Page 1

Vuo sikerto m us 20 1 7


Yrityslähtöisesti, lähellä yritystä Uusia yrityksiä perustettiin Jämsään vuonna 2017 yhteensä 88 kappaletta, joka oli 14 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten nettolisäys oli 47 kpl, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 27 yritystä. Yrittäjyys kiinnostaa. Jämsekin yritysneuvonnan lähtökohtana on tarjota asiakaslähtöisesti yrityksen neuvonta- ja kehittämispalveluita yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Olemme sitä mieltä, että yrityksen perustamisen ja kehittämisen tueksi investoitu aika on valmistanut markkinoille kannattavampia yrityksiä. Omistajanvaihdoksiin liittyvä neuvonta on edelleen kasvussa. Vuonna 2017 neuvonnassa Jämsekissä oli 22 yritystä ja 7 yrityskauppaa saatiin päätökseen. Omistajanvaihdos on pitkä prosessi, yrityskauppoja ja omistajanvaihdosjärjestelyjä jatketaan vuoden 2018 aikana. Yritysinvestoinneissa on edellisten vuosien tapaan

2

varovaisuutta, mikä näkyy hakemusten määrässä ja hankkeiden kokoluokassa. Yritysten osaamisen, kasvun ja kehittämisen tueksi Jämsek järjesti tai oli yhteistyökumppanina 21 yritystapahtumassa, joissa oli yhteensä n. 500 osallistujaa. Tapahtumat keskittyivät strategisiin kehittämisteemoihin ja kumppanuuksiin. Yritykset viestivät myös meidän alueella yhdeksi kasvun esteeksi osaavan ja sopivan työvoiman saantiin liittyvät haasteet. Toivomme, että saamme työn alla olevasta ”Korkeakouluopetuksen kehittäminen Jämsässä” -selvityksestä apua osaamisen kehittämiseen yritys- ja asiakaslähtöisesti. Markkinoinnissa olemme keskittyneet yritysten houkutteluun kohdennetulla sijoittumismarkkinoinnilla. Tästä esimerkkinä mm. Invest in Jämsä –verkkosivusto. Se on monipuolinen kokonaisuus Jämsän tontti- ja liiketoimintamahdollisuuksista, vapaa-ajan ja koulutuksen tarjonnasta sekä useista yritystarinoista. Hankkeilla kehitämme toimintaympäristöä yrityslähtöisesti,


kasvun ja kehittämisen teemoilla. Hankkeet toteutetaan usein laajassa yhteistyöverkostossa yritysten, koulutuksen edustajien, rahoittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Aluekehittäjänä Jämsek tekee työtä Jämsän edunvalvonnan, ennakoinnin ja verkostojen suhteen. Vuonna 2017 aluekehittämisen painopisteenä oli maakuntahallinnon uudistukseen ja yrityskehittämiseen liittyvä työ. Ennakointityötä on toteutettu mm. Keski-Suomen tulevaisuusryhmässä ja organisoimalla seudullisen ennakointityöryhmän toiminta. Jämsän seudun elinkeinojen ja työllisyyden näkymistä olemme tuottaneet materiaalia maakuntaohjelmaan, Työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät –katsaukseen, barometreihin, investointi- ja yritystiedusteluihin sekä verkostotapaamisiin.

painoarvoaan. Yrittäjyyden merkitys, uusiutuminen ja avoimuus korostuvat työn muutoksessa. Suurin osa työpaikoista syntyy edelleen mikro- ja pk-yrityksiin. Se on alusta, josta kasvetaan. Elinvoiman kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Tässä dynaamisessa verkostotyössä Jämsekillä on ilo olla asiantuntijana ja kumppanina mukana. Ulla Haggrén, toimitusjohtaja Jämsek Oy

Metsäteollisuuden ja pk-yritysten vahvistuneet näkymät sekä kasvaneet matkailijamäärät, ovat tuoneet seudulle positiivista signaalia. Vastavoimana on osaavaan työvoimaan, laajemmin alueiden kilpailukykyyn sekä keskittymiskehitykseen liittyvät asiat. Elinvoiman kehittämiseen liittyvät strategiset valinnat, tulevaisuuden tulkkaus, kumppanuudet ja ketteryys nostavat yhä vahvemmin

3


Mikä on Jämsek? Jämsekin toiminnan painopisteet

Jämsek Oy on Jämsän kaupungin omistama kehittämisyhtiö, asiantuntijaorganisaatio, joka auttaa jämsäläisiä yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. Jämsään sijoittuvia yrityksiä autamme löytämään parhaan mahdollisen liiketoimintapaikan. Olemme yritysten kumppani perustamisneuvonnasta omistajanvaihdoksiin. Toteutamme yhteisiä kehittämishankkeita alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa ja hoidamme elinkeino- ja aluepolitiikkaa sekä sijoittumismarkkinointia yhdessä kaupungin ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Aluekehittäminen

Kasvu- ja kehittämispalvelut Himos

Halli

VT9/24

Myllymäki

Sijoittumispalvelut ja sijoittumismarkkinointi Yritysten kasvu- ja kehittämispalvelut Alueen kehittämishankkeet

Neuvontapalvelut

Yritysten perustamisneuvonta Toimivien yritysten neuvonta Omistajanvaihdokset

4 4

Kaikki toimialat

Edunvalvonta Ennakointi Verkostotyö


Neuvontapalvelut 2017 6

Jämsek henkilöstö

88 47

Jämsään perustetut yritykset (PRH) yritysten nettolisäys

Toiminnan mittarit

112 279 22 22 7 50

asiakasta asiakastapaamista starttirahahakemusta omistajanvaihdosneuvontaa toteutunutta yrityskauppaa uutta työpaikkaa

5

Yrityksen perustamisen alkutaipaleella sain asiantuntevaa ja ajantasalla olevaa apua ja hyviä neuvoja aina kun niitä tarvitsin. Riitta Nieminen, Jämsän Siksakki


Kehittämisen kärkialueet Himos

9/24 -valtateiden

risteysalue

Kasvava ja kehittyvä matkailukeskus

Mahdollisuuksien kauppapaikka

Hallin datapuisto

Myllymäki II

Tulevaisuuden visioissa teknologiakylä

Laadukas yrityspuisto teollisuuden tarpeisiin

6 6


Kasvu- ja kehittämispalvelut Vetoapua hankkeista Hankkeet ovat määräaikaisia ponnistuksia Jämsän elinvoiman vahvistamiseksi, yritysten kehittämiseksi tai yritysten yhteistyön vahvistamiseksi. Jämsek Oy:n toteuttamat ja rahoittamat hankkeet ovat aina elinkeinolähtöisiä, eli niiden tavoite on työpaikkojen synnyttäminen tai yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Jämsek ei toteuta yleishyödyllisiä tai kolmannen sektorin hankkeita.

Ilmo2-hanke Ilmo2-hanke on Keski-Suomen liiton ja Jämsän kaupungin rahoittama hanke, jonka toteutukseen haettiin jatkoaikaa 31.12.2018 saakka. Hankkeen tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja rakennemuutoksessa menetettyjen tilalle tukemalla paikallisia kasvuyrityksiä, tekemällä aktiivista yrityshankintaa ja tuottamalla liiketoiminnan käynnistämisessä ja investointimarkkinoinnissa tarvittavaa tietoa. Henkilökunta toteuttaa hanketta oman työn ohella. Ilmo2-hanke on ollut yhtiölle merkittävä taloudellinen lisäresurssi ja sen toimenpiteitä on suunnattu yritystilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, sijoittumismarkkinointiin sekä yritysten ja investorien kontaktointiin erilaisissa tilaisuuksissa. Hallin toiminnallinen master plan sekä Invest in Jämsä –sivusto on tuotettu Ilmo2-hankkeessa.

7


Kasvu- ja kehittämispalvelut Matkalla Suomen Sydämessä

Matkailuhankkeet

ERIKA – hanke

Matkalla Suomen Sydämessä on Mänttä-Vilppulan, Jämsän, Juupajoen, Ruoveden, Virtain, Keuruun ja Oriveden matkailuverkosto, joka toteuttaa kansainvälistä matkailumarkkinointia alueen yhteistyönä. Verkostossa oli v. 2017 mukana 45 yritystä, joista jämsäläisiä 5 kpl. Matkailuverkosto toteutti mm. yhteisen esitteen kieliversioineen ja aluetta markkinoitiin Saksassa ja Venäjällä useilla messuilla sekä kampanjoissa.

Vesuri-Ryhmä ry:n rahoittamalla ERIKA–aktivointihankkeella aktivoitiin luonto-, kalastus- ja erityisryhmämatkailualan palveluketjuun kuuluvia yrityksiä ja kartoitettiin yritysten kehittämistarpeet. Keskeisimmät yhteiset kehittämistarpeet liittyivät yhteismarkkinoinnin kehittämiseen ja matkailun markkinointiyhteistyöhön.

#himosjämsä - yritysryhmähanke ERIKAn jatkohankkeena on valmisteltu #himosjämsä-hanke, jonka tavoite on Himoksen ja Jämsän markkinointi sosiaalisessa mediassa uusilla tuotteilla ja uusissa kohderyhmissä. Hankkeeseen on sitoutunut yhteensä 27 matkailu- ja palvelualan toimijaa. Hankkeelle on haettu Keski-Suomen ELYkeskuksen rahoitusta ja sitä tullaan toteuttamaan vuosina 2018 – 2021. Yritysryhmähankkeen rinnalla toteutuu Jämsän kaupungin omarahoituksella #himosjämsä matkailun markkinointisivusto ja verkkokauppa.

Stopover Keski-Suomi Stopover Keski-Suomi -hanke on alkanut Keski-Suomen Kauppakamarin Matkailuhallituksen toimesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja markkinoida matkailutuotteita ja -palveluja kansainvälisille asiakkaille Keski-Eurooppaan ja Aasiaan Visit Central Finland –teemalla. Lisäksi markkinoidaan Keski-Suomea saunamaakuntana. Vuonna 2017 järjestettiin yhteensä 15 matkanjärjestäjä-, bloggari- tai mediavierailua sekä osallistuttiin neljään kansainväliseen myyntitapahtumaan.

8 8


Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku Jyväskylän yliopiston Digipolku (Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku) -hanke edistää Keski-Suomen maaseudun yritysten digiloikkaa. Konkreettisena tavoitteena on rohkaista ja tukea Keski-Suomen yrityksiä kehittämään uusia digitaalisia elementtejä sisältäviä tuotteita, palveluja, konsepteja tai toimintatapoja. Hankkeessa on kartoitettu yritysten digitaalisen osaamisen tarpeita sekä järjestetty maksuttomia digityöpajoja eri puolilla Keski-Suomea. Jämsässä on hankkeen aikana järjestetty 2 työpajaa, joissa on ollut yhteensä 55 osallistujaa. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Digihankkeet

Digijohtajaksi! Digijohtajaksi!-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen mikro- ja pk-yritysten digitalisaation osaamista ja johtamista, sekä rohkaista uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Hanke järjestää maksuttomia tilaisuuksia ja maksullisia valmennuksia eri puolilla Keski-Suomea. Digijohtajaksi!-hanke järjesti Jämsek Oy:n räätälöimän sosiaalisen median valmennuksen kymmenelle jämsäläiselle yritykselle (yrityskohtainen konsultointi + kuusi valmennuskertaa).

99


seen. Yrityksiä ilmoittautui kasvupolulle koko Suomesta. Jämsästä kasvupolulle hyväksyttiin HimosLomat Oy, joka sijoittui polulla viiden parhaan joukkoon. Jämsek järjesti Himoksella kiitoratapäivän ja markkinoi kasvupolkua alueen yrityksille.

Muut kehittämishankkeet

KasvuOpen, Tulevaisuuden Matkailun Kasvupolku Jämsek oli yhtenä yhteistyökumppanina valtakunnallisessa Tulevaisuuden Matkailun Kasvupolussa. Muut yhteistyökumppanit olivat Nordic Management Oy, Visit Turku, House of Lapland Oy ja Ylläs. Kasvupolulla yrityksille järjestettiin kiitoratapäivät Jämsässä ja Rovaniemellä. Kiitoratapäivillä yritykset saivat ilmaista sparrausta eri liiketoiminta-alojen asiantuntijoilta kasvusuunnitelmiinsa. Tulevaisuuden Matkailun Kasvupolulle valittiin yli 40 yrityksestä 15 yritystä sparrauk-

Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa -hankkeen tavoitteena on keskisuomalaisten bio- ja kiertotalousyritysten liiketoimintaedellytyksien kehittäminen ja uusien tuotteiden ja palvelujen löytäminen yrityksille. Hankkeen toimenpiteinä on mm. tutustuttaa yritykset innovaatiotoimintaan yhdessä oppimis- ja tutkimuslaitosten kanssa sekä tutustua Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston sekä VTT:n uusiin avauksiin ja palveluihin. Hankkeessa järjestetään seminaareja, infotilaisuuksia ja yritysklinikoita kehittämistoimintaa varten.

Keski-Suomen maaseudun muotoilun tiedotus- ja aktivointihanke KeSmo Hankkeen tavoitteena on informoida yrityksiä asiakas- ja käyttäjälähtöisen muotoilun hyödyistä; yrityksen tuotekehityksessä, kilpailukyvyssä, kansainvälistymisessä, verkostoitumisessa sekä kestävän kehityksen osaamisessa. Jämsässä järjestettiin yhtenä tilaisuutena yrittäjille muotoilun aamubrunssi, jossa muotoiluinstituutin asiantuntijat kertoivat muotoilun hyödyistä liiketoiminnan kehittämisessä. Tilaisuuksia on järjestetty ympäri Keski-Suomea.

10


11


12 12


Jämsän näkyvyyttä rakentamassa Jämsekin strategian mukaisesti vuonna 2017 markkinoinnin pääpaino on ollut sijoittumismarkkinoinnissa. Merkittävin projekti on ollut www.investinjamsa.fi –sivuston toteuttaminen. Sivusto lanseerattiin syyskuussa 2017 Alihankintamessuilla ja sen tavoitteena on houkutella yrityksiä sijoittumaan Jämsään ja löytämään helposti ja monipuolisesti tietoa Jämsän tontti- ja liiketoimintamahdollisuuksista sekä asumisen, vapaa-ajan ja koulutuksen tarjonnasta. Lisäksi sivuston tarkoituksena on saada yhteydenottoja ja Invest in Jämsä –uutiskirjeen tilaajia. Sivuston ydin on rakentunut strategisten yrityskehittämisen alueiden kautta: Himos, risteysalueen 9/24 –kauppapaikka, Hallin datapuisto sekä Myllymäen yrityspuisto. Alueita esitellään yrityshaastattelujen lisäksi videoiden ja 3D-esitysten kautta. Sivuston markkinoimiseksi on toteutettu Facebook, Google Adwords, ja Google Display –kampanjoita loppuvuoden aikana sekä sivustoa on mainostettu mm. Himos-esitteessä, Teollisuusuutisissa sekä Alihankinta 2017 -messuilla. Sivusto julkaistaan alkuvuodesta 2018 myös englanninkielisenä. Alihankintamessujen lisäksi vuonna 2017 osallistuttiin Hyvän Tuulen kauppapäiville sekä KasvuOpen-tapahtumaan. Tiedottamista toteutettiin aktiivisesti Facebookissa, Twitterissä, Jämsekin nettisivuilla ja uutiskirjeessä sekä sähköpostilla suoraan yrityksille.

www.jamsek.fi

32 815 2 138

käyttäjää

Kasvu 12,2 %

www.investinjamsa.fi

(sivusto avattiin 26.9.2017)

käyttäjää

Suosituin sivu; yrityshakemisto 62 750 katselua

424

Jämsekin uutiskirjeen tilaajaa

698 seuraajaa (361 uutta) 243 päivitystä 329 seuraajaa (79 uutta) 418 twiittiä

13 13


Tilaisuuksia yrittäjille vuonna 2017 Jämsek järjesti yrittäjille ja verkostokumppaneille 21 tilaisuutta, jotka liittyivät kasvun ja kehittämisen teemaan. Tilaisuuksissa oli yhteensä vajaa 500 osallistujaa. 20

Rahoitusilta 25.1. Grynderi-ilta 9.3. Rekry-tapahtuma 13.3. Keskustelutilaisuus Erika-hanke, Suinutupa 14.3. Digijohtajaksi!-valmennus, someviestinnän analyysityökalut 15.3. Keskustelutilaisuus Erika-hanke, Ilveslinna 16.3. Digipolku-työpaja, markkinointiin tehoa automaatiolla 22.3. Digijohtajaksi!-valmennus, hakukoneoptimoitu sos.media 5.4. Kasvu Open Kiitorata I 26.4. Digijohtajaksi!-valmennus, suosittelumarkkinointi 10.5. Muotoilusta kilpailuetua aamubrunssi 31.5. Erika-hankkeen jatko, keskustelutilaisuus 31.5. Digijohtajaksi!-valmennus, videotuotantotyöpaja 7.6. Yrittäjien aamukahvitilaisuus 14.6. Digijohtajaksi!-valmennus, Google AdWords 23.8. Yrittäjän päivän tilaisuus 5.9. Matkailuhankkeiden esittelytilaisuus 18.9. Nordic Business Forum live stream 2.-3.10. Kansainvälisyysklinikka 5.10. Grynderi-ilta 29.11. Yrittäjien joulupuuro 13.12. Yhteensä 493

14

120

7 19

45 11 10

18 15

6

20

14 15

8 45

14

55

15

34 26 24

15 27


15


Aluekehittäminen Pitkäjänteistä työtä Jämsän eduksi Aluekehittäminen on työtä, jonka avulla pyritään vaikuttamaan Jämsää koskeviin ratkaisuihin ja tuottamaan tietoa päätöksenteon tueksi. Yhteiskunnallisen muutoksen vauhdin kiihtyessä ennakointi-, edunvalvonta- ja strategisen työn merkitys korostuu. Jämsek tuottaa aluetalouteen, yritysympäristön muutoksiin ja tulevaisuuteen liittyvää analysoitua ja yhdessä muodostettua tietoa, jota tarvitaan Jämsekin ja Jämsän kaupungin tuloksellisessa elinvoimatyössä. Jämsek panostaa sekä ennakointiverkostojen toimintaan että tulevaisuutta koskevien signaalien viestintään. Jämsek tukee kaupungin edunvalvontatyötä valmistelemalla, osallistumalla ja esittelemällä Jämsän elinvoimatekijöitä eri tilaisuuksissa sekä antamalla lausuntoja yritysympäristön ratkaisuihin. Jämsek osallistuu mm. maakuntaliittojen, kauppakamarin, yrittäjäjärjestöjen, lähikuntien, kehittämishankkeiden, oppilaitosten ja korkeakoulujen, ministeriöiden ja TE-hallinnon virallisiin ja epävirallisiin verkostoihin.

16


Ely-keskus

Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen kehitysyhtiöt ja kunnat Keski-Suomen kauppakamari Vesuri-Ryhmä ry Keski-Suomen Yrittäjät Jämsän seudun yrittäjäjärjestöt Suomen Elinkeinoja Kehitysyhtiöt SEKES ry

TE-toimisto Gradia Jämsä Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän ammattikorkeakoulu Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

”Teemme elinvoimatyötä laajoissa verkostoissa”

17


Talous 2017 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT

Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017

31.12.2017 31.12.2016

TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

31.12.2017 31.12.2016

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 726,31 2 301,75 Muut aineelliset hyödykkeet 851,85 851,85 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 578,16 3 153,60 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 000,00 8 000,00 Sijoitukset yhteensä 8 000,00 8 000,00

Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio)

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 14 971,57 17 977,00 Muut velat 24 325,26 38 662,90 Siirtovelat 77 567,64 65 805,59 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 116 864,47 122 445,49

10 578,16

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

11 153,60

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 119 032,98 177 278,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 223 107,31 118 831,06 Lainasaamiset 211,12 0,00 Muut saamiset 4,00 36 983,48 Siirtosaamiset 26 591,10 42 726,01 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 368 946,51 375 818,55 Rahat ja pankkisaamiset, kassa 3,65 3,65 368 950,16 379 528,32

320 905,03

-56 374,72 -1 866,46

-55 135,50 -239,22

262 663,85

264 530,31

VIERAS PÄÄOMA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

320 905,03

375 822,20 386 975,80

18

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 116 864,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 379 528,32

122 445,49 386 975,80


1.1.2017-

1.1.2016-

TULOSLASKELMA

31.12.2017 31.12.2016

LIIKEVAIHTO

520 728,09

533 711,64

48 304,06

49 634,14

Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä

-76 810,52 -76 810,52

-79 814,68 -79 814,68

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -299 653,82 -305 558,58 Henkilösivukulut Eläkekulut -57 819,39 -56 691,16 Muut henkilösivukulut -7 447,44 -10 739,68 Henkilöstökulut yhteensä -364 920,65 -372 989,42 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -575,44 -767,25 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -575,44 -767,25 Liiketoiminnan muut kulut -128 596,97 -130 017,27

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut- ja muut rahoitustuotot Muillle

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-1 871,43

-242,84

5,13

3,62

-0,16

0,00

-1 866,46 -1 866,46

-239,22 -239,22

19

Jämsekin hallitus

Jämsän kaupunki Ilkka Salminen

Varajäsen Erkki Kainulainen

Jämsän kaupunki Heikki Paavuori

Varajäsen Marko Simonen

Suurteollisuus /

Hannu Miettinen

UPM

Varajäsen Risto Elo

Suurteollisuus /

Harri Lampinen

Patria

Varajäsen Riitta Honkanen-Vaheri

Pk-yritykset

Pasi Pohjoismäki

Varajäsen Jaana Lyyra

Pk-yritykset

Erja Laaksonen

Varajäsen Sirpa Seppälä

Pk-yritykset

Tuomo Hakala

Varajäsen Petri Laaksonen


puh. 040 712 2645 Seppolantie 5, 42100 Jämsä yrityspalvelut@jamsek.fi etunimi.sukunimi@jamsek.fi www.facebook.com/JamsekOy twitter.com/jamsek_oy www.jamsek.fi

Ulla Haggrén

toimitusjohtaja

Marko Leppänen

Joonas Nurminen

yrityspalvelupäällikkö

yrityspalvelupäällikkö

Suvi Virtanen

Heidi Hakonen

www.investinjamsa.fi

Anna-Liisa Juurinen kehittämispäällikkö

Mainostoimisto Inspire Oy 2018

20

markkinointisihteeri

hallintosihteeri

Jämsekin vuosikertomus 2017  
Jämsekin vuosikertomus 2017  
Advertisement