Page 1

INFORMASJON

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås

Nr. 4 ž Juni 2019 ž 62. årgang

Junikveld Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen. Og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Se – skogsjøen ligger og skinner rødt av sunkne solefalls-riker. Og blankt som en ting av gammelt sølv er skriket som lommen skriker. Og heggen ved grinda brenner så stilt av nykveikte blomsterkvaster. Nå skjelver de kvitt i et pust av vind, - det er som om noe haster…. Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen! Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen. Hans Børli


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon

Kontor for Holmestrand kirkelige fellesråd er nå på Herredshuset i Hof. Kontaktopplysninger finnes nedenfor. Alle henvendelser om gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrig drift rettes hit. Det samme gjelder forespørsel om bruk av kirkene til f. eks konserter. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn; for gjensidig informasjon, avtale samtaler eller møter e.l. Nærmere opplysninger står i oversikten under.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Adr: Hofslundveien 5, 3090 Hof Tlf: 33 06 40 50 E-post: post.holmestrand@kirken.no Sekretær: Hilde Beate Backe Kontorets åpningstider: Tirsdag 12:00-15:00; onsdag-fredag 09:00-13:00 Bankkonto: 1638.17.70706 Organisasjonsnr.: 976 990 552

Ansatte:

HOF, EIDSFOSS OG VASSÅS SOKN Kontaktopplysninger: Se Kirkekontoret. Facebook: «kirkene i Hof» Bankkontonr 1506.05.12490 Organisasjonsnr.: 920 171 265

Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no

Rådsledere:

Holmestrand kirkelige fellesråd Ole Gunnar Green Mobil: 909 61 675 Epost: ogg@bedrerad.no Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Mona Lofsberg Roso Mobil: 992 82 305 Epost: mona.roso@skbd.no Dåp meldes kirkekontoret senest 2 uker i forveien, slik at tid for dåpssamtale kan avtales. Vigsel meldes i god tid.

2

Sokneprest: Knut Skjeldal Mobil: 959 43 200 Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Øivind Eismann Mobil: 900 84 922 Epost: oe273@kirken.no

Trosopplærer Jan Baroi Mobil: 951 32 035 Epost: jb284@kirken.no Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no Ta direkte kontakt med den enkelte ansatte etter behov


Litt forskjellig Denne gangen har jeg litt forskjellig på hjertet: I skrivende stund holder vi på med konfirmasjonsgudstjenester i kirkene våre. I år var Vassås først ute, og her var det 11 konfirmanter til sammen. Dermed ble det to fullsatte gudstjenester siste søndag i mai. I min tid som prest her har vi ikke hatt i nærheten av så mange konfirmanter i Vassås før, men det har visst vært enda større kull der tidligere. Også for Eidsfoss og Hof kirker er det gode tall i år; 7 i Eidsfoss og 18 i Hof. Det betyr til sammen 36 konfirmanter, og det er jeg veldig stolt over og takknemlig for! Samtidig forbereder vi å sende ut informasjonsbrev til neste års konfirmanter. Vi lar invitasjonen gå ut til de aller fleste som er født i 2005, slik at så mange som mulig får tilbud om opplegget vårt. De som ikke ønsker konfirmasjon i kirken kan jo bare legge det til side, og eventuelt velge noe annet. Nytt av året er at påmelding skal skje på en egen nettside.

Ferie for soknepresten Sokneprest Knut Skjeldal skal ha sommerferie i ukene 30-33 i 2019, fra og med 22. juli til og med 18. august. I denne perioden deler Sorle Hovdenak og Beint Saaghus på å være fungerende sokneprest i Hof.

Informasjon om dette følger med i brevet. Så er jeg veldig spent på å se hvor stort neste års konfirmantkull blir! Spent er jeg også på om vi får søkere til den nye diakonstillingen, som akkurat er blitt lyst ut. Søknadsfristen er i midten av juni. Det var i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet sist høst at det ble lagt inn en pott med prosjektmidler til diakonstillinger i Den norske Kirke. Disse midlene ble så fordelt på de ulike bispedømmene, og videreformidla til kirkelige fellesråd som leverte gode søknader. Holmestrand og Sande gjorde dette sammen, etter å ha sikra garanti fra kommunalt hold om støtte. Dermed var vi blant de heldige som fikk tildelt midler til diakonstilling! Både i Hof og Botne har det tidligere vært diakon, og det har stått lenge på ønskelista vår å få det på plass igjen. Arbeidsområder for stillingen skal være frivillighet, sorgarbeid og institusjonsdiakoni. Til slutt en oppfordring fra oss som jobber i kirkene her: Våg å sette dere lenger fram! Vi ser nemlig at som regel fylles kirkene opp bakfra. Da blir det ofte trangt under galleriene, mens mange benker lengre fram står helt tomme. Dette merkes særlig i begravelser/bisettelser, hvor de nærmeste pårørende kan bli sittende nærmest helt for seg på de fremste benkene. Derfor dette ønsket fra oss. Håper ingen tar det ille opp! Av sokneprest Knut Skjeldal

3


Min salme Med sang på sengekanten som barn, fikk jeg oppleve trygghet. Og med det en barnetro som har fulgt meg gjennom livet. Under kapitlet Trygghet og glede i den nye salmeboka finner jeg Min Salme på nummer 482, Deg å få skode. En gammel irsk folketone med en nydelig melodi og en god tekst. Salmen fikk norsk tekst i 1978 av Arve Brunvoll. Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjatra vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt! Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv som varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst. Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen. Jeg har utfordra Åse Marie Green til å ta over stafettpinnen. Anne Lene Gravdal

Jubileumskonfirmanter 2019! Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd har den glede å innby 50, 60 og 70 års konfirmanter til gudstjeneste i Eidsfoss kirke søndag 8. september kl. 11.00, med påfølgende jubileumssamling på Eidsfoss Hovedgård. Det sendes invitasjon til alle som ble konfirmert i Hof prestegjeld 1949,1959 og 1969. Her blir det opplyst nærmere om påmelding og betaling. Dersom du er jubileumskonfirmant men likevel ikke skulle få invitasjon innen 1. august, kan du kontakte kirkekontoret i Holmestrand. Se s. 2 i bladet for kontakt-informasjon. Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd 4


Kirkevalget 2019 Mandag 9. september er dato for årets kirkevalg. Godkjent liste til menighetsrådsvalget i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn finner du nederst på siden. Til bispedømmerådsvalget er det godkjent tre ulike lister. Disse blir presentert i neste utgave av menighetsbladet. Fra mandag 12. august blir det anledning til å forhåndsstemme ved årets kirkevalg på kirkekontoret på Herredshuset; i kontortiden.

Kirkevalget – din stemme teller! Kjære kirkemedlem! Vær med å prege morgendagens kirke! Vi trenger engasjerte kvinner og menn til å lede kirken lokalt, regionalt og nasjonalt. Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor, bispedømmerådet ansetter prester og enkelte andre ansatte i kirken, og medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det høyeste organet i Den norske kirke. Gjennom kirkevalget har du mulighet til å være med å gi retning til hvordan kirken skal fremstå lokalt i din menighet, regionalt i Tunsberg bispedømme, og nasjonalt. Du har innflytelse på hvordan kirken skal bli ledet. Jeg oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett, og ta medansvar for kirkens rolle og innflytelse i en avgjørende tid for kirke og samfunn. Godt valg! Biskop Jan Otto Myrseth

Nominasjonskomiteens liste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Hans Arne Rønningen Line Vettestad Ben Rune Kulleseid Randi Haavik Ragnhild Brotnow Bjørg Else Wallumrød May Britt Haslestad Helene Flo Kjennerud Inger Lise Nordby Anne Grethe Foss Lia Karen-Signe Zimmermann Andreas Barth Åshild Gausdal

1953 1968 1971 1956 1951 1965 1959 1952 1971 1954 1951 1974 1948

Sundbyfoss Hof Vassås Hof Eidsfoss Sundbyfoss Vassås Sundbyfoss Eidsfoss Vassås Vassås Eidsfoss Eidsfoss

5


6-åringer i kirken I Vassås kirke, søndag 28. april, fikk disse flotte 6-åringene kirkebok, arbeidshefte og cd med alle sangene som står i boka. På bildet står de sammen med Knut prest og Jan Baroi (trosopplærer).

Møter Torsdagsmøter i peisestua på Menighetshuset Torsdag 19. sept. Kl. 18.00 Torsdag 17.okt.kl. 18.00 Sang/ andakt og enkel servering. Velkommen til et hyggelig fellesskap. Kirkeringen 3. sept. kl.19.00 hos Marry Westby 6

Andakter på Veset Torsdag 20. juni Torsdag 4. juli Torsdag 18. juli Torsdag 8. august Torsdag 22. august Torsdag 5. september Hver gang kl. 11:00 Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!


Og så ble det regn . . . Kristi Himmelfartsdag skulle det som vanlig være friluftsgudstjeneste på Vikestranda. Med værforbehold. Og da dagen kom med regn og litt sur vind, ble det Hof kirke i stedet. Men speiderne var uansett beredt! Mathias og Even ønska velkommen og delte ut salmebøker. Noen hadde ansvar for å ringe i kirkeklokkene, andre samla inn offerpenger, og tre speiderjenter leste dagens tekst.

Speiderbønnen Kjære Far i høye himmel, hør mitt hjertes stille bønn: Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn. La meg leve deg til ære, hedre Norge, far og mor. Andre folk til nytte være. Lyde Speiderlovens ord.

Speidere og ledere i Hof kirke.

7


Konfirmanter 20 Første rekke f.v.: Sandra Alina Nersveen, Sigrid Frogner Haugen, Kristine Grønseth Mathisen, Anne Marie Rustad, Janna Sofie Nyhus, Natalie Henriksen, Solveig Kalager, Molly Archibald, Selma Marie Barth, Sofie Cathinka Hauge. Andre rekke f.v.: Sokneprest Knut Skjeldal, Sebastian Fagermo Ilebakke, Nikolai Lie, Sandra Fredriksen Rosenvold, Torin Veda Baltazar Haugan, Mats Kihle Lie, Markus Andrè Jacobsen, Silje Meland Lindås, Ingeborg Sandaa, Martin Kleppan, Frida Olsen, Mina Engen Herland, Leonhard Carlsen Ivesdal, Henry Hansen-Lønn, Noah Lie, Andreas Brattfjord Gurrik.

8


019 Tredje rekke f.v.: Mathias Thorrud Thorkildsen, Matias Ottesen, Magnus Lindsholm Rasmussen, Troy Johansen, Sondre Fjellheim Brekkedalen, Mats Andre Goverud Dahl, Bertine Wallumrød, Andrine Bergstrøm Andreassen, Richard Karlsen Bergan, Mats Kollane Aase, Jonathan Alexander Candler. Foto: Torill Kjørum.

9


En blid og ivrig dugnadsgjeng!

Foran f.v.: Sven Svendsen, Willy Haugestad, Halvor Vestgarden, Håvard Næss, Jan A. Thorsen, Odd Olsen. Bak f.v.: Ole Lindseth, Kjell Olav Baastad, Tore Thormodsrud, Einar Onsøien, Hans Arne Lysaker. Disse gutta har produsert masse flott bjørkeved som Menighetshuset skal selge. Vil du bestille ved, ring Odd på tlf 908 72 501. Prisen på bjørketømmer har steget ganske mye, så vi kommer til å øke prisen på 1000 l sekken litt. Vi ønsker dere en flott sommer! Styret for Menighetshuset. Se, Syver står og sager ved, han sager store kubber. Han sager gran og bjerkeved og rot og tyristubber. Han sager fint, han sager fort, så hviler han når det er gjort, og danser, og danser. Tra-la-la, tra-la-la-la-la-la. Han hogger ved, lar øksa gå, han hogger så det gyver. Han hogger veden pen og små, ja, det gjør gamle Syver. Han hogger fint, han hogger fort, så hviler han når det er gjort, og danser, og danser. Tra-la-la, tra-la-la-la-la-la.

10

(Om de ikke dansa så mye i hvilepausene, så fortalte de i hvert fall mange gode historier!. Red anm.)


Takk

Hjertelig takk til Hof diakonat for den fine blomsten jeg fikk til påske. Hilsen Odd Olsen Til Hof diakonat: Hjertelig takk for blomsten jeg fikk til påske. Hilsen Astrid Ouff Hjertelig takk til Hof diakonat for den vakre blomsten jeg fikk til påske. Takknemlig hilsen fra Liv Guddal Svensson

Vi støttes av:

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet ved vår kjære bror Gunnar Kolstads bortgang. En stor takk til hjemmesykepleien og betjening på Veset bo-og behandlingssenter avd. D. Tusen takk for pengegaven til avd. D. Hilsen Solveig og Karin med familier

Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd

KULTURYKIRKEN Holmestrand

Torsdagskonsert Tidspunkt: Sted: Program: Billetter:

Torsdag 26. september kl. 19.00. Sande kirke. «Bli kjent med kirkene våre.» Omvisning og kåseri om kirkens historie. Minikonsert. Billetter ved inngang, kr. 150,- Barn/ungdom gratis.

Med dette besøket i nyrestaurerte Sande kirke, så har vi besøkt alle åtte kirkene i vår nye kommune. Dette har vært ment som en del av introduksjonen til å bli bedre kjent med alle kirkene før sammenslåing.

Vi sees på konsert! Velkommen! 11


Gaver til menighetsbladet Eva og Olav, Grethe og Kjell Olav, Lynette Avril Sjue, Gerd Nylen, Berit Langtangen, Gunnar Pettersen, Astrid Elvira Kristensen, Svein Bjørge, Karin Damdalen, Marit Eline Solberg, Tove og Jan Erik Kristiansen, Henny Eger, Anny Westerhagen, B. og A.S., Svanhild Stige, Jakob Olai Fogstad, Solveig og Egil Lofsberg, Jorunn N. Holmen, Gunnar og Karin Hansen, Anne O. Lia, Annie og Egil, Liv og Ellef Herstad, Johnny Akerholt, Karin og Ivar Kristiansen, Ingar A. Haugerud, Sidsel Vagnhild, Johan Peter Schwartz, Inger Marie Aakerholt, Gudrun Helene Fosen, Jon Ole Sundby, Liv og Johan, Tor E., U.H. og A. Brekkedalen. + 1 anonym giver En spesiell takk til Kaarby Sanitetsforening for god støtte! Til sammen kr 11.550,Hjerteilig takk for alle gaver!

Utleie av menighetshuset Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.! Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom til forskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring 99 27 13 89 eller 94 82 41 95

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 94 82 41 95 lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller sendes til/leveres på kirkekontoret.

Kontorlokaler til leie Hof menighetshus Tlf 992 71 389 12

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 5: ca 3. sept Nr 6: ca 29. okt.

Stoff levert innen:

7. august 25. september


Døpte

Hof kirke

Vigde

Eidsfoss kirke

Slekters gang 19.05.19

Klara Ataian Andersson

25.05.19

Kaia Aspenes og Dan Roar Ulland Mathisen

Døde

Seremonisted Dødsdato Navn

Hof kirke Hof kirke Vassås kirke Eidsfoss kirke

29.04.19 29.04.19 02.05.19 11.05.19

Elsa Synøve Solberg Gunnar Kolstad Ingar Lofsberg Eva Berg

f. 1947 f. 1936 f. 1966 f. 1940

Glimt av godhet Aksjon Godhet ble gjennomført torsdag til lørdag i uke 22. Villige frivillige fra menighetene i hele Holmestrand stilte opp og hjalp til med forskjellig praktisk arbeid. Blant dem som fikk hjelp var det også flere takknemlige mottagere rundt om i Hof. Stor takk til alle som stilte opp, og til Karen Signe Zimmermann som var med i komiteen som forberedte aksjonen! Lederen for Aksjon Godhet i hele Holmestrand kommune, Astrid Nåtedal Holmen, forteller: Vi hadde oppdrag på 12 ulike adresser, over 30 personer var med. Vi ble tatt godt imot, og de frivillige opplevde det som fint å kunne gjøre en forskjell for mennesker.

To blide karer klare til aksjon, Einar og Knut.

13


Stem mitt hjarta til lovsong Lovsongen tonar frå alt det som lever, tonar frå brusande fossar og hav. Stem også, Jesus, mitt hjarta til lovsong, lær meg å takke for alt som du gav. Kvitrande fuglar og angande blomar syng om den evige, himmelske fred. Heile naturen er full av di ære, sjela mi tonar i lovsongen med. Herre, eg ser deg i alt dette vakre, ser deg i alt det du skapte på jord. Ser deg i sola, i stormen, i regnet, ser deg i alt det som veks og som gror. Stem då, å Herre, mitt hjarta til lovsong, la meg få spegla din herlegdom av. La meg få vera ein tone frå himlen, lær meg å takke for alt det du gav. Haldis Reigstad (Ved kjelda)

Dør til dør service

ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: 975 26 915

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

14

VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

anders@auentakst.no www.auentakst.no

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER ORG. 969118416 MVA


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Åpningstider: 09 – 17 (15) Sommertid i juli: 10-16 (15) Velkommen!

15


Velkommen til kirken Søndag 23.06. – 2.sønd. i treenighetstiden VASSÅS KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Kirkens Familievern Prekentekst: Joh.3,1-13

Søndag 04.08. - 8 sønd. i treenighetstiden EIDSFOSS KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Mark.12,28-34

Søndag 30.06. – 3. sønd. i treenighetstiden HOF KIRKE kl. 11.00 Fellesgudstjeneste. Nattverd Ofring: Kirkens Bymisjon, Holmestrand Prekentekst: Mark.10,13-16

Søndag 11.08. - 9. sønd. i treenighetstiden HILLESTAD KIRKE kl. 11.00 Fellesgudstjeneste Ofring: NLM ung Prekentekst: Luk. 6,36-42

Søndag 07.07. - 4. sønd. i treenighetstiden EIDSFOSS KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt.9,35-38

Søndag 18.08. – 10. sønd. i treenighetstiden HOF KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Mark. 11,25-26

Søndag 14.07. - 5. sønd. i treenighetstiden BOTNE KIRKE kl. 11.00 Fellesgudstjeneste Ofring: Blå Kors i Norge Prekentekst: Matt.18,12-18

Søndag 25.08. – 11. sønd. i treenighetstiden VASSÅS KIRKE kl. 18.00 Gudstjeneste Konfirmantpresentasjon Ofring: NKSS (Laget) Prekentekst: Joh. 8,31-36

Søndag 21.07. - Aposteldagen VASSÅS KIRKE kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Mark.3,13-19 Søndag 28.07. - 7. sønd. i treenighetstiden HOF KIRKE kl. 11.00 Høymesse Ofring: Kirkens SOS i Vestfold Prekentekst: Mark.5,25-34

Søndag 01.09. – 12 sønd. i treenighetstiden 17.- MAIHAUGEN kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Idrettens dag Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh. 4,27-30. 39-43

NB: Endringer kan forekomme

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2019 nr 4  

Menighetsblad Hof 2019 nr 4  

Profile for janbaroi
Advertisement