Page 1


F FET L U B U N Thế Giới Lẩu Đa Sắc - V Ẩ U E ị-H M hám Phá ươn g K

ỨC MÓN NGON KHÔNG GI H T ỚI H ỞNG ẠN Ư TH ENJOY THE UNLIMITED FEAST

TRƯA T2 - CN

khai vị

nước lẩu

thịt tươi

ăn kèm

rau sạch

tráng miệng

Appetizers

Side Dishes

Hotpot Broths

Vegetables

Fresh Meats

Desserts

• Mỗi suất Buffet quý khách được thỏa sức chọn lựa từ khai vị, nước lẩu, thịt tươi, món ăn kèm, rau sạch, tráng miệng,... Gần 100 món ăn đặc sắc, nguyên vật liệu nấu lẩu được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang đến một nồi lẩu ngon "đúng điệu" cho thực khách. • Số lượng loại nước lẩu/party có thể chọn: 1-4 khách: 1 loại 5-8 khách: 2 loại 9 khách trở lên: 3 loại • GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT / ALL PRICES ARE NOT INCLUSIVE OF 10% VAT.


NƯỚC LẨU - Hotpot Broths -

TRƯA T2 - CN

LẨU MĂNG CHUA

LẨU RAU CỦ

Bamboo Shoot Hotpot

Mixed Vegetable Hotpot

LẨU TOMYUM THÁI LAN

LẨU NHẬT

Tomyum Hotpot

Japanese Hotpot

thịt tươi - Fresh Meats -

BA CHỈ BÒ MỸ

BA RỌI HEO Pork Belly

CỔ BÒ MỸ

BẮP BÒ ÚC

U.S. Beef Short Plate

Chuck Eye Roll

AUS Beef Shank

ĐÙI GÀ

Chicken Thigh

BẠCH TUỘC Octopus

CÁ DIÊU HỒNG Red Tilapia


Viên/đậu hủ t Balls/Tofu - Mea

CHẢ CUA NUGGET

CÁ HỒI VIÊN

CÁ VIÊN

ĐẬU HỦ CÁ

THANH CUA

ĐẬU HỦ TƯƠI

Crab Nugget

Salmon Ball

Fish Ball

Crab Stick

Fish Tofu

TÀU HỦ KY

Dried Bean Curd

Fresh Tofu

TRỨNG GÀ Egg


khai vị - Appeti zer s -

ĐẬU HỦ CHÀ BÔNG

ĐẬU HỦ NON SỐT TRỨNG MUỐI

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Shredded Dried Pork Soft Tofu

Soft Tofu With Salted Egg Yolk

Fried Chicken With Fish Sauce

CHẢ GIÒ CUA

BẮP XÀO TÔM

GỎI CUỐN

Crab Meat Egg Roll

Stir-fried Corn With Shrimp

Pork & Shrimp Spring Roll

KIM CHI THẬP CẨM

XÀ LÁCH CÁ NGỪ

Radish & Cucumber Kimchi

Tuna Salad

m ó n ă n kè m - Side Dishes -

BÁNH ĐA CUA Flat Noodle

BÚN TƯƠI

Fresh Rice Noodle

MÌ TRỨNG Egg Noodle

MÌ ĂN LIỀN Instant Noodle

MÌ RAU CỦ

Vegetable Noodle


NƯỚC LẨU - Hotpot Broths -

LẨU MĂNG CHUA

LẨU RAU CỦ

Bamboo Shoot Hotpot

Mixed Vegetable Hotpot

LẨU TOMYUM THÁI LAN

LẨU NHẬT

Tomyum Hotpot

Japanese Hotpot

thịt tươi - Fresh Meats -

BA CHỈ BÒ MỸ

BA RỌI HEO Pork Belly

CỔ BÒ MỸ

BẮP BÒ ÚC

U.S. Beef Short Plate

AUS Beef Shank

Chuck Eye Roll

CÁ DIÊU HỒNG

ĐÙI GÀ

Chicken Thigh

LƯỜN CÁ HỒI

Red Tilapia

Salmon Belly

MỰC NÚT

NGHÊU

BẠCH TUỘC

Squid

Clam

Octopus


Viên/đậu hủ t Balls/Tofu - Mea

CHẢ CÁ ĐỎ NHẬT

CHẢ CUA NUGGET

Kamaboko

Crab Nugget

CÁ HỒI VIÊN

CÁ VIÊN

Salmon Ball

ĐẬU HỦ TƯƠI Fresh Tofu

Fish Tofu

Crab Stick

ĐẬU HỦ TRỨNG

Fish Ball

ĐẬU HỦ CÁ

THANH CUA

Egg Tofu

ĐẬU HỦ HẢI SẢN Seafood Tofu

TÀU HỦ KY

Dried Bean Curd


khai vị - Appeti zer s -

ĐẬU HỦ CHÀ BÔNG

ĐẬU HỦ NON SỐT TRỨNG MUỐI

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Shredded Dried Pork Soft Tofu

Soft Tofu With Salted Egg Yolk

Fried Chicken With Fish Sauce

CÁ TRỨNG CHIÊN GIÒN

CHẢ GIÒ CUA

Deep-fried Capelin

Crab Meat Egg Roll

BẮP XÀO TÔM

Pork & Shrimp Spring Roll

XÀ LÁCH CÁ NGỪ

Stir-fried Corn With Shrimp

HÁ CẢO NHẬT

GỎI CUỐN

Tuna Salad

Gyoza

KIM CHI THẬP CẨM Radish & Cucumber Kimchi

m ó n ă n kè m - Side Dishes -

BÁNH ĐA CUA Flat Noodle

BÚN TƯƠI

Fresh Rice Noodle

MÌ TRỨNG Egg Noodle

MÌ ĂN LIỀN Instant Noodle

MÌ RAU CỦ

Vegetable Noodle

MIẾN

Clear Vermicelli

MÌ RAMEN Ramen

TRỨNG GÀ Egg


NƯỚC LẨU - Hotpot Broths -

LẨU NAM BẮC

LẨU NHẬT

Dual Style Hotpot

Japanese Hotpot

LẨU RAU CỦ

LẨU MĂNG CHUA

Mixed Vegetable Hotpot

Bamboo Shoot Hotpot

LẨU TOMYUM THÁI LAN

LẨU BÒ

Tomyum Hotpot

Beef Hotpot

thịt tươi - Fresh Meats -

BA CHỈ BÒ MỸ

U.S. Beef Short Plate

AUS Beef Shank

BA RỌI HEO Pork Belly

CỔ BÒ MỸ

BẮP BÒ ÚC

Chuck Eye Roll

ĐÙI GÀ

Chicken Thigh


hải sản

- Seafoods -

LƯỜN CÁ HỒI

CÁ DIÊU HỒNG

BẠCH TUỘC

MỰC NÚT

Salmon Belly

Octopus

TÔM Shrimp

Red Tilapia

Squid

NGHÊU Clam


Viên/đậu hủ t Balls/Tofu - Mea

CHẢ CÁ ĐỎ NHẬT

CHẢ CUA NUGGET

Kamaboko

Crab Nugget

CÁ HỒI VIÊN

CÁ VIÊN

Salmon Ball

ĐẬU HỦ TƯƠI Fresh Tofu

Fish Tofu

Crab Stick

ĐẬU HỦ TRỨNG

Fish Ball

ĐẬU HỦ CÁ

THANH CUA

Egg Tofu

ĐẬU HỦ HẢI SẢN Seafood Tofu

TÀU HỦ KY

Dried Bean Curd


khai vị - Appeti zer s -

ĐẬU HỦ CHÀ BÔNG

ĐẬU HỦ NON SỐT TRỨNG MUỐI

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Shredded Dried Pork Soft Tofu

Soft Tofu With Salted Egg Yolk

Fried Chicken With Fish Sauce

CÁ TRỨNG CHIÊN GIÒN

CHẢ GIÒ CUA

Deep-fried Capelin

GỎI CUỐN

Crab Meat Egg Roll

Pork & Shrimp Spring Roll

BẠCH TUỘC RANG TRỨNG MUỐI Fried Octopus With Salted Egg York

HÁ CẢO NHẬT

BẮP XÀO TÔM

Gyoza

Stir-fried Corn With Shrimp

XÀ LÁCH CÁ NGỪ Tuna Salad

KIM CHI THẬP CẨM Radish & Cucumber Kimchi

CHẢ CÁ VIÊN SỐT CAY Spicy Fish Balls

m ó n ă n kè m - Side Dishes -

BÁNH ĐA CUA Flat Noodle

BÚN TƯƠI

Fresh Rice Noodle

MÌ TRỨNG Egg Noodle

MÌ ĂN LIỀN Instant Noodle

MÌ RAU CỦ

Vegetable Noodle

MIẾN

Clear Vermicelli

MÌ RAMEN Ramen

TRỨNG GÀ Egg


NƯỚC LẨU - Hotpot Broths -

LẨU NAM BẮC Dual Style Hotpot

LẨU NHẬT Japanese Hotpot

LẨU RAU CỦ

LẨU MĂNG CHUA

Mixed Vegetable Hotpot

Bamboo Shoot Hotpot

LẨU TOMYUM THÁI LAN

LẨU BÒ

Tomyum Hotpot

Beef Hotpot

thịt tươi - Fresh Meats -

BA CHỈ BÒ MỸ

U.S. Beef Short Plate

GÂN BÒ Beef Tendon

BẮP BÒ ÚC

AUS Beef Shank

LÁ SÁCH BÒ Beef Tripe

LÕI NẠC VAI BÒ MỸ U.S. Top Blade

BA RỌI HEO Pork Belly

CỔ BÒ MỸ

Chuck Eye Roll

ĐÙI GÀ

Chicken Thigh


hải sản

- Seafoods -

LƯỜN CÁ HỒI

CÁ DIÊU HỒNG

BẠCH TUỘC

MỰC NÚT

Salmon Belly

Octopus

TÔM Shrimp

Red Tilapia

Squid

NGHÊU Clam


Viên/đậu hủ

t Balls/Tofu - Mea

CHẢ CÁ ĐỎ NHẬT

CHẢ CUA NUGGET

Kamaboko

Crab Nugget

CÁ HỒI VIÊN

CÁ VIÊN

Salmon Ball

ĐẬU HỦ TƯƠI Fresh Tofu

Fish Tofu

Crab Stick

ĐẬU HỦ TRỨNG

Fish Ball

ĐẬU HỦ CÁ

THANH CUA

Egg Tofu

ĐẬU HỦ HẢI SẢN Seafood Tofu

TÀU HỦ KY

Dried Bean Curd


khai vị - Appeti zer s -

ĐẬU HỦ CHÀ BÔNG

ĐẬU HỦ NON SỐT TRỨNG MUỐI

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Shredded Dried Pork Soft Tofu

Soft Tofu With Salted Egg Yolk

Fried Chicken With Fish Sauce

CHẢ GIÒ CUA

CÁ TRỨNG CHIÊN GIÒN

GỎI CUỐN

Crab Meat Egg Roll

Deep-fried Capelin

Pork & Shrimp Spring Roll

BẠCH TUỘC RANG TRỨNG MUỐI Fried Octopus With Salted Egg York

HÁ CẢO NHẬT

BẮP XÀO TÔM

Gyoza

Stir-fried Corn With Shrimp

XÀ LÁCH CÁ NGỪ Tuna Salad

KIM CHI THẬP CẨM Radish & Cucumber Kimchi

CHẢ CÁ VIÊN SỐT CAY Spicy Fish Balls

m ó n ă n kè m - Side Dishes -

BÁNH ĐA CUA Flat Noodle

BÚN TƯƠI

Fresh Rice Noodle

MÌ TRỨNG Egg Noodle

MÌ ĂN LIỀN Instant Noodle

MÌ RAU CỦ

Vegetable Noodle

MIẾN

Clear Vermicelli

MÌ RAMEN Ramen

TRỨNG GÀ Egg


sốt chấm

Dùng Chung Cho Các Gói

BUFFET

- Dipping Sauces -

rau

TƯƠNG HỒNG KÔNG

SỐT TIÊU

Hongkong Soya Sauce

Peppercorn Dipping Sauce

SỐT MẮM SẢ

SỐT SA TẾ TÔM

Lemongrass Dipping Sauce

Satay Sauce

- Vegetables -

MỒNG TƠI

XÀ LÁCH XOONG

Vietnamese Spinach

Watercress

KÈO NÈO Sawah Lettuce

CẢI THẢO

CÀ TÍM

CẢI NGỌT

Chinese Cabbage

Eggplant

BẮP CHUỐI

CẢI CÚC

CẢI THÌA

BẠC HÀ

Sliced Banana Blossom

Garland Chrysanthemum

Pok Choy

Taro Stem

Choy Sum

BÓ XÔI

BÔNG SÚNG

RAU MUỐNG

KHOAI MÔN

BẮP MỸ

MĂNG CHUA

Spinach

Water-lily

Water Morning Glory

Taro

Corn

Sour Bamboo Shoot


NẤM

- Mushrooms -

NẤM HẢI SẢN

NẤM TUYẾT

Seafood Mushroom

Snow Mushroom

NẤM LINH CHI

NẤM BÀO NGƯ

Beech Mushroom

Abalone Mushroom

NẤM KIM CHÂM Enoki Mushroom


Thưởng Thức Món Ngon G i ớ g i H n ô h K y The UnLimited Feạn Enjo

ast


CN1: Lô CR1-10, Hồ Bán Nguyệt, 103 Tôn Dật Tiên, Q.7, TP.HCM (028) 6684 2390 CN2: Nguyễn Kim Saigon Mall, Tầng 02, 19A Cao Thắng, Q.3, TP.HCM (028) 6654 3723 CN3: Vạn Hạnh Mall, Tầng 05, 11 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM (028) 6276 0901 CN4: Pearl Plaza, Tầng 04, 561A Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (028) 2241 7755 CN5: Estella Place, Tầng 02, 88 Song Hành, Q.2, TP.HCM (12/2018) (028) 2241 6633

www.hoangyenhotpot.com

280818

65

011217

Profile for Jane Nguyen

Menu Buffet Lẩu Hoàng Yến - Áp dụng 01.11.2018  

Menu Buffet Lẩu Hoàng Yến - Áp dụng 01.11.2018  

Advertisement