Page 1

CATALÀ

 

Jan Tarradellas  ​ Sergi Vila 


1.MORFOLOGIA Variables:  -​Articles: ​el,la,els,les,en + nom propi (en Joan) -​Nom:​sempre se li pot posar un article (l’esdeveniment) -​ Adjectiu: ​com és el nom (qualitat):(alt,baix,feliç…) //aquest,meu,poc… -Verb:​​acció -Pronom: ​substitueix el nom (jo,tu,ell,nosaltres…)

Invariables: -Preposició: ​el,de,en,amb,per -Conjunció:​i/o -Adverbi: ​-adj+ment (fàcilment) -demà,avui,allà

2.SINTAXI   -​ Oració: ​-Subjecte​:(qui fa l’acció): explícit o implícit ​-Predicat​:(tota la resta) -Tipus de subjecte:​​-Explícit​ : es veu el subjecte ​-Implícit​ : no es veu el subjecte -Tipus de predicat: ​-Nominal​ : (ser,estar i semblar)-PN ​-Verbal​ : (altres verbs)-PV


-Els sintagmes: -SN​ : sintagma nominal -SV​ : sintagma verbal. -S.ADJ​: sintagma adjectival. -S.ADV​: sintagma adverbial. -S.PREP​: sintagma preposicional. -Funcions sintàctiques: -CD​ :Es pot substituir per un pronom.(El noi porta un paquet-El porta) -CI​ :A qui el verb?(En Joan compra raïm per ​ la seva mare​ ) -Atribut​:(ser,estar i semblar)va darrere el verb i ens diu com és el nom (En Joan està ​ malalt​ ) -Tipus d’oracions: -Predicativa:​-Transitiva​:(l’oració té un CD) ​-Intransitiva​ :(l’oració no té CD) -Copulativa:(ser,estar i semblar)

Profile for jan.tarradellas

dossier català  

dossier català