Page 1

FriluftsBasen ved Haraldsted Sø

Gratis søsportsaktiviteter for skoler i Ringsted kommune

RINGSTED ROKLUB


Gratis fritids- og idrætsaktiviteter i skoletiden Ringsteds skoler kan nu gratis gøre brug af et nyt tilbud om søsportsaktiviteter ved Haraldsted sø. Skolerne kan vælge mellem:

• Ro- og kajakture på søen. Klassevis deltagelse. • Teambuilding på land og til vands. Klassevis deltagelse.

Ringsted Roklubs instruktører er tovholdere for aktiviteterne ved Haraldsted sø i samarbejde med kommunens idrætskonsulent. Projektet er støttet af Ringsted Kommunes Kultur- og Trivselsudvalg og afvikles med udgangspunkt fra Ringsted Roklubs faciliteter ved Haraldsted sø.

• Kajakpolo. Ideelt for 8 elever ad gangen. RO- OG KAJAKTURE PÅ HARALDSTED SØ

TEAMBUILDING

KAJAKPOLO

Varighed ca. 3-5 timer

Varighed ca. 3–5 timer

Varighed ca. 3 timer

Instruktion og ture i stabile robåde og/ eller stabile kajakker. Naturoplevelser og samarbejde til vands.

Udfordringer med naturoplevelser og samarbejde til lands og til vands. Skræddersyes fra gang til gang.

Kajakpolo er et sjovt holdspil – en slags ”håndbold på vandet”, hvor alle kan være med. Kajakpolo foregår i stabile kajakker.


Sådan gør I brug af FriluftsBasens tilbud ALLE SKOLER I RINGSTED KAN GRATIS GØRE BRUG AF FRILUFTSBASENS AKTIVITETER

Kontakt Ringsted Kommunes idrætskonsulent Torben Krogh Johansen på tlf. 2276 4016 for at aftale aktivitetstidspunkter eller besøg hjemmesiden http:// friluftsbasen.blogspot. com og læs mere. På vandet ror vi altid

med erfarne instruktører og alle har svømmeeller redningsveste på. Eleverne skal have gode svømmefærdigheder. FriluftsBasen har også aktivitetstilbud til lands for elever, der ikke kan

svømme, bl.a. boldspil, orienteringsløb og romaskiner. Aktiviteterne i FriluftsBasen henvender sig til børn og unge fra 4. klasse og opefter.


Krop og bevægelse, naturen og udeliv skal prioriteres ”Det er vigtigt, at kommunens institutioner støtter børnene og de unge i at udvikle en sund livsstil og i at børnene og de unge opnår indsigt i, hvordan miljøet påvirker deres livs- og arbejdsbetingelser. Dagtilbud og skoler skal prioritere de dele af lære- og læseplanerne som handler om natur, naturforståelse, krop og bevægelse”. (Vedtaget af Byrådet i Ringsted Kommune den 12. marts 2007).


FriluftsBasens tilbud passer ind i idrætsundervisningen Følgende slutmål for faget Idræt efter 9. klasse vil være nået ved deltagelse i FriluftsBasens aktiviteter:

• At deltage i idrætsaktiviteter i uderummet. • At gennemføre idrætsprojekter i tværgående emner og problemstillinger. • At udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter. • At lære lokalområdets foreningstilbud og mindre udbredte idrætsgrene at kende. • At kende til og være fortrolig med sikkerhed i og på vand. Derudover kan FriluftsBasen bruges fagligt til temadage om idræt og sundhed m.v. Roklubbens faciliteter giver desuden mulighed for klasseundervisning.


Her finder du FriluftsBasen

• FriluftsBasen holder til ved Haraldsted sø lige ved siden af dæmningen. • Adressen er Ringsted Roklub, Ejlstrupvej 160, 4100 Ringsted. • GPS-koordinater: 55.4807 11.7549 • FriluftsBasens hjemmeside: http://friluftsbasen.blogspot.com. • Læs mere om Ringsted Roklubs aktiviteter på www.ringstedroklub.dk.

januar 2011

FriluftsBasen i Ringsted  
FriluftsBasen i Ringsted  

Søsportsaktiviteter for skoler i Ringsted Kommune arrangeret af Ringsted Roklub.