Page 1


市場唯

黃素

愛可明葉黃素膠囊

O

K

Ocumin

有 機 認證

S H E R認

高劑量30毫克葉黃素,搭配美國專利葡 萄子萃取物、葡萄醣酸鋅、牛磺酸、維

(Lutein,Zeaxanthin)

維生素B群 (Vitamin B group)

K

O

有 機 認證 黃素

葉黃素、玉米黃質素

市場唯

生素C及維生素B群。

S H E R認

微量元素-鋅 (Zinc)

葡萄籽

牛磺酸

(Grape Seed Extract)

(Taurine)

/盒

60顆

客服專線:02-2503-8055 www.bio-hygeia.com.tw

Review vol 14  

REVIEW 醫學雜誌 2013 第14期

Review vol 14  

REVIEW 醫學雜誌 2013 第14期