Page 1

Gör succé med

STORYTELLING

www.jamtlandsguiden.se


Från författaren

Det var en humla som störde mig när jag kloppa blommor, jag vill faktiskt vara ifred när jag kloppa blommor ...

Det var ett citat från en sommar hos min gammelmormor när jag var 5 år gammal. Jag pratade mycket redan som liten och det var inte alltid det blev helt rätt men jag har alltid haft lätt för att uttrycka mig på olika sätt. Jag tror också på många sätt att min gammelmormor inspirerade mig med alla sina historier. Hon levde tills hon var 101 år gammal och gjorde stora avtryck, i mitt minne lever hon fortfarande.

göra Jämtland/Härjedalen att bli framgångsrika med storytelling. Den här e-boken är ett steg på vägen på den resan och jag är tacksam över att du valt att delta! Jag hoppas att du ska ha nytta av mina tips och råd i ditt arbete Julia Kirin Hallqvist med storytelling och conContent marketing manager tent marketing! Jämtlandsguiden Ett hett tips inför 2017 är Julia Hallqvist är content att kombinera kreativa marketing manager och kampanjer med en bra innehållsspecialist på historia. Ge kunderna Jämtlandsguiden. information som de efterfrågar och dela med er av Hon driver även er kunskap. Glöm inte din JK Communications inom content marketing målgrupp och vad som engagerar dem. Se också (www.juliakirin.nu) till att innehållsstrategin är väl förankrad i er identitet och vad ni står för. Producera aldrig innehåll utan att veta varför ni gör det eller vem som är mottagare.

Jag började skriva berättelser så fort jag hade lärt mig alfabetet i skolan och skrivglädjen har sedan hållit i sig upp i vuxen ålder. Det känns helt fantastiskt att få en nystart med Jämtlandsguiden 2017, nu som content manager. Min ambition är att assistera er som verkar för att lyfta och levandeMycket nöje! 2

G Ö R S U CCÉ MED STORYTEL L IN G


Vad är storytelling?

Berättelser har funnits i urminnes tider för att underhålla och undervisa. När det gäller berättelser i företag är principerna desamma som med traditionella berättelser. Den största skillnaden är att du använder dem för att marknadsföra en produkt eller tjänst. Det kan också handla om att skapa förståelse och motivation hos en personalgrupp, om utbildning, information eller om att stärka sitt eget eller företagets varumärke. Med storytelling bygger du upp en engagerande story runt ditt företag och kan berätta var ni kommer ifrån, var ni befinner er och vart ni är på väg. Storytelling för företag eller corporate storytelling kan också definieras som lyckad content marketing. Content marketing med en plan, om så vill. Content

marketing handlar om att skapa engagerande innehåll som fängslar läsaren. I slutändan handlar det om att skapa och fördjupa en relation mellan företaget och kunden. Det pratas också mycket om native idag, vilket är varumärkt eller sponsrat innehåll i olika mediekanaler som man har betalat för, precis som en vanlig annons. Det kan vara en film, podd, artikel eller ett inlägg. Native är i sig inget nytt, det har förekommit i magasin och andra tidningar under flera årtionden men har slagit igenom de senaste åren, inte minst på webben. Internetanvändarna föredrar underhållning - där de kan lära sig saker och ha roligt samtidigt. Native och storytelling går hand i hand då det handlar just om det, att utbilda och underhålla!

W W W. JA MTL A N D SG UID EN.SE

3


Bra att tänka på

När ni tar fram ert innehåll kan det vara klokt att utgå från era kärnvärden och grundvärderingar i företaget, vad ni står för och vad som gör er unika. Fundera också ordentligt på vilka målgrupper ni vill nå. Skapa gärna en eller flera personas; en idé om vilka kunder ni vänder er till utan att bli för specifik. Du kan kartlägga dina personas genom att ställa följande frågor: • • • •

Vad är framgång för dem? Vilka problem eller konflikter upplever de? Vilka frågor har de? Vad vill vi att de ska göra?

Besvara kundens vanligaste frågor och kom med en lösning. Det är lysande när svaret på vad vi vill att de ska göra direkt påverkar deras problem. Det gäller att ta reda på vilka kunder som efterfrågar dina produkter/tjänster och skapa ett värde för dem. Stig in i deras verklighet för en stund och försök att bli en historieberättare. Ge dem en upplevelse, så att de klart ser värdet av dina produkter/tjänster när storyn är slut. För att göra det, måste du lära känna din kund först. Nästa steg är att fundera på vilket budskap ni vill förmedla och varför. Budskapet ska inte vara säljande som i en reklamkampanj utan det ska vara intressant, engagerande, utbildande, användbart eller humoristiskt. Det är också viktigt att kommunicera på ett sätt att budskapet når kunden eller mottagaren precis när denne behöver det. Det handlar om marknadsföring som inte stör eller avbryter kunden. Det är viktigt att budskapet tillför värde och gör dina kunder smartare istället för att bara pitcha dina produkter eller tjänster. Belöningen blir då förr eller senare affärer och lojalitet. Undvik alltför mycket hårda fakta som årtal, siffror och produktfakta. Fokusera istället på emotionella värden som berör. Fastna inte i egenskaper utan hitta berättelsen bakom. Tänk utanför boxen och våga utmana den bransch ni verkar inom. Håll dig till sanningen, ditt företag förlorar lätt trovärdighet annars. Några fler tips på vägen är att skapa ert innehåll runt en säsong eller ett event. Fundera på vilka viktiga händelser som är aktuella.

4

G Ö R S U CCÉ MED STORYTEL L IN G


Några tumregler för ett bra tema: • Relevant för dina kunder och tar upp verkliga utmaningar som de står inför. • En verklig historia om hur era kunders produkter och tjänster påverkar människors vardag. • Har ett värde för dig att berätta om då det i slutändan gynnar ditt varumärke och dina affärer. • Har ett djup som ger dig möjlighet att utveckla och förstärka din berättelse över tiden.

Stop interrupting what people are interested in, and be what people are interested in.

~ Craig Davis

W W W. JA MTL A N D SG UID EN.SE

“ 5


Varför storytelling?

Varför ska du satsa på storytelling? Jo, berättelser säljer. De säljer därför att de väcker våra känslor. Det är också lättare att nå ut med sitt budskap i medierna om man gör det i form av berättelser. Kraften i en berättelse är stark; den kan sammankoppla dig med din publik och göra ditt innehåll minnesvärt. För att ge ett exempel kan vi ta Apple. De berättar inte en historia om hur en ny iPhone tar bättre bilder utan ger oss istället en hint om hur vi kommer att känna oss om vi äger en. Bra berättelser överraskar oss, de har övertygande karaktärer. De får oss att tro, hoppas och känna. Storytelling skapar, bygger och förvaltar ditt varumärke i ord, bilder och ljud i olika mediekanaler med syftet att leda kunden närmare ett köpbeslut. Berättelser är många gånger en anledning till att dina kunder väljer dig och ditt företag i första hand. Om inte du vet varför du finns till, varför ska kunderna bry sig? En tydligare bild av företaget kan vara det som avgör. Din personal och dina kunder berättar om dina tjänster eller produkter hela tiden. Är allt de säger sant? “Mun till munmetoden”, positivt eller negativt, kan vara orsaken till misslyckande eller framgång i ditt företag, i synnerhet på webben.

6

G Ö R S U CCÉ MED STORYTEL L IN G


Storytelling ökar företagsledningens kon- Du kan också använda dig av kundcase troll genom att den styr med värderingar. som beskriver hur företagets varumärke Känslan av samhörighet kan ge ökad eller insatser har påverkat kundens liv. arbetsglädje bland medarbetarna. Inom Ta till exempel ett fastighetsbolag som B2B har man inte sällan uppfattningen har byggt en ny stugby i fjällen. Vilka är att produkter och tjänster är alldeles för människorna som har flyttat dit och hur avlägsna från slutkonsumenten för att har det nya stugområdet påverkat deras göra skillnad. Så är oftast inte fallet. Folk liv på ett positivt sätt? glömmer lätt fakta men de minns oftast en bra historia. Stories have power. They delight, enchant, touch, teach, recall, inspire, motivate, challenge. They help us Storytelling i understand. They imprint a picture on our minds. Want to make a point or raise an issue? Tell a story. praktiken

~ Janet Litherland

Börja med att ställa dig följande frågor: Vem ska ta del av berättelsen? Vad är ditt mål med att berätta din historia? Vill du övertyga någon om att investera i ditt företag? Försöker du få gehör för en idé bland dina medarbetare? Försöker du inspirera människor att stödja något, en individ eller ett välgörande ändamål?

Ett hotell lät en nöjd familj berätta om hur fint de hade haft det under sitt besök, hur de vaknade utsövda i de sköna hotellsängarna, hur fantastisk frukostbuffén var och så vidare.

Företagets “success-story” är en annan vinkel som är berättelsen om hur ditt Många väljer att skapa sitt innehåll runt företag startade. Det börjar ofta med en en produkt/tjänst eller sitt varumärke. person som tyckte att någonting fattaAllt runt produkten kan bli en story. Hur des eller såg ett problem och kom på en tänkte man när man skapade produkten? lösning. Har ditt företag en unik affärsidé Hur kan produkten förbättra saker för som du kan lyfta? Den kanske bidrar till kunden och vad är resultatet? Koppla ett välgörenhet eller en bättre värld? Ge känt namn till produkten och låt kändisen gärna personliga exempel. Ett annat berätta om produktens fördelar. Här intips är att berätta om en plats som är går också sponsring av idrottslag, nära knuten till företaget, produkten eller tävlingar och dylikt. en kampanj. Associera era stories till platsen. Intervjua en medarbetare och berätta dennes historia.

W W W. JA MTL A N D SG UID EN.SE

7


Skapa engagemang Här är sju tips för att lyckas med storytelling:

1. Storytelling handlar om människor så se till att din berättelse har fokus på verkliga människor som din målgrupp kan identifiera sig med. 2. Låt dina karaktärer tala för sig själva och använd direkta citat, det gör berättelsen ännu mer personlig. 3. Fånga kundens uppmärksamhet genom att skapa engagemang och nyfikenhet. Börja mitt i en berättelse och få dem att undra vad som kommer att hända härnäst eller hur det hela ska sluta. 4. Använd dig av känslor. Människor tenderar att inte uppmärksamma saker de inte bryr sig om. 5. Bra berättelser säger ingenting, de visar. Din publik ska se en bild, känna konflikten och bli mer involverad i berättelsen - inte bara se en lång lista av fakta. 6. Använd dig av åtminstone en “moment of truth” eller aha-upplevelse. De bästa berättelserna har ofta ett viktigt budskap, exempelvis hur vi bör behandla oss själva, andra och världen runt omkring oss. 7. Berättelsen har en tydlig mening. När sista raden är läst ska kunden veta exakt vad det handlar om och helst också lägga det på minnet så att de kan återberätta det.

8

Punkt 4 är särskilt viktig. Berättelser är ett utmärkt sätt att skapa känslomässiga band mellan ditt företag och kunden. När du skapar en berättelse, fundera på vilka känslor du vill kommunicera och ge sedan information som stödjer dessa känslor. Kom också ihåg att folk inte köper “vad” utan “varför”. Oavsett om du känner dig ledsen, glad, rädd eller självsäker; känslor gör oss mer levande, varför det är viktigt att din målgrupp känner något. Ingen fakta eller statistik har betydelse förrän du har någon form av emotionell koppling. Här ligger också nyckeln till att engagera dina kunder på djupet. Ett riktigt bra, engagerande innehåll förmedlar ofta något av kundens grundläggande behov på ett psykologiskt plan. Det är något att ta hänsyn till när du utformar ditt innehåll. Du kanske har en före/efter-story om hur din produkt eller tjänst löste ett av dina kunders problem. Ett annat sätt är att måla upp kundens drömbild och få denne att associera den med ditt företag. Använd dig av kundens synpunkter. Ge kunden rätt, få denne att känna sig förstådd och bekräftad. Alla människor har också ett behov av att känna sig älskade. Få kunden att associera känslan av kärlek/beundran/ tillhörighet med din produkt eller tjänst. Skapa förståelse för kunden och vad den behöver, få dem att känna sig speciella och unika.

G Ö R S U CCÉ MED STORYTEL L IN G


Storytelling handlar också om att ge en strimma av hopp. När hjälten i sagan inte vet hur han ska agera kan han behöva hjälp. Här kan du ge kunden hjälp i form av tips och råd, hjälp till självhjälp eller en mentor. Ett annat tips är att få kunden att känna sig delaktig, att denne bidrar till något meningsfullt. Sist men inte minst, låt kunden få vara hjälten i din historia, en riktig boost för självkänslan! Här är en text som har en tydlig känslomässig koppling och ett behov: “Tänk om du hade möjlighet att ta med din familj på en härlig semester för första gången på åratal. Hur skulle det kännas att se din dotters léende när hon tar sig nedför skidbacken på egen hand för första gången och sen kramar om ditt ben, tittar upp på dig och säger “tack mamma, det här är den bästa semestern jag haft”! Ett annat utmärkt sätt att engagera läsaren är att använda dig av våra fem sinnen; syn, lukt, känsel och smak. Måla upp en scen och beskriv den visuellt, vad händer, kan du höra några ljud, känna någon doft, hur känns det?

That´s what storytellers do. We restore order with imagination. We instill hope again and again. ~ Walt Disney in “Saving Mr Banks”

W W W. JA MTL A N D SG UID EN.SE

9


1. Nulägesanalys

2. Intervju

3. Konceptidè

Vid första mötet gör vi en nulägesanalys där vi går igenom din affärsverksamhet, ditt varumärke, fokusområden och dina mål. Om vi ska skriva historien om ditt företag behöver vi kanske veta varför du startade företaget och hur det gick till.

Kortare intervju kring utvalt tema, för att få material. Vi behöver få ordentlig bakgrundsinformation för att kunna skriva en engagerande historia som stämmer överens med ditt företags värderingar.

Vi ger dig en konceptidé (lämpligt innehåll) i stora drag samt ett förslag på lämplig kampanj. Du läser texten och berättar om det är något du vill ändra på. Sedan får du en slutgiltig version.

Så jobbar vi

När du jobbar med oss hjälper vi dig att skapa ett engagerande innehåll med storytelling i fokus. Att nå ut i dagens mediebrus är inte alltid så enkelt. Vi tar fram relevant information och genuina koncept som stödjer dina kunders önskade köpprocess. Genom oss får du alla förutsättningar att berätta din ”story” genom hela köpprocessen. Kom dock ihåg att marknadsföring genom storytelling inte är någon “hit and run”. Det är en process som kan ta upp till en månad av planering. Det kräver ofta research, intervjuer, skrivande m.m. Vi går gärna igenom eventuella frågor och funderingar med er om ni vill berätta er historia genom oss på Jämtlandsguiden.

10

G Ö R S U CCÉ MED STORYTEL L IN G


Möt chefredaktören

En varm snöstorm i juni, i Norges nordligaste del, med utsikt över nordishavet skapades en krabat på 4,2 kg, som flera år (och kilo) senare kan titulera sig Chefredaktör. Helnorsk, till hälften sjösame och numera placerad i Jämtlands fantastiska län, har denna energibomb bestämt sig för att sprida kunskap om Jämtlands otroliga möjligheter till vårt broderfolk i väst. Så jag tog över en tryckt tidning om Jämtland och började processen med att lyfta den in i den digitala eran. Byggde en webbtidning, lärde mig grafisk design och layout, där denna e-bok är första steget. Vill ni veta mer om oss bakom Jämtlandsguiden kan ni följa vår nya blogg (blog.jamtlandsguiden.se). Där hittar ni även tips och råd om ni vill lära er mer om Jämtland. Daniel Fjellvang Kåven

W W W. JA MTL A N D SG UID EN.SE

11


Tack

Vi hoppas nu att vår guide har gett er massor av inspiration och idéer om hur ni kan skapa ett engagerande innehåll med hjälp av storytelling. Ett företag med berättande i fokus skapar lojalitet och samhörighet bland kunder, anställda och samarbetspartners. Det kan också uppmuntra kreativitet och motivation som gör ditt företag mer nyskapande.

Julia Hallqvist

Daniel Kåven

 070-60 80 298  julia@jamtlandsguiden.se

 076-11 55 135  daniel@jamtlandsguiden.se

Content Marketing Manager

Chefredaktör

Gör succé med Storytelling  

Den här e-boken handlar om hur du kan lyfta din marknadsföring med hjälp av storytelling och content marketing.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you