Page 1

Kronen Hovedstad ECO Ledelse Jakarta Indonesisk

Den Biomasse kjele systemet http://www.good.is/posts/crown-capital-eco-management--3


Biomasse Boiler Adresser Ă˜konomiske bekymringer

Photo: www.enerfina.com


Kjele-systemet ble utviklet for å markere hvor biomasse kan redusere eller eliminere bruken av fossilt brensel. Besøkende kan se kjelen betjene igjennom spesialdesignet windows. I hallen like utenfor kjelerommet, støy nivå og omgivende temperatur er konsekvent med resten av bygningen. Drivstoffkostnader har blitt redusert med to tredjedeler. Densified pucker brukes med nesten ingen gjenværende aske; til slutt, men vil treet utklipp fra Ketchikan turstier være bakken og matet inn i kjelen, eliminerer behovet for transport til en fyllplass, brenning, og andre metoder for avhending.


Systemet enkelt kan replikeres for varme eller varme/strømgenerering opp til 20.000 kw. I juni 2011 var Smith en keynote speaker for den femte ürlige Native American økonomisk utvikling konferansen i Anaheim, California, hvor han beskrives initiativene som blir implementert i Ketchikan og delte suksesshistorier av biomassesparken kjele systemer installert pü institusjonelle studiesteder og i fabrikker over hele USA, spesielt i utfordrende og eksterne steder. Systemer inkluderer kommunalt avfall, i tillegg til treaktig biomasse for dampproduksjon og damp til makten.


relaterte artikkelen: http://communities.ptc.com/groups/crown-capitalmanagement http://crowncapitalmngt.wordpress.com/

Kronen Hovedstad ECO Ledelse Jakarta Indonesisk: Den Biomasse kjele systemet  
Kronen Hovedstad ECO Ledelse Jakarta Indonesisk: Den Biomasse kjele systemet  

http://www.good.is/posts/crown-capital-eco-management--3 Biomasse Boiler Adresser Økonomiske bekymringer Kjele-systemet ble utviklet for å m...

Advertisement