Page 1

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås

Nr. 3 ž Mai 2018 ž 61. årgang

Bygden vår Du Hof, du er kjærest blant bygder for oss som har rot i din jord, vårt stykke av fedrelandet med hjemmet og far og mor. Her lekte vi glade og trygge, her var det vår «grunn» ble lagt, her var det at lengsler fødtes, her var det at drømmer ble vakt. Se raden av blinkende vanne som speiler sin himmel av, de lange og myke linjer av åsenes skjermende rad. Og kirkene, gamle, ærverdige, som signet har slektenes gang høyt lyser de over bygden med klokkenes manende klang. To vers fra sangen som Aase Nøtnes skrev til 17. mai 1966


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon

Generell trefftid på tirsdager og torsdager utgår fra 01.05.2018. Alle generelle henvendelser skjer til Holmestrand kirkekontor, som har samlet ansvar for drift og koordinering av Kirkelig Fellesråds oppgaver. Dette gjelder også kirkelige handlinger som dåp og vigsel, som må meldes til kontoret så tidlig som mulig. Det samme gjelder forespørsel om bruk av kirkene, til f.eks. konserter. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte som har base i Hof (se nedenfor), for gjensidig informasjon, avtale samtaler og møter m.v.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Havnegt. 7, 3080 Holmestrand. Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59 Epost: post.holmestrand@kirken.no Kontorets åpningstider: Tirsdag 12.00 – 15.00 Onsdag – fredag: 09.00 – 13.00 Bankkto.: 1638.17.70706 Organisasjonsnr.: 976 990 552 HOF MENIGHETSKONTOR Thorshaugbakken 2, 3090 Hof Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59 Epost: post.holmestrand@kirken.no Facebook: “kirkene i Hof” Bankkonto for Hof, Eidsfoss og Vassås sokn: 1506.05.12490 Organisasjonsnr.: 920 171 265

Rådsledere:

Holmestrand kirkelige fellesråd Ole Gunnar Green Mobil: 909 61 675 Epost: ogg@bedrerad.no Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Mona Lofsberg Roso Mobil: 992 82 305 Epost: mona.roso@skbd.no

2

Ta direkte kontakt med den enkelte ansatte etter behov

Ansatte:

Sokneprest: Knut Skjeldal Mobil: 959 43 200 Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Hans Kristian Løken Fung. kirkeverge: Jan Baroi Mobil: 951 32 035 Epost: hl292@kirken.no Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no Trosopplæringsvikar: Marianne Kristine Jonstang Juell (starter å jobbe i august) Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no Kirkegårdsarbeider: Christine Helgerud


Givertjeneste i menigheten I forrige utgave av Menighetsbladet skrev vi at Vipps (endelig) er klar til bruk på gudstjenester i Hof. Når dette leses er vi så smått i gang. Første anledning var på gudstjenesten i Eidsfoss kirke på 1. mai. Dermed ble det skrevet enda et lite kapittel i vår lokale kirkehistorie: Også vi er nå digitalisert. Foreløpig er det bare Vippsnummer for ofringer på gudstjenestene i Hof. Etter hvert vil trolig flere ta ordningen i bruk. Vi vil prøve å informere om dette fortløpende; så langt vi har kjennskap til. Jeg håper dette gjør positivt utslag når det gjelder innsamlede offerbeløp. Statistikken for de siste åra viser dessverre en liten nedgang i samla gavebeløp. Flere får i alle fall nå mulighet til å gi en gave til menighetsarbeidet eller andre gode formål. Mange bruker jo rett og slett ikke kontante penger lenger. Samtidig er jeg litt spent på hvordan menigheten håndterer mobilbruken på gudstjenestene. Når man har vippsa fra seg er det fint om mobilen legges vekk og gjerne slås av – i det minste på lydløs. Mobiler som ringer eller gir lyd fra seg i kirka er jo ikke noe stas!

det føles derfor annerledes å ofre et beløp på den måten. Derfor legger vi fremdeles til rette for at gaver kan gis rundt alteret eller i offerposene på «gamlemåten». Heldigvis merker vi at det fortsatt er mye giverglede i Hof. Nylig ble det gitt nesten 30 000 kr til Fasteaksjonen, som er i regi av Kirkens Nødhjelp. Vel 4 000 av dette kom på Vipps, mens altså mesteparten ble samla inn med bøsser av konfirmantene. Og så gleder vi oss over at mange støtter driften av Menighetsbladet. Denne gangen kom det inn nesten 20 000 kroner, inkludert en minnegave. Stor takk for all støtte fra dere! Så håper jeg alle som er med og gir store eller små beløp, virkelig får kjenne på gleden ved å gi, og at det følger rik velsignelse med det å dele med andre – slik Paulus beskriver det i 2. Korinterbrev 9,7: «For Gud elsker en glad giver.» Av sokneprest Knut Skjeldal

Det nye Vippsnummeret for ofringer i Hof er altså 515 021. I tillegg kan vi fortelle at Menighetsrådet for Hof, Eidsfoss og Vassås sokn nå har fått nytt bankkontonummer (står på side 2 i bladet). Samtidig vil det selvsagt være fullt mulig fortsatt å gi kontantbeløp på gudstjenestene. For noen av oss har fysiske penger både symbolsk og virkelig betydning, og

3


17. mai i Hof

Program for dagen: 10.00 10.15 10.45 11.30 11.45 12.00 13.00

17. mai i Hof Program for dagen:

Gudstjeneste i Hof kirke Hof skolekorps spiller på Veset 10.00 Gudstjeneste i Hof kirke blomsteroverrekkelse ved to fra korpset 10.15 Hof skolekorps spiller på Veset Flaggborg og kirkegjengere går til Hof Herredshus blomsteroverrekkelse ved to fra korpset Samling ved Hof Herredshus 10.45 Flaggborg og kirkegjengere går til Hof Herredshus Velkommen v/leder Allsang - 1. vers av Fagert er landet. Korpsene spiller 11.30 ved Samling ved Hof Herredshus Tale og bekransning ordfører 11.45 Velkommen v/leder Tale for dagen v/elever ved Hof skole Allsang 1. verslandet. av Fagert er landet. Korpsene spiller Allsang - 1. vers av Ja vi elsker- dette Korpsene spiller Tale og bekransning ved ordfører Toget går fra Hof Herredshus Samling ved Hof-hallenTale for dagen v/elever ved Hof skole

Allsang - 1. vers av Ja vi elsker dette landet. Korpsene spiller

Underholdning fra scenen, barna, salg avHerredshus kaffe, kaker, is og 12.00leker for Toget går fra Hof brus. Overskuddet fra salget går til lag og foreninger som deltar i feiringen, samt til elev-arrangementer etter søknad. 13.00 Samling ved Hof-hallen

Togrute: Hof Herredshus - Grønsetfeltet (Grønsetveien) - gangsti Underholdning fra scenen, leker for barna, salg til av kaffe, kaker, is og Torshaugfeltet - Veset brus. - nedOverskuddet Torshaugveien Frøyasvei ut hovedveien fra salget går til lag og foreninger som deltar i og videre til Hof-hallen.feiringen, samt til elev-arrangementer etter søknad. Togoppstilling: Flaggborg, Bunadskledde, Hof skolekorps, Hof skole, Eidsfoss Togrute: Hof Herredshus - Grønsetfeltet (Grønsetveien) - gangsti til barnehage, Hof barnehage, Rakkerungen familiebarnehage, Espira barnehage, øvrige Torshaugfeltet - Veset - ned Torshaugveien - Frøyasvei - ut hovedveien innbyggere. og videre til Hof-hallen.

Ta med bord og stoler. Velkommen! 17.00

Togoppstilling: Flaggborg, Bunadskledde, Hof skolekorps, Hof skole, Eidsfoss barnehage, Hof barnehage, Rakkerungen familiebarnehage, Borgertog i Holmestrand Espira barnehage, Ungdommens kommunestyre, Hof kommunestyre øvrige innbyggere.

17. mai i Vassås

Ta med bord og stoler. Velkommen! 17.00

Borgertog i Holmestrand

Gudstjeneste i Vassås kirke kl.15. Deretter går toget ned til Granly, ledet av «Vassås tut og blæs». Her blir det tradisjonell 17.mai feiring med kiosk, leker og loddsalg. 4


Konfirmanter 2017-18 HOF kirke søndag 27.5.18 10:30 Silje Hvål Eriksen Thea Sofie Lian Hvam Stine Kleppan Eivor Beseth Nordeide Hans-Petter Endresen Bekkestad Sondre Lindås Brennseter Ole Flåten Grøthe Even Myhre Hansen Andreas Johansen Mattis Jenssøn Kilde Håkon Sommerstad

VASSÅS kirke søndag 3.6.18 11:00 Åsmund Akerholt Håkon Bergan David Jacobsen Nikolai Kalager EIDSFOSS kirke søndag 10.6.18 11:00 Vilde Fleischer Ivona Jurica Sunniva Måge Karlsen Ola Gabriel Nordby Andreas Rønningen Nordeng

HOF kirke søndag 27.5.18 12:30 Lisa Eikeland Emma Margrethe Nyhus Helene Louise Simonsen Marte Wike Trogstad Tage Marken Bekkevold Martin Hannevold Sander Henriksen Jim Wessel Johansen Mathias Løkeberg Emil Nilsen Viker Henrik Wike

Fasteaksjonen 2018 Vi takker med dette årets konfirmanter for kjempeflott innsats på årets fasteaksjon! Kontantresultatet for bøsseinnsamlingen ble kr 25 274,-. I tillegg ble det «vippsa» til sammen kr 4090,- i Hof til Kirkens Nødhjelp i løpet av aksjonsdagen. Dermed kom sluttsummen opp i hele kr 29 364,-; og det er vi veldig godt fornøyd med. Det er nestbest på lista for de 10 siste åra! De fleste av de 31 konfirmantene deltok på aksjonen. Dessuten fikk vi hjelp av Line

Vettestad, som er regionskoordinator for Kirkens Nødhjelp. Dermed fikk vi dekka nesten alle de planlagte rutene, men dessverre ikke hele Hof. Vi beklager på vegne av dere som satt klare med penger og venta på besøk. Takk også til de av foreldre/foresatte som stilte opp og kjørte, og til gode hjelpere på Menighetshuset! - Knut prest

5


Besøk i Espira barnehage

Sokneprest Knut Skjeldal besøkte tradisjonen tro Espira barnehage på Sundbyfoss før påske. Han fortalte om hva som skjedde på palmesøndag, da Jesus red inn i Jerusalem på et esel. Barna fulgte godt med, og var med på å dramatisere fortellingen etterpå.

6-åringer i Vassås kirke

6

De fikk bøker ved gudstjensten søndag 22. april. Her er Juliet Baroi (fra menighetskontoret) og Knut Skjeldal med et flott firkløver av 6-åringer som nok er litt prega av stundens alvor!


Nytt om sammenslåing mellom de kirkelige fellesrådene Vi er nå ferdig med trinn 1 av sammenslåingen mellom fellesrådene Hof og Holmestrand. Og trinn 2 står for døren, sammenslåingen mellom Holmestrand og Sande fellesråd. Fellesrådsstrukturen følger kommunegrensene, så den norske kirke må gjennom de samme prosessene som kommunen. Kommunen har opprettet en fellesnemnd bestående av medlemmer fra begge kommunestyrene, 4 fra Sande og 5 fra Holmestrand. I kirken har den kirkelige fellesnemnda (KFN) konstituert seg den 14.3. på samme måte. Det er denne som styrer sammenslåingsprosessen. KFN er satt sammen av 3 representanter fra fellesrådet i Sande: Sissel Leet Skeide, Anne Rangnes, Narve Lied med vararepresentanter Eli Flåten, Morten Ask og Elin Beate Lersveen og 4 representanter fra fellesrådet i Holmestrand: Ole Gunnar Green, Helge Holmen, Hans Arne Rønningen, Bjørn Eivind Larsen med vararepresentanter Randi Haavik og Ingrid Flottorp. Sissel Leet Skeide ble valgt som leder. Ole Gunnar Green ble valgt som nestleder. Biskopens representant er vår prost Harald Bryne, vara oppnevnes av biskopen senere. Kommunal representant er Tom Arne Akerholt, vara er Mette Måge Olsen.

møtes KFN og PU samtidig. Ved saker som gjelder KFN er de ansatte observatører med tale- og forslagsrett. Det jobbes nå med mandat til KFN, som skal vedtas i fellesrådene i Holmestrand og Sande på juni møte. På første møte ble det bestemt 6 satsingsområder som man starter å jobbe med nå: 1. samtenkning rundt trosopplæringsarbeid- og stillinger i den nye kommunen, 2. utlysning av kirkevergestilling og ansettelse av kirkeverge i Holmestrand som også skal være kirkeverge i den nye kommunen, 3. kartlegging av det økonomiske behovet for sammenslåing av fellesrådene og søknad til kommunen, 4. jobbing med opplegg og møtepunkter for stabene i Holmestrand og Sande, 5. videre jobbing med organisering/ lokalisering av nytt kirkekontor og 6. videre jobbing med ny felles hjemmeside. Jan Baroi

Saker som har med de ansatte å gjøre behandles i partsammensatt utvalg (PU) som består av fellesrådenes representanter i KFN og 1 ansatt fra hvert fellesråd, Anne Lene Gravdal fra Holmestrand og Vidar Mikkelsen fra Sande. For å begrense møtehyppigheten, 7


Min salme Vår Gud han er så fast en borg Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hård til strid imot oss står. Stor makt og arge list han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like. Da jeg gikk på barneskolen, måtte vi pugge salmevers. Jeg bruker bevisst uttrykket «måtte», fordi jeg må ærlig innrømme at dette i utgangspunktet var en oppgave jeg ikke omfavnet med nevneverdig entusiasme. Men, som skribenten Grennæs skrev i forrige utgave av «Min salme», så er dette noe jeg nå ser tilbake på med takknemlighet og glede. Læreren som lærte oss om salmene het Kjell Kjeldsberg. Han hadde en måte å formidle salmenes betydning på som gjorde at vi kom til å sette pris på det vi lærte.

Andakter på Veset Torsdag 24. mai Torsdag 7. juni Torsdag 21. juni

Hver gang kl. 11:00 Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!

8

Det sterkeste minnet jeg har fra salmepuggingen og fra Kjeldsbergs lærdom er «Vår Gud han er så fast en borg». Den har blitt med meg siden, som et viktig minne fra min barne- og ungdomstid og fra det som på mange måter er de formative årene i livet. Det er vanskelig å si eksakt hva som gjør at én salme fester seg mer enn andre. Det er en kombinasjon av mange faktorer. De første salmene man lærer står nok for mange i en særstilling. Melodisk er denne salmen sterk og høytidelig. Teksten sier for meg noe om kraft og fasthet. Om behovet for å kjempe mot ondskap og for det som er riktig og rett. Personlig liker jeg salmer som er alvorlige og høytidelige, uten å være dystre. Salmer som maner frem styrke og kraft. Dette er en slik salme. Så vidt jeg husker måtte vi bare lære oss første vers utenat. Men jeg lærte meg også de andre versene. Særlig gjorde de siste linjene av det siste verset inntrykk: Og om vårt liv de tar, og røver alt vi har, la fare hen, la gå! Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder. Dette er et budskap som var inspirerende for meg den gang. Og som fortsatt har kraft til å inspirere den dag i dag. Stafettpinnen gis videre til Inger Kathrine Leikaas Bringaker Keith Eikenes


Pinsedag i Eidsfoss kirke Høytidsgudstjenesten på pinsedag har siden 2013 vært lagt til Eidsfoss kirke. Det tradisjonsrike treffet samler veldig mye folk på Eidsfoss i pinsehelga hvert år. Eidsfoss kirke er både synlig og viktig lokalt, og derfor tenker vi at også den har

På leir i sommer? Strand leirsted, Sandefjord Info: actavebu.com Knattholmen, Sandefjord 26.-27. mai: Knøttenatt 5-9 år 24.-28. juni: Tria 11-13 år 24.-28. juni: Ten-leir 13-16 år 6.-9. august: Tria junior: 8-10 år Sommerleir for voksne, familieleirer mm Info: www.knattholmen.no Solåsen leirsted, Tjodalyng 2.-3. juni: Minileir 0-8 år m/voksen 8.-10. juni: Splæsjleir 2.-4. kl 16.-22. juni: Bibelcamp 9.-15. juli: TU-leir Info: www.solasen.no

sin naturlige plass i dette mangfoldige kulturtilbudet. Derfor feirer vi altså gudstjeneste der på pinsedag, kl. 11:00. I år er datoen søndag 20. mai. I år blir det en ekstra høytidsdimensjon på gudstjenesten, siden vi får ta i bruk en ny rød messehagel som Laila Thorrud nettopp har gjort ferdig. Vi er veldig heldige som har Laila i vår midte, og svært takknemlige og stolte over å ta imot en så flott gave til Eidsfoss kirke. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, i regi av menighetsrådet. Deretter blir det Åpen Kirke utover ettermiddagen, med utstilling av tegningene til kirken som ble laget i 1903-4 av den berømte arkitekt SindingLarsen. Dette skulle kunne være en lekker liten godbit for alle bygningsfaglig interesserte. Ellers er kirken også åpen for dem som ønsker å komme innom og se nærmere på alt som har skjedd inni og utenpå kirkebygget i løpet av de siste årene! Velkommen til Eidsfoss kirke på pinsedag!

Ny trosopplæringsvikar Tirsdag den 13.3. vedtok fellesrådet på sitt møte å tilby stillingen som trosopplæringsvikar fram til desember 2019 til Marianne Kristine Jonstang Juell. Hun takket ja til stillingen, og den 22.3. ble det skrevet arbeidskontrakt. Hun begynner å jobbe i august. Vi ser frem til å kunne ønske henne velkommen i stabsfelleskapet og i våre menigheter. Jan Baroi 9


Møter NLM Pinsestevne på Gjennestad 21. mai - 2. pinsedag

Jarleif Gaustad taler (Regionleder i NLM) Jens Andreas Kleiven og Silje Østby Kleiven synger. Vi fyller bilene ved Menighetshuset og drar kl. 13.00 Da kan vi spise grillmat i parken før møtet begynner kl. 15.00

Torsdagsmøte 14. juni

hos Marry Og Tor Martin Westby kl.18.00 Kaffe på terrassen. (Håper vi!). Andakt, sang og musikk Arr. Normisjonen og Misjonssambandet

Kirkeringen

har sommeravslutning med tur tirsdag 5. juni. Kanskje til Verdens ende? Værforbehold.

Botne aktivitetssenter

Tirsdag 29.05. Blomsterdag kl. 12.00 Kafe: Kyllingsuppe Tirsdag 5.06. Prestens time Kl. 12.00 Kafe: Aspargessuppe Tirsdag 12.06 Kl.12 JUBILEUMSKONSERT Sangkoret Samklang Kafe: Tomatsuppe Tirsdag 19.06 kl. 12.00 Vi feirer St. Hans på forskudd med rømmegrøt Trekkspill og sang av Anne Marie Kvien. Utlodning

Ny kirkeverge i Holmestrand Det er nå klart at kirkevergen vår, Hans Kristian Løken, dessverre ikke kommer tilbake i arbeid, etter lengre tids sykdom. Derfor har Kirkelig fellesnemnd beslutta å lyse kirkevergestillingen ut i vår, med tanke på så rask tilsetting som mulig. Vår trosopplærer, Jan Baroi, har vært fungerende kirkeverge i denne perioden, og han fortsetter inntil dette er videre avklart. 10


Bjørkealléen ved Vassås kirke Alléen som går ved veien som brukes til utkjøring fra Vassås kirke, består av bjørketrær. Disse trærne er det varierende tilstand på. Det har vært to jordvelt, og flere trær er ikke friske. Vi har vurdert, og kommet frem til, at vi vil hogge ned disse trærne i to omganger. Halvparten av trærne vil bli fjernet nå i vår/sommer. Her planter vi inn nye trær. I neste runde tar vi de resterende trærne, som også skal erstattes med nye, friske trær. Anne Lene Gravdal.

Hjertelig velkommen til

Gudstjeneste og avslutning for biskop Per Arne Dahl 14. juni Åpen gudstjeneste kl. 11:00 i Tønsberg domkirke. Kirkekaffe med enkel servering på hotell Klubben rett etter gudstjenesten. Arrangementet avsluttes ca. kl. 15:15.

En spesiell takk En stor og hjertelig takk for minnegaven på kr 8.700,som ble gitt til Menighetsbladet ved Mary Kristine Jansens begravelse. Gaven betyr mye for driften av bladet. Hilsen redaksjonen

11


Barne- og ungdomsarbeid HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag 18.00 – 19.30 Barn 2. – 7. klasse Dirigent: Kristin Selbo Hagen, 47 85 73 76 Leder: Camilla Andrea Leikaas, 98 45 68 30 SANG-GRUPPE FOR UNGDOM Hver onsdag 18.00 – 19.30 Menighetshuset («Nystua») Ungdom 13 – 20 år Kontakt: Inger Kathrine Leikaas Bringaker, 93 22 87 65 HOF KFUK-KFUM-speidere Alle speidergruppene: Annen hver torsdag 18.00 – 1930 Oppdagere: 2. og 3. klasse Leder: Andreas Thorsen, 93 02 16 04

Utleie av menighetshuset Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.! Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom til forskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring 99 27 13 89 eller 94 82 41 95

Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss

Rovere: 10. klasse og oppover Kontakt: Rune Nordeide

Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 94 82 41 95 og lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS

Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, 97 10 35 62 Hjemmeside: www.hofspeiderne.no Alle følger skolens ferier.

Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset.

Stifinnere: 4. og 5. klasse Leder: Jan-A. Thorsen, 97 10 35 62 Assistent: Ronny Toft, 90 92 62 97 Vandrere: 6. til 10. klasse Leder. Rune Nordeide, 33 05 89 66

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 4: ca 19. juni Nr 5: ca 4. sept.

12

Stoff levert innen:

23. mai 8. aug.


Slekters gang

Døpte

Eidsfoss kirke Eidsfoss kirke

Vigde

Vassås kirke

11.03.2018 11.03.2018

Henrik Fjellestad Eikenes Didrik Bjørnli Spieler

03.03.2018

Sarah Elida Gran Nilsen og Morgan Valmestadrød

Døde

Seremonisted Dødsdato Navn

Hof kirke 18.02.2018 Hof kirke 19.02.2018 Hof kirke 23.02.2018 Hof kirke 08.03.2018

Mary Kristine Jansen John Harry Løkeberg (kiste satt ned på Vassås kirkegård) Kjell Birger Røed Anders Haugerud

f. 1921 f. 1942 f. 1943 f. 1923

Takk

Tusen takk for blomster og vennlig deltakelse og minnegaven til Menighetsbladet, kr. 8.700,-, ved mamma, Mary Kristine Jansens bortgang. Hilsen Marit med familie *** Tusen takk til alle dere som tenkte på oss med hilsener og vennlig deltagelse ved John Harry Løkebergs bortgang. Takk for minnegaven på kr. 3600.- til LHL. Familien *** En stor takk til alle som har husket oss med besøk, telefoner og blomsterhilsener ved Kjells bortgang. En takk til hjemmesykepleien og for minnegaven til Kreftsaken. Inger Marie, Terje og Tom Kristen *** Tusen takk for hyggelig besøk og påskeblomst som jeg fikk fra diakonatet. Hjertelig hilsen fra Karin Tønseth

13


Gaver til menighetsbladet Leif Ole Rønneberg, Oddvar Borge, Else Marie Backe dødsbo, Ingvar, Hans Arne Lysaker, Anne Marie og Halvard Borgen, Johan Peter Schwarts, Sverre Solbakken, Fam. Skjeldal, Ragnhild Margareth Hasle, Johan Nøtnes, Kjell Håvard Næss, Erna Ragnhild Borge Årvik, Eva Synøve E. Larssen, Svein Bjørge, A. og A. Rønneberg, Jakob Olai Fogstad, Kaja Tomter, Grethe og Kjell Olav, Ingjerd Skolem, Irene og Arnulf Rønningen, Ingunn og Alf, Live T. Aasheim.

ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: 975 26 915 VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

anders@auentakst.no www.auentakst.no

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER ORG. 969118416 MVA

1 anonym gave kr 250,-

En spesiell takk til Hof Lions Club for god støtte! Til sammen kr 19.650,-

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

Torsdagskonsert

«Hvilerommet»

Vikeveien 34 Tlf 900 76 806

Autorisert Fotterapeut

Torsdagskonsertene i samarb. med Hof historielag: Torsdag 7. juni – Ut på tur! Kongsberg kirke kl. 19.00: Omvisning og minikonsert på kirkens verdenskjente orgel. Kr 150,-. Oppmøte på Best bensinstasjon kl. 18.00 hvis du trenger skyss. Forbehold om endringer.

14

Fotterapi i Hof

/ Holmestrand kommune Kirkelig fellesråd:

Dør til dør service


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Arv og testament Kjøp og salg av fast eiendom Avtaler Tvister Forretningsjus

Tlf 92881445 | Thorshaugveien 2, 3090 Hof www.breivega.no | ane@breivega.no

Snakk med oss dekorering av konfirmasjonsbordet! Husk 17.mai-buketten!

Åpningstider: 09 – 17 (15) Velkommen!

15


Velkommen til kirken Torsdag 10.05. - Kristi himmelfartsdag VIKESTRANDA kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Speiderne deltar. Ofring: KFUK-KFUM speiderne Prekentekst: Luk. 24,46-53 Søndag 13.05. - Søndag før pinse HOF KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh. 3,16-21 Torsdag 17.05. – Grunnlovsdag HOF KIRKE kl. 10.00 Familiegudstjeneste. Ofring: Misjonsalliansen Prekentekst: Matt. 22,17-22 Torsdag 17.05. – Grunnlovsdag VASSÅS KIRKE kl. 15.00 Familiegudstjeneste. Ofring: Misjonsalliansen Prekentekst: Matt. 22,17-22 Søndag 20.05. - Pinsedag EIDSFOSS KIRKE kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Ofring: Det norske Misjonsselskap Prekentekst: Joh. 14,15-21 ÅPEN KIRKE utover ettermiddagen! Se s. 9 Søndag 27.05. – Treenighetssøndag HOF KIRKE kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Luk. 10,21-24

Søndag 27.05. – Treenighetssøndag HOF KIRKE KL. 12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste Ofring: Menighetsarbeidet. Prekentekst: Luk. 10,21-24 Søndag 03.06. – 2. søndag i treenighetstiden VASSÅS KIRKE kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh. 3,26-30 Søndag 10.06. – 3. søndag i treenighetstiden EIDSFOSS KIRKE kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh.1,35-51 Søndag 17.06. - 4. søndag i treenighetstiden REIDVINTUNET kl. 12.00 Felles friluftsgudstjeneste i Hillestad. Takkoffer. Prekentekst: Matt. 16,24-27 Søndag 24.06. - 5. søndag i treenighetstiden HOF KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Institutt for sjelesorg Prekentekst: Matt. 7,21-29

NB: Endringer kan forekomme

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2018 nr 3  

Menighetsblad Hof 2018 nr 3  

Profile for janbaroi
Advertisement