Page 1

INFORMASJON

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås

Nr. 2 ž April 2019 ž 62. årgang

Påskemorgen Du har trosset døden Gitt lys til mørket Trygghet til det ukjente Åpnet veien til Ditt Innenfor for oss som var utenfor Hold oss fast Gi oss ly i hendene La oss nå Ditt evige Innenfor hvor alle tårene må forbli utenfor Tove Houck


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon

Kontor for Holmestrand kirkelige fellesråd er nå på Herredshuset i Hof. Kontaktopplysninger finnes nedenfor. Alle henvendelser om gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrig drift rettes hit. Det samme gjelder forespørsel om bruk av kirkene til f. eks konserter. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn; for gjensidig informasjon, avtale samtaler eller møter e.l. Nærmere opplysninger står i oversikten under.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Adr: Hofslundveien 5, 3090 Hof Tlf: 33 06 40 50 E-post: post.holmestrand@kirken.no Sekretær: Hilde Beate Backe Kontorets åpningstider: Tirsdag 12:00-15:00; onsdag-fredag 09:00-13:00 Bankkonto: 1638.17.70706 Organisasjonsnr.: 976 990 552

Ansatte:

HOF, EIDSFOSS OG VASSÅS SOKN Kontaktopplysninger: Se Kirkekontoret. Facebook: «kirkene i Hof» Bankkontonr 1506.05.12490 Organisasjonsnr.: 920 171 265

Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no

Rådsledere:

Holmestrand kirkelige fellesråd Ole Gunnar Green Mobil: 909 61 675 Epost: ogg@bedrerad.no Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Mona Lofsberg Roso Mobil: 992 82 305 Epost: mona.roso@skbd.no Ta direkte kontakt med den enkelte ansatte etter behov

Sokneprest: Knut Skjeldal Mobil: 959 43 200 Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Øivind Eismann Mobil: 900 84 922 Epost: oe273@kirken.no

Trosopplærer Jan Baroi Mobil: 951 32 035 Epost: jb284@kirken.no Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no

Dåp meldes kirkekontoret senest 2 uker i forveien, slik at tid for dåpssamtale kan avtales. Vigsel meldes i god tid.

2


Endringer i begravelser/bisettelser Denne gangen benytter jeg min spalteplass i Menighetsbladet til å kommentere noen endringer i forbindelse med begravelser/bisettelser. Som dere kan lese nærmere om et annet sted i dette nummeret vil vi i løpet av våren ta nytt utstyr i bruk i kirkene våre. I stedet for katafalk (plate med mørk duk over) vil kista nå settes oppå to stativ av pleksiglass. Det er først og fremst praktiske grunner til denne endringen. I både Vassås og Hof kirke er det ganske trangt om plassen framme i kirkeskipet hvor kistene pleier å stå under den kirkelige handlingen. De nye stativene er adskillig smalere enn katafalken. Dermed blir det bedre passasje mellom kista og benkene, og mer plass til å pynte med blomster nær kista. Noen av dere har kanskje sett dette i bruk i andre kirker; blant annet hos våre naboer i Botne sokn og i Horten. Her har man høstet gode erfaringer med bruk av disse stativene, og mange gir uttrykk for at de er veldig godt fornøyde med det nye utstyret. Vi er forberedt på at dette kan føles uvant i starten for de fleste, og at det alltid vil være delte meninger om hva som er penest. Noen foretrekker det gamle og kjente, andre synes det nye er åpnere og lysere. Derfor informerer vi nå i Menighetsbladet først, før utstyret tas i bruk. Å ta avskjed

med våre kjære er krevende nok i seg selv, og derfor ønsker vi slett ikke å skape ekstra uro eller påkjenninger for de pårørende i begravelsen. Den andre endringen jeg nevner vil ikke bli så merkbar her i Hof. For å avhjelpe mine gode kollegaer i Botne, skal jeg nå ha to dager pr måned hvor jeg tar begravelser/ bisettelser der. De har nemlig et høyere antall dødsfall pr år å dele på. Derfor går jeg nå inn for å avhjelpe situasjonen der. Vi må nå klare oss langt mer på egenhånd og dele på tjenestene som skal utføres lokalt. Det betyr at i feriene mine vil det vanligvis være en av prestene i Botne som vikarierer for meg. Ellers er jeg fremdeles sokneprest i Hof, Eidsfoss og Vassås, og kommer til å ha hånd om tjenestene her. Videre har jeg tidligere år hatt kapasitet til å stille opp ellers i prostiet når det har vært rolige uker her i Hof. Det får jeg nå ikke anledning til lenger. Av sokneprest Knut Skjeldal

Andakter på Veset Torsdag 11. april Torsdag 25. april Torsdag 9. mai Torsdag 23. mai Hver gang kl. 11:00 Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!

3


Praktiser oppstandelsen! Hver søndag samles kristne mennesker for å feire tilværelsens desidert største begivenhet. Det forunderlige er at det ikke finnes menneskelige vitner til denne hendelsen. De potensielle vitnene sov tungt da Guds Sønn stod opp fra de døde. De primære kildene våre, evangelistene, vitner om at de kom til en tom grav. Så forteller de om flere møter med den oppstandne Jesus, men ingen av dem påstår å ha vært vitner til selve oppstandelsen. Ingen så at steinen ble rullet bort. Men noen kvinner møtte engelen som hadde gjort det.

Jan Otto Myrseth. Foto: Tunsberg bispedømme.

Hvis denne historien var et påfunn og du ville få andre til å gå på limpinnen, ville du være ganske naiv og lite taktisk om du førte kvinner inn i vitneboksen. Da ville det hefte noe tvilsomt ved hele historien, siden kvinner på den tiden ikke hadde troverdighet eller aksept som juridiske vitner.

Du reagerer kanskje på uttrykket, men er det ikke det vi gjør når vi oppsøker det stedet der Jesus har sagt han er å finne? Han sa: ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem” (Matt 18,20).

Men selv om apostlene ifølge Lukasevangeliet først mente at kvinnene fór med løst snakk, sprang de til graven for å se etter. Graven var tom, og de undret seg over det som hadde hendt. Etter hvert fikk de møte den oppstandne ansikt til ansikt, ja, så mange som fem hundre mennesker møtte ham i live ved en anledning. Oppstandelse er ikke bare det som skjedde med Jesus, men også det som skjedde med disiplene. De gikk i dekning etter Langfredag, men etter møtet med den oppstandne Jesus gikk de ut i verden på nytt. Noe hendte i dem, noe 4

ble satt fri i dem da de gikk fra å gruble over det uforståelige, til å praktisere oppstandelsen.

Å praktisere oppstandelsen er å ta Bibelens budskap på alvor, midt i en verden full av død og fordervelse. Det er å trosse sin egen tvil og frykt, og våge seg til å gå for å se om det er noe i ryktene. Det er å stole mer på Bibelens ord enn min egen erfaring. Millioner har gjort det før meg. Apostlene ble så overbeviste om at dette var sant at de frivillig gikk i døden framfor å fornekte Jesus. Utallige andre har gjennom to tusen år vitnet med sitt liv og sin død om sannheten i dette budskapet. Du kan også trygt stole på det. Biskop Jan Otto Myrseth


Nytt fra Diakonatet Godt nytt år!! Det er kanskje litt sent å ønske godt nyttår, tenker du, men vi er i gang med å forberede årsmøtet vårt og ser tilbake på det året som har gått, samtidig som vi er i gang med å planlegge aktiviteter i året som kommer. Det er fint å kunne reflektere litt over det som har vært, samtidig kjenne på forventning over det som skal komme. Vinteren kan virke mørk og lang, men nå går vi mot vår og lysere dager. Påskeaksjonen er det første vi skal ta fatt på nå. Alle som fyller 80 år i år, og eldre får en påskeblomst-hilsen i uke 15. Diakonatet deler opp soknet i roder og så fordeler vi rodene mellom oss, heldigvis får vi god hjelp fra menighetsrådet i dette arbeidet. Det er alltid hyggelig å levere blomster, for vi blir alltid godt mottatt. I fjor leverte vi ut 111 blomsterhilsener, det er en utfordring for oss å få oppdatert navnelistene, så dersom noen ikke får besøk, så vær så snill, ta kontakt med oss.

til hva sognepresten vår, Knut, skrev i forrige Menighetsblad. Det vil helt sikkert komme mer informasjon underveis også. Vi er en fin gjeng i Diakonatet, men vi ønsker oss flere med, så har du lyst og mulighet til å engasjere deg, eller bare lurer på hva vi driver med, så ta kontakt. I besøksvenn-tjenesten har vi også behov for flere frivillige, så ta kontakt hvis dette er noe du kunne tenke deg. • Inger Lise Hanto, mob: 40213048 E-post: ingelih@gmail.com • Sølvi Herland, mob: 95224218 E-post: herland72@gmail.com Godhet, det å gjøre noe for en annen uten å forvente noe tilbake, gjør godt for både den som gir og for den som får – kanskje er det den som gir av sin tid, den som får mest tilbake?

I begynnelsen av mai skal vi tradisjonen tro arrangere pizzalunsj på Menighetshuset, for årets konfirmanter og familie, det er alltid veldig trivelig. I slutten av mai skal vi være med på aksjon «Godhet», og her vil jeg vise

Vi har nå to spreke pensjonister som står klar til å gi deg en hjelpende hånd, med enkle oppgaver i og rundt hjemmet. Du treffer oss på telefon 90 47 80 31 tirsdag og torsdag. 5


Fra gudstjeneste med karneval i Hof kirke 3. mars, fastelavnssøndag:

Flott sang av Hof barnegospel! Både sangere og sokneprest i morsomme kostymer!

Lille Edvin ble døpt. Her med foreldre og sokneprest.

Vi minner om Kirkens Nødhjelps

FASTEAKSJON tirsdag 9. april Konfirmantene deltar som bøssebærere i Hof. Ta godt i mot dem! Vil du også delta? Ta kontakt med kirkekontoret.

FASTEAKSJONEN 2019

9. APRIL

6

– Vi hadde ikke mat, og så forsvant vannet til geitene våre. Vi hadde knapt nok vann til oss selv. Du kan lese mer på fasteaksjonen.no


Min salme Barndom og oppvekst helt sør i Hedmark, inne i de dype skoger, var en god plass å vokse opp i. Når en kunne gå på ski mellom snøtunge graner – stoppe opp, fylle lungene og synge så det ljomet mellom trærne. For aldri følte man seg mer trygg og freidig som da. Og stjernene lyste aldri så sterkt som når de blinket høyt der oppe over de hvite grantoppene. «Alltid freidig» ble ofte sunget med kraft på vei til bestemor og bestefar på 40 og 50 tallet. Aina Berger Fegstad

Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når først ved verdens ende. Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse; med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært. dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, døden ikke heller. Salmen er skrevet av danske Cristian Ricardt 1867 Melodi av Christoph E. F. Weyse i 1838 Stafettpinnen går videre til Karen Signe Zimmermann

Menighetens årsmøte Torsdag 25. april 19:00-21:00 blir det årsmøte på Menighetshuset for Hof, Eidsfoss og Vassås sokn. Innkalling med årsmeldinger blir lagt ut på forhånd i kirkene og på kirkekontoret. Enkel kveldsmat severes. Velkommen! 7


Velkommen til kirkens påskearrangement for barn og unge!!! Lys Våken for 11-åringer i Eidsfoss kirke Lørdag 6. - søndag 7. april blir det overnatting og mye mer i Eidsfoss kirke. Vi begynner på lørdag ettermiddag og avslutter på søndag formiddag med familiegudstjeneste – hvor deltagerne medvirker.

Påskevandring for 8-åringer i Hof kirke Mandag 8. april inviteres barn i 2. klasse til en enkel og visuell samling der vi dramatiserer påskefortellingen. Barna blir hentet ved skolens inngangsparti kl 12.50 og vi starter i kirken kl 13. Barna er tilbake på skolen kl 14.

Påskeverksted for barn på menighetshuset Onsdag 10. april arrangeres det tradisjonelle påskeverkstedet på Hof menighetshus. Vi starter kl 17.30 og er ferdig rundt kl 19. Det blir påskefortelling, sang og selvfølgelig mange formingsaktiviteter. Alle barn er velkomne, og de som går i 3. klasse blir invitert med brev i posten.

Kirkebok til 6-åringer i Vassås kirke Søn 28. apr er det familiegudstjeneste i Vassås kirke med utdeling av Min Kirkebok 6 til skolestartere. Alle 6-åringer får invitasjonsbrev i posten.

Vi ser fram til å møte dere! 8


Barne- og ungdomsarbeid i Hof HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag 18.00 – 19.30 Barn 2. – 7. klasse Dirigent: Kristin Selbo Hagen, 47 85 73 76 Leder: Camilla Andrea Leikaas, 98 45 68 30

Sunbeams

SUNBEAMS Hver onsdag 18.00 – 19.30 Menighetshuset («Nystua») Ungdom 13 – 20 år Kontakt: Inger Kathrine Leikaas Bringaker, 93 22 87 65

Utleie av menighetshuset Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.!

Vi starter opp etter sommerferien den 5. september, og øver onsdager fra 18-19.30 på Menighetshuset i Hof. Vi synger gospel, folkemusikk, viser, salmer og popmusikk. Alle ungdommer fra 13 år som er glad i å synge er velkommen! Kontakt Inger Kathrine Leikaas Bringaker (93 22 87 65) hvis du lurer på noe.

HOF KFUK-KFUM-speidere Alle speidergruppene: Annenhver mandag 18.00 – 1930

Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom til forskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring 99 27 13 89 eller 94 82 41 95

Oppdagere: 2. og 3. klasse Leder: Rune Nordeide, 33 05 89 66 Stifinnere: 4. og 5. klasse Leder: Jan-A. Thorsen, 971 03 562 Vandrere: 6. til 10. klasse Ledere: Andreas Thorsen, 930 21 604 og Ronny Toft, 909 26 297 Rovere: 10. klasse og oppover Kontakt: Rune Nordeide, 33 05 89 66/ 930 53 822 Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, 971 03 562 Hjemmeside: www.hofspeiderne.no

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 94 82 41 95 lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller sendes til/leveres på kirkekontoret.

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 3: ca 14. mai Nr 4: ca 18. juni

Stoff levert innen:

10. april 15. mai

9


Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd

KULTURYKIRKEN Holmestrand

Torsdagskonsertene Tidspunkt: Sted: Program: Billettpris:

Torsdag 9. mai kl. 19.00. Eidsfoss kirke. Samarbeidskonsert med Kulturskolen. Overrekkelse av Inger-Johanne Nordbys Musikkpris til kulturskoleelev. Kr. 100,- Barn/ungdom gratis.

Vi ser fram til å formidle musikk framført av dyktige kulturskoleelever og musikkpedagoger. Dessuten påskjønne en framgangsrik kulturskoleelev med Inger-Johanne Nordbys musikkpris. Tidspunkt: Sted: Program:

1. halvdel av juni. Styrvoll middelalderkirke. Ut på tur! Vi planlegger tur til den lille steinkirken fra midt på 1100-tallet, og håper det går i orden. Samarbeid med Hof historielag. Se neste nummer av Menighetsbladet for mer info.

Vi sees på konsert! Velkommen!

Vårfornemmelse Det er april og det lukter av vår Det er herlige, solfylte dager Tulipaner og stemor i blomstring står I duftende, blomstrende hager

Du ser overalt hvordan sevja stiger Det er jo et praktfullt skue Når livet igjen ser mot lysere tider Det myldrer på hver en tue

Naturen våkner, de kommer tilbake Linerla, stæren og svalen De jubler i sky for å skaffe seg make Nå våkner jorden fra dvalen

Nå ser vi hva Gud hadde tenkt for vår jord En prangende prakt uten like Som når Han dekker til nattverdens bord: En forhåndssmak på Guds rike Ole-Bjørn Haugaasen

10


Årsmelding 2018 Menighetsbladet for Hof – Eidsfoss Vassås Menighetsbladets redaksjon: Anne Mathilde Viljugrein, Knut Skjeldal og Randi Haugestad Lindseth. Kasserer: Håkon Green Leikaas. Vår kontakt i menighetsrådet: May Britt Haslestad Det ble i 2018 gitt ut sju nummer, fire på vårhalvåret og tre på høsthalvåret. Vi føler at vi med dette antallet utgivelser klarer å være forholdsvis aktuelle med stoffinnholdet samtidig som vi får rimelig grei tid til å jobbe med hvert nummer. Menighetsbladet er ment å være et ”meddelelsesorgan” og et bindeledd innen våre menigheter - og ønsker å gi folk i bygda tilhørighet til kirken (fritt etter statuttene!). Vi håper bygdas innbyggere opplever bladet slik. Som før vil vi oppfordre folk i menighetene, menighetenes div grupper (som barne- og ungdomsarbeid, diakonat, misjonsforeninger, bibelgrupper osv) til å komme med innspill, annonseringer, bilder m m til Menighetsbladet. Det er ikke alltid vi i redaksjonen har anledning til å dekke alt som foregår eller får

”fanga opp” ting som burde være med! Kirkekontoret, menighetsrådet og soknepresten passer ellers på at vi får med viktige temaer og notiser. Annonsene gir fortsatt et godt og nødvendig ekstra inntektsbidrag til bladet. Vi holder oss til annonsører som hører hjemme i «gamle» Hof kommune. Vi mista et par annonsører i løpet av året, og vi har fått en ny. Men fortsatt er alle gavene vår hovedinntektskilde – og vi er helt avhengig av gaveinntektene for å kunne drifte bladet. Tusen takk for alle bidrag! Økonomien for øvrig, se regnskapet! Det legges fram i kirkene og kirkekontoret i forkant av menighetens årsmøte. Stor takk til Håkon som holder god og ryddig orden på bladets finanser!! Vi takker for alle hyggelige og positive tilbakemeldinger/kommentarer på den jobben vi gjør med Menighetsbladet! Hof, 28.02.19 For Menighetsbladet Randi Haugestad Lindseth

Strikkekafé på Granly i Vassås tirsdag 9. april kl 18.00 Butikken «Motepinnen» viser fram nyheter i strikk og hekling. Velkommen til å få noe nytt på pinnene. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en liten gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig og lærerik kveld! Alle er hjertelig velkommen! Hilsen Hobbyloftet i Vassås

11


Gaver til menighetsbladet Johan Peter Schwartz, Else-Marie Lindseth, Marit Skåtan, Reidun og Jan Otto, Synøve Hegg, Rolf Stigen, H.A. Lysaker, Eilif Holtung Wallumrød, Ingvar, Ragnhild Margareth Hasle, Hobbyloftet i Vassås. En spesiell takk til Hof Sanitetsforening for god støtte! Til sammen kr 5.500,Hjertelig takk for alle gaver!

Takk

Vi takker hjerteligst for den flotte pengegaven foreningen mottok ved Margit Kjellsens bortgang. Med hilsen Kaarby Sanitetsforening Hof skolekorps takker for minnegaven på kr 4.300,- ved Reidun Haugeruds bisettelse. Vår varmeste takk for all deltakelse ved Odd Førums bortgang. Hjertelig takk for alle blomster, minnegaven til Hof skolekorps kr 8.000, gode ord og varme tanker. Eva Hege og Tone m/fam Hof skolekorps takker for minnegaven på kr 8.000,- ved Odd Førums bisettelse.

Kontorlokaler til leie Hof menighetshus Tlf 957 38 375 12

Møter Torsdagsmøter i peisestua på Menighetshuset Torsdag 11. april kl 19.00 Besøk av Åse Karlsen Velkommen til et hyggelig fellesskap! Arr. Normisjonen og Misjonssambandet

Kirkeringen har møte Tirsdag 2. april kl 19.00 hos Anne Mathilde Viljugrein Tirsdag 7. mai kl 19.00 hos Ragni Jordheim

Bønnedag Fredag 1. mars var 14 damer samlet på kvinnenes verdensbønnedag. Flott å vite at vi er en del av et verdensvidt fellesskap av kvinner som samles om de samme bønne-emnene. I år var programmet laget av kvinner fra Slovenia. AMV


Døpte

Slekters gang

Vassås kirke Vassås kirke Eidsfoss kirke Hof kirke Vassås kirke

20.01.2019 20.01.2019 27.01.2019 03.03.2019 10.03.2019

Ella Torgersen Solhaug Kian Philip Bruun Gravenslund Wilhelm Sønsteby Odelskiold Edvin Wennersteen Hansen Ola Aakerholt

Døde

Seremonisted Dødsdato Navn

Hof kirke

08.01.2019

Odd Førum

f. 1932

Nytt utstyr i kirkene våre Denne våren kommer vi til å innføre noe nytt i kirkene våre, ved begravelser/ bisettelser. I stedet for det som kalles katafalk (en plate med mørkt teppe eller duk på), blir kista nå satt på to klare stativ av pleksiglass. Det bakerste av disse er noe høyere enn det andre, slik at kista får en svak helling. Dermed synes båredekorasjonen bedre for de frammøtte. Det er også mulig å ha tente telys nede på gulvet; på fot-delen av disse stativene. Ønske om

dette avtales av begravelsesbyrået med de pårørende. 13


KULTURYKIRKEN Holmestrand

Konsert til inntekt for nytt orgel i kulturykirken søndag 7. april kl. 19.00

Mange av byens beste sang og musikk-krefter stiller opp her: bl.a. sanger Arnstein Rock Øverland, Anders Rønningen på gitar og bambus-harpe, vokalgruppa Magi og cellist Nadezhda Sivertsen. Flere navn vil komme på programmet etter hvert. Følg med! Forhåndssalg av billetter hos Bilbjørn i Holmestrand sentrum og i døra for kontant og Vipps. Barn opp til 13 år gratis. Entré kr 200,- og frivillig kollekt. Møt opp og hjelp oss med å skape orgelklang i kulturYkirken!

Velkommen til gospelkonsert med

Sunbeams Vi starter opp etter sommerferien den 5. september, og øver onsdager fra 18-19.30 på Menighetshuset i Hof. Vi synger gospel, folkemusikk, viser, salmer og popmusikk.

i peisestua på Menighetshuset Alle ungdommer fra 13 år som er glad i å synge er velkommen!

24. april kl. 18.30

Kontakt Inger Kathrine Leikaas Bringaker (93 22 87 65) hvis du lurer på noe.

Dør til dør service

ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: 975 26 915

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

14

VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

anders@auentakst.no www.auentakst.no

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER ORG. 969118416 MVA


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Arv og testament Kjøp og salg av fast eiendom Avtaler Tvister Forretningsjus

Tlf 92881445 | Thorshaugveien 2, 3090 Hof www.breivega.no | ane@breivega.no

Kjøp påskeblomstene hos oss! Åpningstider: 09 – 17 (15) Velkommen! 15


Velkommen til kirken Søndag 07.04. – 4. søndag i fastetiden EIDSFOSS KIRKE KL. 11.00 Familiegudstjeneste. «Lys våken». Nattverd Ofring: Norges søndagsskoleforbund Prekentekst: Joh. 6,24-36 Kirkekaffe Søndag 14.04. – Palmesøndag HOLMESTRAND KIRKE KL.11.00 Fellesgudstjeneste Ofring. Prekentekst: Joh. 12,1-13 Torsdag 18.04. – Skjærtorsdag VASSÅS KIRKE KL. 18.00 Kveldsgudstjeneste. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh.13,1-17 Fredag 19.04. - Langfredag EIDSFOSS KIRKE KL. 11.00 Pasjonsgudstjeneste Prekentekst: Matt. 26,30-27,50 Søndag 21.04. - Påskedag HOF KIRKE KL.11.00 Høytidsgudstjeneste. Ofring: Det teologiske menighetsfakultetet Prekentekst: Joh.20,1-10 Mandag 22.04. - 2. påskedag VASSÅS KIRKE KL. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Påsken i ord og toner. Ofring: Norsk Luthersk Misjonssamband Prekentekst: Joh.20,11-18

Søndag 28.04. - 2. søndag i påsketiden VASSÅS KIRKE KL.11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av 6-års bok. Ofring: Menighetsarbeidet. Prekentekst: Joh. 20,24-31 Onsdag 01.05. – 1.mai EIDSFOSS KIRKE KL. 11.00 Gudstjeneste. Ofring: Stefanusalliansen Prekentekst: Matt. 20,25-28 Kirkekaffe Søndag 05.05. - 3. søndag i påsketiden HOF KIRKE KL.11.00 Samtalegudstjeneste. Nattverd Konfirmantene deltar. Ofring: Menighetsarbeidet. Prekentekst: Mark. 6,30-44 Søndag 12.05. - 4. søndag i påsketiden EIDSFOSS KIRKE KL.11.00 Høymesse. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Prekentekst: Joh. 14,1-11 Fredag 17.05 – Grunnlovsdag HOF KIRKE KL. 10.00 VASSÅS KIRKE KL. 15.00 Familiegudstjeneste Ofring: Misjonsalliansen Prekentekst: Luk. 17, 11-13

NB: Endringer kan forekomme

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2019 nr 2  

Menighetsblad Hof 2019 nr 2  

Profile for janbaroi
Advertisement