Page 1

1_ STUDIE PROSTORU SPACE STUDY 3D MODEL CINEMA 4D První krok k návrhu interiéru je prostorová studie PRÁCE S PROSTOREM - dispozice plochy, skladových ploch a umístění zázemí a pultu. Dále rozvržení nábytku a materiálů. The first step in designing the interior of the space study - it means disposition areas, storage areas, location facilities and the counter. Next is the layout of furniture and materials.

2_DOPRACOVÁNÍ INTERIÉRU TECHNICAL DRAWINGS - AUTOCAD půdorysy, řezy, tabulky nábytku, povrchů, rozkreslení nábytku, řešení osvětlení plans, sections, tables, furniture, surfaces, drawing furniture, lighting solutions

26 |

| 27


24 |

INTERIERY - PRODEJNÍ PLOCHY SHOP INTERIORS | 25


28 |

| 29


příklady výkresů výstavního nábytku

Návrh systému Daria Podboj, 3D model,vizualizace Jana Marková Návrh prodejny, 3D model, vizualizace Jana Marková


30 |

TECHNICKÉ VÝKRESY TECHNICAL DRAWINGS

| 31

prodejny  

markova prodejny nahledy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you