Page 1

INFORMASJON

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås

Nr. 7 ž Desember 2019 ž 62. årgang

Himmelbarn Himmelbarn fra Betlehem kjærlighetens kilde fyll hjertene med godhet så vi varmer vår neste skap livsmot i sjelen så vi blir sterke spre gnister av glede over oss så vi omfavner livet vi lener oss mot deg møter livet med forventning Tove Houck


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon

Kontor for Holmestrand kirkelige fellesråd er nå på Herredshuset i Hof. Kontaktopplysninger finnes nedenfor. Alle henvendelser om gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrig drift rettes hit. Det samme gjelder forespørsel om bruk av kirkene til f. eks konserter. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn; for gjensidig informasjon, avtale samtaler eller møter e.l. Nærmere opplysninger står i oversikten under.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Adr: Hofslundveien 5, 3090 Hof Tlf: 33 06 40 50 E-post: post.holmestrand@kirken.no Sekretær: Hilde Beate Backe Kontorets åpningstider: Tirsdag 12:00-15:00; onsdag-fredag 09:00-13:00 Bankkonto: 1638.17.70706 Organisasjonsnr.: 976 990 552 HOF, EIDSFOSS OG VASSÅS SOKN Kontaktopplysninger: Se Kirkekontoret. Facebook: «kirkene i Hof» Bankkontonr 1506.05.12490 Organisasjonsnr.: 920 171 265 Økonomiansvarlig: Mona Lofsberg Roso Mobil: 992 82 305 e-post: mr787@kirken.no Rådsledere: Holmestrand kirkelige fellesråd Leder ikke valgt da bladet ble trykket. Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Andreas Barth Mobil: 418 10 007 Epost: andreas@farmorhuset.no Dåp meldes kirkekontoret senest 2 uker i forveien, slik at tid for dåpssamtale kan avtales. Vigsel meldes i god tid.

2

Ansatte: Sokneprest: Knut Skjeldal Mobil: 959 43 200 Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Øivind Eismann Mobil: 900 84 922 Epost: oe273@kirken.no Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no Diakon: Hege Pytte Mobil: 995 26 277 Epost: hp947@kirken.no Trosopplærer:Jan Baroi Mobil: 951 32 035 Epost: jb284@kirken.no Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no Ta direkte kontakt med den enkelte ansatte etter behov

Gaver til menighetsbladet: Kontonummer: 2515.20.25729


Juletradisjoner Så er vi nok en gang kommet et stykke ut i desember; i adventstiden som det nå heter i kirkeårskalenderen. For mange er dette en travel periode, der mengden av gjøremål ikke stemmer over ens med tilmålt tid. Det kan skape både frustrasjon og fortvilelse. Samtidig er det meningsfullt og trivelig med de ulike forberedelsene. For det er jo summen av de mange små og store ting vi gjør som skaper den rette julestemningen. Derfor er det viktig med gode juletradisjoner. Og de fleste tenker seg godt om før man gjør endringer på dette. Advents- og juletiden er travel også for oss i Kirken. Det er mye som skal forberedes og gjennomføres, og det merkes for både ansatte og frivillige medarbeidere. Samtidig gleder vi oss veldig til å komme i gang med våre juletradisjoner! En av dem er gudstjenestene på julaften. Da er alle tre kirkene våre i bruk – den ene dagen i året. For prest og organist betyr tre gudstjenester på rappen at vi har stramt tidsskjema for å rekke rundt. Men det er fantastisk å oppleve hvordan alle kirkene fylles opp; en etter en. For noen år tilbake ble det bestemt å veksle tidspunkt mellom Eidsfoss og Vassås kirker for gudstjenestene på julaften; med annethvert år kl. 13.00 og kl. 14.30. Etter å ha prøvd dette noen år, ser vi at det skaper en god del forvirring og spørsmål. Vi velger derfor nå å gå fast tilbake til den gamle fordelinga: Vassås kirke kl. 13.00, Eidsfoss kirke kl. 14.30 og Hof kirke kl. 16.00.

I fjor hadde vi en nyvinning på planen: Gudstjeneste på romjulssøndag i Eidsfoss kirke. Vi var spente på dette, men det ble sannelig en fin gudstjeneste. Derfor prøver vi igjen også i år. Når det gjelder nyttårsdagene, lener vi oss på våre gode naboer. I Sande kirke er det midnattsmesse på nyttårsaften, mens det er felles kveldsgudstjeneste i Botne kirke nyttårsdag. Første søndag etter nyttår har vi som vanlig gudstjeneste og juletrefest på Menighetshuset. Her endrer vi nå tidspunktet til kl. 11.00. Dermed unngår vi direkte sammentreff med juletrefesten i Vassås; noe som har gitt en del der valgets kval. De med god fest-kondis klarer kanskje to på en dag?! En tradisjon som ikke blir rørt ved, er siste salme på gudstjenestene på julaften. Les hva avtroppende nestleder i menighetsrådet skriver om den saken lenger ute i dette bladet. Jeg er helt enig! Til slutt: Signa advents- og juletid, og velkommen til kirke! Av sokneprest Knut Skjeldal

3


Julehilsen fra biskop Jan Otto

Endelig hjemme

Det er krevende å være på flyttefot. Å skulle bryte opp fra det kjente og vante, bla gjennom boligannonser og gå på visninger, og hele tiden lure på om man vil trives på det nye stedet. Vil barna finne venner, og vil vi etter hvert kunne føle oss hjemme? Mange kjenner seg hjemløse, selv om huset man bor i er aldri så velinnredet og påkostet. Det kan handle om brutte relasjoner eller en følelse av utenforskap i egen familie eller vennekrets, eller en lengsel etter fellesskap og tilhørighet. Juleevangeliet forteller om en boligsøkende Gud, en Gud som søker fellesskap. I den totusenårige beretningen fra Lukasevangeliet hører vi at det «var ikke husrom for dem», og derfor ble Guds Sønn født i en stall og svøpt og lagt i en krybbe. Og i Juledagens evangelium står det at «han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham». Han fikk en miserabel mottakelse. Men det er slik Gud gjør sin entré i verden. Han gjør det enkleste rom til et hellig sted. Denne fortellingen har gitt håp og trøst til mange hjemløse og tent lys i mørket for millioner av redde og ensomme mennesker under ulike himmelstrøk.

4

Det var ikke i kongens palass vismennene fant det nyfødte barnet. Gud var ikke å finne der det kanskje var mest nærliggende å lete. Han kommer til oss som en uventet gjest. I den greske teksten til Johannes-

evangeliet står det at Ordet «slo opp sitt telt» hos oss. Om det var denne julen han ble født, måtte vi kanskje lete etter ham i en av de mange flyktningeleirene. I et telt blant de mange millionene som leter etter en bolig i eget land, eller blant de mange som fortvilet har lagt ut på en farefull ferd mot en ny framtid. Både hos Lukas og Johannes er det himmelens og jordens skaper det fortelles om. Gjeterne opplevde at himmelens herlighet lyste om dem, og englene forkynte en stor glede for hele folket. En frelser var født, og tegnet var et barn som var svøpt og lå i en krybbe. I en verden fylt av hat og krig og angst og nød, blir Gud en av oss. Han søker fellesskap med oss mennesker akkurat slik vi har det. Med mennesker i uro og på flukt vil Gud dele telt. Han leter ikke etter pent møblerte hjem, for selv de luneste hjem kan mangle hjertevarme. Også velfylte boliger kan være preget av tomhet. Men Gud ser vår nød og kjenner vår lengsel. Ingen adresse er for dårlig eller for fin for Jesus. Selv i de enkleste hjem er det plass nok for Gud. Han vil være til stede med lys og varme. Der han finner hjerterom, tar han bolig. Juleevangeliet handler om å tro og ta imot. Når Gud får bo i våre hjerter, da er vår lengsel endelig hjemme. Da har vår tro funnet sin skatt. Jan Otto Myrseth, biskop


Nytt menighetsråd Noen kommer, noen går . . . Gammelt og nytt menighetsråd hadde i november en felles samling. Noen går ut av rådet etter å ha bidratt med sin innsats i perioden som nå er over. Etter valget i høst er det noen fortsetter, og andre igjen er «nyvalgte». Her er vårt nye menighetsråd, medlemmer og vara (v):

F. v.: Anne-Grethe Foss Lia (v), Tora Helene Flo Kjennerud (v), May Britt Haslestad (v), Karen-Signe Zimmermann, Hans Arne Rønningen, Ragnhild Charlotte Brotnow, Randi Haavik (v), Ben Rune Kulleseid, Bjørg Else Wallumrød, Line Vettestad, Andreas Barth (leder), sokneprest Knut Skjeldal. Ikke til stede: Inger Lise Nordby og Liv Åshild Gausdal (v).

Det «gamle» menighetsrådet:

F. v.: Sokneprest Knut Skjeldal, Elisabeth Brekkedalen, Hans Arne Rønningen, Ole Gunnar Green, Mona Lofsberg Roso, Randi Haavik, May Britt Haslestad, Johan Peter Schwartz, Tove Næss Grønseth. Ikke til stede: Inger Lise Skår Hanto.

5


Presentasjon av nye medarbeidere Ny økonomiansvarlig Mona Roso er den nye økonomiansvarlige i staben vår, og har vært på plass siden 1. oktober i år. Mona vil til daglig sitte på Herredshuset i Hof, men vil også være i Sande ved behov. Mona bor i Sundbyfoss, og der har hun bodd siden 1976 med unntak av noen år da hun studerte og jobbet i Oslo, så hun er en ekte «Hoffing». Mange av familiemedlemmene bor også i kommunen. Hun har mann og to barn. Datteren, Amanda, er 23 år og bor i Oslo, der hun går lektorstudiet, og sønnen August på 17 år bor hjemme og går yrkesfag på Sande videregående skole. Mange har nok sett Mona tidligere da hun i en periode på fire år har vært i Hof menighetsråd, der hun de to siste årene har vært leder. I november gir hun stafettpinnen videre til et nytt menighetsråd. Det å bli kjent med menigheten og staben ved å være i menighetsrådet gjorde at hun fikk lyst til å søke jobben som økonomiansvarlig. Mona har bred bakgrunn fra regnskapsføring, økonomi og innkjøp i flere bedrifter i Holmestrand, men da hun nå kom til oss, var det fra Kirkens Bymisjon i Drammen, Kongsberg og Hønefoss der hun jobbet som controller/avdelingsleder økonomi.

Mona har et brennende engasjement for nærmiljøet, bygda, kommunesammenslåingen, menighetslivet og kirkene våre. Hun ønsker flere aktive i menighetslivet, og det at vi blir en større kommune, ser hun positivt på. Det vil bety flere tilbud og muligheter med flere bekjentskaper på tvers av bygda. Mona fryder seg over å jobbe i egen kommune og gleder seg til at vi i Sande, Holmestrand og Hof er samlet i en felles kommune fra 2020.

Ny diakon

6

Hege Pytte begynte som diakon i Holmestrand og Sande 1. oktober. Hun skal jobbe 50 % opp mot institusjonene, 30 prosent opp mot frivillige og 20 % med sorg/sorggrupper. Dette er en grov skisse pr. nå, og det kan bli noe endringer underveis, forteller hun oss.

Hege vokste opp på småbruket Månheim i den lille bygda Undheim på Jæren. Der deltok hun på søndagskole, og gikk senere i kor og i ungdomsgruppa. Til tross for at hun hadde bestemt seg for at hun ikke skulle ha en bonde (eller stort hus), falt hun pladask for Ole, en bonde fra


Hvittingfoss. De giftet seg og fikk to jenter som nå er voksne. Det er en allsidig erfaring vår nye diakon har. Første jobben, utenom luking og stenplukking hjemme på Månheim, var jordbærplukking. Deretter har hun jobbet i butikker, kontor, pleie- og omsorg, sosialkontor og som diakon i Sandsvær og i Tønsberg Domkirke. Hun er spesielt glad for årene i pleie- og omsorgstjenesten, både i Hvittingfoss som pleiemedhjelper og i psykiatrien, hvor hun jobbet som miljøterapeut ved Kongsberg DPS, døgnposten og ved ARA, seksjon for avgiftning i Drammen. Erfaringen derfra lærte henne mye, og hun gir uttrykk for at de gode samtalene og konstruktive tilbakemeldinger hun fikk fra gode kolleger, er noe hun i dag ser tilbake på med stor takknemlighet. Hun er også svært glad for tiden i Tønsberg Domkirke. Hun forteller at hun møtte mange fantastiske mennesker og hadde dyktige kolleger. Hun har ikke oversikt over alt som skjer

ennå, men sier at hun er imponert over flere av de aktivitetene hun har oppdaget foregår. Videre legger hun til at hun har blitt tatt godt imot og har møtt mange hyggelige mennesker. Hun gleder seg til å bli bedre kjent i distriktet, og har tro på at hun vil trives godt.

Julegudstjenester i 2019 for skole og barnehager i Hof Tirsdag 17. desember har Hof skole sine gudstjenester i Hof kirke kl. 9:00 for A-klassene og kl. 10:15 for B-klassene på barne- og mellomtrinnet. Samme dag er det gudstjeneste i Hof kirke kl. 13:00 for Hof barnehage. Dagen etter, altså onsdag 18. desember, er det gudstjeneste i Eidsfoss kirke kl. 10:00 for Eidsfoss barnehage. Alle disse gudstjenestene er åpne også for andre som ønsker å være til stede.

7


Min salme Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang.

Min salme er «Deilig er jorden». (Salmeboka nr 48).

Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.

Deilig er jorden er julesalmen som betyr aller mest for meg. Når alle reiser seg og siste salme i julegudstjenesten spilles, senker julefreden seg, og jeg fylles med ro og takknemlighet.

Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!

Salmen er skrevet av danske Bernhard Severin Ingemann 1850, og melodien er av Breslau 1842.

Ønsker alle en fredfull julehøytid! Jeg sender stafetten videre til Helene Flo Kjennerud. Hilsen Elisabeth Brekkedalen

Felles juletrefest Søndag 5. januar kl. 11:00 (NB: Merk tidspunkt!) blir det igjen felles juletrefest på Menighetshuset. Vi gjør som vi har gjort foregående år: Innbyr både store og små, gamle og unge, til fest på ettermiddagen den første søndagen i det nye året. Først blir det familiegudstjeneste, der Barnegospel og andre barn i menigheten medvirker. Deretter koser vi oss med julekaker (gjerne medbrakte) og saft/kaffe/te, før det blir juletregang med sang – og noe godt å bite i til slutt. Vi håper på godt oppmøte; slik at dette også virkelig blir en flott jule- og nyttårs fest! Med hilsen Menighetsrådet, Diakonatet og Trosopplæringsutvalget i Hof

8


Gaver til menighetsbladet Bjørg Lofthus Nordseth, Johan Peter Schwartz, Anne-Lise Rikartsen, Else og John Wallumrød, Aud og Arne, Berit Langtangen, Bjørg og Jan Næs, Toril Kristiansen, Anne K. H. Kristiansen, Runhild Næss Gjerstad, Svanhild Stige, Eva Synøve E. Larssen, Aase Kristiansen, Borgny Sundhaug, Audhild Fossdal, Ragnhild Skogen Leikaas, Marit Eriksen, Gerd Nylén, Astrid Elvira Kristensen, V. og Ø. Brekke, Fam. Skjeldal, Jorunn Næs Holmen, H. og A. Andersen, Øistein Auen, Bente og Ragnar, Kjell Håvard Næss, Solveig Svendsen, S. og O., Tor Tømmerås, Marit Skåtan, Karin Damdalen, Marit Eline Solberg, Unni og Per Bjerke, Tove og Jan Erik Kristiansen, Marie Skjeldal, Randi K. Wike, Anne Grete og Arne Grønseth.

Møter Torsdagsmøter Julemøte hos Tor Martin og Marry Westby torsdag 12.des. Kl. 18.00

Møte 16.01 I Peisestua på menighetshuset kl.12.00 Besøk av Jostein Holm som har vært misjonær i Nepal i mange år. Vi spiser lunsj sammen og har god tid til en prat. Møte 13.02 i peisestua på menighetshuset kl. 18.00

Til sammen kr 9.500,-

Alle hjertelig velkommen.

Hjertelig takk for alle gaver!

Arr. Normisjonen og Misjonssambandet. Kirkeringen har møte tirsdag 7. januar kl. 19.00 hos Randi Lindseth og tirsdag 4. februar kl. 19.00 hos Marry Westbye

9


4års-bok!

En fin gjeng fireåringer var først i Hof kirke før de fikk bok og CD ved familiegudstjenesten på Menighetshuset 13.oktober. Det var også «kirkesaft», kaffe og kaker etterpå. Og til slutt full fart i hoppeslott-sklia for både små og store!

10


Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd

KULTURYKIRKEN Holmestrand

Torsdagskonsertene 20 år Konsertprogram våren 2020 (Jubiléet blir markert i 2. halvår 2020.) Tidspunkt: Torsdag 30. januar kl. 19.00. Sted: Vassås kirke. Tittel: «Syng med oss.» Billetter: Kr. 150,- ved inngang. Barn/unge gratis. Torsdagskonsertene har fra tid til annen engasjert publikum i konsertene, og denne kvelden skal virkelig bli publikums egen kveld! Svært mange er glad i å synge; noen heldigvis gjennom å opptre for andre, mens trolig de fleste av oss slipper stemmen løs i enerom på badet. Det blir ingen opptaksprøve for å synge på denne konserten. Så bare kom med den stemmen du har og syng ut slik at vi får en rungende opptakt til Torsdagskonsertenes 20. konsertår!

Det står mer på vårprogrammet, merk deg datoene! Nærmere informasjon kommer i seinere menighetsblad. Tidspunkt: Torsdag 26. mars, kl 19.00. Sted: Eidsfoss kirke. Tittel: Arnstein Roch Øverland med venner. Tidspunkt: Torsdag 28. mai, kl. 19.00. Sted: Efteløt kirke, Sandsvær. Tittel: «Ut på tur».

Vi sees på konsert! Velkommen! 11


Barne- og ungdomsarbeid i Hof HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag 18.00 – 19.30 Barn 2. – 7. klasse Leder: Camilla Andrea Leikaas, 98 45 68 30

SUNBEAMS Hver onsdag 18.00 – 19.30 Menighetshuset («Nystua») Ungdom 13 – 20 år Kontakt: Inger Kathrine Leikaas Bringaker, 93 22 87 65

Sunbeams

Utleie av menighetshuset Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.!

Vi starter opp etter sommerferien den 5. september, og øver onsdager fra 18-19.30 på Menighetshuset i Hof. Vi synger gospel, folkemusikk, viser, salmer og popmusikk. Alle ungdommer fra 13 år som er glad i å synge er velkommen! Kontakt Inger Kathrine Leikaas Bringaker (93 22 87 65) hvis du lurer på noe.

HOF KFUK-KFUM-speidere Alle speidergruppene: Annenhver mandag 18.00 – 19.30 Oppdagere: 2. og 3. klasse Leder: Rune Nordeide, 930 53 822 Stifinnere og Vandrere: 4. til 10. klasse Ledere: Ronny Toft 909 26 297 og Jan-A. Thorsen Rovergruppa har for tiden ingen aktivitet Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, 971 03 562 Hjemmeside: www.hofspeiderne.no

Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom til forskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring Randi 94 82 41 95 eller Ole 99 27 13 89

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 948 24 195 lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller sendes til/leveres på kirkekontoret.

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 1: ca 4. febr. Nr 2: ca 31. mars

12

Stoff levert innen:

8. januar 26. februar


Døpte

Svarstad kirke Vassås kirke Vassås kirke Eidsfoss kirke Hof kirke

Slekters gang 06.10.2019 20.10.2019 20.10.2019 03.11.2019 17.11.2019

Nora Louise Solberg Leonard Flaa-Gremedhin Evelyn Flaa-Gremedhin Hennie Schwartz Kristoffersen Tobias Hansen

Døde

Seremonisted Dødsdato Navn

Hof kirke 26.09.2019 Toril Goverud, f. 1947

Takk Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og hilsener ved Gunnar Nordseth sin bortgang. Bjørg Henning m/familie Ørnulf Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved Anny Kristine Rønnebergs bortgang. Hilsen familien

Andakter på Veset Søndag 22. desember – gudstjeneste med nattverd på dagsenteret Torsdag 9. januar Torsdag 23. januar Torsdag 6. februar Hver gang kl. 11:00 Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!

Kontorlokaler til leie Hof menighetshus Tlf. 992 71 389 13


Julekonsert med Hof hornmusikk Julekonsert med Skibergkoret

Onsdag 18. desember kl. 19.00 i Hof kirke 40 år med julemusikk

Gjesteartist: Ida øverland Eriksen

Torsdag 12. desember kl. 18.00 i Eidsfoss kirke

Fri entré

Gjesteartist: Jonas Nystuen Dirigent: Inga Kjæraas Evensen Medvirkende:

Solfrid Lidén Solheim – piano Øyvind Solheim – bass

Billetter v/inngang: Voksne kr. 150,Barn t.o.m. 16 år gratis Velkommen til en stemningsfull julekonsert!

Vi har ledig plass til en annonsør. NB! Fra gamle Hof kommune.

Redaksjonen ønsker alle Menighetsbladets lesere en riktig god jul!

Dør til dør service

ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: 975 26 915

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

14

VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

anders@auentakst.no www.auentakst.no

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER ORG. 969118416 MVA


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Åpningstider i desember: 13. – 23.12: kl. 9-19 Søndagene 15. og 22.12: kl. 12-19 27., 28, og 30.12: kl. 10-14 Julaften og nyttårsaften: kl. 9-13

15


Velkommen til kirken

Søndag 22.12. - 4. søndag i adventstiden Veset bo og aktivitetssenter kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd Prekentekst: Luk. 1,46-55 Tirsdag 24.12. - JULAFTEN Vassås kirke kl. 13.00 Familiegudstjeneste Eidsfoss kirke kl. 14.30 Familiegudstjeneste Hof kirke kl. 16.00 Familiegudstjeneste Ofring alle steder: Kirkens Nødhjelp Prekentekst alle steder: Luk. 2,1-20 Onsdag 25.12. - Juledag Hof kirke kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste Ofring: Det Norske Misjonsselskap Prekentekst: Joh. 1,1-14 Torsdag 26.12. – Stefanusdagen Vassås kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Julen i ord og toner. Ofring: Blå Kors Norge Prekentekst: Joh. 1,1-14 Søndag 29.12. - Romjulssøndag Eidsfoss kirke kl.11.00 Gudstjeneste. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt. 2,13-15

Onsdag 01.01. – Nyttårsdag Botne kirke kl. 18.00 Fellesgudstjeneste. Prekentekst: Luk. 2,21 Søndag 05.01. - Kristi åpenbaringsdag Hof Menighetshus kl.11.00 Familiegudstjeneste. Juletrefest. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt. 2,1-12 (se egen annonse side 8) Søndag 12.01. - 2. søndag i åpenbaringstiden Hof kirke kl.11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Kirkens bymisjon i Holmestrand Prekentekst: Matt. 3,13-17 Søndag 19.01. – 3.søndag i åpenbaringstiden Vassås kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh. 2, 1-11 Søndag 26.01. - 4. søndag i åpenbaringstiden Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Den norske Israelsmisjon Prekentekst: Luk. 18,35 – 43 Søndag 02.02. – 5. søndag i åpenbaringstiden Hof kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Mark 2,1-12 Søndag. 09.02. - Såmannssøndag Vassås kirke kl.11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Det norske Bibelselskapet Prekentekst: Luk. 8,4-15

NB: Endringer kan forekomme

Søndag 15.12. – 3. søndag i adventstiden Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Kirkekaffe. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt. 11,2-11

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2019 nr 7  

Menighetsblad Hof 2019 nr 7  

Profile for janbaroi
Advertisement