Page 1

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås

Nr. 1 ž Febr. 2019 ž 62. årgang

Se nå legger Gud den hvite duken, over skog og fjell, ja, over alt. Snøen faller stille, det er vinter. Sola gjemmer seg og det er kaldt. Se, nå maler Gud med nye farger, trærne, gresset, blomster, fuglesang. Våren leker fritt og livet synger, lokker fram det beste fra Guds fang. Se nå hviler Gud og smiler stille, Sola står så høyt på himlen blå. Sommeren er varm og alle kropper gleder seg og lever ute nå. Så lar Gud de siste farger gløde før de langsomt strykes ut igjen. Høsten har en tristhet og en lengsel, alle årets tider er din venn. Tore Thomassen, Salmeboka nr. 848


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon

Kontor for Holmestrand kirkelige fellesråd er nå på Herredshuset i Hof. Kontaktopplysninger finnes nedenfor. Alle henvendelser om gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrig drift rettes hit. Det samme gjelder forespørsel om bruk av kirkene til f. eks konserter. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn; for gjensidig informasjon, avtale samtaler eller møter e.l. Nærmere opplysninger står i oversikten under.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Adr: Hofslundveien 5, 3090 Hof Tlf: 33 06 40 50 E-post: post.holmestrand@kirken.no Sekretær: Hilde Beate Backe Kontorets åpningstider: Tirsdag 12:00-15:00; onsdag-fredag 09:00-13:00 Bankkonto: 1638.17.70706 Organisasjonsnr.: 976 990 552

Ansatte:

HOF, EIDSFOSS OG VASSÅS SOKN Kontaktopplysninger: Se Kirkekontoret. Facebook: «kirkene i Hof» Bankkontonr 1506.05.12490 Organisasjonsnr.: 920 171 265

Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no

Rådsledere:

Holmestrand kirkelige fellesråd Ole Gunnar Green Mobil: 909 61 675 Epost: ogg@bedrerad.no Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Mona Lofsberg Roso Mobil: 992 82 305 Epost: mona.roso@skbd.no Ta direkte kontakt med den enkelte ansatte etter behov

Sokneprest: Knut Skjeldal Mobil: 959 43 200 Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Øivind Eismann Mobil: 900 84 922 Epost: oe273@kirken.no

Trosopplærer Jan Baroi Mobil: 951 32 035 Epost: jb284@kirken.no Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no

Dåp meldes kirkekontoret senest 2 uker i forveien, slik at tid for dåpssamtale kan avtales. Vigsel meldes i god tid.

2


Godhet 2019 Kanskje noen fikk med seg aksjonen Godhet, som fant sted i Holmestrand i slutten av mai 2018? I regi av menighetene i det som nå heter Botne sokn ble det utført mye godhet på frivillig basis. I løpet av to kvelder og en lørdag på dagtid fikk de som hadde meldt inn behov på forhånd hjelp til å få utført praktiske oppgaver som bilvask, maling, plenklipping osv. Nå har menighetsrådene i Hof og i Sande blitt utfordret til å bli med på aksjonen i 2019, og dette har vi svart ja på. Dagene som er satt av i år er i uke 21; torsdag 23. og fredag 24. på ettermiddagen, og på dagtid lørdag 25. mai. Nå håper vi mange merker seg datoene og blir med på aksjonen! Det kreves nemlig hverken fagbrev eller embetseksamen for å delta! Her handler det om enkelt dugnadsarbeid som nær sagt hvem som helst kan utføre. Det handler om å vise omtanke – uten baktanke. Aksjonen har altså ingen skjult agenda utover det å gjøre godt mot andre; slik Mesteren ba oss om. Og så del-

tar man de(n) dag(ene) man har mulighet til å være med. Noen synes kanskje det er flaut eller brysomt å be om hjelp. Men vi tenker at det er en ærlig sak som ingen burde skjemmes for, så vær frimodige! I forkant av aksjonen tar komiteen ansvar for å sjekke ut om oppdragene lar seg utføre innenfor det vi har tid og ressurser til på frivillig basis. Egentlig er Godhet ikke en aksjon, men en livsstil: Å bry oss om hverandre og hjelpe der vi kan – slik kong Harald minnet oss om i sin gode nyttårstale. Samtidig har vi godt av å øve oss på å gjøre dette, på Godhetsaksjonen. Ellers tenker jeg mye på noen som trolig har behov for mye godhet for tiden: Alle som er knyttet til Hof fengsel. Jeg føler sterkt med dere som nå mister jobbene der, og mener det er veldig leit at det gode fagmiljøet blir borte. Og så rammer dette hardt en del innsatte som har hatt tryggere soningsforhold i et lite fengsel. Av sokneprest Knut Skjeldal

EN GOD GJERNING GÅR ALDRI TAPT. DEN SOM SÅR VENLIGHET, HØSTER VENNSKAP, OG DEN SOM PLANTER GODHET, HØSTER KJÆRLIGHET. (Fra «en liten oppmuntringsbok») 3


Nytt kontorsted – nye ansikter! Fra 2019 er som kjent vårt «gamle» Hof menighetskontor blitt en del av Holmestrand kirkekontor som holder til i gamle, ærverdige Hof herredshus. Der er det hyggelige, opp-pussa kontorer for kirkeverge, prester og andre kirkelig ansatte. Hvis du ringer kirkekontoret eller skal en tur innom, møter du sekretær Hilde Beate Backes blide stemme og ansikt. Når det gjelder henvendelser og stoff til menighetsbladet, kan det som før sendes på e-post eller leveres på kirkekontoret. Adresse, telefonnr og åpningstider står på s. 2 her i bladet. Menighetsbladet ønsker ansatte fra både Hof og Holmestrand velkommen og lykke til i de nye lokalene! RHL

Kirkeverge/daglig leder Øivind Eismann og sekretær Hilde Beate Backe.

4


Min salme Når man blar i salmeboka, så er det jo så mange flotte salmer, og det er vanskelig å peke ut en som akkurat min. Satt og tenkte langt tilbake da jeg som tenåring spilte gitar og sang i Elsa Kolstads sang- og musikklag. Elsa var poståpner i Hof og hadde kontor i 1. etasje og leilighet i 2. etasje i huset sitt hvor hun bodde sammen med mannen sin Olav og guttene Petter og Morten. Hun var opptatt av at vi skulle få med oss kristne verdier på livsveien. En gang i uken samlet hun oss i stua si for å øve på sanger. Selv spilte hun piano og trekkspill, og noen av oss jentene spilte gitar, så det ble riktig så fin fart på sangene. Vi var også rundt og sang på kristne møter både her i Hof og litt lengre unna som på BMB i daværende Botne og hos Frelsesarmeen i Drammen. Elsa kjørte folkevogn varebil (kassevogn), og vi satt på kjøkkenstoler baki. I svingene i Hanekleiva «seilte» vi både hit og dit. Ingen regler om sikkerhetsbelter og faste seter da. Men bra gikk det og moro var det! Har fortsatt permen med sanger, skrevet med blå penn og besifret med røde bokstaver for grepene på gitaren. En av sangene som også står i den nye salmeboka på nr. 284 er: O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner og vet alt liv oppholdes ved ditt bord, da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, o store Gud!

Når jeg i Skriften ser de mange under som Gud har gjort fra første Adams tid, og ser hvor trofast Herren alle stunder har ført sitt folk igjennom livets strid; da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, o store Gud! Når jeg så vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde og oppsto for å frelse hver en sjel; da bryter lovsang ifra sjelen ut: O store Gud, o store Gud! Når så til slutt hvert tidens slør må falle, og troens mål er nådd, så jeg får se, vil evighetens klokker sjelen kalle for tronen mellom skaren hvit som sne. Da bryter lovsang ifra sjelen ut: Takk, store Gud, takk, store Gud! Ja, man kan saktens undres når man farter litt rundt i landet vårt og opplever skaperverket i all den flotte naturen. Og nå når vi nærmer oss våren og ser hvordan «nytt liv av daude gror» som det står i en annen sang, ja, da må man si det skjer et under og at vi har en mektig Gud. Og alt dette kan vi glede oss over. Vi har all grunn til å takke og lovsynge. Ruth Vestgarden Jeg sender stafettpinnen videre til Aina Berger Fegstad Salmen er skrevet av svensken Carl Gustav Boberg i 1885 og oversatt til norsk av Knut Andersen i 1956. Melodien er en svensk folketone.

5


Julebasaren 2018

Det var fullt hus denne gangen også, store og små, unge og eldre, julebakst og flotte gevinster – «heftig» åresalg med mange vinnersjanser! Adventsstund med sangglade, engasjerte barnegospel-unger og dramatisering av «Den gamle skomaker», fritt etter Leo Tolstoj, framført av fem «godt voksne» = pensjonerte lærerinner! Budskapet var fra Jesus: Det du gjør mot en av disse mine minste, gjør du også mot meg!

Så sender vi en hjertelig takk til alle dere som hvert år kommer, kjøper en masse lodd, årer og vafler. Og ikke minst, dere skaper en god stemning slikt at vi alle får en fin førjulslørdag. Takk også til alle forretninger i Hof som alltid er positive når vi spør om en gevinst til basaren. Til sammen er vi gode, for det ble hele 43 000 kr til huset. Disse pengene går til det nye varmeanlegget. Ha et godt år til vi ses igjen til neste julebasar! Kirkeringen og Husstyret. 6


Kvinnenes internasjonale bønnedag Fredag 1. mars I år er programmet lagt til rette av Bønnedagskomiteen i Slovenia. Tema: «Kom, for nå er alt ferdig» Bibelselskapet i Slovenia er i ferd med å starte et prosjekt der Bibelen blir et sentralt hjelpemiddel i prosessen med å helbrede traumer. Målet er å utdanne 20 – 30 personer som kan være tilretteleggere og drive egne traume- helbredelses grupper ulike steder i Slovenia. Bønnedagen markeres her i Hof fredag 1. mars Menighetshuset Vi samles kl. 12.00 og avslutter med enkel lunsj.

Klar for ved-dugnad? Bjørketømmeret er på plass, så 25. mars smeller vi i gang årets ved-dugnad. Regner med at vi bruker hele uke 13. I fjor var vi 13 «unge karer» som kløyva og pakka ved til inntekt for menighetshuset. Pengene vi fikk for veden, kr 60 000 netto, ble et godt bidrag til innkjøp av varmepumper. Vi vil gjerne bli flere. Kunne du tenke deg å bidra en eller flere dager, er du hjertelig velkommen. Vi legger stor vekt på lange spisepauser med gode historier og hyggelig prat. Ta gjerne kontakt for å høre mer om dugnaden. Ole, 99271389.

7


Fasteaksjonen 2019 Fasteaksjon er 7.-9. april 2019. Vi gleder oss og håper du blir med. I Hof foregår fasteaksjonen tirsdag 9. april. Konfirmantene deltar som bøssebærere, men det trengs flere! Om Kirkens Nødhjelp: I 1947 strakte norske menigheter ut en hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre. Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Nøden kjenner fortsatt ingen grenser, vi møter den med grenseløs nestekjærlighet. I dag jobber vi i mer enn 30 land: Les mer om Kirkens Nødhjelps internasjonale arbeid. https://www.kirkensnodhjelp.no REDDE LIV - her og nå En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest. For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er Kirkens

8

Nødhjelp først på plass med blant annet rent vann. Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare. FORANDRE LIV - langsiktig Å være fattig er å mangle muligheter. Der utfordringene er, finnes også ofte de beste løsningene. Varig tilgang på rent vann er én av dem. Sammen hjelper vi mennesker å finne sin egen vei ut av fattigdommen. FORANDRE VERDEN - varige endringer Fattigdom er urettferdighet. Det er nok rent vann og mat til alle, men spillereglene gjør de rikeste rikere og de fattigste fattigere. Sammen kan vi gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas.


Barne- og ungdomsarbeid i Hof HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag 18.00 – 19.30 Barn 2. – 7. klasse Dirigent: Kristin Selbo Hagen, 47 85 73 76 Leder: Camilla Andrea Leikaas, 98 45 68 30

Sunbeams

SUNBEAMS Hver onsdag 18.00 – 19.30 Menighetshuset («Nystua») Ungdom 13 – 20 år Kontakt: Inger Kathrine Leikaas Bringaker, 93 22 87 65

Utleie av menighetshuset Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.!

Vi starter opp etter sommerferien den 5. september, og øver onsdager fra 18-19.30 på Menighetshuset i Hof. Vi synger gospel, folkemusikk, viser, salmer og popmusikk. Alle ungdommer fra 13 år som er glad i å synge er velkommen! Kontakt Inger Kathrine Leikaas Bringaker (93 22 87 65) hvis du lurer på noe.

HOF KFUK-KFUM-speidere Alle speidergruppene: Annenhver mandag 18.00 – 1930

Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom til forskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring 99 27 13 89 eller 94 82 41 95

Oppdagere: 2. og 3. klasse Leder: Rune Nordeide, 33 05 89 66 Stifinnere: 4. og 5. klasse Leder: Jan-A. Thorsen, 971 03 562 Vandrere: 6. til 10. klasse Ledere: Andreas Thorsen, 930 21 604 og Ronny Toft, 909 26 297 Rovere: 10. klasse og oppover Kontakt: Rune Nordeide, 33 05 89 66/ 930 53 822 Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, 971 03 562 Hjemmeside: www.hofspeiderne.no

Menighetsbladet for Hof, Eidsfoss og Vassås Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 94 82 41 95 lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller sendes til/leveres på kirkekontoret.

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 2: ca 2. april Nr 3: ca 14. mai

Stoff levert innen:

27. febr. 10. april

9


Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd

KULTURYKIRKEN Holmestrand

Torsdagskonsertene Torsdagskonsertene ønsker publikum godt nytt år, og takker for konsertopplevelsene i 2018. Vi har målsetting om å tilby interessante og attraktive konserter også i 2019, og det er å håpe at konsertene virker så trivelige at du setter av disse kveldene til besøk. For uten publikum har ikke konsertframføringer noen mening. Årets to første konserter er planlagt slik: Tidspunkt: Sted: Program: Billettpris:

Torsdag 28. februar kl. 19.00. Y-kirken / Holmestrand kirke. «Bli kjent med kirkene våre». Omvisning og minikonssert. Kr. 150,- Barn / ungdom gratis.

Dette er 7. og nest siste arrangement i serien «Bli kjent med kirkene våre». Som dere sikkert er kjent med, så har denne spesielle og flotte kirken nylig fått en omfattende restaurering. Det blir spennende å høre om dette og Y-kirkens historie som fortelles av en som kjenner kirken godt, nemlig kirketjener Turid Klevjer. Kveldens minikonsert fremføres av «Gospeltrioen HML med Truls og Lars Olav». Dette er et knippe gode musikere, som vi ser fram til å møte. Tidspunkt: Sted: Program: Billettpris:

Torsdag 28. mars, kl. 19.00. Vassås kirke. «Livsens Klang». Folkemusikk på opprinnelige instrumenter. Kr. 200,- Barn/ungdom gratis.

Torsdagskonsertene har hatt ønske om å formidle en konsert med historiske musikktradisjoner, og som fremføres på opprinnelige instrumenter. Dette blir det nå mulig å oppleve med god ramme i intime Vassås kirke, med dyktige folkemusikere fra Numedal. Vi kan friste med sjeldne sammensetninger av instrumenter: munnharpe, lyre, sjøfløyte og hardingfele, som gir tonefølge til sangtradisjoner. Her får vi delta på en musikalsk reise gjennom livets faser: bånsuller, bryllupsvise, religiøse folketoner og slåtter. Du vil ikke angre på å sette av denne kvelden til å få et flott og levende glimt inn i våre historiske musikk-skatter.

Hjertelig velkommen til Torsdagskonsertene i 2019! 10


Hvem vil styre kirken vår? Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg? Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke! Rekk opp hånda sjøl eller finn fram til folk du tror kan være viktige i lokalkirken din. Ved kirkevalget skal det velges 8000 frivillige til å lede kirkens arbeid. Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap. Bli med! Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splittelse. Vi må jobbe fram en motkultur mot alle tegn som tyder på

forakt for svakhet. Vi vil støtte det som fremmer respekt for både skaperverket og for hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell. Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister. Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge. Til de regionale bispedømmerådsvalgene vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite (som består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet etter avstemning i et valgmøte der hvert menighetsråd sender sin representant), og fra andre nomineringsgrupper. Kilde: www.kirkevalget.no

Folkemusikere fra Numedal. De fleste blir å treffe i Vassås kirke 28. mars. Foto: S. Adensfield.

11


Gaver til menighetsbladet Johan Nøtnes, Knut Lindseth, Solveig Skibrek Andersen, Marie Skjeldal, Tove og Jan Erik Kristiansen, Jorunn Holmen, Marit Elise Solberg, Asle Zimmermann, Gerd N. Østlund, Knut Skjeldal, Øverås, Bodil og Arnfinn, Gerd Nylén, Grethe og Kjell Olav, Terje Akerholt, Per-Kristian Gurrik, E.H.G. Horten, Åse Kristiansen, Walter Haga, Arne Løchen, Karin Wassengen, Wenche Bratlie, Elsa Grønseth, Solveig Røstad, Anne Mine Grov, Johnny Akerhholt, Bjørg Samuelsen, Johan Peter Schwarts, Astrid Strand, Astrid Elvira Kristensen, Randi Jørgensen, Grethe Eide, Line Vettestad, Anne Brith og Bent Berge, Marit Kristine Hagen, Berit og Bjarne, Jan Arne Thorsen, Kolbjørn Grønseth, Knut Skjeldal, Kjell-Erik Lunde, Svein Holtung Wallumrød, Ellen-Marie Rønningen, Liv og Johan, Berit Tronrud + 2 anonyme gaver En spesell takk til Vassås Bygdekvinnelag for god støtte! Til sammen kr 13.000,-

Møter Torsdagsmøter i peisestua på Menighetshuset Nå på vinterstid vil vi prøve å samles kl. 12 og hygge oss sammen med lunsj. Etterpå synger vi sammen og får en andakt som kan gi oss noe å bygge livet på. Møtedager: 21. februar kl.12.00 Da får vi besøk av Lise og Tore Gran som synger og spiller og deler Guds ord med oss. 21. mars kl. 12.00 Besøk av Ingrid Næss. Velkommen til et hyggelig fellesskap! Arr. Normisjonen og Misjonssambandet

Kirkeringen har møte Tirsdag 5. februar kl 19.00 hos Ruth Vestgarden Tirsdag 5. mars kl 19.00 hos Gudrun Næss Tirsdag 2. april kl 19.00 hos Anne Mathilde Viljugrein

Hjertelig takk for alle gaver!

Konserter i Holmestrand 14. februar: Bettan, Øystein Lund Olafsen, Øystein Trollsås – kulturYkirken 14. mars: Duo a Corda – kulturYkirken 7. april: Konsert til inntekt for orgel – kulturYkirken 12


Slekters gang

Døpte

Hof kirke Hof kirke

13.01.2019 13.01.2019

June Gurrich Birk Olander Kjennerud Berg

Døde

Seremonisted Dødsdato Navn

Eidsfoss kirke Eidsfoss kirke Vassås kirke Eidsfoss kirke Hof kirke Hof kirke Hof kirke Eidsfoss kirke

18.11.2018 23.11.2018 24.11.2018 25.11.2018 03.12.2018 16.12.2018 20.12.2018 29.12.2018

Solveig Waal Larsen Knut Frode Hansen Else Synnøve Akerholt Gunnar Bjugan Margit Kjellsen Marit Olaug Vassengen Astrid Kaspara Hallerud Kristian Thoresen

f. 1932 f. 1949 f. 1921 f. 1931 f. 1929 f. 1919 f. 1936 f. 1966

Andakter på Veset

Takk

Torsdag 14. februar Torsdag 28. februar Torsdag 14. mars Torsdag 28. mars Torsdag 11. april

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved vår kjære Else Synnøve Akerholts bortgang. Takk for pengegaver gitt til SOS-Barnebyer.

Hver gang kl. 11:00

En stor takk til Hjemmesykepleien i Hof for god pleie.

Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!

Hilsen Kjell Asmund, Jan Olaf, Brit Sigrun og Gunnar med familier 13


Kontorlokaler til leie Kirkekontoret har flyttet ut av lokalene som de hadde på Hof Menighetshus.

ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: 975 26 915

Kontorfløyen, 4 kontorer + møte-/ spiserom med et lite kjøkken, er derfor ledig. God parkering.

VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

anders@auentakst.no www.auentakst.no

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER

Ta kontakt for mer informasjon. Tlf. 957 38 375 eller 992 71 389. Husstyret.

ORG. 969118416 MVA

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

Dør til dør service

14


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Arv og testament Kjøp og salg av fast eiendom Avtaler Tvister Forretningsjus

Tlf 92881445 | Thorshaugveien 2, 3090 Hof www.breivega.no | ane@breivega.no

Åpningstider: 09 – 17 (15) Velkommen! 15


Velkommen til kirken Søndag 10.02 – 6. søndag i åpenbaringstiden VASSÅS KIRKE KL. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Bibelselskapet Prekentekst: Mark. 13,21-27

Søndag 17.03. – 2. søndag i fastetiden EIDSFOSS KIRKE KL. 11.00 Høymesse. Ofring: Menighetens arbeid Prekentekst: Luk. 13,22-30

Søndag 17.02 - Såmannssøndag EIDSFOSS KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetens arbeid Prekentekst: Matt. 13,24-30

Søndag 24.03 – Maria budskapsdag HOF KIRKE KL. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Kirkens SOS i Norge Prekentekst: Luk. 1,39-45

Søndag 24.02 - Kristi forklarelsesdag BOTNE KIRKE kl. 11.00 Fellesgudstjeneste. Nattverd. Ofring.

Søndag 31.03 – 3.søndag i fastetiden VASSÅS KIRKE KL.11.00 Høymesse. Ofring: Menighetens arbeid Prekentekst: Luk. 22,28-34

Søndag 03.03 – Fastelavnssøndag HOF KIRKE KL. 11.00 Familiegudstjeneste. Karneval. Ofring: Kirkens Nødhjelp Prekentekst: Luk. 18,31-34 Søndag 10.03 – 1. søndag i fastetiden VASSÅS KIRKE KL. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetens arbeid Prekentekst: Matt. 26,36-45

Søndag 07.04 – 4. søndag i fastetiden EIDSFOSS KIRKE KL. 11.00 Familiegudstjeneste. Lys våken Ofring: Norges søndagsskoleforbund Prekentekst: Joh. 6,24-36

NB: Endringer kan forekomme

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2019 nr 1  

Menighetsblad Hof 2019 nr 1  

Profile for janbaroi
Advertisement