Page 1

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås

Nr. 4 ž Juni 2018 ž 61. årgang

Du spenner ut stjerneteltet til tak over kloden vår, du binder Orions belte, du løser Andromedas hår Og solens gull lar du smelte, en ild som aldri forgår. All skapningen lover deg, for klodene baner du vei. Den vakreste stjerne av alle du gav oss i eie, o Gud. I går lå markene kalde, i dag skinner liljens skrud. Når løvet begynner å falle, da følger det dine bud. All skapningen lover deg, hvert såkornet vet sin veg. Og svalene har sitt rede, og reven sitt lune hi. Selv mauren ville du lede langs skogens usynlige sti. Og lammet danser av glede på vårsoleng i det fri. All skapningen lover deg, den minste bi finner veg. (Norsk salmebok nr 303)


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon

Generell trefftid på tirsdager og torsdager utgår fra 01.05.2018. Alle generelle henvendelser skjer til Holmestrand kirkekontor, som har samlet ansvar for drift og koordinering av Kirkelig Fellesråds oppgaver. Dette gjelder også kirkelige handlinger som dåp og vigsel, som må meldes til kontoret så tidlig som mulig. Det samme gjelder forespørsel om bruk av kirkene, til f.eks. konserter. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte som har base i Hof (se nedenfor), for gjensidig informasjon, avtale samtaler og møter m.v.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Havnegt. 7, 3080 Holmestrand. Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59 Epost: post.holmestrand@kirken.no Kontorets åpningstider: Tirsdag 12.00 – 15.00 Onsdag – fredag: 09.00 – 13.00 Bankkto.: 1638.17.70706 Organisasjonsnr.: 976 990 552 HOF MENIGHETSKONTOR Thorshaugbakken 2, 3090 Hof Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59 Epost: post.holmestrand@kirken.no Facebook: “kirkene i Hof” Bankkonto for Hof, Eidsfoss og Vassås sokn: 1506.05.12490 Organisasjonsnr.: 920 171 265

Rådsledere:

Holmestrand kirkelige fellesråd Ole Gunnar Green Mobil: 909 61 675 Epost: ogg@bedrerad.no Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Mona Lofsberg Roso Mobil: 992 82 305 Epost: mona.roso@skbd.no

2

Ta direkte kontakt med den enkelte ansatte etter behov

Ansatte:

Sokneprest: Knut Skjeldal Mobil: 959 43 200 Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Fung. kirkeverge: Jan Baroi Mobil: 951 32 035 Epost: hl292@kirken.no Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no Trosopplæringsvikar: Marianne Kristine Jonstang Juell (starter å jobbe i august) Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no Kirkegårdsarbeider: Christine Helgerud


Bilistens bønn Herre, du som er livets skaper og opprettholder, gi meg en fast hånd og et våkent øye, så jeg ikke skader noen som kommer i min vei. Hold din skjermende hånd over meg. Bevar oss for all skade og ulykke, og la oss kjenne glede over reisen. Denne bønnen fant jeg forrige sommer i en kirke på Vestlandet. Nå henger den (bønnen, altså!) på kontoret hjemme; like ved der jeg har nøklene mine hengende. Slik blir den en daglig påminnelse som jeg ber før jeg drar av gårde på dagens oppdrag. Det blir jo mange turer i bil for en som er prest på landet. Kanskje det er flere som ber en bønn før dere skal ut på reise? Det er i så fall både en fin tradisjon og en viktig handling. Vi kan jo komme til vår himmelske Far med alt som ligger oss på hjertet. Han har alltid tid til oss, og lytter til både sukk, rop og

takk. Og det gjør godt å åpne seg for Herren og legge hele livet i hans hender. I den nye salmeboka, som kom i 2013, er det tatt med et omfattende tillegg til alle de 991 salmene/sangene: Norsk bønnebok. Her finnes det til sammen 361 bønner av ymse slag. Noen er kjente og kjære skatter fra Bibelen eller kirkens historie. Andre er av nyere dato - som nr. 258, som er kalt Bøn på ein «møkkadag». Slike dager finnes jo dessverre. Hermed oppfordres dere til å bli kjent med denne delen av salmeboka. Kanskje er det en bønn her som treffer din situasjon akkurat nå? Eller du finner inspirasjon til å lage din bønn, med egne ord. Og så kan du alltids finne fram og bruke den bønnen Mesteren selv lærte oss: Fader vår. Den står selvsagt også i bønneboka; både i gammel og ny utgave. Av sokneprest Knut Skjeldal

Ferietid Sokneprest Knut Skjeldal har sommerferie i 2018 fra og med 27. juni til og med 25. juli. I denne perioden er det Beint Saaghus og Sorle Hovdenak som deler på å være fungerende sokneprest i Hof.

3


Syndere i sommersol Sommerbrev til menighetsbladene fra biskop Per Arne Dahl For noen tiår siden ble kirkens trang til å forarge seg over sanselighet, lyst og glede med rette ironisert over av Dagbladets Hammarlund. Han tegnet mesterlig et ektepar på et bedehustak på Sørlandet som kunne skimte nakne kropper i det fjerne. Foranledningen var kristenfolkets reaksjon på at en nudistbadestrand kom for nær bedehusets eiendom. Replikken på taket var tatt på kornet. Kona grep etter mannens kikkert og repliserte: «Konrad, nå er det min tur til å forarges!» Ja, forarget har man vært, ikke bare på Sørlandet, men rett som det er i hele landet. Vi lot syndsbegrepet bli altfor mye preget av menneskelig angst og menneskers behov for å fordømme og kontrollere andre. Syndelistene var nok velmente, men påførte altfor mange kvinner og menn falsk skyldfølelse og et forkrøplet liv. Sorry! Vi har tatt grundig selvkritikk fordi vi var mer opptatt av syndsbekjennelse enn av tilgivelse. Vi var mer fiksert på det som kunne ødelegge livet enn det som kunne muliggjøre liv. Derfor har det i kirken de siste tiårene vært en positiv anerkjennelse av menneskelig livsutfoldelse som tidligere ble mistenkeliggjort. Vi har også hatt en stille nattverdvekkelse i vår kirke hvor det etter hvert begynner å gå opp for folk at presten ikke sier: «Kom alle dere som er verdige, men kom, for alt er ferdig». Hva er kirken hvis den ikke tilbyr tilgivelse for syndere og oppreisning for alle som går på en smell? 4

Poenget med dette sommerbrevet er at kirkens svar på synd ikke er forargelse eller fortielse, men oppgjør og tilgivelse. Da kong David hadde brutt inn i et annet forhold og hatt sex med Batseba var han fristet både til taushet, bagatellisering og forargelse. Han skriver selv om denne tiden: «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. Min livskraft tørket bort som en eng i sommerheten» (Salme 32). Endelig forsto han poenget. Våre synder blir ikke borte om vi bortforklarer, tier eller forarges. Det er vi som blir borte. Vår glede, vår fred og vår gode samvittighet forsvinner hvis ikke vi går inn i oppgjør og ut med tilgivelse.


I dette sommerbrevet peker jeg på Gud som har vist oss tilgivelsens vei og latt oss oppdage hvor uendelig verdifullt det er å leve med god samvittighet. Fred i sjela med en god samvittighet må være en av verdens beste bevarte hemmeligheter. Verd å takke for og verd å akte høyt. Det er en sammenheng mellom vår fortid og vår fremtid. Den som opplever fortiden som skyld møter ofte fremtiden med angst. Den som erfarer fortiden som tilgitt, møter fremtiden som håp. Denne dype sammenheng i livet må vi hjelpe hverandre å fastholde.

I dette sommerbrevet vil jeg også takke dere alle rundt i menighetene i Vestfold og Buskerud som jeg har fått møte i disse fire årene som biskop i Tunsberg. Avgjørelsen om å runde av og gi stafettpinnen videre ved fylte 68 kjennes riktig. Og ordet pensjonist finnes heldigvis ikke i Bibelen. Jeg vil fortsette med å formidle verdens beste budskap. Det er mulig å ha fred i sjela med en god samvittighet. Jesus døde for våre synder og tilbyr sjelefred til alle som tar imot. Sånn sett er vi alle syndere i sommersol. Og enda bedre: Vi kan bli tilgitte syndere i sommersol.

Stor takk for god hjelp På vegne av stab, råd og menighet i Hof vil jeg herved rette en stor takk til to flinke karer som har gitt oss god hjelp i seinere tid: Arnfinn Svendsen og Gert Olav Green. Arnfinn var med i menighetsrådet i perioden 2009-2013. Han ble så engasjert som kirketjener; først som vikar, men fra 2015 og fram til nå på fast basis. Gert Olav har det siste året vikariert som sekretær på kirkekontoret i Hof. I tillegg

Møter

har han som kultursjef i kommunen vært med og arrangere Torsdagskonserter i kirkene våre helt siden kirkejubileet i 1999. Begge to er ryddige og kloke mennesker, som er lette og trivelige å samarbeide med. De melder inn og følger opp saker på en god måte, og gjennomfører alt arbeid pålitelig og grundig. Og så er de flinke til å gi konkret og troverdig ros når noen fortjener gode tilbakemeldinger. Dermed er det bare å si takk og takk til begge to! KS

Kirkeringen

har møte tirsdag 4. september kl 19.00 hos Marry Westbye 5


Pinsedag i Eidsfoss kirke Under gudstjenesten på pinsedagen ble en ny messehagel innviet. Messehagelen er sydd og gitt til Eidsfoss kirke av tekstilkunstner Laila Thorrud. Vakkert håndarbeid og en meget flott gave! Tidligere har hun også laget og gitt både prekestolklede og stola i samme røde farge som denne nye messehagelen. De røde kirketekstilene brukes til spesielle dager i kirkeåret, som nettopp første og annen pinsedag. Etter gudstjenesten var det utstilling av gamle arkitekt-tegninger til kirken som ble laget i 1903-4. Laila Thorrud ga en interessant orientering om tegningene, arkitekt Sinding-Larsen og bygging av Eidsfoss kirke.

Tekstilkunstner Laila Thorrud (t.v.) med nestleder i menighetsrådet Elisabeth Brekkedalen, som overleverte blomster til Laila, og sokneprest Knut Skjeldal i ny messehagel.

Deretter var det kirkekaffe og Åpen Kirke så folk kunne beundre kirketekstiler og studere tegningene. RHL

6

Klede til prekestolen.

Ryggsida av messehagelen.


Min salme Takk, gode Gud, nr. 290 i Salmeboka v.1: Takk, gode Gud for alle ting, først for bror Sol, så lys og fin. Han vekker oss hvert morgengry og er ditt tegn for oss i sky. Halleluja, halleluja. Takk for alle dine under. For meg og mitt kristenliv har salmene alltid hatt en spesielt viktig plass; vakker musikk og flotte tekster i mange utgaver: glade, ettertenksomme, storslagne og vare, stille. For meg gjør de bibeltekstene levende og meningsfulle. De gamle salmene henter fram århundrelange sang- og meloditradisjoner, og det er fint å vite at de har blitt sunget av flere generasjoner før oss. Det er ofte i naturen jeg virkelig kjenner på at Gud er til. På havet, i skogen og på fjellet, og med alle årets skiftninger, blir det umulig for meg å tro noe annet enn at livet på jorda må være villet.

Andakter på Veset Torsdag 21. juni Torsdag 12. juli Torsdag 26. juli Torsdag 9. august Torsdag 23. august Torsdag 6. september Torsdag 20. september Hver gang kl. 11:00 Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!

Jeg blir så liten i møte med bølgene og fjellsidene. Mine små hverdagsproblemer krymper og blir til ufarlige detaljer i den store sammenhengen. Og jeg blir full av takknemlighet. Det er så mange fine salmer, men jeg har valgt «Takk, gode Gud for alle ting», en salme som virkelig setter ord på dette. «Solsangen» ble skrevet av munken og helgenen Frans av Assisi i 1225. Denne bønnen danner grunnlaget for salmen vi synger i dag. En forholdsvis ny salme for oss, med en eldgammel tekst og en nydelig melodi. Salmen er blant annet en takk til Gud for skaperverket, og for naturen som gir oss det vi trenger for å ha det bra. De tre siste versene handler om menneskene i relasjon til Gud og til hverandre. Det syvende verset berører meg litt ekstra. I jobben min som sykepleier på et sykehjem, får jeg være sammen med eldre mennesker gjennom deres siste dager. Jeg synes verset beskriver så godt den opplevelsen jeg ofte sitter igjen med, av at – om de siste dagene er mer eller mindre vanskelige, eller om de tror på Gud eller ikke – døden er ikke lenger noen trussel, de er mette av dage, og døden blir en venn som kommer og tar dem med «hjem». Det er godt å tenke på. «Solsangen» kan du lese på https:// no.wikipedia.org/wiki/Solsangen Jeg gir «salmestafett-pinnen» videre til Selma Marie Barth. Inger Kathrine Leikaas Bringaker

7


Konfirmanter 20 1. rekke fra venstre: Marte Wike Trogstad, Ivona Jurica, Helene Louise Simonsen, Lisa Eikeland, Silje Hvål Eriksen, Thea Sofie Lian Hvam, Emma Margrete Nyhus, Sunniva Måge Karlsen, Vilde Fleischer, Eivor Beseth Nordeide. 2. rekke fra venstre: Even Myhre Hansen, Andreas Rønningen Nordeng, Ole Flåten Grøthe, Håkon Sommerstad, Mattis Jenssøn Kilde, Stine Kleppan, Andreas Johansen, Håkon Bergan, David Jacobsen, Henrik Wike, Tage Marken Bekkevold.

8


018 3. rekke fra venstre: sokneprest Knut Skjeldal, Nikolai Kalager, Emil Nilsen Viker, Sondre Lindås Brennseter, Jim Wessel Johansen, Sander Henriksen, Ola Gabriel Nordby, Åsmund Akerholt, Mathias Løkeberg, Martin Hannevold, Hans-Petter Endresen Bekkestad. Foto: Torill Kjørum.

9


Holmestrand kommune / Kirkelig fellesråd:

Torsdagskonsert

Vi fortsetter rundreisen med besøk i alle kirkene innenfor vår fremtidige kommune, og turen er nå kommet til Hof kirke. «Bli kjent med kirkene våre» Torsdag 30.08.18, kl 19.00 Hof kirke. Benytt denne muligheten til å bli bedre kjent med kirken: Guide forteller om kirkens historie. Minikonsert: Koret De Damene fra Sande.

Jubileumskonfirmanter 2018! Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd har den glede å innby 50, 60 og 70 års konfirmanter til gudstjeneste i Eidsfoss kirke søndag 9. september kl. 11.00, med påfølgende jubileumssamling på Eidsfoss Hovedgård. Det sendes invitasjon til alle som ble konfirmert i Hof prestegjeld 1948,1958 og 1968. Her blir det opplyst nærmere om påmelding og betaling. Dersom du er jubileumskonfirmant men likevel ikke skulle få invitasjon innen 1. august, kan du kontakte kirkekontoret i Holmestrand. Se s. 2 i bladet for kontakt-informasjon. Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd

Vel møtt!

Ved til vinter’n På bildet ser du to av vedgutta til Menighetshuset. Einar og Odd konstaterer at veden er god og tørr og klar for å kjøres ut - i august/september til dere som trenger ved til vinteren. Akkurat i disse dager trengs neppe ved for å holde varmen, men vi glemmer ikke kulda sist vinter. Du kan bestille ved av Odd (90872501) eller Ole (99271389). God sommer! 10


Kristi Himmelfartsdag Gudstjeneste med naturen som vakker ramme ved Vikevannet. Speiderne hadde også i år forberedt dagen ved å lage «klokketårn», kors og lesepult.

Et hjertesukk Som de fleste av oss følger jeg i begravelse når det er en kjær venn, nabo eller et familiemedlem som skal begraves.

avdøde, de pårørende og andre som er til stede! Kan ikke slike samtaler utsettes til etter begravelsen?

Kirken fylles gjerne i god tid før selve seremonien begynner. Da er det enten stillhet eller rolig musikk i kirkerommet. Godt å være stille, både fordi en går inn i Guds hus, og fordi det er godt å tenke på og minnes den som er død.

La oss ha det stille i stunda før seremonien begynner. Sitt med dine egne tanker, lytt til musikken! Men vent med å prate om dette og hint med sidemannen!

Ja, stillhet!? Noen ganger er det dessverre noe som forstyrrer stillheten: Noen av de frammøtte som prater – skravler! – om «vær og vind» eller annet, ganske høyt. Jeg synes det er respektløst over for den

Det samme gjelder mens vi følger kista ut og over kirkegården til gravstedet. Vis respekt for avdødes nærmeste og for hele situasjonen, vær stille! Randi Haugestad Lindseth 11


Sommerklær Jeg elsker lyse, lette klær og stoff som bølger bløtt. Nå skinner tulipaner rødt. I gresset mellom grønne trær blir blå fioler født. Jeg elsker lyse, lette klær. De røde og de blå. Å, - den som alltid kunne gå i lyse klær blant grønne trær og være glad som nå. Jeg kjøpte nye sko i går. Å, for en fryd det er, med nye sko og nye klær og sol som skinner på mitt hår og salig grønne trær! Dagny Tande Lid

Utleie av menighetshuset Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.! Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom til forskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring 99 27 13 89 eller 94 82 41 95

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 94 82 41 95 lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset.

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 5: ca 4. sept. Nr 6: ca 23. okt.

12

Stoff levert innen:

8. aug. 26. sept.


Døpte

Eidsfoss kirke Hof kirke Hof kirke Hof kirke

Slekters gang 15.04.2018 13.05.2018 13.05.2018 13.05.2018

Nora Eger Nordskag Lavrans Semb Roso Severin Semb Roso Eskil Norum-Undseth

Døde

Seremonisted Dødsdato Navn

Eidsfoss kirke Hof kirke Hof kirke

09.04.2018 26.04.2018 09.05.2018

Maren Rustand Nilsen Harald Lian Aud Juel Grønvold

f.1923 f.1941 f.1924

Takk Hjertelig takk til Hof diakonat for blomsten eg fekk til påske. Venleg helsing Ingvar Tusen takk for all deltakelse, gode ord og blomster ved Haralds bortgang. Spesiell takk for god pleie både hjemme og på Veset. Sølvi, Trine og Lars med familier.

13


Gaver til menighetsbladet Johan Peter Schwartz, V. og Ø. Brekke, Marit Eline Solberg, Marie Skjeldal, Svanhild Stige, Olav Hogstvedt, Odd Østmoe, Gerd Nylén, Eva og Olav Lian, Tove og Jan Erik Kristiansen, Gunnvor Viker, Anne Mine Grov, Tor Tømmerås, Aud og Arne, Olaug Bollerud, Asbjørn Larsen, Oddbjørn Roso, Arne og Ingebjørg, Mimmi Irene Vestskogen, Bjørg og Jan Næs, Grete S. Kvaale Solberg, Aase Kristiansen, Liv og Johan, R. og J. Wike, Asle Zimmermann, Inger Goverud, Inger Marie Bergum Røed, Grethe og Odd Olsen, B.V. Bettum, Solveig og Trond Aas, Torunn og Svein A. Hellingsrud, Berit Kjennerud, Berit Tronrud, Marit Bjerknes, E.A., E. og A. Gurrik, Randi Kirsten Wike, Johnny Akerholt, Reidun Adams, Aud og Tore Tormodsrud, Gudrun Helene Fosen, Sidsel Vagnhild, Inger Hovland, Gerd Kongsten, Gerd Grøsland, Else-Marie Lindseth, E.H.G.Horten, Sølvi Lian.

En spesiell takk til Kaarby Sanitetsforening for god støtte!

ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: 975 26 915 VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

anders@auentakst.no www.auentakst.no

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER ORG. 969118416 MVA

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

Fotterapi i Hof

«Hvilerommet»

Vikeveien 34 Tlf 900 76 806

Autorisert Fotterapeut

Til sammen kr 16.250,-

Hjertelig takk for alle gaver!

Dør til dør service

14


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Arv og testament Kjøp og salg av fast eiendom Avtaler Tvister Forretningsjus

Tlf 92881445 | Thorshaugveien 2, 3090 Hof www.breivega.no | ane@breivega.no

Åpningstider: 09 – 17 (15) Sommertid i juli: 10-16 (15) Velkommen!

15


Velkommen til kirken Søndag 24.06. – 5. søndag i treenighetstiden Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Institutt for sjelesorg Prekentekst: Matt. 7,21-29

Søndag 12.08. – 12. søndag i treenighetstiden Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Kirkens bymisjon Holmestrand Prekentekst: Luk. 8,1-3

Søndag 01.07. – 6. søndag i treenighetstiden Vassås kirke kl. 20.00 Gudstjeneste. Sommerkveld i Vassås Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt. 16,13-20

Søndag 19.08. – 13.søndag i treenighetstiden Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Luk. 12,41-48

Søndag 08.07. – 7. søndag i treenighetstiden Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Kirkens SOS i Vestfold Prekentekst: Luk. 19,1-10

Søndag 26.08. – 14.søndag i treenighetstiden Vassås kirke kl. 18.00 Gudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene Ofring: NKSS (Laget) Prekentekst: Luk. 17,7-10

Søndag 15.07. – 8. søndag i treenighetstiden Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Mark. 12,37b-44

Søndag 02.09. – 15.søndag i treenighetstiden 17. maihaugen kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Idrettens dag Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Luk. 10,38-42

Søndag 22.07. - 9. søndag i treenighetstiden Kjærsenteret kl. 11.00 Fellesgudstjeneste. Ofring: Misjonsprosjektet. Prekentekst: Joh. 8,2-11

Søndag 09.09. – 16.søndag i treenighetstiden Eidsfoss kirke kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Konfirmantjubileum Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Matt. 5,10-12

Søndag 29.07. – Olsok Vassås kirke kl.11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: ACTA-barn og unge i Bu/Ve Prekentekst: Luk. 9,23-26 Søndag 05.08. -11. søndag i treenighetstiden Hof kirke kl. 11.00 Høymesse. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Mark. 2,23-28

NB: Endringer kan forekomme

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2018 nr 4  

Menighetsblad Hof 2018 nr 4  

Profile for janbaroi
Advertisement