__MAIN_TEXT__

Page 1

INSIGHTS

Interview chapter DEVELOR Slovakia

Mobile: +421 902 954 404; KrasovskĂŠho 13, 851 01 Bratislava www.develor.sk www.develor.com


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

 Opýtali sme sa Vás, v čom vidíte pridanú hodnotu INSIGHTS interview kapitoly  ...a keďže nás vaše názory zaujali, tak sme vám ich spísali


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

Potrebujem vedieť identifikovať silné a slabé stránky respondenta. INSIGHTS je na to dobré vodítko.

Silné a slabé stránky človeka


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

Keď potrebujem zistiť, nakoľko si je respondent vedomý svojich silných stránok a ako dokáže aktuálne využiť svoj plný potenciál. Pýtam sa vtedy na jeho dominantnú farebnú energiu a zisťujem ako si je vedomý jej výhod a ako ich využíva. 4

Eliminovanie dopadu slabých stránok 2014.04.01.


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

Keď potrebujem zistiť, nakoľko si je respondent vedomý svojich slabých stránok a ako dokáže aktuálne eliminovať ich dopad na svoj výkon a fungovanie. Pýtam sa vtedy na jeho najmenej preferovanú farebnú energiu a zisťujem ako si je jej u seba vedomý (či si to vôbec pripúšťa).

Miera využívania svojho potenciálu


INSIGHTS - Interview chapter Zrelosť a integrita

Think performance

Ak prijímam nového manažéra a potrebujem zistiť zrelosť jeho osobnosti a vnútornú integritu. Podľa reakcií na otázky z interview chapter dokážem vyhodnotiť, či sa dobre pozná a v akom kontakte je sám so sebou (či si toleruje svoje slabé stránky). Ak má nadhľad sám nad sebou, bude ho mať aj nad ľuďmi, ktorých bude prípadne viesť vo svojom tíme. A ak má vnútornú integritu budú sa vedieť jeho ľudia naňho v kríze spoľahnúť.


INSIGHTS - Interview chapter Keď potrebujem vedieť, ako eliminuje dopad svojich slabých stránok. Aké má na to aktuálne mechanizmy (napr. žltý má problém s time manažmentom, tak potrebujem vedieť, ako si plánuje svoje aktivity a ako ich vyhodnocuje; nakoľko je v tom efektívny). Ak vidím, že pozná svoje slabiny a vie s nimi pracovať – je to môj človek. Beriem ho do tímu!

Think performance

Efektívne rutiny a rituály


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

Viem to využiť pri Talent manažmente a Nástupníctve. Vtedy potrebujem nastaviť individuálny rozvojový plán a tie otázky sú mi pri tom dobrým pomocníkom.

Talent manažment a Succession planning


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

Na hodnotiacich rozhovoroch. Keď potrebujeme spolu zhodnotiť jeho správanie. Otázky z Interview chapter mi pomôžu lepšie ho rozrozprávať a jednoznačnejšie zadefinovať rozvojové potreby.

Hodnotiace rozhovory


INSIGHTS - Interview chapter Ako doplňujúce otázky na overenie prípadnej štylizácie pri pohovoroch. Cez otázky zistím, či si náhodou neodporuje. Ak sa respondent štylizuje do jednej „INSIGHTS farby“, pomocou týchto otázok viem posúdiť, čo je jeho skutočné ja a čo skôr prianie.

Faktor lži

Think performance


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

Pri zostavovaní tímov potrebujem vedieť ako by nový člen tímu zapadol medzi ostatných. Prípadne, ak do tímu potrebujeme cielene dostať konkrétnu „farebnú energiu“, dokážu mi byť tieto otázky dobrým nástrojom.

Tímová dynamika


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

Keďže mám vo firme na starosti nastavovanie rozvojových aktivít, pomocou týchto otázok viem lepšie zostaviť development plán.

Identifikovanie individuálnych rozvojových potrieb


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

 Akú najväčšiu výhodu vidíte vo využívaní Interview chapter?  ...že mi to software predpripraví. Na konkrétneho respondenta mám konkrétne, na mieru šité otázky, kde špecificky zisťujem nakoľko sa daný človek pozná. Umožní mi to nahliadnuť za jeho „fasádu, či masku“ a spoznať či má o sebe „slepú škvrnu“, alebo ako dobre sa daný človek pozná.


INSIGHTS - Interview chapter

Think performance

 Koľko to stojí?  ...Interview chapter predávame len so Základnou kapitolou. Jej samotná cena je 15 €.


KONTAKTY 

Think performance

Develor Slovakia Tel: +421 2 4569 2988 E-mail: info.slovakia@develor.com Adresa: Krasovského 13, 851 01 Bratislava Manažér SK: Kinga Novotná

DEVELOR je najrýchlejšie rastúca vedomostná sieť v regióne EMEA 

Sieť Develoru je ideálnym partnerom pre spoločnosti, ktoré operujú v rôznych krajinách Európy a chcú realizovať jednotný systém rozvoja lídrov, predajcov a talentov alebo poradenstvo v oblasti predaja a HR, a to vo vysokej kvalite, s top trénermi a konzultantmi, v lokálnom jazyku a reflektujúc špecifické požiadavky jednotlivých krajín.

Viac ako 100 exkluzívnych expertov z Develoru realizuje naše služby vo viac ako 20-tich krajinách. Pobočky Develoru fungujú v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Turecku, Ukrajine, Spojených arabských emirátoch a má strategických partnerov v Egypte, Fínsku, Švajčiarsku, Rakúsku a Rusku. Ďalšie veľké projekty prebiehajú v Beneluxe, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Švédsku, vo Veľkej Británii a Azerbajdžane.

Profile for Jana Sabajova

Insights interview chapter reminder  

Insights interview chapter reminder  

Advertisement