Page 1

5

Bibliotheek Gouda presenteert

JAARPROGRAMMA

Vriendschap en ontnuchtering centraal in essay Benali

‘Een mens is nooit uitgeleerd’

V

ol trots toont Nan van Schendel, directeur bibliotheek Gouda, het programmaboekje van het nieuwe seizoen (2009/2010). Een handzaam boekje met daarin alle activiteiten die tot en met volgend jaar zomer op het programma staan in de Goudse bibliotheek. “Dit boekje straalt uit wat we willen zijn: een aanvulling op het lezen van boeken. De bibliotheek is namelijk meer dan alleen een plek waar je boeken kunt lenen en tijdschriften kunt lezen. Wij zijn een van de weinige plekken waar elke leeftijdsgroep komt, van kleuter tot bejaarde. Met ons programma proberen we deze complete doelgroep te bereiken. En actief te betrekken bij lezingen, cursussen, exposities of andere culturele activiteiten.” Juist in deze tijd van de digitalisering vindt Van Schendel persoonlijke ontmoetingen belangrijk. “Bovendien kijk je op een heel andere manier naar een boek of schilderij wanneer je een auteur of kunstenaar hebt ontmoet. Ook de discussies over verschillende thema’s geven je een heel andere kijk op personen, culturen of gebeurtenissen.”

Foto: Tessa Posthuma de Boer

T

ijdens de landelijke campagne ‘Nederland Leest’, die plaatsvindt van 23 oktober tot en met 20 november, leest auteur Abdelkader Benali op 4 november een essay voor over vriendschap en cultuurverschillen. Dit essay schreef hij speciaal voor deze gelegenheid. Het thema ontleent hij aan de thematiek van het roman-debuut van Hella S. Haasse uit 1948, Oeroeg, dat het middelpunt vormt tijdens deze vierde editie van Nederland Leest. Dit boek vertelt het verhaal van een vriendschap tussen twee jongens die door cultuurverschillen wordt ondermijnd. Het thema vriendschap is Abdelkader Benali op het lijf geschreven en het staat centraal in al zijn boeken. Benali:”Ik heb altijd hoge eisen gesteld aan de vriendschap, dat komt omdat ik hierover een romantisch idee heb. Het is eeuwig, je mag elkaar nooit teleurstellen. Het leven is niet eeuwig, het zit vol teleurstellingen. De vriendschap en ook mijn essay gaat over die ontnuchtering.” Benali is zelf opgegroeid tussen de Nederlandse en Marokkaanse cultuur en hij gebruikte deze verhalen in zijn debuutroman ‘Bruiloft aan zee’ en in zijn dit jaar verschenen boek ‘De stem van mijn moeder’. Alles aan zijn werk is autobiografisch: “Ik probeer met steeds meer afstand te schrijven tot mijn personages maar elke keer weer bemoei ik me ermee, stop ik er iets van mezelf in.” In gesprek Met zijn lezing in de bibliotheek hoopt hij in gesprek te kunnen gaan met zijn lezers en bezoekers over vriendschap en cultuurverschillen. Na afloop hoopt hij dat deze discussie zich in het dagelijks leven zal voortzetten. “Het mooiste compliment dat ik na afloop van deze avond kan krijgen, is dat de bezoeker het boek ‘Oeroeg’ van Hella Haasse en mijn laatste roman ‘De stem van mijn moeder’ wil lezen.” De lezing vindt plaats op woensdag 4 november om 20.00 uur in de Centrale Bibliotheek. Voor meer informatie en aanmelding: www.bibliotheekgouda.nl. Zie voor een overzicht van alle vragen van de redacteur en alle antwoorden van Abdelkader Benali: www.dekrantvangouda.nl

VA N D E R S P R O N G H Y P O T H E K E N

Hogeschool Naast de vele (culturele) activiteiten voor (basis)scholen staan er ook cursussen voor volwassenen op het programma. “Je bent nooit te oud om te leren, sterker nog: naar mijn mening ben je eigenlijk nooit uitgeleerd. Daarom hebben we diverse computercursussen en colleges. In oktober beginnen we samen met de Haagse Hogeschool zelfs met Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO). Hier zijn we erg trots op.” Acht jaar zwaait Van Schendel de scepter in de Goudse bibliotheek en ze bruist nog van de ideeën. “Eigenlijk borduren we voort op het werk van een van onze oud-medewerker Pim Bolsterlee. Maar met het steeds bredere aanbod hopen we echt iedereen, dus ongeacht leeftijd, opleiding of afkomst, te kunnen bereiken. We hopen weer op een hoge response!” Zie voor meer informatie: www.bibliotheekgouda.nl Door Bonnie van Doorn

Grillroom Oase

Erkende hypotheek adviseurs

UW DROOMHUIS GEVONDEN? EN NU DE HYPOTHEEK NOG! Bel ons voor een afspraak M. v.d. Bosch

www.vdsprong.nl • T. 0182 - 587070

J. Olsthoorn

Groeneweg 5 - 2801 ZA Gouda - 0182 - 522535


6

Bibliotheek Gouda presenteert

JAARPROGRAMMA

JAARPROGRAMMA

Foto: Jerome de Lint

Enkele voorbeelden hiervan zijn: Cursus PowerPoint voor beginners, waarin aandacht wordt besteed aan het opzetten van een diapresentatie, op internet gevonden informatie toepassen in de presentatie en het maken van een fotopresentatie met diaovergangen. Workshops Google diensten, waarin aandacht wordt besteed aan het aanmaken van een Google account, een online fotoalbum samenstellen en een website maken.

Lezingen Gedurende het hele seizoen organiseert de bibliotheek in samenwerking met Boekhandel Karssen avonden waarbij boeken, thema’s of gastsprekers centraal staan. Dit gaat om literaire, non-fictie en (populair) wetenschappelijke lezingen. In dit jaarprogramma zijn opgenomen: Rosita Steenbeek in gesprek met Arjan Peters, Abdelkader Benali over zijn essay ‘Vriendschap en twee culturen’, Herman Koch vertelt ter gelegenheid van de Boekenweek 2010 over zijn boek ‘Het Diner’, Rik Launspach over zijn roman ‘1953’ en Marion Pauw is te gast tijdens de Zinderende Zomeravond, ter gelegenheid van de Maand van het Spannende Boek. Daarnaast is er ook ruimte voor onderwerpen als (extreme) sport, Wilco van Rooijen vertelt over zijn belevenissen tijdens zijn laatste expeditie op de K2. Er is ook ruimte voor spiritualiteit en maatschappelijke vraagstukken. Kortom, avonden om u te inspireren, informeren en te enthousiasmeren. Lezingen 55+

De ANBO en de Bibliotheek presenteren samen ‘55+ vooraan’, een programma voor 55-plussers. Dit programma biedt u maandelijks een boeiende lezing op de donderdagochtend. Deze ochtenden duren van 10.00-12.00 uur. Inloop met koffie vanaf 09.30 uur. Er is volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. Leden en niet-leden van bibliotheek en ANBO zijn van harte welkom! Exposities In het seizoen 2009-2010 vinden exposities plaats in de studiezaal van de Centrale Bibliotheek, in Bibliotheek Bloemendaal en in Bibliotheek Goverwelle. Deze exposities worden verzorgd door (amateur)kunstenaars. De bibliotheken beschikken over tentoonstellingswanden. Er staan ook vitrines, die geschikt zijn om bijvoorbeeld keramiek en kleine kunstwerken, zoals etsen te presenteren. Actuele informatie over het jaarprogramma 2009-2010 vindt u op de website van de bibliotheek: www.bibliotheekgouda.nl Het volledige jaarprogramma is verkrijgbaar bij alle bibliotheekvestigingen.

Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) De Haagse

De wereld van media en communicatie verandert. Razendsnel. Deze gedigitaliseerde mediasamenleving vraagt veel van onze aandacht waardoor we soms te weinig tijd nemen voor reflectie. De Openbare Bibliotheek Gouda wil de menselijke maat verbinden aan de hectiek van alle dag. Ze wil een plek zijn die met twee benen in de stad staat: het ene been een rijke bron van informatie, het andere been een oase van rust. Naast de prachtige collectie wordt ook dit jaar een gevarieerd programma geboden van workshops, lezingen, cursussen en theatrale optredens. Een greep uit ons aanbod: September Trekvaartverhalen en rondvaart Goudse grachten Boekenmarkt Wilco van Rooijen: Overleven op de K2

Foto: Art Khachatryan

Cursussen Gedurende het hele jaar is er een variëteit aan cursussen, verspreid over de verschillende vestigingen van de bibliotheek. Een aanbod uiteenlopend van training in de basisvaardigheden van Windows applicaties tot informatief en creatief gebruik van het internet.

Oktober Aangepast lezen door Peter Spuij Internet voor beginners Rosita Steenbeek in gesprek met Arjan Peters November Abdelkader Benali over essay Nederland Leest Het Kunstraam: Kunst en gedichten Gouds Verhalenfestival December Adressenbeheer in Excel De bijbel in de Goudse Glazen door Joop Smink Groot Dictee Januari Buitenpost Burghvliet: Gedichten en kunst Excel voor beginners Marlies Bosch: fototentoonstelling Nonnen van Ladakh

Foto: Marlies Bosch

Foto: Mark Kohn

Foto: Keke Keukelaar

Hogeschool verzorgt sinds 1990 het Hoger Onderwijs Voor Ouderen. Onder de noemer HOVO bieden zij cursussen en lezingenreeksen aan. Een kwalitatief hoog aangeschreven aanbod. Vanaf oktober 2009 wordt HOVO Den Haag uitgebreid met een tweede locatie, de bibliotheek in Gouda. Kenmerkend voor HOVO is overdracht en verwerven van wetenschappelijke kennis en vooral het ter discussie stellen van meningen en verklaringen. Het HOVO aanbod in Gouda bestaat dit jaar uit vier cursussen: vanaf oktober ‘Het begin van de filosofie bij de Grieken’ door drs. J. Lagendijk, ‘Beeld van de Europese eenwording’ door mr. E. Jansen en ‘De Bouwkunst van Nederland’ door dr. P.W.F.Brinkman. In het vroege voorjaar van 2010 volgt een uitgebreide cursus van Pim Brinkman: ‘Inleiding in de kunstgeschiedenis’ maken.

Culturele

activiteiten Dit zijn de evenementen, zoals festivals, muziekavonden en andere activiteiten die de bibliotheek in samenwerking met andere Goudse (culturele) instellingen organiseert. Voorbeelden hiervan in het seizoen 2009-2010 zijn: de uitreiking van de Vromanprijs, Het jongerenfestival de Vromannacht, de Boekenmarkt, het Gouds Verhalenfestival, het Groot Dictee van Gouda en het Gouds Schrijversfestival. Het gaat hierbij om nieuwe initiatieven, zoals het Groot Dictee van Gouda, en evenementen die al enkele jaren bestaan, het Gouds Verhalenfestival.

Februari Op reis naar de nonnen van Ladakh Musea door H. Lijding Studenten SBB: Keramiek Maart Herman Koch: Het Diner i.h.k.v. Boekenweek 2010 Milieu dichtbij door Wim Vasbinder Inca’s en Inca Trail door Peter Schoorstra April Simon Trips behorend bij Strips op de markt Het Geheim van Erasmus door Maurits Tompot De Dan Brown hype I door Walda Bosman-Kok Mei Rik Launspach: 1953 De Dan Brown hype II door Walda Bosman-Kok Juni Vromanprijs & Vromannacht Boekenmarkt Gouds Schrijversfestival Zinderende Zomeravond Gouds Verhalenfestival

out-siders kinderkleding zoekt:

verkoopconsulentes LAGE GOUWE 2 2801 LG GOUDA TEL. (0182) 52 57 00 www.basis.nl info@basis.nl

Organiseer zelf verkoopparty’s en verdien 20% van de omzet. Vraag informatiepakket aan via www.out-siders.nl

Colleges voor volwassenen

De bibliotheek organiseert lezingen in collegevorm. Hoewel deze colleges een thematische samenhang hebben is het ook mogelijk ze afzonderlijk te volgen. Dit seizoen worden twee collegereeksen georganiseerd. De eerste wordt verzorgd door dr. Anton J.L. van Hooff en gaat over godsdienst in de Grieks-Romeinse wereld ‘Van religie tot geloof’. De collegereeks start op woensdag 30 september 2009. De tweede collegereeks vindt plaats in het voorjaar van 2010. Dan geeft drs. Peter Berg een inleiding tot de moderne kunstfilosofie ‘Over kunst, natuur en schoonheid’. Beiden geven, onder andere op verzoek van enthousiaste cursisten, al enkele jaren ‘Colleges voor Volwassenen’ in de bibliotheek.

Voorstellingen

De bibliotheek programmeert enkele theatervoorstellingen per jaar. Deze (familie)voorstellingen variëren van poppentheater tot muziekvoorstellingen en worden over het algemeen geprogrammeerd ter gelegenheid van grote landelijke evenementen. Zoals dit jaar op zaterdag 10 oktober de familievoorstelling ‘De Reuzenperzik’ van Kirsten Benschop, ter gelegenheid van de Kinderboekenweek. En op zaterdag 30 januari 2010 brengt het Poppentheater Dubbele Jan, tijdens de Nationale Voorleesdagen, een innemende voorstelling voor peuters en kleuters.


Bibliotheek Gouda presenteert

35

JAARPROGRAMMA

VROMANNACHT Vromannacht 2009. Een lustrumjaar! hét Gouds cultuur festival door en voor jongeren

In september 2005 werd de Vromannacht voor de eerste keer georganiseerd. En dat betekent dat we op vrijdag 11 september 2009 vijf jaar bestaan en ons eerste lustrum vieren!

Valerius Wanneer de twee broers, Jesse

en Kay, besluiten gitaar te gaan spelen, neef Ivar zich daarbij aansluit op de bas en beste vriend Georgy de drums op zich neemt, ontstaat de Amsterdamse band Valerius. Vernoemd naar het Valeriusplein, waar de bandleden tijdens hun middelbare schooltijd veelvuldig in de daaraan gelegen oefenruimte te vinden zijn. De band wint meerdere prijzen als veelbelovende nieuwe act. En ze maken de videoclip bij het nummer ‘She doesn’t know’. Dit wordt de eerste officiële single van Valerius en gaat in februari 2009 bij TMF in première. ‘She doesn’t know’ wordt enthousiast ontvangen. Radio 3FM benoemt de band nogmaals tot ‘Serious Talent’. Eind augustus 2009 brengen ze hun nieuwe single ‘Whenever’ uit. In de tussentijd tourt Valerius heel Nederland door en doet wat ze het liefst doen; muziek maken en optreden. Zo ook als slotact van de Vromannacht!

De Vromannacht is hét Gouds cultuurfestival georganiseerd door en voor jongeren. Jaarlijks wordt het monumentale plein van de Centrale Bibliotheek aan de Spieringstraat veranderd in een jongerenpodium. Een smeltkroes van stijlen, een kweekvijver voor ontluikend talent. Hier betreden jonge, talentvolle singersongwriters, rappers, bands, etc, uit Gouda en omgeving, het podium en vertonen hun skills! Naast ongekend, nieuw talent, zijn we enorm verheugd dat ook ‘oude bekenden’ hun opwachting maken. Zij die er het eerste jaar al bij waren, zoals Eefje de Visser en Desiree Coumans (Nona), laten ook nu weer stevig van zich horen. De programmering is een mengeling van jong Gouds talent en regionaal of landelijk bekende (professionele) acts. Zo stond drie jaar geleden Candy Dulfer op het podium. Ook deze avond wordt afgesloten met een spetterende slotact! Zie voor een indruk van voorgaande jaren en actuele informatie onze website: www.leovromanproject.nl of www.bibliotheekgouda.nl Organisatie is in handen van de Openbare Bibliotheek Gouda. Medeorganisator, regie en presentatie is in handen van niemand minder dan John de Heij. Line-up: Karlijn Luk/Karim Bizid - Lois Verkaik/Anna Schellevis/Lotte van Rietschoten/ Anna den Hartog - Alex Meijerink/Laurens Waardenburg - Monique Spijkers/Willemijn van der Wel - Sophie Driebeek/Lucas Teunissen - Jetse Miedema/Dewi Schouten - Twan Lugten/Laurens Waardenburg - Bente de Leede/Niels Duursma - Bien - Dianthe van Velzen - Veerle Elbers - Jolijn de Ruijter - Laura Vlieger - Shanna de Groot - Schoolband Antonius College - Rick van Zutphen - Yayja en Endo - Lette en Laura Vos - RedFruit Maaike Ouboter - Justin Jacobse/ Laura ter Steeg/Gerben Schonebaum - Schoolband Coornhert Gymnasium - Eefje de Visser - Nona - Valerius

Eefje Eefje de Visser, een 23 jarige muz-

ikante uit Gouda. Ze begint met zingen, gitaar spelen en liedjes schrijven op haar 13e en studeert inmiddels songwriting aan de Rockacademie in Tilburg. Hoewel Eefje zich bijna 10 jaar lang heeft gericht op het schrijven van engelstalige teksten treedt ze nu op met Nederlandstalig werk. Al eerder maakte Eefje een uitstapje naar het Nederlands. Zo stond ze op de albums ‘Verhalen vanuit de sofa’ en ‘Mayonaise voor de ziel’ van de rapper Diggy Dex en zette ze enkele gedichten van de dichter Leo Vroman op muziek. Eefje klinkt speels, dromerig, melancholisch en persoonlijk.

Op Vromannacht zullen we een eigen nummer en een cover spelen. Tot dan! Karlijn & Karim”

Vrijdag 11 september 2009 Weeshuisplein Centrale bibliotheek Spieringstraat 1 Tussen 19.00 - 20.00 uur Opening Vromannacht wethouder Siebe Keulen

Redfruit RedFruit is een band met de volgende bezetting: Marloes van Son (zang), Tjeerd Huisman (drums), Robbert van den Dool (bass) en Laurens Waardenburg (gitaar). We bestaan als band nu zo’n 1,5 jaar en schrijven al onze nummers zelf. De vromannacht van 2008 was een van onze eerste optredens als band. Nu, een jaar later, gaan we er alles aan doen om te laten zien dat we niet hebben stilgezeten. Mochten er mensen voor of na vromannacht 2009 interesse hebben, we zijn te vinden op hyves, myspace en last.fm, dus zoek ons vooral eens op! Greets, RedFruit!

Foto: Frank Jacobse

Heavy Celli Wij, Justin, Gerben en Laura, spelen cello. We zijn allemaal jong begonnen en nog steeds hebben we plezier in het zagen op onze cello. We kunnen uiteraard klassieke nummers spelen. We gaan echter iets anders laten zien. We spelen het nummer ‘Path’ van ‘Apocalyptica’. Het zal sommige mensen misschien verbazen. Zoiets kan ook op cello. We zullen geen zachte muziek maken en ook zeker niet op onze stoel blijven zitten. We gaan rocken op onze celli!

Desireé Coumans De Goudse pop/ rock zangeres Desirée Coumans, sinds vorig jaar verder gegaan onder de naam Nona, treedt weer op tijdens de Vromannacht. Zij was onlangs te zien als openingsact op Oranjenacht in Gouda. Als klein meisje is Nona al veel bezig met zingen, toneel, muziek en “optreden”. Vanaf haar 10e begint ze met het schrijven van liedjes. Later gaat ze ook optreden met John de Heij, die haar op haar 12e ontdekt. In 2007 wordt ze toegelaten tot het conservatorium (jazz&pop) in Utrecht. Onlangs kwam haar nieuwe single uit, “All for You”. Nona is druk bezig met het schrijven van songs. Samen met haar vaste begeleidingsband, studenten Utrechts conservatorium, verzorgt zij een spetterend optreden. (www.nonamusic.nl)

De CD is te bestellen via onze site: www.meandmysister.nl Groetjes, en we hebben er zin in!  Lette en Laura Vos (Me & My Sister)

PROGRAMMA

Wij zijn Karlijn Luk en Karim Bizid 4 jaar geleden kwam Karim als

drummer in onze band die na een half jaar alweer stopte. Daarna ben ik, met hulp van Karim, eigen songs gaan schrijven. Afgelopen maart stonden wij voor het Open Podium van GSG Leo Vroman met ons eigen nummer ‘Free’ in de Goudse Schouwburg. Na dat optreden hebben we besloten dat we door willen gaan met het spelen van eigen werk, het liefst met een band. Momenteel zijn we druk bezig met het schrijven van songs, en het werven van bandleden.

Me & My sister komt met haar eerste CD ‘Me & My Sister’:10 zelfgeschreven nummers, waarvan sommige met band, sommige akoestisch, en van die laatste  soort zullen we op de Vromannacht 2009 een aantal laten horen. De CD is geproduceerd door Michiel de Jong. We zijn met het project begonnen door de AD  Music  Award die we in 2005 hebben gewonnen,  de prijs was een dagje in de studio, en dat smaakte naar meer!

Dianthe van Velzen

Dianthe van Velzen (singer songwriter), 16 jaar. Schrijft tekst en melodie zelf en gaat dan met gitarist John de Heij aan de slag om het nummer af te maken. Resultaat: swingende liedjes met soul, wat niet vreemd is als je weet dat haar wieg op Antillen stond. Ze staat ondanks haar jonge leeftijd al voor de derde keer op het podium van de Vromannacht. 

18.45 uur 19.05 uur 19.15 uur 19.20 uur 19.25uur 19.30 uur 19.40 uur 19.45 uur 19.55 uur 20.00 uur 20.05 uur 20.10 uur 20.15 uur 20.20 uur 20.45 uur 20.55 uur 21.20 uur 21.25 uur 21.50 uur 22.10 uur 22.25 uur 23.00 uur 23.30 uur

Karlijn Luk/Karim Bizid eigen nummer en covers Lois Verkaik/Anna Schellevis/Lotte van Rietschoten/Anna den Hartog zang/gitaar/piano/dwarsfluit Alex Meijerink/Laurens Waarden- burg zang/akoestische gitaar Monique Spijkers/Willemijn van der Wel elektrische piano Sophie Driebeek/Lucas Teunissen zang/gitaar Jetse Miedema/Dewi Schouten zang/piano Twan Lugten/Laurens Waarden burg zang/akoestische gitaar Bente de Leede/Niels Duursma zang/akoestische gitaar Dianthe van Velzen zang en semi-akoestische gitaar Veerle Elbers covers Jolijn de Ruijter zang,semi-akoestische gitaar, percussie Laura Vlieger zang en semi-akoestische gitaar Shanna de Groot rap Schoolband Antonius College Yayja en Endo rap RedFruit rockband Heavy Celli (Justin Jacobse, Laura ter Steeg, Gerben Schonebaum) 3x cello Schoolband Coornhert Gymnasium Lette en Laura Vos singer songwriters Maaike Ouboter singer songwriter Nona (Desiree Coumans) Eefje de Visser singer songwriter Valerius, bekend van de hitsingel ‘She doesn’t know’

Regie en presentatie: John de Heij. * wijzigingen voorbehouden


Bibliotheek Gouda presenteert

36

JAARPROGRAMMA

Schoenenhuis Reeuwijk

Weer naar school!

Aanbieding

Wij leveren o.a. de merken

Spiegel Met bewerkte houten omlijsting van het bekende merk PTMD. Afmeting: 44 x 36,5 cm.

4.

99

Van Bommel, Gaastra Van Lier, Twins, Giga, Clic, Teva, Helioform, Ecco, Lumberjack, Australian, Mephisto, Gabor Ook voor uw reparaties | Gratis parkeren voor de deur

Koningin Wilhelminastraat 86 (0182) 39 28 87 Open Ma - Vr 8.30 –18.00 uur Zat 9.00-16.00 uur

Geldig van 9 t/m 12 september zolang de voorraad strekt.

Modeshow 11 september De modeshow is vrij toegankelijk Vanaf 18.00 uur zijn wij open. Voor de modeshow van 11 september hebben we een aantal mooie spiegels kunnen inkopen. De spiegels zijn van het toonaangevende merk PTMD. Braderie 12 september Moordrecht, kerklaan 32 aanmelden voor de nieuwsbrief: www.slingerlandbloemen.nl

Winkels Gouda Nieuwe Marktpassage 1 2801 HW Gouda Tel. 0182 - 511120 Moordrecht Kerklaan 32 2841 XJ Moordrecht Tel. 0182 - 375538

www.slingerlandbloemen.nl

Goed boek van de bibliotheek geleend dat u graag zou willen hebben? Bij ons kunt u 24 uur per dag boeken bestellen en thuis gestuurd krijgen! www.karssen.nl

Boeken. Heel veel boeken.

Openbare Bibliotheek Gouda  
Openbare Bibliotheek Gouda  

Openbare Bibliotheek Gouda bijlage - jaarprogramma & vromannacht

Advertisement