Page 1

MANAGEMENT HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ

PAMÁTKY UNESCO ČESKÝ KRUMLOV TECHNOLOGIE AJAX KLIENT – VEŘEJNOST GIS KLIENT – INTERNÍ

mapové prostředí UMN MAPSERVER, T‐MAPSERVER® UMN MapServer je Open Source vývojové prostředí pro tvorbu prostorově orientovaných webových aplikací. Pracuje jako CGI program či přes Mapscript podporující řadu programovacích jazyků. T‐MapServer® je technologie společnosti T‐MAPY, spol. s r. o. pracující jako aplikační nadstavba mapových serverů (UMN MapServer, ArcGIS Server, ArcIMS).

Prostřednictvím AJAX klientu je veřejnosti zpřístupněna mapa památkově chráněných objektů a území. Památkově chráněné objekty jsou načítány z agendy Pasport památek. Využití AJAX technologie přináší příjemnější a plynulejší práci s mapou díky rychlému načítání mapových dlaždic.

Součástí projektu je správcovské řešení v podobě interní mapy úřadu v GIS klientu, kde mimo jiné odpovědní pracovníci editují data ke sledovaným indikátorům.

V roce 2011 byly doplněny nové vrstvy sledovaných indikátorů a aktualizovány vrstvy stávající. U většiny vrstev sledovaných indikátorů je k dispozici odkaz na statistické údaje ve formě PDF dokumentu. Aplikace byla doplněna o anglickou a německou jazykovou mutaci.

PASPORT PAMÁTEK + FOTOARCHIV AGENDA GIS OBJEKTY

prostředí, aplikace, databáze T‐WIST®, POSTGRESQL/POSTGIS Technologie T‐WIST® společnosti T‐MAPY, spol. s r. o. je využívána především pro tvorbu databázových aplikací. PostGIS je open source software, který přidává podporu pro geografické objekty objektově‐relačnímu databázovému systému PostgreSQL. Sledované indikátory evidované za použití databázových aplikací: ‐ památkově chráněné objekty ‐ dotace, projekty, vize ‐ označování provozoven a propagace ‐ zábory veřejného prostranství ‐ ubytovací kapacity

‐ struktura obyvatel ‐ majetková struktura nemovitostí ‐ program regenerace MPR a MPZ ‐ doprava

MĚSTSKÉ ČÁSTI, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ, KATASTRÁLNÍ MAPA, ...

GEODATA

RASTROVÉ PODKLADOVÉ MAPY

VEKTOROVÉ VRSTVY MAPOVÉHO SERVERU

2008

2000

1992

1974

1947

HISTORICKÉ LETECKÉ SNÍMKY

webová mapová aplikace MANAGEMENT HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ – ČESKÝ KRUMLOV Management plán je systém kontroly, ochrany a regulace využívání a rozvoje památky UNESCO. Předpokládaným přínosem by měl být vznik dlouhodobé koncepce města v oblasti péče o památku UNESCO,monitoring, management v oblasti ochrany a hospodaření s historickým statkem. Vytvořením Management Planu v tištěné i elektronické podobě byl učiněn první krok k zavedení efektivního managementu památky světového významu. Management Plan bude nadále rozvíjen a aktualizován jako instrument pro další plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj památky s cílem udržení jejího charakteru, mimořádné univerzální hodnoty a autenticity.

www.ckrumlov.cz/mapportal www.ckrumlov.cz/obcan

© ČÚZK

Projekt e‐Management Plan byl v letech 2010 a 2011 finančně podpořen Ministerstvem kultury České republiky.

GIS

S

ČE KÝ KRUMLOV

Ing. Jan Lippl prosinec 2011 Městský úřad Český Krumlov oddělení informačních technologií jan.lippl@mu.ckrumlov.cz

Management historickeho dedictvi Cesky Krumlov  

http://mapy.ckrumlov.cz/tms/mp_a

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you