Page 1

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås

Nr. 5 ž Sept. 2018 ž 61. årgang

Velsignet være Velsignet være de enkle ting, de trofaste ting som er stillferdig hos oss i dagene og fyller dem med duft som av hvitskurt tre. God redskap i hendene, grovt brød når du er sulten, et ly mot uvær, noen som venter på deg og hører at det er du som trår i ganggolvet… Det er lognene der vannet flyter ugrumset stille, elva speiler fuglene og himmelen. Hans Børli


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon

Generell trefftid på tirsdager og torsdager utgår fra 01.05.2018. Alle generelle henvendelser skjer til Holmestrand kirkekontor, som har samlet ansvar for drift og koordinering av Kirkelig Fellesråds oppgaver. Dette gjelder også kirkelige handlinger som dåp og vigsel, som må meldes til kontoret så tidlig som mulig. Det samme gjelder forespørsel om bruk av kirkene, til f.eks. konserter. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte som har base i Hof (se nedenfor), for gjensidig informasjon, avtale samtaler og møter m.v.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Havnegt. 7, 3080 Holmestrand. Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59 Epost: post.holmestrand@kirken.no Kontorets åpningstider: Tirsdag 12.00 – 15.00 Onsdag – fredag: 09.00 – 13.00 Bankkto.: 1638.17.70706 Organisasjonsnr.: 976 990 552 HOF MENIGHETSKONTOR Thorshaugbakken 2, 3090 Hof Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59 Epost: post.holmestrand@kirken.no Facebook: “kirkene i Hof” Bankkonto for Hof, Eidsfoss og Vassås sokn: 1506.05.12490 Organisasjonsnr.: 920 171 265

Rådsledere:

Holmestrand kirkelige fellesråd Ole Gunnar Green Mobil: 909 61 675 Epost: ogg@bedrerad.no Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Mona Lofsberg Roso Mobil: 992 82 305 Epost: mona.roso@skbd.no

2

Ta direkte kontakt med den enkelte ansatte etter behov

Ansatte:

Sokneprest: Knut Skjeldal Mobil: 959 43 200 Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Øivind Eismann Mobil: 900 84 922 Epost: oe273@kirken.no Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no Trosopplærer Jan Baroi Mobil: 951 32 035 Epost: jb284@kirken.no Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no Kirkegårdsarbeider: Christine Helgerud


Ny kirkeverge og ny biskop I starten av juni 2018, da forrige menighetsblad var på veg i trykken, fikk vi på plass to viktige ansettelser i Kirken. Først ble Øyvind Eismann ansatt som ny kirkeverge i Holmestrand kirkelige fellesråd. Han begynte i jobben 1. august. Litt lenger ute i dette bladet står det et interjvu med Øyvind, hvor dere kan lese mer om ham og hvilken bakgrunn han har. Kirkevergestillingen er ganske omfattende og allsidig, og tilsvarer på mange måter rådmannen i kommunen. Kirkevergen forbereder saker til kirkelig fellesråd, og sørger for at vedtak følges opp. Han har ansvar for kirkens økonomi og bygg, og personalansvar for de ansatte i fellesrådet. Mange av disse oppgavene er lite synlige utad, men desto viktigere for at det lokale arbeidet i kirken skal fungere. Det har vi i Hof dessverre fått merke i flere perioder de seinere åra. Derfor er vi veldig glade for at Øyvind er på plass og har tatt fatt på oppgaven.

Andakter på Veset Torsdag 6. sept Torsdag 20. sept Torsdag 11. okt Torsdag 25. okt Hver gang kl. 11:00 Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!

Omtrent samtidig ble det klart at Jan Otto Myrseth blir ny biskop i Tunsberg. Det var han som trakk det lengste strået da Kirkerådet holdt avstemming på møtet i Tønsberg i starten av juni. Jan Otto fyller 61 år i år, og kommer opprinnelig fra Sunnmøre. Han ble nr. 2 i forrige runde da Per Arne Dahl ble biskop, og er for tiden domprost i Bjørgvin bispedømme. Men han har vært sokneprest i Norderhov og prost på Ringerike tidligere, og kjenner derfor Tunsberg godt. Derfor er det med glede og forventning jeg ønsker ham velkommen tilbake! Jan Otto Myrseth skal vigsles til biskop søndag 23. september i Tønsberg domkirke. Kirken trenger gode ledere, både administrativt og åndelig. Derfor er det viktig at våre nye medarbeidere finner seg til rette, og at deres gjerning lykkes. Jeg oppfordrer herved dere alle til å ta vel imot både Øyvind og Jan Otto, og huske på dem i bønn! Av sokneprest Knut Skjeldal

KIRKERINGEN har møte tirsdag 4, september kl.19 hos Marry Westbye og tirsdag 2. okt. kl. 19 hos Anne Mathilde Viljugrein 3


Vi må gjøre hverandre gode! Etter kun ei uke på jobb er det en lettere skrekkslagen kirkeverge som tar imot menighetsbladet til intervju; men han skynder seg å si at det ikke overskygger opplevelsen med alle de hyggelige, blide og flinke menneskene han hittil har møtt. Øivind Eismann startet 1. august som kirkeverge for Holmestrand Kirkelige Fellesråd, og på sikt vil stillingen inkludere Sande ved sammenslåing i 2020. Prosessen er godt i gang. Selv om Eismann har fått kirkevergevirkeligheten litt i fanget, med store og små oppgaver som dukker opp, mener han at han er godt forberedt til å løse oppgavene som ligger foran: - Jeg kan se ting med friske øyne, legge gamle mønstre til side og tilpasse «produktet» etter hva vi ønsker å oppnå, sier han. Markedsspråket har han fra sin utdannelse innen markedsføring og før han startet

Tre kjappe Gud er: God. Større enn vi tror. Tilgivende. Jeg klarer meg ikke uten: Sagflis eller murpuss mellom hendene etter endt arbeidsdag på kontoret. Boka alle bør lese: Tomas Sjödin: Den som finner sin plass, tar ingen annens. 4

Foto: Ulf Aanonsen. Øyvind Eismann. her jobbet han som lektor på Gjennestad videregående skole. Han har således tatt noen sprang yrkesmessig, men det han forteller om seg selv og sine ambisjoner inngir tillit: -Jeg ser at kirkebyggene her har fått mye kjærlighet, jeg er imponert over dem. Men vi får ikke med oss noen bygg til himmelen. Kirkene må fylles med mennesker og aktiviteter! Tradisjonelt har vi ikke vært vant til at kirkevergen ser dette som sin primære oppgave, men Eismann er uenig: - Jeg vil snu det på hodet. Førstelinja er viktigst! Jeg vil være med på å legge til rette for det som skjer i kirkene og være en støttefunksjon for de som er ute blant folk. For meg er det viktig å tenke: Hva trenger de? Hvordan kan jeg hjelpe til? Jeg ønsker ikke å være i utakt med ønsker og ambisjoner. I en helt vanlig T-skjorte og olabukse er Eismann det han beskriver seg selv som;


en uformell, uhøytidelig type som byr på seg selv. Han ser ikke på seg selv som en typisk kirkevergetype, men hva er vel det? - Jeg er en god lytter og vil ha tid til den enkelte. Vi har alle gode og dårlig dager, og om vi kan være en støtte for hverandre når livet butter, kan vi skape et godt fellesskap. Jeg tror jeg kan få folk til å henge seg på dette, jeg har fått det til før. Men selvfølgelig er jeg avhengig av godt samarbeid og at folk gjør sin jobb! Men vi må våge å bevege oss utenfor komfortsonen, tørre å tenke nytt, og det må være rom for å skape ideer, og hjelpe hverandre til å se hva vi driver med. Jeg liker å snu steiner. Stille spørsmål, bevisstgjøre! Om ingen gjør det, kommer vi ingen vei, mener han. Eismann har vokst opp med farens begravelsesbyrå i Sandefjord, og en kort periode jobbet han i byrået. Nå bor han i barndomshjemmet, og nylig lagde han utemøbler av gammel bryggeplank. Han viser meg bilder fra hagen og en villvin som slynger seg gjennom armeringsnett over det mest massive og solide møblementet jeg har sett. - Jeg er nok litt rastløs og utålmodig, det må skje noe. Og jeg liker å lage ting og bruke ting om igjen, finne nye bruksområder. Sitt åndelig hjem har han i Norkirken i Sandefjord, der i tidligere Sandefjord Indremisjon vokste han opp og har hatt mange ulike oppgaver. - Jeg må innrømme at jeg som regel går dit når jeg har en oppgave. Men han blir spurt ofte og gjør mye forskjellig, blant annet powerpoint-presentasjoner og ikke minst med bassen. Han

har spilt i alle kirkene i Sandefjord og Larvik. På fritiden er han også leder i Larvik storband, der han spiller bass. Han er ikke fremmed for å ta med bassen til Holmestrand og Hof; kanskje får vi høre han i en av våre sammenhenger? Lokaliseringsspørsmålet for nytt kirkekontor er han ikke opptatt av: - Jeg har brukt mye tid på pendling til Oslo i noen år, så hvor i storkommunen Holmestrand jeg må kjøre til for å komme på jobb blir uvesentlig. Det viktigste er at vi trives og lykkes med det vi driver med. Jeg er opptatt av at vi skal ha det gøy på jobben, og at vi gjør hverandre gode, sier Øivind Eismann. Astrid Nåtedal Holmen

VELKOMMEN TIL HYGGELIG KVELDSSAMLING I PEISESTUA PÅ HOF MENIGHETSHUS På disse enkle kveldssamlingene våre ønsker vi å dele Guds Ord i et kristent fellesskap. God sang og musikk er viktig på disse kveldene Vi samler også inn gaver til arbeid for organisasjonene Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Normisjon. Vi har god tid til samtale og hyggelig prat og kveldsmat sammen. Vi håper flere vil finne veien og være sammen med oss. Dette er datoene for høstens samlinger: 13. september, 18. oktober 22. november Alle dager kl. 18.00 5


Min salme Min verdi (Blodet som rant) (Tekst: Jan Honningdal) Blodet som rant, smertene som du bar Forlatt av mennesker, forlatt av Gud, din Far Du gav avkall på din trone Gudesønn med tornekrone Hele verdens skyld har du betalt! Ref: Gud, din nåde er større enn ord kan si Gud, din nåde, den viser meg min verdi En ufattelig pris har jeg kostet deg Gud, din nåde er liv for meg

Du ofret alt for å redde meg Din store kjærlighet, den utholdt dødens vei Du var villig til å sone For å vinne livets krone Nåden din er mer enn dyrebar! Ref.... Jeg er veldig glad i denne sangen fordi jeg har sunget den mye. Teksten er ganske lett å forstå og forteller meg med gode og enkle ord hva Jesus gjorde for oss. Sangen er også en takkesalme. Det er ikke alltid det er like lett å finne egne ord på hvorfor vi er takknemlige. Da er det fint å ha en salme som denne. Selma Marie Barth

Margaretha Almenningen er utfordret til å ta over «salme-stafettpinnen».

Pårørendeforeningen Kjenner du til pårørendeforeningen på Veset Bo og Behandlingssenter? Vi er en liten gruppe som gjerne vil forsøke å skape litt hygge og trivsel for dem som er brukere og beboere der.

6

Vi steller i stand et lite ettermiddagstreff noen søndager i løpet av året. Da inviteres også familie og pårørende til å bli med sammen med beboerne. Det er kaffekos, litt underholdning og utlodning

– fast tidspunkt kl 16 på ettermiddagen. Denne høsten har vi satt opp 2. sept og 4. nov. Kjempekoselig om flere som har venner eller familie på Veset setter av disse datoene og blir med oss. Dersom noen har lyst til å bidra med gode ideer eller være med å hjelpe til, er vi takknemlige for innspill. Kontaktperson: Marry Westbye tlf. 97131017


Speiderleir Hof - speiderne var på landsleir første uka i juli. Stedet var Lånke i Trøndelag, hvor innpå 5000 speidere var samlet i 8 dager. Klokka var nesten 05.00 lørdag 30. juni da avgangen nærmet seg for 12 speidere og ledere fra Hof. Det var sol og varme hele leiren, kun ei lita regnbyge siste dagen. Tema for leiren var å ta vare på vår jord: gjenbruk og utnytte alle matressurser. En dag stekte vi vegetar-burger med

grønnsaker, tørka maur og mel-larver. Smaken var god! Speiderne lå under åpen himmel på haiken, da ble det mange knottstikk! Som et paradoks, så var det satt opp en egen transformator for å forsyne leiren med strøm. Det ble ei uke med nye venner og gode minner å ta med seg videre i livet. Gruppeleder Jan

7


TV-aksjonen 2018 TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21. oktober. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som redder liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en

samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Har du lyst til å være bøssebærer eller lurer på hva som skjer rundt TV-aksjonen i Hof? Ta kontakt med frivillighetskoordinator Marit Sola, tlf. 413 20 050 eller Hof innbyggerservice, tlf. 33 05 95 54/-51

Barn og unge i Holmestrand Våre faste grupper: Tiltak

Alder

Sted

Tid

Datoer høst 2018

Maksklubben 4-8 år Fredly på Gullhaug annenhv. tor kl. 17.30

13.+27.9; 11.+25.10.; 8.+22.11, 16.12.

Fredagsklubben 9-12 år Speiderhuset v/ Botne krk én fre. i måned kl. 18.00 21.9.; 19.10.; 16.11.; 14.12. 10pi klubben 13-18 år Speiderhuset v/ Botne krk annenhv. fre kl. 19.00

14.+28.9.; 12.+26.10.; 9.+23.11.; 7.12.

For mer informasjon, ring kirkekontoret tlf. 33 06 40 50 eller send melding tlf. 951 32 035. Enkeltarrangement for spesielle aldersgrupper: (alle døpte får invitasjon i posten, men tilbudene er åpne for alle!!)

8

Dato

Arrangement

5. sept 5. sept 5. sept 11. okt 14. okt

Babysang Småbarnssang Småbarnssang Torsdag for 4-åringer Utd. av min kirkebok

Alder

inntil 1 år 1-3 år 4-6 år 4 år 4 år

Sted

Varighet/Tid

Speiderhuset Speiderhuset Speiderhuset Hof kirke Hof men.hus

9x ons kl 10.30 9x ons kl 16.30 9x ons kl 16.30 tor kl 17.00 søn kl 11.00


Barne- og ungdomsarbeid HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag 18.00 – 19.30 Barn 2. – 7. klasse Dirigent: Kristin Selbo Hagen, 47 85 73 76 Leder: Camilla Andrea Leikaas, 98 45 68 30

Sunbeams

SUNBEAMS Hver onsdag 18.00 – 19.30 Menighetshuset («Nystua») Ungdom 13 – 20 år Kontakt: Inger Kathrine Leikaas Bringaker, 93 22 87 65

Vi starter opp etter sommerferien den 5. september, og øver onsdager fra 18-19.30 på Menighetshuset i Hof. Vi synger gospel, folkemusikk, viser, salmer og popmusikk. Alle ungdommer fra 13 år som er glad i å synge er velkommen! Kontakt Inger Kathrine Leikaas Bringaker (93 22 87 65) hvis du lurer på noe.

Vi starter opp etter sommerferien den 5. september, og øver onsdager fra 18-19.30 på Menighetshuset i Hof. Vi synger gospel, folkemusikk, viser, salmer og popmusikk. Alle ungdommer fra 13 år som er glad i å synge er velkommen! Kontakt Inger Kathrine Leikaas Bringaker (93 22 87 65) hvis du lurer på noe.

HOF KFUK-KFUM-speidere Alle speidergruppene: Annen hver torsdag 18.00 – 1930 Oppdagere: 2. og 3. klasse Leder: Andreas Thorsen, 93 02 16 04 Stifinnere: 4. og 5. klasse Leder: Jan-A. Thorsen, 97 10 35 62 Assistent: Ronny Toft, 90 92 62 97 Vandrere: 6. til 10. klasse Leder. Rune Nordeide, 33 05 89 66 Rovere: 10. klasse og oppover Kontakt: Rune Nordeide Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, 97 10 35 62 Hjemmeside: www.hofspeiderne.no Alle følger skolens ferier.

Utleie av menighetshuset

Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.! Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom til forskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring 99 27 13 89 eller 94 82 41 95

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 94 82 41 95 lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset.

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 6: ca 23. okt. Nr 7: ca 11. des.

Stoff levert innen:

26. sept. 7. nov.

9


Spennende musikkhøst i kulturYkirken Denne høsten kan kulturYkirken by på flere arrangementer med musikk av høy kvalitet i ulike sjangre. Du vil også kunne oppleve spennende lyrikk i ulike former. Vår nye biskop, Jan Otto Myrseth, kan du møte 4. november. Artistene i høst er både lokale krefter og gjester fra det beste av norske musikere. Til alle arrangementer er det gratis adgang for barn opp til 13 år.

«Syng liv i ditt liv»

Torsdag 13. september kl 19.00 Tekster av Hans Børli til musikk av Erik Lukashaugen. Erik Lukashaugen, sang og gitar, Tarjei Nysted, fele, nøkkelharpe, mandolin m.m., Erik Normann Sannes Aanonsen, kontrabass.

Erik Lukashagen.

Det er i år 100 år siden dikteren Hans Børli ble født. Børli fikk tilnavnet Skogens dikter for sine mange skildringer av natur og skogsarbeid, men skrev også om eksistensielle problemer som ensomhet, maktesløshet, angst, tro, tvil og død. Han skriver fra eget ståsted som tømmerhogger, men tekstene er allmenngyldige slik at de også treffer i dag. Børlis formaninger om nødvendigheten av å stoppe opp og se seg omkring er det vi i dag omtaler som Mindfulness. Diktene hans er forbausende dagsaktuelle. Billetter kr. 200,- hos Bilbjørn og i døra med Vipps og kontanter. 10

KULTURYKIRKEN Holmestrand

De beste sangene fra Aage Samuelsen Torsdag 25. oktober kl 19.00 Jan Kristian Hverven, Randi Gunhildstad og Våle kirkekor med orkester. Aage Samuelsen, også kalt «Broder Aage», var en norsk predikant, tekstforfatter og komponist av kristne sanger. Han var en artist og entertainer og ble invitert til å opptre på store arrangement. I sin ungdom spilte han i danseband og mye av den svingende rytmen høres også i hans egne komposisjoner. Ved 100-års-markeringen for hans fødsel for tre år siden ble kirken fylt til randen da kulturYkirken inviterte til Broder Aage-konsert. Nå har du på nytt anledning til å oppleve denne engasjerende musikken. Billetter kr. 200,- hos Bilbjørn og i døra med Vipps og kontanter.

Jan Kristian Hverven og Randi Gunhildstad.


Jubileumskonsert med Holmestrand Gospelkor

Holmestrand Gospelkor har eksistert i 5 år. Dette skal feires med en helaftens jubileumskonsert søndag 23. september kl. 18.00. Siden oppstarten for fem år siden har koret gjort 59 opptredener og framført i alt 80 ulike sanger. Jubileumskonserten vil inneholde et tverrsnitt av det totale repertoaret pluss noe nytt. En lang rekke solister fra korets egne rekker blir å høre, og fullt band er på plass. Musikalsk leder er Dag Eivind Holhjem. Holmestrand Gospelkor markerte seg senest i sommer med en gratiskonsert på brygga den siste lørdagen i Kulturfestivalen. Koret viste da at de er i kjempeform med stor presisjon og skikkelig gospeltrøkk. Så her kan publikum vente seg gospelsang av høy kvalitet. Koret tar inn nye medlemmer etter jubileumskonserten. Entré kr 200,-. Barn opp til 13 år gratis. Billetter kjøpes i døra med Vipps eller kontant. Dørene åpnes kl. 17.30.

Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd

Torsdagskonsert

Vel møtt til konsert i vakre Vassås kirke, torsdag 18.10.2018, kl. 19.00. Her kan man få høre en spesiell og uvant kombinasjon av jazz alto trombone (Dag Einar Eilertsen) og klassisk gitar (Marius Noss Gundersen), duo Morild. De kombinerer to musikalske verdener i et uttrykk inspirert av nordiske tradisjoner. På You tube kan dere høre på deres siste prosjekt Nordic landscape - “…en vakker og lyrisk jazzplate med blikket vendt mot kjent og kjær nordisk natur.” Tønsberg Blad https://www.youtube.com/ watch?v=AEoPitfKVl4 Neste konsert blir torsdag 08.11.2018 kl. 19.00 i fine Eidsfoss kirke. Da er det musikere fra Marinemusikken i Horten som kommer til oss. Programmet er ikke klart ennå, men det blir to ensembler á fire musikere med både messing- og treblåseinstrumenter. Noen av instrumentene er helt sikkert utenom det vanlige! Velkommen skal dere være!

11


Moteoppvisning

Loppemarked/ bagasje-salg Kaarby Krets Velforening arrangerer loppemarked/bagasje-salg på

Hvittingfoss

viser høstens og vinterens moter for damer og herrer På Grendehuset i Sundbyfoss Onsdag 17.10. kl. 18.30.

Alle hjertelig velkomme! Enkel servering

Gratis inngang! Utlodning

Arr. Kaarby Sanitetsforening

Grendehuset i Sundbyfoss lørdag 8. september kl. 11:00 - 15:00 Her kan du selge dine lopper. De som ønsker stand, ta kontakt med Aase Kjennerud tlf 916 63 220. Det koster 100,- per stand som går til drift av Grendehuset. Det vil også bli salg av litt mat og drikke, samt arrangert leker for barna.

Kaarby sanitetsforening Basar og julesalgsmesse på Grendehuset i Sundbyfoss Lørdag 24. november kl. 11 – 16 Lokale utstillere stiller ut sine hjemmelagede produkter for salg. Lynlotteri. Salg av kaffe og kaker. Ønsker du stand, kontakt Aase Kjennerud, tlf 916 63 220 12

Livet -Mitt liv er så fattig, sier du en fortrolig stund hos en venn. -Mitt liv er så vanskelig. Mitt liv er ditt, mitt liv er datt. Men sannelig sier jeg deg: Du burde falle på kne i ordløs takk fordi du i det hele tatt kan si Mitt liv. Hans Børli


Døpte

Vassås kirke

Vigde

Eidsfoss kirke Eidsfoss kirke Vassås kirke Hof kirke (ved eika)

Døde

Seremonisted

Hof kirke Hof kirke Hof kirke Vassås kirke

Slekters gang 29.07.2018

Frøya Elida Valmestadrød

30.06.2018 07.07.2018 04.08.2018

Edel Johansen og Magne Torbjørnsrød Ada Vagnild Evju og Erlend Fuglum Ingrid Alice Bergan og Sindre Strand

11.08.2018

Janne Auen og Espen Bruun

Dødsdato

25.05.2018 21.06.2018 28.06.2018 21.07.2018

Takk Takk for blomsterhilsener, og takk til dere som fulgte vår kjære mor Magna Watnås til hennes siste hvilested. Thorbjørn og Randi m/fam. En varm takk for all vennlig deltagelse, blomster og hilsener ved vår kjære Ella Sjues bortgang. Takk også for minnegaven til Hof bo og behandlingssenter på Veset. En spesiell og varm takk til personalet ved Veset for god og omsorgsfull pleie gjennom 4 år. Hilsen Terje, Trond og Torun med familier

Navn

Magna Watnås Haldis Karin Knudsen Solås Lillian Mary Johansen Ella Sjue

f. 1923 f. 1958 f. 1934 f. 1933

Gaver til menighetsbladet Anne Karine Haugli Jordsmyr, May Elin og Carsten Connolly, Solveig og Dag, fam. Nordeide, Ruth og Halvor, Johan Peter Schwartz, Marit Skåtan, Anne og Terje, Solveig Svendsen, Kristin Elen Tormodsrud, Kari Olsen, Per Sundby, Terje og Trond og Torun Sjue. Til sammen kr 4.650,Hjertelig takk for alle gaver!

13


ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: 975 26 915 VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

anders@auentakst.no www.auentakst.no

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER

ORG. 969118416 MVA

Dør til dør service

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

Ved til vinter’n

På bildet ser du to av vedgutta til Menighetshuset. Einar og Odd konstaterer at veden er god og tørr og klar for å kjøres ut - i august/september til dere som trenger ved til vinteren. Akkurat i disse dager trengs neppe ved for å holde varmen, men vi glemmer ikke kulda sist vinter.

Du kan bestille ved av Odd (90872501) eller Ole (99271389). 14


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Arv og testament Kjøp og salg av fast eiendom Avtaler Tvister Forretningsjus

Tlf 92881445 | Thorshaugveien 2, 3090 Hof www.breivega.no | ane@breivega.no

Åpningstider: 09 – 17 (15)

Velkommen! 15


Velkommen til kirken Søndag 09.09. – 16. søndag i treenighetstiden Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Konfirmantjubileum Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: 1. Pet. 4,12-19 Søndag 16.09. – 17. søndag i treenighetstiden Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Kirkelig pedagogisk senter Prekentekst: Luk. 7,11-17 Søndag 23.09. – 18. søndag i treenighetstiden Vassås kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Høsttakkefest. Ofring: Menighetens arbeid Prekentekst: Matt. 8,5-13 Søndag 30.09. – 19. søndag i treenighetstiden Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Normisjon i Norge Prekentekst: Joh. 7,14-17 Søndag 07.10. - 20. søndag i treenighetstiden Hof kirke kl. 11.00 Høymesse Nattverd. Fellesgudstjeneste. Ofring: Menighetens arbeid Prekentekst: Mark. 10,2-9

Søndag 14.10. – 21.søndag i treenighetstiden Hof menighethus kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års bok. Ofring: Søndagsskolen i Vestfold Prekentekst: Luk. 16,19-31 Søndag 21.10. – 22. søndag i treenighetstiden Vassås kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: TV-aksjonen Prekentekst: Ordsp. 6,20-23a Søndag 28.10 – Bots og bønnedag Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Ofring: Menighetens arbeid Prekentekst: Luk.18,9-14 Søndag 04.11. - Allehelgensdag Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Kirkens familievern Prekentekst: Matt. 5, 13-16 Søndag 04.11. - Allehelgensdag Hof kirke kl. 18.00 Minnegudstjeneste. Prekentekst: Joh. 11,1-5.33-38

NB: Endringer kan forekomme

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2018 nr 5  

Menighetsblad Hof 2018 nr 5  

Profile for janbaroi
Advertisement