__MAIN_TEXT__

Page 1

Vuosikertomus

2018


PÄÄKIRJOITUS

Korkeakoulutus käynnistyi, hankkeissa kansainvälisyys kärkenä Jämsek on koordinoinut vuoden 2018 alusta korkeakoulutuksen kehittämisen työryhmää Jämsässä. Yritys-, ja kuntalaiskyselyn sekä tiiviin yhteistyön ja markkinoinnin tuloksena korkeakoulutus käynnistyi kasvatustieteiden sekä tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuksilla. Uusia opintokokonaisuuksia tulee tarjolle jatkossakin. Osaamisen kehittämiseen panostaminen sekä työn ja osaajien kohtaaminen on ollut yksi yritysverkoston ajankohtaisimpia viestejä alueen kehittämiseen.

SOTU – somella tulosta -hanke sekä Kansainvälinen Himos -hanke on myös hallinnoitu Jämsekistä. Tarkempi katsaus hankkeista on jäljempänä vuosikertomuksessa.

Vuonna 2018 yritysryhmien kehittämishankkeet keskittyivät kansainvälisen kasvun, digitaalisen markkinoinnin, tuotekehityksen sekä verkostojen kehittämiseen. Jämsekin kautta kehittämishankkeisiin on saatu rahoitusta 260.000 euroa. #himosjämsä &

Yritysten ja yritysympäristön kehittämiseen liittyviä verkostotilaisuuksia järjestimme vuoden mittaan 13. Tilaisuuksien teemat keskittyivät kansainvälisyyteen, tonttimarkkinointiin, korkeakoulutuksen kehittämiseen, yritysrahoitukseen,

2

Maaseuturahoituksen investointi- ja kehittämisrahoitusta on kotiutunut jämsäläisille yrityksille noin 1,1 milj. euroa. Yli puolet rahoitusta saaneista yrityksistä on asioinut Jämsekissä. Sen sijaan Ely-keskuksen kehittämisrahoitusta on haettu niukasti, noin 20.000 euroa. Yrityksiä Jämsään perustettiin edellisen vuoden tahtiin, yhteensä 88 yritystä. Yritysten nettolisäys oli 32, joista uusia työpaikkoja syntyi 60. Omistajavaihdosneuvontapalveluja käytti 11 yritystä ja toteutuneita yrityskauppoja kertyi 3 kpl.


kehittämishankkeisiin, rekrytointeihin jne. Tilaisuuksissa on ollut yli 400 osallistujaa. Markkinointi on kohdennettu yritysten sijoittumisen näkökulmaan. Sitä on toteutettu pääosin digitaalisen markkinoinnin kampanjoilla. Invest in Jämsä -sivusto on sijoittuvan yrityksen tietopankki, missä paikallisilla yritystarinoilla ja verkostoilla on merkittävä rooli. FinnMETKO-vuonna messuorganisaatio on ollut meille vahva markkinoinnin yhteistyökumppani ympäri vuoden. Jämsek alueen kehittäjän roolissa toimii verkostoissa, missä strateginen kehittäminen on korostunut erityisesti yritysrahoituksen, alueen ennakointityön ja elinvoimannäkymien, saavutettavuuden ja infran sekä osaamisen kehittämisen suhteen. Jämsekin kehittämispäällikön uusi tehtävä Pro Ysitie ry:n toiminnanjohtajana on yksi vahva vaikuttamismandaatti. Yrityselämän positiiviset uutiset tulevat metsäteollisuuden vahvasta tuloskunnosta sekä vientivetoisten mikro- ja pk-yritysten ja matkailuelinkeinon kasvusta. Työttömyysaste on pienentynyt edellisestä vuodesta jopa 14 %. Kilpailu osaajista, yrittäjyyden merkitys, työn murros, alueiden houkuttavuus, tunnistetut megatrendit sekä julkisen puolen talouden sopeuttaminen ovat yhä vahvempia muuttujia elinvoimatyössä, missä erikoistuminen ja strateginen työ korostuu. Ulla Haggrén, toimitusjohtaja, Jämsek Oy

3


Mikä on Jämsek? Jämsekin toiminnan painopisteet

Jämsek Oy on Jämsän kaupungin omistama kehittämisyhtiö, asiantuntijaorganisaatio, joka auttaa jämsäläisiä yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. Jämsään sijoittuvia yrityksiä autamme löytämään parhaan mahdollisen liiketoimintapaikan. Olemme yritysten kumppani perustamisneuvonnasta omistajanvaihdoksiin. Toteutamme yhteisiä kehittämishankkeita alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa ja hoidamme elinkeino- ja aluepolitiikkaa sekä sijoittumismarkkinointia yhdessä kaupungin ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Aluekehittäminen

Kasvu- ja kehittämispalvelut Himos

Halli

VT9/24

Myllymäki

Sijoittumispalvelut ja sijoittumismarkkinointi Yritysten kasvu- ja kehittämispalvelut Alueen kehittämishankkeet

Neuvontapalvelut

Yritysten perustamisneuvonta Toimivien yritysten neuvonta Omistajanvaihdokset

4 4

Kaikki toimialat

Edunvalvonta Ennakointi Verkostotyö


Neuvontapalvelut 2018 6

Jämsek henkilöstö

Jämsään perustetut yritykset (PRH) yritysten nettolisäys

Mänttä Pump Works Oy eli MPW löysi sopivat toimitilat Myllymäestä.

Toiminnan mittarit

127 249 28 11 3 60

88 32

asiakasta asiakastapaamista starttirahahakemusta omistajanvaihdosneuvontaa toteutunutta yrityskauppaa uutta työpaikkaa

5

Te o l l i s u u d e n pumppuihin ja prosessilaitteisiin keskittyvän Mä n tt ä P u m p Worksin muutto Jämsänkoskelle Myllymäkeen on onnistuneesti tehty. – Paikkana tämä on meille tosi hyvä, täältä löytyi valmiina kaikki tarvittava. Uusi toimipaikka löytyi Jämsekin tuella, kertoo toimitusjohtaja Jukka Isoniemi.


Kehittämisen kärkialueet Himos

9/24 -valtateiden

risteysalue

Kasvava ja kehittyvä matkailukeskus

Mahdollisuuksien kauppapaikka

Hallin datapuisto

Myllymäki II

Tulevaisuuden visioissa teknologiakylä

Laadukas yrityspuisto teollisuuden tarpeisiin

6 6


Kasvu- ja kehittämispalvelut

Ilmo2-hanke Ilmo2-hanke oli Keski-Suomen liiton ja Jämsän kaupungin rahoittama hanke, joka käynnistettiin Ilmo-hankkeena alun perin vuonna 2012 Hallin varuskunnan lakkauttamisen vuoksi. Hankkeen tavoitteena on ollut mm. synnyttää uusia työpaikkoja rakennemuutoksessa menetettyjen tilalle tukemalla paikallisia kasvuyrityksiä, tekemällä aktiivista yrityshankintaa ja tuottamalla liiketoiminnan käynnistämisessä ja investointimarkkinoinnissa tarvittavaa tietoa. Henkilökunta toteutti hanketta oman työn ohella. Hankkeelle saatiin jatkoaikaa 31.12.2018 saakka.

Vetoapua hankkeista Hankkeet ovat määräaikaisia ponnistuksia Jämsän elinvoiman vahvistamiseksi, yritysten kehittämiseksi tai yritysten yhteistyön vahvistamiseksi. Jämsek Oy:n toteuttamat ja rahoittamat hankkeet ovat aina yrityslähtöisiä, eli niiden tavoite on työpaikkojen synnyttäminen tai yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Jämsek ei toteuta yleishyödyllisiä tai kolmannen sektorin hankkeita.

Ilmo2-hanke on ollut yhtiölle merkittävä taloudellinen lisäresurssi ja sen toimenpiteitä on suunnattu yritystilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, sijoittumismarkkinointiin sekä yritysten ja investorien kontaktointiin erilaisissa tilaisuuksissa. Hallin alueen toiminnallinen master plan, Invest in Jämsä -sivusto sekä Jämsän muuttovirtatutkimus on tuotettu hankkeessa.

7


Kasvu- ja kehttämispalvelut Matkailuhankkeet #himosjämsä ja SOTU - somella tulosta - yritysryhmähankkeet

Aasiaan Visit Central Finland –teemalla. Lisäksi markkinoidaan Keski-Suomea saunamaakuntana. Vuonna 2018 järjestettiin yhteensä 15 matkanjärjestäjä- ja lehdistövierailua sekä osallistuttiin seitsemään kansainväliseen messu- ja workshoptapahtumaan.

#himosjämsä ja SOTU - somella tulosta -yritysryhmähankkeilla toteutetaan markkinointikampanjoita sosiaalisessa mediassa (Google, Facebook, Youtube). Kampanjoiden tavoite on #himosjämsä -tunnettuuden vahvistaminen, matkailijamäärien lisääminen ja matkailutuotteiden myynnin kasvu. Kampanjoista toteutetaan 50 % kotimaan ja 50 % ulkomaan markkinoille. Kampanjat käynnistyvät 2019 alussa. Yritysryhmähankkeiden toteutus ostetaan Flowhouse Oy:ltä. Hankkeisiin osallistuu yhteensä 25 yritystä matkailun, kaupan ja hyvinvointipalvelujen alalta.

Matkalla Suomen Sydämessä Matkalla Suomen Sydämessä on Mänttä-Vilppulan, Jämsän, Juupajoen, Ruoveden, Virtain, Keuruun ja Oriveden matkailuverkosto, joka toteuttaa kansainvälistä matkailumarkkinointia alueen yhteistyönä. Verkostossa oli v. 2018 mukana 48 yritystä, joista jämsäläisiä 7 kpl. Matkailuverkosto toteutti uusitun esitteen kieliversioineen ja aluetta markkinoitiin mm. Saksassa messuilla sekä Discover Finland ja Finnland Rundreisen -kampanjoissa.

Lakeland Lakeland-hanke on jatkoa Stopover Keski-Suomi –hankkeelle. Hanketta on toteutettu yhteistyönä Visit Finlandin, Lahti Regionin, Visit Tampereen ja Hämeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja markkinoida matkailutuotteita- ja palveluja kansainvälisille asiakkaille Keski-Eurooppaan ja

8 8


Digihankkeet Digijohtajaksi! Maaliskuussa 2019 päättyvän Digijohtajaksi!-hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa Keski-Suomen mikro ja pk-yritysten digitalisaation osaamista ja johtamista, sekä rohkaista uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Hanke on järjestänyt maksuttomia tilaisuuksia ja maksullisia valmennuksia eri puolilla Keski-Suomea. Jämsässä on toteutettu sosiaalisen median räätälöity valmennus ja PK-yritysten tarinapajat.

Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku

Yrityskummitoiminta

Jyväskylän yliopiston Digipolku (Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku) -hanke on edistänyt Keski-Suomen maaseudun yritysten digiloikkaa. Konkreettisena tavoitteena on ollut rohkaista ja tukea Keski-Suomen yrityksiä kehittämään uusia digitaalisia elementtejä sisältäviä tuotteita, palveluja, konsepteja tai toimintatapoja. Hanke on järjestänyt maksuttomia digityöpajoja ympäri Keski-Suomea, joihin ovat olleet kaikki jämsäläiset yrittäjät tervetulleita. Jämsässä on hankkeen aikana järjestetty 3 työpajaa. Maaliskuussa 2018 järjestettiin verkkokauppatyöpaja Jämsässä 28 yritykselle.

Jämsek on mukana yrityskummiverkostossa. Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja elinkeinoelämän vaikuttajista koostuva asiantuntijaverkosto, jossa yrityskummi on sitoutunut antamaan osaamistaan yrittäjän käyttöön ja toimimaan liiketoiminnan onnistumisen tukena. Keski-Suomessa on yhteensä n. 45 yrityskummia, joista jämsäläisiä on kolme. Jämsästä kummia on hakenut 7 yritystä. Yrityskummitoiminnan kautta jämsäläiset yrittäjät ovat saaneet sparrausta ja tukea liikeideoiden kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä.

99


Muut hankkeet

pääsi kiitoratapäivien sparrauksiin. Jämsek oli myös mukana #kasvunmaakunta -osastolla Kasvu Open -finaalissa. Valtakunnallisesti Kasvun Roihu Oy järjesti 30 kasvupolkua eri teemojen ja alueiden ympärille.

KasvuOpen, Keski-Suomen Kasvupolku Jämsek oli yhteistyökumppanina maakunnallisessa KeskiSuomen kasvupolussa. Kasvupolulla yrityksille järjestettiin kasvupaja Jyväskylässä sekä kiitoratapäivät Laukaassa ja Jyväskylässä. Kiitoratapäivillä yritykset saivat ilmaista neuvontaa eri liiketoiminta-alojen asiantuntijoilta kasvusuunnitelmiinsa. Keski-Suomen kasvupolulta 15 yritystä

Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa -hankkeen tavoitteena oli kehittää keskisuomalaisten bio- ja kiertotalousyritysten liiketoimintaedellytyksiä ja löytää yrityksille uusia tuotteita ja palveluja. Hankkeen toimenpiteinä on ollut mm. tutustuttaa yritykset innovaatiotoimintaan yhdessä oppimis- ja tutkimuslaitosten kanssa sekä tutustua Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston sekä VTT:n uusiin avauksiin ja palveluihin. Hankkeessa järjestettiin seminaareja, infotilaisuuksia ja yritysklinikoita kehittämistoimintaa varten.

Keski-Suomen maaseudun muotoilun tiedotus- ja aktivointihanke KeSmo Hankkeen tavoitteena oli informoida yrityksiä asiakas- ja käyttäjälähtöisen muotoilun hyödyistä; yrityksen tuotekehityksessä, kilpailukyvyssä, kansainvälistymisessä, verkostoitumisessa sekä kestävän kehityksen osaamisessa. Jämsässä järjestettiin yhtenä tilaisuutena yrittäjille muotoilun aamubrunssi, jossa muotoiluinstituutin asiantuntijat kertoivat muotoilun hyödyistä liiketoiminnan kehittämisessä. Tilaisuuksia on järjestetty ympäri Keski-Suomea.

10


11


12 12


Jämsän näkyvyyttä rakentamassa Jämsekin strategian mukaisesti vuonna 2018 markkinoinnin pääpaino on ollut yritysten houkutteluun kohdennetussa sijoittumismarkkinoinnissa. Invest in Jämsä –sivuston kehittämistä ja markkinointia jatkettiin. Sivustolle tuotettiin lisää yritystarinoita ja sivusto julkaistiin myös englanninkielisenä alkuvuodesta. Sivuston markkinoimiseksi toteutettiin useita kampanjoita ja kilpailuja Facebookissa, Youtubessa, Google Displayssä ja Almamedian kanssa. Kampanjoiden tavoitteena oli saada sivustolle lisää kävijöitä, Invest in Jämsä –uutiskirjeen tilaajia sekä yhteydenottoja sivuston kautta. Invest in Jämsä –teemalla on tuotettu uusi esite ja näkyvyyttä on ollut mm. FinnMETKO- näyttelyssä, Himoksen nettisivuilla ja rinnetaulussa, Kakariston Ralli VIPalueella sekä erilaisissa julkaisuissa. Invest in Jämsä –uutiskirje ilmestyi neljä kertaa vuodessa. FinnMETKO-näyttelyssä Myllymäki II:sta sekä muita yritysalueita markkinoitiin Jämsän kaupungin kanssa yhteisellä osastolla. Lisäksi Myllymäkeä mainostettiin mm. Koneyrittäjät-lehdessä, aitamainoksissa ja näyttelyn kuulutuksissa. Kaikille näytteilleasettajille lähetettiin tapahtuman jälkeen markkinointikirje. Tiedottamista toteutettiin aktiivisesti Facebookissa, Twitterissä, Jämsekin verkkosivuilla ja uutiskirjeessä sekä sähköpostitse suoraan yrityksille.

13 13

www.jamsek.fi

29 959

käyttäjää

www.investinjamsa.fi

9 518

käyttäjää

Suosituin sivu; yrityshakemisto 48 390 katselua 763 seuraajaa (65 uutta) 210 päivitystä 389 seuraajaa (60 uutta) 179 twiittiä


Tilaisuuksia yrittäjille vuonna 2018 Jämsek järjesti yrittäjille ja verkostokumppaneille 13 tilaisuutta, jotka liittyivät kasvun ja kehittämisen teemaan. Tilaisuuksissa oli yhteensä n. 430 osallistujaa.

Yrityskummit RoadShow 9.1. Kansainvälistymisen iltapäiväkahvit 31.1. Myllymäen vauhdituspäivä 14.2. Rekry-tilaisuus 13.3. Verkkokauppatyöpaja 22.3. Korkeakoulutusta Jämsään, yleisötilaisuus 8.5. Kiinteistönvälittäjien aamukahvit 9.5. Ajatushautomo 16.5. VIP Kakaristo 28.7. Nordic Business Forum 26.-27.9. Yritysten rahoituspäivä 28.11. Korkeakoulutuksen esittelytilaisuus 29.11. Yrittäjien joulupuuro 14.12.

22 19 20 150 28 20 14 46 10 25 15 20 35

Yhteensä 424

14


15


Aluekehittäminen Pitkäjänteistä työtä Jämsän eduksi Aluekehittäminen on kestävyyslaji, jossa tulosten saaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, sosiaalisia taitoja ja kykyä etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja alueen tarpeiden ratkaisemiseen. Aluekehittäminen edellyttää aktiivista vuorovaikutusta aluesuunnittelun ja aluepolitiikan tekijöiden suuntaan maakuntaliitoissa, kauppakamarissa, yrittäjäjärjestöissä, lähikunnissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, ministeriöissä, TE-hallinnossa, jne. Jämsek Oy:n aluekehittämistyön tavoitteena on etsiä uusia keinoja viedä alueella tärkeäksi tunnistettuja ja koettuja asioita eteenpäin. Työn avulla pyritään vaikuttamaan Jämsää koskeviin ratkaisuihin ja tuottamaan tietoa päätöksenteon tueksi. Aluekehittämisen vuoden 2018 kohokohtia olivat avoimen korkeakouluopetuksen käynnistyminen Jämsässä kasvatustieteen ja tulevaisuudentutkimuksen 25 op:n kokonaisuuksilla, #himosjämsä ja SOTU - somella tulosta -yritysryhmähankkeiden käynnistyminen sekä Jämsek Oy:n vahvistunut rooli Pro Ysitie ry:ssä. Aluekehittämisen perustyötä jatkettiin tuottamalla aluetalouteen, yritysympäristön muutoksiin ja tulevaisuuteen liittyvää tietoa, koordinoimalla ja osallistumalla ennakointiverkostojen toimintaan, tukemalla Jämsän kaupungin edunvalvontatyötä antamalla lausuntoja, sekä valmistelemalla, osallistumalla ja esittelemällä Jämsän elinvoimatekijöitä eri tilaisuuksissa.

1616


SEKES ry Finnvera Oyj

TEM

Kauppakamari

JAMK

Keski-Suomen kehyt

YRITTÄJYYS

Jämsän yrityskiinteistöt

OSAAMINEN TYÖLLISYYS

JYO

Gradia Jyväskylä

Jämsän yrittäjäyhdistykset

Keski-Suomen Yrittäjät

Keski-Suomen TE-toimisto Jämsän työllistämisyksikkö

Gradia Jämsä

ENNAKOINTI

ALUEKEHITYS Keski-Suomen ELY

Jämsän ennakointiryhmä Vesuri-Ryhmä ry

Jämsän tulevaisuusosaamisen malli

TEM Keski-Suomen liitto

VNK

17

Turun yliopisto

Keski-Suomen tulevaisuusryhmä TVA tulevaisuuden verkostoakatemia


Talous 2018 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT

Tilinpäätös 1.1.2018 - 31.12.2018

31.12.2018 31.12.2017

TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

31.12.2018 31.12.2017

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 294,73 1 726,31 Muut aineelliset hyödykkeet 851,85 851,85 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 146,58 2 578,16 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 000,00 8 000,00 Sijoitukset yhteensä 8 000,00 8 000,00

Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio)

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 16 281,07 Muut velat 28 899,57 Siirtovelat 79 800,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 124 981,14

116 864,47

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 124 981,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 387 148,69

116 864,47 379 528,32

10 146,58

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

10 578,16

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 149 792,99 119 032,98 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 205 185,80 223 107,31 Lainasaamiset 0,00 211,12 Muut saamiset 0,00 4,00 Siirtosaamiset 22 019,67 26 591,10 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 376 998,46 368 946,51 Rahat ja pankkisaamiset 3,65 3,65 377 002,11 387 148,69

320 905,03

-58 241,18 -496,30

-56 374,72 -1 866,46

262 167,55

262 663,85

VIERAS PÄÄOMA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

320 905,03

368 950,16 379 528,32

18

14 971,57 24 325,26 77 567,64


1.1.2018-

1.1.2017-

TULOSLASKELMA

31.12.2018 31.12.2017

LIIKEVAIHTO

549 095,29

520 728,09

29 270,81

48 304,06

Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä

-69 194,34 -69 194,34

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -314 502,03 Henkilösivukulut Eläkekulut -56 544,01 Muut henkilösivukulut -5 681,99 Henkilöstökulut yhteensä -376 728,03 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -431,58 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -431,58 Liiketoiminnan muut kulut -132 508,55

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut- ja muut rahoitustuotot Muillle

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-496,40

Jämsän kaupunki Kari Stenlund

Varajäsen Erkki Kainulainen

-76 810,52 -76 810,52

Jämsän kaupunki Heikki Paavuori

-299 653,82

Suurteollisuus / Kari Mäki

-57 819,39 -7 447,44 -364 920,65 -575,44 -575,44 -128 596,97 -1 871,43

0,34

5,13

-0,24

0,16

-496,30 -496,30

Jämsekin hallitus

-1 866,46 -1 866,46

19

UPM

Varajäsen Jyrki Niittymaa Varajäsen Risto Elo

Suurteollisuus / Harri Lampinen Patria

Varajäsen Marko Haapasalmi

Pk-yritykset

Erja Laaksonen, hall.pj.

Varajäsen Hennariikka Hasala

Pasi Pohjoismäki

Varajäsen Tuomo Hakala

Jaana Lyyra

Varajäsen Petri Laaksonen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella osallistuu lisäksi Kaupunginjohtaja

Ilkka Salminen


puh. 040 712 2645 Seppolantie 5, 42100 Jämsä yrityspalvelut@jamsek.fi etunimi.sukunimi@jamsek.fi www.facebook.com/JamsekOy twitter.com/jamsek_oy www.jamsek.fi

Ulla Haggrén

toimitusjohtaja

Marko Leppänen

Joonas Nurminen

yrityspalvelupäällikkö

yrityspalvelupäällikkö

Suvi Virtanen

Heidi Hakonen

www.investinjamsa.fi

Anna-Liisa Juurinen kehittämispäällikkö

Mainostoimisto Inspire Oy 2019

markkinointisihteeri

hallintosihteeri

Profile for Jämsek Oy

Jämsekin vuosikertomus 2018  

Jämsekin vuosikertomus 2018  

Profile for jamsek
Advertisement