Page 1


1


5


6


1. Výzkum

2. Oznámení původce

3. Hodnocení

4. Rozhodnutí o uplatnění výsledku

5. Zajištění ochrany výsledku

6. Komerční uplatnění

7


8


9


10


Formulář ´Oznámení původce / spolupůvodce´ je přílohou č. 1 Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky. V elektronické i papírové podobě ho lze získat u každého technologického skauta, přímo v kanceláři KTT JU nebo na webových stránkách: http://www.jctt.cz/vyzkumnici-ju/dokumenty-ke-stazeni/

Před zahájením spolupráce s dalšími vědeckými institucemi či soukromými subjekty je nutné věnovat dostatečnou pozornost managementu duševního vlastnictví. Jeho pravidla budou určovat jak a kým budou výsledky společného výzkumu využívány. Je vhodné uzavřít smlouvu o spolupráci, kde budou mj. zodpovězeny otázky týkající se vlastnictví / spoluvlastnictví výsledků společného výzkumu a vývoje a způsob sdílení a dalšího využívání těchto výsledků. Předejde se tak zbytečným možným budoucím sporům. Právní a administrativní služby, spojené s uzavřením smlouvy o spolupráci, poskytuje KTT JU.

11


12


Oznámení KTT a děkanovi o vytvoření výsledku

Jde o chránitelný výsledek?

Výzkumník Vedoucí

Výzkumník Vedoucí KTT

Vyplnění a předložení formuláře Oznámení původce

Stanovisko KTT/Oponentní stanovisko

Lze chránit? Komerční potenciál? Jak chránit?

KTT Externí expert (Děkan)

Doporučení děkana

Lze chránit? Komerční potenciál? Jak chránit? Uplatnění vůči zaměstnanci?

Děkan KTT

Rozhodnutí rektora

Lze chránit? Komerční potenciál? Jak chránit? Uplatnění vůči zaměstnanci?

Rektor KTT

Uplatnění výsledku

KTT

Zajištění ochrany

KTT

13


14


15


16


17


18


Výzkum

Peníze

Poznatky

Inovace

19


20

T/

T/

T/

M/

M/

M/

E/

E/

E/


EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Jak nakládat s výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje?  

Průvodce pro akademické pracovníky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you