Page 1

Der er en udvej!

Har du forsøgt eller tÌnker du pü selvmord


Denne folder er tænkt som en støtte til dig der har forsøgt eller tænker på selvmord. Der kan blive brug for at snakke med en udenforstående og hvor går man så hen?

℡ Telefonrådgivninger: Forskellige telefonrådgivninger kan hjælpe med at få sat ord på følelser og hvad der kan og skal gøres i situationen. Lægen kan man snakke med og få hjælp til at blive henvist til psykolog, psykiater eller psykoterapeut. Præsten kan man tale med om sine tanker, sorger og bekymring. Livslinien - tlf. 70 20 12 01 Børns Vilkårs børnetelefon - tlf. 35 55 55 55 Sct. Nicolai Tjenesten - tlf. 70 12 01 10


Din Kommune kan tilbyde: ♦ Gratis anonym rådgivning ved sagsbehandler ♦ Gratis anonym rådgivning i: Familiehuset i Fjerritslev tlf. 7257 8914 Familiehuset i Pandrup tlf. 7257 8916 / 7257 8917 ♦ Opsøgende forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år ♦ At være behjælpelig med at finde en voksen at snakke med, hvad enten det gælder børn, unge eller voksne ♦ Kontakt til Socialpsykiatrien - se tilbud på kommunens hjemmeside ♦ Oprettelse af selvhjælpsgrupper i samarbejde med Sundhedsafdelingen eller Frivillighuset. I øvrigt kan du henvende dig til: Psykiatrisk Skadestue i Aalborg også telefonisk på tlf. 98 13 42 02 Den Sociale skadestue i Aalborg også telefonisk på tlf. 98 12 32 92. Center for Selvmordsforebyggelse - tlf. 96 31 16 54 ”Timeout” for børn af sindslidende - tlf. 96 31 12 00


Du eller I kan rette henvendelse til Sundhedsafdelingen Sundhedshuset Sygehusvej 6 9460 Brovst Tlf. 72 57 88 70

Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf. 72 57 77 77 www.jammerbugt.dk Terapeuter som har deltaget i udformningen af denne folder: Psykoterapeut MPF Eva Sellin Mortensen tlf. 98 21 26 11 Familieterapeut Lis Nielsen tlf. 98 65 81 34.

ssb24.004 / 2012

Der er en udvej  

Denne folder er tænkt som en støtte til dig der har forsøgt eller tænker på selvmord.

Der er en udvej  

Denne folder er tænkt som en støtte til dig der har forsøgt eller tænker på selvmord.

Advertisement