Page 1


ŽIVOTOPIS | CURRICULUM VITAE OSOBNÍ PERSONAL

JANA MARKOVÁ * 1987, Tábor, Česká republika

E-mail

Jancamar@seznam.cz

VZDĚLÁNÍ 2012 - souč EDUCATION 2010 - 2013

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ - Obor Specializace v pedagogice FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT magisterské studium, titul Ing. arch.

ukončeno diplomovou prací Revitalizace bývalého pivovaru v Jindřichově Hradci Ústav památkové péče, vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa vedoucí práce: Ing. arch Miroslav Cikán asistent: Mgr. art. Peter Buš komise obhajoby práce: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, Ph.D. doc. Ing. arch. Pavel Halík, CSc. Dr. Pavel Jerie doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. prof. Ing. arch.akad. arch. Václav Girsa, CSc. Ing. arch Miroslav Cikán doc. Ing. arch. Vladimír Soukenka Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. 2007 - 2010 2003 - 2007

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT bakalářské studium, titul Bc.

5.ZŠ Tábor, Zborovská 2696

2|

1994 - 2003

Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor maturitní zkouška čeština, angličtina, matematika, výtvarná výchova


republika

SOBNÍ

RSONAL

* 1987 Tábor JANA MARKOVÁ * 1987 Tábor jancamar@seznam.cz jancamar@seznam.cz

PRACOVNÍ2696 ZKUŠENOSTI ábor, Zborovská 1994 2003 5.ZŠ Tábor, Zborovská 2696 Křižíka 860 ÁNÍ WORK ázium PierraEXPERIENCES de Coubertina Tábor, Náměstí Františka 5.ZŠ Tábor,2003 Zborovská VÁ - 2007 2696 Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 - 2003 5.ZŠ Tábor, Zborovská 2696 Křižíka 860 ZDĚLÁNÍ Gymnázium Pierra1994 de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Ateliér Vltava spolupráce při zakreslování stávajícího stavu 2003 - 2007 Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 8601 rok UCATION spolupráce na návrhu RDtechnické - od studie po stavební dokumentaci 2007- fakulta - 2010 architektury bakalářské studium - fakulta architektury Českéaž vysoké učení technické Praha, řské studium České vysoké učení Thákurova 9 2D 9(AutoCAD), technické výkresy, práce se zákazníkem Praha, Thákurova 2007- fakulta - 2010 architektury bakalářské studium - fakulta architektury učení technické bakalářské studium České vysoké učení technické ukončeno bakalářskou prací -České Dům vysoké pro sochařku s ateliéremPraha, nam.cz současnost ukončeno bakalářskou prací Dům pro sochařku Thákurova 9 magisterské studium Praha, Thákurova 9 MgA. Daria Podboj návrhy interiérů prodejních ploch, vizualizace interiérů , ukončeno bakalářskou prací - Dům pro sochařku s ateliérem s ateliérem ukončeno bakalářskou prací Dům pro sochařku současnost magisterské studium technické výkresy, rozkreslování nábytku 2 roky, ŽL s ateliérem uspořádání a práce s prostorem, 3D programy, 2D (AutoCAD) terské studium RD - spolupráce na zaměření stávajícího stavu, studii až po stavební dokumentaci, technické zprávy NOSTI magisterské studium externě spolupráce na zaměřování stávajícího návrh prodejní plochy - uspořádání prostoru, technické výkresy, vizualizacestavu objektu, vizualizace, RD spolupráce na zaměření stávajícího stavu, studii až po stavební dokumentaci, technické zprávy grafické zpracování ideových návrhů - fotomontáže, KUŠENOSTI 2 roky, ŽL návrh prodejní plochy uspořádání prostoru, technické výkresy, vizualizace vizualizace 5.ZŠ Tábor, Zborovská 2696 kreslení stávajícího stavu, grafické zpracování ideových návrhů - fotomontáže, ní dokumentaci, technické zprávy - ateliér Café Campanila servírka/prodavačka , letní vizualizace Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, NáměstíVltava Františka Křižíkabrigády, 860 nepravidelná výpomoc ení a zkreslení stávajícího stavu, ploch - uspořádání prostoru, komunikace se Vltava zákazníky, příjemné vystupování 8 let tavební dokumentaci, technické zprávy - ateliér ace interieru - praxe u MgA.Daria Podboj dejních ploch - uspořádání prostoru, programy Adobe - Photoshop ch návrhů - AutoCAD fotomontáže, vizualizace WARE 6962 á ksvor izualizace interieru - praxe T u Illustrator MgA.Daria Podboj m áN , robá anit rebuoC ed ar r ArchiCAD + Artlantis SCHOPNOSTI AutoCAD programy Adobe Photoshop deových návrhů fotomontáže, vizualizace 3dsMax InDesign OFTWARE 6962 á ksvo bakalářské studium - +fakulta architektury České vysoké učení technické Praha, e Č y r u tk e ti h cr a atlu kaf mui SKILLS ofFTWARE the object, technical documentation, studies s ě m áN , robá T anit rebuoC ed ar ArchiCAD Artlantis Illustrator SketchUp After Effects 9 avoru káhT u o k s ř á l a k a b o n e č n o k u architektury mi dalo přizpůsobivost a učenlivost 3dsMax InDesigns různými programy, trpělivost layout, Studium technical drawing, visualization Cinema4D muid Thákurova 9studies Č yr utketihcra atlu kaf m nt states of thee object, technical documentation, SketchUp After Effects 9 a vo ru k áhT a spolehlivost. Dále schopnost pracovat v týmu, organizační schopnosti, schopnost rozsalsr - photomontage, visualization p uoksřála kab onečnoku s - spacevrhnout layout, technical drawing, visualization Cinema4D mui ukončeno bakalářskou - Dům pro sochařkumě sž ateliérem práci k úspěšnému dodržení prací termínu. Průkazem preciznosti a spolehlivosti d ínbevats op a iiduts ,uvats o all proposals - photomontage, visualization au ziv ,yser ký v ékcinhcet ,urotso mohou být i výborné výsledky na fakultě architektury, absolvované s vyznamenáním. ,ežátnomotof magisterské studium ecazilauziv od ínbevats op ža iiduts ,uvats angličtina Díky několikaleté výpomoci v restauraci jsem se naučila komunikaci se zákazníky a NÍ ilauziv ,yser ký v ék cinhcet ,urots řidičský průkaz B ,ežátnomot programy Adobe Photoshop příjemné vystupování. ecazilauzi angličtina STATNÍ p o h s o t o h P ebodA y Illustrator Brotartsull I FTWARE programy řidičský Adobeprůkaz - Photoshop ngise Dn I InDesign SOFTWARE VÝBORNÁ ZNALOST AutoCAD, Cinema4D st c eff E ret fA pohsotohP ebodA y Illustrator rotartsull I After Effects SOFTWARE DOBRÁ ZNALOST Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign e Dn I InDesign ngisr st ceffE et fA Misrosoft Office After Effects ZÁKLADNÍ ZNALOST technické SketchUp, ArchiCAD + Artlantis, e na zaměření stávajícího stavu, studii až po stavební dokumentaci, zprávy 3dsMax plochy - uspořádání prostoru, technické výkresy, vizualizace licence English OSTATNÍ ANGLIČTINA, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ B, ŽIVNOSTENSKÝ LIST rtificate ování ideových návrhů fotomontáže, driving licence OTHER trade certificate vizualizace

tina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

architektury České vysoké učení technické Thákurova 9 no bakalářskou prací - Dům pro sochařku rem

vu, cké zprávy - ateliér Vltava

|3


34 |


UKÁZKA Z DIPLOMOVÉ PRÁCE - PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMA PROJECT - BREWERY IN JINDŘICHŮV HRADEC | 35


Návrh hledá řešení pro chátrající objekt bývalého pivovaru v Jindřichově Hradci. Pivovar je situován v historickém centru, v přímé návaznosti na Jindřichohradecký zámek. Jeho nejstarší jádrové části jsou až z 16.století. Revitalizace zahrnuje částečnou obnovu dlouholeté tradice výroby piva v Jindřichově Hradci. Návrh ponechává historické /původní/ technologie jako exponáty v rámci prohlídkové trasy nebo vystavené v běžných, veřejně přístupných částech pivovaru. Funkčně objekt doplňuje nedostatek společenských sálů ve městě.

Rovněž se zabývám prostorami přilehlými k pivovaru, jak horním dvorem, tak dolním, veřejně přístupným, předprostorem. Spodní dvůr v současnosti slouží jako příležitostné parkoviště. Snahou je tento prostor zobytnit a vdechnout mu reprezentativní charakter. LEGENDA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HODNOTNÉ OBJEKTY VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ BUDOVY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HODNOTNÉ OBJEKTY VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ BUDOVY HODNOTNÉ OBJEKTY HODNOTNÉ OBJEKTY NEHODNOCENÉ OBJEKTY_ NEUTRÁLNÍ VÝZNAM NEHODNOCENÉ OBJEKTY_ NEUTRÁLNÍ VÝZNAM RUŠIVÉ OBJEKTY RUŠIVÉ OBJEKTY HRANICE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE HRANICEOBJEKT MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ŘEŠENÝ ŘEŠENÝ OBJEKT FASÁDY S VYŠŠÍ HODNOTOU / OČEKÁVANOU HODNOTOU FASÁDY S VYŠŠÍVYŠŠÍ HODNOTOU /

OČEKÁVANOU VYŠŠÍ HODNOTOU VSTUP DO OBJEKTU VSTUP DO OBJEKTU PROVOZNÍ VSTUP DO OBJEKTU

36 |

PROVOZNÍ VSTUP DO OBJEKTU


Z exteriéru bude hmota objektu téměř odpovídat původnímu stavu. Objeví se kovové vložené prvky, které z vnitřních prostorů prorostou střešní konstrukcí. Všchny tyto nové prvky, vyčnívající do exteriéru, slouží jako vertikální komunikace pro obsluhu až do podkrovních prostor. Zajišťují životaschopnost objektu. | 33


KONCEPT S ohledem k poloze a významu objektu je k němu přistupováno šetrně. Ve stávajících tvarech a hmotách jsou navrženy minimální změny a význačná je intaktnost prostorového řešení. Celková architektonická koncepce je založená na zachování stávajících prostor i konstrukcí a vkládání buněk. Tyto vložené prvky jen proplouvají prostorem a jsou od původních konstrukcí viditelně odlišeny materiálem. Prostor není dělen příčkami, ale pouze strukturován dle potřeby. Je ponechána přehlednost celého prostoru a uvědomění velkorysého celku. Původní hmoty, prostory a konstrukce jsou vystaveny jako exponáty. Stroje a původní mobiliář jsou zaskleny v jednotlivých nikách, nepoužívaných otvorech nebo umístěny v samostatně stojících stojanech ve společenských místnostech, sálech i chodbách.

38 |


| 35


MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ | PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ | TECHNICKÉ ŘEŠENÍ |

Cílem návrhu bylo ponechat AUTENTICITU OBJEKTU díky zachování průmyslového a strohého charakteru objektu. Z pohledu funkčního se nesnažím jen o muzeální charakter výroby piva,ale doplňuji o funkce v současnosti nedostatečné nebo funkce odpovídající charakteru objektu.

36 |


| 37


HLEDÁNÍ VYUŽITÍ VYBRANÉ FUNKCE SUTERÉN

PŘÍZEMÍ

0.38

0.12 0.08

0.36 0.35

0.43

0.06

0.07

0.18

0.34

0.33

0.31

1.16

0.32 1.08 1.9

1.10

3.20

0.26

0.27

0.30

1.05

0.23 0.24

3.15 2.01

1.27 1.15

0.47

3.09

1.01 1.24

1.01 0.46

0.01 0.01

3.16

1.28 1.02

0.25

0.05

3.10

1.20

1.18 1.07

3.17 1.11

1.11

0.45

0.19

1.26

2.08

1.25 0.22 0.28

1.03

3.01

2.04

2.05

2.07

2.06

1.24

3.22 3.07

3.02

1.04

3.03 2.03

38 |

3.13 3.12

3.06 3.05

0.15

3.14

2.02

1.13

1.23

0.29

3.21 3.11 3.04

2.08

0.48 0.21

3.08

1.05

1.14

0.13

0.14

3.18

3.11

1.19

1.17

0.44

0.20

0.04 0.03

1.22

1.21

1.12

1.06 0.16 0.17

PODKROVÍ 3.19

0.42

0.41 0.37

0.10

0.11 0.02

PATRO

0.40

0.39 0.09


INTERIÉR SPOLEČNÉHO PROSTORU

INTERIÉR SÁLU S PODIEM - RŮZNÁ VYUŽITÍ

| 39


40 |


| 41


ŘEZ 1

POHLED JIŽNÍ

42 |


VLAKOVÉ A AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

UMÍSTĚNÍ V HISTORICKÉM CENTRU

k VLAKOVÉ A AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

INTENZITA VYUŽÍVÁNÍ PROSTOR MAX

MIN ŘEŠENÝ OBJEKT HLAVNÍ PĚŠÍ OSA TURISTICKÉ „MAGNETY“

| 47 NÁVŠTĚVNOST ZÁMKU JINDŘICHŮV HRADEC červenec srpen prázdniny celkem


48 |


BŘEZNICE OBLAST SADOVÁ_SOUBOR STAVEB ATELIER ING. ARCH. MIROSLAV CIKÁN_ZS 2011 | 49


BŘEZNICE - OBLAST SADOVÁ AutoCAD, InDesign, Illustrator, Cinema 4D

Oblast sadová je část obce, která přímo navazuje na hlavní komunikační osu spojující náměstí a zámek (směr praha). Oblasti dominuje chrám sv. ignáce a sv. františka xaverského od Carla a Martina Luragů.

Území je v současnosti využíváno k soukromým účelům. Není prostupné a jeho převážnou část tvoří zahrádky, rodinné domky a měřítkově nevhodný bytový dům. Zbytek vyplňuje neurčitý travní porost.

Ze třech světových stran je území uzavřeno před okolím, vstup se odehrává pouze z jihu a to z náměstí nebo od řeky vlčavy. v obou případech vede kolem jezuitské koleje. Na východě je přírodní hranicí řeka vlčava lemována řadovými rodinnýimi domky. Tato uliční fronta selských usedlostí je, dle historických fotografií a obrazů, důležitým doplňujícím prvkem v panoramatických pohledech na centrum březnice. Ze západu území navazuje na rozsáhlou zahrádkářskou oblast a ze severu je obehnáno cihlovou neprostupnou zdí.

Důležitou výhodou území je jeho umístění v rámci města. Navazuje na dopravní tah, náměstí a zároveň i poklidný břeh Vlčavy.

Area Sadová is a part of the city, which is directly connected to the main communication axis connecting the square and castle (direction Prague). Area is dominated by St. Ignáce and St. Františka Xavier from Carl and Martin Lurago. The area is currently used for private purposes. It is not permeable, and it consists of gardens, houses and scales unsuitable apartment block. The rest of the area fills vague grassland. Of the three cardinal is closed before the environment, entry takes place only from the south and from the square or the river Vlčava. in both cases leads past the Jesuit college. The East River is a natural boundary Vlčava with small houses. This street front is an important additional element in the panoramic views of the city Březnice. From the west area continues the extensive gardening area, and from the north is surrounded by an impenetrable brick wall. An important advantage of the area is its location. Continues to move traffic, squares and also the peaceful Vlčava shore. 50 |


D

A A

B C

C B

D

| 51


52 |


Cílem projektu je vnesení života a maximální využítí dnes zanedbaného území. Prvním krokem je ‘vyčistění’ území. Původní soukromé zahrádky jsem se rozhodla odstranit a nahradit veřejným prostranstvím a novými obytnými domy. Pevné ohraničení a určení pravidel - měkké, tvrdé a tušené hranice. Snahou je vytvořit snadno čitelné hierarchické prostory s vyšším využitím než je v současnosti. Dále je důležité zprůchodnit oblast a umožnit “protéci” skrz. tím přivést do ‘vnitrobloku’ i osoby, které zde nemají přímý zájem. Zároveň jsou zde i klidná polosoukromá a soukromá místa navazující na obytné domy. Nově se objevují dvoupodlažní řadové domky, bytové domy a malé objekty přímo komunikující se stávající zástavbou. Dispozice bytových a rodinných domů jsou co nejvíce variabilní. například půdorysné řešení řadových domků lze přizpůsobit pro pár, rodinu s dětmi nebo lze část oddělit například pro podnikání nebo garsoniéru. Parkování pro většinu domů je řešeno hromadně. Na okraji řešeného území je zřízen objekt s automatickým zakládacím systémem.

The aim of the project is the renewal of the area. The first step is to ‘clean’ area. I decided to remove and replace private gardens . The aim is to create an easily readable hierarchical areas with higher use than at present. Another objective is passable area and enable the “flow through” throughout. bring it into the ‘courtyard’ and people who are not directly interested. At the same time there are also quiet and Semi Private Places Follow-On Residential Houses. Newly emerging two-storey terraced houses, apartment buildings and small objects directly communicating with the existing buildings. Disposition and residential houses are the most variable. For example, row houses layout solutions can be customized for a couple, a family with children or be part of, for example to separate business or studio apartment. Parking for most homes is solved collectively. At the edge of the area in question is established facility with automatic founding system.

| 53


A-A’

B-B’

C-C’

D-D’

54 |


| 55


LAVICE

DETAIL UPEVNĚNÍ MADLA A NÁŠLAPNÉ TYČE PULTU

DETAIL LAVICE

DETAIL NASVÍCENÍ SCHODŮ


BŘEZNICE _ INTERIÉR HOSPODY ATELIER ING. ARCH. MIROSLAV CIKÁN_LS 2012


| 55


Návrh Koncepce návrhu je založena na kontrastu přírodních a původních materiálů. Na způsobu jejich působení - měkké /dřevo, nezpevněné plochy odpočinkových částí/ x tvrdé a studené /stěrkové podlahy, strohý vstup/ . Dále zde pracuji se strukturou dřeva jako ochranným faktorem - větve nad hlavami sedících lidí na zahrádkách přechází do interiéru v podobě krovu. Ve svém návrhu se díky jeho centrální poloze vracím k využití hostince z 19. století. Hlavní vchod je nasměrován k frekventovanější části - do náměstíčka. Zadní vchod pro zaměstnance se odehrává z druhé strany objektu (dnes hlavní vchod do domu). V současnosti ploché stropy jsou odbourány a je odkryt pohled do krovu. Široce otevřená vstupní část je snížena samonosným podhledem Knauf se zabudovanými bodovými světly. Po obou stranách tohoto vstupního prostoru jsou místa k sezení. Vyvýšená větší část je otevřena výhledu na chrám sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského a je umožněn vstup na rovněž vyvýšenou zahrádku. Materiálové řešení odpovídá původnímu stavu objektu - hrubě strukturované omítky a dubové povrchy. Jedna z původních obvodových zdí s pozůstatkem příčky zůstává odkryta. Zadním vchodem pro zaměstnance se vstoupí do zázemí objektu, které obnáší šatnu zaměstnanců s WC, sklad potravin, kuchyň, místnost mytí nádobí, odpad a průchozí prostor, spojující samotný odbyt s touto pracovní částí. A schodiště do patra, kde se nachází kancelář a byt majitele.

| 57


4|


REVITALIZACE INTERIÉRU RESTAURACE RESTAURANT INTERIOR |5


POHLED 1 POLICE S POVRCHEM VIZ OBKLAD, MOŽNO POUŽÍT UPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ, PODSVÍCENÍ LED PÁSEK

NOVÁ VÝMALBA BARVA CCA RAL1013 perlově bílá

RESTAURACE NA RADNICI

STĚNY, NEVIDITELNÉ V POHLEDECH - A, B

POHLED 2 OSVĚTLENÍ NAD BAREM POVRCH VIZ OBKLAD BODOVÁ SVÍTIDLA STÁVAJÍCÍ

DŘEVĚNÝ OBKLAD viz vzorník povrchů

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA

DŘEVĚNÝ OBKLAD viz vzorník povrchů

VZDUCHOTECHNIKA -PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ

NOVÁ VÝMALBA BARVA CCA RAL1013 perlově bílá

STĚNA A

STĚNA B

AUTOCAD, InDesign, Illustrator, CINEMA 4D RESTAURACE NA RADNICI

TV

Cílem bylo obnovit a oživit hospodský interiér. Vzniklo několik variant s různou náročností ekonomickou i odlišnou náročností provedení.

STĚNY, NEVIDITELN

POHLED 2

OBKLAD povrchů

OSVĚTLENÍ NAD BAREM POVRCH VIZ OBKLAD BODOVÁ SVÍTIDLA STÁVAJÍCÍ

POLICE S POVRCHEM VIZ OBKLAD, MOŽNO POUŽÍT UPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ, PODSVÍCENÍ LED PÁSEK NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RAL CCA 8011 ořechová hnědá + OŠETŘENÍ DVEŘ. KŘÍDEL

POHLED 1 POHLED 1 DŘEVĚNÝ OBKLAD OBKLAD POHLEDviz2DŘEVĚNÝ vzorník povrchů

OBLOŽENÍ BARU - SJEDNOCENÍ S OBKLADEM + OTVOR PRO OPĚR NOHOU

NOVÁ VÝMALBA BARVA CCA RAL1013 perlově bílá

POHLED 3

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA

DŘEVĚNÝ OBKLAD viz vzorník povrchů

DŘEVĚNÝ OBKLAD

POHLED 2 POHLED 2 STĚNY, NEVIDITELNÉ V POHLEDECH - A, B

OSVĚTLENÍ NAD BAREM POLICE S POVRCHEM VIZ OBKLAD, OSVĚTLENÍ NAD BAREM MOŽNO POLICE S POVRCHEM VIZ STÁVAJÍCÍ, OBKLAD, POVRCH VIZ OBKLAD POUŽÍT UPRAVENÉ POVRCH VIZ OBKLAD MOŽNO POUŽÍT UPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ, BODOVÁ SVÍTIDLA PODSVÍCENÍ LED PÁSEK BODOVÁ SVÍTIDLA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD PODSVÍCENÍ LED PÁSEK NOVÁ VÝMALBA STÁVAJÍCÍ viz vzorník povrchů BARVA CCA RAL1013 perlově bílá

viz vzorník povrchů

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA

NOVÁ VÝMALBA SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM NOVÁ VÝMALBA SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM BARVA CCA OBRAZY CHÝNOVA BARVAperlově CCA bílá OBRAZY CHÝNOVA RAL1013 RAL1013 perlově bílá VZDUCHOTECHNIKA -PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ

RESTAURACE POHLED 4 STĚNA B NA RADNICI

STĚNA A

VZDUCHOTECHNIKA -PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ

RESTAURACE NA RADNICI

HÁZENÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA

RESTAURACE RESTAURACE NA RADNICI NA RADNICI

TV

WC

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RAL CCA 8011 ořechová hnědá + OŠETŘENÍ DVEŘ. KŘÍDEL

OBLOŽENÍ BARU - SJEDNOCENÍ S OBKLADEM OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ +NÁTĚR OTVOR PRO OPĚR NOHOU OBLOŽENÍ BARU - SJEDNOCENÍ S OCELOVÝCH RALNÁTĚR CCA 8011 ořechováZÁRUBNÍ hnědá RAL CCA 8011 + OŠETŘENÍ DVEŘ.ořechová KŘÍDEL hnědá + OŠETŘENÍ DVEŘ. KŘÍDEL

DŘEVĚNÝ OBKLAD

OBLOŽENÍ BARU - SJEDNOCENÍ S OBKLADEM OBKLADEM + OTVOR PRO OPĚR NOHOU + OTVOR PRO OPĚR NOHOU

ZNAK WC - KOV MATNÝ BÍLÝ

POHLED 3 POHLED 3 POHLED 4

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA RUKTUROVANÁ OMÍTKA

VZDUCHOTECHNIKA -PŘÍVOD SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM VZDUCHOTECHNIKA SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM ČERSTVÉHO VZDUCHU -PŘÍVOD OBRAZY CHÝNOVA ČERSTVÉHO VZDUCHU OBRAZY CHÝNOVA VZDUCHOTECHNIKA -PŘÍVOD - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU OBRAZY CHÝNOVA - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ RÁM RAL 1003 žlutá návěstní nebo RAL 1004 žluť zlatá

VZDUCHOTECHNIKA -PŘÍVOD VZDUCHOTECHNIKA ČERSTVÉHO VZDUCHU -PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ

STĚNA A STĚNA A

TV

STĚNA B STĚNA B

Navržena je nová vzduchotechnika, skrytá mřížovým podhledem. Stávající obložení je předýhováno nebo úpplně vyměněno. Paravan zakrývající vstup na WC je výškově upraven a rovněž předýhován. Nové je vybavení - židle, osvětlení a celkové provedení zápultí.

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA RÁM RAL 1003 žlutá návěstní nebo RAL 1004 žluť zlatá TV TV

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ + ÚPRAVA DVEŘ. KŘÍDEL - PLNÉ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RALNÁTĚR CCA 8014 hněď sépiová DVEŘNÍ KŘÍDLO RAL CCADVEŘ. 8014KŘÍDEL hněď sépiová + ÚPRAVA - PLNÉ + ÚPRAVA DVEŘ. KŘÍDEL - PLNÉ DŘEVĚNÁ LAVICE DVEŘNÍ KŘÍDLO DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÁ LAVICE

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇKA PŘÍBORY , NÁDOBÍ ... OŠETŘENÍ POVRCHU STEJNÝ JAKO OBKLAD

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RAL CCA 8011 ořechová hnědá + OŠETŘENÍ DVEŘÍ

POHLED 4 POHLED POHLED 44

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA RÁM RAL 1003 žlutá návěstní nebo RAL 1004 žluť zlatá

NOVÁ VÝMALBA BARVA CCA RAL1013 perlově bílá

DŘEVĚNÁ LAVICE

PARAVAN ROVNÝ - SNÍŽEN NA 210cm LZE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ MATERIÁL, POVRCH VIZ OBKLAD STĚN

KRYT OTOPNÝCH TĚLES ÚPRAVA POVRCHU - VIZ OBKLAD STĚN

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM NOVÁ VÝMALBA SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM NOVÁ VÝMALBA OBRAZY CHÝNOVA BARVA CCA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA BARVAperlově CCA RÁM RAL 1003 žlutá SYSTÉM návěstní OBRAZU ZA RAL1013 bílá RÁM RAL 1003 žlutá návěstní RAL1013 perlově bílá OBRAZY CHÝNOVA nebo RAL 1004 žluť zlatá nebo RAL 1004 žluťRÁM zlatá RAL 1003 žlutá návěstní

HÁZENÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA HÁZENÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA

HÁZENÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA

NOVÁ VÝMALBA BARVA CCA RAL1013 perlově bílá

DŘEVĚNÁ LAVICE

NOVÁ VÝMALBA NOVÁ VÝMALBA BARVA CCA BARVAperlově CCA bílá RAL1013 RAL1013 perlově bílá

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RAL CCA 8014 hněď sépiová

DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÝ OBKLAD

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RAL CCA 8014 hněď sépiová + ÚPRAVA DVEŘ. KŘÍDEL - PLNÉ PARAVAN ROVNÝ - SNÍŽENLAVICE NA 210cm DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÁ LZE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ MATERIÁL, VĚŠÁKY - KOV ČERNÝ MATNÝ POVRCH VIZ OBKLAD STĚN

VZDUCHOTECHNIKA -PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU - NOVÝ KRYT VYÚSTĚNÍ

NOVÁ VÝMALBA BARVA CCA RAL1013 perlově bílá

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RAL CCA 8014 hněď sépiová + ÚPRAVA DVEŘ. KŘÍDEL - PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÝ OBKLAD OBKLAD viz DŘEVĚNÝ vzorník povrchů viz vzorník povrchů

Díky materiálovému řešení jsem dosáhla STĚNA A STĚ různých charakterů místností - od pivnice, přes restauraci až k decentnímu, STĚNY, NEVIDITELNÉ V POHLEDECH - A, B STĚNY, NEVIDITELNÉ V POHLEDECH - A, B kavárenskému prostředí.

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA RÁM RAL 1003 žlutá návěstní nebo RAL 1004 žluť zlatá

nebo RAL 1004 žluť zlatá

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ OVĚŘIT

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA

NOVÁ VÝMALBA - návěstní OBRAZY CHÝNOVA RÁM RAL 1003 žlutá RÁM 1003 BARVA CCA nebo RALRAL 1004 žluť žlutá zlatá návěstní nebo perlově RAL 1004 bílá žluť zlatá RAL1013

SYSTÉM OBRAZU ZA SKLEM OBRAZY CHÝNOVA RÁM RAL 1003 žlutá návěstní nebo RAL 1004 žluť zlatá

VÝKRES:

ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY NA STĚNY

DATUM:

7/2012

MĚŘÍTKO:

VYPRACOVAL: Bc. Jana Marková, Ing. Břetislav Marek

1:50

ČÍSLO VÝKR.

3.2.b

WC WC

WC

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RAL CCA 8011 ořechová hnědá + OŠETŘENÍ DVEŘÍ

VĚŠÁKY - KOV ČERNÝ MATNÝ VĚŠÁKY - KOV ČERNÝ MATNÝ

PARAVAN ROVNÝ - SNÍŽEN NA 210cm ROVNÝ - SNÍŽEN NA 210cm LZEPARAVAN VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ MATERIÁL, LZE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ MATERIÁL, ZNAK WC - KOV MATNÝ BÍLÝ POVRCH VIZ OBKLAD STĚN ZNAK WC - KOV MATNÝ BÍLÝ POVRCH VIZ OBKLAD STĚN

10 |

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇKA STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇKA PŘÍBORY , NÁDOBÍ ... PŘÍBORY , NÁDOBÍ ... OŠETŘENÍ POVRCHU OŠETŘENÍ STEJNÝ JAKO POVRCHU OBKLAD STEJNÝ JAKO OBKLAD

PARAVAN ROVNÝ - SNÍŽEN NA 210cm LZE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ MATERIÁL, POVRCH VIZ OBKLAD STĚN

KRYT OTOPNÝCH TĚLES ÚPRAVA POVRCHU - VIZ OBKLAD STĚN

PARAVAN ROVNÝ - SNÍŽEN NA 210cm LZE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ MATERIÁL,

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ RALNÁTĚR CCA 8011 ořechová hnědá RAL CCA 8011 + OŠETŘENÍ DVEŘÍořechová hnědá + OŠETŘENÍ DVEŘÍ

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇKA PŘÍBORY , NÁDOBÍ ...

NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

KRYT OTOPNÝCH TĚLES KRYT POVRCHU OTOPNÝCH- VIZ TĚLES ÚPRAVA OBKLAD STĚN ÚPRAVA POVRCHU - VIZ OBKLAD STĚN

PARAVAN ROVNÝ - SNÍŽEN NA 210cm ROVNÝ - SNÍŽEN NA 210cm LZEPARAVAN VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ MATERIÁL, LZE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ MATERIÁL, POVRCH VIZ OBKLAD STĚN POVRCH VIZ OBKLAD STĚN


|7


5

2

2 6

5

6

4

6 12

2

7

13

3

10 3

7

1 4

1

8 PODLAHA

2

9

1

15 5

1

5

5 STĚNA B

13

7

1

1

1

1

STRUKTUROVANÁ OMÍTKA + omyvazelný nátěr

OMYVATELNÝ NÁTĚR BARVA CCA RAL 1013 Perlová bílá omyvatelný nátěr, matný vzhled např. Primalex Fortissimo, Avis color Multifund

5

12

12

DŘEVĚNÝ OBKLAD stěny, paravan, zázemí baru - police, skříňky tmavě hnědý obklad - př. 2Z 55/00/Y12 ořech rovnoletý, EBF 2C65/00/Y12 ořech americký, případně 2V 66/01/V wenge pangar a ST 7V 77/Y17 wenge tmavé http://www.alpidyha.cz/skladova-nabidka/sklad-brno/ RÁMY OBRAZŮ - lak BARVA CCA RAL 1004 Žluť zlatá nebo 1003 Žlutá návěstní

VZORNÍK STRUKTUROVANÁ OMÍTKA

+ omyvazelný nátěr LEGENDA OZNAČENÍ odkazy k výpisu 7 ŽIDLE a BAROVÉ ŽIDLE 1 STOLY 8 PODLAHA -PVC 2 OBKLAD OMYVATELNÝ NÁTĚR BARVA CCA RAL 1013 Perlová bílá 3 PARAVAN omyvatelný nátěr, 9 matný vzhledOSVĚTLENÍ např. Primalex Fortissimo, Avis color Multifund 10 OMÍTKY 4 BAR DŘEVĚNÝ OBKLAD 12 VÝZDOBA -OBRAZY 5 DVEŘNÍ VÝPLNĚ stěny, paravan, zázemí baru - police, skříňky tmavě hnědý obklad př. 2Z 55/00/Y12 ořech rovnoletý, EBF 2C65/00/Y12 ořech americký, 13 VĚŠÁKY 6 ZÁZEMÍ BARU(NÁBYTEK U STĚN) případně 2V 66/01/V wenge pangar a ST 7V 77/Y17 wenge tmavé http://www.alpidyha.cz/skladova-nabidka/sklad-brno/ 15 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC VYBAVENÍ BARU(NÁBYTEK BARU)

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ - lak BARVA CCA RAL 8011 Ořechově hnědá

ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC vpichovaný, šedá barva př. Breno Primavera 236 nebo Breno Goldrace 236

PODLAHA ZÁTĚŽOVÉ LINO NOVOFLOR EXTRA Novoflor Extra Market 4640-5

RÁMY OBRAZŮ - lak BARVA CCA RAL 1004 Žluť zlatá nebo 1003 Žlutá návěstní Novoflor Extra Super 2120-37

12 |

13

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ - lak BARVA CCA RAL 8011 Ořechově hnědá

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ OVĚŘIT

VÝKRES:

ARCHITEKTONICKÝ

DATUM:

7/2012

MĚŘÍTKO:

VYPRACOVAL: Bc. Jana Marková, Ing. Břetislav Mare


O2 - OBRAZ 2

O1 - OBRAZ 1

DET 1

O2 - OBRAZ 2

O1 - OBRAZ 1

O1 - OBRAZ 1

O3 - OBRAZ 3

DŘEVENÁ LAMELA, LEPENÝ SPOJ

SKLO OBRAZ SOLOLITOVÁ DESKA

O2 - OBRAZ 2

O4 - OBRAZ 4

O1 - OBRAZ 1

DŘEV LEPEN

DŘEVĚNÝ RÁM + SKLO DET 1 DET 1

DŘEVĚNÝ RÁM + SKLO DET 1 DŘEVĚNÝ RÁM + SKLO DET 1 DŘEVENÁ LAMELA,

O5 - OBRAZ 5

O2 - OBRAZ 2

DET 1

OBRAZ 3-5 JE

SKLO OBRAZ SOLOLITOVÁ DESK SKLO OBRAZ SOLOLITOVÁ DESK

LEPENÝ SPOJ

O3 - OBRAZ 3

O4 - OBRAZ 4

1 OBRAZ 3-5 JEN ZADET SKLEM

O5 - OBRAZ 5

DŘEVENÁ LAMELA, LEPENÝ SPOJ

SKLO OBRAZ SOLOLITOVÁ DESKA

1

3

DŘEVĚNÝ RÁ DET 1

O2 - OBRAZ 2 O3 - OBRAZ 3

DŘEVĚNÝ RÁMO5 + SKLO - OBRAZ 5 DET 1

O4 - OBRAZ 4

O3 - OBRAZ 3

O4 - OBRAZ 4 DET 1

OBRAZ 3-5 JEN ZA SKLEM SKLO

O5 - OBRAZ 5

OBRAZ 3-5 JEN ZA SKLEM OBRAZ

DŘEVENÁ LAMELA, LEPENÝ SPOJ

SOLOLITOVÁ DESKA SKLO OBRAZ SOLOLITOVÁ DESKA

SKLO OBRAZ SOLOLITOVÁ DESKA

O1 O5

O1 O4

O5

O4 - OBRAZ 4

O5 - OBRAZ 5

O3 O2

O2

O4

OBRAZ 3-5 JEN ZA SKLEM

Návrh výzdoby místnosti. Tematika, velikost a způsob provedení. SKLO O1

O5 O5

OBRAZ SOLOLITOVÁ DESKA

Design a room decoration. Theme, and design.- OBRAZY VÝKRES: sizeVÝZDOBA O1 DATUM:

7/2012

MĚŘÍTKO:

VYPRACOVAL: Bc. Jana Marková, Ing. Břetislav Marek

-

| 13

ČÍSLO VÝKR.

4.a


Interiér hotelového pokoje byl rychlý návrh hotelového apartmá. Klientem byl výrobce nábytku, který chtěl touto cestou představit řešený nábytek - skříň na míru, postele, stolky s úložným prostorem, v předsíni věšákovou stěnu a botníkem. V další fázi následuje rozkreslení jednostlivého nábytku.

16 |


INTERIÉR HOTELOVÉHO APARTMÁ HOTEL INTERIOR | 17


80 |


KUCHYNĚ KITCHEN


KOUPELNY_VARIACE BATHROOM


18 |


| 19


24 |


INTERIERY - PRODEJNÍ PLOCHY SHOP INTERIORS | 25


1_ STUDIE PROSTORU SPACE STUDY

3D MODEL CINEMA 4D

První krok k návrhu interiéru je prostorová studie PRÁCE S PROSTOREM - dispozice plochy, skladových ploch a umístění zázemí a pultu. Dále rozvržení nábytku a materiálů. The first step in designing the interior of the space study - it means disposition areas, storage areas, location facilities and the counter. Next is the layout of furniture and materials.

2_DOPRACOVÁNÍ INTERIÉRU TECHNICAL DRAWINGS - AUTOCAD půdorysy, řezy, tabulky nábytku, povrchů, rozkreslení nábytku, řešení osvětlení plans, sections, tables, furniture, surfaces, drawing furniture, lighting solutions

26 |


| 27


30 |


TECHNICKÉ VÝKRESY TECHNICAL DRAWINGS | 31

Portfolio Markova  
Portfolio Markova  

Portfolio praci

Advertisement