Page 1

31-05-2011

Charline Impens, Kristien Luypaert, Jana Vos en Thomas Wolfs Groep 6


Inhoudsopgave 1.

Inventarisatie en analyse          

2.

Inventarisatieplan Site-functies Situering Topografie Hydrologie en afwatering Bodem Vegetatie Microklimaat Architectuur Andere bestaande structuren

Programma en structuurplan

p. 3 p.4 p.5 p.6 p.8 p.9 p.12 p.13 p.15 p.16 p.17

3.

Bespreking van het ontwerp Totaalontwerp

    

   

Voorontwerp Presentatieplan Presentatieprofielen Bespreking

Binnenplaats Ontspanningsruimte Tuin van de conciërge Habitatbeplanting

p.21 p.22 p.23 p.24 p.25 p.26

p.27 p.30 p.33 p.36

p.18

2


Inventarisatieplan

4


Site-functies  Proefhoeve ‘Bottelare’ is verbonden aan Hogeschool Gent.  Er worden proeven en studies rond maïsgewassen, grasgewassen en een bepaalde graansoort

uitgevoerd  druk tijdens oogstseizoen (onderhoudsvriendelijke tuin)  Sitegebruikers: 16-tal personeelsleden  werken, lunchpauze (zit- en eetgelegenheid)  Groepen van 20 à 30 studenten  lessen, lunchpauze (zit-en eetgelegenheid, buitenklas)  Zakenmensen van bedrijven  besprekingen (ontvangstruimte)  Jaarlijkse opendeurdag  grote groep mensen ontvangen (open ruimte) 

De verschillende sitegebruikers moeten allemaal aan hun wensen voldaan worden en het onthaal moet voor iedereen snel en eenvoudig te vinden zijn.

5


Situering  De site is gelegen in Bottelare - Merelbeke.  De oppervlakte van de eigendommen is 11 ha, de velden worden gebruikt voor proeven en    

studies. Verschillende veldwegen lopen tussen de eigendommen door en worden druk gebruikt door wandelaars, fietsers,… De berm aan de straatzijde wordt gebruikt als parking. Gelegen in een rustige, aangename buurt, niet ver van het dorp. De verschillende toegangen tot de site: Dreef  leveranciers en tractoren.  Wegje van de straat naar de binnenplaats  personeel, studenten en zakenmensen  Binnenplaats  deuren van het onthaal en het klaslokaal zijn de belangrijkste 

 Samenhang van de site ontbreekt momenteel!

6


7


Topografie  De binnenplaats heeft een sterke helling met ongeveer 1m hoogteverschil.  De conciërgewoning ligt hoger dan de voortuin.

8


Hydrologie en afwatering  In de voortuin ligt een soort waterzuivering, maar wegens slechte werking moet hiermee geen

rekening gehouden worden.  Rechts van de hoeve liggen verschillende regenputten.  Er zijn geen opvallende problemen met de afwatering.

9


10


11


Bodem

12


Vegetatie  Deze site heeft op sommige plaatsen al een sterk ontwikkelde vegetatie.  In de voortuin staat een mooie oude perelaar .  Er werden al verschillende beuk- en meidoornhagen aangeplant die al een bepaalde structuur geven aan de site.  Op sommige plaatsen werden ook al borders aangeplant, maar deze zijn niet allemaal in even goede staat.  Aan weerzijden van de dreef waar langs de tractors rijden staat een rij Fraxinus excelsior.  Graag zou mevrouw Delarue een onderzoek willen starten omtrent habitatbeplanting voor

openbaar groen .

13


 Reeds aanwezige beplanting:                  

Buxus sempervirens Hibiscus syriacus Rhododendron Cupressocyparis leylandii Hydrangea macrophylla Rosa Ligustrum ovalifolium Carpinus betulus Fagus sylvatica Aucuba japonica Forsythia x intermedia Crataegus monogyna Pyrus Ficus carica (vijg) Prunus laurocerasus Azalea Salix babylonica ‘tortuosa’ Lavandula angustifolia

        

Taxus baccata Prunus avium Skimmia japonica Buddleja davidii Salix alba purpurea Tilia platyphyllos Actinidia arguta (kiwibes) Sarcoccoca Syringa vulgaris

14


Microklimaat  Op de binnenplaats van de moderne vierkantshoeve is er weinig wind omdat de ruimte

omringd is door het gebouw.  Het huidige terras van de conciërgewoning ligt uit de wind achter de woning, maar wel in de schaduw.

15


Architectuur  Het hoofdgebouw is een moderne vierkantshoeve:  Binnen zijn er burelen, een laboratorium, een leslokaal,…  De deuren komen uit op de binnenplaats.  Het gebouw is redelijk laag.  De rechtervleugel is een grote machineloods waarin allerlei tractoren en grote materialen geplaatst kunnen worden.  De voorvleugel en de rechtervleugel worden vooral gebruikt door het personeel en de studenten. Ook het onthaal bevindt zich daar.  Gebouw:   

bleekrode baksteen en roodbruin dak veel steunberen aan de buitenmuren ramen met uitzicht op de binnentuin en op de omgeving

 Conciërgewoning:  Ouder gebouw, gebouwd in baksteen  Staat vreemd ingeplant ten opzichte van de hoeve

16


Andere bestaande structuren  Stockeerplateau voor organisch afval  Twee bakstenen zuilen die vroeger de toegang van het domein aanduidden  Oude loods  3 kleine serres  Hondenhok bij de conciërgewoning  Goot voor sproeireiniging

17


Programma  Eenheid primeert  rust en eenvoud  Lage haag aan de volledige straatzijde om het geheel te benadrukken en bomen aan de ingang  Tussen parking en ontspanningsruimte een hogere scheiding om de verwachting naar de tuin

te vergroten  Zitruimtes die ook dienst kunnen doen als ontvangstruimtes  Binnenplaats: zit- en eetmogelijkheid Verschillende niveaus  Duidelijke circulatie 

 Veld voor habitatbeplanting:  Organische tuin, aangenaam om te wandelen  Voldoende open ruimte  Openluchtklas, ook te gebruiken als zitruimte  Kleine doorgang naar de kiwibessen  Oude loods opnemen in het geheel  Conciërgetuin  Verplaatsen naar de voorzijde van de woning  meer zon en achteraan meer ruimte voor circulatie tussen de hoeve en de habitatbeplanting 19


Structuurplan

20


22


Voorontwerp

23


Presentatieplan

24


Presentatieprofielen

25


Bespreking  Tussen de habitatbeplanting en de tuin van de conciërge loopt een lange grasstrook waar in het

voorjaar bloembollen bloeien.  Verharding: Binnenplaats: Gebakken kleiklinkers Oud Volendam 20,2x8,8x5  Terrassen conciërge: Natuursteentegels  Vietnamese blauwe hardsteen 40x40x3 (getrommeld)  Parking en pad conciërge: dolomiet 0/10 

26


27


Voorontwerpen

28


Bespreking  Verschillende niveaus  Mensen worden naar het onthaal geleid door de grote trap  De lijnen van de architectuur worden gevolgd  Picknicktafels en banken in de zon en in de schaduw van de boom

 Wintergroene hagenstructuur

29


Voorontwerpen

31


Bespreking  Rust, eenvoud en openheid overheersen  Zitplaats en mogelijke ontvangstruimte  Extensief gemaaid gazon en enkele bomen, er blijft voldoende ruimte voor grote evenementen

32


33


Voorontwerpen

34


Bespreking  Een eigen parking, met ernaast een pad naar de woning  De leeftuin komt voor de woning, afgescheiden van straat en parking met een haag  Struikengordel als buffer tegen de straat en de mensen die naar de hoeve wandelen  Terras met waterelement

 Vanaf het terras loopt een wegje langs de woning, zodat de hoeve gemakkelijk bereikbaar is.  Veel gazon, weinig tuinonderhoud  Groter hondenhok, zodat de hond meer bewegingsvrijheid heeft  Achteraan een klein schaduwterras

35


36


Voorontwerpen

37


Bespreking  Organisch ontwerp, je wordt aangezet tot ronddwalen  Voldoende ruimte om ook grote groepen toe te spreken  Ronde buitenklas, omringd door een haag. Een lange bank zal de ronding van de haag volgen

in een halve cirkel. Zo kunnen studenten buiten les krijgen bij mooi weer of kan de ruimte gebruikt worden als zitruimte.  Geen verharde paden  Een kleine doorgang naar het veld van de kiwibessen

38


ď‚— Indeling habitats 1. Open plaatsen 2. Rotstuin 3. Bosrand 4. Mixed border

39

Proefhoeve Bottelare - portfolio  
Proefhoeve Bottelare - portfolio  

Groepsopdracht - 1e jaar BLTA 2010-2011

Advertisement