorným molem. Samotné molo je možno chápat a využívat také jako JEVIŠTĚ s odstupňovaným PŘÍRODNÍM AMFITEÁTREM teras vrcholící hmotou vstupního objektu. Budova tak rozděluje poloostrov na dvě části a tvoří určitý nenásilný AKCENT, orientační bod pro letní návštěvníky a zároveň poskytuje jistou uroveň komfortu. Hmotově budova odpovídá okolní funkcionalistické zástavbě s tím rozdílem, že hlavním stavebním materiálem jak nosného skeletového systému, tak opláštění, je DŘEVO.

VSTUPNÍ OBJEKT S RESTAURACÍ A MOLEM NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ


MĚSTO A VODA ATELIÉR, MAGISTERSKÝ MODUL FA VUT 2012


VOLNOČASOVÉ CENTRUM PASTRNKOVA


KONTEXT MÍSTA + SITUACE, SCHÉMATICKÝ ŘEZ SCHÉMA VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

ZNOVUNALEZENÍ VZTAHU K ŘECE A IDENTITĚ MÍSTA Volnočasové centrum na ulici Pastrnkova je navrženo v místě pomyslného nároží přilehlého bloku u řeky, kde se dnes nachází náletový parčík s krásnými mladými břízami. V ose bloku jsem navrhl jeho zakončení, dvoupodlažní pavilon, sloužící pro okolní sousedskou komunitu, jelikož se zde nachází městská struktura několika bloků, které jsou izolovány od okolního organimu města železnicí, továrními areály a bohužel i řekou. Plácek je také křižovatkou pěších tahů kolem Svitavy a objekt se tak stane také výchozím bodem pro rekreační aktivity kolem řeky v této části města. Konstrukčně je stavba navržena velmi utilitárně s ohledem na minimální nároky na údržbu objektu. Základem stavby je ocelový prosotrový rám z H profilů, opláštěný odolným kompozitním fasádním systémem.

• koncentrace dění bloku v jeho ose • obrácení pozornosti k řece • nová dimenze rekreační hodnotě místa


P女DORYSY

1.NP

2.NP

2M 1M

5M


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

STUDIE, SOUKROMÝ INVESTOR, 2012

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

RODINNÝ DŮM


řez

základní hmota domu

obytná část garáž částečné patro děcka

terasa

přístřešek druhé auto


11500

7000 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

7500

16000

1.

11.

18.

6500

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

5100

7000

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

1.

4000

7500


BAKALÁŘSKÝ PROJEKT FAKULTA ARCHITEKTURY, VUT BRNO 2012


DŮM NA HRANĚ


HMOTA - UZAVŘENOST – OTEVŘENOST

SITUACE

SITUACE

Mé řešení spočívá v pevném vymezení a dotvoření městského jádra vytvořením jasné struktury, která navazuje na hmotu i povahu okolní zástavby a zároveň se otevírá „ novému městu“. Parcela je tak s ohledem na funkce rozčleněna na tři menší hmoty, které tvoří kompaktní městské blok. Na severní frontě uzavírá městský okruh a ulici Poláškovu, z jižní strany se otevírá předměstím a slunci. PITORESKTNOST - KOMPAKTNOST Ač z doby vzniku nezůstalo mnoho, struktura gotického města je stále patrná v charakteru zástavby, přestože většina domů je z pozdější doby. Podlouhlé náměstí s úzkými parcelami, částečně s podloubím, jednotlivé domy jsou podobné hmoty, avšak různé v detailu jako jsou výška a sklon střech, drobné ústupy a předstupy v uliční frontě, a tvoří tak určtou pitoreskní kompozici v rámci ucelené kompaktní zástavby středověkého města. Ulice je vertikálně dělena jednotlivými hmotami domů, horizontálně ji dělí římsy oddělující patra a okenní osy. bytový dům

REINTERPRETACE Tyto prostorově - hmotové vazby jsou převedeny do abstraktní hmotové kompozice, odrážející uzavřenost a otevřenost jednotlivých fasád, pitoresknost modelování hmot. Vertikální a horizontální kompoziční vazby ulice jsou převedeny do lomených ploch krystalických struktur, vystupujících na severní straně a seřezaných na jižní straně, aby bylo splněno podmínek oslunění v předních částech budov. Okenní otvory tvoří nepravidelný kompoziční rámec odpovídající struktuře a funkci jednotlivých částí a záměrně stírají dělení na jednotlivá patra, aby hmoty přesahující tři patra, což je typické dělení fasád pro okolní zástavbu, nenarušily své okolí.

obytná ulice

základní umělecká škola zakladač

zpevněvněná plocha provozní ulice


URBANISTICKÉ VAZBY

MĚSTO, ULICE

UZAVŘENOST

PŘEDMĚSTÍ, BODOVÁ ZÁSTAVBA

OTEVŘENOST

OSLUNĚNÍ, OTEVŘENÍ ULIC SLUNCI


BYTOVÝ DŮM

PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS 2.NP

popelnice úklidová komora výměníková stanice vstupní foyer

kočárky

obchodní prostory

bytové jednotky

bytové kóje

ateliér

- domácí kancelář

PŮDORYS 3.NP

PŮDORYS 4.NP


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS 2.NP

PŮDORYS 3.NP sklad hudebnin

keramická dílna

ateliér prostorová tvorba

- pec

hudební sál

sklad výtvarných potřeb

ředitelna

výtvarný ateliér

hudební učebna

administrativa

šatny

kabinety

úklidová komora

výměníková stanice, dílna

počítačová učebna

výtvarný obor

multifunkční prosotry

hubební obor

divadelní obor

1

sklad hudebnin

hra na hudební nástroje

hudební sál

1

školní sál

sklad hudebnin

víceúčelový prostor úklidová místnost

víceúčelový sál divadelní sál

víceúčelový prostor

šatna, maskérna divadelní sál


PARKOVACÍ OBJEKT

ENERGETICKÉ SCHÉMA - LÉTO ENERGETICKÉ SCHÉMA - LÉTO

PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ restaurace

1 - zkosení jižních fasád - omezení letních pasivních tepelných zisků 2 - stínění - efektivní venkovní žaluzie 1 - skosení jižní strany - zabránění ostrého letního světla hluboko do místností 3 - retenční nádrž průniku - hospodaření s dešťovou vodou na pozenku komplexu 2 - telepná izolace - zabránění přehřívání místností 3 - stínění - fasádní žaluzie na jižní straně větrání - okenní otvory růyné velikosti a v různých výškových 4 - systém přirozeného 4 - retenční nádrž - hospodaření s dešťovou vodou na pozemku stavby 5 - množství různých ookenních otvorů vkaždé jednotlivých bytech - možnost cirkulace hladinách v rámci bytové jednotky vzduchu vrámci jedné obytné jednotky či místnosti - vypuštění teplého vzduchu vysoko položenými okny

sklon slunečních paprsků 63% 2

3 1

ENERGETICKÉ SCHÉMA - ZIMA

4

ENERGETICKÉ SCHÉMA - ZIMA 1 - pasivní solární zisky - vhodná orientace a modelace budov na jižní stranu, 2 - nejvyšší možné oslunění - zploštění severojižních stran objektů, v neosluněných částech umístěny bytové kóje 3 - telepná izolace - zamezení únikům tepla ven 4 - pasivní solární zisky - velké okenní otvory na jižní a západní stranu

1 - otevření S - J ulic slunci - rozevření, zploštění 2 - teplená izolace - tepelná pohoda interiéru, úspora energií 3 - psivní solární zisky - poměrně velké okenní otvorz na J a Z stranu

sklon slunečních paprsků 16% 3

2

1

4


CELKOVÉ POHLEDY

POHLED NA SEVERNÍ FASÁDY POHLED JIŽNÍ

POHLED NA JIŽNÍ FASÁDY POHLED SEVERNÍ

ŘEZ ZÁPAD - VÝCHOD

PŘÍČNÝ ŘEZ


MODEL 1:100


ROZHLEDNA A VYSÍLAČ NAD MĚSTEM BRNEM ATELIÉROVÝ PROJEKT FA VUT 2012

NA VYSOKÉ FREKVENCI


KONCEPCE ŘEŠENÍ

SITUACE Bystrc

Jundrov

Vysočina Brno

Pálava

Kohoutovice

PROPORČNÍ SYSTÉM

1. funkce: vertikální vysílač x

horizontální rozhledna

2. jádro - zatížení větrem - pevnost - > zužující se ŽB dřík kruhového průřezu 3. kontrastující hmoty podle funkcí -> lehká ocelová kce - rozhledna 4. vychýlení rozhledny k Brnu - smysl - cíl - procházka nad brnem, orientační bod 5. ocelová lana - symbolické propojení funkcí, umožňují subtilní ocelovou kci rozhledny

Prvky konstrukce jsou dimenzovány v proporčním vztahu k lidské figuře v jednotlivých vztažných poměrech. 6. proporční vztahy části k celku, zlatý řez


KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

DETAIL SCHODIŠTĚ

DETAIL PODESTY ROZHLEDNY

Konstrukce - prostorový rám z válcovaných profilů H, které jsou neseny tažnými ocelovými lany. Tyto rámy jsou pokryty nosným trapézovým plechem a pochůzím ocelovým plechem. Zábradlí rozhledny je vytvořeno z ocelových trubek kulového profilu, na než je připevněna tabule tvrzeného skla.


POHLED PŮDORYS STŘECHY ROZHLEDNY DETAIL KOTVENÍ LAN DETAIL - KOTVENÍ KCE ROZHLEDNY 1m

PŮDORYS ROZHLEDNY

1m

DETAIL KOTVENÍ KCE ROZHLEDNY

PŮDORYS SCHODIŠTĚ

10m

1m


REFURBISHMENT OF INDIAN RESTAURANT PROJECT INTERIOR DESIGN PROJECT UNI OF BOLTON, 2011


CURRENT STATE Achari Restaurant is a well established restaurant in Bolton, UK, offering Indian and Bangladeshi food, located near Bolton Station and city centre. Owner of restaurant is planning to refurbish the restaurant in order to extend a seating area. He has already managed plans of extension drawn by local architect. New opportunities have emerged to completely change interior layout and to give the restaurant a new contemporary appereance.

DESIGN AIMS • brighter and lighter space • set up atmosphere • unforgetable visual experience for a customer • distictive legible design with features of Indian culture - hena patterns DESIGN FEATURES • distinctive bar and welcoming area • ceiling covered with wooden lath structure • booths enliven with sheds and hanging lights • semi - transparent curtains providing both privacy and look out • wall decorations - nitches and frames - places for artefacts • frosted glass with printed hena patterns

PROPOSAL


MATERIAL BOARD

LIGHTNING SCHEME


PENTHOUSE HOTEL APARTMENT

a m i lís

v a L

l e b ita

INTERIOR DESIGN PROJECT - GLOBAL INTERIORS UNI OF BOLTON, UK 2011


SITE 19.C. factory mill building, Catelfield, Manchester, UK Listed building converted into flats by Urban Spalsh co. Future Loft apartment Massive perimeter walls, internal cast iron columns Spacious factory windows, high ceilings

TASK Design of a luxury penthouse for long term hotel guests To evoke particular atmosphere in interiors Contemporary hotel design with mood of italian classic modern design of 1950´- 70´ sequence ofstriking installations, colorful, witty interior

DESIGN Grand hall spreads through entire space Everybody can find own spot and set a degree of intimacy movable panels and screens Splitting space into zones of activities round dominant staicase Different levels of visual contact between individual parts of space Spatial illusions, massing and spreading of space


SANITARY FACILITIES JACUZZI SOCIAL ZONE CROSS SECTION

WORKROOM

GRAND HALL

ENTRANCE ROOM

RECREATIONAL ZONE

SECOND FLOOR

FIRST FLOOR

PRIVATE ZONE MAIN BEDROOM

CLOAKROOM TOILETS BATHROOM

EXTRA BEDROOM


ARCHITECTURAL STUDIO DESIGN PROJECT UNI OF BOLTON, 2011

CHAPEL STREET ART CENTRE


KONCEPT ŘEŠENÍ

návaznost na přirozené pěší tahy v okolí bariéry kolem silničních tahů

vztah k řece, oáza klidu ve městě, nábřeží

URBANISTICKÁ STRUKTURA ÚZEMÍ

výškové hladiny města brána do Salfordu - protipól k vedlejšímu hotelu snížení hmoty naproti katedrále

HMOTOVÁ STRUKTURA ŘEŠENÍ MÍSTO historické jádro Manchestru katedrála x bývalé nákladové vlakové nádraží brána do městské části Salford PROPUSTNOST x rušné silnice kolem parcely x most a koryto řeky Irwell KONCEPT rekultivace prostoru Chapel Street, návaznost na pěší tahy ostrov kultury uvnitř bloku u řeky FUNKCE Art Centre - Kusthalle - ateliéry - komerční plochy - kultura - odpočinek FORMA urbánní souvislosti - výškové, provozní hladiny tradice: typická zástavba továrních budov, cihla, skelet, jednoduché kubusy - > skeletový konstrukční systém - variabilita využití - > fasáda: sklo x masivní cihlové bloky


GROUND FLOOR

1ST FLOOR First oor plan

Basement oor plan

Reception

Service core

Shop Lobby

Gallery I

Main exibition space Waiting and luggage area

Coee lounge

3RD FLOOR

2ND FLOORoor plan Second

Third oor plan

Lecture room I

Gallery III

Gallery II

Lecture room II


4TH FLOOR Fourth oor plan

5TH FLOOR Fifth oor plan

OямГce lobby

Flexible spaces

Storage

CROSS SECTION I

CROSS SECTION II


ELEVATIONS


INTERIÉROVÝ DESIGN INTERIÉR A VÝSTAVNICTVÍ FA VUT 2010

NÁVRH STUDENTSKÉHO POKOJE


P女DORYS


ŘEZOPLOHLEDY


GALERIJNÍ ŽIDLE INTERIÉR A VÝSTAVNICTNÍ FA VUT 2010

ICE CUBE CHAIR


TECHNICKÁ DOKUMENTACE

560

340

350

410

335

350

220

15°

210

150 6°

140°

480

77,5

159°

15

105

140

375

0

78°

15

13

109°

115

10

335

210

35

40

138° 158°

150

145

132°

103°

90

98°

91°

260

285

480

485

490

155

450

5 16

101°

132°


KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ


GALERIE GRAND PRIX BRNO

ATELIÉROVÝ PROJEKT FAKULTA ARCHITEKTURY, VUT BRNO 2010


SITUACE Zástavba v okolí autodromu z osmdesátých let minulého století je pouze tím nejnutnějším, jak z hlediska estetického, tam materiálového. Stavby jsou takřka v desolátním stavu, chybí jasný architektonický a urbanistický plán. Galerie je navržena na místě dnešního parkoviště u jihozápadní, hlavní brány autodromu, které se tak posouvá za galerii. Hlavní vstup budovy se nachází u vjezdu do areálu. Tato poloha je výhodná z hlediska kontaktu s děním na okruhu, ale i pro svou blízkost hlavního vstupu. Návštěvník okruhu je tak při každé návštěvě v kontaktu s galerií, která se stává součástí komplexu autodromu a zároveň její dominantou. Blízkost dálnice D1 zaručuje dobrou dostupnost dráhy i samotné budovy. Galerie stojí rovnoběžně k dálnici, z níž je možno stavbu pozorovat. ŘEŠENÍ Návrh stavby se svou formou symbolicky obrací k motivům dynamiky, soupeření a závodu. Hmotu stavby tvoří dvě do sebe zaklíněné kontrastní tělesa, a to jak konstrukčním systémem, tak použitým materiálem. Z železobetonové převýšené části na oblém půdorysu vystupují ocelové rámy nesoucí transparentní fasádu z ocelových lamel i vnitřní zasklení. Půdorysným základem stavby jsou dva kruhy spojené křivkami na obou delších stranách, v těchto místěch se na chází vstupní část objektu a z druhé strany je umístěno zásobování. Před vstupem tak vzniká dlážděná plocha vhodná pro reprezentační účely. Navržená stavba se stává vizuální dominantou a reprezentační budovou celého brněnského okruhu.


PŮDORYS 2.NP

PŮDORYS 1.NP

ŘEZY


ATELIÉROVÝ PROJEKT FA VUT 2010

ŘADOVÝ DŮM S ATRIEM


SITUACE

ŘEZ PODÉLNÝ


SITUACE

Nevýhodné světelné podmínky parcely zapříčiněné SV orientací, částečné zasazení stavby do terénu i samotná podstata řadového domu jako podlouhlého tubusu otevřeného na okrajích, zásadně ovlivnily vzhled stavby i samotnou koncepci prostoru. Horizontální tubus řadového domu je proložen skleněných atriem, jakousi vertikální světelnou šachtou osvětlující interiér domu v obou patrech. Velké okenní otvory fasády jsou překryty polopropustnou membránou z dřevěných lamel, které jednak plní funkci slunolamu, ale hlavně oddělí veřejný prostor ulice od otevřeného interiéru domu.

ŘEZ PŘÍČNÝ

PŮDORYSY


MEDITATIVNÍ PROSTOR ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO NAVRHOVÁNÍ FA VUT 2009

PROSTOR DÉJÀ VU


DÉJÀ VU VIZUÁLNĚ PSYCHICKÝ FENOMÉN POCITY DŮVĚRNOSTI A ZNÁMOSTI

NAVODIT NÁLADU

HMOTOU SVĚTLEM PROSTOREM SOUHRA GEOMETRICKÝCH TVARŮ PEVNOST ŽELEZOBETONU NAPĚTÍ A KLID VSTUP PŘEKÁŽKA

VÝŠKA

ZVOUCÍ VSTUPNÍ DÍL

ZUŽUJÍCÍ SE

HLAVNÍ PROSTOR

SVÁZANOST

PROPOJENÍ

VELKOLEPOST

OSTRÉ SVĚTLO TLUMENÉ

BOČNÉ SVĚTLO ROYHODNÉ HRANY

JEMNÉ VALÉRY


CHIESA DI SAN ANDREA AL QUIRINALE STRUKTIVNÍ MODEL ZÁKLADY ARCHITEKTURY FA VUT 2009


portfolio Petr janáč  

portfolio 2013

portfolio Petr janáč  

portfolio 2013

Advertisement