__MAIN_TEXT__

Page 1

7. - 10. 7. 2011

international Stage Cycling Men‘s race and u23 Mezinárodní etapový cyklistický závod mužů a u23

CZECH CYCLING TOUR uCi europe tour 2.2.

WWW.CzeChCyClingtour.Cz


generÁlnÍ PArtner

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

hlAVnÍ PArtneŘi

DÁle nÁS PoDPoruJÍ

2

KoutnÝ

MPM QuAlity

ShoCArt

JACoBS

nutriXXion

CyKloSerVer

thule

PAnAV

DelAtWeB.net

SMArtWing.CoM

D.P.V.


Czech cycling tour 2011

Slovo prezidenta Českého svazu cyklistiky Vážení přátelé cyklistiky, jsem velmi rád, že mnohaleté úsilí organizátorů etapového závodu Czech Cycling Tour vyvrcholilo zápisem „Kolem Česka“ do kalendáře mezinárodní cyklistické federace UCI. Čeští cyklisté tak mají možnost získávat potřebné body v mezinárodním žebříčku a zároveň dokázat své kvality v mezinárodním pelotonu. Velmi rád jezdím do Olomouce a Olomouckého kraje. Je to kraj, jako stvořený pro cyklistiku, kde je možno organizovat rovinaté i horské etapy. Kraj, kde se narodilo mnoho vynikajících cyklistů, kde lidé cyklistice rozumí a mají ji rádi. Český svaz cyklistiky bude v roce 2013 pořadatelem Mistrovství Evropy v silniční cyklistice. Jsem potěšen, že tento šampionát se díky velkému pochopení představitelů města Olomouce a Olomouckého kraje bude konat právě zde. Krásné historické město, malebná úrodná Haná a blízké Jeseníky jistě uchvátí všechny zahraniční hosty. Přeji organizátorům, aby se jim závod povedl a během závodu je nepotkaly žádné nepředvídatelné události. Všem závodníkům přeji co nejlepší výsledky a žádné pády. Všem přátelům cyklistiky pěkný zážitek ze závodů. Velké poděkování ze strany Českého svazu cyklistiky patří organizátorům, představitelům měst, kraje a všem, bez nichž by se tento závod nemohl uskutečnit. JUDr. Marián Štetina Prezident ČSC

3


Czech cycling tour 2011

Vítejte v Olomouckém kraji Vážení přátelé, vítám vás v Olomouckém kraji a jeho sídelním městě Olomouci. Hanácká metropole se letos v červenci stane místem konání druhého ročníku největšího českého etapového závodu Czech Cycling Tour. Etapový závod je příležitostí, aby své síly změřili nejtalentovanější domácí závodníci se světovými hvězdami cyklistiky. Všem závodníkům bych rád při této příležitosti popřál mnoho štěstí a sportovních úspěchů, divákům pak příjemné zážitky. Věřím, že řada z vás si během svého pobytu v Olomouckém kraji najde čas navštívit nějakou pamětihodnost nebo turistickou atraktivitu, případně že se k nám v budoucnu vrátí strávit svou letní či zimní dovolenou. Ing. Martin Tesařík hejtman Olomouckého kraje

Město Olomouc Vážení závodníci, milí fanoušci cyklistiky, přátelé, jsem opravdu rád, že Vás mohu touto cestou pozdravit a přivítat v našem městě. Kdyz se řekne Olomouc, vetšina lidí si patrně vybaví tvarůžky, květinové vystavy, vraždu posledního Přemyslovce nebo pitoreskní socialistický orloj. Mám však upřímnou radost, že v poslední době je Olomouc stále více spojována také se sportem a postupně se tak daří nabourávat tradiční představu o Hanácích, jejichž vrcholnou denní aktivitou je rozvážná konzumace mísy buchet. Věřím, že k tomu přispěje i Váš etapový závod Czech Cycling Tour a těším se, že pojmy se silniční cyklistikou spojované - jako houževnatost, vytrvalost, nasazení a týmova spolupráce - jeho prostřednictvím obohatí i Olomouc. Přeji všem závodníkům skvělé výkony, divákům znamenité zážitky a všem dohromady pak, ať se Vám u nás líbí! RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. náměstek primátora

4


Czech cycling tour 2011

Uničov - město ve kterém CCT startuje Vážení příznivci cyklistického sportu. Dovolte mi, abych Vás přivítal v našem městě u výjimečné příležitosti – závodu Czech Cycling Tour 2011. Jak jistě víte, Uničov má s cyklistikou mnoho společného. Zejména v posledních desetiletích dvacátého století uničovským cyklistickým oddílem prošlo mnoho špičkových sportovců, namátkou jmenujme například legendárního Jaroslava Mráze či Romana Kreuzigera seniora. S posledně jmenovaným jsem společně strávil léta na základní škole a v živé paměti mám náborový závod do cyklistického oddílu, kdy Roman na dámském kole potají vypůjčeném od maminky ujel dalším účastníkům, kteří ovšem seděli na závodních kolech. Historie cyklistiky v Uničově však sahá mnohem dál. Vášnivým příznivcem tohoto sportu byl již stavitel Zdenko Vodička, který v letech 1919 – 1922 zastával také úřad starosty města. Ten již v těchto letech nechal vydláždit na Masarykově náměstí zvláštní pruh vozovky, který byl určen výhradně pro cyklisty. Je možné, že se jednalo o vůbec první cyklostezku v Čechách a na Moravě, ne-li v Evropě či na světě. V takto zahájené tradici pokračuje město i dnes. Cyklistická tradice je ve městě velice silná a naše město má největší podíl cyklistické přepravy do zaměstnání a škol mezi městy srovnatelné velikosti v rámci České republiky. Z tohoto důvodu je v posledních letech jednou z priorit města výstavba komunikací určených právě pro cyklisty. V této oblasti město dosáhlo mnohých úspěchů a ocenění na celostátní úrovni. Přijměte, prosím, mé pozvání, a již dnes nebo u jiné příležitosti se projeďte naším krásným městem po bezpečných cyklostezkách. Pokračovat můžete na sever do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a nebo na jih do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Přeji Vám krásný sportovní zážitek jak při tomto závodě, tak při případné cykloturistické návštěvě našeho města.

foto: Radek Bartoš / Wikipedia

Dalibor Horák starosta

5


Czech cycling tour 2011

Vítejte v městě Prostějově Vážení závodníci, milí fanoušci cyklistiky, vážené dámy a pánové, Je mi ctí přivítat Vás v našem městě a pozdravit Vás. Město Prostějov je už dlouhodobě spojováno se sportem. A děje se tak po právu. Cyklistika je jedním z nich. Bicykl je však oblíben nejen u sportovců, ale i u obyvatel města. Prostějov svou polohou na rovince přímo láká k výletům na kole i ty méně zdatné jedince. Kolo nás provází téměř na každém kilometru prostějovských vozovek, donedávna se městu přezdívalo malá Čína právě pro vysoký počet cyklistů v ulicích. Tento trend se sice poslední dobou poněkud mění, což však neznamená, že by našinec na kolo zanevřel. Naopak výstavba husté sítě cyklotras je důkazem toho, že cyklistika u nás na oblibě neztrácí. Regionem navíc prochází i mezinárodní Jantarová stezka, která zájemce vyvede mimo město a nabídne projížďku nádherným okolím včetně náročnějších kopcovitých tras. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že právě u nás v Prostějově máme jeden z mála fungujících oválů v České republice, na němž trénují budoucí naděje dráhové cyklistiky. Tentokrát se naše město stává cílem jedné z etap Světového poháru v silniční cyklistice. Věřím, že i tento závod přispěje k podpoře popularity cyklistického sportu a sportovních aktivit obecně a jsem přesvědčena, že pojmy typické pro cyklistiku, jako je vytrvalost, píle a nasazení pro věc padne v Prostějově na úrodnou půdu. Dovolte mi, abych se s Vámi rozloučila parafrází skotské modlitby: Přeji těm, kdož mají zvítězit, aby se tak stalo podle všech pravidel a aby jejich čest zůstala hodně vysoko. Těm, kteří mají prohrát, přeji, aby dokázali stát u cesty a pozdravit vítěze. Myslím, že i v tomto je jedna z hlavních myšlenek sportu. RNDr. Alena Rašková místostarostka města Prostějova

Přivítání starosty města Šumperka Vážení a milí přátelé cyklistiky! Vítejte v Šumperku, ve městě, kde se sportu tradičně daří. Jsou zde zastoupeny snad všechny druhy sportů v celoroční činnosti i v pořádání jednotlivých akcí. Faktem je, že akce pro silniční cyklistiku se konaly v Šumperku a okolí v posledních letech spíše zřídka. Byla to škoda, protože ve vzdálenější minulosti městem pelotony závodníků projížděly a závody se těšily zájmu a přízni publika z blízkého i širokého okolí. Proto jsem rád, že cyklistika našla do Šumperka opět cestu a že po zdařilých loňských akcích u nás můžeme opět přivítat špičkovou silniční cyklistiku a pevně věřím, že zde zakotví natrvalo k potěšení příznivců cyklistiky i sportu obecně. Jména účastníků letošního závodu jsou zárukou výborných výkonů a zajímavé podívané. Poděkování patří také pořadatelům, bez jejichž náročné a mravenčí práce při řešení stovek problémů bychom v Šumperku závody nemohli pořádat. Všem závodníkům přeji sílu ve stoupání a štěstí a odvahu při sjezdech, pořadatelům pak chuť do další práce v dalších letech. Ještě jednou, buďte všichni vítáni v Šumperku! Zdeněk Brož starosta města Šumperka

6


Czech cycling tour 2011

Město Šumperk Šumperk byl založen ve 13. stol. jako správní centrum oblasti, kde se těžily drahé kovy. Postupně se jeho ekonomická síla začala opírat o řemesla, zejména textilní výrobu. Město bylo královským majetkem, často však zastavovaným nejpřednějším šlechtickým rodům. V 16. století se načas stal sídlem Žerotínů. V 17. stol. upadlo do lichtenštejnského poddanství, zažilo hrůzy třicetileté války, v roce 1669 zcela vyhořelo a deset let poté bylo poznamenáno čarodějnickými procesy, jimž padlo za oběť 25 lidí. Textilní průmysl přinesl městu v 19. stol. neobyčejný rozkvět. Na moderní podobě města se od 2. poloviny 19. století podíleli přední vídeňští architekti, jejichž díla nalezneme v nejrůznějších částech města. Pro svou výstavnost bylo tehdy město nazýváno „Malou Vídní“. Po druhé světové válce došlo k odsunu německých obyvatel města, kteří zde tvořili drtivou většinu. Po krátké stagnaci se město dále rozvíjelo a dnešních 28 tisíc obyvatel znamená takřka dvojnásobný stav proti roku 1938. Město Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem Jesenických hřebenů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy. Město leží na 50° severní zeměpisné šířky a na 17° východní zeměpisné délky. Město Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, které je členěno na Hrubý a Nízký Jeseník. Šumperk je právem označován za „Bránu Jeseníků“, protože leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským výchozím základnám - Skřítku, Červenohorskému sedlu a Ramzové. Kromě příležitostí pro lyžaře, běžkaře a cyklisty, slouží sportovnímu vyžití zejména krytý plavecký bazén a venkovní koupaliště, zimní stadion, sportovní střelnice, minigolf, tenisový areál s krytou halou, Tyršův stadion s hřišti na fotbal a další míčové hry. V areálu stadionu je moderní běžecká dráha, sportovní hala, futsalové hřiště a kuželna. Kulturní a společenské akce probíhají zejména v Domě kultury Šumperk, ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, v Divadle Šumperk, Kině Oko a v Městské knihovně. Regionální i mezinárodní význam má Dům evropského setkávání, na jehož rekonstrukci se podílela i německá strana. Dnes v něm najdete například expozici Čarodějnických procesů. O zájmy nejmladší generace pečuje Dům dětí a mládeže U radnice, Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů („Komín“) působící pod Domem dětí a mládeže a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk.

7


8


Czech cycling tour 2011

Slovo starosty města Šternberka Vážení příznivci cyklistiky! Je mi velkou ctí přivítat ve Šternberku účastníky Czech Cycling Tour 2011, kteří v našem městě odstartují jednu z etap tohoto již tradičního sportovního klání. Věřím, že vedle sportovního zážitku budete část svého času věnovat i prohlídce samotného města Šternberk. Závodníkům přeji rychlé časy, bezpečnou jízdu a skvělou atmosféru, divákům krásné sportovní zážitky a pěkné slunné počasí. Pořadatelům přeji hladký průběh soutěže, skvělé závodníky a jak se mnohdy ve sportovní terminologii říká i plný dům diváků. Sportu zdar a rychlým kolům zvlášť. Mgr. Jaromír Sedlák starosta města Šternberk

Vítáme Vás ve Šternberku! Město Šternberk leží na předělu Hané a úpatí Nízkého Jeseníku ve vzdálenosti 16 km severně od krajského města Olomouc. Poloha města je do jisté míry unikátní - tvoří ji rozhraní nížinaté a kopcovité krajiny a doslova tak vybízí k pěší turistice či cykloturistice. Nejstarší zmínka o Šternberku jako městu pochází z roku 1296, v letošním roce si tedy Šternberk připomíná již 715. výročí od první písemné zmínky o městě. Již nyní Vás zveme na Šternberské slavnosti, které se budou konat od 9. do 17. září 2011. K hlavním dominantám města patří národní kulturní památka Státní hrad Šternberk, komplex budov bývalého augustiniánského kláštera s nepřehlédnutelným chrámem Zvěstování Panny Marie a rozsáhlý soubor restaurovaných měšťanských domů v městské památkové zóně. Od jara do podzimu se na hradě koná celá řada atraktivních akcí pro děti i dospělé, jednou z  největších akcí je tradiční rockový festival Šternberský kopec s několikatisícovou návštěvností. Návštěvníci mohou ve Šternberku využít k poznání města unikátní informační systém tzv. klikotoče, kdy si každý návštěvník města může na devíti zastaveních vyslechnout zajímavé informace o Šternberku, o historii města a jeho památkách, příběhy a pověsti nebo detaily o zajímavých šternberských osobnostech. Každé z devíti zařízení obsahuje jiné informace, a to i v angličtině a němčině. Šternberk je také tradičním místem pořádání populárních závodů sportovních automobilů do vrchu na trati Ecce Homo, které dodávají městu věhlas v celé Evropě. Každoročně se ve Šternberku jezdí v červnu mistrovství Evropy a v září závod historických vozidel Ecce Homo Historic. První závod na této trati se konal již v roce 1905, v letošním roce se na trati pojedou závody již po 106. Šternberku se také říká „město hodin“. Město úspěšně navázalo na již minulou hodinářskou tradici a muzeum hodin, které bylo ve Šternberku do roku 2000. V září letošního roku bude otevřena originální Expozice času, která bude prezentovat návštěvníkům vše o čase a jeho měření, od vesmírného zrození času až po atomové hodiny a nejmodernější metody měření času. Krásy přírody jsou dalším důvodem proč Šternberk a jeho blízké okolí navštívit, turisté mohou objevovat zdejší atraktivní stezky pro pěší turistiku a cykloturistiku, anebo jen relaxovat u pramene Těšíkovské kyselky, koupeli v přírodě či na městském koupališti. Pozvánka na nejvýznamnější akce:

Šternberský kopec 2011 - rockový festival na hradě 30. července 2011 Šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic 106. ročník 9. - 11. září 2011 Slavnostní otevření Expozice času říjen 2011

Kontakt:

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk Městské informační centrum, ČSA 30, 785 01 Šternberk

www.sternberk.eu 9


10


Rozpis Mezinárodního etapového cyklistického závodu mužů a U23 Europe Tour 2.2. Rozpis závodu

Czech Cycling Tour 2011 Pořadatel:

TTV Sport Group o.s., Kosmonautů 19, e-mail: czechtour09@seznam.cz, tel.: 731 050 451, www.czechcyclingtour.cz

Termín závodu:

7. - 10. července 2011

Prezident závodu:

MUDr. Mgr. Ivan Langer, Michalská 8, 772 00 Olomouc

Ředitel závodu:

René Anderle, Dobrovského 1029, Lanškroun, tel.: 602 116 459

Hlavní rozhodčí:

Skorek Pawel, Comissaire International UCI, Gorkiego 51/16, Lodz, Poland

Startují:

7-mi členná družstva složená ze závodníků kategorie mužů Elite a U23 Kontinentální teamy, Národní výběr, Regionální teamy.

Velitel tratě:

Tomáš Konečný

Prezentace:

Kancelář závodu, Hotel Flora, Krapkova 38, Olomouc, www.hotelflora.cz, otevřena 6. července 2011 od 14.30 hod. do 21.00 hod. Kancelář závodu bude otevřena každý den od 8.00 do 20.00 hod.

Výdej startovních čísel: při prezentaci ve středu 6. července 2011 od 14.30 hod do 21 hod. Ubytování:

při prezentaci ve středu 6. července 2011 od 14.30 hod do 21 hod.

Porada družstev:

porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů 7. července 2011 ve 10.30 hod, restaurace Hotel Flora, Krapkova 38, Olomouc, www.hotelflora.cz

Podmínka účasti:

pozvání pořadatele, platná licence na rok 2011. Všichni účastníci závodu musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost! Závodníci včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění.

Ubytování:

zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod (7 a 5)

Stravování:

zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod (7 a 5)

Lékařské zabezpečení: Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje Seznam nemocnic v blízkosti trati:

FN Olomouc Prostějov Šumperk Jeseník Bruntál Šternberk

tel.: 588 413 841 tel.: 582 315 111 tel.: 583 331 111 tel.: 584 411 411 tel.: 554 700 111 tel.: 585 012 834

Doping:

PhDr. Lenka Sentivanová

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 1. Předpis Závod se řídí dle pravidel UCI a jejich směrnic. Závod se jede za částečného omezení silničního provozu s omezením při průjezdu křižovatkami, přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu v případě nepředvídaných okolností. První etapa časovka teamů se jede za uzavřeného provozu. Závodníci a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokynů pořadatele, Policie ČR a Městské Policie. 11


Rozpis závodu

Radiostanice Výdej radiostanic proběhne v kanceláři závodu před startem první etapy, každý si zodpovídá za dobití baterií, navrácení po ukončení závodu v prostoru kanceláře závodu. Radio-tour bude vysílat na frekvenci (budou doplněny). V případě nevrácení radiostanice bude účtována pokuta 100 Euro.

Bonifikace Bonifikace za vítězství: V druhé, třetí a čtvrté etapě je bonifikace za 1. místo 10 s, za 2. místo 6 s a za 3. místo 4 s, v první etapě se bonifikace neudělují. Bonifikace v rychlostních prémiích je za 1. místo 3 s, za 2. místo 2 s a za 3. místo 1 s.

2. V závodě jsou vypsány tyto soutěže: A) Soutěž jednotlivců ŽLUTÝ TRIKOT Vítězem se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap. Při rovnosti časů v konečném pořadí rozhoduje:

1. nižší zlomky sekund naměřené při časovce jednotlivců, 2. nižší součet umístění v jednotlivých etapách, 3. lepší umístění v poslední etapě.

Při časovce družstev je všem členům, kteří závod dokončili (neodpadli) v družstvu započten čas družstva do klasifikace jednotlivců. Závodníci, kteří z družstva odpadnou a závod dokončí, budou klasifikováni časem ve kterém závod dokončili. Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat.

B) Bodovací soutěž ZELENÝ TRIKOT Do této soutěže se započítávají body za umístění v cíli. Pořadí v cíli etapy se boduje takto:

Časovka jednotlivců: 1. až 10. místo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Etapy s hromadným startem: 1. až 15. místo: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.

Vítězem této soutěže se stává závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje:

1. vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách, 2. vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích, 3. lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců.

Vedoucí závodník této soutěže obdrží zelený trikot, ve kterém je povinen startovat.

C) Vrchařská soutěž BÍLÝ TRIKOT S ČERVENÝMI PUNTÍKY Sestává z vrchařských prémií. Boduje prvních pět závodníků, vrchařské prémie 1. kategorie body 10, 8, 6, 4 a 2, vrchařské prémie 2 kategorie body 5, 4, 3 , 2 a 1 bod. Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů na vrchařských prémiích. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků rozhoduje:

1. vyšší počet vítězství v prémiích 1. kategorie, 2. vyšší počet vítězství v prémiích 2. kategorie, 3. lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců.

Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinen startovat.

D) Soutěž o nejlepšího závodníka U23 BÍLÝ TRIKOT Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 1988 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinen startovat.

12


E) Soutěž družstev

V případě rovnosti časů v klasifikaci závodu u více družstev rozhoduje:

1. lepší součet umístění prvních tří závodníků družstva v dané etapě, 2. podle umístění jejich nejlepšího závodníka v cíli etapy.

Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva dosažených ve všech hodnocených etapách. Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno. Tato soutěž není honorována trikoty.

F) Nošení trikotů V případě, že závodník bude vedoucím závodníkem ve více soutěžích: žlutý, zelený a bílý s červenými puntíky, obdrží trikot závodník umístěný v dané soutěži na druhém místě, event. na dalších místech. Pořadí důležitých trikotů: 1. žlutý, 2. zelený a 3. bílý s červenými puntíky.

3. Startovní čísla Každý závodník obdrží 2 ks startovních čísel na dres, 1 ks rámové a čip na přední vidlici. Na časovku jednotlivců stačí 1 číslo na záda a čip na přední vidlici Startovní čísla a čip se musí po skončení závodu vrátit pořadateli, v případě nevrácení sady čísel nebo čipu bude účtována pokuta 100 Euro.

4. Trať závodu 1. etapa

7. 7. 2011 v 17.00 hod Uničov - časovka družstev na 24 km Uničov, Brníčko, Rybníček, Mladějovice, Babice obrátka a zpět do Uničova.

2. etapa

8. 7. 2011 v 13.30 hod Olomouc - Prostějov 148 km Olomouc, Kožušany-Tážaly, Vrbátky, Vrahovice, Držovice, Smržice, Čelechovice na Hané, Olšany u Prostějova, Třebčín, Slatinice, Drahanovice, Náměšť na Hané RP, Olbramovice, Bohuslavice, Rakůvka, Ochoz, Konice, Štarnov, Přemyslovice, Stražisko-Růžov, Ptenský Dvorek, Suchdol HP, Jednov, Hrochov, Lipová HP, Buková, Protivanov RP, Bousín, Drahany, Žárovice, Soběsuky, Plumlov RP, Mostkovice, Prostějov, ul. Kostelecká, ul. Vápenice, ul. Rejskova, Perštynské náměstí, nám. T. G. Masaryka - nájezd na okruh, Žižkovo nám., Poděbradovo nám., ul. Žeranovská, ul. Drozdovice, ul. Určická, ul. Za Určickou, Seloutky, Domamyslice, Prostějov, ul. Kostelecká, Přikrylovo nám., ul. Vápenice, ul. Rejskova, Perštýnské nám., nám. T. G. Masaryka cíl, okruh 3x.

3. etapa

9. 7. 2011 v 11.00 hod Šternberk - Šumperk 198 km Šternberk, Komárov, Paseka, Paseka-sanatorium, Slovinec vrchol HP, Sovinec, Křížov, Stránské, Rymařov RP, Dolní Moravice, Malá Morávka, Hvězda HP, Karlova Studánka, Lyra HP, Vidly HP, Bělá pod Pradědem, Jeseník ul. Šumperská, ul. Rejvízká, Dětřichov, Rejvíz HP, Zlaté Hory-Dolní údolí, Ondřejovice, Mikulovice, Mikulovice-Široký Brod, Písečná, Jeseník ul. Bezručova, Masarykovo nám. RP (hotel Slovan), ul. Tyršova, ul. Gogolova, ul. Lipovská, Lipová Lázně, Ramzová HP, Ostružná, Branná, Nové Losiny, Přemyslov HP, Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Žárová HP, Pusté Žibřídovice, Potůčník, Hanušovice RP, Kopřivná HP, Bratrušov, Šumperk ul. Bratrušovská, ul. J. z Poděbrad, nám. Republiky, ul. Lužickosrbská, nám Míru – nájezd na okruh – ul. Radniční, ul. M. R. Štefánka, ul. Jesenická, ul. Zábřežská, ul. Langrova, ul. Lužickosrbská, nám. Míru cíl, okruh 3x.

4. etapa

10. 7. 2011 v 11.00 hod Olomouc - Olomouc 174 km, Olomouc Horní nám., Týneček, Dolany, Bělkovice-Lašťany, Véska, Horní Bouda HP, Jivová, Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Šternberk-Těšíkov HP, Lipová, Ecce Homo, Šternberk RP, Lužice, Hnojice, Žerotín, Pňovice, Chomoutov RP, Olomouc a dále 4x okruh Olomouc ul. Lazecká, ul. Na Střelnici, ul. Dobrovského – nájezd na okruh, ul. Komenského, 13

Rozpis závodu

Hodnocení soutěže družstev se v etapě provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva.


Rozpis závodu

ul. Pasteurova, ul. U podjezdu, ul. Pavlovická, ul. Chválkovická, ul. Švabinského, ul. Kopecká, Samotišky, Svatý Kopeček, Lošov, Velká Bystřice, Bukovany, Bystrovany, Olomouc ul. Lipenská, ul. Tovární, ul. Jeremenkova, ul. Kosmonautů, ul. 17. listopadu, ul. Třída Svobody, ul. Pavelčákova, Horní náměstí - cíl, okruh 3x.

5. Konvojová čísla Pro druhou etapu a další etapy se budou vydávat společně s výsledky po jednotlivých etapách.

6. Značení tratě Je provedeno oranžovými šipkami v bílém poli, umístěnými na návěstí před křižovatkou. Nebezpečná místa jsou označena vykřičníky. Značeno bude 0 km, 50 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3, 2 km. Poslední 1 km je označen červeným praporem a tabulí 1km a dále posledních 500, 300, 200, 150, 100 a 50 m je označeno tabulemi. Časovka družstev bude označena podle čl. S0604 str. 18 Pravidel pro silnici. Vrchařské prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 500 m, 200 m, páska na vozovce. Rychlostní prémie jsou označeny tabulemi 1 km, 500 m, 200 m, páska na vozovce. Cíl je označen cílovou bránou a páskou na vozovce. Železniční přejezdy: Závodníkům je podle pravidel zakázáno vjíždět na železniční přejezd, je-li vidět přijíždějící vlak, nebo oznamuje-li signalizace přijíždějící vlak.

7. Ustanovení o ochranné zóně Závodník, který je postižen defektem nebo pádem v ochranné zóně (poslední 3 km) 2., 3. a 4. etapě, obdrží čas v cíli jako skupina, ve které se dosud nacházel.

8. Používání rozhlasového spojení Konvoj bude řízen pomocí radiostanic.

9. Dopingová kontrola Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI. Startovní čísla závodníků vylosovaných na dopingovou kontrolu budou zveřejněna v cíli závodu.

10. Podpisové archy Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 30 minut před startem každé etapy (platí i pro časovku jednotlivců).

11. Neutrální mechanická vozidla Organizátor poskytuje tři neutrální mechanická vozidla.

12. Časový limit Pro jednotlivé etapy bude časový limit 15 % z času vítěze etapy. Pro první etapu časový limit nebude uplatněn. Časový limit může být po poradě rozhodčích s pořadateli zrušen.

13. Ochrana hlavy Nošení ochranné přilby je povinné a její sejmutí v závodě je zakázáno.

14. Rozpis cen Finanční odměny náleží závodníkům umístěným v dané etapě za 1. - 20. místo a za celkové hodnocení 1. - 20. místo. Za soutěž bodovací, vrchařskou, U23, budou předány rozlišovací trikoty a peněžité ceny.

15. Technické ustanovení Časovkářské speciály pro časovku teamů povoleny. 14


Prize money (Euro) Czech Cycling Tour 2011 Team Trial / €

Etape 2. - 4. / €

General / €

1st

500

1250

1800

Sprint

400

2th

250

600

900

Mountain

400

3th

125

300

600

U23

400

4th

65

150

300

Team

700

5th

65

120

250

6th

30

90

150

7th

30

90

150

8th

30

60

150

9th

30

30

100

10th

30

30

100

11th

30

100

12th

30

60

13th

30

60

14th

30

60

15th

30

60

16th

30

60

17th

30

60

18th

30

60

19th

30

60

20th

30

60

Trikot General / €

Rozpis závodu

Rank

Rozpis závodu schválen STK ČSC dne 25. 3. 2011 - K. Machačný.

MUDr. Mgr. Ivan Langer

René Andrle

Prezident závodu

Ředitel závodu

15


16


schedule of race

Schedule of International Stage Cycling Men‘s Race and U23 Europe Tour 2.2.

Czech Cycling Tour 2011 Promoter:

TTV Sport Group o.s., Kosmonautů 19, e-mail: czechtour09@seznam.cz phone: (+420) 731 050 451, www.czechcyclingtour.cz

Date of the race:

7 - 10 July, 2011

President of the race:

MUDr. Mgr. Ivan Langer, Michalská 8, 772 00 Olomouc

Manager of the race:

René Andrle, Dobrovského 1029, Lanškroun, phone: (+420) 602 116 459

Main referee:

Skorek Pawel, Comissaire International UCI, Gorkiego 51/16, Lodz, Poland

Participants:

Teams of seven, consisting of contestants of Men´s category Elite and U23 Continental Teams, National selection, Regional teams

Route commander:

Tomáš Konečný

Enrollment:

Race office, Hotel Flora, Krapkova 38, Olomouc, www.hotelflora.cz, Šmeralova street, Olomouc, open on the 6th of July 2011 from 2:30 pm till 9:00 pm. The race office will be open every day from 8:00 am till 8:00 pm.

Distribution of starting numbers: at the enrolment on Wednesday 6th of July, 2011 from 2:30 pm till 9:00 pm. Accommodation:

at the enrolment on Wednesday 6th of July, 2011 from 2:30 pm till 9:00 pm.

Meeting of teams:

Meeting of the team leaders, referees and promoters: at the restaurant of Hotel Flora, Krapkova 38, Olomouc, www.hotelflora.cz, at 10:30 am on the 7th of July, 2011.

Preconditions for the participats: Invitation card from the promoter, a valid licence for year 2011. All participants in the race must have a valid passport or other personal identity card. It is necessary to fulfill the visa requirement! The contestants including accompanying staff shall submit a certificate of health insurance. Accommodation:

to be provided and paid for by the promoter for registered contestants and accompanying staff (7 and 5)

Catering:

to be provided and paid for by the promoter for registered contestants and accompanying staff (7 and 5)

Medical safeguard:

Medical first-aid service of Olomouc region

List of hospitals in the vicinity of the route:

Faculty Hospital in Olomouc phone: (+420) 588 413 841 Prostějov phone: (+420) 582 315 111 Šumperk phone: (+420) 583 331 111 Jeseník phone: (+420) 584 411 411 Bruntál phone: (+420) 554 700 111 Šternberk phone: (+420) 585 012 834

Doping:

PhDr. Lenka Sentivanová

TECHNICAL PROVISIONS 1. Regulation The race is governed by the rules of the UCI and its directions. The race takes place under partial traffic restriction with restrictions in passages through crossroads. In spite of that all participants must observe the regulations of the Road Traffic Act No. 361/2000 Coll. as amended by subsequent regulations. Every participant 17


schedule of race

takes part in the race at own risk, the promoter does not answer for damages incurred to or caused by the participants. The promoter reserves the right to make any necessary changes as against the schedule in case of unforeseen circumstances. The first part – time trial of teams – takes place in closed road traffic conditions. The contestants and their accompanying staff must comply with the instructions of the promoter, the Police of the Czech Republic and the Municipal Police.

Transceivers The distribution of the transceivers will take place in the race office before the start of the First Stage, everyone is responsible for charging the batteries and returning the transceivers in the race office after the race is finished. Radio-tour will be transmitted on the frequency of (to be filled in). In case a transceiver is not returned, a fine of EUR 100 will be charged.

Bonus Bonus for victory: The bonus for the 1st place is 10 s, for the 2nd place 6 s and for the 3rd place 4 s - it applies to stages no.: 2, 3 and 4, no bonuses are awarded in stage 1. The bonus for speed prizes are 3 s for the 1st place, 2 s for the 2nd place and 1 s for the 3rd place.

2. The following contests are announced in the race: A) Contest of Individuals YELLOW JERSEY The winner will be the contestant with the lowest sum of times of the individual stages. In case of equal times in the final ranking the decision will be based on:

1. lower fractions of seconds measured in the individual time trial, 2. lower sum of standings in the individual stages, 3. better standing in the last stage.

In the team time trial the team’s time is counted in individual classification of all contestants who completed the race (did not fall behind). Competitors, who fall behind the team and finish the race, will be classified with the time in which they finished the race. The leading contestant of this contest receives the yellow jersey in which he has to start.

B) Point Contest GREEN JERSEY This contest is based on counting the points for the standing in the finish. The standing in the finish of a stage is assessed with points as follows:

Individual time trial: 1st to 10th place: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 point. Stages with mass start: 1st to 15th place: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 point.

The winner of this contest is the contestant who gains most points. In case of equality of points of several contestants at the end of the race, the decision will be based on:

1. higher number of wins in the individual stages, 2. higher number of wins in speed prizes, 3. better standing in the overall individual classification.

The leading contestant of this contest receives the green jersey in which he has to start.

C) Mountain Contest WHITE JERSEY WITH RED DOTS The contest consists of mountain prizes. The first five contestants receive points, mountain prizes of the 1st category are awarded 10, 8, 6, 4 and 2 points, mountain prizes of the 2nd category are awarded 5, 4, 3, 2 and 1 point. The winner of this contest will be the contestant with the most points gained in mountain prizes. In case of equality of points of several contestants in the overall assessment of this contest, the decision is based on:

1. higher number of wins in prizes of the 1st category, 2. higher number of wins in prizes of the 2nd category, 3. better standing in the overalls individuals classification.

The leading contestant of this contest receives the white jersey with red dots in which he has to start. 18


D) Best U23 Contestant WHITE JERSEY

The leading contestant of this contest receives the white jersey in which he has to start.

E) Team Contest The assessment of the team contest in a stage is carried out according to the sum of individual times of the first three contestants of each team. In case of equality of times of several teams in the contest classification the contest is decided upon:

1. better sum of standings of the first three team’s contestants in the stage, 2. according to the standing of the team’s best contestant in the finish of the stage.

The overall assessment of the teams is based on the sum of individual times of the first three contestants achieved in all assessed stages. If it is not possible to separate the teams even this way, then the standing of the best contestant in the overall ranking of individuals contest is decisive. A team reduced to less than three contestants is excluded from the assessment. This contest is not rewarded with jerseys.

Wearing Jerseys In case a contestant is the leading one in several contests: the yellow, green and white jersey with red dots will be passed on to the second best contestant in the particular contest, or to contestants placed next. Order of the important jerseys: 1. yellow, 2. green and 3. white with red dots.

3. Starting Numbers Each contestant receives 2 starting numbers for the jersey, 1 starting number for the frame and a chip for the front fork. 1 starting number on the back and a chip on the front fork are required for the individual time trial. The starting numbers and the chip must be returned to the promoter after the end of the race, in case the set of numbers or the chip are not returned, a fine of EUR 100 will be charged.

4. Route of the Race Stage 1:

7th of July, 2011 at 17:00 - Uničov- team time trial 24 km Uničov, Brníčko, Rybníček, Mladějovice, Babice, turn and back to Uničov.

Stage 2:

8th of July, 2011 at 13:30 - Olomouc – Prostějov 148 km Olomouc, Kožušany-Tážaly, Vrbátky, Vrahovice, Držovice, Smržice, Čelechovice na Hané, Olšany u Prostějova, Třebčín, Slatinice, Drahanovice, Náměšť na Hané SPRINT, Olbramovice, Bohuslavice, Rakůvka,Ochoz, Konice, Štarnov, Přemyslovice, Stražisko-Růžov, Ptenský Dvorek, Suchdol GPM, Jednov, Hrochov, Lipová GPM, Buková, Protivanov SPRINT, Bousín, Drahany, Žárovice, Soběsuky, Plumlov SPRINT, Mostkovice, Prostějov, st. Kostelecká, st. Vápenice, st. Rejskova, Perštynské náměstí, nám. T.G. Masaryka – entry to the circuit, Žižkovo nám., Poděbradovo nám., st. Žeranovská, st. Drozdovice, st. Určická, st. Za Určickou, Seloutky, Domamyslice, Prostějov, st. Kostelecká, Přikrylovo nám., st. Vápenice, st. Rejskova, Perštýnské nám., nám. T.G. Masaryka finish, 3 laps of the circuit.

Stage 3:

9th of July, 2011 at 11:00 - Šternberk – Šumperk 198 km Šternberk, Komárov, Paseka, Paseka-sanatorium, Slovinec vrchol GPM, Sovinec, Křížov, Stránské, Rymařov SPRINT, Dolní Moravice, Malá Morávka, Hvězda GPM, Karlova Studánka, Lyra GPM, Vidly GPM, Bělá pod Pradědem, Jeseník st. Šumperská, st. Rejvízká, Dětřichov, Rejvíz GPM, Zlaté Hory-Dolní údolí, Ondřejovice, Mikulovice, Mikulovice-Široký Brod, Písečná, Jeseník st. Bezručova, Masarykovo nám. SPRINT (hotel Slovan), st. Tyršova, st. Gogolova, st. Lipovská, Lipová Lázně, Ramzová GPM, Ostružná, Branná, Nové Losiny, Přemyslov GPM, Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Žárová GPM, Pusté Žibřídovice, Potůčník, Hanušovice SPRINT, Kopřivná GPM, Bratrušov, Šumperk st. Bratrušovská, st. J. z Poděbrad, 19

schedule of race

The winner of this contest will be the contestant born in 1988 with the best standing in the overall ranking in the contest of individuals.


schedule of race

nám. Republiky, st. Lužickosrbská, nám Míru – entry to the circuit – st. Radniční, st. M.R. Štefánika, st. Jesenická, st. Zábřežská, st. Langrova, st. Lužickosrbská, nám. Míru finish, 3 laps of the circuit.

Stage 4:

10th of July, 2011 at 11:00 - Olomouc – Olomouc 174 km Olomouc Horní nám., Týneček, Dolany, Bělkovice-Lašťany, Véska, Horní Bouda GPM, Jivová, Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Šternberk-Těšíkov GPM, Lipová, Ecce Homo, Šternberk SPRINT, Lužice, Hnojice, Žerotín, Pňovice, Chomoutov SPRINT, Olomouc and further 4 laps of circuit Olomouc st. Lazecká, st. Na Střelnici, st. Dobrovského – entry to the circuit, st. Komenského, st. Pasteurova, st. U podjezdu, st. Pavlovická, st. Chválkovická, st. Švabinského, st. Kopecká, Samotišky, Svatý Kopeček, Lošov, Velká Bystřice, Bukovany, Bystrovany, Olomouc st. Lipenská, st. Tovární, st. Jeremenkova, st. Kosmonautů, st. 17. listopadu, Třída Svobody, st. Pavelčákova, Horní náměstí – finish, 3 laps of the circuit.

5. Convoy Numbers The convoy numbers for the second stage and the following stages will be distributed together with the results after the individual stages.

6. Marking of the Route The route is marked with orange arrows in white field located on the label in front of a crossroads. Dangerous places are marked with exclamation marks. The signs will be at 0 km, 50 km from the start and at the last 25, 20, 10, 5, 4, 3, 2 km. The last 1 km is marked with a red flag and a board with 1 km sign, the last 500, 300, 200, 150, 100 and 50 m will be marked with signs. The team time trials will be marked according to art. S0604 page 18 of Road Traffic Regulations. Mountain races are marked with 1 km, 500 m, 200 m signs and a tape on the road. Speed races are marked with 1 km, 500 m, 200 m signs and a tape on the road. The finish is marked with finish archway and a tape on the road. Railway crossings: According to the rules the contestants are forbidden to ride onto a railway crossing if the coming train can be seen or if the coming train is signalled.

7. Regulation on Zone of Protection Any contestant affected by a defect or a tumble in the zone of protection (the last 3 km) in stage 2, 3 and 4, obtains the same time in the finish as the group he has been in at the moment of his collision.

8. Using the Radio Transmission The convoy will be controlled by means of transceivers.

9. Doping Control The control will be performed according to the Rules of Medical Control of UCI. The starting numbers of the contestants selected for doping control will be published at the finish site of the race.

10. Attendance Lists All contestants are obliged to enter their signatures into the attendance lists which will be displayed 30 minutes before the start of each stage (this also applies to the individual time trial).

11. Neutral Mechanical Vehicles The promoter provides three neutral mechanical vehicles.

12. Time Limit The time limit for the individual stages will be 15 % of the time of the stage winner. The time limit will not be applied to the first stage. The time limit can be cancelled after a meeting of the referees with the promoters. 20


13. Head Protection 14. Specification of the prizes The financial rewards belong to contestants placed 1st – 20th at the particular stage and for 1st – 20th in the overall assessment. There will be distinctive jerseys and prize money for points, mountain and U23 contests.

15. Technical provision Special laps for team time trials are permitted.

Prize money (Euro) Czech Cycling Tour 2011 Rank

Team Trial / €

Etape 2. - 4. / €

General / €

Trikot General / €

1st

500

1250

1800

Sprint

400

2th

250

600

900

Mountain

400

3th

125

300

600

U23

400

4th

65

150

300

Team

700

5th

65

120

250

6th

30

90

150

7th

30

90

150

8th

30

60

150

9th

30

30

100

10th

30

30

100

11th

30

100

12th

30

60

13th

30

60

14th

30

60

15th

30

60

16th

30

60

17th

30

60

18th

30

60

19th

30

60

20th

30

60

The schedule of the race was approved by the Technical Commission of the Czech Cycling Federation on 25th March, 2011 - K. Machačný.

MUDr. Mgr. Ivan Langer

René Andrle

President of the Race

Manager of the Race

21

schedule of race

Wearing the protective helmet is obligatory and it is forbidden to take it off during the race.


CzeCh CyCling tour 2011

Rozpis etap CCT 2011 / Stages Stage

Date

Distance / km

Start / city

Start / time

Finish / city

Finish / time

1.

7.7.2011

24,1

uničov

17:00

uničov

17:30 - 17:32

2.

8.7.2011

148,6

olomouc

13:30

Prostějov

17:24 - 17:02

3.

9.7.2011

198,8

Šternberk

11:00

Šumperk

16:13 - 15:58

4.

10.7.2011

176

olomouc

11:00

olomouc

15:24 - 15:11

547,5

total distance

1. etapa / 7.7.2011 / uničov

22

Cíl 236 20

10

m 0 200 236 0 km

400

Start

Časovka teamů (ttt)

team time trial


Časový plán 1. etapy / start 17:00 note

distance

itinerary

(km) START

relative A

relative B

A = 48 km/h

B = 44 km/h

A = 48 km/h

B = 44 km/h

0,0

Uničov, Masarykovo náměstí

17:00

17:00

0:00

0:00

0,1

crossroad

17:00

17:00

0:00

0:00

0,3

st. Litovelská

17:00

17:00

0:00

0:00

0,6

st. Staškova

17:00

17:00

0:00

0:00

0,8

st. Stromořadí

17:01

17:01

0:01

0:01

1,0

st. Šternberská

17:01

17:01

0:01

0:01

2,6

Brníčko

17:03

17:03

0:03

0:03

5,3

Újezd

17:06

17:07

0:06

0:07

6,8

Rybníček

17:08

17:09

0:08

0:09

9,5

Mladějovice

17:11

17:12

0:11

0:12

12,3

Babice – Restaurace

17:15

17:16

0:15

0:16

14,9

Mladějovice

17:18

17:20

0:18

0:20

17,8

Rybníček

17:22

17:24

0:22

0:24

19,2

Újezd

17:24

17:26

0:24

0:26

22

Brníčko

17:27

17:30

0:27

0:30

23

Uničov

17:28

17:31

0:28

0:31

23,6

st. Šternberská

17:29

17:32

0:29

0:32

23,8

st. Brničská

17:29

17:32

0:29

0:32

23,9

st. Panská

17:29

17:32

0:29

0:32

24 FINISH

time B

24,1

st. Pivovarská

17:30

17:32

0:30

0:32

Uničov, Masarykovo náměstí

17:30

17:32

0:30

0:32

1. etapa

TURN

time A

23


Když pozdrav z Česka, tak s Alfonsem Muchou!

Česká pošta nabízí písmenové známky s motivy díla slavného českého umělce Alfonse Muchy. Předlohou pro první známku je obraz Gismondy, a to s písmenem E* jako „EVROPA, pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 20 g – evropské země.“ Druhá známka s Muchovým Zvěrokruhem má písmeno Z* jako „ZÁMOŘÍ pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 20 g – mimoevropské země.“ Obě známky jsou vhodné nejen pro posílání pohlednic a dopisů do ciziny, ale mohou být i netradičním suvenýrem či obohatit Vaše sbírky. Samolepicí známky jsou nabízeny ve známkovém sešitku – obalu, který je chrání před poškozením. *Písmenové známky lze použít na jakoukoli vnitrostátní zásilku i zásilku do zahraničí místo běžné známky shodné hodnoty.

24

www.pismenoveznamky.cz


URČENO K PODNIKÁNÍ

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI KANCELÁŘ Naši konstruktéři vyvinuli řadu laserových, inkoustových a jehličkových tiskáren, skenerů a projektorů, které vybavili nejnovější japonskou technologií. Naše produktová řada určená pro firemní sektor byla navržena tak, aby poskytla maximální efektivitu, spolehlivost a úsporu nákladů a je dokonale připravena zvládnout všechny kancelářské úlohy.

Více informací naleznete na www.epson.cz/business

25


26

100 219

90

80

70

60

50

40

30

20

10

200 m 0 219 0 km

Cíl

400

Start

600

800

2. etapa / 8.7.2011 / olomouc - Prostějov


Časový plán 2. etapy / start 13:30 note

distance

itinerary

(km) START

relative B

A = 42 km/h

B = 38 km/h

A = 42 km/h

B = 38 km/h

13:30

13:30

00:00

00:00

13:30

13:30

0:00

0:00

Kožušany-Tážaly

13:34

13:34

0:04

0:04

4,0

Blatec

13:35

13:36

0:05

0:06

8,4

Vrbátky

13:42

13:43

0:12

0:13

13,0

Vrahovice

13:48

13:50

0:18

0:20

13,5

Vrahovice

16:38

16:58

3:08

3:28

15

Držovice

13:51

13:53

0:21

0:23

Smržice

13:54

13:56

0:24

0:26

crossroad

13:55

13:58

0:25

0:28

19,6

Čelechovice na Hané

13:58

14:00

0:28

0:30

23,4

Olšany u Prostějova

14:03

14:06

0:33

0:36

26,2

Třebčín

14:07

14:11

0:37

0:41

26,2

railway crossing

14:07

14:11

0:37

0:41

27,0

crossroad

14:08

14:12

0:38

0:42

28,8

Slatinice

14:11

14:15

0:41

0:45

31,0

railway crossing

14:14

14:18

0:44

0:48

32,0

Drahanovice

14:15

14:20

0:45

0:50

34,0

crossroad

14:18

14:23

0:48

0:53

35,0

Náměšť na Hané – COOP

14:20

14:25

0:50

0:55

35,2

railway crossing

14:20

14:25

0:50

0:55

36,0

Náměšť na Hané

14:21

14:26

0:51

0:56

39,0

Olbramovice

14:25

14:31

0:55

1:01

42,0

Olbramovice

14:30

14:36

1:00

1:06

43,0

Bohuslavice

14:31

14:37

1:01

1:07

43,8

Bohuslavice

14:32

14:39

1:02

1:09

45,0

Rakůvka

14:34

14:41

1:04

1:11

46,5

Rakůvka

14:36

14:43

1:06

1:13

47,0

Ochoz

14:37

14:44

1:07

1:14

49,0

Ochoz

14:40

14:47

1:10

1:17

50,1

Konice

14:41

14:49

1:11

1:19

52,0

Štarnov

14:44

14:52

1:14

1:22

54,3

Přemyslovice

14:47

14:55

1:17

1:25

55,5

Přemyslovice

14:49

14:57

1:19

1:27

56,3

Stražisko-Růžov

14:50

14:58

1:20

1:28

57,4

Stražisko-Růžov

14:52

15:00

1:22

1:30

57,5

Stražisko-Růžov

14:52

15:00

1:22

1:30

57,6

Ptenský dvorek

14:52

15:00

1:22

1:30

57,8

Ptenský dvorek

14:52

15:01

1:22

1:31

62,6

Suchdol

14:59

15:08

1:29

1:38

62,9

Suchdol – Kostel

14:59

15:09

1:29

1:39

64,5

Jednov

15:02

15:11

1:32

1:41

64,6

Jednov

15:02

15:12

1:32

1:42

66,0

Hrochov

15:04

15:14

1:34

1:44

66,3

Hrochov

15:04

15:14

1:34

1:44

67,0

Lipová

15:05

15:15

1:35

1:45

2. etapa

Olomouc, Horní náměstí st. Dolní Novosadská

18

GPM

relative A

0,0

17,0

GPM

time B

0,5 3

SPRINT

time A

27


note

distance

itinerary

2. etapa

(km)

SPRINT

28

relative A

relative B

A = 42 km/h

B = 38 km/h

Buková

15:11

15:22

1:41

1:52

73,9

Protivanov

15:15

15:26

1:45

1:56

74,0

Protivanov – Pohostinství

15:15

15:26

1:45

1:56

74,3

Protivanov

15:16

15:27

1:46

1:57

Bousín

15:24

15:36

1:54

2:06

82,5

Drahany

15:27

15:40

1:57

2:10

91

Žárovice

15:40

15:53

2:10

2:23

92,5

Soběsuky

15:42

15:56

2:12

2:26

92,7

Soběsuky

15:42

15:56

2:12

2:26

Plumlov – COOP

15:42

15:56

2:12

2:26

Plumlov

15:43

15:57

2:13

2:27

96

Mostkovice

15:47

16:01

2:17

2:31

100

Prostějov

15:52

16:07

2:22

2:37

100,1

roundabout

15:53

16:08

2:23

2:38

101,8

crossroad

15:55

16:10

2:25

2:40

102,7

crossroad

15:56

16:12

2:26

2:42

103,6

Prostějov

15:58

16:13

2:28

2:43

103,6

st. Kostelecká

15:58

16:13

2:28

2:43

104,1

roundabout

15:58

16:14

2:28

2:44

104,3

roundabout

15:59

16:14

2:29

2:44

105,5

Přikrylovo náměstí

16:00

16:16

2:30

2:46

105,5

crossroad

16:00

16:16

2:30

2:46

105,6

st. Vápenice

16:00

16:16

2:30

2:46

105,8

st. Rejskova

16:01

16:17

2:31

2:47

105,9

Perštynské náměstí

16:01

16:17

2:31

2:47

106

nám. T.G.Masaryka

16:01

16:17

2:31

2:47

106,2

Žižkovo náměstí

16:01

16:17

2:31

2:47

106,7

Poděbradovo náměstí

16:02

16:18

2:32

2:48

107

st. Žeranovská

16:02

16:18

2:32

2:48

107,2

st. Drozdovice

16:03

16:19

2:33

2:49

107,5

st. Určická

16:03

16:19

2:33

2:49

107,6

roundabout

16:03

16:19

2:33

2:49

108,8

st. Za Určickou

16:05

16:21

2:35

2:51

110,8

Seloutky

16:08

16:24

2:38

2:54

110,9

Seloutky

16:08

16:25

2:38

2:55

112,9

Prostějov – Domamyslice

16:11

16:28

2:41

2:58

113,9

roundabout

16:12

16:29

2:42

2:59

115,7

crossroad

16:15

16:32

2:45

3:02

116,6

crossroad

16:16

16:34

2:46

3:04

117,2

Prostějov

16:17

16:35

2:47

3:05

117,2

st. Kostelecká

16:17

16:35

2:47

3:05

117,7

roundabout

16:18

16:35

2:48

3:05

117,9

roundabout

16:18

16:36

2:48

3:06

118,7

Přikrylovo náměstí

16:19

16:37

2:49

3:07

118,8

st. Vápenice

16:19

16:37

2:49

3:07

120

st. Rejskova

16:21

16:39

2:51

3:09

93 93,2

ROUND 1

time B B = 38 km/h

71,0

80

SPRINT

time A A = 42 km/h


note

distance

itinerary

(km) ROUND 2

FINISH

time B

relative A

relative B

B = 38 km/h

A = 42 km/h

B = 38 km/h

120,1

Perštynské náměstí

16:21

16:39

2:51

3:09

120,2

nám. T.G.Masaryka

16:21

16:39

2:51

3:09

120,4

nám. Žižkovo

16:22

16:40

2:52

3:10

120,9

Poděbradovo náměstí

16:22

16:40

2:52

3:10

121,2

st. Žeranovská

16:23

16:41

2:53

3:11

121,4

st. Drozdovice

16:23

16:41

2:53

3:11

121,7

st. Určická

16:23

16:42

2:53

3:12

121,8

roundabout

16:24

16:42

2:54

3:12

123

st. Za Určickou

16:25

16:44

2:55

3:14

125

Seloutky

16:28

16:47

2:58

3:17

125,1

Seloutky

16:28

16:47

2:58

3:17

127,1

Prostějov – Domamyslice

16:31

16:50

3:01

3:20

128,1

roundabout

16:33

16:52

3:03

3:22

129,9

crossroad

16:35

16:55

3:05

3:25

130,8

crossroad

16:36

16:56

3:06

3:26

131,4

Prostějov

16:37

16:57

3:07

3:27

131,4

st. Kostelecká

16:37

16:57

3:07

3:27

131,9

roundabout

16:38

16:58

3:08

3:28

132,1

roundabout

16:38

16:58

3:08

3:28

132,9

Přikrylovo náměstí

16:39

16:59

3:09

3:29

133

st. Vápenice

16:40

17:00

3:10

3:30

134,2

st. Rejskova

16:41

17:01

3:11

3:31

134,3

Perštynské náměstí

16:41

17:02

3:11

3:32

134,4

nám. T.G.Masaryka

16:42

17:02

3:12

3:32

134,6

nám. Žižkovo

16:42

17:02

3:12

3:32

135,1

Poděbradovo náměstí

16:43

17:03

3:13

3:33

135,4

st. Žeranovská

16:43

17:03

3:13

3:33

135,6

st. Drozdovice

16:43

17:04

3:13

3:34

135,9

st. Určická

16:44

17:04

3:14

3:34

136

roundabout

16:44

17:04

3:14

3:34

137,2

st. Za Určickou

16:46

17:06

3:16

3:36

139,2

Seloutky

16:48

17:09

3:18

3:39

139,3

Seloutky

16:49

17:09

3:19

3:39

141,3

Prostějov – Domamyslice

16:51

17:13

3:21

3:43

142,3

roundabout

16:53

17:14

3:23

3:44

144,1

crossroad

16:55

17:17

3:25

3:47

145

crossroad

16:57

17:18

3:27

3:48

145,6

Prostějov

16:58

17:19

3:28

3:49

145,6

st. Kostelecká

16:58

17:19

3:28

3:49

146,1

roundabout

16:58

17:20

3:28

3:50

146,3

roundabout

16:59

17:21

3:29

3:51

147,1

Přikrylovo náměstí

17:00

17:22

3:30

3:52

147,2

st. Vápenice

17:00

17:22

3:30

3:52

148,4

st. Rejskova

17:02

17:24

3:32

3:54

148,5

Perštynské náměstí

17:02

17:24

3:32

3:54

148,6

Prostějov, nám. T.G.Masaryka

17:02

17:24

3:32

3:54

2. etapa

ROUND 3

time A A = 42 km/h

29


ušlechtilý sýr GRAN MORAVIA koupíte v obchodních řetězcích, v prodejnách sítě COOP a v síti prodejen la FORMAGGERIA GRAN MORAVIA. www.laformaggeria.cz

italská recept ur

a

české mléko ruční výroba

30

www.granmoravia.cz


31


32

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

231

m 0 200 199 0 km

Cíl

400

Start

600

800

3. etapa / 9.7.2011 / Šternberk – Šumperk


Časový plán 3. etapy / start 11:00 note

distance

itinerary

(km)

time A

time B

relative A

relative B

A = 40 km/h

B = 38 km/h

A = 40 km/h

B = 38 km/h

0,0

Šternberk - Horní náměstí

11:00

11:00

0:00

0:00

official start

1,0

Šternberk

11:01

11:00

0:01

0:01

2,0

Šternberk – Krákořice

11:03

11:03

0:03

0:03

3,0

crossroad

11:04

11:04

0:04

0:04

4,3

Komárov

11:06

11:06

0:06

0:06

4,4

crossroad

11:06

11:06

0:06

0:06

8,6

Paseka

11:12

11:13

0:12

0:13

8,8

crossroad

11:13

11:13

0:13

0:13

9,3

Paseka Sanatorium

11:13

11:14

0:13

0:14

11,0

crossroad

11:16

11:17

0:16

0:17

GPM

SPRINT

GPM

GPM

GPM

12,5

Sovinec vrchol

11:18

11:19

0:18

0:19

13,5

Sovinec

11:20

11:21

0:20

0:21

14,7

crossroad

11:22

11:23

0:22

0:23

16,2

crossroad

11:24

11:25

0:24

0:25

22,0

crossroad

11:33

11:34

0:33

0:34

22,6

Stránské

11:33

11:35

0:33

0:35

24,4

crossroad

11:36

11:38

0:36

0:38

25,5

crossroad

11:38

11:40

0:38

0:40

26,5

Rýmařov

11:39

11:41

0:39

0:41

27,2

třída Hrdinů – chemická čistírna

11:40

11:42

0:40

0:42

27,3

crossroad

11:40

11:43

0:40

0:43

28,5

st. Revoluční

11:42

11:45

0:42

0:45

29,0

st. Opavská

11:43

11:45

0:43

0:45

29,1

st. Rudé Armády

11:43

11:45

0:43

0:45

33,3

Dolní Moravice

11:49

11:52

0:49

0:52

33,5

crossroad

11:50

11:52

0:50

0:52

35,5

crossroad

11:53

11:56

0:53

0:56

37,5

crossroad

11:56

11:59

0:56

0:59

44,5

Hvězda – autobusová zastávka

12:06

12:10

1:06

1:10

44,5

Karlova Studánka

12:06

12:10

1:06

1:10

48,7

Lyra – u rozcestníku

12:13

12:16

1:13

1:16

52,3

Vidly

12:18

12:22

1:18

1:22

52,4

crossroad

12:18

12:22

1:18

1:22

54,8

Vidly – parkoviště

12:22

12:26

1:22

1:26

58,7

Bělá pod Pradědem-Bělá

12:28

12:32

1:28

1:32

60,2

Běla pod Pradědem-Domašov

12:30

12:35

1:30

1:35

62,5

crossroad

12:33

12:38

1:33

1:38

66,1

Bělá pod Pradědem-Adolfovice

12:39

12:44

1:39

1:44

67,4

Jeseník

12:41

12:46

1:41

1:46

68,2

st. Šumperská

12:42

12:47

1:42

1:47

69,5

crossroad - bridge

12:44

12:49

1:44

1:49

st. Rejvízká

12:45

12:50

1:45

1:50

70,5

Dětřichov

12:45

12:51

1:45

1:51

77,3

Rejvíz – parkoviště

12:55

13:02

1:55

2:02

80,4

Rejvíz

13:00

13:06

2:00

2:06

70 GPM

3. etapa

START

33


note

distance

itinerary

3. etapa

(km)

13:14

2:07

2:14

85,4

crossroad

13:08

13:14

2:08

2:14

88,5

crossroad

13:12

13:19

2:12

2:19

89,5

railway crossing

13:14

13:21

2:14

2:21

Zlaté Hory-Ondřejovice

13:16

13:23

2:16

2:23

95,1

Mikulovice

13:22

13:30

2:22

2:30

95,7

crossroad

13:23

13:31

2:23

2:31

95,8

railway crossing

13:23

13:31

2:23

2:31

95,9

crossroad - bridge

13:23

13:31

2:23

2:31

96,1

railway crossing

13:24

13:31

2:24

2:31

96,2

crossroad

13:24

13:31

2:24

2:31

99,6

Mikulovice-Široký Brod

13:29

13:37

2:29

2:37

104,2

Písečná

13:36

13:44

2:36

2:44

104,3

crossroad

13:36

13:44

2:36

2:44

railway crossing

13:40

13:48

2:40

2:48

Jeseník

13:43

13:52

2:43

2:52

st. Bezručova

13:45

13:53

2:45

2:53

110,1

bridge

13:45

13:53

2:45

2:53

110,5

roundabout

13:45

13:54

2:45

2:54

111

Hotel Slovan

13:46

13:55

2:46

2:55

111,1

Masarykovo náměstí

13:46

13:55

2:46

2:55

111,3

st. Tyršova

13:46

13:55

2:46

2:55

111,5

st. Gogolova

13:47

13:56

2:47

2:56

112,5

st. Lipovská

13:48

13:57

2:48

2:57

112,8

railway crossing

13:49

13:58

2:49

2:58

113,5

Lipová-lázně

13:50

13:59

2:50

2:59

railway crossing

13:51

14:00

2:51

3:00

114,5

crossroad

13:51

14:00

2:51

3:00

117,5

crossroad

13:56

14:05

2:56

3:05

121,6

Ramzová

14:02

14:12

3:02

3:12

Hotel Neubauer

14:04

14:14

3:04

3:14

123,8

Ostružná

14:05

14:15

3:05

3:15

124,3

railway crossing

14:06

14:16

3:06

3:16

127,1

railway crossing

14:10

14:20

3:10

3:20

128,7

Branná

14:13

14:23

3:13

3:23

131,7

railway crossing

14:17

14:27

3:17

3:27

133,8

Nové Losiny

14:20

14:31

3:20

3:31

134

crossroad

14:21

14:31

3:21

3:31

139

Jindřichov – parkoviště

14:28

14:39

3:28

3:39

139,2

Přemyslov

14:28

14:39

3:28

3:39

142,1

Loučná nad Desnou

14:33

14:44

3:33

3:44

142,2

railway crossing

14:33

14:44

3:33

3:44

142,3

crossroad

14:33

14:44

3:33

3:44

146,6

railway crossing

14:39

14:51

3:39

3:51

146,7

crossroad

14:40

14:51

3:40

3:51

151,1

Velké Losiny

14:46

14:58

3:46

3:58

110

114

34

relative B B = 38 km/h

13:07

109,2

GPM

relative A A = 40 km/h

Zlaté hory-Dolní Údolí

107

GPM

time B B = 38 km/h

85,2

91

SPRINT

time A A = 40 km/h

123


note

distance

itinerary

(km)

GPM

ROUND 2

ROUND 3

FINISH

relative A

relative B

A = 40 km/h

B = 38 km/h

151,6

crossroad

14:47

14:59

3:47

3:59

156,2

Žárová

14:54

15:06

3:54

4:06

158,8

Žárová – lesní cesta

14:58

15:10

3:58

4:10

160,5

Pusté Žibřidovice

15:00

15:13

4:00

4:13

161,5

crossroad

15:02

15:15

4:02

4:15

164,8

railway crossing

15:07

15:20

4:07

4:20

164,9

crossroad

15:07

15:20

4:07

4:20

165,5

Potůčník

15:08

15:21

4:08

4:21

166,2

railway crossing

15:09

15:22

4:09

4:22

167

railway crossing

15:10

15:23

4:10

4:23

167,5

Hanušovice

15:11

15:24

4:11

4:24

168,3

crossroad

15:12

15:25

4:12

4:25

168,5

railway crossing

15:12

15:26

4:12

4:26

168,8

crossroad

15:13

15:26

4:13

4:26

169,7

crossroad

15:14

15:27

4:14

4:27

172,1

Kopřivná

15:18

15:31

4:18

4:31

175

Kopřivná – plácek vpravo malý

15:22

15:36

4:22

4:36

178

Bratrušov

15:27

15:41

4:27

4:41

Šumperk – Mycí centrum

15:33

15:48

4:33

4:48

183

st. Bratrušovská

15:34

15:48

4:34

4:48

183,8

st. J. z Poděbrad

15:35

15:50

4:35

4:50

184,1

nám. Republiky

15:36

15:50

4:36

4:50

184,6

st. Lužickoskosrbská

15:36

15:51

4:36

4:51

náměstí Míru

15:37

15:52

4:37

4:52

185,6

st. Radniční

15:38

15:53

4:38

4:53

186,2

st. M.R. Štefánika

15:39

15:54

4:39

4:54

187,8

st. Jesenická

15:41

15:56

4:41

4:56

188,8

st. Zábřežská

15:43

15:58

4:43

4:58

189,1

st. Langrova

15:43

15:58

4:43

4:58

189,3

st. Lužickosrbská

15:43

15:58

4:43

4:58

189,6

náměstí Míru

15:44

15:59

4:44

4:59

190,2

st. Radniční

15:45

16:00

4:45

5:00

190,8

st. M.R. Štefánika

15:46

16:01

4:46

5:01

192,4

st. Jesenická

15:48

16:03

4:48

5:03

193,4

st. Zábřežská

15:50

16:05

4:50

5:05

193,7

st. Langrova

15:50

16:05

4:50

5:05

193,9

st. Lužickosrbská

15:50

16:06

4:50

5:06

194,2

náměstí Míru

15:51

16:06

4:51

5:06

194,8

st. Radniční

15:52

16:07

4:52

5:07

195,4

st. M.R. Štefánika

15:53

16:08

4:53

5:08

197

st. Jesenická

15:55

16:11

4:55

5:11

198

st. Zábřežská

15:57

16:12

4:57

5:12

198,3

st. Langrova

15:57

16:13

4:57

5:13

198,5

st. Lužickosrbská

15:57

16:13

4:57

5:13

198,8

Šumperk, náměstí Míru

15:58

16:13

4:58

5:13

182,5

ROUND 1

time B B = 38 km/h

185

3. etapa

GPM

time A A = 40 km/h

35


36


ALCYON 622 š špice: nerez vváha páru: 1590 g

SAW 38, SAW 50 kola s celokarbonovými galuskovými ráfky váha páru: 1270 g

ALCYON 622 špice: Al - RX 4500 váha páru: 1560 g Uvedené ceny jsou včetně DPH REMERX s.r.o. 763 21 Slavičín | Průmyslový areál č. e. 0248 7 tel.: +420 577 310 023 | +420 577 341 918 fax: +420 577 343 138 e-mail: remerx@remerx.cz www.remerx.cz | www.remerx-rims.com

37


38 190 327

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

m 0 200 267 0 km

CĂ­l

400

Start

600

800

1000

4. etapa / 10.7.2011 / olomouc - olomouc


Časový plán 4. etapy / start 11:00 note

distance

itinerary

(km) START

A = 42 km/h

B = 40 km/h

A = 42 km/h

B = 40 km/h

Olomouc, Horní náměstí před Radnicí

11:00

11:00

0:00

0:00

11:00

11:00

0:00

0:00

0,5

st. Zámečnická

11:00

11:00

0:00

0:00

1,4

st. Dobrovského

11:02

11:02

0:02

0:02

1,8

st. Komenského

11:02

11:02

0:02

0:02

2,1

st. Pasteurova

11:03

11:03

0:03

0:03

2,1

underpass

11:03

11:03

0:03

0:03

2,1

railway crossing

11:03

11:03

0:03

0:03

2,3

st. U Podjezdu

11:03

11:03

0:03

0:03

2,7

st. Pavlovická

11:03

11:04

0:03

0:04

3,5

st. Chválkovická

11:05

11:05

0:05

0:05

4,5

st. Šternberská

11:06

11:06

0:06

0:06

5

Týneček

11:07

11:07

0:07

0:07

8,4

Dolany

11:12

11:12

0:12

0:12

10

crossroad

11:14

11:15

0:14

0:15

11

Bělkovice Lašťany

11:15

11:16

0:15

0:16

14,1

Véska

11:20

11:21

0:20

0:21

16,6

Horní Bouda

11:23

11:24

0:23

0:24

20,1

Jívová

11:28

11:30

0:28

0:30

26,5

Domašov nad Bystřicí

11:37

11:39

0:37

0:39

28,6

crossroad

11:40

11:42

0:40

0:42

30,5

Hraničné Petrovice

11:43

11:45

0:43

0:45

crossroad

11:44

11:46

0:44

0:46

35,9

Šternberk-Těšíkov

11:51

11:53

0:51

0:53

38,4

Lipina

11:54

11:57

0:54

0:57

crossroad

11:55

11:58

0:55

0:58

39,5

sjezd Ecce homo

11:56

11:59

0:56

0:59

43,4

Šternberk

12:02

12:05

1:02

1:05

43,4

st. Opavská

12:02

12:05

1:02

1:05

43,8

st. Svatoplukova

12:02

12:05

1:02

1:05

44,2

st. Sadová

12:03

12:06

1:03

1:06

45

st. Jivavská

12:04

12:07

1:04

1:07

45,1

roundabout

12:04

12:07

1:04

1:07

45,5

st. Nádražní

12:05

12:08

1:05

1:08

45,7

st. Věžní

12:05

12:08

1:05

1:08

46,4

st. Uničovská

12:06

12:09

1:06

1:09

st. Dlouhá

12:07

12:10

1:07

1:10

48,1

Lužice

12:08

12:12

1:08

1:12

50,5

Hnojice

12:12

12:15

1:12

1:15

53,7

Žerotín

12:16

12:20

1:16

1:20

56,5

Pňovice

12:20

12:24

1:20

1:24

57,4

Pňovice

12:22

12:26

1:22

1:26

67,8

Chomoutov – Hostinec

12:36

12:41

1:36

1:41

71,4

Olomouc

12:42

12:47

1:42

1:47

st. Lazecká

12:42

12:48

1:42

1:48

47

SPRINT

relative B

st. Opletalova

39

SPRINT

relative A

0,4

31 GPM

time B

72

4. etapa

GPM

0

time A

39


note

distance

itinerary

4. etapa

(km)

ROUND 1

40

time A

time B

relative A

relative B

A = 42 km/h

B = 40 km/h

A = 42 km/h

B = 40 km/h

72,1

roundabout

12:43

12:48

1:43

1:48

72,8

crossroad

12:44

12:49

1:44

1:49

73,2

st. Na střelnici

12:44

12:49

1:44

1:49

74,2

st. Dobrovského

12:46

12:51

1:46

1:51

74,9

st. Komenského

12:47

12:52

1:47

1:52

75,1

st. Pasteurova

12:47

12:52

1:47

1:52

75,5

st. U Podjezdu

12:47

12:53

1:47

1:53

76,7

st. Pavlovická

12:49

12:55

1:49

1:55

76,9

st. Chválkovická

12:49

12:55

1:49

1:55

77,3

crossroad

12:50

12:55

1:50

1:55

78,2

st. Švabinského

12:51

12:57

1:51

1:57

79,5

st. Kopecká

12:53

12:59

1:53

1:59

80,1

Samotišky

12:54

13:00

1:54

2:00

80,2

roundabout

12:54

13:00

1:54

2:00

82,3

Svatý Kopeček

12:57

13:03

1:57

2:03

84,4

Lošov

13:00

13:06

2:00

2:06

84,9

Fialova stezka

13:01

13:07

2:01

2:07

87,4

Velká Bystřice

13:04

13:11

2:04

2:11

88,2

Velká Bystřice

13:06

13:12

2:06

2:12

89,7

Bukovany

13:08

13:14

2:08

2:14

91,3

crossroad

13:10

13:16

2:10

2:16

91,9

Bystrovany

13:11

13:17

2:11

2:17

92,7

roundabout

13:12

13:19

2:12

2:19

93,2

roundabout

13:13

13:19

2:13

2:19

93,8

Olomouc

13:14

13:20

2:14

2:20

94,1

st. Lipenská

13:14

13:21

2:14

2:21

95

st. Tovární

13:15

13:22

2:15

2:22

95,8

crossroad

13:16

13:23

2:16

2:23

96,1

st. Jeremenkova

13:17

13:24

2:17

2:24

96,2

roundabout

13:17

13:24

2:17

2:24

96,5

crossroad

13:17

13:24

2:17

2:24

97,6

st. Kosmonautů

13:19

13:26

2:19

2:26

98,6

17.listopadu

13:20

13:27

2:20

2:27

98,6

Třída Svobody

13:20

13:27

2:20

2:27

98,7

st. Pavelčákova

13:21

13:28

2:21

2:28

98,9

Horní náměstí

13:21

13:28

2:21

2:28

99,4

st. Opletalova

13:22

13:29

2:22

2:29

99,6

st. Zámečnická

13:22

13:29

2:22

2:29

99,9

st. Dobrovského

13:22

13:29

2:22

2:29

100,6

st. Komenského

13:23

13:30

2:23

2:30

101

st. Pasteurova

13:24

13:31

2:24

2:31

101,2

st. U Podjezdu

13:24

13:31

2:24

2:31

102,4

st. Pavlovická

13:26

13:33

2:26

2:33

102,9

st. Chválkovická

13:27

13:34

2:27

2:34

103,9

st. Švabinského

13:28

13:35

2:28

2:35

104,5

st. Kopecká

13:29

13:36

2:29

2:36


note

distance

itinerary

(km)

time B

relative A

relative B

B = 40 km/h

A = 42 km/h

B = 40 km/h

Samotišky

13:31

13:38

2:31

2:38

105,9

roundabout

13:31

13:38

2:31

2:38

Svatý Kopeček

13:34

13:42

2:34

2:42

110,1

Lošov

13:37

13:45

2:37

2:45

110,6

Fialova stezka

13:38

13:45

2:38

2:45

113,1

Velká Bystřice

13:41

13:49

2:41

2:49

113,9

Velká Bystřice

13:42

13:50

2:42

2:50

115,4

Bukovany

13:44

13:53

2:44

2:53

117

crossroad

13:47

13:55

2:47

2:55

117,6

Bystrovany

13:48

13:56

2:48

2:56

118,4

roundabout

13:49

13:57

2:49

2:57

118,9

roundabout

13:49

13:58

2:49

2:58

119,5

Olomouc

13:50

13:59

2:50

2:59

119,8

st. Lipenská

13:51

13:59

2:51

2:59

120,7

st. Tovární

13:52

14:01

2:52

3:01

121,5

crossroad

13:53

14:02

2:53

3:02

121,8

st. Jeremenkova

13:54

14:02

2:54

3:02

121,8

roundabout

13:54

14:02

2:54

3:02

122,2

crossroad

13:54

14:03

2:54

3:03

123,3

st. Kosmonautů

13:56

14:04

2:56

3:04

124,3

17.listopadu

13:57

14:06

2:57

3:06

124,3

Třída Svobody

13:57

14:06

2:57

3:06

124,4

st. Pavelčákova

13:57

14:06

2:57

3:06

124,6

Horní náměstí

13:58

14:06

2:58

3:06

125,1

st. Opletalova

13:58

14:07

2:58

3:07

125,2

st. Zámečnická

13:58

14:07

2:58

3:07

125,6

st. Dobrovského

13:59

14:08

2:59

3:08

126,3

st. Komenského

14:00

14:09

3:00

3:09

126,4

st. Pasteurova

14:00

14:09

3:00

3:09

126,9

st. U Podjezdu

14:01

14:10

3:01

3:10

128,1

st. Pavlovická

14:03

14:12

3:03

3:12

128,6

st. Chválkovická

14:03

14:12

3:03

3:12

129,6

st. Švabinského

14:05

14:14

3:05

3:14

130,2

st. Kopecká

14:06

14:15

3:06

3:15

131,5

Samotišky

14:07

14:17

3:07

3:17

131,6

roundabout

14:08

14:17

3:08

3:17

133,7

Svatý Kopeček

14:11

14:20

3:11

3:20

135,8

Lošov

14:14

14:23

3:14

3:23

136,3

Fialova stezka

14:14

14:24

3:14

3:24

138,8

Velká Bystřice

14:18

14:28

3:18

3:28

139,6

Velká Bystřice

14:19

14:29

3:19

3:29

141,1

Bukovany

14:21

14:31

3:21

3:31

142,7

Bukovany

14:23

14:34

3:23

3:34

143,3

Bystrovany

14:24

14:34

3:24

3:34

144,1

roundabout

14:25

14:36

3:25

3:36

144,6

roundabout

14:26

14:36

3:26

3:36

4. etapa

105,8 108

ROUND 2

time A A = 42 km/h

41


note

distance

itinerary

4. etapa

(km)

ROUND 3

FINISH

42

time A

time B

relative A

relative B

A = 42 km/h

B = 40 km/h

A = 42 km/h

B = 40 km/h

145,2

Olomouc

14:27

14:37

3:27

3:37

145,5

st. Lipenská

14:27

14:38

3:27

3:38

146,4

st. Tovární

14:29

14:39

3:29

3:39

147,2

crossroad

14:30

14:40

3:30

3:40

147,5

st. Jeremenkova

14:30

14:41

3:30

3:41

147,5

roundabout

14:30

14:41

3:30

3:41

147,9

crossroad

14:31

14:41

3:31

3:41

149

st. Kosmonautů

14:32

14:43

3:32

3:43

150

17.listopadu

14:34

14:45

3:34

3:45

150

Třída Svobody

14:34

14:45

3:34

3:45

150,1

st. Pavelčákova

14:34

14:45

3:34

3:45

150,3

Horní náměstí

14:34

14:45

3:34

3:45

150,8

st. Opletalova

14:35

14:46

3:35

3:46

150,9

st. Zámečnická

14:35

14:46

3:35

3:46

151,3

st. Dobrovského

14:36

14:46

3:36

3:46

152

st. Komenského

14:37

14:48

3:37

3:48

152,1

st. Pasteurova

14:37

14:48

3:37

3:48

152,6

st. U Podjezdu

14:38

14:48

3:38

3:48

153,8

st. Pavlovická

14:39

14:50

3:39

3:50

154,3

st. Chválkovická

14:40

14:51

3:40

3:51

155,3

st. Švabinského

14:41

14:52

3:41

3:52

155,9

st. Kopecká

14:42

14:53

3:42

3:53

157,2

Samotišky

14:44

14:55

3:44

3:55

157,3

roundabout

14:44

14:55

3:44

3:55

159,4

Svatý Kopeček

14:47

14:59

3:47

3:59

161,5

Lošov

14:50

15:02

3:50

4:02

162

Fialova stezka

14:51

15:03

3:51

4:03

164,5

Velká Bystřice

14:55

15:06

3:55

4:06

165,3

Velká Bystřice

14:56

15:07

3:56

4:07

166,8

Bukovany

14:58

15:10

3:58

4:10

168,4

Bukovany

15:00

15:12

4:00

4:12

169

Bystrovany

15:01

15:13

4:01

4:13

169,8

roundabout

15:02

15:14

4:02

4:14

170,3

roundabout

15:03

15:15

4:03

4:15

170,9

Olomouc

15:04

15:16

4:04

4:16

171,2

st. Lipenská

15:04

15:16

4:04

4:16

172,1

st. Tovární

15:05

15:18

4:05

4:18

172,9

crossroad

15:07

15:19

4:07

4:19

173,2

st. Jeremenkova

15:07

15:19

4:07

4:19

173,2

roundabout

15:07

15:19

4:07

4:19

173,6

crossroad

15:08

15:20

4:08

4:20

174,7

st. Kosmonautů

15:09

15:22

4:09

4:22

174,9

17.listopadu

15:09

15:22

4:09

4:22

175,7

Třída Svobody

15:11

15:23

4:11

4:23

175,8

st. Pavelčákova

15:11

15:23

4:11

4:23

Olomouc, Horní náměstí

15:11

15:24

4:11

4:24

176


Thule EuroClassic G6 LED – exkluzivní, stabilní a kapacitně rozšiřitelný nosič. • světla s LED diodami a nadčasový design dávají nosiči výjimečný vzhled. • nosnost až 25 kg na jedno kolo. • Nový vylepšený systém uchycení k tažnému zařízení jednou rukou. • Nový systém sklopení pomocí nožního pedálu pro snadný a pohodlný přístup do kufru. • Držáky rámů umožňující demontáž a snadnou manipulaci se systémem rychlého upevnění pro pohodlné nakládání.

www.thule.com

43


44

Profile for Jan Brychta

Czech Cycling Tour 2011 official book  

7. - 10. 7. 2011 / UCI Europe Tour 2.2.

Czech Cycling Tour 2011 official book  

7. - 10. 7. 2011 / UCI Europe Tour 2.2.

Advertisement