Page 1

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås

Nr. 6 ž Okt. 2018 ž 61. årgang

Nåden Nåden er din dagligdag, hverdagen, det nære. Mennesker å leve med nåden er: å være Nåden er den kjærlighet som ble grunnløst givet. Nåden er den hverdag som binder deg til livet. Nåden er et ord fra Gud over alle dage. Nåden er når alt er tapt å få alt tilbake. Nåden er hver levet dag, hvert tilfeldig møte. Nåden er det levende, som står opp av døde.

Uten håp og uten Gud la`r vi døden råde. Tro og håp og kjærlighet får vi kun av nåde. Johannes Møllehave


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon

Generell trefftid på tirsdager og torsdager utgår fra 01.05.2018. Alle generelle henvendelser skjer til Holmestrand kirkekontor, som har samlet ansvar for drift og koordinering av Kirkelig Fellesråds oppgaver. Dette gjelder også kirkelige handlinger som dåp og vigsel, som må meldes til kontoret så tidlig som mulig. Det samme gjelder forespørsel om bruk av kirkene, til f.eks. konserter. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte som har base i Hof (se nedenfor), for gjensidig informasjon, avtale samtaler og møter m.v.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Havnegt. 7, 3080 Holmestrand. Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59 Epost: post.holmestrand@kirken.no Kontorets åpningstider: Tirsdag 12.00 – 15.00 Onsdag – fredag: 09.00 – 13.00 Bankkto.: 1638.17.70706 Organisasjonsnr.: 976 990 552 HOF MENIGHETSKONTOR Thorshaugbakken 2, 3090 Hof Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59 Epost: post.holmestrand@kirken.no Facebook: “kirkene i Hof” Bankkonto for Hof, Eidsfoss og Vassås sokn: 1506.05.12490 Organisasjonsnr.: 920 171 265

Rådsledere:

Holmestrand kirkelige fellesråd Ole Gunnar Green Mobil: 909 61 675 Epost: ogg@bedrerad.no Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Mona Lofsberg Roso Mobil: 992 82 305 Epost: mona.roso@skbd.no

2

Ta direkte kontakt med den enkelte ansatte etter behov

Ansatte:

Sokneprest: Knut Skjeldal Mobil: 959 43 200 Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Øivind Eismann Mobil: 900 84 922 Epost: oe273@kirken.no Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no Trosopplærer Jan Baroi Mobil: 951 32 035 Epost: jb284@kirken.no Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no Kirkegårdsarbeider: Christine Helgerud


Invitasjon til dåp I mange år har vi i Den norske kirke fått fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når noen av våre medlemmer har fått barn. På grunn av endringer i Folkeregisterloven gjort i fjor, ble det slutt på denne ordningen fra 1. oktober 2018. For oss i Hof vil ikke dette få så store følger rent umiddelbart. Her holder nemlig dåpsprosenten seg fortsatt såpass høy at det ikke har vært nødvendig å sende ut egen invitasjon til dåp til dem det gjelder når vi har fått melding om en fødsel. De fleste har bestemt seg om dåp i god tid, og trenger bare å få vite hvor og når det er mulig med dåp i den aktuelle kirken. Likevel har det vært kjekt å få disse meldingene, slik at vi kan følge opp de tilfellene hvor noen av våre medlemmer ikke tar kontakt for å avtale dåp. Dessuten kan vi ikke nå lenger like enkelt finne ut hvor stor del av de fødte som blir døpt hvert år. Dermed må de andre menighetene som har pleid å sende ut dåpsinvitasjoner,

Andakter på Veset Torsdag 25. okt Torsdag 8. nov Torsdag 22. nov Torsdag 6. des Søndag 23. des (Gudstjeneste med nattverd – på aktivitetssenteret) Hver gang kl. 11:00 Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!

tenke nytt om hvordan vi kan nå fram med invitasjon til dåp. Plakater og brosjyrer må finnes der det ferdes folk. For alle som bruker sosiale medier gis det nye muligheter for kontakt. Her kan man finne oversikter over hvem som venter barn eller er i spedbarnsfasen. Disse kan da nås spesifikt med informasjon. Vel så viktig er den direkte kontakten fra familie, slekt og venner; uten at det legges utidig forventningspress på noen. Men alle som blir foreldre må ta inn over seg at de må gjøre valg på vegne av sine barn, og at det å velge bort dåp også er et aktivt valg som får betydning for barna. På landsbasis har tallene for dåp i vår kirke hatt en fallende tendens. Særlig bekymringsfullt er det at mange foreldre der en eller begge er medlemmer i Den norske kirke, ikke lar barna sine bli døpt. Dette går ikke bare ut over den enkelte, men rammer også kirken som helhet. Det er jo gjennom dåpen at man blir medlem i kirken og finner tilhørighet i Guds verdensvide familie. Presten understreker dette rett etter at dåpshandlingen har funnet sted. Dypest sett er det Jesu tydelige vilje som forplikter oss til å døpe i Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn, og å lære dem å holde alt han har befalt oss. I følge avslutningen av Matteusevangeliet er det slik stadig nye disipler skal vinnes fra alle folkeslag (eller alle slags folk, som Karsten Isachsen pleide å si!). Av sokneprest Knut Skjeldal

3


MINNEGUDSTJENESTE ALLEHELGENSKVELD

SØNDAG 4. NOVEMBER KL. 18:00 INVITERES DET TIL MINNEGUDSTJENESTE I HOF KIRKE

Allehelgensdag er en spesiell dag. Mange tenner lys på gravene og gir på ulike måter uttrykk for sorg og savn. Hos oss vil vi minnes våre døde ved en kveldsgudstjeneste kl. 18:00. De i våre menigheter som har mistet en av sine nærmeste i løpet av det året som har gått vil bli invitert spesielt til denne kveldsgudstjenesten. Men mange andre bærer også på sorg av ulike årsaker, og alle som ønsker er hjertelig velkommen til å delta på denne gudstjenesten. Det blir en forenklet gudstjeneste med musikalske innslag. Navnene på dem som har gått bort det siste året vil bli lest opp, og det blir tent lys for hvert navn. Etter gudstjenesten blir det enkel kirkekaffe i våpenhuset. ÅPEN KIRKE I FORKANT AV MINNEGUDSTJENESTEN: Hof kirke vil være åpen fra kl. 17:00, for at de som ønsker det kan møte opp og finne plass i god tid før minnegudstjenesten starter. Her blir det anledning til å tenne lys, og ha en stille stund i ettertanke i Guds hus.

ARR: Menighetsrådet i Hof, Eidsfoss og Vassås/Hof Diakonat 4


Kirken flytter inn i Herredshuset i Hof I møte i kirkelig fellesnemd den 29.08.2018 vedtok fellesnemda Holmestrand /Sande at felles kirkekontor skal være Herredshuset i Hof. Fellesrådet leier hele 1. etasjen i Herredshuset. Tilpasning av første etasje er i gang. Den 1.12.2018 skal kirkekontoret være i drift. Fellesrådets leie av lokaler i Menighetshuset sies derfor opp fra 31.12.2018. Menigheten i Hof, Eidsfoss og Vassås eier Menighetshuset, og det er det naturlige stedet for aktivitet i menigheten. For bruk av Menighetshuset som fellesrådet måtte ønske må det eventuelt lages en avtale om. Herredshuset blir en fin og representativ kontorplass for vårt nye kirkekontor i den nye storkommunen. Ole G Green/fellesrådsleder

Nytt fra Diakonatet En varm og deilig sommer er over og høsten er her, med rom for ettertanke og refleksjon. Det er nok mange som synes det er vemodig, men høsten byr på så mye, innhøsting av markens grøde, flotte farger og klar høstluft som vi kan puste i. Vi i diakonatet forbereder nå Allehelgens minnegudstjeneste i Hof kirke, søndag 4.november kl.18, med mulighet for kirkekaffe og samtale i forkant fra kl.17. Alle er hjertelig velkommen! Vi har skrevet tidligere i Menighetsbladet at vi ønsker oss flere medarbeidere i Diakonatet, og det gjør vi fortsatt, så har du lyst og mulighet til å være med, eller bare lurer på hva vi driver med, så ta kontakt. I besøksvenn-tjenesten har vi også behov for flere frivillige, så ta kontakt hvis dette er noe du kunne tenke deg. Godhet, det å gjøre noe for en annen uten å forvente noe tilbake, gjør godt for både den som gir og for den som får – kanskje er det den som gir av sin tid, den som får mest tilbake? Vi i diakonatet ønsker dere alle en riktig god høst, håper vi sees! Kontaktperson: Inger Lise Hanto, mob.: 40213048 E-post: ingelih@gmail.com Sølvi Herland, mob.: 95224218 E-post: herland72@gmail.com

5


Julebasar

Hof menighetshus lørdag 1. desember kl. 11-14 • Kafeteria • Lynutlodning • Salg av julebakst • Adventsstund kl. 12.00 • Hof barnegospel deltar • Trekning på basarbordet ca kl. 14.00 Velkommen til en hyggelig formiddag på Menighetshuset! Arr.: Husstyret og Kirkeringen NB! Som vanlig er vi takknemlig for å få ting til utlodning/salg (også bakst av ymse slag!). Dette kan leveres på Menighetshuset fredag 30. november mellom kl. 18 og 20, eller du kan ta kontakt tidligere på tlf. 948 24 195 (Randi) eller 467 60 491 (Anne Mathilde)

6


Min salme Å velge ut «min» salme i vår rike salmeskatt er ikke lett. Det er så mange flotte salmer, som hver på sin måte sier noe både om livet og om Gud. Og jeg er glad i mange av dem. Valget mitt falt på en nyere salme, den siste «ordinære» salmen i salmeboka, nr 899: Jeg tror på jordens forvandling 1. Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid et sted, en fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned, en evighet av glede da alt det vakre her blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. 2. Jeg flykter ikke fra verden, den jord som engang falt, er båret av de hender som skal fornye alt. Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at Herren Krist når alle håp er ute, skal stige frem til sist. 3. Jeg tror på jordens forvandling, en tid, et sted, en gang skal alle ting bli nye og alt blir fylt med sang! Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje! Bak døden venter Jesus, Den som vil tro, skal se! 4. Jeg flykter ikke fra verden. Blant jordens minste små der finner jeg en fremtid, som jeg vil vente på. Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry! Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny!

Det er Eivind Skeie som har skrevet den, og melodien står Sigvald Tveit for. Når du leser salmen, skulle jeg ønske at du fikk den med melodi fordi melodien er vakker. Om du ikke har hørt melodien, kan du høre den på internett; https://tv.nrk.no/serie/ salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/ episode/33/avspiller, den siste salmen. Jeg har blitt glad i denne salmen fordi den er full av håp! Håp for livet her på jorden og håp for livet etter døden. Den fastholder og inspirerer til det ansvaret vi har for medmennesker og skaperverket, uten å viske ut håpet om den Kristus som allerede er med og som en dag skal sette alt i stand på ny. «Jeg flykter ikke fra verden, den jord som engang falt, er båret av de hender som skal fornye alt.»

Jeg sender stafettpinnen videre til Inger A. I. Thorsen Margaretha Almenningen.

Møter

Tirsdagsmøte (!) i peisestua, Hof menighetshus tirsdag 23. okt kl 18.00. Sang og musikk, andakt, kveldsmat. Torsdagsmøte 22. nov kl 18.00 Åse Karlsen besøker oss. Misjonssambandet, Normisjon Kirkeringen har møte mandag 5. nov. kl. 19.00 hos Randi Lindseth 7


Høsttakkefest i Vassås kirke Hof barnegospel deltok. Vassås bygdekvinnelag hadde pynta kirken vakkert, og de serverte kaffe, saft og boller til kirkekaffen!

Strikkecafé på Granly i Vassås tirsdag 13. november kl. 18.00 Butikken «Motepinnen» viser fram nyheter i strikk og hekling. Velkommen til å få noe nytt på pinnene. Ønsker du å støtte Rosa sløyfe, Gullsløyfe eller Kirkens Bymisjon? «Motepinnen» har garnet. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en liten gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig og lærerik kveld. Alle er hjertelig velkommen! Hilsen Hobbyloftet i Vassås

Kaarby sanitetsforening Basar og julesalgsmesse på Grendehuset i Sundbyfoss lørdag 24. november kl. 11.00 – 16.00 Trekning kl. 15.00 Lokale «kunstnere» stiller ut sine hjemmelagede produkter for salg. Lynlotteri. Salg av kaffe og kaker. Ønsker du stand, kontakt Aase Kjennerud, tlf. 916 63 220. Alle hjertelig velkommen! Arr.: Kaarby Sanitetsforening 8


Barne- og ungdomsarbeid i Hof HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag 18.00 – 19.30 Barn 2. – 7. klasse Dirigent: Kristin Selbo Hagen, 47 85 73 76 Leder: Camilla Andrea Leikaas, 98 45 68 30

Sunbeams

SUNBEAMS Hver onsdag 18.00 – 19.30 Menighetshuset («Nystua») Ungdom 13 – 20 år Kontakt: Inger Kathrine Leikaas Bringaker, 93 22 87 65

Utleie av menighetshuset Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.!

Vi starter opp etter sommerferien den 5. september, og øver onsdager fra 18-19.30 på Menighetshuset i Hof. Vi synger gospel, folkemusikk, viser, salmer og popmusikk. Alle ungdommer fra 13 år som er glad i å synge er velkommen! Kontakt Inger Kathrine Leikaas Bringaker (93 22 87 65) hvis du lurer på noe.

HOF KFUK-KFUM-speidere Alle speidergruppene: Annenhver mandag 18.00 – 1930

Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom til forskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring 99 27 13 89 eller 94 82 41 95

Oppdagere: 2. og 3. klasse Leder: Rune Nordeide, 33 05 89 66 Stifinnere: 4. og 5. klasse Leder: Jan-A. Thorsen, 971 03 562 Vandrere: 6. til 10. klasse Ledere: Andreas Thorsen, 930 21 604 og Ronny Toft, 909 26 297 Rovere: 10. klasse og oppover Kontakt: Rune Nordeide Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, 971 03 562 Hjemmeside: www.hofspeiderne.no

Hof speiderne har startet opp i høst og de «gamle» speiderne er i full aktivitet. Dere som går i 2. og 3. klasse er velkommen i speideren, som oppdagere. Ta kontakt med Rune Nordeide på tlf. 33 05 89 66/ 930 53 822 for nærmere info.

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 94 82 41 95 lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset.

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 7: ca 11. des. Nr 1: ca 5. febr.

Stoff levert innen:

7. nov. 3. jan (2019)

9


Galleriet i Hof kirke For noen dager siden ringte Hans Arne Lysaker og sa han hadde et par deler fra det gamle galleriet i kirken stående i uthuset. Han lurte på om det kunne være av interesse? Det meste av gamle ting er spennende, synes jeg. Jeg foreslo at det kanskje kunne settes på loftet i kirken, da står det iallfall tørt og trygt. Han syntes ideen var god, så nå er de på plass på loftet. Delene består av 2 fronter i ulik høyde. De er sannsynligvis fraktet med hest og slede fra kirken til Nordre Kolstad av Hans Arnes bestefar, Hans Kristian Lysaker, rundt 1940. Veksten i folketallet gjorde det nødvendig å bygge gallerier. I Hof kirke ble dette gjort i 1815. I tillegg til de som er nå, var det også gallerier i 2 høyder på nordveggen. Vinduet på nordveggen ble antagelig laget i denne forbindelsen for å skaffe lys på galleriene. Det skulle ikke være

Foto: Anne Lene Gravdal. vinduer mot nord, de onde maktene kom derfra. Galleriene på nordveggen ble revet under restaureringen i 1939 – 41. Da kom det nye gallerier på vestveggen, og det ble satt inn benker av 1600 - tallsmodell.

Motevisning i Hof Hof Bygdekvinnelag arrangerer MOTEVISNING på Menighetshuset tirsdag 6. november kl. 19.00. Husfliden Holmestrand viser klær og tilbehør. Loddsalg, og salg av kaffe og kaker. Velkommen til en hyggelig kveld. ARR: Hof Bygdekvinnelag i samarbeid med Husfliden Holmestrand.

10

Arnfinn Svendsen


Konfirmantjubileum i Hof Søndag 9. september ble det arrangert konfirmantjubileum i Eidsfoss for 50-, 60og 70-års jubilanter. Det var de som ble konfirmert i 1948, 1958 og 1968 i Eidsfoss, Vassås eller Hof kirke som i år fikk innbydelse. Det møtte opp 32 jubilanter. Alle var invitert til gudstjeneste i Eidsfoss kirke og deretter til middag på Eidsfoss Hovedgård hvor det ble servert nydelig viltgryte med kake og kaffe til dessert. Aud Marit Lillehof fra Hof Historielag fortalte om Eidsfoss Hovedgård sin historie, noe alle syntes var veldig interessant. Det er Hof menighetsråd som arrangerer konfirmantjubileet, og vi får tilbakemeldinger fra alle om at de synes det er gøy å treffe igjen tidligere klassekamerater fra ungdomsårene. Jubilantene sa også at de som ikke kom, kan angre på at de ikke var der og at de må komme neste gang! På vegne av Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd, Mona Roso, menighetsrådleder

50 års-jubilanter: 1. rekke f.v.: Sokneprest Knut Skjeldal, Terje Akerholt, Live Løvaas, Marion Kolstad, Marit Larsen Kjenner, Inger Johanne Rønneberg, Inger Lise Sjue Karlsen, Tor Engelstad. 2. rekke f.v.: Tor Einar Gausen, Odvar Haga, Arne Hovland, Gunnar Herland.

60 års-jubilanter: 1. rekke f.v.: Åse Marie Green, Eva Delsbek, Brith Goverud Jensen, Inger Marie Bergum Røed, Bjørg Meland. 2. rekke f.v.: Inger Marie Aakerholt, Sølvi Lian, Gerd Kongsten, Margit Nordby Landfald, Marit Gundersen. 3. rekke f.v.: Sokneprest Knut Skjeldal, Hans Peter Fleischer, Jan Erik Johansen, Christian Erik Nordby. <--- 70 års-jubilanter: Sokneprest Knut Skjeldal, Bjarne Opsahl, Jon Sørensen, Arne Aronsen, Tor Braathen. Foto: Randi Haugestad Lindseth. 11


Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd

Torsdagskonsert Tidspunkt: Torsdag 08.11.2018, kl. 19.00 Sted: Eidsfoss kirke. Aktører: Marinemusikken m/ rørkvintett og trombonekvartett.

Torsdagskonsertene
 presenterer

Gled dere til en spesiell musikkopplevelse i Eidsfoss kirke, torsdag 8. november! Vi får da besøk av virkelig dyktige musikere på treblås-instrumenter og tromboner fra Vestfolds eneste profesjonelle orkester; nemlig Kongelige Norske Marines Musikkorps (Marinemusikken) i Horten. Vi får høre rørkvintetten, et ensemble bestående av disse flotte instrumentene: bassklarinett, fagott, saxofon, klarinett og obo! I tillegg en ren trombone-gruppe på fire instrumenter! Dette blir flott!

Kammerkonsert

Marinemusikken presenterer her et variert program, med en spennende kombinasjon med Marinemusikkens av instrumenter. trombonekvartett og rørkvintett En rørkvintett har vel de færreste hørt før, og tromboner forbindes gjerne med den store2018 orkesterklangen Torsdag 8. november kl. 19.00og ikke intim kammermusikk. I den drømmeaktige suiten Le Tombeau de Couperin, av Maurice Ravel, Eidsfoss kirke får treblåserne vist alt de kan. Bill. pris kr 250.Barn/ungd gratis Marinemusikkens trombonister spiller solo, duett, trio og kvartett. Trombonistene og rørkvintetten avslutter sammen, med et arrangement skrevet spesielt for denne konserten.

12


Døpte

Eidsfoss kirke Eidsfoss kirke Eidsfoss kirke

Vigde

Eidsfoss kirke

Slekters gang 09.09.2018 09.09.2018 30.09.2018

Hermine Kopstad Amalie Rognaas Fors Merete Ihler Jonstang

18.08.2018

Trine Lise Hoen og David Sønju

Døde

Seremonisted Dødsdato Navn

Vassås kirke Eidsfoss kirke

19.09.2018 20.09.2018

Signe Zimmermann Lilly Gustavsen

Takk Hjertelig takk for gode hilsner, blomster og gaver til min 95-årsdag. Varm hilsen Elsa Grønseth Hjertelig takk for all deltakelse ved vår kjære mor, svigermor, bestemor og oldemor Lilly Gustavsens bortgang. Vi takker også for gaven til hjemmesykepleien i Hof. En spesiell takk til hjemmesykepleierne og Veset bo- og aktivitetssenter for enestående pleie og omsorg.

f. 1928 f. 1919

Gaver til menighetsbladet Johan Peter Schwarts, Thora Haavik, Randi Haavik, Birgit Øien, Grethe og Kjell Olav, Bjørg Breidablikk, Eva Delsbek, Hobbyloftet i Vassås 1 anonym gave Til sammen kr 2.100,Hjertelig takk for alle gaver!

Hans Åge og Wenche, Grethe og Odd, og Berit med familier

13


LOPPEMARKED Lørdag 3. november kl. 09.30 - 14.00 og

Søndag 4. november kl. 12:00 - 15:00

ANDERS AUEN

Hofhallen (Lindsetveien 2, 3090 Hof)

TAKSTMANN TLF: 975 26 915 VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

Kafeteria

anders@auentakst.no www.auentakst.no

Overskuddet går uavkortet til gode formål lokalt, nasjonalt og internasjonalt Arr. Lions Club Hof Loppemarkedet støttes av:

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER

ORG. 969118416 MVA

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

Dør til dør service

Vi vet at trening kan være et ork!

Men våre motoriserte treningsmaskiner hjelper deg i gang på en trygg måte uten at du trenger å slite deg ut! Kom og få en gratis prøvetime i dag!

977 93 575 14

Thorshaugveien 1, Hof


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Arv og testament Kjøp og salg av fast eiendom Avtaler Tvister Forretningsjus

Tlf 92881445 | Thorshaugveien 2, 3090 Hof www.breivega.no | ane@breivega.no

Gjør gravstedet vakkert til Allehelgensdag! Kranser, grønt, lys og lykter Åpningstider: 09-17 (15) Velkommen!

15


Velkommen til kirken Søndag 28.10. – Bots og bønnedag Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet. Prekentekst: Luk. 18,9-14 Søndag 04.11. - Allehelgensdag Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Kirkens familievern Prekentekst: Matt. 5, 13-16 Søndag 04.11. - Allehelgensdag Hof kirke kl. 18.00 Minnegudstjeneste. Prekentekst: Joh. 11,1-5.33-38 Åpen kirke fra kl. 17:00 Søndag 11.11. – 25. søndag i treenighetstiden Vassås kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet. Prekentekst: Matt. 14,22-34 Søndag 18.11. – 26. søndag i treenighetstiden Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Amathea Prekentekst: Joh. 9,1-7.35b-38 Søndag 25.11. – Kristi kongedag Eidsfoss kirke kl. 18.00 Salmekveld. Ofring: Menighetsarbeidet

Søndag 2.12. – 1. søndag i adventstiden Vassås kirke kl. 15.00 Familiegudstjeneste. Ofring: Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Prekentekst: Matt. 21,10-17 Julestangtenning på Granly etter gudstj. Onsdag 5.12. Vassås kirke kl. 18.00 Adventskveld. Barnegospel og Sunbeams deltar. Ofring: Menighetsarbeidet Søndag 9.12 – 2. søndag i adventstiden Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Stefanusalliansen Prekentekst: Joh. 16,21-24 NB: Endringer kan forekomme

Salmekveld Også i år blir det salmekveld, denne gang i Eidsfoss, 25. november kl 18:00! Vi har invitert den nye kirkevergen, Øivind Eismann, til å fortelle litt om seg selv, men mest om en eller to salmer som er viktig for ham. Som leder av et storband er han også aktiv på det musikalske området, og han vil gi en liten smaksprøve av det. Velkommen!

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2018 nr 6  

Menighetsblad Hof 2018 nr 6  

Profile for janbaroi
Advertisement