Page 1

2013 Sensing a-a-Service (SSaaS)

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)] Dit document beschrijft dat in het Nieuwe Informatietijdperk Sensing as a Service een veelbelovende nieuwe Cloud Computing dienst zal worden door haar Toegevoegde Waarde. Wat is Sensing als een service, wanneer komt het op de markt en wie worden de leveranciers? Dat zijn vragen die met deze publicatie worden beantwoord.


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

Inhoudsopgave Inleiding .......................................................................................................... 3 Het Nieuwe Informatietijdperk .......................................................... 4 Cloud Computing en Big Data ................................................................... 6

SSaaS; een voorbeeld ............................................................................. 8 De Toegevoegde Waarde van SSaaS................................................ 9 Conclusie .....................................................................................................10

2

Jambo ConsultancyŠ


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

Inleiding De toekomst van Cloud Computing en IT as a Service (ITaaS) ligt in haar Toegevoegde Waarde (zie http://snack.to/fu86cgr2 ). ITaaS is de verzamelnaam voor alle services die zich in het spectrum van Infrastructuur, Platform en Software as a Service (IaaS, PaaS en SaaS) bevinden. Nieuwe ITaaS oplossingen worden bedacht om aan de huidige vraag te voldoen maar ook ontstaan er nieuwe businessmodellen die een nieuwe vraag zullen creëren. Disaster Recovery as a Service (DRaaS) en Life Cycle Management as a Service (LCMaaS) zijn hier goede voorbeelden van. De focus van IT verantwoordelijke managers ligt niet meer in de techniek maar in het berekenen van de Return On Investment (ROI) (zie http://snack.to/fvplrf5j ) van ITaaS Zoals ik in mijn andere publicaties betoog, ligt de toekomst van Cloud Computing niet in nieuwe technieken maar in haar Toegevoegde Waarde. In de publicatie “In 10 stappen naar de Cloud”(zie http://snack.to/fxpi4mju ) laat ik zien hoe deze Toegevoegde Waarde te berekenen door de Netto Contante Waarde voor de As Is en To Be situatie met elkaar te vergelijken. De noodzakelijke techniek is hierbij slechts een parameter die kan worden ingevuld (zie de laatste paragraaf). Nieuwe ICT ontwikkelingen zoals bv. Big Data of HADOOP zijn misschien niet eens zo nieuw maar bieden wel nieuwe mogelijkheden. Sensing as a Service is zo’n nieuwe mogelijkheid. Het wordt tijd om de krampachtige focus van ICT op de introductie van nieuwe technieken te laten varen en de Toegevoegde Waarde voor ICT oplossingen te herontdekken. Dit luidt een Nieuw Informatietijdperk in waarin geldt Business = IT. In het verlengde hiervan ligt er een nieuwe markt open voor Sensing as a Service (SSaaS) oplossingen. In het vervolg van deze publicatie het hoe en waarom van de nieuwe dienst SSaaS.

3

Jambo Consultancy©


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

Het Nieuwe Informatietijdperk De totale hoeveelheid gegevens die worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd op aarde bedroeg tegen het einde van 2011; 1800 exabytes of 1,8 zetabytes (ZB) ( ). Dit aantal vertienvoudigde zich in 5 jaar tijd!

Er wordt verwacht dat dit de 35 ZB bereikt in 2020 maar zoals zo vaak in de ICT, kan deze schatting aan de lage kant blijken. Zowel goedkope sensoren en Big Data zijn de belangrijkste technologieën die deze explosie veroorzaken en de wereld van morgen vorm gaan geven De totale hoeveelheid data die alleen wordt opgeslagen en niet verwerkt tot informatie is zelfs nog vele malen groter. Volgens Gartner zullen er draadloze sensoren zitten in alles wat we bezitten en dit zal het Nieuwe Informatietijdperk inluiden in 2015. In dit nieuwe Informatietijdperk bindt in 2020 Cloud Computing zo’n 100 miljard apparaten aan het internet. De term Big Data betekent niet alleen grote hoeveelheden data maar ook een grote verscheidenheid en hoge snelheid van datageneratie. Zie http://snack.to/fuiyv35p voor meer informatie over Big Data kenmerken en technologieën. Vanuit business perspectief kan Big Data meer inkomsten genereren door het risico te verminderen en toekomstige resultaten beter te voorspellen tegen lagere kosten Big data is geen nieuw concept of idee. Het werd tot nu toe echter alleen gebruikt door slechts enkele organisaties zoals Google, Yahoo, Microsoft en de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN). Echter, met de recente ontwikkelingen in technologieën zoals sensoren, hardware en Cloud Computing zijn de kosten voor toepassing van de techniek en de opslag en de verwerking van data drastisch 4

Jambo Consultancy©


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

gedaald. Dit heeft vervolgens weer tot gevolg dat er ook meer data wordt geproduceerd door organisaties en er de neiging ontstaat deze data voor langere termijn op te slaan. “Informatie is de enige grondstof die zichzelf vermeerdert door gebruik”. Big data is belangrijk voor ons. De grote hoeveelheden goedkoop gegenereerde data stelt ons in staat om tijdig beslissingen te nemen op een zodanig manier dat er geld kan worden bespaard en activiteiten geoptimaliseerd. In de detailhandel kan bijvoorbeeld het consumentengedrag worden geanalyseerd en klantprofielen opgesteld om ze zo op het juiste moment van klantspecifieke informatie te voorzien (Retention Science). In andere woorden Big data maakt data driven Decision Management mogelijk. Voertuigen zullen bijvoorbeeld in de toekomst een belangrijke bron voor het produceren van Big data worden. Verder zijn de toepassingsgebieden voor Big data onderzoek&analyse; financiën, beveiliging, telecommunicatie, energie, productie, handel, kwaliteit, fraude en risico’s en intelligente huizen. In 2011 waren er 2 miljard mensen op het WWW. Er worden per dag meer dan 12 terabyte (TB) (12TB ), d.w.z. 155 miljoen tweets, en 25 TB Faceboek loggegevens (30 miljard stukjes content) gegenereerd. Verder worden er op de hele wereld 30 miljard RFID tags en 4,6 miljard mobiele telefoons met camera gebruikt. Bovendien zijn er naar schatting zo’n 200 miljoen slimme meters in gebruik in het jaar 2014. Een Boeing vliegtuig genereert elke 30 minuten 10 TB aan gegevens. Met deze getallen kunnen we de omvang van de gegenereerde data en informatie beter begrijpen. Echter, deze verzamelde gegevens worden niet de hele tijd verwerkt. In het laatste geval worden de gegevens alleen beter geanalyseerd als het vliegtuig is gecrasht. Big data is in korte tijd uitgegroeid tot een ware industrie van ±100 miljard dollar en groeit 10% per jaar. Wegens de potentiële waarde van big data investeren grote spelers zoals Oracle, Microsoft, SAP en IBM aanzienlijke bedragen in Big Data technologieën. Dat maakt dat oplossingen zoals Sensing as a Service (SSaaS) op de markt komen nog enkel een kwestie is van tijd...

5

Jambo Consultancy©


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

Cloud Computing en Big Data. Hoe introduceert Big Data nieuwe business modellen en oplossingen? De huidige Supply Chain kent nog veel problemen. Het presteert “Real Time” slecht door niet accuraat genoeg te reageren op vragen uit de markt, op leverancier condities, etc. Onderzoek naar Supply Chain Management geeft aan dat er 5 aspecten zijn die ervoor kunnen zorgen dat dit proces efficiënter verloopt. Dit zijn mobiliteit, het internet, big data, voorspellende analyses (Analytics) en Cloud Computing. Deze vijf gebieden zijn sterk met elkaar verbonden. Het internet en mobiliteit bieden de juiste omgeving voor sensoren die zelfs kunnen functioneren in Real Time, bv. tijdens het rijden. Deze sensoren produceren Big data, dat wil zeggen in grote volumes, met grote snelheid en in hoge variëteit. Deze verzamelde gegevens moeten worden geanalyseerd om informatie en kennis te extraheren en hier doen voorspellende analyse technieken een deel van het werk. Door recente ontwikkeling in sensorapparaten en andere aanverwante technologieën zijn de kosten van data acquisitie drastisch gedaald. Ook als de initiële kosten nog relatief hoog zijn blijft data acquisitie goedkoop. Losse sensors met RESTapi zijn de nieuwste ontwikkeling waarbij sensorapparaten en Cloud Computing samenkomen. Dit zijn kleine en goedkope apparaten met een verscheidenheid aan verschillende sensoren die versnelling, temperatuur, stroom, vocht, beweging, afstand, geluid, licht en zelfs video vastleggen. Bovendien kun je een blokje verbinden met de Cloud waar de gegevens in processen worden vastgelegd en opgeslagen. Het heeft de mogelijkheid om een op basis van de sensorgegevens acties te identificeren en uit te voeren, zoals tweets, sms, e-mail of bv Dropbox uploaden. Een ander soortgelijk apparaat is bv. de ivoltmeter (ivoltmeter.com). Deze sensorapparaten hebben het potentieel om Big Data in de komende decennium vorm te geven. Volgens onderzoek was de markt voor sensoren ongeveer 56,3 miljard dollar in 2010, wereldwijd. In 2011 was dit ongeveer 62,8 miljard dollar en zal naar verwachting stijgen tot 91,5 miljard dollar in 2016.

6

Jambo Consultancy©


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

Dit verzamelen, analyseren en extraheren van gegevens kan echter niet worden uitgevoerd in een meer traditionele computeromgeving waar dataverwerking beperkingen kent en vooral duur is. Een agile infrastructuur, zoals de Cloud, kan worden gebruikt om Big Data en de technieken die Big Data ondersteunen beschikbaar te maken. In andere woorden, Cloud Computing is hier het bindende element. Big Data informatie verzameld via sensorapparaten en geanalyseerd op basis van SSaaS heeft het potentieel om de “Real Time” inefficiënties in de Supply Chain te verminderen en maakt van Sensing as a Service een nieuwe business model.

7

Jambo Consultancy©


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

SSaaS; een voorbeeld “Supply Chain van basisbehoeften” Jambo koopt een nieuwe koelkast om eten in te bewaren. Als zij deze op het stroomnet aansluit vraag de koelkast automatisch of Wifi beschikbaarheid is in het huis. Vervolgens vraagt het via een display of het moet worden aangesloten op internet. De sensors in de koelkast zoals een RFID lezer, QR code lezer, Chip lezer, temperatuur en deursensoren etc. vragen of hij deze sensorinformatie wil publiceren op het internet zodat partijen toegang kunnen krijgen door bv. het betalen van een vergoeding. Zij kunnen met deze informatie een eigen aanbod aan Jambo doen. De koelkast vraagt ook of zij haar minimale voorraad aan dagelijkse etenswaren op wil geven bv. minimaal 1 pak melk. De koelkast leest door zijn RFID sensor of CHIP sensoraf dat er om 12 uur ’s nachts geen pak melk meer in de koelkast staat. De volgende dag krijgt Jambo via het internet een goed aanbod van de melkleverancier en de nabij gelegen supermarkt.

8

Jambo Consultancy©


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

De Toegevoegde Waarde van SSaaS. Internetaansluiting en het beheer van sensoren via de Cloud is een kritieke mijlpaal in het proces van het delen van sensoren en sensordata door Sensing as a Service en kan voor haar gebruikers inefficiĂŤnties uit de Supply Chain halen. Vanwege een groeiend aantal Big Data leveranciers en de hoge frequentie van het genereren van Big Data wordt de kloof die ontstaat tussen de gegevens die beschikbaar zijn voor organisatie en de gegevens die een organisatie zelf kan verwerken steeds groter. Hier ligt de Toegevoegde Waarde van SSaaS. Bedrijven met bv. veel 3-dimensionale data en die gebruik maken van zeer verfijnde en geavanceerde sensoren vereisen grote rekenkracht en veel opslagcapaciteit. Het is voor hen veel goedkoper om sensoren en Big Data te verwerven als een dienst zodat ze niet hoeven te investeren in de sensoren zelf of zelf data te verzamelen en te analyseren. SSaaS richt zich niet alleen op het leveren van Sensor Management as a Service, bestaande uit Location as a Service en Tracability as a Service, maar ook op het verstrekken van geanalyseerde informatie van deze sensoren (verzamel, analyseer en verspreid) als een service. SSaaS bestaat uit drie lagen: de Real World toegankelijkheidslaag, de Semantische laag en de diensten of Virtualisatie laag. De Real World laag is verantwoordelijk is voor de communicatie met de sensors hardware. De Semantische laag voegt semantische annotaties toe om de sensor te configureren en de juiste analyses op Big Data uit te voeren en de Virtualisatie laag vergemakkelijkt het toepassen voor de gebruikers.

9

Jambo ConsultancyŠ


17 februari 2013

[SENSING-AS-A-SERVICE (SSAAS)]

Conclusie De techniek. Het is slechts een kwestie van tijd tot het Nieuwe Informatietijdperk aanbreekt en voordat de eerste SSaaS zich aanbiedt. Totdat het zover is valt de uitdagingen voor SSaaS uiteen in twee categorieën: engineering en semantiek. De technische uitdaging is het uitvoeren van Data Management activiteiten, zoals queries en opslag, op een efficiënte wijze. De semantische uitdaging ligt in het extraheren van zinvolle en betekenisvolle informatie uit grote hoeveelheden ongestructureerde en verkeerde gegevens. De markt. De juiste techniek die moeten worden ontwikkeld om deze uitdagingen van extractie, transformatie, integratie, sorteren en analyseren van gegevens aan te pakken berust op het versnellen van dit traject. Google’s SaaS antwoord op Big Data heet Big Analytics. SAP HANA biedt bv. een analysetool voor Real Time business aan die 3.600 keer sneller is dan bestaande technieken. SAP is van oudsher gericht op techniek en niet op Toegevoegde Waarde van ICT. De semantieke uitdaging van SSaaS is misschien net een brug te ver voor dit Duitse bedrijf. SAP zal deze diensten niet snel tegen een laag tarief beschikbaar stellen omdat de hoge investeringskosten eerst moeten worden terugverdiend. Dit biedt in het Nieuwe Informatietijdperk met focus op ROI kansen voor andere aanbieders. Andere aanbieders van Data Management technieken en Big Data in de Cloud die kunnen uitgroeien tot leveranciers van SSaaS zijn o.a.; Redis (redis.io), Amazon SimpleDB en Dynamo (aws.amazon.com), Windows Azure Table Storage (windowsazure.com), Apache HBase (hbase.apache.org), Hadoop (hadoop.apache.org) en Cassandra (cassandra.apache.org). Hadoop is van deze de populairste omdat het met de door Google geïntroduceerde MapReduce³ de meest gebruikersvriendelijke technologie benut.

10

Jambo Consultancy©

Sensing as a service  
Sensing as a service  

De toegevoegde waarde van de nieuwe informatietechnologie uitgelegd.

Advertisement