__MAIN_TEXT__

Page 1


generální partneři

hlavní partneři

mediální partneři

pořadatel

TTV Sport Group o.s. www.czechcyclingtour.cz


Vítejte na Czech Cycling Tour 2012

Welcome to Czech Cycling Tour 2012

Vážení sportovní přátelé,

Dear sporting friends,

Český svaz cyklistiky byl založen v listopadu 1883, jako první v české sportovní rodině a osmý na půdě Mezinárodní cyklistické unie UCI. Mezinárodní autoritu ČSC posilují i další historická fakta. První cyklistický závod se uskutečnil již 15. srpna 1869 v Brně a jsme dokonce první zemí světa, v níž se bojovalo o titul a medaile na silnici, to bylo v roce 1887. Proslavili jsme se Závodem míru. To je však historie. Současnost české cyklistiky je Czech Cycling Tour jehož centrem je Olomouc.

Czech Cycling Federation was established in November 1889, being the first in the Czech sporting family and the eight within the International Cycling Union UCI. And there are even more historical facts underlying the international authority of CCF. First cycling race took place on 15 August 1869 in Brno and we are moreover the first country to hold a competition for medals on road in 1887. Peace Race was another memorable event. But all that is history. The presence of the Czech cycling is Czech Cycling Tour based in Olomouc.

Olomouc a okolí však není jen CCT, jedou se zde i další významné závody - za námi je již závod Českého poháru a před námi srpnová Velká cena Helia, klasický horský závod Koutech nad Desnou. Ano, centrum české cyklistiky je v současné době Haná.

There are also other significant tours in Olomouc region than just CCT – We’ve already had the Czech Cup and ahead of us there is the Helia Grand Prix in August, the typical mountain race in Kouty nad Desnou. Yes, the presence of Czech cycling is Haná.

Začalo to v roce 2009 nultým ročníkem a dnes Vás vítám již na čtvrtém pokračování podniku, který je potřetí v kalendáři Mezinárodní cyklistické unie veden jako závod druhé kategorie. A každým rokem je konkurence lepší a lepší, ale ostatně o tom se jistě sami přesvědčíte nejen v cílových městech, ale i podél celé trati. A všichni jsme zvědavi, zda se podaří po prvenstvích Martina Hebíka, Leopolda Königa a Stanislava Kozubka konečně zvítězit i zahraničnímu cyklistovi.

It all started in 2009 with the zeroth year. I welcome you to the fourth continuation of the event which has been listed in the calendar of the International Cycling Union as a class 2 cycling event for three years now. Year by year the competition is better and better. You can actually see for yourselves in the finishing towns and along the routes. We all are curious whether there will be finally an international winner after the first places of Martin Hebík, Leopold König and Stanislav Kozubek.

Přeji závodníkům, sportovním komisařům a zejména Vám, našim hostům a divákům vynikajicí sportovní žážitky a příjemný pobyt v Olomouci, ale i Uničově, Prostějově, Jeseníku a na všech místech kudy cyklisté pojedou.

I wish all the contestants, sporting marshals and especially you, our guests and spectators an excellent sporting experience and a nice stay in Olomouc, and also Uničov, Prostějov, Jeseník and all the places where the cyclists compete.

MUDr. Mgr. Ivan Langer prezident Czech Cycling Tour

Ivan Langer, MD President of the Czech Cycling Tour

Czech Cycling Tour 2012 stages Stage

Date

Start / city

Distance / km

Vertical / m Start / time Finish / city

Finish / time

1.

28. 6.

Uničov

25,9

76

17:00

Uničov

17:29 - 17:30

2.

29. 6.

Olomouc

145,6

1 616

13:30

Prostějov

16:56 - 17:17

3.

30. 6.

Jeseník

195,0

4 560

11:30

Šternberk

16:22 - 16:37

1. 7.

Olomouc

176,0

1 886

11:00

Olomouc

15:11 - 15:24

4.

Total distance / km

543,3

1


Český svaz cyklistiky Vás vítá

Greetings from Czech cycling federation

Vážení přátelé cyklistiky,

Dear friends of cycling,

v posledních letech zaznamenáváme vzestup české cyklistiky ve světovém pelotonu. Pomoci české cyklistice měl i vznik českého etapového závodu Czech Cycling Tour. Stál jsem u jeho zrodu a jeho začátky nebyly nijak jednoduché. Jsem velmi rád, že mnohaleté úsilí organizátorů nese své ovoce. Závod si získal obdiv a respekt, představitelé UCI zaznamenávají zvyšující se úroveň závodu a vnímají jej jako jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících závodů v Evropě. Závod si získává prestiž a o účast na něm každoročně usiluje více týmů, než mohou pořadatelé přijmout. Čeští cyklisté tak mají možnost získávat potřebné body v mezinárodním žebříčku a zároveň dokázat své kvality v mezinárodním pelotonu.

Recently, we are experiencing growth in Czech cycling in the World’s peloton. One of the events that have helped Czech cycling growth was the creation of the Czech stage race, Czech Cycling Tour. I have followed the race since it’s beginning and it has not been an easy road.

Velmi rád jezdím do Olomouce a Olomouckého kraje. Je to kraj, jako stvořený pro cyklistiku, kde je možno organizovat rovinaté i horské etapy. Kraj, kde se narodilo mnoho vynikajících cyklistů, kde lidé cyklistice rozumí a mají ji rádi. Český svaz cyklistiky bude v roce 2013 pořadatelem Mistrovství Evropy v silniční cyklistice. Jsem potěšen, že tento šampionát se díky velkému pochopení představitelů města Olomouce a Olomouckého kraje bude konat právě zde. Krásné historické město, úrodná Haná a blízké Jeseníky jistě uchvátí všechny zahraniční hosty. Přeji organizátorům, aby se jim závod povedl a během závodu je nepotkaly žádné nepředvídatelné události. Všem závodníkům přeji co nejlepší výsledky a žádné pády. Všem přátelům cyklistiky pěkný zážitek ze závodů. Velké poděkování ze strany Českého svazu cyklistiky patří prezidentu závodu, organizátorům, představitelům měst, kraje a všem, bez nichž by se tento závod nemohl uskutečnit. JUDr. Marián Štetina prezident Českého svazu cyklistiky

I am pleased that the organizers’ many years of effort towards the stage race Czech Cycling Tour has paid off in the events success. This event has gained respect and esteem. The UCI representatives are noticing the races growing standards and they now perceive the event as one of the most dynamic developing events in Europe. The race is winning prestige and every year more teams, than what is the capacity of the race, fight for the possibility to participate. Czech riders now have a great opportunity to acquire important points for international ranking and show their qualities within the international peloton. With the increasing success of Czech cycling, we are fortunate that the Czech Cycling Federation has been selected to organize the European Road Championships, 2013. I am thrilled that the championships will be held in Olomouc, thanks to great support from representatives of Olomouc town and region. The region is well suited for cycling, with the possibility to organize both flat and mountainous stages. This region has produced many of the great cyclists, being an area where people understand and love the sport. The magnificent historic town of Olomouc, rich Hana Region, and close Jeseniky Mountains are also certainly very attractive for foreign visitors. I wish the organizers success in hosting the Czech Cycling Tour. To all competitors, I wish the very best results with no falls. To all friends of cycling I wish you pleasant entertainment during the race. On behalf of the Czech Cycling Federation, I would like to thank the race director, organizers, and representatives of the towns and region, as well as everybody who has contributed to the realization of the race. Without all these amazing people this race might not come true. JUDr. Marián Štetina prezident Českého svazu cyklistiky

2


Vidíme svět takový, jaký je. Ruské makroekonomické indikátory 15

10

5

0

–5

Růst HDP (%, reálně)

Inflace (%)

20 10

09 20

08 20

07 20

06 20

05 20

04 20

20

03

–10

Nezaměstnanost (%)

Rusko nabírá na síle, je 11. největší ekonomikou na světě (IMF, 2010) a se 143 miliony obyvatel zároveň 8. nejlidnatějším státem.

V letech 2003-2007 si Rusko připsalo úspěšnou pětiletku, během které každoroční růst HDP přesáhl 6 %. Celkem se ruský produkt za toto období zvýšil o více než 40 %. Po následném oslabení v letech 2008 a 2009 se Rusko rychle vrátilo k ekonomickému růstu: v roce 2010 o +4,2 % a v roce 2011 o +4,3 %. Růst je důležitý pro miliony Rusů, jejichž životní úroveň se po minulém století nesvobody bude moci konečně zvyšovat. Pokud přepočteme HDP na obyvatele a zohledníme skutečnou koupěschopnost (tzv. paritu kupní síly), připadalo v roce 2000 na jednoho Rusa 6 800 dolarů, zatímco v roce 2010 už to bylo 19 800 dolarů. Ruská produkce na hlavu se tedy

v přepočtu na kupní sílu během 10 let téměř ztrojnásobila. Pro letošní a příští rok předpovídá Světová banka pro Rusko růst v rozmezí 3,5–4,2 procenta. Tempo nad 4 % bude moct ruská ekonomika dosáhnout v případě, že bude pokračovat trend rostoucích cen energetických komodit. Ty velmi výrazně ovlivňují ruské vývozy a ekonomiku jako celek.

Úctyhodně nízká nezaměstnanost Díky silnému ekonomickému růstu se míra nezaměstnanosti v poslední dekádě držela na relativně nízkých průměrných 7,5 %, což byla také hodnota z roku 2010.

Lze předpokládat, že skutečná nezaměstnanost je vyšší, protože někteří lidé jsou statisticky vyřazení z počtu obyvatel hledajících si práci, ale byli by schopni pracovat. Přesto je tento výsledek úctyhodný.

Prosperita… a svoboda Vývoj z posledních let potvrzuje, že Rusko nabírá na ekonomické síle. Škarohlídi sice upozorňují na závislost na ropě a zemním plynu, což zcela jistě platí. Pokud však tyto komodity poslouží k ekonomickému rozvoji a zvyšování blahobytu Rusů, přejme jim to. Teprve jako vedlejší efekt zbohatnutí se Rusové začnou mnohem více dožadovat svých občanských svobod.

WWW.CICAR.CZ


Vítejte v Olomouckém kraji

Welcome to Olomouc Region

Milí příznivci cyklistiky,

Dear Cycling Fans,

velmi mě těší, že centrem Světového poháru v silniční cyklistice Czech Cycling Tour 2012 se letos stává právě Olomoucký kraj. Věřím, že ideální terénní podmínky pro tento sport, které náš kraj nabízí, doplní všem zúčastněným i další zážitky – kulturní, přírodní i gastronomické. Mám velkou radost, že k nám při této příležitosti zavítá nemalé množství návštěvníků ze zahraničí.

I am very pleased that the Olomouc Region has been chosen this year to host the Czech Cycling Tour 2012, the World Cup in road cycling. I believe that the ideal field conditions for the sport that our region offers will be complemented by other experiences – cultural, outdoor, and gastronomic – for all participants. I am delighted that a considerable number of foreign visitors are expected to take part.

První etapou bude časovka družstev v Uničově na 25,9 km, druhá povede z Olomouce do Prostějova (147,9 km). Královské je určitě třetí dějství z Jeseníku do Šternberka, kde na jezdce čeká na 193,8 km a převýšení 4 560 metrů! A na závěr absolvují cyklisté etapu se startem a cílem v Olomouci, která měří 179,2 km. Závodu se zúčastní 23 týmů. Vážnost letošního závodu pozvedla návštěva vítěze Tour de France 2008 Carlose Sastre, který se stal jeho ambasadorem.

The first stage will be a team race in Uničov for 25.9 km and the second one will lead from Olomouc to Prostějov (147.9 km). The third stage from Jeseník to Šternberk can be definitely called the „royal“ one – 193.8 kilometres with a 4 560 metre difference in altitude await riders! And finally, the cyclists will complete a stage that starts and finishes in Olomouc and is 179.2 kilometres long. There will be 23 teams participating in the race. The severity of this year‘s race increases by the visit of the Tour de France 2008 winner Carlos Sastre who becomes its ambassador.

Přeji tuzemským i zahraničním účastníkům závodu dobrou formu, hodně štěstí a úspěšné umístění, divákům krásné zážitky ze soutěžního utkání a všem hezké vzpomínky na unikátní sportovní událost v našem kraji. Ing. Martin Tesařík hejtman Olomouckého kraje

4

Let me wish good shape, good luck, and a good ranking to local and foreign race participants, a great event experience to spectators, and wonderful memories of a unique sporting event in our region to all. Ing. Martin Tesařik President of the Olomouc Region


Vítejte ve městě Olomouci

Welcome to the City of Olomouc

Vážení příznivci cyklistiky,

Dear Cycling Ethusiasts,

po roce Vás vítám v Olomouckém kraji, který opět hostí cyklistický závod Czech Cycling Tour. Jsem rád, že největší etapový závod v České republice se koná na našem území. Už minulé ročníky a také loňské mistrovství České a Slovenské republiky na Svatém Kopečku potvrdilo, že právě okolí našeho města může elitním jezdcům nabídnout lákavé prostředí, náročné tratě a velký zájem fanoušků. Olomoucko se stává domácí Mekkou cyklistiky, což je příjemné zjištění.

I would like to welcome you to the Olomouc Region again one year later which is once again hosting the Czech Cycling Tour race. I am pleased that the longest stage race in the Czech Republic will be taking place within our region. Both last year‘s event as well as the Championship of the Czech and Slovak Republics on Svatý Kopeček (Holy Hill) served to demonstrate that our city is able to provide elite cyclists with an attractive setting, a demanding terrain and great interest on the part of fans. It is particularly gratifying to realise how the Olomouc area is becoming a domestic centre for cycling.

Při pohledu do startovní listiny je zřejmé, že si etapový závod našel pevné místo ve světovém cyklistickém kalendáři. Na tratích jednotlivých etap uvidíme opravdové hvězdy první velikosti, účastníky Tour de France a dalším elitních podniků. Současně budeme možnost sledovat nadějné mládí, které se dere do popředí peletonu. Je symbolické, že pestrobarevné pole závodníků protne hned několik hanáckých měst. Vedení našeho města i dalších měst regionu se dlouhodobě věnuje budování cyklostezek a ty jsou hojně využívány našimi občany i turisty, kteří přijedou do Olomouckého kraje. Malebné rovinky Litovelského Pomoraví pokračují do podhůří Jeseníků a navazují na opravdu náročné horské terény. Už z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že cyklistické závody takové úrovně do našeho regionu patří. Věřím, že letošní ročník Czech Cycling Tour potvrdí skutečnost, že cyklistika ve městě a celém regionu získává silnou pozici, přičemž vrcholem bude mistrovství Evropy jezdců do 23 let, které hostíme v příštím roce. Dovolte mi, abych všech závodníkům popřál optimální formu a divákům, kteří budou fandit podél trasy svým favoritům, co největší zážitky. Martin Novotný primátor města Olomouce

A brief look at the starting list for the race makes it apparent how this stage race has become a respected part of the world cycling calendar. We will have the opportunity to witness genuine stars, participants of the Tour de France and other elite races on the roads of the particular stages. We will additionally have the chance to see budding talents who will be fighting their way to the front of the peloton. The fact that the colourful field of competitors will be weaving their way through several Haná towns has symbolic importance. The leadership of our city, along with other towns in the region, has been involved over the long term in constructing cycling paths which are made great use of by both our citizens and by tourists who visit the Olomouc Region. The picturesque flat stretches of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area lead into the foothills of the Jeseníky Mountains where they meet up with truly demanding mountain terrain. This is yet another reason why I am convinced that cycling races on a high level are an excellent fit for our region. I am convinced that this year‘s Czech Cycling Tour will serve to confirm the reality that cycling in our city and throughout the entire region is gaining a solid reputation, the culmination of which will be the European Championships for riders up to the age of 23 which we will host next year. Allow me to wish all of the competitors optimal form during the race and wish fans, who will be supporting their favourites along the routes, the finest possible experience. Martin Novotný Lord Mayor of the City of Olomouc

5


Město Uničov

Město Prostějov

Vážení příznivci cyklistického sportu.

Vážení závodníci, milí fanoušci cyklistiky, vážené dámy a pánové, jsem velmi ráda, že Vás opět mohu přivítat v našem městě a pozdravit Vás.

Dovolte mi, abych Vás přivítal v našem městě u výjimečné příležitosti – závodu Czech Cycling Tour. Jak jistě víte, Uničov má s cyklistikou mnoho společného. Zejména v posledních desetiletích dvacátého století uničovským cyklistickým oddílem prošlo mnoho špičkových sportovců, namátkou jmenujme například Jaroslava Mráze či Romana Kreuzigera staršího. S druhým jmenovaným jsem společně strávil léta na základní škole a v živé paměti mám náborový závod do cyklistického oddílu, kdy Roman na dámském kole potají vypůjčeném od maminky ujel dalším účastníkům, kteří ovšem seděli na závodních kolech. Historie cyklistiky v Uničově však sahá mnohem dál. Vášnivým příznivcem tohoto sportu byl již stavitel Zdenko Vodička, který v letech 1919 – 1922 zastával také úřad starosty města. Ten již v těchto letech nechal vydláždit na Masarykově náměstí zvláštní pruh vozovky, který byl určen výhradně pro cyklisty. Je možné, že se jednalo o vůbec první cyklostezku v Čechách a na Moravě, ne-li v Evropě či na světě. V takto zahájené tradici pokračuje město i dnes. Přijměte, prosím, mé pozvání, a již dnes nebo u jiné příležitosti se projeďte naším krásným městem po bezpečných cyklostezkách. Pokračovat můžete na sever do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a nebo na jih do CHKO Litovelské Pomoraví. Přeji Vám krásný sportovní zážitek jak při tomto závodě, tak při případné cykloturistické návštěvě našeho města.

Regionem navíc prochází i mezinárodní Jantarová stezka, která zájemce vyvede mimo město a nabídne projížďku nádherným okolím včetně náročnějších kopcovitých tras. Nesmíme opomenout ani fakt, že právě u nás v Prostějově máme jeden z mála fungujících oválů v České republice, na němž trénují budoucí naděje dráhové cyklistiky. V těchto dnech se naše město stává cílem jedné z etap Světového poháru v silniční cyklistice. Věřím, že i tento závod přispěje k podpoře popularity cyklistického sportu a sportovních aktivit obecně a jsem přesvědčena, že pojmy typické pro cyklistiku, jako je vytrvalost, píle a nasazení pro věc padne v Prostějově na úrodnou půdu. RNDr. Alena Rašková místostarostka města Prostějova

foto: Radek Bartoš / Wikipedia

Mgr. Dalibor Horák starosta města Uničova

6

Město Prostějov je, jak jistě víte, už dlouhodobě spojováno se sportem. A děje se tak po právu. Cyklistika je jedním z nich. Bicykl je oblíben jak u sportovců, tak i u obyvatel města. Prostějov svou polohou na rovince totiž láká k výletům na kole i ty méně zdatné jedince. Kolo nás provází téměř na každém kilometru prostějovských vozovek. Tento trend se sice poslední dobou poněkud mění, což však neznamená, že by našinec na kolo zanevřel. Naopak výstavba husté sítě cyklotras je důkazem toho, že cyklistika u nás na oblibě neztrácí.


Město Jeseník

Město Šternberk

Náš jesenický region je tradičním cílem milovníků přírody a náruživých sportovců všech věkových skupin a výkonnostních kategorií. Jesenicko není synonymem jen Hrubého Jeseníku, ale také stále více objevovaných Rychlebských hor a Vidnavské nížiny navazující na rovinaté nyské pojezeří.

Vážení závodníci, diváci, organizátoři této sportovní akce, milí hosté,

Členitý ráz krajiny, hluboká údolí, divoká a přesto malebná příroda činí Jesenicko atraktivní a hojně vyhledávanou oblastí nejen pro turisty, ale i cyklisty. Díky husté síti cyklostezek si na své přijdou cykloturisti všech věkových kategorií. Do regionu jezdí z Olomouce, Krnova, Zábřehu a dalších větších měst cyklobusy, které zájemce zavezou na turisticky atraktivní a vyhledávaná místa. Letos se během prázdninových víkendů mohou těšit na česko-polské cyklistické dny, v rámci nichž je cykloprůvodci seznámí se zajímavostmi Jesenicka a jeho příhraničí. Velice mne tedy těší, že se v letošním roce Jeseník stal součástí tak velkého a náročného podniku jakým je největší český etapový závod Czech Cycling Tour 2012, zařazený do druhé kategorie kalendáře UCI. Skutečnost, že v Jeseníku startuje jeho královská etapa je důkazem, že Jesenicko je opravdovým cyklistickým rájem.

vítejte ve Šternberku, ve městě Expozice času, historických památek a závodů do vrchu na známé trati Ecce Homo. Jsem velmi rád, že letošní závod Czech Cycling Tour zavítal právě do našeho města. Jsem přesvědčen, že Šternberk je zajímavým a důstojným cílem pro toto cyklistické klání. Doufám, že jezdci i návštěvníci závodů ocení výjimečnost našeho města a budou se do Šternberka rádi vracet. Děkuji všem organizátorům závodů za spolupráci a bude mi potěšením hostit tento výjimečný sportovní podnik i v příštích letech. Všem sportovcům a jejich týmům přeji splnění sportovních met, divákům přeji zajímavou podívanou a příjemné chvíle prožité v našem městě. Ing. Stanislav Orság starosta města Šternberka

Za město Jeseník tak přeji všem vyznavačům cyklistických sedel mnoho najetých kilometrů a příjemných zážitků. Všem organizátorům přeji neutuchající energii a zapálení, ať se můžeme těšit z budoucích cyklistických akcí a v příštím roce ku příkladu v Jeseníku přivítat účastníky mistrovství Evropy do 23 let.

foto: Miloš Hlávka / Wikipedia

foto: Lukáš Bocan / Wikipedia

Ing. Marie Fomiczewová starostka města Jeseník

7


Carlos Sastre - Ambasador Czech Cycling Tour 2012 web chodí kolem 100 000 lidí. Chci závod prezentovat a věřím, že mu to pomůže,“ řekl Sastre při tiskové konferenci v Praze. Tour de France vyhrál Sastre v roce 2008. „Vzpomenu si často. Největší vzpomínky jsou na Alpe d´Huez, pak časovku a poslední den v Paříži. To dva první byl nejdůležitější dny. Trošku jsem zariskoval a vyšlo to. Ty dny mám stále v živé paměti,“ svěřil se španělský cyklista, který míní, že vyhrát Tour může jen jezdec komplexně připravený a odolný po fyzické i psychické stránce. Ještě v předposledním roce své aktivní kariéry jel jako jediný z profesionálů všechny tři závody Grand Tour (italské Giro, francouzskou Tour i španělskou Vueltu). „Nijak speciálně jsem netrénoval. Není to jen o dřině, je potřeba se na to připravit psychicky. Není to úplně jednoduché, ale dá se to vydržet. Byla to zkouška, chtěl jsem zkusit co to se mnou udělá. A neudělalo to prakticky nic, jen jsem na Vueltě byl v závěru unavený, nebavilo mě už nastupovat,“ řekl Sastre, který mezi své úspěchy kromě výhry na Tour v roce 2008 řadí také druhé místo na Giru a třetí na Vueltě.

„Chtěl bych podpořit zdejší cyklistiku. Hodně zemí je cyklisticky unavených, v Česku je vidět chuť cyklistiku dělat a dělat pěkné závody. Proto se mu snažím pomoci,“ řekl sympatický cyklistický velikán Carlos Sastre při své první návštěvě Česka. Vítěz Tour de France z roku 2008 přijal roli ambasadora našeho nejvýznamnějšího etapového závodu Czech Cycling Tour, k čemuž jej zlákal René Andrle, jež se španělským jezdcem, který v závěru loňského roku ukončil svoji aktivní kariéru, jezdil v týmu ONCE. „Mít v České republice vítěze jednoho z nejprestižnějších závodů světa, ještě ve velmi specifické roli ambasadora, je událost výjimečná,“ těší prezidenta Czech Cycling Tour MUDr. Mgr. Ivana Langera a spokojen je i prezident Českého svazu cyklistiky Marián Štetina. „Není u nás většího závodu a pokud budeme pokračovat v tomhle tempu, můžeme ho brzy posunout ještě dál,“ míní Štetina.“ Sastre, který navštívil Prahu a Olomouc propaguje Czech Cycling Tour na svém webu a prostřednictvím svého tiskového mluvčího propaguje CCT ve světě. „Takový závod za to stojí prezentovat i na twitteru, facebooku a ve španělských médiích. Třeba na můj 8

Chtěl bych podpořit zdejší cyklistiku a prezentovat Czech Cycling Tour také ve světě. I bez tisíců závodních kilometrů se ale nyní Sastre nenudí. „Podobných akcí jako v Olomouci mám dost. Pomáhám cyklistice, neflákám se. Skončil jsem kvůli tomu, že po letech přišlo určité uspokojení a už jsem neměl motivaci. Od té doby jsem byl na kole jen s dětmi. Mám teď čas na jiné sporty - baví mě túry po horách, plavání, tenis, squash, prostě věci, na které jsem dosud neměl čas,“ prozradil Sastre, kterému se velmi líbí královská etapa CCT z Jeseníku do Šternberku. „Je to pravá královská etapa. Hodně dlouhá a s velikým převýšení. Nastoupaných téměř pět kilometrů, to je jako v nejtěžších etapách největších závodů jako Tour, Giro či Vuelta. Hlavně ty kopce na závěrečných okruzích mohou rozhodnout. Může ujet jedinec či malá skupinka, tam se myslím rozhodne. Možná si ty kilometry i já, až v létě přijedu, zkusím.“


Na Hané se nejede jen CCT

Již druhým rokem je Haná centrem české cyklistiky. Především etapový závod Czech Cycling Tour 2012 (CCT) zařazený do druhé kategorie kalendáře UCI, který se pojede ve dnech 28. června - 1. července, bude pro diváky a odborníky lahůdkou. Kromě toho se na moravských silnicích uskutečnila již Velká cena Olomouce „O pohár MUDr. Mgr. Ivana Langera“ a ještě nás čeká mistrovství České republiky v horském závodě, které bude doplněno závodem pro amatérské jezdce.

Pro velký zájem amatérských cyklistů pořadatelé zahrnuli do programu i závod pro hobby jezdce

Centrem dění bude tradičně hanácká metropole Olomouc a vážnost závodu výrazně pozvedl vítěz Tour de France 2008 Španěl Carlos Sastre. Poslední letošní akcí bude horský závod 19. srpna, který se pojede jako Mistrovství České republiky v Koutech nad Desnou. Pro velký zájem amatérských cyklistů pořadatelé zahrnuli do programu i závod pro hobby jezdce, který bude kopírovat trať horského závodu. „Oproti loňskému roku jsme se rozhodli uskutečnit klasický horský závod, který se na českých silnicích nejede. Bude měřit 89 kilometrů a vede z Desné na vrchol Dlouhých Strání ve výšce 1 350 nad mořem.“ prozradil Jaroslav Vašíček, který je hlavním organizátorem všech závodů. Tento podnik navazuje na dva závody v Hradci Králové, kde se již v pátek 17. srpna pojede kritérium a v sobotu je na programu závod druhé kategorie kalendáře UCI Velká cena Královohradeckého kraje.

Vzrůstá zájem médií Kvality Czech Cycling Tour si již všimli i novináři. Zatím sice nepíší tak masivně jako dříve o Závodu míru, ale to je logické. Závod míru se jel v jiné době, měl plnou podporu tehdejšího ČSTV a stranických orgánů. To v současné době již není, a prosadit se na stránky tisku je mnohem složitější. Přesto je vidět pokrok za který můžeme být rádi jen dalším zlepšováním image Czech Cycling Tour se to může jen zlepšovat.

9


Čestné předsednictvo Czech Cycling Tour 2012 Ing. Martin Tesařík

Hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Martin Novotný

Primátor města Olomouce

JUDr. Marian Štetina

Prezident Českého svazu cyklistiky

RNDr. Ivan Kosatík

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Mgr. Alois Mačák

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Ing. Ivo Vlach

Náměstek primátora města Olomouc

JUDr. Martin Major

Náměstek primátora města Olomouc

Mgr. Eva Machová

Náměstek primátora města Olomouc

RNDr. Ladislav Šnevajs

Náměstek primátora města Olomouc

Doc. Zbyněk Svozil

Děkan FTK UP Olomouc

Ing. Stanislav Orság

Starosta města Šternberka

Michal Oborný

Místostarosta města Šternberka

Mgr. Dalibor Horák

Starosta města Uničov

Ing. Marie Fomiczewowá

Starostka města Jeseník

Organizační výbor Czech Cycling Tour 2012

10

MUDr. Mgr. Ivan Langer

Prezident závodu

Ondřej Sosenka

Ředitel závodu

Jaroslav Vašíček

Předseda organizačního výboru

PhDr. Lenka Sentivanová

Místopředsedkyně organizačního výboru

Mgr. Petr Procházka

Místopředseda organizačního výboru

Mgr. Aleš Hrubý

Člen organizačního výboru

Ivo Pytlíček

Člen organizačního výboru

David Ševčík

Člen organizačního výboru

Jaroslav Cícha

Člen organizačního výboru

Richard Dostál

Člen organizačního výboru


rozpis závodu

Rozpis Mezinárodního etapového cyklistického závodu Mužů a U23 Europe Tour 2.2.

Czech Cycling Tour 2012 Pořadatel:

TTV Sport Group o.s., Kosmonautů 19, e-mail: czechtour09@seznam.cz tel.: 00 420 731 050 451, www.czechcyclingtour.cz

Termín závodu:

28. 6. – 1. 7. 2012

Prezident závodu:

MUDr. Mgr. Ivan Langer, Michalská 8, 772 00 Olomouc

Hlavní rozhodčí:

UCI Alexandr Donike (GER)

Ředitel závodu:

Ondřej Sosenka, Dlouhá Ulice 48, 273 51 Malé Kyšice, Tel.: 00 420 725 808 008, e-mail: czechtour09@seznam.cz

Dopingový komisař:

Ingo Sven Linke Dr. Georg – Durst-Str. 16 552 32 Alzeey D

Startují:

7-mi členná družstva složená ze závodníků kategorie mužů Elite a U23 Kontinentální teamy, Národní výběr, Regionální teamy.

Velitel tratě:

Mgr. Josef Sentivan, Vladimír Ticháček

Prezentace:

Kancelář závodu: Hotel Flora Krapkova 34, Olomouc Kancelář otevřena 27. 6. 2012 od 14:30 hod do 21:00 hod.

Výdej startovních čísel:

při prezentaci ve středu 27. června 2012 od 14:30 hod do 21:00 hod.

Ubytování:

při prezentaci ve středu 27. června 2012 od 14:30 hod do 21:00 hod.

Porada družstev:

porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů 28.června 2012 ve 10:30 hod, salonek hotelu Flora

Podmínka účasti:

pozvání pořadatele, platná licence na rok 2012. Všichni účastníci závodu musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost! Závodníci včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění.

Ubytování:

zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod (7 a 5), každému týmu bude poskytnuto 6 dvoulůžkových pokojů.

Stravování:

zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod (7 a 5)

Lékař závodu:

MUDr. Karin Kaňkovská, MUDr. Radomír Maráček

Lékařské zabezpečení:

Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje

Seznam nemocnic v blízkosti trati: FN Olomouc tel.: 588 413 841, Prostějov tel.: 582 315 111, Šumperk tel.: 583 331 111, Jeseník tel.: 584 411 411, Bruntál tel.: 554 700 111, Šternberk tel.: 585 012 084

Technická ustanovení 1. Předpis Závod se řídí dle pravidel UCI a jejich směrnic. Závod se jede za úplného omezení silničního provozu mezi prvním a posledním vozidlem Policie ČR. Za posledním vozidlem Policie ČR je silniční provoz obnoven v plném rozsahu. Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu v případě nepředvídaných okolností. První etapa časovka teamů se jede za uzavřeného provozu. Závodníci a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokynů pořadatele, Policie ČR a Městské Policie.

Radiostanice Výdej radiostanic proběhne v kanceláři závodu před startem první etapy, každý si zodpovídá za dobití baterií, navrácení po ukončení závodu v prostoru kanceláře závodu. Radio-tour bude vysílat na frekvenci (budou doplněny). V případě nevrácení radiostanice bude účtována pokuta 100 Euro. RADIOTOUR bude vysílat na frekvenci UHF 448,490 MHz.

14


Bonifikace za vítězství: v druhé, třetí a čtvrté etapě je bonifikace za 1. místo 10 s, za 2. místo 6 s, za 3. místo 4 s, v první etapě se bonifikace neudělují. Bonifikace v rychlostních prémiích je za 1. místo 3 s, za 2. místo 2 s a za 3. místo 1 s.

2. V závodě jsou vypsány tyto soutěže A) Soutěž jednotlivců - ŽLUTÝ TRIKOT Vítězem se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap. Při rovnosti časů v konečném pořadí rozhoduje:

1. - nižší zlomky sekund naměřené při časovce jednotlivců 2. - nižší součet umístění v jednotlivých etapách 3. - lepší umístění v poslední etapě

Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat.

B) Bodovací soutěž - ZELENÝ TRIKOT Do této soutěže se započítávají body za umístění v cíli. Pořadí v cíli etapy se boduje takto:

Časovka Teamů: Etapy s hromadným startem:

1. až 10. místo: 1. až 15. místo:

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.

Vítězem této soutěže se stává závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje:

1. - vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 2. - vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích 3. - lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců

Vedoucí závodník této soutěže obdrží zelený trikot, ve kterém je povinen startovat.

C) Vrchařská soutěž - BÍLÝ TRIKOT S ČERVENÝMI PUNTÍKY Sestává z vrchařských prémií. Boduje prvních pět závodníků body: 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů na vrchařských prémiích. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků rozhoduje:

1. - vyšší počet vítězství v prémiích 2. - lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců.

Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinen startovat.

D) Soutěž o nejlepšího závodníka U23 - BÍLÝ TRIKOT Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 1989 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinen startovat.

E) Soutěž družstev Hodnocení soutěže družstev se v etapě provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva. V případě rovnosti časů v klasifikaci závodu u více družstev rozhoduje:

1. - lepší součet umístění prvních tří závodníků družstva v dané etapě 2. - podle umístění jejich nejlepšího závodníka v cíli etapy.

Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva dosažených ve všech hodnocených etapách. Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno. Tato soutěž není honorována trikoty.

15

rozpis závodu

Bonifikace


rozpis závodu

Nošení trikotů V případě, že závodník bude vedoucím závodníkem ve více soutěžích: žlutý, zelený a bílý s červenými puntíky, obdrží trikot závodník umístěný v dané soutěži na druhém místě, event. na dalších místech. Pořadí důležitých trikotů: 1. žlutý, 2. zelený a 3. bílý s červenými puntíky.

3. Startovní čísla Každý závodník obdrží 2 ks startovních čísel na dres, 1 ks rámové a čip na přední vidlici. Na časovku jednotlivců stačí 1 číslo na záda a čip na přední vidlici. Startovní čísla a čip se musí po skončení závodu vrátit pořadateli, v případě nevrácení sady čísel nebo čipu bude účtována pokuta 100 Euro.

4. Trať závodu 1. Etapa 28. 6. 2012 Uničov v 17:00 hod. - časovka družstev na 25,9 km, START: Uničov Masarykovo nám., Brníčko, Rybníček, Mladějovice, Babice obrátka a zpět do Uničova. 2. Etapa 29. 6. 2012 v 13:30 hod. Olomouc - Prostějov 147 km, START: Olomouc – ul. Jeremenkova, Kožušany-Tážaly, Vrbátky, Vrahovice, Držovice, Smržice, Kaple, Lípy, Slatinice, Drahanovice, Laškov, Laškov Kandia, Nová Dědina HP, Konice, Štarnov, Přemyslovice, StražiskoRůžov, Ptenský Dvorek, Suchdol HP, Jednov, Hrochov, Lipová HP, Buková, Protivanov RP, Bousín, Drahany, Žárovice, Soběsuky, Plumlov RP, Mostkovice, Prostějov, Domamyslice, Seloutky, ul. Za Určickou, ul. Určická, ul. Drozdovice, ul. Žeranovská, Poděbradovo nám,. Žižkovo nám., T.G. Masaryka, 3x OKRUH: Perštýnské nám, ul. Rejskova, ul. Vápenice, Přikrylovo nám., ul. Kostelecká, Domamyslice, Seloutky, ul. Za Určickou, ul. Určická, ul. Drozdovice, ul. Žeranovská, Poděbradovo nám., Žižkovo nám., nám T.G. Masaryka - CÍL 3. Etapa 30. 6.2012 v 11:30 hod. Jeseník – Šternberk 195 km, START: Jeseník – Masarykovo nám., Česká Ves, Písečná, Chlebzí, Rejvíz HP, Jeseník RP, Lipová Lázně, Ramzová HP, Ostružná, Branná, Nové Losiny, Přemyslov HP, Loučná nad Desnou, Červenohorské sedlo HP, Bělá pod Pradědem, Vidly HP, Lyra HP, Karlova Studánka, Hvězda HP, Malá Morávka, Rudná pod Pradědem, Staré město-Nová Véska, Bruntál RP, Razová, Leskovec nad Moravicí, Jekartovice-Bohdalovice, Bičice, Dvorce, Moravský Beroun RP, Horní Loděnice, Lipina, Šternberk ul. Jívavská, ul. Olomoucká, ul. Čechova, Hlavní nám, ul. Radniční, 2X OKRUH: ul. Na Valech, Ecce Homo HP, Lipina, Šternberk ul. Jívavská, ul. Olomoucká, ul. Čechova, Hlavní nám., ul. Radniční - CÍL. 4. Etapa 1. 7. 2012 v 11:00 hod. Olomouc - Olomouc 176 km, START: Olomouc Horní nám., Týneček, Dolany, Bělkovice-Lašťany, Véska, Horní Bouda HP, Jívová, Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Šternberk-Těšíkov HP, Lipová, Ecce Homo, Šternberk RP, Lužice, Hnojice, Žerotín, Pňovice, Chomoutov RP, Olomouc a dále 4X OKRUH: Olomouc ul. Lazecká, ul. Dlouhá, ul. Dobrovského – nájezd na okruh, ul. Komenského, ul. Pasteurova, ul. U podjezdu, ul. Pavlovická, ul. Chválkovická, ul. Švabinského, ul. Kopecká, Samotišky, Svatý Kopeček HP, Lošov, Velká Bystřice, Bukovany, Bystrovany, Olomouc ul. Lipenská, ul. Tovární, ul. Jeremenkova, ul. Kosmonautů, ul. 17. listopadu, ul. Třída Svobody, ul. Pavelčákova, Horní náměstí - CÍL.

5. Konvojová čísla Pro druhou etapu a další etapy se budou vydávat společně s výsledky po jednotlivých etapách.

6. Značení tratě Je provedeno oranžovými šipkami v bílém poli, umístěnými na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa jsou označena vykřičníky. Značeno bude 0 km, 50 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3, 2 km. Poslední 1 km je označen tabulí 1 km a dále posledních 500, 300, 200, 150, 100 a 50 m je označeno tabulemi. Časovka družstev bude označena podle čl. S0604 str. 18 Pravidel pro silnici. Vrchařské prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 500 m, 200 m, 10 m, páska na vozovce. Rychlostní prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 500 m, 200 m,100 m, páska na vozovce. Cíl je označen cílovou bránou a páskou na vozovce. Železniční přejezdy: Závodníkům je podle pravidel zakázáno vjíždět na železniční přejezd je-li vidět přijíždějící vlak, nebo oznamuje-li signalizace přijíždějící vlak.

16


rozpis závodu

7. Ustanovení o ochranné zóně Závodník, který je postižen defektem nebo pádem v ochranné zóně (poslední 3 km) 2., 3. a 4. etapě, obdrží čas v cíli jako skupina, ve které se dosud nacházel.

8. Používání rozhlasového spojení Konvoj bude řízen pomocí radiostanic.

9. Dopingová kontrola Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI. Startovní čísla závodníků vylosovaných na dopingovou kontrolu budou zveřejněna v cíli závodu.

Uničov Prostějov Šternberk Olomouc

Hotel ALDO, Stromořadí 481, Uničov Velodrom SKC, Za kosteleckou ul., Prostějov Hotel M, Čechova 112, Šternberk Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc

10. Podpisové archy Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 30 minut před startem každé etapy (platí i pro časovku teamů).

11. Neutrální mechanická vozidla Organizátor poskytuje tři neutrální mechanická vozidla.

12. Časový limit Pro jednotlivé etapy bude časový limit 15% z času vítěze etapy. Pro první etapu časový limit nebude uplatněn. Časový limit může být po poradě rozhodčích s pořadateli zrušen.

13. Ochrana hlavy Nošení ochranné přilby je povinné a její sejmutí v závodě je zakázáno.

14. Rozpis cen Finanční odměny náleží závodníkům umístěným v dané etapě za 1. - 20. místo a za celkové hodnocení 1. - 20. místo. Za soutěž bodovací, vrchařskou, U23, budou předány rozlišovací trikoty a peněžité ceny. Při neúčasti závodníka / teamu na slavnostním dekorování v cíli odměna propadá pořadateli.

15. Technické ustanovení Časovkářské speciály pro časovku teamů povoleny.

17


rozpis závodu

PRIZE MONEY / EUR Rank

Team Trial

Stage 2. - 4.

General

1st

500

1250

1800

Sprint

400

2th

250

600

900

Mountain

400

3th

125

300

600

U23

400

4th

65

150

300

Team

700

5th

65

120

250

6th

30

90

150

7th

30

90

150

8th

30

60

150

9th

30

30

100

10th

30

30

100

11th

30

100

12th

30

60

13th

30

60

14th

30

60

15th

30

60

16th

30

60

17th

30

60

18th

30

60

19th

30

60

20th Total

18

1425

30

60

3050

5140

Trikot General

MUDr. Mgr. Ivan Langer Prezident závodu Ondřej Sosenka Ředitel závodu Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 18. 3. 2012 – K. Machačný


Velká balíková revoluce!

Nové revoluční možnosti doručení balíku jen od České pošty. Vyberte si!

Balík Do ruky

Balík Na poštu

Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky sms nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže.

Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky sms nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více na www.balikovarevoluce.cz


Race schedule

Schedule of International Stage Cycling Race Men and U23 Europe Tour 2.2.

Czech Cycling Tour 2012 Promoter:

TTV Sport Group o.s. Kosmonautů 19, e-mail: czechtour09@seznam.cz Phone: 00 420 731 050 451, ww.czechcyclingtour.cz

Date and time:

28 June – 1 July 2012

President of the race:

MUDr. Mgr. Ivan Langer, Michalská 8, 772 00 Olomouc

Manager of the race:

Ondřej Sosenka, Dlouhá ulice 48, Malé Kyšice 273 51 Phone: 00 420 725 808 008, e-mail: czechtour09@seznam.cz

Main referee:

UCI – Alexander Donike (GER)

Anti-doping authority:

Ingo Sven Linke, Dr. Georg Durst-Str. 16, 552 32 Alzeey, D

Participants:

Teams of seven consisting of riders of Men Elite and U23 categories Continental teams, National draft, regional teams.

Route commander:

Mgr. Josef Sentivan, Vladimír Ticháček

Enrolment:

Race office, Flora Hotel, Krapkova 34, Olomouc. The race office will be open on 27 June 2012 from 14:30 to 21:00.

Distribution of starting numbers:

at the enrolment on Wednesday 27 June 2012 from 14:30 to 21:00.

Accommodation:

at the enrolment on Wednesday 27 June 2012 from 14:30 to 21:00.

Meeting of teams:

Meeting of the team leaders, referees and promoters on 28 June 2012 at 10:30 at the conference room of Flora Hotel, 28 June 2012

Condition of the participation:

Invitation by the promoter and a valid license for 2012. All participants in the race must have valid passports, or other personal identity card. It is necessary to fulfil the visa duty! The contestants including accompanying staff shall submit a certificate of health insurance.

Accommodation:

To be provided and paid for by the promoter for registered contestants and accompanying staff (7 and 5), one team will be provided 6 double rooms

Catering:

To be provided and paid for by the promoter for registered contestants and accompanying staff (7 and 5)

Physician of the race:

MUDr. Karin Kaňkovská, MUDr. Radomír Maráček

Medical service:

Medical rescue service Olomouc

List of hospitals in the vicinity of the route: Faculty Hospital in Olomouc (phone 00 420 588 413 841), hospitals: Prostějov (phone 00 420 582 315 111), Šumperk (phone 00 420 583 331 111), Jeseník (phone 00 420 584 411 411), Bruntál (phone 00 420 554 700 111), Šternberk (phone 00 420 585 012 834)

Technical provisions 1. Regulation The race is governed by the rules of UCI and its directions. The race takes place under total traffic restriction between the first vehicle and last vehicle of the Police of the Czech Republic. Following the last vehicle of the Police of the Czech Republic the road traffic will be restored to full extent. Every participant takes part in the race at own risk, the promoter does not answer for damages incurred to or caused by the participants. The promoter reserves the right to make any necessary changes as against the schedule in case of unforeseen circumstances. The first team time trials take place in closed road traffic conditions. The contestants and their accompanying staff must comply with the instructions of the promoter, the Police of the Czech Republic and the Municipal Police as well as the referees.

20


The distribution of the transceivers takes place in the race office before the start of Stage 1, everyone is responsible for the charging of batteries and return of the transceivers after the end of the race in the race office. In case a transceiver is not returned a fine of EUR 100 will be charged. RADIOTOUR will be transmitted on the frequency of UHF 448.490 MHz.

Bonus Bonus for victory: The bonus for 1st place is 10 sec., for 2nd place 6 sec. and for 3rd place 4 sec. in stage 2, 3 and 4, no bonuses are awarded in stage 1. The bonus for speed prizes is 3 sec. for 1st place, 2 sec. for 2nd place and 1 sec. for 3rd place.

2. The following contests are announced in the race A) Individuals Contest - YELLOW JERSEY The winner will be the contestant with the lowest sum of times of the individual stages. In case of equality of times in the final ranking the decision will be based on:

1. – lower fractions of seconds measured in the team time trial 2. – lower sum of standings in the individual stages 3. – better standing in the last stage

The leading contestant of this contest receives the yellow jersey in which he has to start.

B) Point Contest - GREEN JERSEY This contest in based on the counting of points for the standing in the finish. The standing in the finish of a stage is assessed with points as follows:

Team time trial: Stages with mass start:

1st to 10th place: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 point. 1st to 15th place: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 point.

The winner of this contest will be the contestant with the most points. In case of equality of points of several contestants at the end of the race the decision will be based on:

1. – higher number of wins in the individual stages 2. – higher number of wins in speed prizes 3. – better standing in the overall individual classification

The leading contestant of this contest receives the green jersey in which he has to start.

C) Mountain Contest - WHITE JERSEY WITH RED DOTS The contest consists of mountain prizes. The first five contestants receive points: 5, 4, 3, 2 and 1 point. The winner of this contest will be the contestant with the most points gained in mountain prizes. In case of equality of points of several contestants in the overall assessment of this contest the decision will be based on:

1. – higher number of wins in prizes 2. – better standing in the overalls individuals classification

The leading contestant of this contest receives the white jersey with red dots in which he has to start.

D) Best U23 Contestant - WHITE JERSEY The winner of this contest will be the contestant born in 1989 with the best standing in the overall ranking of the individuals contest. The leading contestant of this contest receives the white jersey in which he has to start.

21

Race schedule

Transceivers


Race schedule

E) Team Contest The assessment of the team contest in a stage is done according to the sum of individual times of the first three contestants of each team. In case of equality of times of several teams in the contest classification the contest is decided upon:

1. – better sum of standings of first three contestants of the team in the stage in question 2. – according to the standing of the best team contestant in the finish of the stage

The overall assessment of the teams is made based on the sum of individual times of the first three contestants achieved in all assessed stages. If it is not possible to separate the teams even this way then the standing of the best contestant in the overall ranking of individuals contest is decisive. A team reduced to less than three contestants is excluded from the assessment. This contest is not rewarded with jerseys.

Wearing Jerseys In case a contestant is the leading contestant in several contests, the yellow, green and white jersey with red dots will be awarded to the second best contestant in the particular contest, or to contestants placed next. Order of the important jerseys: 1. yellow, 2. green and 3. white with red dots.

3. Starting Numbers Each contestant receives two starting numbers for the jersey, one starting number for the frame and a chip for the front fork. One starting number on the back and a chip on the front fork are required for the individual time trial. The starting numbers and the chip must be returned to the promoter after the end of the race, in case the set of numbers or the chip are not returned a fine of EUR 100 will be charged.

4. Route of the Race Stage 1: 28 June 2012, Uničov at 17:00 – team time trial, 25,9 km, starting point: Uničov Masarykovo nám., route: Brníčko, Rybníček, Mladějovice, Babice turn and back to Uničov. Stage 2: 29 June 2012 at 13:30 Olomouc – Prostějov 147 km, starting point: Olomouc Jeremenkova Str., Kožušany-Tážaly, Vrbátky, Vrahovice, Držovice, Smržice, Kaple, Lípy, Slatinice, Drahanovice, Laškov, Laškov Kandia, Nová Dědina HP, Konice, Štarnov, Přemyslovice, Stražisko-Růžov, Ptenský Dvorek, Suchdol HP, Jednov, Hrochov, Lipová HP, Buková, Protivanov RP, Bousín, Drahany, Žárovice, Soběsuky, Plumlov RP, Mostkovice, Prostějov, Domamyslice, Seloutky, Za Určickou Str., Určická Str., Drozdovice Str., Žeranovská Str., Poděbradovo nám., Žižkovo nám., T.G. Masaryka, 3 times round: Perštýnské nám, Rejskova Str., Vápenice Str., Přikrylovo nám., Kostelecká Str., Domamyslice, Seloutky, Za Určickou Str., Určická Str., Drozdovice Str., Žeranovská Str., Poděbradovo nám., Žižkovo nám., T.G. Masaryka - FINISH Stage 3: 30 June 2012 at 11:30. Jeseník – Šternberk 195 km, starting point: Jeseník Masarykovo nám., route: Česká Ves, Písečná, Chlebzí, Rejvíz HP, Jeseník RP, Lipová Lázně, Ramzová HP, Ostružná, Branná, Nové Losiny, Přemyslov HP, Loučná nad Desnou, Červenohorské sedlo HP, Bělá pod Pradědem, Vidly HP, Lyra HP, Karlova Studánka, Hvězda HP, Malá Morávka, Rudná pod Pradědem, Staré město-Nová Véska, Bruntál RP, Razová, Leskovec nad Moravicí, Jekartovice-Bohdalovice, Bičice, Dvorce, Moravský Beroun RP, Horní Loděnice, Lipina, Šternberk Jivavská Str., Olomoucká Str., Čechova Str., Hlavní nám., Radniční Str., 2 times round: Na Valech Str., Ecce Homo HP, Lipina, Šternberk Jivavská Str., Olomoucká Str., Čechova Str., Hlavní nám., Radniční Str. - FINISH. Stage 4: 1 July 2012 at 11:00. Olomouc – Olomouc 176 km, starting point: Olomouc Horní nám., route: Týneček, Dolany, BělkoviceLašťany, Véska, Horní Bouda HP, Jívová, Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Šternberk-Těšíkov HP, Lipová, Ecce Homo, Šternberk RP, Lužice, Hnojice, Žerotín, Pňovice, Chomoutov RP, Olomouc and from there on 4 times the round: Olomouc Lazecká Str., Dlouhá Str., Dobrovského Str. – town circuit entrance, Komenského Str., Pasteurova Str., U podjezdu Str., Pavlovická Str., Chválkovická Str., Švabinského Str., Kopecká Str., Samotišky, Svatý Kopeček HP, Lošov, Velká Bystřice, Bukovany, Bystrovany, Olomouc Lipenská Str., Tovární Str., Jeremenkova Str., Kosmonautů Str., 17. listopadu Str., Třída Svobody Str., Pavelčákova Str., Horní náměstí – FINISH.

5. Convoy Numbers The convoy numbers for stage 2 and the following stages will be distributed together with the results following the individual stages.

6. Marking of the Route The route is marked with orange arrows in white field located on the label in front of a crossroads. Dangerous places are marked with exclamation marks. The signs will be at 0 km, 50 km from the start and the last 25, 20, 10, 5, 4, 3, 2 km. The last 1 km is marked with a red flag a 1 km sign, the last 500, 300, 200, 150, 100 and 50 m will be marked with signs.

22


Mountain races are marked with 1 km, 500 m, 200 m, 10 m signs and a tape on the road. Speed races are marked with 1 km, 500 m, 200 m, 100 m signs and a tape on the road. The finish is marked with finish archway and a tape on the road. Railway crossings: According to the rules the contestants are forbidden to ride onto a railway crossing if the coming train can be seen or if the coming train is signalled.

7. Regulation on Zone of Protection Any contestant affected by defect or fall in the zone of protection (the last 3 km) in stage 2, 3 and 4 obtains the same time in the finish as the group he has been up to now in.

8. Using the Radio Transmission The convoy will be controlled by means of transceivers.

9. Doping Control The control will be performed according to the Anti-Doping Rules of UCI. The starting numbers of the contestants selected for doping control will be published in the finish of the race.

Uničov: Prostějov: Šternberk: Olomouc:

Hotel ALDO, Stromořadí 481, Uničov. Velodrom SKC, Za kosteleckou ul., Prostějov Hotel M, Čechova 112, Šternberk. Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc.

10. Attendance Lists All contestants are obliged to enter their signatures into the attendance lists which will be displayed 30 minutes before the start of each stage (this also applies to team time trial).

11. Neutral Mechanical Vehicles The promoter provides three neutral mechanical vehicles.

12. Time Limit The time limit for the individual stages will be 15% of the time of the stage winner. The time limit will not be applied on the first stage. The time limit can be cancelled after a meeting of the referees with the promoters.

13. Head Protection Wearing the protective helmet is obligatory and it is forbidden to take it down during the race.

14. Specification of the Prizes The financial rewards belong to contestants placed 1st – 20th at the particular stage and for 1st – 20th in the overall assessment. There will be distinctive jerseys and prize money for points, mountain and U23 contests. In case a contestant/a team do not participate in the ceremony and jersey awarding at the finish, the prize will be forfeited for the benefit of the promoter.

15. Technical Provision Time trial special bikes are allowed for team time trials.

23

Race schedule

The team time trials will be marked according to art. S0604 page 18 of Road Traffic Regulations.


Race schedule

PRIZE MONEY / EUR Rank

Team Trial

Stage 2. - 4.

General

1st

500

1250

1800

Sprint

400

2th

250

600

900

Mountain

400

3th

125

300

600

U23

400

4th

65

150

300

Team

700

5th

65

120

250

6th

30

90

150

7th

30

90

150

8th

30

60

150

9th

30

30

100

10th

30

30

100

11th

30

100

12th

30

60

13th

30

60

14th

30

60

15th

30

60

16th

30

60

17th

30

60

18th

30

60

19th

30

60

20th Total

1425

30

60

3050

5140

Thule EuroClassic G6 LED – exkluzivní, stabilní a kapacitně rozšiřitelný nosič. • světla s LED diodami a nadčasový design dávají nosiči výjimečný vzhled. • nosnost až 25 kg na jedno kolo. • Nový vylepšený systém uchycení k tažnému zařízení jednou rukou. • Nový systém sklopení pomocí nožního pedálu pro snadný a pohodlný přístup do kufru. • Držáky rámů umožňující demontáž a snadnou manipulaci se systémem rychlého upevnění pro pohodlné nakládání.

24

www.thule.com

Trikot General

MUDr. Mgr. Ivan Langer President of the Race Ondřej Sosenka Manager of the Race The schedule of the race was approved by the Technical Commission of the Czech Cycling Federation on 18 March 2012 K. Machačný


e m s j i l i j o Sp i c n a g e l e a i c i trad

KLASICKÉ - MÓDNÍ - SPORTOVNÍ - LUXUSNÍ

KOLEKCE HODINEK www.prim-hodinky.cz MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz


GRAN MORAVIA koupíte i v nasˇich

nových prodejnách LA FORMAGGERIA


Cíl 20

10

m 0 0 km

200

400

Start

Babice

600

800

1000

Stage 1 / 28. 6. 2012 / Uničov team time trial / 25,9 km / 76 m

Stage 1 time schedule / start 17:00 Distance

Itinerary

(km) START

TURN

FINISH 28

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 48 km/h

B = 44 km/h

A = 48 km/h

B = 44 km/h

0,0

Uničov, Masarykovo náměstí

17:00

17:00

0:00

0:00

0,1

crossroad

17:00

17:00

0:00

0:00

0,3

st. Litovelská

17:00

17:00

0:00

0:00

0,6

st. Staškova

17:00

17:00

0:00

0:00

0,8

st. Stromořadí

17:00

17:01

0:00

0:01

1,0

st. Šternberská

17:01

17:01

0:01

0:01

2,6

Brníčko

17:03

17:03

0:03

0:03

6,2

Újezd

17:07

17:07

0:07

0:07

7,6

Rybníček

17:09

17:09

0:09

0:09

10,3

Mladějovice

17:12

17:12

0:12

0:12

13,1

Babice – Restaurace

17:15

17:16

0:15

0:16

15,7

Mladějovice

17:18

17:19

0:18

0:19

18,6

Rybníček

17:22

17:23

0:22

0:23

20,8

Újezd

17:24

17:26

0:24

0:26

23,6

Brníčko

17:28

17:29

0:28

0:29

24,7

Uničov

17:29

17:30

0:29

0:30

25,3

st. Šternberská

17:30

17:31

0:30

0:31

25,5

st. Brničská

17:30

17:31

0:30

0:31

25,6

st. Panská

17:30

17:32

0:30

0:32

25,7

st. Pivovarská

17:30

17:32

0:30

0:32

25,9

Uničov, Masarykovo náměstí

17:31

17:32

0:31

0:32


Služba pro cyklisty

Vlakem na kola bez starostí a pohodlně Přeprava kol:

Cyklopůjčovny ČD:

■ jako spoluzavazadlo ■ nebo úschovou během přepravy ■ také do zahraničí

■ ve stanicích po celé ČR ■ zdarma přeprava vypůjčených kol na vybraných tratích ■ zdarma úschova vypůjčených kol

Více na www.cd.cz/cdbike

České dráhy, Váš osobní dopravce www.cd.cz 840 112 113


u, k s e v á n e l o v o D

! í t e l to

Inspirujte se na portále Kudy z nudy a vyberte si z téměř 3 000 zajímavých tipů na aktivní dovolenou kdekoli v České republice. Zařaďte Česko do svých plánů a bavte se! Draw inspiration from the portal tipsfortrips.cz and choose from some 3,000 interesting tips for active holidays throughout the Czech Republic. Include the Czech Republic in your plans and have fun!

www.kudyznudy.cz

www.czechtourism.com

Portál Kudy z nudy je projektem agentury CzechTourism. / The portal Tips for Trips is a project of CzechTourism agency.


32

140

130

120

110

100

90

80

800

224

311

Cíl

Plumlov

Lipová

Drahany

Protivanov

Suchdol

633

1000

Nová Dědina

600

570

400

Start

490

446

70 673

60

50

40

30

20

10

m 0 200 200 0 km

Stage 2 / 29. 6. 2012 / Olomouc - Prostějov 145,6 km / 1 616 m


Distance

Itinerary

(km) START

Olomouc, st. Jeremenkova

Stage 2

Stage 2 time schedule / start 13:30 Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

B = 38 km/h

A = 42 km/h

B = 38 km/h

13:30:00

13:30:00

13:30:00

13:30:00

roundabout st. Tovární st. Velkomoravská st. Rooseveltova st. Střední novosadská REAL START

0

st. Dolní Novosadská

13:40

13:40

0:00

0:00

3

Kožušany-Tážaly

13:44

13:44

0:04

0:04

3,4

crossroad

13:44

13:45

0:04

0:05

4,0

Blatec

13:45

13:46

0:05

0:06

8,4

Vrbátky

13:52

13:53

0:12

0:13

13,0

Vrahovice

13:58

14:00

0:18

0:20

13,5

Vrahovice

13:59

14:01

0:19

0:21

15

Držovice

14:01

14:03

0:21

0:23

15,2

crossroad

14:01

14:04

0:21

0:24

17

crossroad

14:04

14:06

0:24

0:26

Smržice

14:08

14:11

0:28

0:31

20,0 20,3

crossroad

14:09

14:12

0:29

0:32

25,1

Kaple

14:15

14:19

0:35

0:39

26,2

Lípy

14:17

14:21

0:37

0:41

27,2

crossroad

14:18

14:22

0:38

0:42

28,8

Slatinice

14:21

14:25

0:41

0:45

14:24

14:28

0:44

0:48

31,0 32,0

Drahanovice

14:25

14:30

0:45

0:50

32,1

crossroad

14:25

14:30

0:45

0:50

14:26

14:31

0:46

0:51

32,6

GPM

34,6

Drahanovice - Ludéřov

14:29

14:34

0:49

0:54

38,5

Laškov

14:35

14:40

0:55

1:00

39,8

Laškov - Kandia

14:36

14:42

0:56

1:02

42,9

Nová Dědina

14:41

14:47

1:01

1:07

43,0

Nová Dědina

14:41

14:47

1:01

1:07

45,0

Budětsko

14:44

14:51

1:04

1:11

46,8

Konice

14:46

14:53

1:06

1:13

47,0

crossroad

14:47

14:54

1:07

1:14

47,7

Štarnov

14:48

14:55

1:08

1:15

50,3

Přemyslovice

14:51

14:59

1:11

1:19

52,2

Přemyslovice

14:54

15:02

1:14

1:22

53,0

Stražisko-Růžov

14:55

15:03

1:15

1:23

54,1

Stražisko-Růžov

14:57

15:05

1:17

1:25

14:57

15:05

1:17

1:25

Ptenský dvorek

14:57

15:05

1:17

1:25

54,2 54,4

GPM

54,5

Ptenský dvorek

14:57

15:06

1:17

1:26

59,3

Suchdol

15:04

15:13

1:24

1:33

59,6

Suchdol – Kostel

15:05

15:14

1:25

1:34

61,2

Jednov

15:07

15:16

1:27

1:36

61,3

Jednov

15:07

15:16

1:27

1:36

62,7

Hrochov

15:09

15:19

1:29

1:39

33


Stage 2

Distance

Itinerary

(km) GPM

SPRINT

ROUND 2

34

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

B = 38 km/h

A = 42 km/h

B = 38 km/h

Hrochov

15:10

15:19

1:30

1:39

63,7

Lipová

15:11

15:20

1:31

1:40

67,7

Buková

15:16

15:26

1:36

1:46

70,6

Protivanov

15:20

15:31

1:40

1:51

70,7

Protivanov – Pohostinství

15:21

15:31

1:41

1:51

Protivanov

15:21

15:32

1:41

1:52

76,7

Bousín

15:29

15:41

1:49

2:01

79,2

Drahany

15:33

15:45

1:53

2:05

87,7

Žárovice

15:45

15:58

2:05

2:18

89,2

Soběsuky

15:47

16:00

2:07

2:20

89,4

Soběsuky

15:47

16:01

2:07

2:21

89,7

Plumlov – COOP

15:48

16:01

2:08

2:21

89,9

Plumlov

15:48

16:01

2:08

2:21

92,7

Mostkovice

15:52

16:06

2:12

2:26

96,7

Prostějov

15:58

16:12

2:18

2:32

96,8

roundabout

15:58

16:12

2:18

2:32

97,8

Prostějov - Domamyslice

15:59

16:14

2:19

2:34

99,8

Seloutky

16:02

16:17

2:22

2:37

100,8

ROUND 1

Time B

63,0

71

SPRINT

Time A

st. Za Určickou

16:04

16:19

2:24

2:39

102

roundabout

16:05

16:21

2:25

2:41

102,2

st. Určická

16:06

16:21

2:26

2:41

102,5

crossroad

16:06

16:21

2:26

2:41

102,8

st. Drozdovice

16:06

16:22

2:26

2:42

103

st. Žeranovská

16:07

16:22

2:27

2:42

104

Poděbradovo náměstí

16:08

16:24

2:28

2:44

104,5

Žižkovo náměstí

16:09

16:25

2:29

2:45

104,7

nám. T. G. Masaryka 1. ROUND

16:09

16:25

2:29

2:45

104,8

Perštynské náměstí

16:09

16:25

2:29

2:45

104,9

st. Rejskova

16:09

16:25

2:29

2:45

105,1

st. Vápenice

16:10

16:25

2:30

2:45

105,2

crossroad

16:10

16:26

2:30

2:46

105,2

Přikrylovo náměstí

16:10

16:26

2:30

2:46

105,3

st. Kostelecká

16:10

16:26

2:30

2:46

106,5

roundabout

16:12

16:28

2:32

2:48

106,7

roundabout

16:12

16:28

2:32

2:48

108,1

crossroad

16:14

16:30

2:34

2:50

109

crossroad

16:15

16:32

2:35

2:52

110,7

roundabout

16:18

16:34

2:38

2:54

111,7

Prostějov - Domamyslice

16:19

16:36

2:39

2:56

113,7

Seloutky

16:22

16:39

2:42

2:59

114,7

st. Za Určickou

16:23

16:41

2:43

3:01

115,9

roundabout

16:25

16:43

2:45

3:03

116,1

st. Určická

16:25

16:43

2:45

3:03

116,4

crossroad

16:26

16:43

2:46

3:03

116,7

st. Drozdovice

16:26

16:44

2:46

3:04

116,9

st. Žeranovská

16:27

16:44

2:47

3:04

117,9

Poděbradovo náměstí

16:28

16:46

2:48

3:06

118,4

Žižkovo náměstí

16:29

16:46

2:49

3:06

118,6

nám. T. G. Masaryka 2. ROUND

16:29

16:47

2:49

3:07

118,7

Perštynské náměstí

16:29

16:47

2:49

3:07


Itinerary

(km)

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

B = 38 km/h

A = 42 km/h

B = 38 km/h

st. Rejskova

16:29

16:47

2:49

3:07

119

st. Vápenice

16:30

16:47

2:50

3:07

119,1

crossroad

16:30

16:48

2:50

3:08

119,1

Přikrylovo náměstí

16:30

16:48

2:50

3:08

119,2

st. Kostelecká

16:30

16:48

2:50

3:08

120,4

roundabout

16:32

16:50

2:52

3:10

roundabout

16:32

16:50

2:52

3:10

122

crossroad

16:34

16:52

2:54

3:12

122,9

crossroad

16:35

16:54

2:55

3:14

124,6

roundabout

16:38

16:56

2:58

3:16

125,6

Prostějov - Domamyslice

16:39

16:58

2:59

3:18

127,6

Seloutky

16:42

17:01

3:02

3:21

128,6

st. Za Určickou

16:43

17:03

3:03

3:23

129,8

roundabout

16:45

17:04

3:05

3:24

130

st. Určická

16:45

17:05

3:05

3:25

130,3

crossroad

16:46

17:05

3:06

3:25

130,6

st. Drozdovice

16:46

17:06

3:06

3:26

130,8

st. Žeranovská

16:46

17:06

3:06

3:26

131,8

Poděbradovo náměstí

16:48

17:08

3:08

3:28

132,3

Žižkovo náměstí

16:49

17:08

3:09

3:28

132,5

nám. T. G. Masaryka 3. ROUND

16:49

17:09

3:09

3:29

132,6

Perštynské náměstí

16:49

17:09

3:09

3:29

132,7

st. Rejskova

16:49

17:09

3:09

3:29

132,9

FINISH

Time B

118,8

120,6

ROUND 3

Time A

st. Vápenice

16:49

17:09

3:09

3:29

133

crossroad

16:50

17:10

3:10

3:30

133

Přikrylovo náměstí

16:50

17:10

3:10

3:30

133,1

st. Kostelecká

16:50

17:10

3:10

3:30

134,3

roundabout

16:51

17:12

3:11

3:32

134,5

roundabout

16:52

17:12

3:12

3:32

135,9

crossroad

16:54

17:14

3:14

3:34

136,8

crossroad

16:55

17:16

3:15

3:36

138,5

roundabout

16:57

17:18

3:17

3:38

139,5

Prostějov - Domamyslice

16:59

17:20

3:19

3:40

141,5

Seloutky

17:02

17:23

3:22

3:43

142,5

st. Za Určickou

17:03

17:25

3:23

3:45

143,7

roundabout

17:05

17:26

3:25

3:46

143,9

st. Určická

17:05

17:27

3:25

3:47

144,2

crossroad

17:06

17:27

3:26

3:47

144,5

st. Drozdovice

17:06

17:28

3:26

3:48

144,7

st. Žeranovská

17:06

17:28

3:26

3:48

145,7

Poděbradovo náměstí

17:08

17:30

3:28

3:50

146,2

Žižkovo náměstí

17:08

17:30

3:28

3:50

146,4

Prostějov, nám. T. G. Masaryka

17:09

17:31

3:29

3:51

35

Stage 2

Distance


1 550 000

Spolehlivě, bezpečně a ekologicky zajišťovat zásobování českého hospodářství ropou

MERO ČR, a. s. Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika Tel.: +420 315 701 100 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz MERO Germany AG MERO-Weg 1, 85088 Vohburg a.d. Donau, Spolková republika Německo Tel.: +49 8457 926-234 Fax: +49 8457 926-220 E-mail: info@mero-germany.de www.mero-germany.de


38

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

m 0 0 km

200

Rejvíz

1000

1200

Přemyslov

Ramzová

800

Jeseník

600

Start

Cíl

Ecce Homo

Ecce Homo

Moravský Beroun

Bruntál

Hvězda

Lyra

Vidly

Červenohorské sedlo

400

Stage 3 / 30. 6. 2012 / Jeseník - Šternberk 195 km / 4 560 m


Distance

Itinerary

(km) START

SPRINT

Relative B B = 38 km/h

11:30

11:30

0:00

0:00

Zámecké náměstí

11:30

11:30

0:00

0:00

0,3

roundabout

11:30

11:30

0:00

0:00

0,4

st. Bezručova

11:30

11:30

0:00

0:00

1,0

st. Jesenická

11:31

11:31

0:01

0:01

1,5

Česká Ves

11:32

11:32

0:02

0:02

11:36

11:36

0:06

0:06

5,6

Písečná

11:38

11:38

0:08

0:08

6,5

crossroad

11:39

11:40

0:09

0:10

7,0

bridge

11:40

11:41

0:10

0:11

7,7

Chebzí

11:41

11:42

0:11

0:12

14,3

Rejvíz

11:51

11:52

0:21

0:22

14,5

crossroad

11:51

11:52

0:21

0:22

22,0

Jeseník, st. Rejvízká

12:03

12:04

0:33

0:34

24,2

crossroad

12:06

12:08

0:36

0:38

24,3

bridge

12:06

12:08

0:36

0:38

24,4

st. Smetanova

12:06

12:08

0:36

0:38

24,6

crossroad

12:06

12:08

0:36

0:38

25,5

roundabout

12:08

12:10

0:38

0:40

25,7

Zámecké náměstí

12:08

12:10

0:38

0:40

25,8

Masarykovo náměstí, hotel Slovan

12:08

12:10

0:38

0:40

25,5

st. Tyršova

12:08

12:10

0:38

0:40

25,9

crossroad

12:08

12:10

0:38

0:40

26,0

st. Gogolova

12:09

12:11

0:39

0:41

26,2

crossroad

12:09

12:11

0:39

0:41

26,3

st. Lipovská

12:09

12:11

0:39

0:41

12:10

12:12

0:40

0:42

Lipová lázně

12:13

12:15

0:43

0:45

12:13

12:16

0:43

0:46

29,3 29,7

crossroad

12:14

12:16

0:44

0:46

33,5

crossroad

12:20

12:22

0:50

0:52

37,2

Ramzová

12:25

12:28

0:55

0:58

38,4

Ramzová, Hotel Neubauer

12:27

12:30

0:57

1:00

39,3

Ostružná

12:28

12:32

0:58

1:02

39,8

12:29

12:32

0:59

1:02

42,2

12:33

12:36

1:03

1:06

12:36

12:40

1:06

1:10

12:40

12:43

1:10

1:13

12:43

12:47

1:13

1:17

44,4

Branná

46,7 48,9

Nové Losiny

49,2

crossroad

12:43

12:47

1:13

1:17

53,9

Přemyslov – parkoviště

12:50

12:55

1:20

1:25

54,4

Přemyslov

12:51

12:55

1:21

1:25

58,2

Loučná nad Desnou

12:57

13:01

1:27

1:31

12:57

13:02

1:27

1:32

12:57

13:02

1:27

1:32

12:59

13:04

1:29

1:34

13:14

13:20

1:44

1:50

58,3 58,4

crossroad

59,8 GPM

Relative A A = 40 km/h

Jeseník – Masarykovo náměstí

27,1

GPM

Time B B = 38 km/h

0,2

28,7

GPM

Time A A = 40 km/h

0,0

4,0

GPM

Stage 3

Stage 3 time schedule / start 11:30

69,9

Červenohorské sedlo

39


Stage 3

Distance

Itinerary

(km)

GPM

GPM

GPM

Relative B

A = 40 km/h

B = 38 km/h

A = 40 km/h

B = 38 km/h

13:24

13:30

1:54

2:00

78,4

Bělá pod Pradědem – Domašov

13:27

13:33

1:57

2:03

78,9

crossroad

13:28

13:34

1:58

2:04

81,4

Bělá pod Pradědem – Bělá

13:32

13:38

2:02

2:08

86,7

Vidly

13:40

13:46

2:10

2:16

89,2

Vidly

13:43

13:50

2:13

2:20

89,4

crossroad

13:44

13:51

2:14

2:21

92,8

Lyra

13:49

13:56

2:19

2:26

95,6

Karlova Studánka

13:53

14:00

2:23

2:30

95,7

crossroad

13:53

14:01

2:23

2:31

96,8

Hvězda

13:55

14:02

2:25

2:32

99,6

Malá Morávka

13:59

14:07

2:29

2:37

103,1

crossroad

14:04

14:12

2:34

2:42

14:07

14:15

2:37

2:45

107,1

Rudná pod Pradědem

14:10

14:19

2:40

2:49

110,8

Staré Město – Nová Véska

14:16

14:24

2:46

2:54

Staré Město

14:18

14:26

2:48

2:56

crossroad

14:20

14:29

2:50

2:59

112 115

Bruntál

14:22

14:31

2:52

3:01

115,6

st. Staroměstská

14:23

14:32

2:53

3:02

115,8

st. Jesenická

14:23

14:32

2:53

3:02

116,2

Obchodní centrum

14:24

14:33

2:54

3:03

116,3

crossroad

14:24

14:33

2:54

3:03

116,6

st. Olomoucká

14:24

14:34

2:54

3:04

116,9

st. Dr. E. Beneše

14:25

14:34

2:55

3:04

117,2

crossroad

14:25

14:35

2:55

3:05

117,3

st. Třída práce

14:25

14:35

2:55

3:05

120,2

Mezina

14:30

14:39

3:00

3:09

125,1

Razová

14:37

14:47

3:07

3:17

129,2

Leskovec nad Moravicí

14:43

14:54

3:13

3:24

129,6

crossroad

14:44

14:54

3:14

3:24

131,4

crossroad

14:47

14:57

3:17

3:27

133,9

Jakartovice – Bohdalovice

14:50

15:01

3:20

3:31

134,5

crossroad

14:51

15:02

3:21

3:32

135,9

Jakartovice – Hořejší Kunčice

14:53

15:04

3:23

3:34

136

crossroad

14:54

15:04

3:24

3:34

141,7

Bílčice

15:02

15:13

3:32

3:43

144,2

Bílčice - Májůvka

15:06

15:17

3:36

3:47

146,3

Dvorce

15:09

15:21

3:39

3:51

153,3

Moravský Beroun, st. Čabová

15:19

15:32

3:49

4:02

155

st. Opavská

15:22

15:34

3:52

4:04

156

Náměstí 9. května

15:24

15:36

3:54

4:06

156,6

st. Masarykova

15:24

15:37

3:54

4:07

157,1

Moravský Beroun - Ondrášov

15:25

15:38

3:55

4:08

15:25

15:38

3:55

4:08

157,2

40

Relative A

Bělá pod Pradědem – Filipovice

113,4

SPRINT

Time B

76,5

105,1

SPRINT

Time A

161,2

Horní Loděnice

15:31

15:44

4:01

4:14

167,4

crossroad

15:41

15:54

4:11

4:24

167,6

Lipina

15:41

15:54

4:11

4:24

170,7

Šternberk, st. Jívavská

15:46

15:59

4:16

4:29

172,5

roundabout

15:48

16:02

4:18

4:32


Itinerary

(km) 172,6

ROUND 1

GPM

Relative B

A = 40 km/h

B = 38 km/h

A = 40 km/h

B = 38 km/h

15:48

16:02

4:18

4:32

crossroad

15:49

16:03

4:19

4:33

st. Čechova

15:50

16:03

4:20

4:33

173,5

crossroad

15:50

16:03

4:20

4:33

173,5

Hlavní Náměstí

15:50

16:03

4:20

4:33

173,6

st. Radniční

15:50

16:04

4:20

4:34

173,8

crossroad

15:50

16:04

4:20

4:34

173,9

Horní Náměstí

15:50

16:04

4:20

4:34

174

4:34

st. Na Valech

15:51

16:04

4:21

174,7

crossroad

15:52

16:05

4:22

4:35

177,6

Ecce Homo

15:56

16:10

4:26

4:40

crossroad

15:56

16:10

4:26

4:40

178

Lipina

15:57

16:11

4:27

4:41

181

Šternberk, st. Jívavská

16:01

16:15

4:31

4:45

roundabout

16:04

16:18

4:34

4:48

st. Olomoucká

16:04

16:18

4:34

4:48

183 183,7

crossroad

16:05

16:20

4:35

4:50

183,8

st. Čechova

16:05

16:20

4:35

4:50

183,9 184 184,1

crossroad

16:05

16:20

4:35

4:50

Hlavní Náměstí

16:06

16:20

4:36

4:50

st. Radniční

16:06

16:20

4:36

4:50

184,3

crossroad

16:06

16:21

4:36

4:51

184,4

Horní Náměstí

16:06

16:21

4:36

4:51

184,5

st. Na Valech

16:06

16:21

4:36

4:51

185,2

crossroad

16:07

16:22

4:37

4:52

188,1

Ecce Homo

16:12

16:27

4:42

4:57

188,3

crossroad

16:12

16:27

4:42

4:57

188,5

Lipina

16:12

16:27

4:42

4:57

191,5

Šternberk, st. Jívavská

16:17

16:32

4:47

5:02

193,4

roundabout

16:20

16:35

4:50

5:05

193,5

st. Olomoucká

16:20

16:35

4:50

5:05

194,2

crossroad

16:21

16:36

4:51

5:06

194,3

st. Čechova

16:21

16:36

4:51

5:06

194,4

crossroad

16:21

16:36

4:51

5:06

194,5

Hlavní Náměstí

16:21

16:37

4:51

5:07

194,7 FINISH

Relative A

173,3

182,9

GPM

Time B

173,4

177,8

ROUND 2

st. Olomoucká

Time A

195

st. Radniční

16:22

16:37

4:52

5:07

Horní Náměstí

16:22

16:37

4:52

5:07

41

Stage 3

Distance


SAW

WHIZZ

Zapletená silniční kola

WHIZZ ROAD

Nové technické řešení Špice přímé 2x redukované - SAPIM 2,2/1,8/2 mm - černé Rozměr: 622 x 14

SAW CARBON ROAD

Nové technické řešení Ráfek celokarbon galuska, špice přímé nerez - černé Výška profilu: 38 nebo 50 mm Rozměr: 28“

REMERX s.r.o. | Lipová č. e. 0248, 763 21 Slavičín | Průmyslový areál | Česká Republika tel.: +420 577 310 023 | +420 577 341 918 | fax: +420 577 343 138 | e-mail: remerx@remerx.cz | www.remerx.cz


www.koutny.cz


44

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

m 0 0 km

200

800

Těšíkov

Svatý Kopeček

Svatý Kopeček

Svatý Kopeček

Svatý Kopeček

Chomoutov

Cíl

1000

Horní Bouda

600

Šternberk

400

Start

Stage 4 / 1. 7. 2012 / Olomouc - Olomouc 176 km / 1 886 m


Distance

Itinerary

(km) START

0

Relative B B = 40 km/h

11:00

11:00

0:00

0:00

11:00

11:00

0:00

0:00

0,5

st. Zámečnická

11:00

11:00

0:00

0:00

0,8

st. Sokolská

11:01

11:01

0:01

0:01

0,9

st. Frenklinova

11:01

11:01

0:01

0:01

1,4

st. Dobrovského

11:02

11:02

0:02

0:02

1,8

st. Komenského

11:02

11:02

0:02

0:02

2,1

st. Pasteurova

11:03

11:03

0:03

0:03

11:03

11:03

0:03

0:03

2,3

st. U Podjezdu

11:03

11:03

0:03

0:03

2,7

st. Pavlovická

11:03

11:04

0:03

0:04

3,5

st. Chválkovická

11:05

11:05

0:05

0:05

st. Šternberská

11:06

11:06

0:06

0:06

5

Týneček

11:07

11:07

0:07

0:07

8,4

Dolany

11:12

11:12

0:12

0:12

10

crossroad

11:14

11:15

0:14

0:15

11

Bělkovice Lašťany

11:15

11:16

0:15

0:16

14,1

Véska

11:20

11:21

0:20

0:21

16,6

Horní Bouda

11:23

11:24

0:23

0:24

20,1

Jívová

11:28

11:30

0:28

0:30

26,5

Domašov nad Bystřicí

11:37

11:39

0:37

0:39

28,6

crossroad

11:40

11:42

0:40

0:42

30,5

Hraničné Petrovice

11:43

11:45

0:43

0:45

crossroad

11:44

11:46

0:44

0:46

35,9

Šternberk-Těšíkov

11:51

11:53

0:51

0:53

38,4

Lipina

11:54

11:57

0:54

0:57

39

crossroad

11:55

11:58

0:55

0:58

39,5

sjezd Ecce homo

11:56

11:59

0:56

0:59

43,4

Šternberk

12:02

12:05

1:02

1:05

43,4

st. Opavská

12:02

12:05

1:02

1:05

43,8

st. Svatoplukova

12:02

12:05

1:02

1:05

44,2

st. Sadová

12:03

12:06

1:03

1:06

45

st. Jivavská

12:04

12:07

1:04

1:07

45,1

roundabout

12:04

12:07

1:04

1:07

45,5

st. Nádražní

12:05

12:08

1:05

1:08

45,7

st. Věžní

12:05

12:08

1:05

1:08

46,4

st. Uničovská

12:06

12:09

1:06

1:09

st. Dlouhá

12:07

12:10

1:07

1:10

48,1

Lužice

12:08

12:12

1:08

1:12

50,5

Hnojice

12:12

12:15

1:12

1:15

53,7

Žerotín

12:16

12:20

1:16

1:20

56,5

Pňovice

12:20

12:24

1:20

1:24

57,4

Pňovice

12:22

12:26

1:22

1:26

47

SPRINT

Relative A A = 42 km/h

st. Opletalova

31

SPRINT

Time B B = 40 km/h

Olomouc, Horní náměstí

4,5

GPM

Time A A = 42 km/h

0,4

2,1

GPM

Stage 4

Stage 4 time schedule / start 11:00

67,8

Chomoutov – Hostinec

12:36

12:41

1:36

1:41

71,4

Olomouc

12:42

12:47

1:42

1:47

72

st. Lazecká

12:42

12:48

1:42

1:48

73

st. Dlouhá

12:44

12:49

1:44

1:49

45


Stage 4

Distance

Itinerary

(km)

GPM

ROUND 1

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

B = 40 km/h

A = 42 km/h

B = 40 km/h

st. Dobrovského

12:46

12:51

1:46

1:51

74,9

st. Komenského

12:47

12:52

1:47

1:52

75,1

st. Pasteurova

12:47

12:52

1:47

1:52

75,5

st. U Podjezdu

12:47

12:53

1:47

1:53

76,7

st. Pavlovická

12:49

12:55

1:49

1:55

76,9

st. Chválkovická

12:49

12:55

1:49

1:55

77,3

crossroad

12:50

12:55

1:50

1:55

78,2

st. Švabinského

12:51

12:57

1:51

1:57

79,5

st. Kopecká

12:53

12:59

1:53

1:59

80,1

Samotišky

12:54

13:00

1:54

2:00

80,2

roundabout

12:54

13:00

1:54

2:00

82,3

Svatý Kopeček

12:57

13:03

1:57

2:03

84,4

Lošov

13:00

13:06

2:00

2:06

84,9

Fialova stezka

13:01

13:07

2:01

2:07

87,4

Velká Bystřice

13:04

13:11

2:04

2:11

88,2

Velká Bystřice

13:06

13:12

2:06

2:12

89,7

Bukovany

13:08

13:14

2:08

2:14

91,3

crossroad

13:10

13:16

2:10

2:16

91,9

Bystrovany

13:11

13:17

2:11

2:17

92,7

roundabout

13:12

13:19

2:12

2:19

93,2

roundabout

13:13

13:19

2:13

2:19

93,8

Olomouc

13:14

13:20

2:14

2:20

94,1

st. Lipenská

13:14

13:21

2:14

2:21

95

st. Tovární

13:15

13:22

2:15

2:22

95,8

crossroad

13:16

13:23

2:16

2:23

96,1

st. Jeremenkova

13:17

13:24

2:17

2:24

96,2

roundabout

13:17

13:24

2:17

2:24

96,5

crossroad

13:17

13:24

2:17

2:24

97,6

st. Kosmonautů

13:19

13:26

2:19

2:26

98,6

st. 17. listopadu

13:20

13:27

2:20

2:27

98,6

st. Třída Svobody

13:20

13:27

2:20

2:27

98,7

st. Pavelčákova

13:21

13:28

2:21

2:28

98,9

Horní náměstí 1. ROUND

13:21

13:28

2:21

2:28

99,4

st. Opletalova

13:22

13:29

2:22

2:29

99,6

st. Zámečnická

13:22

13:29

2:22

2:29

99,9

st. Sokolská

13:22

13:29

2:22

2:29

100

st. Frenklinova

13:22

13:30

2:22

2:30

st. Dobrovského

13:23

13:30

2:23

2:30

100,6

46

Time B

74,2

100,4

GPM

Time A

st. Komenského

13:23

13:30

2:23

2:30

101

st. Pasteurova

13:24

13:31

2:24

2:31

101,2

st. U Podjezdu

13:24

13:31

2:24

2:31

102,4

st. Pavlovická

13:26

13:33

2:26

2:33

102,9

st. Chválkovická

13:27

13:34

2:27

2:34

103,9

st. Švabinského

13:28

13:35

2:28

2:35

104,5

st. Kopecká

13:29

13:36

2:29

2:36

105,8

Samotišky

13:31

13:38

2:31

2:38

105,9

roundabout

13:31

13:38

2:31

2:38

Svatý Kopeček

13:34

13:42

2:34

2:42

110,1

108

Lošov

13:37

13:45

2:37

2:45

110,6

Fialova stezka

13:38

13:45

2:38

2:45


Itinerary

(km)

ROUND 2

GPM

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

B = 40 km/h

A = 42 km/h

B = 40 km/h

113,1

Velká Bystřice

13:41

13:49

2:41

2:49

113,9

Velká Bystřice

13:42

13:50

2:42

2:50

115,4

Bukovany

13:44

13:53

2:44

2:53

117

crossroad

13:47

13:55

2:47

2:55

117,6

Bystrovany

13:48

13:56

2:48

2:56

118,4

roundabout

13:49

13:57

2:49

2:57

118,9

roundabout

13:49

13:58

2:49

2:58

119,5

Olomouc

13:50

13:59

2:50

2:59

119,8

st. Lipenská

13:51

13:59

2:51

2:59

120,7

st. Tovární

13:52

14:01

2:52

3:01

121,5

crossroad

13:53

14:02

2:53

3:02

121,8

st. Jeremenkova

13:54

14:02

2:54

3:02

121,8

roundabout

13:54

14:02

2:54

3:02

122,2

crossroad

13:54

14:03

2:54

3:03

123,3

st. Kosmonautů

13:56

14:04

2:56

3:04

124,3

st. 17. listopadu

13:57

14:06

2:57

3:06

124,3

st. Třída Svobody

13:57

14:06

2:57

3:06

124,4

st. Pavelčákova

13:57

14:06

2:57

3:06

124,6

Horní náměstí 2. ROUND

13:58

14:06

2:58

3:06

125,1

st. Opletalova

13:58

14:07

2:58

3:07

125,3

st. Zámečnická

13:59

14:07

2:59

3:07

125,6

st. Sokolská

13:59

14:08

2:59

3:08

125,7

st. Frenklinova

13:59

14:08

2:59

3:08

126,1

st. Dobrovského

14:00

14:09

3:00

3:09

126,3

st. Komenského

14:00

14:09

3:00

3:09

126,7

st. Pasteurova

14:01

14:10

3:01

3:10

126,9

st. U Podjezdu

14:01

14:10

3:01

3:10

128,1

st. Pavlovická

14:03

14:12

3:03

3:12

128,6

st. Chválkovická

14:03

14:12

3:03

3:12

129,6

st. Švabinského

14:05

14:14

3:05

3:14

130,2

st. Kopecká

14:06

14:15

3:06

3:15

131,5

Samotišky

14:07

14:17

3:07

3:17

131,6

roundabout

14:08

14:17

3:08

3:17

133,7

Svatý Kopeček

14:11

14:20

3:11

3:20

135,8

Lošov

14:14

14:23

3:14

3:23

136,3

Fialova stezka

14:14

14:24

3:14

3:24

138,8

Velká Bystřice

14:18

14:28

3:18

3:28

139,6

Velká Bystřice

14:19

14:29

3:19

3:29

141,1

Bukovany

14:21

14:31

3:21

3:31

142,7

Bukovany

14:23

14:34

3:23

3:34

143,3

Bystrovany

14:24

14:34

3:24

3:34

144,1

roundabout

14:25

14:36

3:25

3:36

144,6

roundabout

14:26

14:36

3:26

3:36

145,2

Olomouc

14:27

14:37

3:27

3:37

145,5

st. Lipenská

14:27

14:38

3:27

3:38

146,4

st. Tovární

14:29

14:39

3:29

3:39

147,2

crossroad

14:30

14:40

3:30

3:40

147,5

st. Jeremenkova

14:30

14:41

3:30

3:41

147,5

roundabout

14:30

14:41

3:30

3:41

147,9

crossroad

14:31

14:41

3:31

3:41

47

Stage 4

Distance


Stage 4

Distance

Itinerary

(km)

ROUND 3

GPM

FINISH

48

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

B = 40 km/h

A = 42 km/h

B = 40 km/h

149

st. Kosmonautů

14:32

14:43

3:32

3:43

150

st. 17. listopadu

14:34

14:45

3:34

3:45

150

st. Třída Svobody

14:34

14:45

3:34

3:45

150,1

st. Pavelčákova

14:34

14:45

3:34

3:45

150,3

Horní náměstí 3. ROUND

14:34

14:45

3:34

3:45

150,8

st. Opletalova

14:35

14:46

3:35

3:46

151

st. Zámečnická

14:35

14:46

3:35

3:46

151,3

st. Sokolská

14:36

14:46

3:36

3:46

151,4

st. Frenklinova

14:36

14:47

3:36

3:47

151,8

st. Dobrovského

14:36

14:47

3:36

3:47

152

st. Komenského

14:37

14:48

3:37

3:48

152,4

st. Pasteurova

14:37

14:48

3:37

3:48

152,6

st. U Podjezdu

14:38

14:48

3:38

3:48

153,8

st. Pavlovická

14:39

14:50

3:39

3:50

154,3

st. Chválkovická

14:40

14:51

3:40

3:51

155,3

st. Švabinského

14:41

14:52

3:41

3:52

155,9

st. Kopecká

14:42

14:53

3:42

3:53

157,2

Samotišky

14:44

14:55

3:44

3:55

157,3

roundabout

14:44

14:55

3:44

3:55

159,4

Svatý Kopeček

14:47

14:59

3:47

3:59

161,5

Lošov

14:50

15:02

3:50

4:02

162

Fialova stezka

14:51

15:03

3:51

4:03

164,5

Velká Bystřice

14:55

15:06

3:55

4:06

165,3

Velká Bystřice

14:56

15:07

3:56

4:07

166,8

Bukovany

14:58

15:10

3:58

4:10

168,4

Bukovany

15:00

15:12

4:00

4:12

169

Bystrovany

15:01

15:13

4:01

4:13

169,8

roundabout

15:02

15:14

4:02

4:14

170,3

roundabout

15:03

15:15

4:03

4:15

170,9

Olomouc

15:04

15:16

4:04

4:16

171,2

st. Lipenská

15:04

15:16

4:04

4:16

172,1

st. Tovární

15:05

15:18

4:05

4:18

172,9

crossroad

15:07

15:19

4:07

4:19

173,2

st. Jeremenkova

15:07

15:19

4:07

4:19

173,2

roundabout

15:07

15:19

4:07

4:19

173,6

crossroad

15:08

15:20

4:08

4:20

174,7

st. Kosmonautů

15:09

15:22

4:09

4:22

174,9

st. 17. listopadu

15:09

15:22

4:09

4:22

175,7

st. Třída Svobody

15:11

15:23

4:11

4:23

175,8

st. Pavelčákova

15:11

15:23

4:11

4:23

Olomouc, Horní náměstí

15:11

15:24

4:11

4:24

176


Kdo jsme?

Who are we?

- Moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v oblasti sportovní medicíny

- A modern medical facility providing comprehensive services in Sports Medicine

- Jediné zařízení u nás, které nabízí současně zátežové testy a rehabilitaci

- The only facility in Czech Republic offering load tests and rehabilitation at the same time

- Klinika založena za účelem eliminace rizika náhlého úmrtí spojeného se srdečním onemocněním

- Our clinic was founded to eliminate risks of sudden death related with heart disease

- Používáme nejmodernější poznatky a vybavení, naše metody a přístroje jsou srovnatelné se světovou špičkou

- We use modern knowledge and equipment. Our methods and devices are comparable to Western European clinics

- Diagnostikujeme rizika a následně zajišťujeme efektivní léčbu v některém ze špičkových kardiocenter na Moravě

- We diagnose risks and provide effective treatment in the top cardiocenter in Moravia

- Zjišťujeme fyzické předpoklady a předkládáme doporučení pro zvyšování výkonnosti

- We evaluate our client's physical condition and present recommendations for performance improvement

www.sportovnimedicina.cz


GP S SPOR TTESTERY GAR MIN

GPS CYKLOCOMPUTER Garmin Edge 500 HR

GPS cyklocomputer s hmotností jen 59 g a s bohatou nabídkou tréninkových funkcí. Vysocecitlivý GPS přijímač s výdrží až 15 hodin záznamu Barometrický výškoměr s automatickou kalibrací na GPS výšku Možnost připojení externích ANT+ čidel (srdeční tep, kadence šlapání, wattmetr) Jednoduchá instalace na řídítka či představec Snadno přenositelný mezi více koly Výdrž až 18 hodin s GPS USB připojení s PC Virtuální tréninkový partner Ovládání k dispozici i v českém jazyce V ceně program pro vyhodnocení tréninku Garmin Training Center a bezplatný přístup do on-line tréninkového serveru Garmin Connect s možnostísdílení tréninkových výsledků a tras s ostatními sportovci Snímač tepové frekvence s výměnou baterií a digitálním kódovaným přenosem signálu

Aktuální ceny produktů dostupné na www.garmin.cz

…více než navigace!

Garmin Connect

http://connect.garmin.com

On-line tréninkový deník s možností archivace, vyhodnocení a plánování tréninků. Tréninky zaznamenané pomocí GPS sporttesteru je možné podrobně vyhodnotit nad digitální mapou Google Earth, včetně jednoduché identifikace libovolného místa trasy s možností zobrazení měřených hodnot (srdeční tep, tempo/rychlost, výška, kadence šlapání, výkon apod.).

Záznam trasy z GPS hodinek zobrazený v Google Earth

dnes včera

Zobrazení výškového profilu z GPS hodinek

Průběh rychlosti zaznamenaný GPS hodinkami


Ace Sports is a premier, worldwide manufacturer of custom sports apparel to professional and amateur organizations throughout Europe and North America since 1995. We are committed to making teams look their best while providing you with the service you deserve and expect from committing your teams appearance and identity to us. One of the largest investments a club can make, teams uniforms are a critical decision all clubs face sooner or later. Making a well-informed uniform decision will provide a team great value, performance, and durability. Equally important, a uniform can establish a unique look that will help define a team “brand” recognizable throughout your league and community, act as an effective recruiting tool for new players, and help launch accessory products for successful fundraising activities. We manufacture virtually all of our products in our own production facility and do not subcontract to third parties in Asia or the Middle East. This allows us total quality control over the entire manufacturing process. From the colors we print to the patterns we cut and sew, the result is the highest quality custom sports uniforms available today.

The main advantages of cycling products ? • Choice of high quality fabrics. • Extensive size range • Printing according to your specifications. • Graphic preparation, including free preview. • One piece? No problem. No minimums for teams orders or fill-ins. • Guaranteed same design and production for several years (subsequent orders for teams) • Product configuration according to your needs We can make You look great. But You have to win! w w w . a c e s p o r t . c z | A C E S P O R T s . r . o . , S e d l á è k o v a 4 7 2 / 6 , 3 9 7 0 1 P í s e k , C z e c h R e p u b l i c | + 4 2 0 3 8 2 2 1 0 6 1 3


Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu

Zkušební centrum VUZ Velim

Hlavní činnosti VUZ Zkušební centrum VUZ Velim – Železniční zkušební okruhy (velký zkušební okruh 13,2 km, malý zkušební okruh 3,9 km) – Dynamický zkušební stav – Hala pro přípravu zkoušek – Školicí středisko

Autorizovaná osoba Notifikovaná osoba

Autorizované činnosti – Autorizovaná / Notifikovaná osoba Akreditované činnosti – Akreditovaná zkušební laboratoř – Certifikační orgán pro výrobky – Certifikační orgán pro systémy řízení kvality

Akreditovaná zkušební laboratoř

Autorizace, akreditace a pověření VUZ – Autorizovaná osoba č. AO 258 Notifikovaná osoba č. 1714 – Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1462 – Akreditovaný certifikační orgán č. 3149 k certifikaci výrobků – Pověřená právnická osoba k provádění zkoušek drážních vozidel a určených technických zařízení – Uznání Zkušební laboratoře pro zkoušení kolejových vozidel vydané Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Německo Školicí středisko

– Uznání Zkušební laboratoře pro zkoušení kolejových vozidel vydané RFI – CESIFER, Itálie

Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 , Česká republika Tel: +420 972 223 401, Fax: +420 241 494 186, Web: www.cdvuz.cz

Profile for Jan Brychta

Czech Cycling Tour 2012 official book  

28. 6. - 1. 7. 2012 / UCI Europe Tour 2.2.

Czech Cycling Tour 2012 official book  

28. 6. - 1. 7. 2012 / UCI Europe Tour 2.2.

Advertisement