Page 1

Edition 2 Monday 1 August 2011

Opening with a mission De 11e Haarlem Jamborette is zondagavond op spectaculaire wijze geopend. Terwijl de groepen de Arena binnen kwamen gebeurde er al van alles op het podium. Er was een complete straat verrezen. En in de kroeg aan die Jambostreet zat Robin Middel, onze kampleider. Hij bleek behoorlijk zenuwachtig voor zijn openingswoord… Barvrouw Roos raadde Robin aan zich even terug te trekken op het toilet en zich voor te bereiden. Toen hij naar buiten kwam, was hij er helemaal klaar voor. Hij heette alle groepen

zonder benzine. Waar haalden die mensen hun energie dán vandaan? De conclusie: het is vooral samenwerking wat die oude culturen zo sterk maakte.

Together we will have to produce 80,000 JamboJoules van harte welkom. Na zijn toespraak kreeg de locoburgemeester van Haarlemmerliede & Spaarnwoude het woord. Hij was blij met de tijdelijke groei van zijn gemeente en vond het leuk zoveel scouts bijeen te zien. Wonders of the world Na de vlaggenceremonie en presentatie van de landen vervolgde het spel op het podium. Afgewisseld met grappige filmpjes werden de wereldwonderen van de subkampen bekeken. Het is niet alleen een wonder dat die eeuwenoude bouwwerken nog steeds bestaan. Het is ook een wonder dat ze ooit gebouwd zijn. Zonder elektriciteit of

Your mission Hieruit volgde de belangrijke opdracht aan alle deelnemers van dit kamp; creëer een eigen wereldwonder. Professor Professor berekende hoeveel energie daarvoor nodig is. Met zijn allen moeten we maar liefst 80.000 JamboJoules opwekken. En dat doen we bij alle activiteiten en door daar goed bij samen te werken. Op de Jambo Boulevard staat voor ieder subkamp een energiemeter die de stand bij houdt. Welk subkamp zou de grootste bijdrage gaan leveren? Van zingen krijg je energie. Dus werd de opening daarmee afgesloten. De subkampliedejes en het kamplied werden gezamenlijk gezongen en

gedanst. Een mooie opening van een geweldig kamp. En nu maar aan het werk voor die JamboJoules!

Sunday saw the opening of the 11th Haarlem Jamborette in spectacular fashion. While the groups entered the Arena all kinds of things happened on stage. An entire street had been built. And in the bar in that Jambostreet sat Camp leader Robin Middel. He appeared to be quite nervous about his speech.

pleased with the temporary growth of his population and happy to see everyone. Wonders of the world The flag ceremony and the presentation of the countries then followed. The play on stage took over once again, interspersed with funny movies, the wonders of the sub camps were viewed. It is not only a wonder the ancient buildings still exist, it is also a wonder they were ever built in the first place. Without electricity or petrol. Where did the energy of these people come from?

The conclusion: cooperation made the ancient cultures so strong The landlady, Rose, advised him to take some time alone on the toilet to contemplate and prepare. When he came out he was ready. He wished all the groups a warm welcome. After his opening words the deputy mayor of Haarlemmeliede & Spaarnwoude addressed the audience. He told them he was

The conclusion: it is cooperation that made these ancient cultures so strong. Your mission The important task for all participants at this camp is to create their own world wonder. Professor Professor has calculated how much

Mondays weather

Sunny! 23 °C

NW 1

Menu

Green beans, potatoes and schnitzel energy is necessary. Together we will have to produce 80,000 JamboJoules. We can earn them in all the activities and through cooperation. On Jambo Boulevard an energy meter has been placed for each sub camp to keep score. Which sub camp will deliver

the largest contribution? You get energy from singing and that is how the ceremony closed. Sub camp songs and the camp song were sung and danced together. A beautiful beginning of a great camp. And now we go to work to earn those JamboJoules!

Monday 1 August 2011 JamboJournal - 1


Opening games ed 1,500 Bram: I’ve scor at gr8? points, isn’t th ven’t Rob: Wow, I ha . y.. da to t ye ed play Bram: Rlly? t I’m checking Rob: Nope, bu use a hand n ca of pr if the e, I’ll be there Bram: Awesom ll! we as in a sec

Cupid?

Voordat de officiële opening begon, hebben de volken hun eigen subkampen geopend met spelletjes om elkaar beter te leren kennen, themaversiering gemaakt en subkampliedjes geoefend. Tijdens het openingsspel van subkamp Romeinen werd alles in Romeinse stijl opgebouwd. Het Colosseum werd steen voor steen opgebouwd van piepschuim blokken. Bij subkamp Egypte werd er enorm fanatiek gedanst. Ook het zingen klonk erg goed. Dat was mooi mee genomen voor het openingsfeest ’s avonds. Verder werd er in hiërogliefen geschreven voor de totempaal. Met de tong tussen de lippen waren veel scouts geconcentreerd bezig om een fraai stukje werk af te leveren. Ook de Inca’s waren druk bezig met hun openingspellen. Het Inca-lied werd stevig geoefend, de deelnemers konden speeddaten en er waren diverse knutselopdrachten, zoals het maken van naambordjes van afvalmateriaal. De Chinezen waren ondertussen druk met het beschilderen van de Chinese muur, hun draak en terracotta leger van klei en aluminiumfolie. Toch zag je nog veel scouts bij hun eigen kamp om de laatste tenten op te zetten en de keuken in orde te krijgen. Dat moest ook wel, want niemand houdt van koude macaroni!

Before the official opening started the sub camps were already very busy. All sub camps played games to get to know each other better, created theme decorations for the sub camp and practised songs.

Two scouts of Roma 11 of sub camp Spaarndam. Everything was in theme during the opening games of sub camp Haarlem. All participants build up the campsite Roman style. The spectacle was the Colloseum. The theatre centuries old were build with blocks. These were Styrofoam blocks that were painted gold en then fixed on the wall. At sub camp Egypt dancing all over the place. Everybody was very fanatic. Also the singing was good. A good start for the opening ceremony in

Everybody was very fanatic the evening. Also hieroglyphs were written, made for the totem pole as well as the banners. Many scouts concentrated very hard to produce nice artwork. Also the Inca’s were busy playing games. The Inca song was rehearsed again, the participants could speeddate and there were some art assignments. Some scouts were making nametags from runoffs to decorate the mast, others making their banners and shields were painted. At sub camp Zwanenburg the Chinese were painting the Chinese wall and giving dragon Zwelgje a body. ‘We just practised the Chinese dance, we now know exactly how it goes,’ says Louise from the Woudloper from Drongen, Belgium. Also the terracotta army soldiers was erected from clay and aluminium foil. While the participants were doing these activities there were still some group leaders putting up their tents and/or building kitchens. They had to, nobody likes cold macaroni!

Happy Birthday! Romans Jean J Buxton - Gloucestershire Scouts Callum Nixon - Banbury District Scouts and Explorers Shannah Bennett - Banbury District Scouts and Explorers Theresa Schmidt - DPSG Rosstal Inca’s Alan Baxter - 4th Dovercourt Sea Scout Group Sarah Pool - Scouting the Buffalo’s Rebecca Morrison - 7th Ashford Scouts Femke Hilversum - Scouting Brigitta Bas Schuermans - Woudloper Staff William Boonaerts - Jambotours

2 - JamboJournal Monday 1 August 2011

That’s what it’s all about Maanden geleden had leider Richard van de 4th Harpender Scouts Group een idee. Het leek hem leuk om voor de Jamborette al contact te zoeken met een Nederlandse groep. Via het hoofdkwartier in Genève kreeg hij de adressen van een aantal groepen in de regio Haarlem. Op zijn mailtjes werd gereageerd door David van Scouting Brigitta. Een intensief mailcontact volgde en ook kerstkaarten gingen heen en weer. Toen was daar hét moment. Op zondagmorgen was er eindelijk de ontmoeting.

Wat aarzelend - onder lichte dwang van een staflid maakten de scouts van de Brigitta contact met de scouts van 4th Harpender. Wat volgde was een gezamenlijk dansje. De Britten hadden dat met behulp van een YouTube-filmpje dat door de Brigitta was gemaakt ingestudeerd. En maandag, wanneer beide groepen vrij zijn, volgt een gezamenlijke activiteit. Mensen ontmoeten; dat is precies waar het deze Jamborette om draait.

Months ago scouts leader Richard from the 4th Harpender Scouts Group had an idea.

He thought it would be nice to get in contact with a Dutch group that also would visit Haarlem Jamborette. Headquarters in Geneva gave him the adresses from several groups from the region Haarlem. He mailed them and received an answer from David from Scouting Brigitta. Intensive mail exchange followed. Then came Christmass cards back and forth. And then there was thé moment. Sundaymorning they met up. A bit hessitant, gently pushed by a staff member, the Brigitta scouts shook hands with the 4th Harpender

scouts. What followed was a little dance together. The Brits learned it with the help from a YouTube movie the Brigitta loaded up. And Monday, when both groups are free, a combined activity will follow. Meeting people; that’s what it’s all about at Jamborette.


It´s all hot and happening in the sub camps! HAARLEMMVM

you will hear the Inca song, which is a signal to open the day. After that it is time to start the daily activities. As well as the daily activities, sub camp leader Ivo is looking forward to the evenings: “We didn’t plan activities for all the evenings, so the scouts on our sub camp still have plenty of opportunity to socialise with each other. Last Jamborette a group of Scottish scouts visited us, including their kilt and Scotch whisky. That is pretty cool, isn’t it?”

De Romeinen herken je aan de vlaggenmasten bij de ingang en hun Colosseum dat de deelnemers gisteren tijdens het openingsspel bouwden. Ook bouwden ze een strijdwagen. Heb je hem gezien bij de opening? Op het terrein van het subkamp is ook nog het een en ander in thema geïntroduceerd. Je ziet namelijk overal bordjes staan met namen en Romeinse cijfers. Bijvoorbeeld: HAARLEMMVM wat natuurlijk Haarlem 1995 betekent. De driepoot bij de tent van de subkampleiding wordt gebruikt voor het maken van een aquaduct. Want zoals je weet, hebben de Romeinen dat uitgevonden vroeger. Op zaterdag 6 augustus is er kampvuur voor het hele subkamp. Dus als je nog iets leuks weet om te doen in thema. Doe gek en verzin alvast iets. Everything in sub camp Haarlem is inspired after the glorious days of the Roman Empire as you can see from the flagpoles near the entrance. After the opening the participants have built their own Coliseum ans chariot. Which can’t be missed. There are other things to remind you of the Romans such as the signs with Roman numerals and letters. One example being HAARLEMMVM, which means Haarlem 1995. Another thing you might have seen is the tripod positioned at the sub camp staff area. This is going to create another (Ro)man made marvel, the aquaduct! The Roman theme will also be present at the campfire for the whole sub camp on Saturday. If you know something fun to do do not hesitate and feel free to show it.

Egypt goes crazy Wie aan de Egyptenaren denkt, denkt aan piramides. Dat de subkampleiding dezelfde gedachte had, kun je zien aan de schitterende poort bij de ingang van het subkamp. Zo snel is een piramide nog nooit gebouwd. Maar ook hiëroglyfen zijn behoorlijk herkenbaar. Maar liefst zestien lakens zullen volgehiëroglyft worden door de deelnemers. Dat zal een waanzinnig kunstwerk worden. Verder hebben diverse groepen op een artistieke manier uiting gegeven aan het thema door hun kamp camp, there is also a terracotta army made out of clay. Inside the groups stand cosily together. This Jamborette Valentine’s Day is going to be celebrated to make it cosier. Because Chinese Valentine’s Day is in August. On top of that the sub camp staff even made sure there is going to be a Grand Prix. China never had a Grand Prix before, but that’s going to change now. Bring your radio-controlled cars and enter the contest! You can sign up at the Chines sub camp staff. Keep your ears open to know when and where the game is starting.

“Inca’s gotta stay true…” Wie het terrein opkomt, ziet hem al snel staan: de zonnetempel van de Inca’s. Voor de Inca’s - Indianen uit het westen van Zuid-Amerika - is deze tempel erg belangrijk. Hij is gebouwd om de zon te aanbidden en is een centrale verzamelplek. Elke ochtend om 09:00 uur klinkt het Inca-lied over het terrein, hét signaal dat de opening bijna begint. Daarna begint het programma van die dag. Naast het dagprogramma kijkt subkampleider Ivo uit naar de avonden: “We hebben bewust niet elke avond een programma georganiseerd, zodat we met alle bewoners ook tijd hebben op gewoon met elkaar te socializen. Vorige Jamborette kwam er ineens een groep Schotten bij ons langs, inclusief kilt en whisky. Dat is toch hartstikke gaaf?” When you arrive on site at the Haarlem Jamborette one of the first things you will see is the Inca Temple. The Incas were an indigenous race on the west side of South America. To them, their temple was very important. They used their temple each day to worship the sun. Every morning at 09:00 am

Grand Prix in China? De Chinezen zijn enthousiast! Ze zijn niet alleen het grootste volk van de wereld. Ook zijn ze in het echt nog het enige volk van alle subkampen dat nog leeft. En dat laten ze merken ook. Een grote poort bij de ingang van het subkamp zorgt ervoor dat alle vreemde volkeren buiten blijven. Hun eigen draak, die luistert naar de naam Zwelgje, heeft gisteren een lijf gekregen dat door de inwoners van subkamp China is gemaakt. Het subkamp wordt niet alleen bewaakt door Zwelgje, ook is er een groot terracottaleger gemaakt uit klei. Binnenin staan alle groepen gezellig bij elkaar. Om het nog gezelliger te maken wordt er deze Jamborette ook Valentijn gevierd. Het Chinese Valentijn valt namelijk in augustus. Daarnaast heeft de subkampleiding gezorgd dat er een Grand Prix komt. China heeft nog nooit een Grand Prix in het land gehad, maar daar komt nu verandering in. Pak je radiografisch bestuurbare auto’s uit je tent en doe ook mee! Opgeven kan bij de Chinese subkampleiding. Waar en wanneer hoor je later. The Chinese are enthusiastic! They are not only the largest nation of the world. In real life they are also the only nation from all the all the sub camps that is still alive. And they will let us know. A large gateway at the entrance of the sub camp makes sure all strange nations stay outside. Their own dragon, named Zwelgje, got a body made by the residents of sub camp China yesterday. Zwelgje does not only guard the sub

leuk te versieren. Bij een rondgang over het subkamp kom je vele mooie toegangspoorten tegen en niet alleen piramides. Bovendien zou iedereen aan het einde van het kamp moeten kunnen lopen als een Egyptenaar. Whoever thinks of the Egyptians thinks of pyramids. The sub camp leaders had the same thoughts as can be seen by the magnificent gate at the entrance to the sub camp. A pyramid has never been built so quickly. Hieroglyphics are also readily recognized as being Egyptian. And since the pyramid is allready built all our Egyptians will be busy making their own hieroglyphics. No less than sixteen sheets will be prepared by the participants. This will be an amazing piece of art. Furthermore, various groups, in an artistic way, have expressed the theme of the camp with decorations. Making a tour around the sub camp you will come across many beautiful gates, as well as the pyramids and hierogliphics. Also by the end of camp, everyone should be able to walk like an Egyptian.

Monday 1 August 2011 JamboJournal - 3


Haarlem Jamborette

4 - JamboJournal Monday 1 August 2011


is up and running!

Monday 1 August 2011 JamboJournal - 5


Surfin’ Jamborette Het is hier heel eenvoudig om contact te houden met het thuisfront want er is een internetcafé aan de Jambo Boulevard. Dus kun je een mailtje sturen naar je ouders en Facebooken met je vrienden thuis. Je kunt er zelfs een spelletje spelen.

Ook op deze editie van de Jamborette zijn weer heel veel scouts uit verschillende landen aanwezig. Sterker nog, zo’n 86% van alle scoutinggroepen komt niet uit Nederland.

uur is het internetcafé geopend. Let op: de openingstijden in de avond zijn vernieuwd. Wifi Twitteren en Facebooken kan overigens ook vanuit je tent. Op het hele terrein staan er vijf wifi-masten om te zorgen dat je smartphone goed bereik heeft.

Twitter your funniest, craziest and most special adventures with #jamborette to @Jamborette Elke dag kun je lekker (beschermd) surfen op het internet. ’s Morgens van 10:00 tot 12:00 uur, ’s middags van 13:00 tot 17:00 uur en ’s avonds van 19:00 tot 21:00

%@§µ&œ#$?

Dus Twitter je leukste, gekste en meest bijzondere belevingen met #haarlemjamborette of @Jamborette. Posten op de Haarlem Jamborette Facebook pagina kan natuurlijk ook. Kies

bij je internet instellingen voor het netwerk ‘hj-internet’ en het wachtwoord ‘internet’. Heb je geen telefoon bij je? Er staan ook munttelefoons achter de Arts & Crafts tent.

Here its very easy to keep in touch with the home front because we have an Internet café. Send an e-mail to your parents or Facebook with your friends at home. You can even play games. Everyday you can surf the Internet (protected). The Internet café is opened in the morning from 10:00 to 12:00 hours, in the afternoon from 13:00 to 17:00 hours and in the evening from 19:00 to 21:00 hours. Note that the

opening hours in the evening have been changed. Wi-Fi You can also Twitter and Facebook in your own tent. We have installed five Wi-Fi masts around the campsite to make sure your smartphone has good access. This way you can surf the Internet in no time. Twitter your funniest, craziest and most special adventures with #jamborette to @ Jamborette. Or post items at the Haarlem Jamborette Facebook page! Choose the network ‘hj-internet’ and password ‘internet’ in your Internet settings. Don’t have a phone with you? There are pay phones behind the Arts & Crafts tent.

De meeste deelnemers zijn Engels. Daarna komen de Nederlandse groepen, gevolgd door de Schotten, Luxemburgers, Oostenrijkers en Duitsers. Verder zijn er zoals je in de grafiek kunt zien ook scouts uit andere landen aanwezig. Mocht je iets willen weten van andere scouts dan kun je het beste in het Engels beginnen, want dat is de moedertaal van 62% van alle deelnemers. Mochten ze je niet verstaan dan kun je het ook even in het Duits (14%) of het Nederlands (12%) proberen. Voor de scouts met een talenknobbel: ook in het Frans (4%), Luxemburgs (4%), Italiaans (1%), Noors (2%), Spaans (2%) en Oekraïens (1%) kun je jezelf verstaanbaar maken.

Also this year the Jamborette has got participants from all over the world. In fact, about 86% of the participants aren’t Dutch. Most of the participants are English scouts, but there are also many scouts present from the Netherlands, Scotland, Austria and Germany. Furthermore, as shown in the graphic, you could also encounter scouts from other countries. If you would like to start a conversation with another scout, you should talk to him or her in English because English is the mother language of 62% of all participants . When the other scout does not understand you, you should try it in German (14%) or Dutch (12%). For those of you who speak foreign languages very well: perhaps you could talk in French (4%), Luxembourg’s (4%), Italian (1%), Norway’s (2%), Spanish (2%) or Ukrainian (1%).

Groups per country

Shop offer Tuesday 2 August Veel leuke en handige drogisterij producten! Drugstore products

for only €1,00 or €2,00!

Hurt on the camp train

1

Australia

8

Austria

2

Belgium

1

Cameroon

37

England

6

Germany

1

Ghana

“Yesterday it was very busy

2

Ireland

at the brown cafe.”

1

Italy

10

Luxembourg

15

The Netherlands

2

Nigeria

1

Northern Ireland

2

Norway

13

Scotland

2

Spain

1

Switzerland

1

Ukraine

1

United States of America

Of course not everybody speaks English very often. In this particle you will find some funny mistakes which we have heard on the camp. Did you heard some to? Please put the quote in or mailbox or DM the quote to @Jamborette.

1 sentence in 6 languages

In Dutch, a ‘bruin café’ is name for a kind op pub

Goedemorgen, heb je lekker geslapen?

In Dutch folding tables are called klaptafels

“Maybe we could use some clap tables.”

“Special for all the English people: I hate you all very welcome.”

English German Spanish Italian French

Good morning, did you sleep well? Guten Morgen, haben Sie gut geschlafen? Has dormido bien? Avete dormito bene? Avez-vous bien dormi?

6 - JamboJournal Monday 1 August 2011

In Dutch, if you tell people that they are welcome you tell them “Ik heet jullie welkom.”


Cleanest team in town ‘s Ochtends vroeg staan ze op om ieder toilet te schrobben en de vuilcontainers te legen. Zonder dat je het merkt, zonder na te denken zit je op een schoon toilet. We namen een kijkje achter de schermen bij team Service dat dit allemaal voor ons doet. Een groot en hardwerkend team staat de hele dag voor ons klaar om toiletten en douches schoon te maken, vuilnisbakken te legen, het afval af te voeren en transport over het terrein te verzorgen. Ze beginnen ‘s ochtends om acht uur met hun eerste ronde. Met hun herkenbare wagens rijden ze het hele terrein over. De ene helft van het team gaat het vuilnis wegbrengen en de ander helft gaat op zoek naar vuile toiletten. With pink household gloves Met roze schoonmaakhandschoenen en hoge drukreiniger gaan ze de bruine massa te lijf. Zo maken ze alles goed en snel schoon, zonder dat iemand het merkt. Sander, van team Service vindt het eigenlijk niet erg om de toiletten hier schoon te maken.

klein advies van Service: “We raden je aan om de toiletten bij de parkeerplaats en subkamp Egyptenaren ten ontwijken. Deze zijn namelijk al drie keer verstopt geraakt. En dat in slechts een paar dagen tijd!” Wanted... Maar als je denkt dat de deelnemers rommel maken, dan ben je nog niet op het medewerkersterrein geweest. Daar was het laatst echt een vieze boel. De douchecabines zaten onder een mengsel van Red Bull en Cola. Daar was team Service heel dankbaar voor. Wil de dader zich nog even melden? Hem of haar wacht een dikke beloning!

Early in the morning they get up to scrub every toilet and empty the garbage containers. Without you even knowing it, without thinking you’re on clean toilets. We took a look behind the scenes to see with team Service who does all this for us. A large and hard working team is on stand by to clean the toilets and showers, empty containers, dispose of the rubbish and

“I don not mind cleaning toilets here. At home I have to clean them too. So there is not much difference.” “Met handschoenen aan en dikke bleek gaat het uitstekend. En thuis moet ik het ook doen, dus zit er niet veel verschil in.” Het minst fijne vind hij als de toiletcabines zijn verstopt. Dat zit het helemaal vol in het rioleringssysteem. Nog een

arrange the transport of goods around the camp. In the morning they begin at eight with their first rounds. With their typical cars they drive all over. One part of the team takes care of the gargbage and the rest go out to search for dirty toilets.

With pink household gloves With pink gloves and a highpressure washer they go about the brown masses. This is how they clean up quickly without anyone noticing. Sander of team Service does not really mind cleaning the toilets. “With gloves and bleach it works perfectly. I have to do it at homs too, so there is not much difference.” He doesn’t like it if he finds the toilets are clogged. Then the sewer is usually filled up too. A small advice from team Service: “We recommend not to use the

toilets at the parking lot next to sub camp Spaarndam. These have been already been clogged three times in the last few days. Wanted... But if you think participants make a mess, well it is worse in the staff area. The other day it was a dirty mess at the showers. Somebody had thrown a mixture of Red Bull and coke all over the cabin wall. Therefore team Service is very gratfull. Would the person who did this please report him or herself? You will get a big reward!

Breakfast supplies for ten days: Milk Bread Fruit Chees Slice meat

6,160 litres 6,050 loaves 26,400 pieces 60,000 slices 120,000 slices

Food Supply = Good Supply Misschien heb je ze al wel eens voorbij zien komen rijden; de vrachtwagens van De Kweker. Zij brengen meerdere keren per dag het eten voor alle 2.000 deelnemers van de Haarlem Jamborette. Na het uitladen van de vrachtwagens zijn er zo’n 20 mannen en vrouwen van Food Supply druk bezig om de gigantische hoeveelheden onder te verdelen in voedselpakketten voor alle groepen en naar het subkamp te brengen. Daar deelt de subkampstaf het weer uit aan zodat jullie elke dag goed te eten krijgen. Want dat is belangrijk, zegt ook teamleider Niels Bloem. “Ons doel is om een voedzaam en gevarieerd menu samen te stellen dat bij het merendeel van de scouts in de smaak valt. Elke avond is er een warme maaltijd met voldoende afwisseling, van pasta tot stamppot en van Mexicaanse wraps tot nasi.” Elke dag lees je in de JamboJournal wat er op het menu staat.

Perhaps you have already seen them: the delivery vans of De Kweker. Several times a day they bring food for all 2,000 participants of the Haarlem Jamborette. When the vans have delivered their load, about 20 men and woman of team Food Supply divide the mountain of food in

seperate crates and coolers for all groups. These are delivered to the sub camp staff who pass them on you can be sure that the food at the Jamborette is good and fresh. Good fresh food is important, the leader of team Food Supply, Niels Bloem says: “Our target is to provide a nutritious and varigated menu which is appreciated by most of the scouts. Every evening we have a dinner with lots of variety, from pasta to stew, from Mexican Wraps to Nasi.” Every day you can read in the JamboJournal what’s on the menu.

Monday 1 August 2011 JamboJournal - 7


The Jamborette at Night Naast het overvolle dagprogramma is er ‘s avonds ook genoeg te beleven op de Jamborette. Op de Jambo Boulevard zijn twee feesttenten te vinden met allebei een totaal verschillende stijl. Party hardy! Club Recharge is de plek om te dansen en los te gaan. Behalve veel livemuziek heeft Club Recharge dit keer ook een aantal themafeesten op de agenda. Dat wordt dus

verkleden volgens de dresscode en uit je dak. Iedere avond wordt er door een dj muziek gedraaid waar je niet stil op kunt blijven staan. Op maandagavond hopen we op warm weer. Er is dan een Beach Party dus zwembroek of bikini zijn verplicht. Een badmuts zou het wel afmaken. Dat wit de kleur is op Sensation White kun je misschien al raden. Je moet je witte kleding dus tot woensdag schoon houden.

tomorrow in CLUB rECHArGE from 20.00 tiLL 23.00

tuesday 02-08

HArDStiCHtinG Coverband

Get the picture Do you know the location of this picture? This one is very easy. A picture will appear each day and they will get a little harder. Observation is the key to success.

Hopelijk heb je je plateauzolen en wijde pijpen ook ingepakt, want die kun je vrijdag goed gebruiken. Dan kun je dansen op jaren 70 en 80 muziek als je je te oud voelt voor de disco. Het rijtje themafeesten wordt afgesloten met een Hollandse avond. Bitterballen smaken gewoon het lekkerst als je oranje, rood, wit of blauw bent. Het spreekt voor zich dat de avond bol zal staan van de meezingers. En er zal ook een surpise optreden zijn van een zanger van het Hollandse lied. Home away from home Nieuw deze Jamborette is Mokkie by the Sea. Hier geen feesten en optredens maar gewoon lekker chillen. Of een goed gesprek met je vrienden. Heb je zin in een spelletje? Die kun je vinden in de hoek bij het comfortabele bankstel. Daar liggen ook stapels tijdschriften om eventjes rustig door te bladeren. Tot nu toe helaas alleen Nederlandstalig, maar misschien heeft een buitenlandse groep wat tijdschriften over? Voor wie muzikaal is, staat er een piano in de andere hoek. Voel je vrij om er een riedeltje op te spelen. Mocht het vals klinken dan kun je de piano de schuld geven. Muziek komt uit een heuse pick-up. Iedereen wordt uitgenodigd een muzikale keuze te maken uit de langspeelplaten die er staan. Barvrouw Karin is de drijvende kracht achter dit bruine café. Met een klein team probeert zij te zorgen voor een huiselijke sfeer. Iedereen moet

zich welkom voelen. Gezien de drukte de eerste avond slaagt ze daar prima in.

Besides all the activities at daytime there are also a lot of things you can do at night. At the Jambo Boulevard you will find two party areas with a totally different style. Party hardy! On daily basis you have the opportunity to hit the dancefloor at our own campsite disco also known as “Club Recharge”. We’ve got bands and DJ’s playing to make you go through the roof. But... make sure to check out the dresscode! Today we’re starting off with a splashing beach party. So get that swimwear out of your bags and of course some swimming goggles. Wednesday night

Ditch Jumping Lily, Evae, Beth en Emma van de Newland Girl Guides van de Egyptenaren hebben vandaag het terrein verkend. Tijdens het wandelen zijn ze wat opvallends tegengekomen. Ze probeerden over een typisch Nederlandse greppel heen te springen. In het begin was het wel raar, maar eroverheen springen is toch wel leuk. Dus vanaf nu gaan ze alleen nog maar over de greppels en niet meer via de wegen. Today Lily Evae, Beth and Emma Newland of the Girl Guides from the Egyptians explored the terrain. While walking, they encountered something new. They tried to do some typical Dutch ditch jumping. At first it was strange, but jumping over appeared to be fun. No more walking via the roads for these girls, they prefer jumping the ditches from now on!

Colophon Adrian, Eppoh, Jan-Hilco, Florus, Kim, Pascal, Pauline, Petra & Renske Follow us on www.haarlemjamborette.nl and twitter @jamborette

8 - JamboJournal Monday 1 August 2011

it’s all about the sensational Sentation White party. The Club Recharge team is hoping that your white clothes are actually still white at this point. Make sure to bring platforms and hippie clothing as we go back to the 70’s and 80’s. If you feel too old for the disco you are more then welcome to join Club Recharge instead. Of course we’ve saved the best for last as we close the party cycle on Monday with a Dutch themed night, including a surprise act from a Dutch singer. Everything orange suits you extremely well that day, or get dressed in the colors of our national flag, red, white and blue. You can also have a taste of one of our national snacks, called “Bitterballen”. Home away from home For the first time in Jamborette history there is a second hangout called “Mokkie by the Sea”. No parties or bands here,

just chilling on the sofa with your friends in an old styled Dutch cafe. Fancy a game or just a chat with your friends? You can also find some magazines and comic books to read. Feel free to drop off any foreign magazines as well since everything else is written in the language we know as Dutch. Any talented musician is free to play the piano in the corner, even though you are going to need a lot of talent to make that piano sound any good at all. If not, music will come from an old fashioned pick up player. You can also request your own music from the available LP’s, everything goes! Bartender Karin and her team will do whatever’s in their reach to create the atmosphere you are used to at home. It already looked promising seeing the amount of guests present at the first night!

Dude, where’s my campsite? Kampstaf lid Robert van Wijngaarden had zaterdagavond thuis bezoek van een Engelse groep. Robert zijn huisadres was voor de Jamborette het correspondentieadres. Midden in centrum Haarlem moesten ze allerlei toeren uithalen om weer om te keren. Blijkbaar hadden ze het correspondentieadres ingevoerd in plaats van het kampadres. Hij vraagt zich nog steeds af welke groep dat was…. Camp staff member Robert van Wijngaarden had a visit from an English group at his home. Robert’s home address was the correspondence address before the Jamborette started. In the centre of Haarlem they had to make a lot of turns to finally get to the camp site. He is still wondering which group it was...

JamboJournal 01/08/11  

JamboJournal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you