Page 1

-jazykové kurzy -výmenné pobyty

Štúdium v zahraničí

Naviazanie kontaktov

-zahraničné stáže

Výhody vzdelania

-Erazmus

Sebarealizácia Získanie vedomostí Seba prekonavanie

Prezenčná

Forma štúdia

Získanie možnosti lepšieho uplatnenia v živote

Súkromné/štátne

Diaľková Masarykova univerzita Vysoké učení technické Mendelova univerzita

-socializácia dieťaťa Vysoké školy v Brne

Materská škola

Vysoká škola

Veterinárni a farmaceutická univerzita

-príprava na základnú školu -rozvíjanie tvorivých schopností

JAMU aj. súkromné vedenie k samostatnosti

Funkcia

príprava na budúce povolanie

Vzdelanie

-získanie základných znalostí a schopností

Základná škola Univerzita tretieho veku

-príprava na vyššie vzdelanie návyk na zmysel pre povinnosť

jazykové kurzy rekvalifikačné kurzy čítanie odborných publikácií

rozširovanie obzorov samoštúdiom

Mimoškolské vzdelanie

Všeobecná

-príprava na vysokú školu Gymnázium

návšteva galerií a múzeí aj. kurzy a školenia

-ukončenie maturitou -všeobecné vzdelanie

Stredná škola Odborná

S maturitou -príprava na prácu v danom obore Bez maturity

Myšlenková mapa  

Moje myšlenková mapa o vzdeláni