Page 1

Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss

Nr. 1 ž feb. 2018 ž 61. årgang

TJUEATTEN vi skal gjere så godt vi kan moder jord vere tettare på deg i året som kjem mindre matkasting og meir morgonsol flytande ut og over kornåkrar i august mindre plast og avfall og meir skaresnø over månelyse vintermyrer færre bilar på tomgang og meir lukt av bjørkelauv i timen etter torevêr vi skal gjere så godt vi kan vere tettare på deg i året som kjem moder jord Øystein Hauge


DEN NORSKE KIRKE Hof, Eidsfoss og Vassås sokn Kontaktinformasjon gjeldende f.o.m. 1. februar 2018

Alle generelle henvendelser og besøk skjer til Holmestrand kirkekontor, som har samlet ansvar for drift og koordinering av Kirkelig Fellesråds oppgaver. Dette gjelder også kirkelige handlinger som dåp og vigsel, som må meldes til kontoret så tidlig som mulig. Det kan også tas direkte kontakt med rådsledere og ansatte som har base i Hof (se nedenfor), for gjensidig informasjon, avtale samtaler og møter m.v.

HOLMESTRAND KIRKEKONTOR Havnegt. 7, 3080 Holmestrand. Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59. Epost: post.holmestrand@kirken.no Kontorets åpningstider: Tirsdag 12.00 – 15.00. Onsdag – fredag: 09.00 – 13.00. Bankkto.: 1638.17.70706. Organisasjonsnr.: 976 990 552. HOF MENIGHETSKONTOR Thorshaugbakken 2, 3090 Hof. Tlf.: 33 06 40 50 / fax: 33 06 40 59. Epost: post.holmestrand@kirken.no Noen saker er ikke avklart, så følg med i lokalavis, menighetsblad og facebook «Kirkene i Hof». Bankkto.: 2515.20.66409. Organisasjonsnr.: 920 171 265.

Ansatte:

Sokneprest: Knut Skjeldal Møtes etter avtale. Mobil: 959 43 200. Epost: ks685@kirken.no Kirkeverge: Hans Kristian Løken Fung. kirkeverge: Jan Baroi Mobil: 951 32 035. Epost: hl292@kirken.no Fung. sekretær: Gert Olav Green Tlf. 33 06 40 50. Epost: gg428@kirken.no Kantor: Dorothee Raschwitz Mobil: 970 99 288 Epost: dr894@kirken.no

Rådsledere:

Trosopplærer: Vikar: Mia Erlandsen Mobil: 402 81 208 Epost: mia_erlandsen@yahoo.com

Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd Mona Lofsberg Roso. Mob.: 992 82 305 Epost: mona.roso@skbd.no

Kirkegårdsarbeider / kirketjener: Anne Lene Gravdal Mobil: 952 89 003 Epost: ag365@kirken.no

Holmestrand kirkelige fellesråd Ole Gunnar Green. Mob.: 909 61 675 Epost: ogg@bedrerad.no

Kirkegårdsarbeider: Christine Helgerud Mobil: 917 16 892

2

Kirketjener: Arnfinn Svendsen Mobil: 480 69 421


Endringer for kirkestaben I forrige utgave av bladet skrev jeg om diverse endringer som skjer for og i menighetsrådet vårt. Denne gangen handler det om situasjonen for de ansatte i kirka. Fra 1.1.18 er de kirkelige fellesrådene i Hof og i Holmestrand slått sammen til ett råd: Holmestrand kirkelige fellesråd. Her tilhører nå alle de ansatte i Den norske kirke lokalt (minus prestene, som fortsatt er ansatt av bispedømmerådet). Om det vil bli to arbeidsgiverlinjer i kirka videre framover vites ikke. Jeg venter spent på hva de sentrale myndigheter kommer fram til. Her lokalt er det nok større spenning knytta til hvor kirkekontoret kommer til å være. Dette er en sak som krever avklaring på mange ulike spørsmål, hvor viktige hensyn må avveies nøye. Arbeidet med dette har dessverre blitt forsinka i 2017. Nå håper jeg at vi kan lande denne saken på en god måte i 2018, i den nye fellesnemnda som skal opprettes for (nye) Holmestrand og Sande. Inntil videre beholder vi kontorene i Hof og Holmestrand. Jeg og de andre som jobber i Hof har derfor enn så lenge base på Menighetshuset. Den lokale tilknytningen er helt grunnleggende for min tjeneste, og noe jeg vil kjempe for å beholde videre framover. Jeg er fremdeles prest i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn og har hoved-

ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger her. Samtidig ser jeg (og de andre i Hof) fram til å kunne samarbeide med de ansatte i Botne sokn (som det nå heter) – og Sande - når de kommer med i 2020. Da blir det mindre sårbart for oss. For å fungere som en felles organisasjon holder vi nå på å samkjøre en del rutiner og systemer. Annenhver uke er det felles stabsmøte på tirsdager; vekselvis i Hof og i Holmestrand. Videre er nå onsdag, torsdag og fredag dager for gravferd. Melding om dødsfall, og spørsmål om dåp eller vigsel, rettes nå til kirkekontoret nede i Holmestrand som registrerer og koordinerer. Derfor har vi nå fått samme kirkelige fagsystemer, og vi holder nå på å lære oss hvordan disse skal brukes. Men ellers kan jeg selvsagt fortsatt ringes direkte til hvis noen har noe på hjertet! Ting Tar Tid heter det i et kjent uttrykk. Det må jeg stadig minne meg selv om, for tålmodets lekse er krevende å lære. Derfor lar jeg Paulus få siste ordet – fra Romerbrevet kap. 15 og vers 5: «Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje». Av sokneprest Knut Skjeldal

3


Gravstell/gravlegat Ved kirkegårdene i kommunen har vi tilbud om stell av graver. Ved å betale inn ett ønsket beløp, vil det trekkes kr. 1250,pr år. Da betales det inn til et gravlegat. Det sendes ut brev når det er tid for å betale inn på nytt. Nytt av året er at det er mulighet for å ha års-stell. Det vil koste kr 1250,- inkl. mva. Etableringsgebyr vil være kr.800,- + mva. Dette gebyret dekker selv-vanningskasse. Denne bruker vi ved alle stellavtaler.

Stellavtalen inkluderer 3 plantinger. Stemorsplanter til 1 mai, sommerplanting rundt sankthans, og høstlyng på høsten. Ønsker du stellavtale, eller har spørsmål ang. dette, kan du ringe kontoret i Holmestrand tlf. 33 06 40 50. Anne Lene Gravdal Kirkegårdarbeider

Mer info om sammenslåing Inntil videre består Hof menighetskontor som før i Menighetshuset, Thorshaugbakken 2, 3090 Hof. All post sendes til Holmestrandkontoret: Havnegaten 7, 3080 Holmestrand. Se side 2. Sokneprest Knut Skjeldal, kantor Dorothee Raschwitz, kirkegårdsarbeider/ kirketjener Anne Lene Gravdal, kirkegårdsarbeider Christine Helgerud, kirketjener Arnfinn Svendsen, sekretær Gert Olav Green har fortsatt sin arbeidsplass her på Menighetshuset. Det kan gjøres avtaler i Hof ved henvendelse på mobiltelefonen, se opplysninger foran i bladet. Det er etablert et nytt Holmestrand kirkelige fellesråd med representanter fra Hof og Holmestrand; leder er Ole Gunnar Green. 4

Fellesrådet ivaretar oppgaver som de to kommunenes fellesråd hadde tidligere og har møter vekselsvis i Holmestrand og Hof. Fellesrådet har ansvar for: • skaffe og drive kirkekontor • forvalte felles økonomi i. h. t. midler fra kommunen/ staten • ha ansvar for gravferd på vegne av kommunen • ha arbeidsgiveransvar for ansatte etter lov og forskrifter (utenom prestene) • drifte, vedlikeholde og bygge kirker • skaffe lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæring Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd består og har valgt ny leder; Mona Roso, med nestleder Elisabeth Brekkedalen. Menighetsrådet har sine møter i Vassås kirkestue eller på Hof Menighetshus. Godt samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd er nødvendig. Kirkevergen


Julebasaren 2017 Når dette leses er vi allerede kommet godt i gang med 2018. Julebasaren på Menighetshuset var som vanlig starten på julefeiringa. Lørdagen før 1. søndag i advent hadde kirkeringen og husstyret gjort alt klart. Ville det komme noen? Jo da, det strømmet på med kjente og ukjente «ansikter». Opplegget er tradisjonelt. Loddsalg med gevinster for både barn og voksne, tombola og åresalg. Du kunne også få kjøpt julekaker og flere andre ting som kunne være fine julepresanger. Når Hof barnegospel med dirigent Kristin setter i gang adventsstund med friske og flotte julemelodier supplert med Knut prest, da får vi alle en fin og flott påminnelse om det gode julebudskapet. Vi er utrolig heldige som har både barnegospelen og Knut prest her i Hof. Takk til dere og til alle som kom og kjøpte lodd, var med og arrangerte og til alle dere som ga gevinster. Resultatet ble kjempefint! Ca kr 42 000 som skal brukes til vedlikehold av huset. Godt nytt år! Husstyret v/Ole L.

5


Min salme

6

Godt nytt år alle som leser dette! Som relativt fersk Hof-væring var det kjekt å få stafettpinnen fra Sissel Lagarhus for å skrive noe om min salme. Salmen Navnet Jesus blekner aldri ligger nært mitt hjerte dels fordi jeg har minner med den og dels fordi det er så veldig trosstyrkende å synge ut slike sannheter. Jeg er vokst opp på ei øy på kysten av Sunnmøre, og jeg og min mann Gudleik valgte å komme til tro på Jesus for 15 år siden, etter å ha gått alpha-kurs. Det ble en livsforvandlende kursendring i våre liv, noe som medførte flytting til Vestfold i 2014. Her er vi med i kristent arbeid både når det gjelder menighet og TV-arbeid. I den tid vi nå lever i har Guds sannheter og navnet Jesus sannelig fått trange kår i samfunnet, og jeg tenker at vi mer enn noen gang trenger å løfte opp og holde fast på dette navnet, for som det står: intet annet frelse kan - så er det kun frelse (evig liv med Gud) i å tro på navnet Jesus. Tidligere levde vi et liv ganske likt mange andre familier med travle arbeidsdager, sport og skole og andre aktiviteter med barna og festing i helgene. Det gikk i runddans helt til vi hadde 4 dødsfall i nær familie - noe som gjorde at jeg måtte sette meg på gjerdet og skue inn i alvoret og ta inn over meg hva nå? Og hva skjer etter døden? Alpha-kurset hjalp oss til å kunne velge Jesus! For oss har dette valget gitt oss en grunnleggende fred og glede. Denne salmen sang vi mye da vi kom til tro, og den representerer et godt skifte og en trygghet i våre liv. Denne sangen har ord som skaper håp og visshet – ja, trøst og mot til å holde fast i troen enda en dag i seier - enda en dag i glede! Takk for at jeg har fått dele med deg noe som er dyrebart for meg!

Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tiden tann. Navnet Jesus det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. Refr: Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord! Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny. Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn i frelsens trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn. Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen! Refr: Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Beste hilsen med ønske om et velsignet Godt Nytt År til dere alle! Kristine Kragset Stafettpinnen går videre til Ole Bertil Grennæs


Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 2. mars I år er programmet laget av kvinner fra Surinam. Surinam er et lite land i nord-østre delen av Sør-Amerika med bare ca. 540000 innb. Befolkningen er en rik blanding av urfolk, etterkommere etter slaver, asiater og nederlendere som fortsatt bor her etter kolonitiden. Over 90% av landet er dekket av regnskog med et rikt biologisk mangfold som trues av intens leiting etter gull ved hjelp av kvikksølv og avskoging på leiting etter bauxitt. Temaet «All Guds gjerning er god» inneholder en takk for det fine landet, men også en sterk bønn om hjelp til å ta

bedre vare på skaperverket vårt. Gaven går til bibelselskapet som vil hjelpe mennesker i Surinam som sliter med traumer etter fysisk og psykisk mishandling. De deler også ut bibler. For å skape større forståelse for de miljømessige utfordringene, arrangerer de tegnekonkurranser og teater for barn. Bønnedagen markeres her i Hof fredag 2. mars på Menighetshuset Vi samles kl. 12.00 og avslutter med enkel lunsj.

Kunst 2018 Årets kunstner er Alice PomstraElmont. Hun ble født 20. januar 1947 i Surinam, og er medlem av “the Hervormde gemeente” (Den nederlandske reformerte kirke). Hun forteller: “På en utstilling om miljø ble jeg utfordret til å være med å lage bildet til Kvinnenes Internasjonale Bønnedag.” Maleriet kaller hun the Divine gift. “Vi bor i et vakkert land som vi har fått av vår Skaper. Her ser vi symbolske hender som gir oss denne guddommelige gaven, og gir den videre til neste generasjoner. Hvilken dyrebar gave! La oss arbeide for å holde den like vakker som da vi fikk den.”

7


Fasteaksjonen 2018 Hva er Fasteaksjonen? For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, - etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. I Hof foregår fasteaksjonen tirsdag 20. mars. Konfirmantene er våre bøssebærere. TA GODT I MOT DEM! Hvordan kan jeg bidra? Gå med bøsse på aksjonsdagen – ta kontakt med din lokale menighet. Det trengs flere i tillegg til konfirmantene! Gi et bidrag i bøssene når bøssebærerne

8

kommer på døren. Gi en gave ved å Vippse et valgfritt beløp til 2426, eller send en SMS med kodeordet GAVE til 2426 (200 kr). Hva går pengene til? Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Aksjonspengene som ble samlet inn i fjor har blant annet gått til å gi kongolesiske flyktninger vann og latriner i flyktningleirene i Angola. Her kan du lese om noen av flyktningene i leiren: På jakt etter vann Djedo er fem år, men han er storebror til hele tre søsken. Og han liker å hjelpe småsøsknene sine. Noe av det gøyeste Djedo vet er å bli med mamma og hente vann i brønnen.


Vanessa Bilonda bor med familien i en flyktningleir i Angola. Hun måtte flykte fra regjeringssoldatene i nabolandet Kongo, men drømmen for framtiden er å bli sjefen til soldatene. For Vanessa er opptatt av politikk, og vil helst bli forsvarsminister i framtiden. Men hun liker også andre ting, som kanskje er vanligere for ungdom å like. Å hente vann er jobben hennes Vanessa har mye ansvar i familien, selv om hun er minstejenta. Spesielt viktig er jobben med å hente vann, og det å bære vannet på hodet er ikke noe problem i det hele tatt. Det er faktisk langt enklere enn å bruke hendene, mener Vanessa.

Den tid du gjestar jorda Den tid du gjestar jorda skal du være en bror blant brør og helle din olje i alle dei sår som blør. Då tenner du livsens lampe for dei som du møter her. Og sjøl blir du glad i hugen når god mot andre du er. Jan Magnus Bruheim

Møter Kirkeringen

har møte tirsdag 6. februar kl. 19 hos Anne Mathilde Viljugrein og tirsdag 6. mars kl.19.00 hos Marry Westbye

Torsdagsmøter

Velkommen til møte i peisestua på Menighetshuset kl. 18.00 torsdag 15.02 og torsdag 15.03 Sang, musikk og andakt. Enkel servering og god tid til en hyggelig prat. Arr: Misjonssambandet og Normisjonen 9


JULETREFEST første søndagen på nyåret!

10


Vi har jo blitt en kommune, derfor litt fra «naboene»: Botne aktivitetssenter på Gullhaug har mange aktiviteter og arrangementer: Sangkoret Samklang har øvelser på torsdager kl. 10.00 Noen av medlemmene er fra Hof og de tar gjerne imot flere.

Tirsdag 27. februar kl.12.00 Sangkoret Regnbuen har konsert Åpen kafe: Ertesuppe Tirsdag 6. mars kl. 12.00 Prestens time Åpen kafe: Ertesuppe

Tirsdag 8. februar kl.12 Prestens time Åpen kafe: Kremet aspargessuppe

Tirsdag 20. mars kl.12.00 Påskelunsj Underholdning. Påmelding.

Tirsdag 13. februar kl. 12.00 Karsten Alnes. Foredrag om Norges historie Åpen kafe: Fersk suppe

KulturYkirken

Vedgutta Den veden 13 spreke karer produserte våren 2017 ble borte som dugg for solen. Derfor planlegger vi ny dugnad denne våren med start 12. mars. Har du lyst til å være med? Du kan jobbe en, to eller flere dager. Alt er kjempefint. Det viser seg år for år at de fleste blir med flere dager fordi de er redde for å gå glipp av de mange gode historier som blir fortalt i matpausene! Vi starter kl 0900, har to lange (noen ganger alt for lange) matpauser og slutter kl 1500. Det er også anledning til å ta noen kveldsøkter om det passer bedre. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Tlf 992 71 389 (Ole). O.L.

Torsdag 15. februar kl. 19.00 Konsert med vokalgruppa PUST

Holmestrand kommune / Kirkelig fellesråd:

Torsdagskonsert «Bli kjent med kirkene våre» Torsdag 15.03.2018, kl. 19.00. Bekkestranda kirke, Sande. Guide forteller om kirken. Minikonsert. Benytt anledningen til å knytte nye kontakter, og å bli kjent med kirkebyggene innenfor vår fremtidige kommune. Vel møtt! Torsdagskonsertene.

11


Barne- og ungdomsarbeid HOF BARNEGOSPEL OG KLUBB Hver onsdag 18.00 – 19.30 Barn 3. – 7. klasse Dirigent: Kristin Selbo Hagen, 47 85 73 76 Leder: Camilla Andrea Leikaas, 98 45 68 30 NY SANG-GRUPPE FOR UNGDOM Hver onsdag 18.00 – 19.30 Menighetshuset («Nystua») Ungdom 13 – 20 år Kontakt: Inger Kathrine Leikaas Bringaker, 93 22 87 65 HOF KFUK-KFUM-speidere Alle speidergruppene: Annen hver torsdag 18.00 – 1930 Oppdagere: 2. og 3. klasse Leder: Andreas Thorsen, 93 02 16 04

Utleie av menighetshuset Hof menighetshus er perfekt til møter og til selskap hvis det skal feires bursdager, barnedåp, konfirmasjoner m.m.! Det er også et fint sted for minnesamvær. Huset har rom tilforskjellig bruk og behov. Mer informasjon: Ring 99 27 13 89 eller 94 82 41 95

Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss

Rovere: 10. klasse og oppover Kontakt: Rune Nordeide

Utgiver: Menighetsrådet Redaksjon: Randi Haugestad Lindseth Anne Mathilde Viljugrein Knut Skjeldal Tlf. og e-post til redaktør: 94 82 41 95 og lindseth@nsn.no Ekspeditør: Randi Haugestad Lindseth Kasserer: Håkon Green Leikaas Bankgiro: 2515.20.25729 Trykk: Print Konsult Andebu AS

Gruppeleder: Jan-A. Thorsen, 97 10 35 62 Hjemmeside: www.hofspeiderne.no Alle følger skolens ferier.

Stoff til Menighetsbladet kan sendes på epost eller leveres i postkassa ved menighetshuset.

Stifinnere: 4. og 5. klasse Leder: Jan-A. Thorsen, 97 10 35 62 Assistent: Ronny Toft, 90 92 62 97 Vandrere: 6. til 10. klasse Leder. Rune Nordeide, 33 05 89 66

Menighetsbladets utgivelsesdatoer: Kommer ut:

Nr 2: ca 20. mars Nr 3: ca 8. mai

12

Stoff levert innen:

14. febr. 4. april


Slekters gang Døde

Seremonisted

Hof kirke Hof kirke Hof kirke

Dødsdato Navn

13.11.2017 17.11.2017 23.11.2017

Andakter på Veset Torsdag 15. februar Torsdag 8. mars Torsdag 22. mars Hver gang kl. 11:00 Andaktene er åpne også for andre enn beboerne på Veset!

Yngve Johan Johansen f. 1938 Inger Synnøve Runnestø f. 1965 Ruth Kaspara Thorrud f. 1926

Takk

En varm takk for vennlig deltakelse, blomster og hilsener ved Else Lofsbergs bortgang. En stor takk til pleierne på avd D på Veset for god omsorg og pleie. Takk for minnegave på 9.600 kr til betjeningen på Veset. Familien --Hjertelig takk til alle som husket på meg til jul. Er så mange at jeg ikke kan nevne bare noen, så sender en stor takk her. Margit Kjeldsen

Strøsand? Bedre føre var... Pensjonister og uføre som ønsker en bøtte gratis strøsand levert på gårdsplassen, kan ringe Jan-Rasmus Vestnes tlf 995 43 153 Hof Lions vil så sørge for levering og oppfylling ved behov. 13


Gaver til menighetsbladet Per Guran, Eva Delsbekk, Hjørdis Kopstad, Odd Østmoe, Per Grøtterud, Berit og Thor, Knut Lindseth, Eli og Arnulf Gurrik, B. og A. S., Lynette Avril Sjue, Runhild N. Gjerstad, Toril Goverud, Ann Karin Skilbred, Else-Margrethe Liset, Berit Tronrud, Liv Kaasa, Olaug og Vidar, Eva Margrete Lian, Tove og Jan Erik Kristiansen, Einar Sandlund, Leif Røed, Egil Kvilhaug, E.H.G.Horten, Kristine Margrethe Rønneberg, Solveig og Trond Aas, Åse Kristiansen, Margit Berget, G. og S. Hansen, Paulsen, Johnny Akerholt, Asle Zimmermann, Roar Backe, Solveig Røstad, Aud Ragnhild Løvås, Olaug Wold, Elsa Løkeberg, Liv og Johan, Per Jordheim, Elisabeth Sandlund, Anne Mine Grov, Bjørg Samuelsen, Gunnar Pettersen, Grethe Marie Nordby Kalager, Johan Peter Schwartz, Anne Brith og Bent Berge, Brith Laila Ouff, Ellen og Pål, R. og J. Pettersen, Anne-Lise R., Erik Jensen, Synnøve Strand, Line Vetterstad, M. & K. Almenningen, Jorunn og Finn, Svein Holtung Wallumrød, Marit Skåtan, Kjell-Erik Lunde, Jan Roar Grøsland, Inger Marie Aakerholt, Kolbjørn Grønseth, Else Lofsbergs familie.

ANDERS AUEN TAKSTMANN TLF: 975 26 915 VASSÅSVEIEN 46 3090 HOF

anders@auentakst.no www.auentakst.no

AUEN TAKST TAKSTMANN-BYGGMESTER ORG. 969118416 MVA

Offentlig godkjent av helsedirektoratet

Medlem av Fotterapiforbundet Autorisert fotterapaut Tlf 975 16 610

Fotterapi i Hof

«Hvilerommet»

Vikeveien 34 Tlf 900 76 806

Autorisert Fotterapeut

+ 4 anonyme gaver En spesiell takk til Hof Sanitetsforening og Hof Hornmusikk for god støtte! Til sammen kr 20.050,Hjertelig takk for alle gaver! Dør til dør service

14


Skal vi ta papirarbeidet?

Thorshaugveien 19, 3090 Hof Tlf: 33 05 85 60 Epost: post@hof-regnskap.no www.hof-regnskap.no

Arv og testament Kjøp og salg av fast eiendom Avtaler Tvister Forretningsjus

Tlf 92881445 | Thorshaugveien 2, 3090 Hof www.breivega.no | ane@breivega.no

Åpningstider: 09 – 17 (15) Velkommen! 15


Velkommen til kirken Søndag 11.02. - Fastelavnssøndag EIDSFOSS KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Karneval. Barnegospel deltar. Ofring: Kirkens Nødhjelp Prekentekst: Joh. 12,20-33 Søndag 18.02 – 1. søndag i fastetiden VASSÅS KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet. Prekentekst: Matt. 16,21-23 Søndag 25.02 – 2. søndag i fastetiden HOLMESTRAND KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Fellesgudstjeneste. Ofring. Prekentekst: Luk. 7,36-50 Søndag 04.03. – 3. søndag i fastetiden HOF KIRKE kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Speiderne deltar. Ofring: Kirkens SOS i Vestfold Prekentekst: Mark. 9,17-29 Søndag 11.03 – 4. søndag i fastetiden EIDSFOSS KIRKE kl. 11.00 Høymesse. Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet. Prekentekst: Joh. 3,11-16

Søndag 18.03 – Maria budskapsdag VASSÅS KIRKE kl.11.00 Høymesse. Ofring: Den norske Israelsmisjon Prekentekst: Mark. 1,46-55 Søndag 25.03. – Palmesøndag HOLMESTRAND KIRKE kl.11.00 Høymesse. Fellesgudstjeneste. Ofring. Prekentekst: Matt. 26,1-13 29.03. – Skjærtorsdag VASSÅS KIRKE kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet. Prekentekst: Luk. 22,14-23 30.03. - Langfredag EIDSFOSS KIRKE kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste. Prekentekst: Joh. 18,1-19,43 01.04. - Påskedag HOF KIRKE kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Ofring: Det teologiske menighetsfakultet Prekentekst: Matt. 28, 1-10

NB: Endringer kan forekomme

Profile for janbaroi

Menighetsblad Hof 2018 nr 1  

Menighetsblad Hof 2018 nr 1  

Profile for janbaroi
Advertisement