Page 1

DIAGNOZA WSTĘPNA KLAS PIERWSZYCH – WYNIKI EGZAMINÓW, ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

Rok szkolny 2013/2014

Materiał opracowała: Dyrektor Brygida Wagner-Konstantynowicz

Zawartość Informacje o wynikach uzyskanych przez klasy i na egzaminie gimnazjalnym – średni wynik w %.................................................................................................... 2 Wyniki egzaminu gimnazjalnego poszczególnych klas ....................................................................................................................................................................... 3 Zainteresowania, jakie uczniowie klas pierwszych chcieliby rozwijać w naszej szkole ...................................................................................................................... 6 Realizowane przez uczniów w gimnazjum projekty (tematyka) .......................................................................................................................................................... 9 Szczególne osiągnięcia uczniów w gimnazjum .................................................................................................................................................................................. 13

Diagnoza wstępna 2013  
Diagnoza wstępna 2013  
Advertisement