Page 1

BELFRY LED-gatubelysning MĂĽngsidig OCH programmerbar


2

BELFRY BELFRY liten 34-60 mm stolpfäste

BELFRY medelstor 34-60 mm stolpfäste

66

5

09

TILLÄMPNINGAR Alla vägtyper från stadsgator till motorvägar KONSTRUKTION Formgjutet aluminiumhölje, rostskyddsbehandlat Två storlekar: Liten, 16-68 W Vikt 6,5 kg Vindfång 0,17 m² Medelstor, 70-137W Vikt 8,5 kg Vindfång 0,29 m² IK09- och IP66-klassad

TEKNISKA DETALJER Tillgänglig med 8 standardwattal: - 16W nom., 1.765 lm, 16,3W akt., 108 l.lm/c.W - 25W nom., 2.720 lm, 25,8W akt., 105 l.lm/c.W - 34W nom., 3.590 lm, 34,3W akt., 105 l.lm/c.W - 50W nom., 5.710 lm, 54,3W akt., 105 l.lm/c.W - 68W nom., 7.440 lm, 68,0W akt., 109 l.lm/c.W - 70W nom., 9.365 lm, 70,7W akt., 132 l.lm/c.W - 95W nom., 12.245 lm, 98,3W akt., 125 l.lm/c.W - 137W nom., 14.330 lm, 138,5W akt., 104 l.lm/c.W - Philips Fortimo FastFlex LED-moduler - Philips Xitanium Xtreme fullt programmerbar drivenhet - CRI >78, CCT 4000K - LED & drivenhet 100.000 timmar

TILLVAL - Lenses. 4 olika linser tillgängliga. Ändstycke OP2 som standard eller byt mot OP3, 4 eller 5. - Montering. Två monteringsmöjligheter för vardera armaturstorlek: Liten designad för 34-60 mm stolpfäste, som standard. Medelstor designad för 34-60 mm stolpfäste, enl. standard. - PE-celler. Finns i olika modeller. Se sida 5 för detaljer.

E-nummer

Effekt

lumen

Användningsområde

Stolphöjd

stolp avstånd

Ersätter kvicksilver

Ersätter SON

7727370

16 W

1765LM

Gång-cykel

4-6m

ca 25m

80-120W

50W

Ersätter Metallhal

7727026

25w

2720lm

Gång-cykel

4-6m

ca 25m

80-120W

50W

35W

7727318

34w

3590lm

Lokalgator, mm

5-8m

25-30m

125w

50w

70w

7727319

50w

5710lm

Lokalgator, mm

6-8m

35-40m

125w

70w

70-100w

7727369

68w

7440lm

Lokalgator, mm

8-10m

30-40m

250w

70w

70-100w

7727029

70w

9365lm

Huvudgata, mm

10-12m

35-40m

250w

100w

100w

7727036

95w

12245lm

Huvudgata, mm

10-12m

40m

250w

150w

150w

7727037

137w

14330lm

Huvudgata, mm

12-14m

40-50m

400w

250w

250w


FÖR GATOR, GÅNGVÄGAR, PARKERINGSPLATSER, PARKER, ELLJUSSPÅR MED MERA


BELFRY DEN INTELLEGENTA BELYSNINGS ARMATUREN


5

Safety cut-out – opening the Säkerhetsbrytare vid arbete cover automatically isolates på armaturen the electrical supply

Terminal block Terminal blocktestad - tested to En61995-1 EN61995-1

Breather valve fitted – provides pressure Avluftningsventil så att kondens och tryck equalization for a reliable, long-term IP66 reduceras rating andi armaturen condensation reduction

High-purity aluminium Hög kvalitativ pressdie-cast housing, för gjuten aluminium chromate pre-treated kromad och polyester and polyester powder lackerad till RAL9007 coated to RAL9007

Adjustable angle – the mounting angle can be

Ställbar arm för installation adjusted from -5° - +15° på rak eller vinklad arm

horizontal, 0° - +10° vertical mounting.

Tool free access – a simple thumb-screw gives toolfree access för to en theverktygslös driver andöppning terminal compartment, Tumskruv while maintaining its IP66 rating

Separata linser för varje LED ger preciserad ljusspridning

Stolpfäste på liten armatur: - 34-60 mm som standard.

0 TO +10 VERTICAL TILT 0

ø 34-60

0

0 TO +10 VERTICAL TILT 0

185

178

Stolpfäste på medelstor armatur: - 34-60 mm som standard.

ø 34-60

0

Philips Fortimo FastFlex LED-moduler med 100.000 timmars drifttid


6

BELFRY är mångsidig BELFRY finns i två matchande modeller med 4 linser, 8 wattal och många möjliga strömstyrkeinställningar (programmerbart). De kan användas vid de flesta gatubelysningsprojekt och ger resultat som uppfyller nästan alla S-, ME- eller CE-krav.

PRECISION OPTICS On traditional street lights with conventional lamps, reflectors were used to distribute the light where it was required. PRECISIONSOPTIK De I gatlyktor med konventionella lampor användes reflektorer för att rikta ljuset dit det behövs. Trots tillverkarnas åtgärder finns properties. Typically, this was overcome by the addition of shields on individual light fittings. det alltid en risk för “ljusspill” – att ljus oavsiktligt sprids till intilliggande fastigheter. Detta åtgärdades ofta tidigare genom att With BELFRY, each LED has lens armaturerna. to direct the light precisely it is required. of this is that theprecis old dit man det monterades skärmar på its de own enskilda I BELFRY har where varje LED-lampa sin The egenresult lins som riktar ljuset problem of light-spill is eradicated and shields no longer required. vill. Det innebär att det gamla problemet medare ljusspill undanröjs och att skärmar inte längre behövs. Det finns fyra optiklösningar till BELFRY. Var ochwith en ärany utformad för att sprida attisdet passar to en give specifik miljö. Kontaktasuited din lokala NVC-återförsäljare BELFRY is available one of 4 optics fitted.ljuset Eachså one designed a light distribution to a particular eller vår ljusdesignavdelning för mer information. De kan hjälpa till med utformningen och ge råd om vilka wattal och vilken optik type of application. For detailed guidance, please consult your local NVC sales engineer and our lighting design som ger de resultat som bäst uppfyller dina önskemål. department. They are equipped to model your project and advise which wattage and optic will give you the results that most closely meet your requirements. 4H

4H

3H

3H

2H

2H

1H

1H

Emax 20 2%

Emax 50 20 10 5 2%

0

0

1H

1H

2H

3H

2H

OP2 For narrow roadsoch andstadsgator urban street lighting För smågator

0

1H

2H

3H

1H

4H

Emax 20 2%

0

1H

2H

3H

4H

4H

4H

3H

3H

2H

2H

1H

1H

Emax

0

50

20 10 2%

0

1H

1H

2H

3H

0

1H

2H

3H

4H

PE cells BELFRY is available with a choice of two types of PE cell fitted, PE-celler either a miniature on/off PE cell, or a miniature part night PE BELFRY kan fås med två olika sorters PE-celler, antingen en mini-on/ cell. Both types are supplied by Royce Thompson or Zodion. off- PE-cell eller en mini-PE-cell för halvmörker. Cellerna kommer från Alternatively, we can supply BELFRY with a NEMA base for the Royce Thompson eller Zodion. Alternativt kan BELFRY fås med en installer to add his choice of PE cell. NEMA-bas där montören kan montera valfri PE-cell.

MINIATURE PE CELL, SUPPLIED FITTED TO LUMINAIRE:

ORDER CODE FÖRMONTERAD DESCRIPTIONI ARMATUREN: MINI-PE-CELL, beskrivning .../PE1 MINIATURE PE CELL 35 LUX ON / 18 LUX OFF NBF16/OP2/740 .../PE2

BELFRY 16W LED LANTERN 2 LENS MINIATURE PE ROAD CELL 70 LUX ON+OPTIC / 35 LUX OFF60-34MM COLLAR

NBF25/OP2/740 .../PE3

BELFRY 25W LED ROAD55 LANTERN 2 LENS MINIATURE PE CELL LUX ON+OPTIC / 28 LUX OFF60-34MM COLLAR

NBF34/OP2/740 .../PE4

BELFRY 34W LED ROAD20 LANTERN 2 LENS MINIATURE PE CELL LUX ON+OPTIC / 20 LUX OFF60-34MM COLLAR

For other lux on and lux off settings, please enquire. NBF50/OP2/740 BELFRY 50W LED ROAD LANTERN +OPTIC 2 LENS 60-34MM COLLAR

Used on its own, one of these PE cells will switch the street light on and off according to the ambient light level detected. They can also be conjunction the av DYNADIMMER Dessa PE-celler ser used till attin belysningen slåswith på eller genom att de function, described 6. In thisDe mode the PE cell is för registrerar hur ljust deton ärpage i omgivningen. kan även användas DYNADIMMER-funktionen som beskrivs på sidan 6. I dettathe lägedriver känneris detecting dusk and dawn and from that information PE-cellen skymning ochthe gryning drivenheten stegvis switchingavand dimming LEDssåinatt timed steps, as it haskan been tända LED-lamporna utifrån tidsinställningen. commissioned. Andra luxvärden och luxinställningar fås på förfrågan.

MINIATURE PART NIGHT PE CELL, SUPPLIED FITTED TO LUMINAIRE: MINI-PE-CELL FÖR HALVMÖRKER, FÖRMONTERAD I ARMATUREN:

ORDER CODE

DESCRIPTION

beskrivning .../PN1 MINIATURE PART NIGHT PE CELL 35 LUX ON / MIDNIGHT OFF NBF16/OP2/740

2H

OP3 OP3 For medium widthgator roads och and urban street lighting För medelstora stadsgator

4H 1H

OP4 For wide roads För breda vägar

4H

4H 1H

3H

/ 0530 ON / 18 LUX OFF

BELFRY 16W LED ROAD LANTERN +OPTIC 2 LENS 60-34MM COLLAR

For other settings and timings, please enquire

Andra inställningsdata kan fås på förfrågan

3H

4H 1H

0

1H

2H

3H

4H

OP5 This provides a symmetrical light distribution, Sprider ljuset symmetriskt och används so is typically used for parking areas. ofta på parkeringar.

A part night PE cell replicates, but in a simple and less flexible

fashion, of liknar, a miniature cell (as with the En PE-cellthe förfunction halvmörker men ärPE enklare ochabove) mindre flexibel än, mini-PE-cellenfunction (se ovan)described eller DYNADIMMER-funktionen som DYNADIMMER on page 6. beskrivs på sidan 6. SUPPLIED FITTED TO LUMINAIRE NEMA BASE SOCKET, NEMA-SOCKEL, ORDER CODE FÖRMONTERAD DESCRIPTION I ARMATUREN beskrivning .../NS NEMA BASE SOCKET FITTED For other settings andBELFRY timings,16W please NBF16/OP2/740 LEDenquire ROAD LANTERN +OPTIC 2 LENS 60-34MM COLLAR

If required we can supply of PE cells (lux-on/lux-off or Andra inställningsdata kan fås a pårange förfrågan part night) suitable for use with a NEMA socket. Our PE cells På förfrågan kan vi leverera PE-celler (lux-on/lux-off eller för for use on a NEMA socket are sourced from Royce Thompson halvmörker) som passar till en NEMA-sockel. De PE-celler vi levererar or Zodion and are to be ordered as separate items, as follows: för NEMA-sockeln kommer från Royce Thompson eller Zodion och beställs separata tillbehör enligt nedan: NEMA PEsom CELLS, SUPPLIED AS SEPARATE ITEMS NEMA BESTÄLLS SEPARAT ORDERPE-CELLER, CODE DESCRIPTION beskrivning N/NEMA/PE1 NEMA PE CELL 35 LUX ON / 18 LUX OFF NBF16/OP2/740 N/NEMA/PE2

BELFRY LED ROAD LANTERN 2 LENS 60-34MM COLLAR NEMA 16W PE CELL 70 LUX ON / 35+OPTIC LUX OFF

NBF25/OP2/740 N/NEMA/PE3

BELFRY LED ROAD 2 LENS 60-34MM COLLAR NEMA 25W PE CELL 55 LUXLANTERN ON / 28 +OPTIC LUX OFF

NBF34/OP2/740 N/NEMA/PE4

BELFRY LED 20 ROAD 2 LENS 60-34MM COLLAR NEMA 34W PE CELL LUXLANTERN ON / 20 +OPTIC LUX OFF

For other lux on and lux off settings, please enquire. NBF50/OP2/740 BELFRY 50W LED ROAD LANTERN +OPTIC 2 LENS 60-34MM COLLAR

NEMAluxvärden PART NIGHT CELL, SUPPLIED A SEPARATE Andra ochPE luxinställningar fås AS på förfrågan.

ITEM

ORDER CODE FÖRDESCRIPTION NEMA PC-CELL HALVMÖRKER, BESTÄLLS SEPARAT N/NEMA/PN1 NEMA PART NIGHT PE CELL 35 LUX ON / MIDNIGHT OFF beskrivning / 0530 ON / 18 LUX OFF

NBF16/OP2/740 LEDenquire ROAD LANTERN +OPTIC 2 LENS 60-34MM COLLAR For other settings and BELFRY timings,16W please Andra luxvärden och luxinställningar fås på förfrågan.


7

BELFRY är redo Förbrukningskoder (UMSUG) finns för alla åtta standardwattal, för alla fyra optiklösningar med vardera nio olika dimnivåer (från 100 % till 0) – sammanlagt 288 koder. Nedanstående exempel visar BELFRY med två olika wattal för olika situationer och som uppfyller olika S- och ME-klassningar. I alla exemplen är vägen 6 m bred, den optik som används är OP2 och underhållsfaktorn 0,8. EXEMPEL 1 BELFRY 16W med S5 på 6 m stolpar med 37,5 m avstånd

ExampEL 2 BELFRY 137W med ME5 på 8 m stolpar med 41 m avstånd


8

BELFRY är ENERGIBESPARANDE Utöver den goda funktionaliteten och den optiska precisionen har BELFRY även programmerbara funktioner som utformats för att maximera energibesparingen utan att belysningslösningens kvalitet påverkas. KONSTANT LJUSEFFEKT De är konstruerade så för att kompensera för det faktum att LED-lampor lyser svagare med tiden. Tankegången är att om belysningen är för stark när armaturen är ny kommer den fortfarande att vara tillräcklig när den uppnått sin förväntade livslängd. Detta är naturligtvis slöseri och armaturen kommer att ha förbrukat mer energi än nödvändigt under sin livstid.

Energy use without CLO

Light 100%

Power

ENERGIFÖRBRUKNING UTAN CLO För alla LED-lampor finns en kurva för minskad lumen, dvs. hur mycket effektiviteten minskar med tiden. BELFRY:s drivenhet kan förprogrammeras i 16 steg som nära följer LED-lampornas lumen-minskningkurva, fast omvänt. Detta fungerar så att drivenheten registrerar driftstid och går till nästa steg i dimningskurvan när tillräckligt lång tid förflutit. Resultatet är en gatubelysning som lyser precis så som designern avsåg. Ljusstyrkan är konstant så att ingen energi slösas på en allt för stark belysning de första åren.

0% Light Source Lifetime

HUR ÅSTADKOMS CLO? Det börjar med belysningsdesignen. Med hjälp av Lighting Reality beräknas vilken lumen som behövs för att uppnå önskad belysningsklassning. Utifrån detta väljer vi vilken version av BELFRY som passar bäst och programmerar sedan in strömstyrkan för startnivån och de följande 15 stegen så att ljusstyrkan blir optimal över tid. DynaDimmer Om inget centralt managementsystem (CMS) används finns det två alternativa sätt att ställa in ljusregleringen under dygnets mörka timmar. Ett sätt är att använda “halvmörker”-sensorer. Mer information finns på sidan 5. Ett annat, och mer flexibelt sätt, är att använda Dynadimmer. Drivenheten i BELFRY kan programmeras i upp till fem olika steg så att ljusstyrkan minskas på natten i energibesparande syfte, för att sedan öka igen framåt gryningen. Dimningsnivåerna, inklusive helt avstängda lampor, kan ställas in enligt önskemål, liksom nedtoningshastigheten så att ljusnivåändringarna sker under flera minuter snarare än i plötsliga steg. Dynadimmer används vanligtvis tillsammans med en PE-cell som monteras på armaturen och som känner av skymning och gryning. Vid leverans är Dynadimmern inställd efter de lokala tiderna för gryning och skymning. De fem stegen placeras därför automatiskt ut på vardera sidan av midnatt. DIMNINGSALTERNATIV BELFRY har ett antal programmerbara funktioner som gör att gatubelysningen kan ställas in på många olika sätt.


9

BELFRY är anpassningsbar BELFRY har ett antal programmerbara funktioner som gör att gatubelysningen kan ställas in på många olika sätt. Armaturer och drivenheter kan snabbt programmeras så att nästan vilka konfigurationer som helst kan åstadkommas. Det har aldrig varit lättare att reparera skador efter trafikolyckor, slutföra mindre projekt eller justera ljuset efter boendes önskemål. ENKEL PROGRAMMERING MED SIMPLESET Alla inställningar som kan programmeras kan sparas på en PC och sedan laddas ner till en server eller en mobil enhet även när drivenheten sitter på plats på en lyktstolpe. Den teknik som används kallas Near Field Communication – som även används för kontaktlösa kreditkort – och behöver ingen trådbunden anslutning. Fördelen är att underhållsentreprenören kan ha ett litet lager med icke programmerade drivenheter och armaturer som kan konfigureras om det inträffat en lokal olycka eller om det finns lokala önskemål. SimpleSet kan även användas för att ladda ner detaljerade driftdata (uppgifter om drift, temperaturprofil, antal starter etc.) för diagnostik och felsökning. DALI diagnostics BELFRY är utrustat med DALI för dimningskontroll och har även den senaste DALI-specifikationen för diagnostik och integration mot alla centrala managementsystem (CMS). DALI är på så sätt ett alternativ till SimpleSet. Via DALI går det att programmera en drivenhet och ladda ner detaljerade data om drift och prestanda. JUSTERBAR STRÖMSTYRKA Det går att programmera strömstyrkan och begränsa ljusstyrkan för att spara energi och förlänga produktens livstid

BELFRY är tillförlitlig BELFRY är designad för att vara tillförlitlig. Tillförlitligheten är inbyggd eftersom vi använder de bästa drivenheter och LED-lampor som finns tillgängliga. Armaturen är även temperaturbeständig. Det finns också praktiska lösningar i drivenheten och LED-modulen som ökar tillförlitligheten. LED-modulerna har temperaturskydd och ett inbyggt patenterat överspänningsskydd. TEMPERATURSKYDD LED-lampornas livstid förkortas och prestandan försämras om de tillåts lysa med full effekt samtidigt som de utsätts för värme. I norra Europa är det ovanligt att detta inträffar medan det sker oftare i Medelhavsländerna. Module Temperature Protection, MTP, övervakar drivenhetens temperatur (som är direkt proportionerlig mot LED-lampornas temperatur) och dimmar ner LED-lamporna om temperaturen överstiger en viss nivå. Detta tröskelvärde kan programmeras, liksom till vilken ljusstyrka belysningen ska sänkas. Vi kan ge råd om vilka värden som är lämpliga och hur dessa kan påverka driftstiden. För den allmänna säkerheten kan dimnivån ställas in så att lamporna ändå lyser trots att det på grund av vädret är mycket varmt. MTP skyddar mot problem som snabbt kan uppstå i varmt klimat, vilket gör att garantin ändå gäller.

HÖGSPÄNNINGSSKYDD BELFRY:s drivenhet står emot överspänningar på upp till 8 kV och har därmed en branschledande prestanda. SPÄNNINGSSKYDD Denna funktion är aktiverad som standard och behöver inte programmeras. Drivenheten och LED-lamporna kan skadas om spänningen under en längre tid är för svag. Denna funktion är ett skydd mot det. Om nätspänningen faller till 170 LÅNGT LIV Livslängden för BELFRY är 100,000 timmar med 10% fel och L70. Våra kunder är välkomna att diskutera deras behov för garantier.


Lighttransmission (%)

KVALITETSKOMPONENTER BELFRY gatubelysning är tillverkad av komponenter som designats för att fungera tillsammans och ge bästa möjliga belysningseffekt och ljusspridning, med bästa möjliga prestanda och långsiktiga tillförlitlighet. Philips Fortimo Fastflex LED-moduler Fortimo LED-lampor bedöms fungera i 9 000 timmar enligt LM80. Mer uppgifter om LM80 kan fås på begäran. LEDlampornas livstid kan förlängas ytterligare med TM-21.

94.0

2.0

93.5

1.8

93.0

1.6

92.5

1.4

92.0

1.2

91.5

1.0

91.0

0.8

90.5

0.6

90.0

0.4

89.5

0.2

89.0 0

2,000

4,000

6,000

8,000

Yellowness Index

8

Lighttransmission (%) Yellowness Index

0.0 10,000

Period of weathering (h)

PHILIP-LINSER De linser vi använder är av plexiglas och tillverkas av Philips. Det är en specifik PMMA-modell som valts ut på grund av sina optiska kvaliteter. Den har mycket hög ljusgenomsläpplighet och gulnar väldigt lite även om den används under lång tid. En viss försämring sker dock över tid och därför används drivenheten Philips Xitanium. De har en funktion som håller ljusstyrkan konstant och reglerar strömstyrkan för att kompensera för minskad effektivitet.

PHILIPS XITANIUM DRIVENHETER Xitanium LED Xtreme ser till att ljuskvaliteten blir mycket god även i tuffa utomhus- och industrimiljöer. Dessa drivenheter har speciellt utformats för att tåla temperaturer på upp till 90 °C, kraftiga vibrationer, hög luftfuktighet och överspänningar på upp till 8 kV i 100 000 timmar, vilket är branschledande. Den låga felfrekvensen (10 %) och femårsgarantin gör Xtreme mycket tillförlitlig. Som standard är BELFRY utrustad med de fullt programmerbara drivenheterna Xitanium Xtreme. De många inställnings-möjligheterna innebär att vi inte bara levererar en drivenhet av högsta kvalitet utan även den mest anpassningsbara och flexibla. TEKNISKA DATA Förbrukningskoder finns tillgängliga för alla standardversioner av BELFRY. Om CLO används rekommenderas en separat kod för varje inställning. Denna beräknas av elleverantören utifrån initialt och slutligt wattal

Medelstor armatur 0 TO +10 VERTICAL TILT 0

0

0

0 TO +10 VERTICAL TILT 0

185

0

260

0

0

ø 34-60

60-34MM FIXING (NO SUFFIX)

-5 TO +15 HORIZONTAL TILT

ø 34-60

0

611 703 76-60MM FIXING (SUFFIX.../76)

0

ø 60-76

-5 TO +15 HORIZONTAL TILT 0

359

359

150

0

289

289

619

-5 TO +15 HORIZONTAL TILT 0

ø 60-76

0

165

ø 34-60

0

ø 60-76

-5 TO +15 HORIZONTAL TILT

ø 60-76

ø 34-60

152

0 TO +10 VERTICAL TILT

0

162

178

0 TO +10 VERTICAL TILT

268

Liten armatur

827 60-34MM FIXING (NO SUFFIX)

827 906 60-76MM FIXING (SUFFIX.../76)

LED-PRESTANDA LED-prestanda har uppmätts enligt IES LM80. LM80-data kan fås på begäran. LED-lampornas livstid har beräknats enligt IES TM21. FOTOMETRISKA DATA Fotometriska data för alla standardprodukter finns tillgängliga i pdf-, ies- och ldt-format. Alla fotometriska data beräknas enligt LM79 och av ett ISO 17025-certifierat laboratorium. SLAGTÅLIGHET Slagtåligheten för BELFRY har testats av en oberoende aktör enligt IEC/EN 62262 och klassas som IK09. IP-klassning IP66 enligt IEC/EN60529. IP rating IP66 to IEC/EN60529 STANDARDAVVIKELSE FÖR FÄRGMATCHNING (SDCM) Uppmätt enligt IEC62707 har BELFRY LED-lampor ett MacAdam-värde på 4.

0


LYSER UPP FÖR ER SÄKERHET FINNS I MÅNGA UTFÖRANDEN 16W-137W


BELFRY LED-GATUBELYSNING FINNS EN FÖR ALLAS BEHOV

www.nvc-lighting.se

NVC Lighting AB Hammarby Kajgata 12 120 30 Stockholm

Sales: T 070-899 66 65 E lasse@nvc-lighting.se

Marknad: T 070-588 21 45 E thomas@nvc-lighting.se

T 08 – 735 55 40 E info@nvc-lighting.se

Ljusdesign: Tel: 070-770 15 13 emil@nvc-lighting.se

Teknik: T 070-480 27 00 E anders@nvc-lighting.se

NVC Lighting är stolta över att vara sponsor av FINA Diving World Series 2014-2017.

Belfry broschyr  
Belfry broschyr