Page 1

Jan KropĂ­k Portfolio


Životopis schopnosti

OSOBNÍ ÚDAJE Jméno

ing. arch. Jan Kropík

Datum narození

25. 1. 1986

E-mail

ADOBE Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro (video)

jan.kropik@gmail.com

Telefon

MS Word, Excel, Powerpoint

732 912 153

Software

PRAXE duben 2013 – současnost

CAM Architekti

(plný úvazek)

duben 2010 – březen 2013

OK Plan Architects

(při škole)

Ruční práce

Ruční tvorba modelů, ruční navrhování, kreslení

Jazyky

AJ výborný – zkouška Cambridge CAE (Certificate in Advanced English), srpen 2008

www.cama.cz

vizualizace, 3D modelování, koncepční navrhování, studie vily a rekonstrukce činž. domu

NJ základy Další

www.okplan.cz

Roberto Lucarelli – Architetto

Schopnost práce v týmu, prezentační schopnosti, přemýšlivost, pečlivost, spolehlivost Řidičský průkaz skupiny B

navrhování studií RD i jiných projektů, vizualizace, tvorba fyzických modelů pro prezentaci klientům červenec – prosinec 2009

3D Studio MAX, Revit Arch., AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis

(při škole)

prezentace prostřednictvím digitálního videa, tvorba digitálních 3D modelů a vizualizací, grafická úprava prezentací, překlady ČJ-AJ a naopak

ocenění Žlutá karta katedry Architektury za návrh v předmětu Ateliér architektonické kompozice, červen 2007

vzdělání září 2010 – únor 2013

Studium v magisterském programu Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze, absolvování 5. 2. 2013

září 2011 – leden 2012

Stáž v zahraničí – program Architecture na Technische Universiteit Eindhoven v Holandsku

srpen 2008 – červen 2009 září 2005 – červen 2010

květen 2005

Stáž v zahraničí – program Architecture na Kansas State University v USA Studium v bakalářském programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, získání titulu Bc. Maturita na Gymnáziu Christiana Dopplera v Praze

Aktivity Workshop Křižovatky architektury – Dostavba Staroměstské radnice s Michelem Rojkindem 15. – 19. 9. 2010 Workshop City Development na FA ČVUT 23. 10. a 9. – 12. 11. 2009 (lektoři Jan Jehlík, Petr Hlaváček, Tomáš Ctibor) Workshop Městský park na FA ČVUT 29. 10. – 2. 11. 2007 (lektor Patrik Kotas)


Praxe v ateliéru OK Plan Architects

Praxe v ateliéru OK Plan Architects

RD Záhorská Bystrica Praxe v ateliéru OK Plan Architects

Vila pro R.K. na Hanspaulce Praxe v ateliéru OK Plan Architects

Ateliérové projekty

Mariánské náměstí soutěž

Hranipex UK Birmingham OK Plan Architects Internship

Home Arbesova – new addition OK Plan Architects Internship

Home Záhorská Bystrica OK Plan Architects Internship

Home for R.K. in Hanspaulka OK Plan Architects Internship

Marianske Namesti Competition

Praxe v ateliéru Roberto Lucarelli

Studio Roberto Lucarelli Internship

Pražské módní centrum

Prague Fashion Center

Diplomová práce

Milovice – hledání centra Ateliér Interiér města

Obytný soubor Vackov Ateliér Soubor staveb

Rodinný dům s ateliérem Bakalářská práce

(Kancelářská) budova jako krajina Architectural Design Studio 8

university projects

Praxe

RD Arbesova – úprava a přístavba

work experience

Hranipex UK Birmingham

Final Master Project

Milovice – Locating the Center

ing. arch. Jan Kropík

City Interior Studio

Narozen 25. 1. 1986

Housing Complex Vackov

E–mail: jan.kropik@gmail.com

Studio Complex of Buildings

Tel. 732 912 153

Home with a Studio Bachelor Project

(Office) Building as a Landscape Architectural Design Studio 8

ing. arch. Jan Kropík Born January 25, 1986 E–mail jan.kropik@gmail.com

Modely

Models

Bakalářská práce, praxe v OK Plan Architects

Bachelor Project, OK Plan Architects Internship

Development

Development

Urbanismus 7 – Development

Výtvarná tvorba – různé techniky Předměty výtvarné tvorby

Digitální video Praxe u Roberto Lucarelli, video seminář

skills

Dovednosti

Tel: +420 732 912 153

Urban Design 7 – Development

Art Work – Various Techniques Creative and art classes

Digital Video Roberto Lucarelli Internship, Movie Seminar


Praxe

Work Experience


Hranipex UK Birmingham

Hranipex UK Birmingham

Praxe v atelieru OK Plan Architects

Studio OK Plan Architects Internship

Návrh úpravy stávajícího skladovacího objektu firmy Hranipex v logistické zóně v blízkosti birminghamského letiště počítá s použitím vyřazených přepravních kontejnerů, které jsou využity jako nový kancelářský objekt. Celé těleso kanceláří je nastavěno nad stávající objekt, jehož úprava taktéž využívá industriální materiály jako copilit, plech, pohledový beton.

Update of a ware-house object of Czech company Hranipex in the logistic zone next to the Birmingham airport includes a new office block designed of used containers. The whole body of offices is elevated above the current object, which is also updated, using again industrial materials as copilit, metals, exposed concrete.


RD Arbesova – úprava a přístavba

Home Arbesova – new addition

Praxe v atelieru OK Plan Architects

Studio OK Plan Architects Internship

Přáním investora bylo upravit stávající objekt a případně provést přístavbu, která by umožnila větší propojení domu se zahradou. Zároveň chtěl dům obohatit o poměrně rozsáhlý stavební program zahrnující též saunu a posilovnu. Vzhledem k výškovým podmínkám stávajícího řešení jsem navrhl přístavbu s terasou, která zahrnume též obytný prostor, ložnici, saunu a prostor posilovny s odpočívárnou, vše maximálně otevřitelné do zahrady. Dům tak není strnulou sochou, ale flexibilně upravitelným prostorem, umožňujícím žití uvnitř i vně. Půdorysy pak dokazují jak lze z "komůrkové" dispozice vytvořit prostor vzdušnější, dýchající, působící dojmem větší velikosti.

The wish of the owner was to update the existing object and make an addition, all allowing for a better connection of the house with the garden. He also wanted to extend the original program substantially, including even a sauna and fitness. After examining the current height levels of both the garden and the house I came up with the solution of an addition with a terrace, which also includes living area, sleeping room, sauna and fitness, all maximally openable to the garden. Therefore the house is not a still statue, but rather a flexible spaces, allowing living inside and outside. The plans prove that the original cell-like layout can be changed into a space more airy, breathing, giving impression of more spaciousness.

LENGTH 13m, height 2.5m -> 20%

DOG SHOWER

GARDEN FACILITY STORAGE, SPORTS...

FOOD AND WINE CELLAR

SINK

FITNESS AND RELAX

-2,500

-2,500 -2,500

SPÍŽ

±0,000

BOILER HEATING FACILITY CLEANING STORE FOR TECHNICAL THINGS...

-1,200

S

0 RD Arbesova

INVESTOR

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

#Client

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. WWW.OKPLAN.CZ

F:+420 565 532 268

architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660 L.RYZNER@OKPLAN.CZ T: +420 604 245 198

#Stupen

Ing.arch. JIŘÍ VINCENC J.VINCENC@OKPLAN.CZ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

T: +420 777 200 982

#Pln

DATUM

INVESTOR

#Client

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. OKPLAN@OKPLAN.CZ T:+420 565 533 656 WWW.OKPLAN.CZ -2,500

FITNESS AND RELAX architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660 L.RYZNER@OKPLAN.CZ T: +420 604 245 198 AUTOR

F:+420 565 532 268

Ing.arch. JIŘÍ VINCENC J.VINCENC@OKPLAN.CZ

SINK

PŮDORYS 1.NP

#Stupen #Pln

ČÍSLO VÝKRESU

2

1:100, 1:1

S

DOG SHOWER

STUPEŇ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

T: +420 777 200 982

5m

MĚŘÍTKO

##/##/####

GARDEN FACILITY STORAGE, SPORTS...

RD Arbesova

2

PŮDORYS 1.PP

STUPEŇ

AUTOR

OKPLAN@OKPLAN.CZ T:+420 565 533 656

1

FOOD AND WINE CELLAR

-2,500 DATUM

MĚŘÍTKO

##/##/####

1:100, 1:1

BOILER HEATING FACILITY CLEANING STORE FOR TECHNICAL THINGS...

S


RD Záhorská Bystrica

Home Záhorská Bystrica

Praxe v atelieru OK Plan Architects

Studio OK Plan Architects Internship

Dům je navržen do nově vznikající lokality poblíž obce Záhorská Bystrica, developerského snu nejbohatších Slováků. Klient byl inspirován domy přímořského charakteru, a to jsem respektoval v mém návrhu.

The proposed house would be located in a new locality close to Zahorska Bystrica, a developer dream of the most affluent Slovaks. The client was inspired by Meditarrean houses, and I respected that in my design. The house gives impression of lightness and shows off designer features both in interior and exterior. The space layout of the ground floor allows flexibility, offering 6 different ways how to connect spaces (useful for the case of having visitors for instance). The shading by mean of roller blinds is also flexible, giving the house a changing nature.

Dům působí lehce a dává vyniknout designovým prvkům, v interiéru i exteriéru. Těží z flexibility dispozice přízemí, která umožňuje 6 variant propojení prostor (pro návštěvy, běžný život rodiny..). Taktéž stínění domu je flexibilní, pomocí vytažitelných screenových rolet se dům proměňuje. Hlavní obytný prostor je pojat velkoryse s použitím designového nábytku značek BB Italia, Moroso, Driade, Rimadesio, Artemide a dalších. Nechybí ani moderní umění, "televize" o úhlopříčce 3 metry je vytvořena za pomocí digitálního projektoru.

The main livign space is generous, using designer piecies by BB Italia, Moroso, Driade, Artemide and others. Modern art is a necessary part, as well as a 3-meter TV screen made by a digital projector.

FLEXIBILITA FLEXIBILITA OBYTNÉHO PROSTORU OBYTNÉHO PROSTORU

HR. B.

TERASA 86,71 m2

2 m2

±0,000

SVOD KOUPELNY + STATIKA 2NP

TERASA

KUCHYŇ 53,14 m2

86,71 m2 OBÝV 77,30 m2

FLEXIBILITA OBYTNÉHO PROSTORU

ZAHR. NÁB.

±0,000

28,42 m2

SVOD KOUPELNY + STATIKA 2NP

KUCHYŇ 53,14 m2

FLEXIBILITA OBYTNÉHO PROSTORU

±0,000

OBÝV 77,30 m2

SPÍŽ 10,56 m2

ZAHR. NÁB. 28,42 m2 VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE

HALA 37,80 m2

TECH.

±0,000 5,17 m

2

9,76 m2

SPÍŽ HOST 2 10,56 17,36 m2 m

±0,000 105,46 m2 WC 3,72 m2

VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE

HALA 37,80 m2

3,60 m2

TECH.

5,17 m2

9,76 m2

HOST 17,36 m2

±0,000 VSTUP 105,46 m2 16,72 m2 WC 3,72 m2

ŠAT. 12,00 m2

3,60 m2

±0,000 VSTUP

RD BRATISLAVA 2

S

ŠAT. INVESTOR

16,72 m2

12,00 m2 #Client

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AUTOR

STUPEŇ

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660 L.RYZNER@OKPLAN.CZ T: +420 604 245 198

SKICA

Ing.arch. JIŘÍ VINCENC J.VINCENC@OKPLAN.CZ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

OKPLAN@OKPLAN.CZ T:+420 565 533 656 WWW.OKPLAN.CZ

F:+420 565 532 268

0

1

T: +420 777 200 982

2

#Pln

PŮDORYS 1.NP DATUM

MĚŘÍTKO

##/##/####

1:100, 1:1, 1:125

5m

±0,000

S

RD BRATISLAVA 2

INVESTOR

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AUTOR

STUPEŇ

#Client

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660 L.RYZNER@OKPLAN.CZ T: +420 604 245 198

SKICA

Ing.arch. JIŘÍ VINCENC J.VINCENC@OKPLAN.CZ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

S

PŮDORYS 1.NP

OKPLAN@OKPLAN.CZ T:+420 565 533 656 WWW.OKPLAN.CZ

F:+420 565 532 268

T: +420 777 200 982

#Pln

PŮDORYS 1.NP DATUM

##/##/####

MĚŘÍTKO

1:100, 1:1, 1:125

ČÍSLO VÝKRESU

7

ČÍSLO VÝKRESU

7


3 4

1 2 3 4

PRACOVNA

2

Studio OK Plan Architects Internship

OBRAZ

1

Praxe v atelieru OK Plan Architects

4 x 160 = 0,640 m

Home for R.K. in Hanspaulka

4 x 160 = 0,640 m

Vila pro R.K. na Hanspaulce

ŠATNA

LOŽNICE

KOUPELNA

TV

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

7,52 1%5,05 %

KOUPELNA POKOJ POKOJ

POKOJ

6,8913,78 % %

8 7 = 1,300 m

6 5 4

S

TERASA

Praha 6, novostavba rodinného domu

INVESTOR

-0,800

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

-0,650 OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

Dr. Radan Kubr LL.M.

OKPLAN@OKPLAN.CZ T:+420 565 533 656 WWW.OKPLAN.CZ

F:+420 565 532 268

PŮDORYS 2.NP

AUTOR

STUPEŇ

architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660 L.RYZNER@OKPLAN.CZ T: +420 604 245 198

SKICA

Ing.arch. JIŘÍ VINCENC J.VINCENC@OKPLAN.CZ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

T: +420 777 200 982

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

4

1:100, 1:1

DEŠŤOVÁ VODA PRO ZALÉVÁNÍ ZAHRADY

KOUP. HRANÍ DĚTÍ /MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST

OBÝVÁK

VARIANTA 2

DATUM

BŘEZEN 2011

01-11-S 4 x 160 = 0,640 m

ZAKRYTO NAD 2.NP

4 x 160 = 0,640 m

Vnitřní uspořádání domu situuje hlavní obytný prostor do blízkosti zahrady, do které se dále rozvíjí. V půdorysu dva o sebe střihlé kvádry jasně rozlišují prostory obytné a servisní. Dostatek stěn uvnitř domu a velké umělecké dílo na zahradní fasádě milovník obrazů ocení.

3

VÝTAH

otvor dolů

Adjacent Mölzer villa, a masterpiece of the 30s of the 20th century, and very valuable homestead Špitálka from the middle of the 18th century on the other side, will obtain a partner comprising also a high-ranking architecture, while with a characteristic look for the beginning of the 21st century. The links with its context are created by means of proportions and its proximity to the street, a characteristics typical to buildings in Hanspaulka area.

Sousední Mölzerova vila, skvost ze 30. let 20. století, a usedlost Špitálka, hodnotná architektura z poloviny 18. století, obdrží partnera představujícího kvalitní architekturu charakteristického výrazu pro začátek 21. století. Do kontextu se navržení vila zasazuje proporcemi a malou vzdáleností od ulice, prvky typickými pro domy na Hanspaulce.

2

1

18 x 175 = 3,150 m

The main wishes of the client were privacy and a safe garden for kids. Therefore I designed a compact house, which allows enough space for a garden on a rather small plot and which by its volume clearly forms a garden as an outdoor room. The house is generously opened and soft towards the garden, while on the contrary the street, sun and extraordinary view of the city is faced by a hard facade with adequately big windows, covered by PV panels.

Hlavním přáním investora bylo soukromí a zahrada pro bezpečné hraní dětí. Dům jsem proto navrhl kompaktní, aby ponechal na malém pozemku dostatek prostoru zahradě, kterou svým tvarem zřetelně formuje jako venkovní místnost. Do zahrady maximálně otevřený a měkký. Naopak ulici, slunci a mimořádnému výhledu na Prahu je vystavena tvrdá fasáda s přiměřeně velkými okny, pokrytá fotovoltaickými články.

WC

GALERIE (OBRAZY)

13 150

During the internship I was allowed to create a sketchdesign of a home for a client, all on my own.

Během praxe v ateliéru jsem měl možnost navrhnout vlastní variantu domu pro klienta a dovést ji do fáze skici.

WC

ŠATNA

OKNO VE 2.NP

18 x 175 = 3,150 m

VÝTAH

-0,800

SPÍŽ

The main living area of the home is situated right next to the garden so that it can be easily used together as a big living space. House is clearly divided to primary living and service areas (east side). Enough space on walls and a big work of art on the garden-facing facade will be appreciated by the owner – a paintings lover.

±0,000

ZÁDVEŘÍ

-2,800

KUCHYŇ

REPRE JÍDELNA CESTA -1,400

8 x 163 = 1,300 m

STŘÍŠKA

PARKING PLASTIKA

ULICE

ZAHRADA

Usedlost Špitálka pol. 18. stol.

60 3 19

0 6 9

Praha 6, novostavba rodinného domu

INVESTOR

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Dr. Radan Kubr LL.M.

WWW.OKPLAN.CZ

17 039 architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660 L.RYZNER@OKPLAN.CZ T: +420 604 245 198

STUPEŇ

Ing.arch. JIŘÍ VINCENC J.VINCENC@OKPLAN.CZ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

AUTOR

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. OKPLAN@OKPLAN.CZ T:+420 565 533 656 F:+420 565 532 268

T: +420 777 200 982

PŮDORYS 1.NP

SKICA DATUM

BŘEZEN 2011

01-11-S

VARIANTA 2

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

3

1:100, 1:1

TECH. MÍSTNOST

0 ,45 +6

+6

4 3

0

TĚLOCVIČNA /HERNA

PRÁDELNA/ SUŠÁRNA

0

15

A CH ŘE ST

A TIK AS PL

0 ,20 +7

zač 21. stol.

ŠATNA

+3,150

0 ,00 ±0

12

SKLAD

16 x 175 = 2,800 m

VÝTAH

GARÁŽ ±0,000 -0,800

SKLADOVÁNÍ POD SCHODY -2,800

-2,800

-0,650

SKLAD -0,800

G IN RK PA

0

A ST CE

-2,250

3 8 5

00 50

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

DÍLNA

50

13 150

90

0

16

0 ,45

12 x 167 = 2,000 m

A ST CE

Mölzerova vila

vystavena slunci výhled na město

zobrazuje dráhu pohybu slunce během dne v různých obdobích roku

SA RA TE ,650 -0

15

tvrdá fasáda

ORTOGRAFICKÝ DIAGRAM 0 ,80 -0

0 65

ULICE měkká fasáda

zahrada je intimní obytnou"místností"

S

-2,800

50 -2,2

30. leta 20. stol.

ANGL. DVOREK

KOUP

-2,800

STUDIO

STUDIO

KOUP -1,400 -1,950

S

7,46 %

POZEMEK domu

INVESTOR

Dr. Radan Kubr LL.M.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

WWW.OKPLAN.CZ

F:+420 565 532 268

SITUACE

STUPEŇ

AUTOR

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. OKPLAN@OKPLAN.CZ T:+420 565 533 656

architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660 L.RYZNER@OKPLAN.CZ T: +420 604 245 198

SKICA

Ing.arch. JIŘÍ VINCENC J.VINCENC@OKPLAN.CZ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

T: +420 777 200 982

01-11-S

14,93 %

Praha 6, novostavba rodinného

DATUM

BŘEZEN 2011

VARIANTA 2

MĚŘÍTKO

1:250

ČÍSLO VÝKRESU

1

S

Praha 6, novostavba rodinného domu INVESTOR

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AUTOR

STUPEŇ

INVESTOR

Dr. Radan Kubr LL.M.

AUTOR

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660 L.RYZNER@OKPLAN.CZ T: +420 604 245 198

SKICA

Ing.arch. JIŘÍ VINCENC J.VINCENC@OKPLAN.CZ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

WWW.OKPLAN.CZ

F:+420 565 532 268

PŮDORYS 1.PP

STUPEŇ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OKPLAN@OKPLAN.CZ T:+420 565 533 656

T: +420 777 200 982

01-11-S

DATUM

BŘEZEN 2011

VARIANTA 2

MĚŘÍTKO

1:100, 1:1

ČÍSLO VÝKRESU

2


Mariánské náměstí

Linha

rtská

Restaurace

Zahrada - restaurace

Čekací prostor sálu větší výtah Kuchyně

Husova

Restaurace

WC

WC

ZAHRADA

NÁDVOŘÍ

Prodejna knih a infocentrum

Výstava Fontána nový výtah Výstava

Veřejná Horizontální Komunikace Privátní Horizontální Komunikace Veřejná Vertikální Komunikace Privátní Horizontální Komunikace

Infocentrum Clam-Gallasova paláce

Veřejné Toalety Privátní Toalety

Výstava

Veřejně Přístupné Prostory Privátní Prostory

Ostraha

Servisní Prostory Pronajímatelný Prostor A Pronajímatelný Prostor B Pronajímatelný Prostor C Venkovní Prostory Veřejné Zahrady

Karlova

10 CLAM-GALLASŮV PALÁC

REVITALIZACE OBJEKTŮ MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ

0 1 2

5

10m

1.NP

1:300


Mariánské náměstí soutěž

Marianske Namesti Competition

Praxe v atelieru Roberto Lucarelli

Studio Roberto Lucarelli Internship

Soutěžní návrh pro soutěž "Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze" vyhlášené pražským magistrátem v roce 2009. Soutěžní návrh se umístil na 3. místě a následně byl ze soutěže diskvalifikován pro nesplnění kvalifikačních podmínek.

Competition entry to "Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze" launched by Prague's municipal government in 2009. The project was awarded 3rd price and consequently disqualified for not meeting the competition conditions.

Návrh otevírá naprostou většinu přízemní části objektu veřejnosti (restaurace, výstavní prostor, otevření obou bočních venkovních prostor) a navíc vytváří novou S-J "ulici" vedoucí přes hlavní nádvoří.

The proposal opens most of the ground floor for public (restaurant, exhibition space, opening of both exterior spaces aside) and on top of that creates a "street" leading through the building, through the main piazza.

Projekt zahrnoval úpravy Novoměstské radnice a Mariánského náměstí (zpracovávali kolegové) a změnu využití Clam Gallasova paláce zprostředkující větší využití budovy pro veřejnost, jehož návrh jsem zpracovával já.

The project contained program changes and reorganization of Novoměstská radnice, remodelling of Mariánské square itself and then a new idea for ClamGallas palace allowing better use for public, which was my task in the project.

Projekt zpracován jako prezentace půdorysů, zpracováno v Adobe Illustrator.

The proposal was carried out in Adobe Illustrator.

B

B

B

B

skladovací prostory B

B

B

B

B

větší výtah

zazdít

zazdít WC

A

B

B

B

B

B

A

zázemí sálu

WC B

B

B

B odstranit trámy

větší výtah zázemí sálu

zázemí sálu

WC

Kancelář

nástup do sálu v rovině

WC

WC

A

WC

DIVADELNÍ SÁL

nástup do sálu v rovině

WC

B

B

větší výtah

skladovací prostory KONCERTNÍ SÁL

A

C

A

C C

C

C

C

A A

okruh s barokní historií

C

nový výtah C

WC put Elevator

Veřejná Horizontální Komunikace

Privátní Horizontální Komunikace C

C

Veřejná Vertikální Komunikace

Veřejná Vertikální Komunikace Privátní Horizontální Komunikace

Veřejné Toalety

Veřejně Přístupné Prostory Výstava

Výstava

okruh s barokní historií

Privátní Toalety Výstava

terasa

Veřejně Přístupné Prostory Privátní Prostory

Servisní Prostory

Servisní Prostory

Pronajímatelný Prostor A

Pronajímatelný Prostor A

Venkovní Prostory Veřejné Zahrady

11 REVITALIZACE OBJEKTŮ MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ

0 1 2

5

10m

2.NP

1:300

CLAM-GALLASŮV PALÁC

REVITALIZACE OBJEKTŮ MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ

0 1 2

5

10m

Veřejně Přístupné Prostory

Servisní Prostory

Kancelář

Pronajímatelný Prostor A

skladovací prostory

Pronajímatelný Prostor B Pronajímatelný Prostor C

Venkovní Prostory

Venkovní Prostory

Veřejné Zahrady

Veřejné Zahrady

14 3.NP

Privátní Toalety

Pronajímatelný Prostor C

12 CLAM-GALLASŮV PALÁC

skladovací prostory

Privátní Prostory

Pronajímatelný Prostor B

salonek okruh s barokní historií

Pronajímatelný Prostor C

Veřejná Vertikální Komunikace

Veřejné Toalety skladovací prostory

Privátní Toalety

otevírací knihovna

Privátní Horizontální Komunikace

Privátní Horizontální Komunikace

skladovací prostory

Veřejné Toalety

Privátní Prostory

Pronajímatelný Prostor B

Výstava

Veřejná Horizontální Komunikace skladovací prostory

Privátní Horizontální Komunikace C

Privátní Horizontální Komunikace A

nový výtah

C

Veřejná Horizontální Komunikace C

skladovací prostory

WC Kancelář

C

1:300

CLAM-GALLASŮV PALÁC

REVITALIZACE OBJEKTŮ MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ

0 1 2

5

10m

5.NP

1:300


AteliĂŠrovĂŠ projekty

University projects


OLKS ÉNAVOKSÍP

ŘEZ PODÉLNÝ Pražské módní centrum

ŘEZ PŘÍČNÝ

OLKS ÍLDARBÁZ

ETAIL A - PANEL

Prague Fashion Center

PMC

Diplomová práce ÍNEPEL 2. ročník magist. studia, ZS 2012/2013, FA ČVUT Vedoucí: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka

Final master project 2nd year Master, winter term 2012/2013, FA ČVUT PÍSKOVANÉ Professor: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka

AKV ŘÁZ horizontálního pohybu ulice Vizí projektu jeIdoplnění Národní o vertikální pohyb. Ten je zajištěn paternostery, které dovolují proměnlivé vystavování módy i módní přehlídky. Na volně otevřený parter budovy se sezením KÍN ILH Mplochy ÁR ve vyšších podlažích, přistupné navazují prodejní jsou i paternosterem, který zákazníkům nabízí prohlédnutí prostoru budovy po všech patrech, a obchodníkům způsob jak zákazníkovi předvést veškerou prodejní plochu.

The vision of the project is to add vertical movement to the LIATED LENAstreet. P horizontal)A movement of(Narodni Therefore paternoster elevators were selected for both changing exhibition of LEPENÍ fashion and fashion shows. Free ground level of the building links to store levels located above, the link is provided by stairs, elevators and, above all, another paternoster elevator, which allows customers experience all levels of the building. The storekeepers benefit from the paternoster as ZÁŘIVKA well, because PÍSKOVANÉ SKLO it helps present to the customer the whole shopping area.

ZÁBRADLÍ SKLO

Z PŘÍČNÝ ŘEZ PODÉLNÝ

DETAIL A -LPANEL ENAP - A LIAT SKLO

ANI

)A LIATED( LENAP

SKLAD

ŘEZ ÝNLÉDOŘEZ P ZEPŘÍČNÝ ŘPODÉLNÝ

PŮDORYS

-

---

půDoryS 1.Np

ŘEZ PODÉLNÝ

OR

HLINÍKOVÝ NOSNÍK ZÁBRADLÍ SKLO HLINÍKOVÝ NOSNÍK

VZOR DETAIL A -LPANEL ENAP - A LIATED ---

PÍSKOVANÉ SKLO

SYRO DŮP VZOR

FigUríNA

ŘEZ PODÉLNÝ

PŮDORYSPANEL (DETAIL A)

---

moDelKA

1

-

A103

---

VZOR

LEPENÍ

OLKS ÉNAVOKSÍP

ZÁŘIVKA

DETAIL A PANEL ŘEZ PŘÍČNÝ

PMC ÍNEPEL

PÍSKOVANÉ SKLO HLINÍKOVÝ NOSNÍK HLINÍKOVÝ NOSNÍK

ZÁBRADLÍ SKLO

LEPENÍ

ŘEZ PŘÍČNÝ

leD pANel

počitačem PÍSKOVANÉ SKLO řízené svícení stropů

piAzeTTA NároDNíHo DivADlA ZÁŘIVKA

ŘEZ PŘÍČNÝ

850

KÍNILH MÁR

ROZV PŮDORYS Pražské módní cen prAžSKé móDNí ceNTrUm

ZÁŘIVKA

PANEL (DETAIL A)

móDNí přeHlíDKA

RÁM HLINÍK

VZOR

DETAIL A - PANEL LEPENÍ

PÍSKOVANÉ SKLO HLINÍKOVÝ NOSNÍK

P

DETAIL A - PANEL AKVIŘÁZ

VZOR SYRO DŮP

ŘEZ PODÉLNÝ

PÍSKOVANÉ SKLO

ÝNČÍŘŘEZ P ZEPODÉLNÝ Ř

PANEL (DETAIL A)

RÁM HLINÍK poHyBlivá výloHA

RÁM HLINÍK

PANEL (DETAIL A)

ŘE

ZÁBRADLÍ SKLO

PŮDORYS

ZÁŘIVKA

DOLŮ

ŘEZ PŘ

-

pATerNoSTer

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

ŘEZ PODÉLNÝ

RÁM HLINÍK

ZÁBRADLÍ SKLO

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

NAHORU

ZÁŘIVKA

HLINÍKOVÝ NOSNÍK ZÁBRADLÍ SKLO HLINÍKOVÝ NOSNÍK

DET

ROLETA

ŘEZ PODÉLNÝ

HLINÍKOVÝ NOSNÍK HLINÍKOVÝ NOSNÍK ŘEZ PŘÍČNÝ

STOJINA

POŽÁRNÍ ÚNIK

1

ÝNLÉDOŘEZ P ZEPŘÍČNÝ Ř

HLINÍKOVÝ NOSNÍK HLINÍKOVÝ NOSNÍK

ELS(DETAIL A)

ZAMĚST.

A103

LEPENÍ

PANEL (DETAIL A)

ÚKLID

ŘEZ PŘÍČNÝ

PANEL (DETAIL A)

MOST

SKLAD

ZÁŘIVKA

PÍSKOVANÉ SKLO

ZÁBRADLÍ SKLO

ZÁSOB.

---

LEPENÍ

STOJINA

PANEL (DETAIL A)

5

PRODEJNÍ PLOCHA

-

ŘEZ PODÉLNÝ

ZÁBRADLÍ SKLO

2

KÍNSON ÝVOKÍNI

-

---

RÁM HLINÍK showing what is going on inside, the space on the street level is devoted to communication, is freely accessible and allows to sit and observe. It is hoped that the building will make the empty street Narodni full of people again.

HLINÍKOVÝ NOSNÍK HLINÍKOVÝ NOSNÍK ŘEZ PŘÍČNÝ

1

1

ROZV PŮDORYS LEPENÍ Pražské módní centrum PANEL (DETAIL A)

ÝNČÍŘŘ

A103

KÍNSON ÝVOKÍNILH The projects elaborates on the topic of a pre-design study KÍNSON ÝVOKÍNILH Communicating architecture – the building is a display

MOST

0

m 1:200

DETAIL A - PANEL

PANELsemináře (DETAIL A) Návrh vychází z předdiplomního na téma ZÁBRADLÍ– SKLO Komunikující architektura dům je výlohou, která dává navenek najevo co se v ní odehrává, v prostoru parteru se nachází volně přístupný komunikační prostor s možností posezení, od kterého si slibuji posílení v současné době vylidněné ulice Národní.

LEZ PODÉLNÝ

OLKS ÍL

RÁM HLINÍK

RÁM HLINÍK

ŘEZ PODÉLNÝ


ě

a

N

p o řík

P

+24,000

c Vá la

dní

+19,800

vs

o Nár

LED PANELY

SKLO PÍSKOVANÉ

PRODEJNÍ PLOCHA

+15,600

. m ná

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA +11,600

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA +7,600

LED PANELY

+4,000

1

Palác Lažanských

3 Pojišťovna Praha 1907 Osvald Polívka

Akademie věd ČR

2

1863 Vojtěch Ignác Ulman

1863 Vojtěch Ignác Ulman

4

Topičův dům

5

1906 Osvald Polívka

Paukert 1928 B. Schwarz

±0,000

bývalý Rosenbaum módní dům od r. 1930 PARKING -3,500

5

1

2

3

4

8

Národní

9 ZÁSOBOVÁNÍ

7 10

ě

land ská

a

n

Národní divadlo 1883 Josef Zitek

-

10 Schönkirchovský palác --1734

SKLAD

.

6

10 m

m ná

Palác Dunaj 1930 Adolf Foehr

5

7

2

komUnikAČní ProsTor

vs

Kaňkův dům 1752 Jan Ferdinand Hübner

0

SKLAD

la

8

řez PříČný

c Vá

Palác Louvre 1902 František Buldra

P

komunikační prostor

í

odn nár 9

op íř k

Miku

6

-7,500

ZÁSOB.

-

SKLAD ÚKLID

--1

ZAMĚST.

A103

ZÁSOB.

SKLAD

POŽÁRNÍ ÚNIK

2

NAHORU

---

-

Rez E PRICNY 1 : 100

DOLŮ

ROLETA

VÝTAH 1

ÚKLID

VÝTAH 2

PRODEJNÍ PLOCHA

ROLETA

---

1 1 A103

-

PiAzeTTA národního diVAdlA

---

ZAMĚST.

A103

POŽÁRNÍ ÚNIK

2

-

PrAžské módní cenTrUm ---

NAHORU

-

ROLETA

---

1 A103

SKLOPNÁ MARKÝZA

---

s siTUAce širších VzTAhů

0

25

50

100 m

nároDní

DOLŮ


PANEL (DETAIL A)

+24,000

OSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK HLINÍKOVÝ NOSNÍK ŘEZ PŘÍČNÝ

AKVIŘÁZ +7,600

+24,000

ŘEZ PODÉLNÝ

VZOR

+11,600

HLINÍKOVÝ NOSNÍK ZÁBRADLÍ SKLO HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK LED PANELY

MOST

+19,800 +7,600

-

A103

---

kompoZice DETAIL A - PANEL LEPENÍ

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

-3,500

LED PANELY

-

1

---

301A

ZÁŘIVKA LED PANELY

-

PRODEJNÍ PLOCHA

-

---

+11,600

---

-7,500

1 A103

PRODEJNÍ PLOCHA +7,600 LED PANELY

ŘEZ PŘÍČNÝ

NOSNÍK

LED PANELY

RÁM HLINÍK +7,600

+24,000

---

PÍSKOVANÉ SKLO HLINÍKOVÝ NOSNÍK HLINÍKOVÝ NOSNÍK

ZÁBRADLÍ SKLO

ZÁBRADLÍ SKLO

---

1

-

A103

---

kompoZice

A103

---

LED PANELY

+24,000

+4,000

VZOR

PARKING

LEPENÍ

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

-7,500

+15,600

PANEL (DETAIL A)

---

1

-

A103

---

1

-

A103

---

+19,800

±0,000 ZÁSOBOVÁNÍ

piAzeTTA NároDNíHo DivADlA ZÁŘIVKA

LED PANELY

---

-

PRODEJNÍ PLOCHA

-

-3,500

SKLO PÍSKOVANÉ

PANEL (DETAIL A)

1

±0,000

+19,800

LED PANELY

ŘEZ P

PRODEJNÍ PLOCHA

+4,000

-

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

+15,600

+11,600

LED PANELY

SKLO PÍSKOVANÉ

ROZV PŮDORYS Pražské

+15,600

LED PANELY

PANEL (DETAIL A)

1

A103

±0,000

PRODEJNÍ PLOCHA

LED PANELY

HLINÍKOVÝ PRODEJNÍ PLOCHA

058

-

---

LED PANELY

+15,600

ŘEZ PODÉLNÝ

STOJINA

+4,000

+11,600

ŘEZ PŘÍČNÝ +4,000

KÍNILH MÁR

+19,800

PÍSKOVANÉ SKLO SKLO PÍSKOVANÉ

ZÁBRADLÍ SKLO

PANEL (DETAIL A) LED PANELY

+19,800

kompoZice VZOR SYRO DŮP

---

STOJINA

PRODEJNÍ PLOCHA

SKLO PÍSKOVANÉ

±0,000

1

ŘEZ PŘÍČNÝ

+24,000

RÁM HLINÍK

PRODEJNÍ PLOCHA

Ý NOSNÍK

PM

ZÁŘIVKA

PANEL (DETAIL A)

LED PANELY

000,42+

SKLO PÍSKOVANÉ

prAžSKé móDNí ceNTrUm -

1

---

301A

PRO

+24,000 +15,600

-

PARKING

---

-3,500 PRODEJNÍ PLOCHA

008,91+

+11,600

RÁM HLINÍK

LED PANELY

PARKING

-3,500

YLENAP DEL

2

ÉNAVOKSÍP OLKS

Rez E PRICNY 1 : 100

-

AHCOLP ÍNJEDORP

PRODEJNÍ PLOCHA

006,51+

+7,600

---

-7,500

PRO

+19,800 +11,600

+24,000

1

-

A103

---

ZÁSOBOVÁNÍ

SKLO PÍSKOVANÉ

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

YLENAP DEL

+24,000 LED PANELY

LED PANELY

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK HLINÍKOVÝ NOSNÍK

Kompozice VZOR

+4,000

+19,800

-

ZÁSOBOVÁNÍ

---

PRODEJNÍ PLOCHA

-7,500

+7,600

FigUriny/modelky jsoU k Vidění Z Ulice i UVniTř domU

+19,800

kompoZice

1

-

A103

--SKLO PÍSKOVANÉ

±0,000

YLENAP DEL

+24,000 +15,600

SiTUAce širšícH vzTAHů

PRODEJNÍ PLOCHA +15,600

m 1:2000

225

0

006,11+

LED PANELY

Rez E PRICNY 50 1 : 100

100 m

000,42+ YLENAP DEL

PRODEJNÍ PLOCHA

+19,800 +11,600

PARKING

FigUriny/modelky jsoU k Vidění Z Ulice i UVniTř domU ZákAZníci nA cesTě Vidí do prodejního prosTorU

LED PANELY

-3,500

000,4+

LED PANELY

SKLO PÍSKOVANÉ

5

10 m

---

1

-

A103

---

PRODEJNÍ PLOCHA

ZÁSOBOVÁNÍ

ÉNAVOKSÍP OLKS

SEVASA ASAVES CriSamar STEP - LUNARIS S SSIRANUL - PETSRezraE PRICNY maSirC 2 (řada protiskluzových skel) )Diplomová lústav ekinteriéru s hcpráce ýa vvýstavnictví ozulksitorp adař( 000,0±

+4,000

+11,600

005,3-

-7,500

006,11+

PRODEJNÍ PLOCHA

±0,000

obchod

AHCOLP ÍNJEDORP

+4,000

PRODEJNÍ PLOCHA

+24,000 +15,600

YLENAP DEL

GNIKRAP

LED PANELY

+4,000

±0,000 LED PANELY

+7,600

+24,000

SKLAD

komUnikAČní ProsTor

-

A103

005,7-

LED PANELY

---

1 : 100

AHCOLP ÍNJEDORP

obchod

+19,800 +11,600

-3,500

006,7+

+4,000

doc.akad.arch vladimír Soukenka YLENAP DEL

FigUriny/modelky jsoU k Vidění Z Ulice i UVniTř domU

+19,800

PARKING

-3,500

FA ČvUT

-7,500

LED PANELY

SKLO PÍSKOVANÉ

±0,000

PRODEJNÍ PLOCHA -

Půdorys 1.nP 2

SKLAD

1 : 100

DOLŮ

---

ZÁSOBOVÁNÍ

m 1:20

+24,000

0

1

2

PRODEJNÍ PLOCHA

+4,000

ROLETA

PRODEJNÍ PLOCHA

±0,000

2

Rez E PRICNY

2

LED PANELY

PARKING

1 : 100

+4,000

3D

2

1 : 100

02:1 M

LED PANELY

ZákAZník projede celým domem

–> přání mAjiTelů obchodů proVésT ZákAZníky celoU prodejní plochoU +19,800

3D

řeZ

LED PANELY

obchod

PRODEJNÍ PLOCHA

+19,800 +11,600

±0,000

2

SEVASA 2 KABINA PATERNOSTERU

Rez E PRICNY

PRODEJNÍ PLOCHA ±0,000

LED PANELY

M 1:20

PRODEJNÍ PLOCHA

+11,600

řeZoVá roVinA

VerTikální komUnikAce ZákAZníků jsoU komponoVány NCIRP E zeR nA osách Y pATernosTerů pro FigUriny/modelky

obchod

obýVák

LED PANELY

001 : 1

-7,500

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PRODEJNÍ PLOCHA PŘÍČNÝ

2

PORTS

ZÁSOBOVÁNÍ

-7,500

PR

obchod ŘEZ ±0,000 +7,600 ZÁSOBOVÁNÍ PŘÍČNÝ

PR

+15,600

KABINA PATERNOSTERU CriSamar STEP - LUNARIS S FigUriny/modelky (řada protiskluzových skel)

M 1:20

STROP +4,000

SKLO PÍSKOVANÉ

1 : 100 PARKING

-3,500

1 : 100

PRODEJNÍ PLOCHA

-7,500

Rez E PRICNY

LED PANELY

+7,600 +15,600

PARKING

-7,500

PRODEJNÍ PLOCHA

ZÁSOBOVÁNÍ

-7,500

FigUriny/modelky

+24,000

PARKING

-3,500

Rez E PRICNY 1 : 100

005,7-

001 : 1

FigUriny/modelky jsoU k Vidění Z Ulice i UVniTř domU

obchod

PRODEJNÍ PLOCHA

CriSamar LUNAR URETSONSTEP RETAP ANIBAK (řada protiskluzových s LED PANELY

ZÁSOBOVÁNÍ

5m

-3,500

-3,500

serVis

-7,500

LED PANELY

+24,000 +15,600

005,3-

ZÁSOBOVÁNÍ

obchod

SKLO PÍSKOVANÉ

ZÁSOBOVÁNÍ

GNIKRAP

1m

LED PANELY

S

+7,600

PRODEJNÍ PLOCHA

0.5

+7,600

+19,800

SKLO PÍSKOVANÉ

±0,000

PRODEJNÍ PLOCHA

+4,000

ÍNÁVOBOSÁZ

serVis

modelky

-7,500

LED PANELY

VerTikální komUnikAce ZákAZníků jsoU komponoVány Rez E PRICNY NCIRP E zeR nA osách Y pATernosTerů pro FigUriny/modelky 2

+11,600

Rez E PRICNY

0.2

ZákAZníci

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600 +15,600

000,0±

ZákAZníci

M 1:20

+4,000

-3,500

0

VÝTAH 1 VÝTAH 2 FigUriny/modelky

KABINA PATERNOSTERU

záKazníci

PRODEJNÍ PLOCHA

+11,600

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

FigUriny/modelky jsoU k Vidění Z Ulice i UVniTř domU 2012/2013 ZákAZníci nA cesTě Vidí do prodejního prosTorU

PARKING

SKLAD

SKLO PÍSKOVANÉ

FigUriny/modelky

zimní seme

LED PANELY

SKLO PÍSKOVANÉ

000,4+

obýVák

-3,500

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600 +15,600

PARKING

A103

LED PANELY

Rez E PRICNY +19,800 +11,600

NAHORU

-

-3,500

PRODEJNÍ PLOCHA

±0,000

---

-7,500

1

ZÁSOBOVÁNÍ

Pražské m Jan Kropík

PRODEJNÍ PLOCHA

SEVASA CriSamar STEP - LUNARIS S KABiNA pATerNoSTerU (řada protiskluzových skel) SEVASA PARKING

±0,000

+24,000 +15,600

VÝTAH 2

YLENAP DEL

ÍNÁVOBOSÁZ

1

---

VÝTAH 1

-3,500

LED PANELY

SKLO PÍSKOVANÉ

006,51+

PRODEJNÍ PLOCHA

+4,000

LED PANELY

+11,600

ZEŘ ÝNČÍŘP

ZákAZníci

ZEŘ ÝNLÉDOP

ZEŘ ÝNČÍŘP

LED PANELY

obchod

SKLAD

PARKING

ZákAZníci

serVis

-3,500 SKLAD +4,000

SKLAD

-

NAHORU

---

DOLŮ

VÝTAH 1

VÝTAH 2

PODLAHA

1

AHALDOP

PR

A103

DOLŮ

PRODEJNÍ PLOCHA

ZÁŘIVKY

VÝTAH 1

VÝTAH 2

-7,500

m 1:100

2

5

10 m 2

SKLAD

řeZ příČný

1

ZákAZník projede celým domem SKLENĚNÉ DVĚŘE

Rez E PRICNY

+7,600

ZÁSOBOVÁNÍ

±0,000

0

NAHORU

serVis

---

obýVák

–> přání mAjiTelů obchodů proVésT ZákAZníky celoU prodejní plochoU

SKLAD

1 : 100

obchod

AHCOLP ÍNJEDORP

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600

FigUriny

+19,800

YLENAP DEL LED PANELY

LED PANELY

0091

PRO

A103

---

008,91+

+7,600 +15,600

-7,500

1

-

±0,000 +7,600

LED PANELY

2

PRO

+11,600

006,7+

+24,000

+11,600

0

PŮDO

+4,000 LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

řez PříČný

pATerNoSTer

S

PRODEJNÍ PLOCHA

AHCOLP ÍNJEDORP

LED PANELY

PRO

+7,600 +15,600

AHCOLP ÍNJEDORP SKLO PÍSKOVANÉ

YKVIŘÁZ

Rez E PRICNY ZákAZníci mohoU VoliT meZi 2 1 : 100 pATernosTerem, schodišTěm A VýTAhy ÉNĚNELKS EŘĚVD

PARKING -3,500

1 : 100

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

M 1:5

3D

KABINA PATERNOSTERU

DETAIL PLÁŠTĚ ZÁSOBOVÁNÍ

RÁM -SVAŘOVANÉ JEKLY

PLÁŠŤ

ÝKCILUARDYH ÍŘĚVD NUSOP

STROP ŤŠÁLP

MÁR ÉNAVOŘAVSYLKEJ

+4,000

řeZ

ĚTŠÁLP LIATED 5:1 M


LED PANELY

0091

KABINA PATERNOSTERU

počitačem řízené svícení stropů

M 1:20

60x60cm STROP

Fasáda ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

PODLAHA

komunikace – dům výloha

DETAIL PLÁŠTĚ M 1:5 HLINÍKOVÝ PLECH


(řada protiskluzových skel) kABinA PATernosTerU (řada protiskluzových skel) )leks hcývozulksitorp adař( CriSamar STEP LUNARIS S model KABINASEVASA PATERNOSTERU ASAVES Kabina paternosteru (řada protiskluzových skel) M 1:20 CriSamar STEP - LUNARIS S SSIRANUL - PETS ramaSirC M 1:20

0

0.2

0.5

U

ŘEZ STROP ŘEZ PODÉLNÝ PŘÍČNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

KABINA PATERNOSTERU ŘEZ ŘEZ

ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

PŘÍČNÝ PODLAHA PODÉLNÝ

ŘEZ

HYDRAULICKÝ ZÁŘIVKY PŘÍČNÝ POSUN DVĚŘÍ

M 1:5

0.5

1m

RÁM SKLENĚNÉ -SVAŘOVANÉ DVĚŘE JEKLY

STROP

HLINÍKOVÝ PLECH

SKLENĚNÉ DVĚŘE

PŘÍČNÝ

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

ŘEZ ZÁŘIVKY PŘÍČNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

RÁM SKLENĚNÉ ŘEZ -SVAŘOVANÉ DVĚŘE JEKLY

ŘEZ PLÁŠŤ PŘÍČNÝ PODLAHA PODÉLNÝ

-HLINÍKOVÉ PODLAHA PLECHY

M 1:5

DETAIL PLÁŠTĚ

SKLENĚNÉ -SVAŘOVANÉ DVĚŘE JEKLY

PODLAHA

JEKL 80x80mm

JEKL 80x80mm

RÁM SKLENĚNÉ -SVAŘOVANÉ DVĚŘE JEKLY

HLINÍKOVÝ PLECH

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PODLAHA PLECHY

ZÁŘIVKY

HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECH PLECHY

HLINÍKOVÝ PLECH

SKLENĚNÉ DVĚŘE

DETAIL PLÁŠTĚ HLINÍKOVÝ PLECH

JEKL JEKL 80x80mm 80x80mm

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

5:1

5:1 M

ÝVOKÍNILH HCELP

ÝVOKÍNILH HCELP

LKEJ mm08x08

PLOKR EJTS

ZEŘ ÝNČÍŘP

ÉNĚNELKS EŘĚVD

ZEŘ ÝNLÉDOP

YKVIŘÁZ

ZEŘ ÝNČÍŘP

ÉNĚNELKS EŘĚVD

ÝKCILUARDYH ÍŘĚVD NUSOP

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PODLAHA PLECHY

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ RÁM ÉVOKÍNILH-SVAŘOVANÉ YHCELP JEKLY PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

MÁR ÉNAVOŘAVSYLKEJ

ĚTŠÁLP LIATED ZÁŘIVKY

5:1 M

SKLENĚNÉ DVĚŘE

ÝVOKÍNILH HCELP

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

DETAIL PLÁŠTĚ

RÁM -SVAŘOVANÉ JEKLY

M 1:5 HLINÍKOVÝ PLECH

ÝKCILUARDYH ÍŘĚVD NUSOP

AHALDOP ŤŠÁLP ÉVOKÍNILHYHCELP

YKVIŘÁZ

MÁR ÉNAVOŘAVSYLKEJ

ÝVOK

ÉNĚNELKS EŘĚVD

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

ÝKCILUARDYH ÍŘĚVD NUSOP

ĚTŠÁLP LIATED

MÁR ÉLNKAEVJOŘAVSYLKEJ

ŤŠÁLP ÉVOKÍNILHm - m08x08 YHCELP

JEKL 80x80mm RÁM -SVAŘOVANÉ JEKLY

M 1:5

MÁR ÉNAVOŘAVSYLKEJ

mm08x08

JEKL 80x80mm

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

ZEŘ ÝNČÍŘP

AHALDOP

STROP

ŤŠÁLP

RÁM JEKL -SVAŘOVANÉ 80x80mm JEKLY PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

ŤŠÁLP ÉVOKÍNILHYHCELP

YKVIŘÁZ

M 1:5

ŘEZ PŘÍČNÝ

ZEŘ ÝNLÉDOP

ĚTŠÁLP LIATE

ĚTŠÁLP LIATED

MÁR ÉNAVOŘAVSYLKEJ

ZEŘ ÝNČÍŘ

SKLENĚNÉ DVĚŘE

M 1:5

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

JEKL HLINÍKOVÝ 80x80mm

ZEŘ ÝNČÍŘP

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

ÝKCILUARDYH ÍŘĚVD NUSOP

ÝKCILUARDYH ÍŘĚVD NUSOP

ŘEZ PŘÍČNÝ

DETAIL PLÁŠTĚ

M 1:5

RÁM JEKL -SVAŘOVANÉ 80x80mm JEKLY PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

HLINÍKOVÝ PLECH

PŘÍČNÝ PODLAHA PODÉLNÝ

SKLENĚNÉ DVĚŘE

RÁM -SVAŘOVANÉ JEKLY

PLECH

RÁM -SVAŘOVANÉ JEKLY

M 1:5

DETAILZÁŘIVKY PLÁŠTĚ JEKL 80x80mm STROP

RÁM -SVAŘOVANÉ JEKLY RÁM

ŤŠÁLP ÉVOKÍNILHYHCELP

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

DETAIL PLÁŠTĚ

ŘEZ

ŘEZ PODÉLNÝ

SKLENĚNÉ DVĚŘE

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

HYDRAULICKÝ ZÁŘIVKY PŘÍČNÝ POSUN DVĚŘÍ

DETAIL PLÁŠTĚ HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

ŘEZ STROP HLINÍKOVÝ ŘEZ PLECH PODÉLNÝ PŘÍČNÝ

JEKL 80x80mm

ŘEZ PŘÍČNÝ

PORTS

ZÁŘIVKY

ZEŘ ÝNČÍŘP

ÉNĚNELKS EŘĚVD

ÉNĚNELKS EŘĚVD

JEKL 80x80mm

PODLAHA

1900

ZEŘ ÝNLÉDOP

YKVIŘÁZ

YKVIŘÁZ

KABINA PATERNOSTERU

ZÁŘIVKY

POSUN DVĚŘÍ

HLINÍKOVÝ M 1:5 PLECH

ŘEZ PŘÍČNÝ

URETS

AHALDOP

02:1 M

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PODLAHA PLECHY

RÁM -SVAŘOVANÉ JEKLY

JEKL 80x80mm

ZEŘ ÝNČÍŘP

AHALDOP

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

RÁM JEKL RÁM -SVAŘOVANÉ 80x80mm -SVAŘOVANÉ JEKLY PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ JEKLY PLÁŠŤ PLECHY -HLINÍKOVÉ ŘEZ ŘEZ PLECHY

HLINÍKOVÝ PLECH

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ ZÁŘIVKY HYDRAULICKÝ

HLINÍKOVÝ PLECH

SKLENĚNÉ DVĚŘE

POSUN DVĚŘÍ

SKLENĚNÉ SKLENĚNÉ DVĚŘE DVĚŘE

DETAIL PLÁŠTĚ

DETAILZÁŘIVKY PLÁŠTĚ M 1:5

PŘÍČNÝHYDRAULICKÝ

HLINÍKOVÝ PLECH

ZÁŘIVKY

m

SKLENĚNÉ DVĚŘE

ZEŘ ÝNČÍŘP

URETSONRETAP ANIBAK

M 1:20

HLINÍKOVÝ PLECH

HYDRAULICKÝ ŘEZ POSUN DVĚŘÍ

M 1:5

ZÁŘIVKY

RÁM -SVAŘOVANÉ PODLAHA JEKLY PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

STROP SKLENĚNÉ DVĚŘE

KABINADETAIL PATERNOSTERU PLÁŠTĚ ŘEZ ŘEZ M 1:20 PODÉLNÝ PŘÍČNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

RÁM SKLENĚNÉ -SVAŘOVANÉ DVĚŘE JEKLY

M 1:5

DETAIL ŘEZPLÁŠTĚ

ŘEZ STROP ŘEZ PODÉLNÝ PŘÍČNÝ

SKLENĚNÉ DVĚŘEŘEZ

M 1:5

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

ŘEZ PODÉLNÝ

HYDRAULICKÝ ZÁŘIVKY PŘÍČNÝ POSUN DVĚŘÍ

DETAIL PLÁŠTĚ

HLINÍKOVÝ PLECH

JEKL MRÁM 1:5 PŘÍČNÝ

ŘEZ

ŘEZ PŘÍČNÝ

PORTS

ZEŘ ÝNLÉDOP

SKLENĚNÉ DVĚŘE

DETAILZÁŘIVKY PLÁŠTĚ PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PODLAHA PLECHY

ZEŘ ÝNČÍŘP

PORTS

1m

ZÁŘIVKY

-SVAŘOVANÉ 80x80mm JEKLY PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ STROP PLECHY

ZÁŘIVKY

ŘEZ PODÉLNÝ

RÁM -SVAŘOVANÉ JEKLY

M 1:5

STROP

ŘEZ PŘÍČNÝ 0.2 0.5

PODLAHA

HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

DETAIL PLÁŠTĚ HYDRAULICKÝ POSUN DVĚŘÍ

M 1:20 kABinA PATernosTerU

STROP

SKLENĚNÉ DVĚŘE

M 1:20

0.2

KABINA PATERNOSTERU

ZÁŘIVKY

STROP

KABINA PATERNOSTERUPODLAHA M 1:20 kABinA PATernosTerU

CriSamar STEP - LUNARIS S (řada protiskluzových skel)

ŘEZ STROP ŘEZ PODÉLNÝ PŘÍČNÝ

SEVASA CriSamar STEP - LUNARIS S (řada protiskluzových skel)

ZÁŘIVKY

PODLAHA

DETAILZÁŘIVKY PLÁŠTĚ

1900

M 1:20

ŘEZ ŘEZ PŘÍČNÝ PODLAHA PODÉLNÝ 0

KABINA PATERNOSTERU

0

1m

STROP

Z 1m NÝ

M 1:20

0.5

M 1:20

rnosTerU ŘEZ PŘÍČNÝ

0.2

SEVASA (řada KABINA protiskluzových skel) )leks hcývozulksitorp adař( PATERNOSTERU KABINA PATERNOSTERU CriSamar STEP - LUNARIS S STROP URETSONRETAP ANIBAK KABINA PATERNOSTERU SEVASA 02:1 M M 1:20 (řada protiskluzových skel)

STROP

ERU

1m

0

U

02:1

5:1 M ÝVOKÍNILH HCELP

PLÁŠŤ -HLINÍKOVÉ PLECHY

LKEJ mm08x08

mm08


a

A D N DA E N GE L EG LE

KULTURNÍ DŮM 3NP

RADNICE 3NP

POLYF.

M Ů ŮM ÍÍ D D N RN U T UR L T U L K NP 3 KU 3NP

2NP

KOMUNIT. CENTR.

E IIC CE N D N AD R RA 3NNPP

25m

3

POLYFUNKČNÍ 3NP

LEGE

LEGENDA . YF F. L Y L O P PO NPP

Í N Č NÍ K Č NK U F UN Y F L Y OL 3NPP P PO 3N

2 2N

KULTURNÍ DŮM

a

3NP

RADNICE IT..

UN NIT 3NP OBCH.KOM . MUTRLEGENDA O K ENTR.

LEGENDA půdorys

navržené objekty

vstupy do objektů

N 1NP C CE m 5 2 25m LEGENDA

pítko

chrlič vody

stojan pro kola

3NP

RADNICE

LEGENDA LEGENDA LEGENDA

LEGENDA

KULTURNÍ DŮM

3NP stánky

osvětlení

žulová dlažba

žulová dlažba

asfalt

asfalt světlý

žula

0

5

10

20 m


EN 1NP C CE m 5 2 25m LEGENDA

GENDA

LEGENDA LEGENDA LEGENDA Milovice – Hledání náměstí

y do objektů

pítko

NÍ DŮM

chrlič vody

stojan pro kola

3NP

Milovice – Locating the Center stánky

osvětlení

žulová dlažba

Město velké dynamiky, rychle se rozrůstající díky novým obyvatelům zaplňujícím bývalé sídliště po sovětské armádě,POLYF. hledá umístění náměstí. Návrh člení stávající Milovice do několika částí a jejich RADNICE hlavní náměstí umišťuje do "těžíště". 2NP

A dynamic city, dependant on Prague, has been KULTURNÍ DŮM rapidly growing thanks to people inhabiting prefabricated houses left by the3NP Soviet army in 1991. The design orders current Milovice, and locates their new main square in the "center of gravity".

předprostor radnice 0.5

RADNICE City interior Studio 1st year Master, summer term 2011/2012, FA ČVUT Professor: doc. Ing. arch. Jan Jehlík Ing. arch. Jaromír Hainc, Ing. Radmila Fingerová

KOMUNIT.

0.2

3NP

Ateliér Interiér města 2. ročník magist. studia, LS 2011/2012, FA ČVUT Vedoucí: doc. Ing. arch.POLYF. Jan Jehlík Ing. arch. Jaromír Hainc, Ing. Radmila Fingerová 2NP

3NP Ústředním prvkem je práce s proporcemi, s CENTR. prostorem. Dominanta mění vnímání prostoru náměstí, a především vyznačuje 25m jeho polohu ve formě města. Proto je dominanta navržena do místa, kde se střetávají všechny směry, které do náměstí ústí. Ze současných Milovic přebírá velké měřítko, s kterým dále pracuje. NNK660 vodní prvky 1:20

1m

KOMUNIT. CENTR. 25m

Odpadkový koš

LEGENDA

KULTURNÍ DŮM

žulová dlažba

asfalt světlý

žula

0

5

100 101 nanuk

The main point of the design is work with proportions, space. The Dominant – the Tower, changes the perception of the size ofthe square, and above all marks the position of the center within the city. Therefore is the dominant located in the point where all directions coming to the square meet. The square elaborates on the large scale of current odpadkové koše Milovice.

ocelové tělo, opláštění pororoštem

asfalt

.. H C H B C O OB 1NNPP 1

t – tropické dřevo n – nerezová ocel p – popelník

POLYFUNKČNÍ 3NP

50l

NNK660

POLYF. 2NP

POLYFUNKČNÍ

NNK560 / 565

Odpadkový koš / se stříškou ocelové tělo, opláštění z HPL, varian tně popelník s nerezovým zhášečem cigaret

3NP

50l

50l

NNK560 1.75

6.2

1.75 0

1

NNK565 NNK565p

4 2

5m

osvětlení

1:200

KOMUNIT. CENTR.

pítko

mobiliář NNK110

25m

Odpadkový koš ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamela

45l

mi

POLYFUNKČNÍ

NKČNÍ

3NP

POLYFUNKČNÍ

OBCH.

3NP

1NP

www.mmcite.com

NNK110t

+7,500

OBCH.

mila Fingerová, Jaromír Hainc, Annamaria Bohuniczky

0

5

10

20 m

1NP

ČVUT v Praze, Fakulta architektury, letní semestr 2012 / CTU Prague, Faculty of Architecture, Summer 2012

JAn KRoPíK / ATRn 1: 2 000

Idea

význam center

charakterové členění

0

100

200

500 m

1:10 000

10

20 m


Obytný soubor Vackov Housing Complex Vackov SITUACE (zpracováno ve dvojici s Janem Gabrielem) (collaborative project with Jan Gabriel) Ateliér Soubor staveb 1. ročník magist. studia, ZS 2010/2011, FA ČVUT Vedoucí: doc. Ing. arch. Michal Kohout Ing. arch. David Tichý, PhD.

Studio:KONęVOVA Building Complex 1st year Master, winter term 2010/2011, FA ČVUT Professor: doc. Ing. arch. Michal Kohout Ing. arch. David Tichý, PhD.

Daný koeficient podlažních ploch a požadavek na štědré venkovní prostory při zachování nízké podlažnosti byly komplikovaným zadáním, které jsme zvládli prostorovým konceptem, který strukturuje hmotu a prostory od veřejných přes poloveřejné a polosoukromé po soukromé.

Prescribed floor surface area of the complex, demand for big amount of outdoor space while keeping a low height of the buildings were a difficult task which we solved by a spatial concept that structures the built volume and the outdoor MALE ŠICKÁ semi-private and private. spaces into public, semi-public,

MšŽE SE JMÉNEM ZNÁT CCA 60 - 120 LIDÍ, TI JSOU ROZMÍSTęNI OKOLO “NÁMęSTÍþEK” NA KTERÝCH SE POTKÁVAJÍ

PARK

PROLÍNÁNÍ ULICE MęSTO

We designed spaces with character and identity, allowing to be named and distinguished from one another. Pleasant and livable. Easy orientationMAin the space and richness in size and LEŠIC KÁ degree of privacy of spaces offered are benefits of this project.

Navrhli jsme prostory s charakterem a identitou, PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA NA NÁDRAŽÍ PRAHA – ŽIŽKOV pojmenovatelné, navzájem rozlišitelné. Příjemné a obyvatelné. Snadná orientace v prostoru a pestrá nabídka prostorů různých velikostí a míry soukromí jsou klady tohoto projektu.

ŠIRŠÍCH VZTAHš ZÁSTAVBA NA Byl brán v potaz počet obyvatel, kteréSITUACE jsmePLÁNOVANÁ v prostoru NÁDRAŽÍ PRAHA – ŽIŽKOV zorganizovali kolem 2 center. Vytvořili jsme živou a příjemnou ulici a nástupy do parku. Domy se dle potřeby SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš otevírají a uzavírají, vystavují slunci. Součástí souboru je školka pro celou lokalitu Vackova.

Koncept KONCEPT

M 1 :4000

Number of inhabitants was taken into account – we MęŏÍTKO 1 :4000 organized them around 2 cores. We designed a lively and friendly street and entries to a park above. The houses open up or enclose when demanded, open up towards the sun. The complex incluses a nursery school for the whole locality of Vackov

SCHEMATA PšDORYSU

PARK

MęSTO MęSTO

HMOTA FORMUJE PROSTOR

– PARK

HMOTA FORMUJE PROSTOR

PROSTOR FORMUJE HMOTU

SCHEMA PŏÍþNÉHO ŏEZU BYTY GARÁŽE

VYB

DYNAMIKA

SCHEMA PŏÍþNÉHO ŏEZU

ROZLIŠENÍ PROSTORš SOUKROMÉ - VEŏEJNÉ

BYDLENÍ PARKOVÁNÍ

ZASTÁVKA BUS

POLOHA V PRAZE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš

OBYTNÝ

SOUBOR VACKOV

M 1 :2000

SOUKROMÉ - BYTY

POLOSOUKROMÉ - SCHODIŠTę

VEŏEJNÉ - ZPEVNęNÉ

SOUKROMÉ - PŏEDZAHRÁDKY

POLOSOUKROMÉ - VENKOVNÍ PLOCHY

VEŏEJNÉ - ZELEŀ

OKRAJ PLATFORMY/SKRYTÝ OKRAJ PLATFORMY

VCHODY DO DOMš

BYDLENÍ SLUŽBY


KONCEPT KONCEPT

SITUACE SITUACE KONęVOVA KONęVOVA

MšŽE SE JMÉNEM ZNÁT CCA 60 - 120 LIDÍ, TI JSOU ROZMÍSTęNI OKOLO “NÁMęSTÍþEK” NA KTERÝCH SE POTKÁVAJÍ MšŽE SE JMÉNEM ZNÁT CCA 60 - 120 LIDÍ, TI JSOU ROZMÍSTęNI OKOLO “NÁMęSTÍþEK” NA KTERÝCH SE POTKÁVAJÍ

PARK PARK PROLÍNÁNÍ

MALE

ŠICKÁ

MALE

ŠICKÁ

PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA NA NÁDRAŽÍ PRAHA – ŽIŽKOV

PROLÍNÁNÍ

ULICE

ULICE

MęSTO

MęSTO

SCHEMATA PšDORYSU

SCHEMATA PšDORYSU

PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA NA NÁDRAŽÍ PRAHA – ŽIŽKOV

MALE

ŠICKÁ

MALE

ŠICKÁ

PARK

MęSTO MęSTO

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA NA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA NA

MęŏÍTKO 1 :4000

NÁDRAŽÍ PRAHA – ŽIŽKOV

HMOTA FORMUJE PROSTOR

MęŏÍTKO 1 :4000

HMOTA FORMUJE PROSTOR

NÁDRAŽÍ PRAHA – ŽIŽKOV

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš

PARK

MęSTO MęSTO PARK

– PARK

M 1 :4000

M 1 :4000

“NA ROHU NAD VEþERKOU”

HMOTA FORMUJE PROSTOR

...JEDEN ZE 7 BYTOVÝCH DOMš

HMOTA FORMUJE PROSTOR

PROSTOR FORMUJE HMOTU

PROSTOR FORMUJE HMOTU SCHEMA PŏÍþNÉHO ŏEZU BYTY

SITUACE “NA ROHU

SCHEMA PŏÍþNÉHO ŏEZU

GARÁŽE

BYTY GARÁŽE

NAD VEþERKOU”

VYB

VYB

DYNAMIKA

KONCEPT

SCHEMA PŏÍþNÉHO ŏEZU

SCHEMA PŏÍþNÉHO ŏEZU

KONęVOVA

ROZLIŠENÍ PROSTORš ...JEDEN ZE 7 BYTOVÝCH DOMš SOUKROMÉ - VEŏEJNÉ

DYNAMIKA

ROZLIŠENÍ PROSTORš SOUKROMÉ - VEŏEJNÉ MšŽE SE JMÉNEM ZNÁT CCA 60 - 120 LIDÍ, TI JSOU ROZMÍSTęNI OKOLO “NÁMęSTÍþEK” NA KTERÝCH SE POTKÁVAJÍ

PARK

PROLÍNÁNÍ ULICE

MALE

ŠICKÁ

BYDLENÍ

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš

M 1 :2000

SLUŽBY

ŠICKÁ PARK

MęSTO MęSTO

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA NA

MęŏÍTKO 1 :4000

NÁDRAŽÍ PRAHA – ŽIŽKOV

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš

M 1 :2000

BYDLENÍ

PARKOVÁNÍ

MALE

HMOTA FORMUJE PROSTOR

– PARK

SOUKROMÉ - BYTY

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHš

PARKOVÁNÍ

SCHEMATA PšDORYSU

ZASTÁVKA BUS ZASTÁVKA BUS

BYDLENÍ

MęSTO

PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA NA NÁDRAŽÍ PRAHA – ŽIŽKOV

SOUKROMÉ - PŏEDZAHRÁDKY

M 1 :4000

POLOHA V PRAZE POLOHA V PRAZE

POLOSOUKROMÉ - SCHODIŠTę

VEŏEJNÉ - ZPEVNęNÉ

POLOSOUKROMÉ - VENKOVNÍ PLOCHY

VEŏEJNÉ - ZELEŀ

SOUKROMÉ - BYTY

OKRAJ PLATFORMY/SKRYTÝ OKRAJ PLATFORMY POLOSOUKROMÉ - SCHODIŠTę VEŏEJNÉ - ZPEVNęNÉ VCHODY DO DOMš

SOUKROMÉ - PŏEDZAHRÁDKY

POLOSOUKROMÉ - VENKOVNÍ PLOCHY Poloveřejné - venkovní plochy

OKRAJ PLATFORMY/SKRYTÝ OKRAJ PLATFORMY

HMOTA FORMUJE PROSTOR

PROSTOR FORMUJE HMOTU

VEŏEJNÉ - ZELEŀ

VCHODY DO DOMš

SCHEMA PŏÍþNÉHO ŏEZU BYTY GARÁŽE

VYB

C SCHEMA PŏÍþNÉHO ŏEZU

ROZLIŠENÍ PROSTORš SOUKROMÉ - VEŏEJNÉ

DYNAMIKA

BYDLENÍ SLUŽBY


POHLEDY

Skladba bytŢ: 1NP

2NP

3NP

4NP

3 5 2 3

2+KK 3+KK 4+KK 5+KK

1 5 7 1

5NP

1 5 7 1

241 286

dŢm 07 dŢm 08

250 318

286

469

1NP

2203

318

318

126

2418

2418

1384

2+KK 3+KK 4+KK 5+KK

1NP 2+KK 3+KK 4+KK 469 m2 5+KK

322

RozdĚlení dle typŢ prostor:

2NP

1NP

2NP

2+KK 3+KK 4+KK 5+KK

3NP

3 3 5 5 2 2 3 3

3NP

4NP

1 5 7 1

4NP

NavrženéHPP/Plocha KPP: pozemku = KPP = 9214 m

2

5NP

6NP

CELKEM

5NP veŐejná 6NP vybavenost CELKEM Drobná 1 2kavárna, 2 7 hygiena) 1(veÿerka, 7 ortodoncie, zubní lazebnictví, 5Byty 5 3 3 21 3 3 21 7 7 23 7 7 23 Spoleÿné prostory pro rezidenty 1 1 6 (klubovna, 1 fitness, bazén se57saunou) 1 6

1 5 7 1

MateŐská školka

Navržené KPP:

1

2

5

10m

0

1

2

5

0

POHLED JIŽNÍ 0

1

2

5

10m

10m

1

2

M 1 : 200

5

10m

5NP

1 5 7 1

6NP

CELKEM

2 3 7

3 1

RozdĚlení dle typŢ prostor:

7718 m

2 277 m 2 815 m

2 469 m

Drobná veŐejná vybavenost (veÿerka, kavárna, lazebnictví, ortodoncie, zubní hygiena)

2

Spoleÿné prostory pro rezidenty (klubovna, fitness, bazén se saunou)

2 277 m

MateŐská školka

2 815 m

2 7718 m

Byty

2 469 m 2 7718 m

Byty

POHLED JIŽNÍ

4NP

1 5 7 1

322

navržené KPP se od požadavku územního plánu liší o 1.4 - 1.38 = 0.04 požadavek územního plánu je prakticky dodržen

2 469 m

Drobná veŐejná vybavenost MateŐská školka (veÿerka, kavárna, lazebnictví, ortodoncie, zubní hygiena)

74 126

1384

2 815 m

navržené KPP se od požadavku územního plánu liší o 1.4 - 1.38 = 0.04 RozdĚlení dle typŢplánu prostor:je prakticky dodržen požadavek územního

Spoleÿné prostory pro rezidenty (klubovna, fitness, bazén se saunou)

3NP

3 5 2 3

250 318

2418

HPP/Plocha pozemku = KPP = 9214 m2 / 6980 m2 = 1.36

/ 6980 m = 1.36

RozdĚleníByty dle typŢ prostor:

2NP

...JEDEN ZE 7 BYTOVÝCH DOMš

Navržené KPP:

57

2

Drobná veŐejná vybavenost (veÿerka, kavárna, lazebnictví, ortodoncie, zubní hygiena)

250 318 2418

2 277 m

požadavek územního plánu je prakticky dodržen HPP/Plocha pozemku = KPP = 9214 m2 / 6980 m2 = 1.36

M 1 : 200

241 286 2203

2 7718 m

navržené KPP se od požadavku územního plánu liší o 1.4 - 1.38 = 0.04

0

POHLED JIŽNÍ

469

250 74 = KPP = 9214 m2 / 6980 m2 = 1.36 HPP/Plocha pozemku

Skladba bytŢ:

Skladba bytŢ:

7 21 23 6 57

1

318 KPP se 126 navržené od požadavku územního plánu liší o 1.4 - 1.38Skladba = 0.04 bytŢ: 250 požadavek je prakticky dodržen 2418 250 2418 74 územního 1384 plánu322

241 2203

469

CELKEM

3

dŢm 07 dŢm 08

dynamika – hravost – svoboda – plasticita – pestrost – i 5. fasáda dynamika – hravost –dynamika svoboda – plasticita i 5. fasáda – hravost – svoboda––pestrost plasticita ––pestrost – i 5. fasáda POHLEDY dŢm 07 dŢm 08

6NP

2 3 7

Navržené KPP:

POHLEDY

Y

Spoleÿné prostory pro rezidenty (klubovna, fitness, bazén se saunou)

2 277 m

MateŐská školka

2 815 m

M 1 : 200

M 1 : 200

POHLED SEVERNÍ

0

1

2

5

10m

M 1 : 200

POHLED NA STŏECHY

POHLED SEVERNÍ

0

1

2

5

10m

0

5

10

20 m

50 m

M 1 : 500

M 1 : 200

POHLED NA STŏECHY

0

5

10

20 m

50 m

M 1 : 500

C

dynamika – hravost – svoboda – plasticita – pestrost – i 5. fasáda

POHLED SEVERNÍ 0

1

2

5

10m

0

2

5

10m

M 1 : 200

M 1 : 200

POHLED NA STŏECHY

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

ŏEZY

1

0

0

1

1

2

2

5

10m

5

10m

M 1 : 200

POHLED ZÁPADNÍ POHLED NA STŏECHY

M 1 : 200

POHLED ZÁPADNÍ

0

1

2

0

5

1

02

10m

5

10 5

0

1

2

5

10m

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

M 1 : 200

ZELEĖ

SÍİ

+13,500

OTÁêITELNÉ ŽALUZIE

2

5

10m

50 m

10

M 1 : 200

M 1 : 500

M 1 : 200

POHLED ZÁPADNÍ

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

+17,000

+13,500

1

10m

5

domy reagují na okolí – v pŐízemí se otevírají do terénu – nahoŐe slunci

POHLED VÝCHODNÍ 0

20 m

0

M 1 : 200

POSUVNÉ ŽALUZIE

+10,500

+10,500

+7,500

+7,500

GARÁŽE

0

5

10

DROBNÁ VÝBAVENOST

+0,500

+0,500

ŏEZ A – PŏÍþNÝ – S OKOLÍM

POHLED ZÁPADNÍ

BYTY

+4,500

+4,500

20 m

+0,500

50 m

+3,500

+1,500

±0,000

MęŏÍTKO 1 : 500

0

1

2

5

10m

M 1 : 200

0

1

2

5

10m

M 1 : 200

20 m

50 m

M 1 : 500

7 21 23 6 57


Rodinným dům s ateliérem

Home with a Studio

Bakalářská práce 4. ročník, LS 2009/2010, FSv ČVUT Vedoucí: doc. akad. arch. Mikuláš Hulec

Bachelor project 4th year, summer term 2009/2010, FSv ČVUT Professor: doc. akad. arch. Mikuláš Hulec

Dům je navržen do historického prostředí Mělníka, stává se součástí památkově chráněného panoramatu se zámkem a vinicemi. Parcela se nachází u řeky v části Rybáře a nabízí mimořádný výhled na romantický soutok Labe a Vltavy.

The building was designed for a historical environment of city Melnik, it becomes a part of a protected panorama of a castle and vineyards. The site is situated in Rybare, by the river and offers an excellent view of a romantic confluence of rivers Vltava and Labe.

Vzhled domu dává jasně najevo, že se jedná o charakteristický dům 21. století. Na jihozápadní prosklené fasádě, nabízející v interiéru exkluzivní výhled na soutok řek, jsou umístěny elektricky ovládané žaluzie, které regulují množství světla pronikajícího do interiéru a zároveň proměňují podobu domu. Fotovoltaické články integrované do střechy se stávají součástí architektury a přispívají taktéž k soudobému vzhledu domu.

Vnitřní uspořádání domu nabízí flexibilní dispozici. Dvou-poschoďový prostor ateliéru módního návrháře s galerií, obývací prostor a jídelna s kuchyní mohou fungovat jak samostatně, tak je lze propojit v 1 prostor pro pořádání společenských akcí.

The appearence of the building represents a characteristic home of the 21st century. The fully-glazed south-west facade offering an extraordinary view is shaded by electrically-operated blinds that regulate the amount of light entering the interior space, and also change the appearance of the building. There are PV panels integrated into the roof, which become a part of the architecture of the building and contribute to the current look of the building. Interior offers an opened plan. There is a two-story space with a gallery devoted to a studio, which can be connected to a living space and a dining room and become one space suitable for big social events.

S

0 1 2 0

1

2

5

10m

0

1

2

5

10m

5

10m

Architektonická situace

Měřítko 1:100 – Tisk 1:150

16 Architektonická situace

Měřítko 1:100 – Tisk 1:150

16 Architektonická situace

S

S


S 0 0.5 1 0 0.5

1

2

2

5m5m

2

5m5m

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

Půdorys 3.NP

19 Půdorys 3. NP

S 0 0.5 1 0 0.5

1

2

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

Půdorys 2.NP

18 Půdorys 2. NP

S 0 0.5 1 0

0.5

1

2

2

5m

5m

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

0 0.5 1

Půdorys 1.NP

17 Půdorys 1. NP

0

0.5

1

2

5m

2

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

5m

0 0.5 1

Řez A příčný 21 Řez A – příčný

0

0.5

1

2

2

5m

5m

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

Pohled JV 24 Pohled JV


ŘEZ A-A

0 0.1

0

0

0.5

1

0.5

1

0 0.5 1 0

2

2

5m

5m 2

5m

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

25 Pohled JZ

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

25 Pohled JZ

Pohled JZ

0 0.5 1

0

0.5

2

1

5m

2

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

2

0 0.5 1

Pohled SZ 5m

1

0

26 Pohled SZ

1

5

2 2

10m

0.5 0

0.1

10m

1

2m

2mMěřítko

1:20 – Tisk 1:30

Detail

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

27 Pohled SV

Měřítko 1:50 – Tisk 1:75

27 Pohled SV

5m 5

1

0.5

POHLED

Pohled SV


roject

(Kancelářská) budova jako krajina

Creative team zone Creative team zone Creative team zone

Architectural Design Studio 8 LS 2008/2009, Kansas State University, USA Vedoucí: Torgeir Norheim

Creative team zone Creative team zone

Projekt pro areál v Norském Stavangeru, kde se ještě v nedávné době stavěly mohutné betonové plošiny pro těžbu ropy má ambice vytvořit nové živé centrum mezi dosavadními centry měst Stavanger a Sandnes. Společná práce ateliéru v podzimním semestru přinesla velmi flexiblní schéma, které architektovi dává nevídané možnosti a je skvělým základem pro individuální studentské projekty pro jarní semestr.

Můj projekt je návrhem moderní kancelářské budovy, které bude velice flexibilní , a především, otevřená veřejnosti. Toho bylo dosaženo zdvihnutím prostorů Office Landscape kanceláří na sloupy nad zem, což vytvořilo porostor pro a its kavárny pod Theobchody project finds position on the nimi. GEF (Global Exchange Forum) as a space

regrebsleznaK

0 řez Cross section 1:200 Cross sectionPříčný 1:200

Cross section 1:200

provided for creation and exchange of information. While accommodating companies operating in the field of the environmental technology, the project Budova je přístupná veřejnosti od přízemí až po is a significant contribution to the overall idea of the GEF. The main programmatic spaces accommodate 2 companies - one operating in a field of water treatment technology (recognition on the Norwegian scale), the other one further developing a biomembrane technology (recognition on the global scale). Looking at new opportunities for a creative work environment, the notion of teamwork must have been examined and applied. Also, new ways of connection and communication were considered.

(Office) Building as a Landscape

he world is changing fast and the value of ability to adapt to current needs Architectural Design Studio 8 rising. High degree of flexibility was achieved by separating the 5 main term,space, Kansas State University, USA stems – servant Summer space, service circulation, structure and enclosure Biomembrane technology heories of L. Kahn and R. Rogers – separating Professor: Torgeir Norheim servant and service space ows higher flexibility of the space). Technology developed by the scientists at Stavanger University in Norway currently being spans tested of world-wide. The is made ructure is basedA is on a grid multiples ofoilmembrane 8m – 8, 16 and using project forwith awaste brownfield platforms used biodegradable productssite andwhere pigments – slaughterhouse 2m. When a larger span is needed, a column is subtracted and a longer waste, sewage. It is Norway capable of reducing water requirements of toseaweed be buildand in Stavanger, has an ambition to eam is used; and arable vice versa. The advantage of thisand solution is that the from emissions land, regulate soil temperatures reduce C0 2 become a new lively center between the existing livelyof ervant space can be be and that the the organized land. A crop as trialitinought Nigeriato proved successful andprogram plans for preserving urban cores of Stavanger and Sandnes. The work fallinvention in Spainaccording are being considered. Furthermore, the e provided spacesgolf cancourses be changed to the current needs.in Also, was presented at a research conference in the United States, initiated by semester created a very flexible and architecturally free e configuration of the spaces within the building can be easily adjusted the imaginative American Association forfor the individual Advancementstudent of Science (AAAS), which and scheme projects thin this scheme. issues the renowned magazine Science.

Corporation 1 Water treatment

Public

Corporation 2 Biomembrane

for spring semester.

My project was dealing with an office building that would be very flexible and, first of all, permeable for Teamwork gh public permeability the was building – a goal tobypromote communication public.ofThis accompished elevating the office etween the corporations and the public – was achieved by elevating the Teams arespaces usuallyabove developed solve complex that require program thetoground, whichtasks created spacesa set of fice program above the ground. Shops, cafés,fields. and By other publicseveral program knowledge or skills from different employing individuals, for shops, cafés and other public facilities below them. the overall knowledge base of level, the teamwhich becomes richer than any of ight have then established itself onand theskill ground achiveved

ermeability

the individuals wouldwhich possessare if they weretoalone. In otherand words, by putting texture allowing “interior“ streets easy navigate that these sets of knowledge andwholy skills together, a value was added to each of The building is actually permeable for the public. onnect the varied public program. them as by having them all together they are capable of obtaining/developing And thanks the have glazed envelope around whole he fluidity of public space even enriched by letting itifflow vertically to more thanwas wetocould obtained/developed theythe were separate. space, people cana became, meet each other, nature (even e higher levels and even the roof while being used The key point for successful team ispartially toenjoy allow high degree of for interaction among thewater) team members. new from ideas are being griculture, a public realm. trees and and liveWhen whilepeople beinginteract, protected developed, and this is exactly what the contemporary leading corporations

rain, whichfor. is for such a rainy country a great benefit. are looking

versity

he building provides a unique diversity of program – office spaces for corporations, shops, restaurants and an agricultural roof. The scale of paces is also diverse – two main office spaces are accompanied with

Creative team zone Creative team zone

regrebsleznaK

uring the theoretical discussions the master planprostoru development, nejvyšší podlaži.preceding Díky prosklené obálce se major concepts mohou were setlidé up:scházet, Flexibility, býtpermeability, mezi stromydiversity, či u vody,harmony aniž by Program nd imagination. These are thev concepts that were to be manifested byli rušeni, Norsku všudypřítomným deštěm. in the aster plan design and which should be present in all individual projects.

daptability

regrebsleznaK

Creative team zone

Creative team zone

Schémata řezu

Teamová práce 1 + 1 = 3 TEAMWORK

meeting area

0

10m

0

10m 10m

regrebsleznaK

regrebsleznaK

regrebsleznaK


Position on the GEF

original diagram

January 2009

Public axis Service Permeability View Connections

N N

Position on the GEF

new diagram

SiteMay plan2009 1:500

0

10

50m

N

Site plan 1:500

0

10

50m

2

3

5

6

N

as a landscape

Building as a landscape

4


Dovednosti

Skills


Modely

Models

Bakalářská práce, praxe v OK Plan Architects

Bachelor Project, OK Plan Architects Internship

Modely s oblibou používám jak v průběhu tvorby návrhu, tak k finální prezentaci. Představuji zde model, který jsem vytvořil k prezentaci mé bakalářské práce Rodinný dům s ateliérem v Mělníku (můj návrh), a pak modely, které jsem vytvořil jako prezentaci klientům v ateliéru OK Plan Architects (návrhy vytvořené kolegy v ateliéru). Všechny modely jsou v měřítku 1:100, použitý materiál: kapa deska, papír, dřevo, balza, plexisklo, polystyren, lepenka, pauzák, drát...

Models are a necessary part of my design process, I also use them for the final presentation of my projects. Frstly, I introduce a model which I made for the final presentation of my Bachelor project Family Home with a Studio in Melnik. Secondly, there are another 2 models presented, which I made as a presentation for clients in studio OK Plan Architects (these buildings were designed by my colleagues in the studio). All models are in scale 1:100; material: foam board, paper, wood, balsa wood, plexiglass, styrofoam, cardboard, tracing paper, wire...


Mělník můj návrh

Bratislava návrh OK Plan Architects Křeslice návrh OK Plan Architects


Development

Development

předmět Urbanismus 7 – Development, FA ČVUT

Class Urban Design 7 – Development, FA CVUT

Je možné stavět stavby pro kulturu i v době, kdy veřejný sektor má finačních prostředků stále méně a méně? To je otázka, na kterou jsem projektem hledal odpověď.

Is it possible to build cultural buildings in a period when the public admistration has less and less money to spend? This is a question that I searched an answer to by this project.

1.

Idea

I chose music and dance, as topics still contemporary and attractive. I found a site, which meets demands of criteria adequate for this kind of project and which is, in addition to this, in an area still considered a "noncity", which people leave every morning to go to work and reappear in evenings.

Zvolil jsem tanec a hudbu, témata stále aktuální a atraktivní. Následně jsem vyhledal lokalitu, vyhovující zjištěným kritériím pro zvolený typ projektu, navíc zasazenou do oblasti stále považované za "ne-město", odkud lidé každý den ráno odjíždí za prací a večer se vracejí zpět.

A good strategy turned out to be: build and sell apartments (lower risk – easier to obtain a loan from a bank) and use the profit for the hall (higher risk). Find an experienced operator and be a skillful competitor to the existing venues in Prague.

Jako vhodná se projevila strategie postavit byty (na které banka půjčí ochotněji) a ze zisku postavit sál (pro banku rizikový projekt). Zajistit zkušeného provozovatele a být dobrým konkurentem stávajícím prostorům v Praze.

[massimiliano Fuksas – Zenith Hall Strassbourg]

CETH CEnTrum TanCE a Hudby

Jan KropíK – Fa ČVUT

02

02

02

02

idEa:

konkurEnCE:

02

konkurEnCE:

náJemce/proVozoVaTel sálU:

02 (sazKa) arena

EnergicKý spoleČensKý a KUlTUrní sTředoBod V cenTrU měsTsKé ČásTi idEa: zVyšení VýznamU loKaliTy V rámci prahy a sTředoČesKého KraJe

KongresoVé cenTrUm

a ZEniTH EuroPE

02 (sazKa) arena

KUlTUrní a záBaVní TheaTer pro Všechny generace z BUToVic a

EnergicKý spoleČensKý a KUlTUrní sTředoBod V cenTrU měsTsKé ČásTi sTodůleK, prahy a sTředoČesKého KraJe

b düsseldorFcongress

KongresoVé cenTrUm

Programming > Calendar - Zénith de Strasbourg

http://www.zenith-strasbourg.fr/Programming/Calendar

zVyšení VýznamU loKaliTy V rámci prahy a sTředoČesKého KraJe

Sál Pro kulTuru Hudba/TanEC malý sál alTernaTiVní program FoyEr přísTUpné Hudba/TanEC po celý den (KaVárna...) Sál Pro kulTuru ParTEr obCHody S program Hudbou a rESTauraCE malý sál alTernaTiVní adminisTraTiVa hUdeBní VydaVaTelsTVí FoyEr přísTUpné po celý den (KaVárna...) ...doplnění měsTsKého cenTra ParTEr obCHody S Hudbou a rESTauraCE KUlTUrní a záBaVní TheaTer pro Všechny generace z BUToVic a sTodůleK, prahy a sTředoČesKého KraJe

byTy

02

konkurEnCE:

KongresoVé cenTrUm

CETH

... doplnění měsTsKého náJemci Foyer a prosTorU cenTra parTerU: oBchody s hUdBoU, s prodUKTy

+

V KoncepTUálně orienToVané eKonomice PoroSTE ZájEm lidí o kulTuru (a množsTVí noVých KUlTUrních sTaVeB V západní eVropě a V Usa Je Toho doKladem)

CETH

CETH

CEnTrum TanCE a Hudby

CEnTrum TanCE a Hudby

CEnTrum TanCE a Hudby Elton John & Ray Cooper 28 may 2011 à 20:00 Supertramp 08 july 2011 à 21:00

“jiSToTa”

The Zénith de Strasbourg, Zénith Europe, is an implementation of the Communauté Urbaine de Strasbourg

Joan weill (new yorK)

CETH

avril 2011 samedi 02 dimanche 03 dimanche 03 lundi 11 vendredi 15 samedi 16 dimanche 17 jeudi 21

La tournée des années 90 - Génération Dance Machine Dora l'Exploratrice et La Cité des Jouets Perdus Dora l'Exploratrice et La Cité des Jouets Perdus Katie Melua Artefacts : Nofx - Dropkick Murphys - Apocalyptica - Beatsteaks - Sick of it all Artefacts : Morcheeba - Aaron - Ben oncle Soul - Ayo - Asa - Stromae - Puggy Artefacts : Soprano - Dub inc - Ragassonic - Hightone - Danakil - Lyre le temps WWE presents Wrestlemania Revenge tour

20h30 14h00 17h00 20h00 13h00 13h30 13h30 20h00

37/55€ 23/30€ 23/30€ 45,50€ 32€ 32€ 27€ 27,50/88€

mai 2011 mercredi 04 vendredi 06 samedi 07 samedi 07 samedi 07 dimanche 08 samedi 14 samedi 21 samedi 28

Un après midi à Holiday on ice Holiday on ice "Festival" Holiday on ice "Festival" Holiday on ice "Festival" Holiday on ice "Festival" Holiday on ice "Festival" Jamel Debbouze Bernard Lavilliers Elton John & Ray Cooper

14h30 20h30 14h00 17h30 21h00 14h30 20h00 20h30 20h00

29€ 39/68€ 39/68€ 39/68€ 39/68€ 39/68€ 38/45€ 43€ 67,50/128€

juin 2011 samedi 25

Jean Louis Aubert "Roc éclair"

20h00

37/43€

marKeTingoVá analýza

CETH juillet 2011

Supertramp

CEnTrum TanCE a Hudby

CEnTrum TanCE a Hudby

marKeTingoVá analýza

21h00

octobre 2011 vendredi 14 Charles Aznavour "En Toute Intimité"

20h30

75/100€

novembre 2011 samedi 05 Age tendre et Têtes de bois - saison 6 samedi 05 Age tendre et Têtes de bois - saison 6 jeudi 24 Carmina Burana

14h30 20h15 20h30

50/54€ 50/54€ 35/88€

Partenaires

idEa

35/39€ 28,50/40€ 28,50/40€ 41/68€ 41/68€ 41/68€ 38/45€ 38/45€ 39/70€ 49,90/69,70€ 45/70€ 27,40/58,80€

Mozart, l'Opéra Rock Mozart, l'Opéra Rock Symphonie équestre Symphonie équestre Michel Sardou Joan Baez Eddy Mitchell Andrea Berg "Das Konzert 1001 Nacht"

CEnTrum TanCE a Hudby vendredi 08

...Tedy sporToVní haly, sál pro spíše KlasicKoU ...KUlTUrní sTaVBymanagemenTem, mohoU hUdBU a sál se špaTným naVíc BýT žiVé po celý Všechny V opaČné ČásTiden prahy

CETH

15h00 14h30 17h45 15h00 21h00 14h00 15h00 20h30 20h00 20h00 20h00 18h00

samedi 19 dimanche 20 mercredi 23 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27

...Tedy sporToVní haly, sál pro spíše KlasicKoU hUdBU a sál se špaTným managemenTem, naVíc Všechny V opaČné ČásTi prahy Charles Aznavour "En Toute Intimité" 14 october 2011 à 20:30

idEa

iSS domE

Click on event name for more details or for booking (only in French)

rudolFinum

TESla arEna

+

ESPriT arEna

Subscribe and receive the latest Zénith news

mars 2011 ...Tedy sporToVní haly, sál pro spíše KlasicKoU samedi 12 Chantal Goya "L'étrange Histoire du Château Hanté" dimanche 13 Disney Live ! La bande à Mickey - Magical Music Hall hUdBU a sál se špaTným managemenTem, naVíc dimanche 13 Disney Live ! La bande à Mickey - Magical Music Hall samedi 19 Mozart, l'Opéra Rock Všechny V opaČné ČásTi prahy

empac (Troy)

B. düsseldorFcongress proVozUJící haly iss dome a espriT arena V düsseldorFU (leTos např. aKce eUroVision song conTesT 2011)

Image credits : Massimiliano FUKSAS Architect

+ paris, diJon, monTpellier, nancy... celKem 15

proVozoVaTel sálU:

riZiko

sTrassBoUrg rudolFinum

TESla arEna

proJeKT KUlTUrního sálU Je riziKoVý, proTo na zBýVaJící ČásTi pozemKU sTaVím 02 (sazKa) arenaByTy na prodeJ – pro zisK na FinancoVání sálU a pro snížení riziKoVosTi celého proJeKTU

adminisTraTiVa hUdeBní VydaVaTelsTVí a. zeniTh eUrope, proJeKT zahrnUJící 15 podoBných hal Ve Francii

pro reprodUKci a mixáž hUdBy, s hUdeBními násTroJi; KaVárny a resTaUrace orienToVané na mladé záKazníKy

rudolFinum

TESla arEna

alice TrUly hall (new yorK)

marKeTingoVá analýza

idEa


2.

Lokalita

4.

Posouzení CELEK byTy + Hala

URBANISMUS 7 – URBANISTICKÉ PROCESY / FA �VUT / 2011

BILAN�NÍ TABULKA

praha 13 – noVé BUToVice

Název projektu:

CETH Nové Butovice

Student / skupina:

Jan Kropík

Hrubá podlažní plocha - HPP [m2]

Objekt Objekt A Objekt B Objekt C Objekt D Objekt E Objekt F

Funkce

Celkem HPP [m2] Jednotkový náklad [Kč/m2] Stavební náklady [K�] Celkem netto plocha [m2] Typ výnosu Celkové výnosy [K�]

Parkování

Bydlení

Obchody, služby Administrativa 51 810 0 0 0 0 0

0 0 2 000 0 0 0

0 11 620 0 0 0 0

0 0 0 7 470 0 0

62810 23220 2000 7470 0 0

22 600 12 000 271 200 000 16 950 nájem 203 400 000

51 810 18 000 932 580 000 38 858 prodej 1 632 015 000

2 000 16 000 32 000 000 1 500 nájem 45 000 000

11 620 23 000 267 260 000 8 715 nájem 209 160 000

7 470 80 000 597 600 000 5 603 prodej 627 480 000

95 500

parkování bydlení obchod, služby administrativa hotely (jiné)

Stav. náklady na m2 HPP [Kč]

PraHa

sTřední Čechy

Koeficient netto/HPP Výnosy na m2 netto [Kč]

spádoVá oBlasT z JihU a západU sTředoČesKého KraJe

Roční nájem za m2 netto [Kč]

pozemeK Ve VlasTnicTVí měsTa (leVný)

Vnitřní výnosové procento

+ Pozemek

Pořizovací cena pozemku [Kč/m2] Výměra [m2] Pořizovací cena pozemku celkem [Kč] Typ

CETH Návrh

CEnTrum TanCE a Hudby

lokaliTa

Vn�jší plochy (parter)

CELEK

9-11 np

byTy + Hala

BILAN�NÍ TABULKA 3 288 m2

Název projektu:

CETH Nové Butovice

Student / skupina:

Jan Kropík

2-9 np

URBANISMUS 7 – URBANISTICKÉ PROCESY / FA �VUT / 2011

CETH

2-7 np

soft cost

OBJEKTY – náklady/výnosy 5 026 m2

Objekt 1 nP Objekt A Objekt B Objekt C Objekt D Objekt E Objekt F

1 660 m2

Funkce

140

Hala oBchody a KaVárny adminisTraTiVa

Hrubá podlažní plocha - HPP [m2]

90x83x24 m

Parkování

Bydlení 1 nP

5 026 m2

11 000 11 600 0 2 000 m2 0 0 0

Celkem Hotely (jiné)

0 0 2 000 0 0 0

0 11 620 0 0 0 0

0 0 0 7 470 0 0

62810 23220 2000 7470 0 0

22 600 51 810 12 000 18 000 2 5 800 m 200 000 271 932 580 000 16 950 38 858 nájem prodej 2 pp 203 400 000 1 632 015 000

2 000 16 000 32 000 000 1 500 nájem 45 000 000

11 620 23 000 267 260 000 8 715 nájem 209 160 000

7 470 80 000 597 600 000 5 603 prodej 627 480 000

95 500

1 PP

Celkem HPP [m2] Jednotkový náklad [Kč/m2] 2 5 500 m[K�] Stavební náklady Celkem netto plocha [m2] Typ 2 pp výnosu Celkové výnosy [K�]

Obchody, služby Administrativa 51 810 0 0 0 0 0

1 660 m2

1 PP

mETro hůrKa

2 100 640 000

71 625

2 717 055 000

byTy parKoVání

CEnTrum TanCE a Hudby

5 800 m2

5 500 m2

11 000 m

CETH

bydlení hotely (jiné) parkování bydlení obchod, služby administrativa

2

51 810 m

náVrh

2

50 m

Souhrnné ukazatele k tabulce objekt�

11 600 m2 2 000 m2 11 620 m2 90x83x24 m

Stav. náklady na m2 HPP [Kč] Koeficient netto/HPP Výnosy na m2 netto [Kč] Roční nájem za m2 netto [Kč]

parkování bydlení obchod, služby administrativa hotely (jiné) bydlení hotely (jiné) parkování bydlení

rozsah od-do 12 000 18 000 16 000 23 000 hala - TOT 600mil. 80 000 0,75 42 000 hala 16 800 1 800 25% k pronájmu pro admin + 200/auto před.

finan�ní náklady

náklady celkem

Komunikace Parkoviště Parková zeleň Ostatní zeleň Celkem

Plocha [m2]

0 0 1 000 1 000

2 101 590 000

Náklady včetně soft cost Ekvita (vlastní financování) [%] Úvěrové financování (doplněk ekvity) Náklady úvěrového financování [%]

2 479 876 200 743 962 860 1 735 913 340 130 193 501

ZISK / ZTRÁTA PROCENTUÁLNÍ ZISK

rozsah od-do

950 000

Náklady vč. pořízení pozemku a úprav parteru [kč] 2,00% Právní služby 3,80% Architekt 5,00% Prodej + marketing CEnTrum TanCE a Hudby 3,50% Project management 3,70% Developer 2,00% Rezerva 18,00% Soft cost celkem [%]

Náklady celkem Výnosy [Kč]

2 717 055 000

Jednotkový Stavební náklad [K�/m2] náklady [K�] 3 000 0 1 500 0 700 700 000 250 250 000

CELEK

30,00% 7,50%

Stránka 1

náklady celkem

71 625

4 500 = 15 Euro/měs (orig. 3000 = 10 Euro/měs) 3 600 = 12 Euro/měs (orig. 2400 = 8 Euro/měs) 15,0%

0 11 500 0

finan�ní náklad

2 100 640 000

rozsah od-do 12 000 18 000 16 000 23 000 hala - TOT 600mil. 80 000 0,75 42 000 hala 16 800 1 800 25% k pronájmu pro admin + 200/auto před.

ostatní náklady

UVniTř VelKé oByTné oBlasTi s malým podílem KUlTUrní VyBaVenosTi

3.

Celkem Hotely (jiné)

11 000 11 600 0 0 0 0

Souhrnné ukazatele k tabulce objekt�

u mETra

soft cost

OBJEKTY – náklady/výnosy

mETro hůrKa

378 286 200

2 610 069 701 2 717 055 000

106 985 300 K� 4,10%

Poznámka k vypl�ování tabulky: Záměr bude rozdělen do objektů označených písmeny (A...). Vyplňují se pouze bílé buňky. Automaticky dopočítávané hodnoty jsou odlišeny oranžovým, resp. šedým písmem. Při konzultacích budou dle charakteru záměru upřesněny jednotkové ukazatele, na jejichž základě se provede ekonomické posouzení záměru.

Poznámka k vypl�ován Záměr bude rozdělen d Vyplňují se pouze bílé Při konzultacích budou


Výtvarná tvorba – různé techniky Předměty výtvarné tvorby Pastelky, voskovky, fixy, suché pastely, tužka a jejich kombinace, grafika (linoryt) a koláž. Některá náměty jsou kresleny podle pozorování, většina jsou však originální návrhy. Pozornost je věnována nejen tvarům, světlu a stínu a barvám – mnohé obrazy vyjadřují též náladu či vjem materiálu (ponurý, veselý a měkký, ohebný, tvrdý...).

Art Work – Various Techniques Creative and art classes Color pencils, wax plants, liners, pastels, pencil and their combination, linocut and collage. Certain topics are drawn by observation however most of them are original designs. Attention is paid not only to shapes, light and shadow and colors – many drawings also express mood or feeling of the material (gloomy, cheerful and soft, flexible, hard...).


Digitální video

Digital Video

Praxe u Roberto Lucarelli, video seminář

Roberto Lucarelli Internship, Movie Seminar

Video zpracované jako digitální prezentace domu navrženého jiným architektonickým ateliérem, video ze školního projektu prezentující názor na dění ve společnosti a potom 3 videa vytvořená pro předmět Digitální video a vizuální efekty (během stáže na americké univerzitě).

Video prepared as a digital presentation of a building designed by another studio, movie made for a university project presenting attitude towards current social situation and then 3 movies made during stay abroad in the USA for the class Digital Films and visual effects.

Ta využívají práce s kamerou a renderingem pohybu v 3DS Maxu a následné zkomponování a střih v Adobe Premiere Pro, pracovalo se též s Photoshopem (fotomontáž) a programem After Effects.

These take advantage of camera and object animation in 3DS Max and are further composed in Adobe Premiere Pro. Photoshop was used for montage and After Effects for additional weather effects.


http://www.youtube.com/jankropik 01_ U Milosrdných Apartments 02_ Téma – o společnosti 03_ Casa Gaspar 04_ Visual Effects 05_ Elevator Story

Profile for Jan Kropik

Portfolio  

portfolio

Portfolio  

portfolio

Advertisement