Page 1

AIESEC České Budějovice

NEWSLETTER říjen 2013


Úvodní slovo Jakub Kořán - Local Committee President Že nám právě skončily prázdniny? Pravděpodobně jste všichni plní optimismu a chuti do nového akademického roku. Máte za sebou jistě skvělé dovolené v zahraničí nebo po České republice. Podobné zážitky mají i naši stážisté, kteří se vydali do světa za kulturou a prací s AIESEC. Cílové destinace byly více než rozmanité. Od Malajsie, přes Keňu až po jihoamerickou Kolumbii. Přesto jsme si vědomi, že za své krátké působení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a její Ekonomické fakultě, jsme nedosáhli zdaleka toho, čeho bychom mohli docílit. Je důležité pokračovat v činnosti a přinášet tím radost sobě a ostatním. Držíte v ruce druhé číslo našeho newsletteru, které se snažilo ukázat vám něco z naší letní činnosti.

Při jeho přípravě jsme si popovídali o stáži v Rusku, o tom, jaké je to přijet na stáž do Českých Budějovic, zjistili jsme vám důležité informace o připraveném jazykovém projektu SPEAK a napsali střípky z našich konferencí. V příštích třech měsících nás čeká spousta velkých událostí. Tento týden vítáme mezi námi nové členy z řad studentů, se kterými hned odjíždíme na první konferenci. Dokončujeme přípravy na jazykový projekt SPEAK a připravujeme další projekt pro střední a základní školy v Jihočeském kraji. Kvapně se nám ovšem blíží termín, kdy má AIESEC České Budějovice žádat o statut plnoprávné pobočky AIESEC. Držte nám palce!

Jakub Kořán President

Více info najdete na našem webu: cbudejovice.aiesec.cz

AIESEC České Budějovice Jihočeská univerzita Ekonomická fakulta, 3. patro Studentská 13 370 05 České Budějovice email: cbudejovice@aiesec.cz web: cbudejovice.aiesec.cz Fb: AIESEC České Budějovice

c


Outgoing exchange Představujeme oddělení zahraničních stáží Toto oddělení je zodpovědné za vysílání stážistů do ciziny na kulturní či pracovní stáže. Právě proto je pro nás období léta velmi náročné, jelikož většina studentů chce vyjet na stáž v létě. Toto léto s námi vyjelo osm studentů JU na kulturní stáž. Mezi země, které naši stážisté navštívili, patří například Rusko, Rumunsko, Keňa, Moldavsko, Řecko či Malajsie. V nejbližší době očekáváme odjezd čtyř studentů Jihočeské univerzity, kteří budou pracovat v Kolumbii, Indii a Rumunsku. Léto bylo pro toto oddělení ve znamení změn. Kompletně se změnilo vedení. Jako hlavní manažer je zde nově Tereza Žítková a vedoucí druhého týmu Lukáš Chládek. Přes prázdniny zde došlo také k přepracování databáze stážistů, která by měla přispět k výrazně kratší době vyhledání stáží. Ke všem těmto změnám docházelo za pochodu, což také nutně znamenalo nejen větší časovou náročnost, ale i pracovní nasazení. Komunikace přes prázdniny bývá těžší, naši členové jsou ze všech koutů České republiky, takže jsme se rozhodli začít využívat konferenčních hovorů. V posledních pár týdnech se pečlivě připravujeme na začínající akademický rok. Chceme uspořádat cyklus cestovatelských večerů a ukázat studentům Jihočeské univerzity možnosti, které jim AIESEC nabízí. Jedna z nejdůležitějších událostí, co nás brzy čeká, je rozšíření našich týmů o dva nové členy. Jeden bude pracovat v týmu zajišťujícím kulturní stáže a druhý v týmu zabívajícím se pracovními stážemi. Na naše nové členy se moc těšíme a doufáme, že se pro AIESEC nadchnou stejně jako my. c


Bohemiasoft Stážisté - cesta k novým trhům Naše společnost se již delší dobu snaží uspět se svými produkty na zahraničních trzích a toto naše snažení přirozeně vyústilo ve spolupráci se studentskou organizací AIESEC České Budějovice. Po několika neúspěšných pokusech uspět v zahraničí, byť s kvalitním produktem, ale bez místní technické podpory, jsme se rozhodli pro jiný model ve formě vyškolení rodilého mluvčího. Spolupráci s AIESEC České Budějovice jsme zahájili v roce 2012 přijetím maďarského absolventa VŠ Attilu Kacsora na půlroční pracovní stáž v sídle naší firmy. Attila postupně prošel celým procesem od seznámení se systémem, zaškolením a překladem komplet celého systému, až po samostatnou správu této maďarské mutace. V dnešní době již samostatně a velmi úspěšně řídí sekci technické podpory pro maďarské zákazníky přímo z Budapešti.

Spolupráce s AIESEC pokračuje angažováním absolventky vysoké školy Zuzany z Polska. Zuzana již úspěšně prošla úvodní fází zaškolení a překladu systému a nyní se již připravuje na řízení technické podpory pro zákazníky z Polska. V listopadu očekáváme novou posilu, jedná se o přijetí absolventa vysoké školy z Brazílie, kam plánujeme s naším produktem vstoupit v roce 2014.

c


Konference SFM 2013 September Functional Meeting September Functional Meeting, tak zní celý název AIESEC konference, která se konala v areálu České zemědělské univerzity v Praze a byla určena především pro vedoucí jednotlivých týmů, manažery pro finanční a projektové oblasti a prezidenty všech lokálních poboček AIESEC v České republice. „Během nabitého dvoudenního programu jsme si mohli například vyzkoušet role jednotlivých členů týmu a vidět tak fungování celé skupiny i z jiného úhlu pohledu, než jen z toho vůdcovského. Získali jsme také povědomí o tom, jak si připravit schůzku pro celý kolektiv a jak kontrolovat jeho práci, jakým způsobem přimět členy k efektivnější činnosti, a nebo jak si správně stanovit cíle a rozdělit aktivity, aby tým dobře fungoval,“ zmínil Lukáš Chládek.

Zběhlí lektoři, kteří konferenci pořádali, nám tak mohli předat své cenné zkušenosti a odpovědět na naše zvídavé otázky, především ty z oblasti leadershipu. „Troufám si říct, že si všichni zúčastnění akci užili a především jsme přijeli obohaceni o nové nápady a myšlenky. Věřím, že nám tato konference dodala spoustu elánu, motivace, ale i sebedůvěry potřebné při vedení lidí,“ doplnila Dominika Krejčířová. c


Prázdniny v Petrohradu Zuzana Bendíková a její letní dobrodužství Sešli jsme se se studentkou Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zuzanou Bendíkovou, abychom zjistili, jaké byly její prázdniny v Rusku. Zuzka pracovala na ruských táborech jako učitelka angličtiny a pomoc táborovým vedoucím. Víkendy měla volné, a tak vyrážela do Petrohradu.

JAK TO TAM VLASTNĚ PROBÍHALO?

JAKÁ BYLA ORGANIZACE? Petrohradská organizace AIESEC nám zabezpečovala tábory, ve kterých ne vždy měli zájem o výuku anglického jazyka. V prvním táboře jsme vyučovali minimum dětí, větší zájem o výuku angličtiny měli samotní zaměstnanci v táboře vyšší věkové kategorie. Naštěstí jsem byla obklopena super stážisty z Indie, Ukrajiny a Srbska, tak jsme se o zábavu postarali sami. V druhém táboře jsem měla seriózní hodiny angličtiny, dokonce nám přišla i kontrola.

Tábory byly mimo město, takže na poznávání krás Petrohradu jsme měli čas přes víkendy. Cestu a ubytovaní jsme si hradili sami, ale stálo to za to. Někteří členové pořádající organizace se snažili s námi scházet, jak jen to šlo a večer jsme se společně chodili bavit do slavné ulice Dumskaya.

c


Prázdniny v Petrohradu Zuzana Bendíková a její letní dobrodružství JAK JSI KOMUNIKOVALA S DĚTMI, KTERÉ NEUMĚLY ANGLICKY? NEBO UŽ VŠICHNI UMĚLY? Vyučovala jsem dvě skupiny dětí, celkem 15 lidí. Menší, kteří potřebovali základy, s nimi mi pomáhala jedna Ruska. Druhá skupina byli středoškoláci a s nimi jsme probírali různá témata, především však konverzaci. Pokud byly nějaké překážky, byly to strašné banality, které vznikly jen mezigeneračním rozdílem.

NA CO NEJVÍCE VZPOMÍNÁŠ? Nejkrásnější momenty byly, když jsem nějakou maličkostí vyrobila úsměv na tváři nějakého dítěte. A když jsme se bavili s ostatními stážisty, postupně se poznávali a vyměňovali zkušenosti ze života našich kultur nebo naše zážitky a zkušenosti s ruskou kulturou.

STÁLO TO ZA TO VYDAT SE TAK DALEKO? Rozhodně. Naučila jsem se vystupovat před třídou plnou dětí, podat jim v jednoduché formě nové vědomosti a donutit je k přemýšlení. Překvapilo mě na sobě, že jsem vlastně neustále dítě, protože mě bavilo si s dětmi hrát a objevovat jejich krásné myšlení. Dopředu jsem se celkem bála práce s dětmi, ale bylo to úžasné. Inteligentní kreativní stvoření plná energie a překvapení, samozřejmě ne vždy příjemných. Do života mi to dalo mnoho nových kamarádů a touhu žít delší dobu v Petrohradě. Každopádně to bylo jedno nezapomenutelné léto.

Více příběhů již brzy na CBUDE JOVICE . AIESEC . CZ c


Jakub Kořán na CEC 2013 Central European Conference v maďarském Györu V polovině července se v Maďarském Györu konal Central European Congress 2013. Tuto konferenci pořádají společně mezinárodní studentské organizace AIESEC z České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Rakouska. Cílem je kooperace mezi těmito organizacemi, především na snažší výměně stážistů a naplánovaní společných strategií rozvoje. Za AIESEC České Budějovice se této akce zúčastnil náš prezident Jakub Kořán. „Byla to skvělá příležitost navázat bližší kontakty s pobočkami mimo naši republiku. Povedlo se mi sejít se se zástupci poboček z Linze, Vídně, Bratislavy, Prešova, Košic a Budapešti. Především s pobočkou v Linzi by mohlo dojít v následujících letech k bližší kooperaci,“ svěřil se Jakub.

Součástí konference bylo i Central European Youth to Business Forum, kterého se zúčastnilo několik nadnárodních společností jako například Price Waterhouse Coopers, Hays Hungary nebo Tata Consultancy Services. Tyto firmy si pro účastníky připravily workshopy a součástí byla i panelová diskuze na téma: Rozdíl v osobnosti mezi vedoucími pracovníky ve střední Evropě. „Účastnil jsem se workshopu od firmy TATA na téma Creativity and Sustainability in Outsourcing - Young Adults' Professional Playground,“ uvedl Jakub.

Věděli jste že... AIESEC je největším pořadatelem konferencí v ČR?

c


Czech adventure Attila Kacsor - Hungarian student in Czech company DO YOU LIKE CZECH CULTURE AND WHY? Yes, I like Czech culture, I think people are friendly and sociable, the social relations are very important in this country. I had an interesting experience because I realized that Czech people are quite similar to Hungarians – and not only in good habits. They are a little pessimistic and critic, they like to complain, and because of these most people are realist. Usually they don’t like to speak in English but it is not a problem because you can spend funny hours with Czechs without any English talk – beer is a solution for everything. And yes, beer is a very important part of Czech culture. I like it so much. In my opinion the pub culture is much better here than in Hungary because people here drink to enjoy the beers and the tastes, have good conversations and feel themselves well. I saw that the main goal is not to be drunk, it is just a „by-product”. In Hungary most of the young people are drinking to be drunk, they don’t enjoy the drink, they just want to feel the effect of the alcohol. I think it is different here. I changed my drinking habit here: usually I went to a pub, spent there a few hours, drunk 3-4 beers and after that I went home. Drinking was a social activity not the introduction of a party, it was the main thing. In Hungary drinking is usually just the first step of the full activity and the main part is the party. In Budejovice I had a party only two or three times. Because it was not important, the important things were people, and fine beers (and table football). I think beer drinking is a very strong part of the Czech culture and it makes Czechs so friendly, socially active and helps them to step over the pessimistic everyday life.

WHAT DO YOU REMEMBER MOST? BEER, Singer Pub, beautiful square with fountain, snowy Vltava, Cesky Krumlov, calmness, BEER, table football, dog-walking people, football in Stromovka, friendly and helpful people, especially Vojta and Tyna, gulash (which is not a soup, rather a pörkölt), long trolleybuses and (of course) BEER.

c


Czech adventure Attila Kacsor - Hungarian student in Czech company WHAT DID YOU LIKE IN CESKE BUDEJOVICE? If I should use only one word for Ceske Budejovice, it would be: CALM. Budejovice is an absolutely calm city, your mind can calm down, you can listen the sound of Vltava, voice of the birds, you can walk in the quiet downtown, chill in the main square, have some beers in little pubs and if you are open enough you can find yourself in the deep. I liked the great beers, the brewery of Budweiser, the tidy streets, the beautiful old downtown and main square, the helpful people, Singer Pub, Stromovka Park, the discoverable little places, the biology center with a lot of kind international people and the feeling of this absolutely friendly city.

HOW WAS THE WORK ENVIRONMENT IN BOHEMIASOFT? Similar to the whole city: It was friendly, like a family. Bohemiasoft is a little company, you know all of your colleagues, you don’t feel you should be afraid of your boss. The office was pleasing, the environment was not strict, there was just a minimal control, it was allowed to control yourself. There are no serious rules like in multinational companies, you can be more creative, you can come up with your ideas and the boss will listen and usually you can go through your ideas. The lack of control can be a disadvantage too but if you are confident and can be responsible for your work (without any strong pressure), you can enjoy this free environment. I shouldn’t have used past tense because I am still working for Bohemiasoft – I got a contract in the end of my internship program and continued to work for the company from Hungary.

c


Projekt SPEAK! Poprvé na Jihočeské univerzitě CO JE PROJEKT SPEAK! Tento projekt se skládá z kurzů vedených zahraničními studenty VŠ. Lekce jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků a mezikulturní vzdělanost. Účastnit se mohou studenti základních, středních i vysokých škol, stejně jako široká veřejnost. Cílem kurzů je zvýšit konverzační úroveň v cizím jazyce díky intenzivní interakci se stážisty.

PŘÍNOS PROJEKTU Pro vysokoškoláky je to motivace pro další studium jazyků, studium v zahraničí, snadnější cesta k získání práce, profesní stáže či certifikátu z cizího jazyka, výhoda před konkurencí na trhu práce. Dále pak poznání cizí kultury, rozšíření slovní zásoby a zlepšení jazykových dovedností.

JAK PROJEKT PROBÍHÁ? Vybraná skupinka 3-5 stážistů přijede do České republiky a vyučuje zainteresované skupiny cizímu jazyku. Standardně, jedna lekce trvá 120 minut a v každé skupině je 4-8 lidí (možnost domluvit individuální lekce). Lekce budou probíhat každý týden od úterý do čtvrtka a to od 16:00 do 18:00 a od 18:00 do 20:00 hodin v budově rektorátu. Pro každou lekci je zvoleno téma (nebo několik témat), které se určilo během předchozí lekce v diskuzi mezi stážisty a studenty. I díky tomu probíhají konverzace v přátelské atmosféře.

PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA CBUDEJOVICE.AIESEC.CZ c


AIESEC České Budějovice

Newsletter Q2  

Přehled činnosti AIESEC ČB za 3. čtvrtletí.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you