Page 1

www.Facebook.com/BlocEstudiants


2

Continguts

1. Situació de la Facultat de CC.PP i Sociologa (Pàgina 3) 1.1 DAFO sobre l’estat de la Facultat (Pàgina 3-4)

2. El Bloc d’Estudiants (Pàgina 5) 2.1 Propostes (Pàgina 5-7) 2.2 Integrants del Bloc d'Estudiants (Pàgina 8)


3

Situació de la Facultat de CC.PP i Sociologa

El Bloc d'Estudiants hem volgut analitzar la situació de la facultat a través d'un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de la facultat. Hem recollit impressions molt generals i poc extenses perquè considerem que l'objectiu primordial és fer el mateix DAFO però entre el màxim nombre d'estudiants de la facultat possible. Per això un cop acabades les eleccions, si sortim escollits, ens reunirem tots en una aula i analitzarem la situació i com la podem millorar. DEBILITATS 

Poca confiança dels i les estudiants en els representants estudiantils. La situacions viscudes anteriorment en la nostra facultat han dut els i les estudiants a una situació de descontentament cap els seus representats, aquest descontentament d'una forma intrínseca fa minvar la participació dels i les estudiants en la presa de decisions que els hi afecten directament.

Poc respecte democràtic que hi ha a la nostra facultat En l'any anterior la nostra facultat va patir un boicot d’exàmens promogut principalment per l’assemblea de la facultat, aquesta assemblea no va acatar la decisió que havien pres els i les estudiants de la nostra facultat mitjançant un referèndum legítim i democràtic, el resultat del qual, era clar i rotund, no boicotejar els exàmens finals. Unilateralment l’assemblea va decidir fer cas omís i realitzar aquest boicot. Aquest cas és el més flagrant però com aquest hi ha molts altres, el poc respecte que certs col·lectius mostren cap els estudiants i la seves decisions és preocupant i per tant ens comprometen a frenar aquests actes.

FORTALESES 

Els graus i les llicenciatures que estudiem Les nostres carreres són un punt molt fort a tenir en compte, ens permeten analitzar la realitat que estem vivint des de un punt de vista objectiu i madur, això ens permet poder prendre col·lectivament les decisions que considerem encertades, amb uns arguments sòlids i forts.


4

La pluralitat d'idees que trobem a la nostra facultat Al estudiar ciències politiques i sociologia podem trobar una amplia visió, ja sigui en temes polítics, econòmics, socials com també la política estudiantil, aquesta pluralitat d’idees ens fa molt més forts alhora de prendre decisions, que ens pugin afectar directa o indirectament.

AMENACES 

Pocs espais de debat que ens ofereix el deganat Aquest recent any hem començat el curs amb la notícia que el deganat havia clausurat indefinidament la sala d'estudiants, un espai de reunió per col·lectius d'estudiants i que facilitava la mobilització, l'excusa són obres de reforma. A més, s'ha endurit la normativa per demanar aules per reunir-nos i tot plegat minimitza els espais de debat i activisme que es podrien utilitzar. Volem denunciar aquest fet i fer els possibles per recuperar els espais que ens pertoquen.

Agressivitat del deganat cap als i les estudiants Amb actes com l'any passat que el deganat va tenir la indecència d'aprovar actes vitals per la facultat a la junta de facultat sense la presència dels juntaris estudiants, tot hi saber que estaven a fora i en breus entraven. És per això que considerem l'actitud del deganat poc democràtica i equiparable a la de l'Assemblea de facultat. També ens han demostrat múltiples vegades intents d'interferir en els assumptes representatius dels estudiants.

OPORTUNITATS 

La forta influència que podem arribar a tenir al campus (mobilitzacions...) Som plenament conscients que la nostra facultat té un gran poder dintre del campus per això hem de ser responsables de les nostres accions i saber argumentar amb força i cohesió ja que som un referent en el nostra campus i al global de les universitats públiques catalanes.

Possibilitats de col·laboració amb les juntes d'altres facultats. Un dels nostres objectius és mantenir contacte directe amb el màxim de juntes possibles per així poder augmentar la força dels estudiants en la nostre Universitat i dur a terme accions col·lectives amb més força i implicació.


5

El Bloc d’Estudiants

El Bloc d’Estudiants el formem alumnes des de 1r fins a 4t de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB. Principalment, som un grup de persones molt diferents que hem trobat un eix d'interessos conjunt respecte el funcionament de la nostra facultat. A més, l'any passat la majoria de nosaltres vàrem ésser Delegats, Juntaris, vàrem participar de l’Assemblea o vam estar implicats en les mobilitzacions. Així, ens hem reunit amb la finalitat d'arribar a representar la veu de tots aquells estudiants que se senten llunyans respecte a totes aquelles decisions que es prenen a la facultat, que no deixen de repercutir-nos a tots, però que, tot i així, hi tenen la seva opinió i volen ésser escoltats. Aquest objectiu de buscar el màxim consens de les classes el portarem a terme garantint i ampliant les capacitats dels delegats i, per tant, de la veu de les classes en contra de la dels propis Juntaris o de representants no escollits en eleccions que passaran a ser actors supeditats a la veu de les classes. En l'època difícil i dura que està vivint la nostra universitat, creiem i subratllem la importància de la unió de tots els i les estudiants per tal de combatre les injustícies que patim i dotar de força el moviment estudiantil dins de la facultat.

Propostes

Dins del conjunt de propostes del Bloc n’hem presentat un total de 13 per dur a terme a més del compromís d’obrir un procés de debat entre tots els i les estudiants després de les eleccions a la Junta per tal d’ampliar-les i garantir el Bloc com una eina al servei dels estudiants.


6

1- Donar més representativitat a les classes, a través de la reforma dels estatuts del Consell d'Estudiants per facilitar la legitimitat de les decisions preses pels i les estudiants de la nostre

facultat.

2- Enfortir la figura del Delegat/da, entenem que ha de ser la figura principal de representació dels estudiants amb mecanismes i eines per que realment siguin el vincle directe entre les classes, la junta i les assemblees.

3- Enfortir la figura del Consell d'Estudiants, com a element de trobada de les diferents sensibilitats de la facultat. En tot cas, deslligat de l'equip de deganat a través del becari de la facultat. Entenem que aquesta eina ha d'estar exclusivament lligada als estudiants.

4- Garantir els espais de participació estudiantil, donat que el deganat ha tancat el local d'estudiants indefinidament.

5- Denunciar i combatre la reducció de la despesa, dins de la nostre facultat però també dins del conjunt de la universitat pública.

6- Donar suport i promoure la mobilització dels estudiants, per defensar el model d'universitat que volem dins d'un sistema social d'Estat del Benestar i sempre amb el principi bàsic de democràcia dins de la facultat. Tots els estudiants hem de ser partícips de les accions que duem a terme pel nostre bé comú. De la mateixa manera, quan es tracti de mobilitzacions en l'àmbit de la facultat, es pretén garantir la reflexió i la decisió vinculant dels alumnes de la facultat. En tots els casos, vetllar perquè tots els estudiants estiguin informats sobre les accions que es duran a terme, tan fora com dintre de la facultat.

7- Buscar una solució a la massificació a les aules, davant dels casos que ens arriben de classes amb estudiants sense lloc dins de les aules, seminaris amb una capacitat excessiva i, en tot cas, una implementació incorrecta del Pla Bolonya.


7

8- En contra d'una reforma universitària imminent que minimitzi encara més el poder de decisió de l'estudiant, blindar la facultat a través de posicionaments explícits de la junta i dels altres òrgans representatius de la facultat.

9- Revisar i adaptar el treball de fi de grau, per que acompleixi les condicions necessàries per a la seva realització donat que els recursos per implantar-lo són clarament insuficients.

10- Trobar una solució per millorar el Wifi de la facultat, doncs tenim una connexió d'Internet del tot tribal que dificulta l'entrada de les noves tecnologies dins de les aules.

11- Adaptar la facultat a possibles alumnes amb discapacitats, ficant rampes, codis braille a les portes de l'aula i tot l'equipament necessari per alumnes amb dificultats.

12- Demanar transparència per sobre de tot, per tal d'obrir les juntes de la facultat i evitar situacions fraudulentes com l'aprovació d'actes amb el desconeixement dels estudiants o dels seus representants així com amb el referent als pressupostos de la facultat, absents a la web de la facultat. De la mateixa manera, garantir la transparència ens els altres òrgans decisoris que ens puguin afectar.

13- Obrir un procés entre tots, sobre noves propostes pel Bloc d'Estudiants. Una vegada finalitzades les eleccions, gestionar un debat obert per elaborar propostes per canviar la facultat entre tots. Aquestes propostes es podrien fer a través del sistema DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats de la nostre facultat). Entre tots construirem la facultat que volem!

14- Utilitzar el Campus Virtual per fer Referèndums. Recentment la Universitat va aprovar una mesura perquè els estudiants dins del campus virtual tinguem un espai de debat i on poder fer referèndums de forma transparent i segura, volem utilitzar aquesta eina per les qüestions vitals i per fer legítim l'activisme dels estudiants.


8

Integrants del Bloc d'Estudiants:

1- Ferran Coll Sol 2- Anna Llorens Guilleumes 3- Arnau Sanz Ardany 4- Paloma Pedreirza Euzalde 5- Jan Bosch de Doria 6- Júlia Ontañón Benguerel 7- Izzat Haykal Al-Khatib 8- Patricia Sánchez Domínguez 9- Sanja Tabasum Rahim Huque 10- Ariadna Martín Payá 11- Albert Charara Ruíz 12- Alfredo Fernández Fernández 13- Marco Sebastian Pedrani 14- Mª del Carme Lleó Ribal 15- Alejandro Hernández González

Per acabar us volem demanar la vostre confiança per aquest dijous 29,

Moltes Gràcies!!!

Programa Bloc d'Estudiants  

El Bloc d'Estudiants ens presentem per la Junta de facultat. Ens vols conèixer?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you