Page 1

2013 Onderzoek; ROI en Cloud Computing in 2011 en 2012

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011] Dit document beschrijft het onderzoek dat door de werkgroep van The Open Group is uitgevoerd onder organisaties die in 2011 en/of 2012 gebruik maken van Cloud Computing, wereldwijd. Daarbij is specifiek gevraagd naar de ROI mechanismen die bedrijven hanteren voor Cloud Computing.


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

Inhoudsopgave Samenvatting ................................................................................................. 3 De Cloud Computing organisaties ............................................................ 5 Grootte ............................................................................................................. 5 De aankoopbeslissing........................................................................................ 6

De respondenten .......................................................................................... 7 De aanschaf van Cloud Computing diensten ........................................... 8 De rol van Cloud Computing ....................................................................... 9 Cloud Computing Return on Investment (ROI).......................................10 Hoe wordt de ROI van Cloud Computing gemeten? .........................................10 De ROI criteria..................................................................................................11

Cloud Computing Impact ............................................................................12 Cloud Computing Zorgen ............................................................................13 Beveiliging en kennis/educatie..................................................................16

2

Jambo ConsultancyŠ


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

Samenvatting Gedurende 2012 is Cloud Computing steeds meer gemeengoed geworden binnen ondernemingen wereldwijd. Gedegen onderzoek naar de drijvende krachten achter Cloud implementaties zijn nog schaars. Om Cloud Computing beter te begrijpen heeft The Open Group voor het tweede jaar op rij CIO’s en IT managers gevraagd over hun Cloud initiatieven, hun zorgen en welke Return on Investment (ROI) mechanismen ze daarbij hanteren. The Open Group Cloud Computing Werkgroep bestaat niet alleen uit een aantal toonaangevende Cloud leveranciers maar ook uit andere belanghebbenden.(±600 deelnemers en 70 organisaties). Iedereen kan lid worden. Deze werkgroep heeft als doelstelling samen te werken om standaarden en kaders op te zetten zodat vendor lock-in wordt geëlimineerd en bedrijven zo volop kunnen profiteren van Cloud producten en diensten om zo aanzienlijke kostenbesparingen, schaalbaarheid en flexibiliteitsvoordelen te realiseren. Voor dit onderzoek zijn 90% van de ondervraagden actief met Cloud Computing voor zakelijk gebruik in voornamelijk grote organisaties. De resultaten van dit onderzoek van The Open Group zijn vooral van toepassing op deze categorie bedrijven, wereldwijd. Het zegt niets over de groep die in 2011 en 2012 nog niet geïnteresseerd zijn in Cloud Computing!

Alle Organisaties in de wereld

3

Het Onderzoeksgebied Organisaties die Cloud Computing al toepassen in 2011 en/of 2012

Jambo Consultancy©


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

De belangrijkste drijfveren binnen organisaties voor invoering van Cloud diensten zijn kosten, snelheid en de optimalisatie van middelen. Andere belangrijke bevindingen zijn: • Prive-en hybride clouds blijven de meest populaire inzetmogelijkheden met meer dan 20% in 2011 en meer dan 30% in 2012 • Minder organisaties hebben ROI mechanismen in 2012 ten opzichte tot 2011; 19,5% vs. 35,4% • De kosten, het resultaat en de snelheid van implementatie zijn de meest populaire ROI meetcriteria • De grootste zorgen blijven veiligheid, overdraagbaarheid van technologie (vendor lock-in) en governance • Een groot percentage van de respondenten werken in zowel 2011 als 2012 aan het creëren van nieuwe controle op informatiebeveiliging om zo de veiligheid en privacy aspecten rondom de Cloud aan te pakken • Er is een daling van het niveau van tevredenheid over het cloud computing onderwijs (36,6% in 2012 vs. 51,6 %in 2011)

4

Jambo Consultancy©


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

De Cloud Computing organisaties Grootte. Resultaten in beide jaren zijn redelijk consistent. De meerderheid van de respondenten zijn in dienst van organisaties met 250 - 1.000 medewerkers.

Vestigingsplaats. Uit de resultaten van beide enquĂŞtes blijkt dat de meerderheid van de respondenten werkt voor organisaties gevestigd in zowel Noord-Amerika en Europa; 66,9 % in 2011 en 80,5 % in 2012. In 2012 was Midden-Amerika redelijk vertegenwoordigd, terwijl het in 2011 nog helemaal niet was vertegenwoordigd.

5

Jambo ConsultancyŠ


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

Aankoopbeslissing. Wie besliste er over de aankoop van Cloud Computing diensten en uit wiens budget worden de gelden voor Cloud Computing ter beschikking gesteld? Voor beide jaren bleek dat de besluitvorming een verantwoordelijkheid is van CIO's, enterprise architecten en het IT Management, met een lichte verschuiving naar de business in 2012. Uit beide onderzoeken is naar voren gekomen dat er CEO of CIO goedkeuring is vereist om Cloud initiatieven te financieren. In 2012 was er een klein percentage die zeiden dat er geen uitvoerende budget vereist is. Geen van de deelnemers had deze reactie in 2011.

6

Jambo ConsultancyŠ


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

De Respondenten Positie in de organisatie.

Invloed op Cloud Computing besluitvorming. Uit de opeenvolgende enquêtes* bleek dat de meerderheid van de respondenten invloed heeft op de besluitvorming en de aankopen van Cloud Computing diensten. In 2012 waren 85,5 % van de respondenten ofwel de directe afnemers en beslissers voor hun organisaties òf iemand die rechtstreeks invloed uitoefent op de aankoop, in vergelijking met 77,5 % in 2011.

*Meer informatie over de opzet, uitvoering, het aantal respondenten, de selectie etc. vindt u op de webpagina van de Cloud Computing Werkgroep van The Open Group.

7

Jambo Consultancy©


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

De aanschaf van Cloud Computing diensten Top 3 redenen voor aankoop. De belangrijkste redenen om Cloud Computing diensten te gebruiken blijven in beide jaren de kosten, de snelheid van implementatie (Agility) en de optimalisatie van middelen.

8

Jambo ConsultancyŠ


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

De rol van Cloud Computing Hoe past Cloud Computing binnen uw ICT Roadmap? De meerderheid van de organisaties is ofwel actief met Cloud Computing onderzoek òf heeft reeds Cloud diensten geïmplementeerd. In 2012 was dit 92,5 %, vergelijkbaar met 2011. Uit beide onderzoeken is gebleken dat een hybride cloud zou het beste past in hun organisatie maar in 2012 toonde de privé Cloud een opleving, en verdubbelde bijna in 2012. Private en hybride clouds lijken de sterkste opties voor de meeste organisaties te zijn.

9

Jambo Consultancy©


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

Cloud Computing Return on Investment (ROI) Hoe wordt de ROI van Cloud Computing gemeten? De respondenten kunnen het over de vraag of Cloud projecten makkelijk of moeilijk zijn te rechtvaardigen, niet eens worden. In "other" (2012) antwoorden, beweerde men dat het een mix van eenvoudige evaluatie en harde criteria zijn. Organisaties die mechanismen hanteren om de ROI van Cloud Computing te meten daalde overigens van 35,4 % in 2011 tot 19,5 % in 2012. De tweede rij pie-charts is het antwoord op de vraag of er ROI mechanismen worden gebruikt voor Cloud Computing. Opmerkelijk is dat in 2012 65,8% “Nee”antwoordt.

10

Jambo Consultancy©


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

ROI criteria Welke van de volgende Cloud ROI criteria maakt u momenteel gebruikt of bent u van plan om te gebruiken in de komende 12 maanden? De enquêteresultaten geven duidelijk aan dat in 2012, net als in 2011, de kosten de belangrijkste maat zijn voor ROI berekeningen. Kwaliteit van de geleverde resultaten en de snelheid van invoering zijn ook populair, terwijl de 2012 respondenten meer prioriteit geven aan het efficiënt gebruik van middelen als een criterium voor het meten van ROI van Cloud Computing diensten.

ROI

11

Jambo Consultancy©


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

Cloud Computing Impact Heeft Cloud Computing grote invloed van een of meer bedrijfsprocessen en hoe goed bent u op de veranderingen door Cloud Computing voorbereid? De resultaten van 2012 waren bijna identiek aan 2011. De meeste respondenten verwachten dat de Cloud grote invloed heeft op één of meerdere bedrijfsprocessen. Meer dan 50 % van de respondenten had in zowel 2011 als 2012 niet het gevoel voorbereid te zijn op veranderingen door de Cloud. In feite denkt een iets groter percentage in 2012 respondenten niet voorbereid te zijn t.o.v. 2011.

12

Jambo Consultancy©


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

Cloud Computing Zorgen Wat zijn uw grootste zorgen rond de Cloud en wat zijn uw belangrijkste aandachtspunten bij het gebruik van diensten van een externe Cloud leverancier? Het bleek dat de grootste problemen rond de Cloud zijn: veiligheid, integratie en governance zijn. Voor 2012 gaven de respondenten aan dat de kosten ook zijn uitgegroeid tot een grote zorg. Uit de resultaten van beide enquĂŞtes blijkt dat veiligheid de grootste zorg is bij Cloud diensten van een externe provider. Gevolgd door interoperabiliteit en vendor lock-in. Prestatieproblemen werden een minder groot probleem in 2012, terwijl de zorgen over kosten juist stegen.

13

Jambo ConsultancyŠ


18 januari 2013

14

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

Jambo Consultancy©


18 januari 2013

[ONDERZOEK ROI EN CLOUD COMPUTING; 2012 VS. 2011]

Beveiliging en kennis/educatie Beveiliging. In zowel 2011 en 2012, is er veel aan gelegen om een nieuwe vorm van controle te creëren op informatiebeveiliging en privacy aspecten in de Cloud. Een gelijk percentage maakt gebruik van bestaande veiligheidsprotocollen voor informatiebeveiliging en een iets kleiner percentage maakt gebruik van de controles van Cloud service provider.

Kennis. Uit de enquête blijkt dat 36,6 % van de respondenten op zijn minst tevreden over het niveau van de beschikbare educatieve middelen en professionele training op Cloud Computing in 2012, vergeleken met 51,6 % in 2011.

15

Jambo Consultancy©

Onderzoek Cloud Computing  

Een onderzoek naar ROI en Cloud Computing in 2011 en 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you