Page 1

J AMES

V AUGHAN PHOT O

def enseagai nsti nf ect i on: Gl axoSmi t hKl i ne


Phot oi l l ust r at i on:vastoppor t uni t i esf ordr amat i c,i nf or mat i veanduni quest or yt el l i ng; bene t i ngpat i ent ,medi calt eam andheal t hcar ecor por at i on.

J AMESVAUGHANPHOTOGRAPHY


Br i st ol Myer sSqui bb

J AMES

V AUGHAN PHOTO

PAGE3


showi ngpr eci si on,t echnol ogyand. . .car i ng.

J AMES

V AUGHAN PHOTO

J AMESVAUGHANPHOTOGRAPHY


PAGE5


Thecent erofal lsyst emsandt echnol ogy. . .peopl et hatcar e.

J AMES

V AUGHAN PHOTO

J AMESVAUGHANPHOTOGRAPHY


PAGE7


J AMESVAUGHANPHOTOGRAPHY


Thecent erofal lsyst emsandt echnol ogy . . .peopl et hatcar e.

J AMES

V AUGHAN Bi l l Cons i di ne:CEO -Chi l dr en’ sHos pi t al

PHOTO

PAGE9


“ l aught eri sgoodmedi ci ne! ”

J AMESVAUGHANPHOTOGRAPHY


PROPOSEDBI LLBOARD

J AMES

V AUGHAN PHOTO

PAGE1 1


JAMESVAUGHANPHOTOGRAPHY


bet t erwebsi t es;wi t hqual i t yvi suali mpact .

J AMES

V AUGHAN PHOTO

PAGE13


vi t al communi cat i on

J AMESVAUGHANPHOTOGRAPHY


J AMES

V AUGHAN PHOTO PAGE15


Thecent erofal lsyst ems andt echnol ogy. . . peopl et hatcar e.

J AMES

V AUGHAN PHOTO

JAMESVAUGHANPHOTOGRAPHY

Mar t i nHauser :CEO -SummaCar eI nsur an


r ance

PAGE17


J AMES

V AUGHAN PHOT O

J AMESVAUGHANPHOTOGRAPHY


JamesVaughanPhot o CONTACT : t el e:3306789010( not ex t ) emai l :j ames@j amesv aughanphot o. com WEBSI TE:LI NK www. j amesv aughanphot o. com MAI L: 641Nor t hWi l l ow St r eet Kent ,Ohi o44240 USA BI O:LI NK aboutJamesVaughan STUDI O:LI NK seet hef aci l i t i es al lcont ent sex i stundernat i onalandi nt er nat i onalcopyr i ght l awsnor epr oduct i onwi t houtt hear t i st ’ swr i t t enper mi ssi on.

vi si tusat :

Profile for James Vaughan Photo-Illustration

Science and Medicine  

... illustrating, science, technology and caring people.

Science and Medicine  

... illustrating, science, technology and caring people.