Page 1

maart, 2011

POSITIVITYTIMES4

Welkom bij de eerste uitgave! Welkom bij  de  NIEUWE  Posi2vityNOW   kwartaaluitgave!   Ik  noem  het  Posi2vity2mes4.   Vier  posi2vity  injec2es  per  jaar!

Het biedt  een  eerlijke  blik  op  de  mid-­‐life  crisis.   (blz  4) • Out&About”  :  waar  we  zijn  geweest  en  wat  we   hebben  gedaan. • Op  blz  5  vind  je  een  coupon  voor  jouw  plek  op   In  deze  issue: mijn  Kennismaking  Workshop  op  26  maart  as.   • Posi.vityNOW:  als  je  iemand  anders  wil  zijn  dan   (in  het  Engels). jezelf  ben  je  gek! Ik  geef  je  hier  de  ruimte  te  delen  en  uit  te  dagen.   • Posi.vityPeople:  Pieter  Klein  (blz  3),  volgt  zijn   eigen  passie  terwijl  hij  anderen  hun  passie  laat   Dus  kom  op!  Heb  je  een  sugges.e  voor  een   ar.kel?  Wat  houdt  je  bezig  dat  je  wilt  delen?   ontdekken. PlayTime:   R ichard   B andler   ( blz   3 )   k omt   n aar   • Ik  hoop  dat  je  net  zo  veel  plezier  beleeM  aan  het   Amsterdam.  Posi.vityNOW  heeM  .ckets. lezen,  als  ik  heb  beleefd  aan  het  schrijven.                 Posi.veLIFE:   d e   fi lm   “ Greenberg”   i s   d e   m oeite   • waard.  

NLP met beide benen op de grond PositivityNOW NLP is gefocust, genieten en gericht op je werk-leven. Pak je kans om je eigen VRIJHEID en POSITIVITY te creeeren - in slechts 7 dagen.

Weekend practitioner begint 19 maart --FastTRACK begint 22 mei

1

www.positivitynow.nl


POSITIVITYTIMES4 maart, 2011

Vierkant wil cirkel worden PositivityNOW Ik vond  deze  prach.ge  tekening  in  een  boekje   genaamd  "Smile".  Eerst    drong  het  niet  tot  me  door.   Eigenlijk  begreep  ik  het  hele  boek  niet  en  heb  ik  het   verbannen  naar  een  stoffige  leven  op  de  boekenplank.   Gelukkig  heb  ik  onlangs  mijn  boekenkast  opgeruimd     en  herontdekte  ik  het  boek.  Ik  snap  het  nu.  En  wat  een   manier  om  wakker  te  worden!  Er  zijn  meerdere   interpreta.es  mogelijk,  maar  degene  die  eruit  sprong     was  dat  ik  een  vierkant  ben  die  ervan  droomt  een   cirkel  te  worden.

“Wat houdt ons tegen om gewoon te genieten van de gaven die we hebben en ze zonder voorbehoud in te zetten, zonder de noodzaak je te vergelijken met anderen? • Andere mensen  doen  niet  iets  beter  dan  ik.  Ze  doen   alleen  dingen  anders. • Als  ik  wacht  op  perfec.e  dan  zal  ik  nooit  beginnen   en  dat  betekent  dat    ik  nooit  ergens  zal  komen.  

Er is  niets  mis  met  het  hebben  van  doelen,  maar  als  we   onszelf  verliezen  en  streven  naar  wat  we  denken  dat   we  zouden  moeten  zijn,  dan  zijn  we  op  het  verkeerde   spoor.  Wakker  worden  met  dit  kleine  feit  heeM  mij  een   enorme  vrijheid  gegeven.  Onze  samenleving  s.muleert   juist  dit  gedrag.  Vanaf  het  moment  dat  we  geboren   worden,  worden  we  overspoeld  door  vergelijkingen:   hoe  goed  kan  ik  me  meten  met  het  gemiddelde?  Bah!          

Als jouw  vaardigheden  net  zo  goed  zijn  als  die  van   iemand  anders,  waarom  denk  je  dan  dat  je  anders  zou   moeten  zijn?  Ik  zie  zoveel  mensen  worstelen  met  hun   talenten,  of  twijfelen  aan  hun  waarde  op  de  werkplek.   Zeker  in  Europa  verwonder  ik  me  over  hordes   geschoolde  en  getalenteerde  mensen  die  zich  haasten   om  op  cursussen  hun  talent  er  uit  te  laten  trekken    en   te    leren  net  zo  te  zijn  als  anderen.    Een  grappig   voorbeeld  hiervan  is  een    dame  die  met  trots  vertelde   In  een  recente  workshop  vroeg  ik  de  deelnemers:  "Wat   dat  ze  lessen  volgde  om  te  leren  haar  intuï.e  te   heb  jij    je  te  bieden  (je  team)?"  De  antwoorden  waren   gebruiken!  Denk  eens  na  over  de  ironie! bescheiden:  "Ik  ben  vriendelijk",  of  "prebg"  of   "Picasso  was  een  verschrikkelijke  colorist.  De   “gemo.veerd".  En  dan,  een-­‐voor-­‐een,  gingen  de   portrecen  van  Turner  zijn  niets  waard.    Saul   deelnemers  zichzelf    vergelijken  met  mensen  die   Steinberg's  tekentalent  was  verschrikkelijk.  TS  Eliot  had   vriendelijker,  aangenamer  of  gemo.veerder  waren.  Ik   een  full-­‐.me  baan.  Henry  Miller  was  een  wilde   vond    de  wending  van  het  gesprek  zeer  verontrustend   ongelijkma.ge  schrijver.  Bob  Dylan  kan  niet  zingen  of   en  voorspelbaar.  Wat  houdt  ons  tegen  om  gewoon  te   gitaar  spelen.  Maar  dat  stopte  ze  niet,  integendeel!"  ("   genieten  van  onze  gaven  en  ze  zonder  enig   Negeer  iedereen",  Hugh  MacLeod).  Het  vierkant  heeM   voorbehoud,  of  vergelijking  in  te  zecen? ook  zijn  posi.eve  kanten:  de  kracht  van  de    90  graden   hoeken(!  Alle  vier  );  het  defini.eve,  het  standvas.ge.   Het    ondermijnen  van  je  eigen  ‘vierkant-­‐zijn’  en  het   Een  cirkel  kan  rollen,  maar  een  vierkant  staat  met   prijzen  van  ‘cirkel-­‐zijn’  is  gek.  Het  is  het  recept  voor   een  mislukte  carrière!  In  mijn  zoektocht  om  overweg  te     beide  benen  op  de  grond.  Een  vierkant  is,  en  jij  ook.   Lang  leve  de  autodidact. kunnen  met  het  leven,  heb  ik  een  paar  feiten   opgemerkt: Vier  het  vierkant  dat  je  bent.  Ik  daag  je  uit!

“Square Dreaming of being a Circle” door Richard Kirsten Daiensai

2

The Positivity Workshop


POSITIVITYTIMES4 maart, 2011

Positivity People Ready, Steady, Passion Wat drift je?

Type to enter text

Het gebied  van  NLP  heeM  geleid  tot  een   aantal  baanbrekende  gedachten  en  vele   tools  zijn  gesmeed  die  ons  in  staat  stellen   om  boven  onszelf  uit  te  s.jgen    en  nieuwe   hoogten  te  bereiken.  Ik  ben  een  fervent   aanhanger  van  NLP,  dus  dit  is  preken  voor   eigen  parochie.  Ik  hou  van  het  feit  dat,  net   als  ik  denk  dat  ik  het  begrijp,  zich  een   nieuwe  laag  openbaart  en  ik  dan  ontdek     hoe  slim  sommige  mensen  zijn  geweest.

Lees meer over Pieter Klein en zijn Passie Loper op

Neem Robert  Dilts,  bijvoorbeeld.  Zijn   modellen  zijn  solide,  zijn  logica  mooi  in  zijn   eenvoud.  Ik  vind  zijn  boeken  een  beetje   taai    en  ik  moet  .jdens  het  lezen  de  nodige   vloeistoffen  tot  me  nemen  om  zijn  droge   schrijfs.jl  te  compenseren,  maar  ik   waardeer  het  denken  van  de  man. Anderen  waarderen  het  ook  en  het   Bateson  /  Dilts  Neurological  Levels  model  is   al  vaak  gekopieerd,  herverpakt  en   opgediend  als  de  originele  gedachte.  Je  mag   het  misschien  overdreven  vinden,  maar  ik   vind  dat  als  je  iets  hebt    geleend  van  een   ander  het  niet  meer  dan  normaal  is  te   zeggen  van  wie  je  het  geleend  hebt.  Ere  wie   ere  toekomt.  Immers,  zelfs  nieuwe   instrumenten  bevacen  geleend   onderdelen. Iemand  die  krediet  geeM  en  zelf  de  nodige   waardering  ontvangt    is  Pieter  Klein.  Pieter,   een  doorgewinterde  HR  Adviseur,  heeM   kennis  en  exper.se  op  het  gebied  van   menselijk  kapitaal.  Als  NLP  Master   Prac..oner  is  Pieter  de  ontwikkelaar  van  de   PassieLoper.  De  PassieLoper,  gebaseerd  op   de  Dilts  /  Bateson  Neurlogical  Levels  model,  

Richard Bandler in Amsterdam, 2011

“Doing Happiness” 3-daags evenement

3

www.depassieorganisator.nl/

verbindt de  zoeker  met  zijn/haar  passie.   Al.jd  scep.sch      was  ik  een  beetje   "allergisch"  toen  ik  voor  het  eerst  hoorde   van  Pieter  en  zijn  PassieLoper.  "Hier  komt   nog  een  ego  verbonden  aan  het  werk  van   iemand  anders",  was  mijn  eerste  gedachte.   Ik  had  het  mis.  En  goed  ook!  Pieter  is  open,   bescheiden,  duidelijk  en  professioneel.   Elegant  en  met  humor,  moedigt    Pieter    je   aan  op  zoek  te  gaan  naar  goud.  Het   antwoord  op  het  leven,  het  universum  en   alles:  "Wat  is  mijn  passie?"  

Pieter Klein  volgt  zijn  eigen  passie  door  zijn   PassieLoper  toe  te  passen  op    werkplek   situa.es:  •  het  bepalen  van  func.e-­‐eisen,   •  screening  van  solicitanten  en   •  het  gebruik  van  de  PassieLoper  als   coachingtool  in  de  ontwikkeling  van   menselijk  kapitaal

De PassieLoper  blijkt  zijn  gewicht  in  goud   waard  te  zijn.  Posi.vityNOW  en   dePassieorganisator  bundelen  hun  krachten   Bovendien  combineert    Pieter  de  essen.ële   in  2011.  Samen  geven  we  trainingen  aan   elementen  van  het  dagelijks  werk  en  leven   coaches  en  HRM-­‐professionals  die  dit   door  je  passie  verbinding  te  laten  maken   prach.ge  instrument  graag  aan  hun  toolbox   met  je  werk.   willen  toevoegen. In  het  kort,  het  is  een  tool  waar  je  je   carrière  omheen  kunt  bouwen!

www.depassieorganisator.nl

PlayTime! Richard Bandler in Amsterdam “Doing Happiness”

zijn vermakelijk  en  erg  inspirerend.  Hij  is   onvoorspelbaar,  maar  het  enige  waar  je   zeker  van  kunt  zijn  is  dat  hij  ‘fuckin'  veel  zal   vloeken.  ‘Get  over  it  and  get  your  ass  to   Amsterdam’!  

Richard Bandler,  een  van  de   medescheppers  van  NLP  (Neuro   Linguïs.sch  Programmeren)  komt  weer   naar  Amsterdam  en  Posi.vityNOW  heeM   kaarten!  Bandler  is  een  interessant   persoon,  iemand  die  zowel  lof  als  kri.ek   krijgt.   Hij  is  vrij  dik,  een  echte  Amerikaan    en  grof   in  de  mond.  Hij  is  één  van  de  meest   begenadigde  sprekers  en  hij  heeM   duidelijke  denkbeelden. Zijn  workshops  (in  het  Engels)  en  seminars  

Als je  geïnteresseerd  bent  in  NLP,  als  je  een   NLP'er  bent,  of    meer  wilt  weten  over  de     tools  om  “het  leven  te  krijgen  dat  je  wilt”   dan  is  hier  je  kans  om  .jd  door  te  brengen   met  de  meester  zelf.  Ik  zie  je  daar!   Data:  13  tot  15  mei  2011   Grand  Krasnapolsky,  Amsterdam   Ticket  Prijs:  €  1185,00   Bestel:  jane@posi.vitynow.nl


POSITIIVTYTIMES4 maart, 2011

“Life is wasted on the young.” Ivan Schrank. “I’d go further. I’d go: ‘Life is wasted on people.’” Greenberg.

“It's huge to finally embrace the life you never planned on." Ivan Schrank (Rhys Ifans) in the movie “Greenberg”

“Dear Starbucks, in your attempt to manufacture

culture out of fast food coffee you've been surprisingly successful for the most part. The part that isn't covered by 'the most part' sucks.” Greenberg.

“A shrink said to me once that I have trouble living in the present, so I linger on the past because I felt like I never really lived it in the first place, you know?” Greenberg.

Leven: leef het leven zoals je het nooit gepland had Greenberg is een ongelukkig man die tegen alle verwachtingen in worstelt om van de wereld te maken wat hij het wil laten zijn. Hij is gemeen tegen zijn vrienden, ongevoelig voor hun problemen en heeft een negatieve visie op de wereld. Hij brengt zijn tijd door met het schrijven van brieven aan verschillende bedrijven: American Airlines, Starbucks, zijn lokale dierenwinkel, taxi service en al deze brieven hebben een gemeenschappelijk thema: kritiek. Greenberg is de nieuwste film van Ben Stiller. Ik ben nooit een grote fan van de heer Stiller geweest, vind hem ijdel en oppervlakkig. Misschien ben ik gegroeid, of misschien is hij dat, maar zijn laatste twee films hebben me beiden verbaasd. Zou het kunnen dat ik niet meer zo kritisch ben… ..? We praten veel over het hebben van doelen en we maken ons zorgen over prestaties, maar hoeveel van ons leven echt het leven dat we gepland hadden? Ik niet. Ik leef een fijn leven dat ik ook graag wil hebben, maar de jeugdige Jane zag mezelf me iets heel anders doen en zijn, dan de persoon die ik elke ochtend begroet in de spiegel. Ik leid niet het betoverde, eeuwig jeugdig leven in een warm klimaat, omringd door fans en luxe.

4

In plaats daarvan ben ik van middelbare leeftijd, kamperend in Noord-Europa, omgeven door eindeloze stapels kinderkleding, met de noodzaak klanten te vinden en de realiteit van het betalen van de rekeningen. Hoe kon dit gebeuren? Nu ik het middelpunt van mijn leven nader begrijp ik de midlife crisis: het is wat er gebeurt als je met je neus op de feiten gedrukt wordt dat je NIET datgene bent dat je gepland had voor het leven. Ok, schrap dat, het leven dat je had gehoopt. En daar zit hem de kneep. Terugkijken en spijt hebben van wat er niet gebeurde verandert niets. Vooruitblikken, slechts gewapend met hoop, is niet genoeg. Kritiek is het vernietigen van de ziel dus stop met jezelf pijn te doen. Wat uiteindelijk Greenberg krijgt is wat ik beschouw als het grootste geheim van het leven: "omarm het leven dat je nooit gepland had". Dat is inderdaad enorm GROOT. Dus DOE er iets aan. Als je niet leeft in het leven dat je van te voren gepland had, onderneem dan actie. Stel jezelf een aantal echte doelen om het volgende stuk van je leven het deel te laten zijn dat je wilt hebben. Omarm het. Het is nooit te laat om te dansen.


POSITIVITYTIMES4 maart, 2011

OUT & ABOUT Positively Busy I.N.F.E.C.T. is  de  naam  die  een  groep  Business  afstudeerders  in   Leiden  heeM  gekozen  om  een  netwerkclub  in  de  markt  te  zecen.   Het  doel  van  I.N.F.E.C.T.  is  een  broederschap  van  jonge   ondernemers  samen  te  brengen  en  zich  samen  op  iets  GROOTS  te   richten.  Hoe  het  kwam  dat  de  broederschap  een  zuster  "in  da   house"  tolereerden,    is  voor  mij  een  raadsel.  Maar  na  een  paar   leuke  gesprekken  met  de  jonge  honden  van  de  organisa.e,   bevond  ik  mij  onlangs  in  Leiden  en  gaf  ik  een  presenta.e  over   NLP.  Het  werd  een  leuke,  interessante  en  levendige  avond  in  het   Oudt  Leyden  Pannekoekenhuis,  in  het  centrum  van  deze  mooie   studentenstad.  De  naam  (infecteren),  is  zeer  toepasselijk.  Het  is   zeker  een  enthousiaste  groep  mensen!  Met  dank  aan  Stephen  en   Mark  voor  de  geweldige  organisa.e.  CULTUUR  FABRIEK.  Onlangs  werd  ik  gevraagd  om  een  discussie   te  leiden  voor  de  Gemeente  Amsterdam  over  Burgerschap.  Onder   de  aanwezigen  bevonden  zich  geinteresseerde  burgers,  ac.eve   groeperingen  en  leden  van  de  gemeenteraad.  Zelfs  de   Burgemeester  van  Amsterdam  was  aanwezig  om  een  stukje   geschiedenis  te  vertellen  en  de  aMrap  te  geven. In  het  kort  was  het  een  levendige  discussie  met  een   gemo.veerde  groep  mensen  die  ervoor  willen  zorgen  dat   Amsterdam  een  geweldige  plek  is  om  te  leven  en  te  werken.   En  natuurlijk  om  te  bezoeken.

De Cultuur Fabriek.

COUPON: YOUR PLACE IS ALREADY RESERVED

Y O U A R E I N V I T E D

Feugiat consequat Purus, in consectetuer Proin in sapien. Fusce urna magna,neque eget lacus. Maecenas felis nunc, aliquam ac, consequat vitae, feugiat at, blandit vitae, euismod vel.

PositivityTIMES4  

De kwartaal uitgave van PositivityNOW

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you