Page 1

Gdańsk, dn. 20.06.2012 r.

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 10 czerwca 2012 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Jalubie Ul. Serbska 11 88-888 Gdańsk

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 5289,86 EUR 2. Kwota uzysku: 2644,94 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2644,94 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 476,09 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 4813,77 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: cztery tysiące osiemset trzynaście euro i siedemdziesiąt siedem eurocentów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

dokument wykonany raczej bez problemow, nie zawiera poszczegolnych uslug, ale mysle, ze skoro nie bylo tego we wzorze, nie jest to obowiazko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you