Page 1

w numerze: „Poślizg” w terminie Do 12 listopada 2013 roku przedłużony został termin zakończenia przebudowy Placu Zwycięstwa w Busku-Zdroju. Pierwotnie gruntowna rewitalizacja rynku miała trwać do 12 września 2013 roku. Str. 4.

Nr 20 (34) 27 września 2013 ISSN 2299-2758

Bździel wyróżniony we Francji! Po medialnym sukcesie w Polsce, Bździel – replika XIX-wiecznego młyna wodnego - zrobił furorę na odbywającym się co dwa lata Festiwalu Loary we Francji. Wśród 250 łodzi przybyłych z całej Europu, Bździel wzbudzał ogromne zainteresowanie zwiedzających, co docenili również organizatorzy, przyznając mu jedno z pięciu wyróżnień.

N

asz Młyn dostał nagrodę za najchętniej odwiedzaną i najlepiej prezentowaną łódź podczas Festiwalu Loary. Wielka w tym zasługa również pana prof. Zbigniewa Gąsowskiego, jego żony Marie Jose oraz polonii francuskiej. Dzięki znajomości francuskiego, bezcenna okazała się ich pomoc podczas prezentacji jednostki wszystkim zwiedzającym, w szczególności omawianiu działania poszczególnych mechanizmów młyna. Na zakończenie Festiwali wodniacy z pińczowskiego Kon-Tiki wzięli udział we mszy świętej w polskim kościele w Orleanie. Po mszy polonia przygotowała dla niecodziennych gości z Pińczowa małe przyjęcie. Były francuskie sery, wina, pasztety i inne smakołyki. Jak przyznają członkowie załogi, pobyt we Francji był bardzo przyjemny, ale i pracowity - każdego dnia wspólnie z kolegami z Krakowa i Warszawy częstowali gości Bździela bukowianką, oscypkiem z żurawiną, jabłkami oraz swojską kiełbasą. Na szczęście byli zaopatrzeni w duży zapas zboża z tegorocznych zbiorów i nie musieli się martwić, że w pewnym momencie zabraknie im surowca do pokazowej produkcji mąki. Podczas całego pobytu przez pokład Bździela przewinęły się niezliczone tłumy gości, a najczęstszymi słowami, jakie można było usłyszeć z ich ust, były - "dziękujemy bardzo!".

Szanowni Czytelnicy „Przeglądu Ponidzia”! W drugim już roku naszej działalności, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Redakcja „Przeglądu Ponidzia” oddaje Wam do dyspozycji stałą rubrykę pt. „Listy do Przeglądu”. Liczymy, że tą drogą podzielicie się z nami Waszymi radościami, przeżyciami, spostrzeżeniami, ocenami, problemami, że Wasze listy staną się ważnym dopełnieniem tego, co od ponad roku REKLAMA

proponujemy Państwu na naszych łamach i stronie internetowej www.przegladponidzia.pl. Listy w formie papierowej prosimy kierować na adres: Przegląd Ponidzia, 28-400 Pińczów, ul. Klasztorna 2. Listy elektroniczne przesyłajcie Państwo na nasz stały adres mailowy: redakcja@przegladponidzia.pl. Redakcja

REKLAMA


GMINA PIŃCZÓW

2

27 września 2013

Znamy nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radni podjęli wiele znaczących uchwał. Jedna z nich dotyczyła nowych stawek opłat za odbiór śmieci. Również na wniosek sołtysów ustalono nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od: - gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę - 10 zł, - gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby - 20 zł, - gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby - 30 zł, - gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby - 40 zł, - gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej - 45 zł.

Ustalono też niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od: - gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę - 4 zł, - gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby - 8 zł, - gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby - 12 zł, - gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby - 16 zł, - gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej - 18 zł.

Na wniosek sołtysów ustalono nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. - za I kwartał - do 15 marca danego roku, - za II kwartał - do 15 maja danego roku, - za III kwartał - do 15 września danego roku, - za IV kwartał - do 15 listopada danego roku. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Podczas sesji podjęto także uchwały dotyczące między innymi : - Zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok: zwiększono plan dochodów budżetowych na rok 2013 o kwo tę 357.427,69 zł, rów no cze śnie zwięk sza jąc plan wy dat ków bu dże to wych na rok 2013 o tę samą kwotę. Co za tym idzie zmie nio no rów nież uchwa łę w spra wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2013-2030. Sto sow ne do ku menty są do wglądu w biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

- Dotacji celowej w wysokości 800,00 zł dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie związane z zarządzaniem, promocją i monitorowaniem projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatów buskiego i pińczowskiego". - Dotacji na prace konserwatorskie. 10.000,00 zł otrzyma parafia w Młodzawach Małych na konserwację zabytkowych organów, a kościół w Zagości - 13.000,00 zł na prace remontowe. Radni zabezpieczyli też pieniądze w kwocie 3.000.000,00 zł

na realizację budowy ulicy Przemysłowej - drogi dojazdowej do Państwowej Straży Pożarnej. 443.364,00 zł przeznaczono na budowę drogi Skowronno Górne - Brzeście i 500.000,00 zł na realizację - dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (kwota ta będzie przekazana powiatowi po udokumentowaniu zapłaty za roboty). Obie inwestycje realizowane są wspólnie z powiatem pińczowskim. Jedna z podjętych uchwał dotyczyła zmian w statucie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Do zadań statutowych PSCK wprowadzono działalność na rzecz środowiska ludzi starszych, ich aktywizację i prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej. Umożliwi to m.in. uruchomienie przy PSCK działalności "Uniwersytetu Trzeciego Wieku". W kolejnej uchwale przyjęto obowiązkowy wymiar godzin pracy dla pedagogów i logopedów w szkołach podlegających Gminie - będzie obowiązywał

ich 30-godzinny tydzień pracy w projekcie. Radni podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki przyległej do jego nieruchomości oraz kupnie też jednej działki. Po wielu latach działania Stadion Miejski w Pińczowie doczekał się regulaminu, co pozwoli na egzekwowanie porządku prawnego podczas prowadzonych tam imprez. Radni przegłosowali uchwałę zatwierdzającą i wprowadzającą w życie regulamin. Na zakończenie sesji przybył i głos zabrał starosta powiatu pińczowskiego Zbigniew Kierkowski. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślał, jak bardzo jest zainteresowany dobrą współpracą z Gminą Pińczów. - Aby spełniać oczekiwania mieszkańców gminy i powiatu należy działać wspólnie na wszystkich frontach - dodał. Zaprosił też radnych do obejrzenia hali sportowej, która jest już na ukończeniu, a powstała przecież wspólnymi siłami powiatu i gminy. Jego wystąpienie radni przyjęli oklaskami.

Wartość robót wyniosła 2.085.924,41 zł brutto. Gmina otrzyma na to zadanie dofinan-

sowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 30% środków kwalifikowanych.

Kroplami rzęsistego deszczu pożegnał Nowe mieszkania socjalne w Pińczowie Pińczów Andrzeja Pęczalskiego W budynkach znajduje się 20 Już niedługo lokatorzy będą mo17 września, w Pińczowie na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono Andrzeja Pęczalskiego - wybitnego artystę fotografika, współtwórcę Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Żegnali Go rodzina, przyjaciele, koledzy fotograficy, samorządowcy oraz mieszkańcy miasta. Po mszy świętej koncelebrowanej w kościele pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie kondukt żałobny przeszedł na miejscowy cmentarz, gdzie trumnę złożono w rodzinnym grobowcu. Na cmentarzu, w imieniu środowiska artystycznego Andrzeja Pęczalskiego pożegnał artysta fotografik Janusz Buczkowski. W osobie Andrzeja Pęczalskiego Ponidzie straciło wielkiego poetę krajobrazu. Nikt tak jak on nie umiał ukazać obrazem urody tej najmniejszej z

585. rocznica nadania praw miejskich dla Pińczowa W niedzielę 22 września w Kościele p.w. św. Jana Ewangelisty i Ewangelisty odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 585. rocznicy nadania praw miejskich Pińczowowi. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz z burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierzem Badurakiem, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz mieszkańcy Miasta i Gminy.

„Moralność Pani Dulskiej” w pińczowskim Belwederze Już 28 września młodziutki teatr Czerwona Kanapa, działający przy PSCK, zadebiutuje na deskach teatru z "Moralnością Pani Dulskiej" G. Zapolskiej. Dla działającej zaledwie kilka miesięcy pod kierunkiem

gli wprowadzić się do nowych mieszkań socjalnych. 24 września Gmina odebrała od wykonawcy inwestycję o nazwie "Mieszkania socjalne". Przy ulicy Grodziskowej powstały 4 budynki o całkowitej powierzchni 541,28 mkw. Teren wokół budynków został odpowiednio zagospodarowany. Powstały parkingi, chodniki, schody terenowe i komórki lokatorskie dla każdego mieszkania. Całość obiektu otoczono ogrodzeniem i oświetlono. krain geograficznych Polski. Tak jak Adolf Dygasiński w sposób mistrzowski opisywał uroki Ponidzia, tak Andrzej Pęczalski ukazywał je na swoich fotogramach, które dzisiaj możemy podziwiać w wielu albumach, jakie pozostawił po sobie.

Wojciecha Jurewicza grupy teatralnej będzie to pierwsza, poważna premiera. W spektaklu wystąpią: Katarzyna Kucybała, Kacper Madej, Kamil Mikurda, Magdalena Bałaga, Aleksandra Gruszka, Klaudia Adamczyk, Aleksandra Gręda i Anna Królikowska. Trzymamy mocno kciuki i wszystkich gorąco zapraszamy!

Dzień Seniora PSCK zaprasza 4 października o godzinie 17:00 na Dzień Seniora. W programie występ młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie oraz koncert piosenek z repertuaru Anny German zatytułowany "Wędrujące Eurydyki". Spotkanie odbędzie się w sali teatralnej PSCK. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak.

mieszkań - 18 mieszkań po 24 mkw. i 2 mieszkania po 40 mkw. Każde mieszkanie posiada mały korytarzyk; kuchnię z piecem węglowym do ogrzania lokalu (można na nim również gotować), czujnikiem dymu i zlewozmywakiem; łazienkę z toaletą, kabiną prysznicową i umywalką; jeden pokój z wnęką w przypadku mieszkań o powierzchni 24 mkw. lub dwa pokoje w przypadku mieszkań o powierzchni 40 mkw. W pokojach na podłodze są panele, a w pozostałych pomieszczeniach płytki.

XVII Pińczowskie Spotkania Historyczne 23 września w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie odbyły się już XVII Pińczowskie Spotkania Historyczne. Tematem tegorocznych Spotkań było życie kulturalne i gospodarcze Pińczowa w latach 1945-1989.

Ponad 80 osób w dniach 14 i 15 września skorzystało z ciekawej oferty Muzeum Regionalnego, przygotowanej dla turystów i mieszkańców miasta z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2013.

N

ajpierw o życiu gospodarczym w Pińczowie w latach 1945-1989 opowiadał mgr Tomasz Jaklewicz. Następnie wykład poświęcony lokalnej kulturze i oświacie w tym okresie wygłosił dr Andrzej Rembalski. Na zakończenie panowie Jerzy Znojek i Wojciech Bałabański przygotowali pokaz slajdów ze zbiorów Muzeum Regionalnego. Obrazy z życia Pińczowa, utrwalone przez Jerzego Nizińskiego, przywołały wiele miłych wspomnień związanych z młodością większości uczestników spotkania. Sesji towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem

Kamień pińczowski w kulturze polskiej

wystawa autorstwa Aliny Sosnal "Pińczów po II wojnie światowej zatrzymany w kadrze, dokumentach i wspomnieniach". Przed sesją i tuż po niej można było nabyć, przy specjalnie przygotowanym przez Bibliotekę i Muzeum Regionalne stoisku, zeszyty z poprzednich spotkań oraz wiele innych ciekawych wydawnictw związanych z naszym regionem.

Po wykładach, w kuluarach, przy kawie i herbacie toczyły się ożywione dyskusje wśród uczestników Spotkań, a prelegenci chętnie wyjaśniali wszystkie wątpliwości słuchaczy. Organizatorem Pińczowskich Spotkań Historycznych była Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, a współorganizatorem - Muzeum Regionalne w Pińczowie.

Odwiedzający w tym dniu Muzeum mogli bezpłatnie zwiedzić wystawę „Kamień pińczowski w zabytkach Krakowa” oraz obejrzeć pozostałe ekspozycje muzealne. Ponadto w sali konferencyjnej prezentowany był film „Muzeum Utracone”. Ci, którzy chcieli zgłębić wiedzę na temat Pińczaka mogli w CIT zakupić publikację „Pińczowskie Spotkania Historyczne – Kamień pińczowski w kulturze polskiej". Dla grup zorganizowanych oferowano Spacer po Pińczowie. Do wyboru były dwie trasy, które kończyły się wizytą w pracowni rzeźbiarza pana Józefa Piekoszewskiego. Chętni mogli także wziąć udział w warsztatach rzeźbiarskich pod okiem artysty plastyka Andrzeja Kozery.


GMINA DZIAŁOSZYCE „Ziemniaczane Żniwa” w Kwaszynie 27 września 2013

W niedzielę 22 września w Kwaszynie gm. Działoszyce odbyła się kolejna edycja imprezy plenerowej pn. „Ziemniaczane Żniwa”. Organizatorami imprezy byli Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kwaszynie. Tego dnia pogoda nie była nadzwyczajna, ale nie spadła ani jedna kropla deszczu, a później pojawiło się nawet słońce i ten fakt z pewnością miał duży wpływ na udział w imprezie wielu widzów. Pola kwaszyńskie zapełniły się więc kramami, stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich i wielu innymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Pośrodku usytuowano scenę, na której oprócz wizerunków „Pani i Pana Ziemniaków” elementy scenografii stanowiły dawne narzędzia rolnicze oraz płody rolne. Imprezę rozpoczęła Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Katarzyna Wiejacha, która powitała zaproszonych gości, m.in. Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Tadeusza Kowalczyka, Starostę Powiatu Pińczowskiego - Zbigniewa Kierkowskiego, ks. Dziekana Stefana Świderskiego, ks. Władysława Kutusia, radnych powiatowych i radnych Rady Miejskiej. Następnie na scenę zaproszono Burmistrza MiG Działoszyce Zdzisława Leksa. Burmistrz nawiązał do tradycji "ziemniaczanej" naszej Gminy oraz podziękował wszystkim mieszkańcom Kwaszyna za organizację tej wspaniałej imprezy w szczerym polu, za stworzenie prawdziwie ziemniaczanego miasteczka. REKLAMA

Dyrektor M-G Centrum Kultury w Działoszycach przypomniał historię ziemniaka, przytaczając przy tym wiele ciekawostek oraz dowcipów na jego temat. Organizatorzy przygotowali dla dzieci i dorosłych wiele konkursów, których motywem przewodnim był ziemniak, m.in.: slalomy z ziemniakiem, ładowanie worków z ziemniakami, ziemniaczane cudaczki, polkę ziemniaczaną oraz szlagier imprezy sadzarko-kombajn ziemniaczany. Koła Gospodyń Wiejskich z Kujawek, Jakubowic, Kwaszyna, Sudołu i Grupa Odnowy Wsi Dzierążnia, w ramach konkursu kulinarnego, przygotowały tradycyjne potrawy z ziemniaków. O kunszcie kulinarnym naszych Pań z dużym uznaniem mówił Burmistrz Zdzisław Leks, który w towarzystwie jury wręczył nagrody w tym konkursie. Podczas imprezy swój recital miała również Orkiestra Dęta OSP z Dzierążni pod batutą Roberta Helaka, a na zakończenie panie z Bronowa i Dębowca z akompaniującym im na harmonii ks. Dariuszem Pyczkiem - proboszczem parafii Wolica wystąpiły z wiązanką piosenek. Później już pola kwaszyńskie zamieniły się w olbrzymi plac taneczny - odbyła się tam bowiem zabawa taneczna, do której przygrywał zespół Mirage. Na ostatniej w tym roku imprezie plenerowej w gminie Działoszyce trzeba było być, aby poczuć klimat tradycyjnych wykopów ziemniaczanych. A wszystko to było możliwe dzięki wysiłkowi mieszkańców Kwaszyna i olbrzymiemu zaangażowaniu Przewodniczącej KGW Katarzyny Wiejacha, jej męża Pawła (sołtysa wsi) oraz radnego Rady Miejskiej Bogusława Góry.

3


GMINA GNOJNO

4

27 września 2013

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa

Z

arząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

2013 roku do dnia 18 listopada 2013 roku. lit. a – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 1 732 086,81 zł - sektor publiczny – 733 336,81 zł - sektor gospodarczy i społeczny – 998 750,00 zł

I. Termin składania wniosków Od dnia 18 października

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

II. Miejsce składania wniosków Wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.0015.00.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać: • osobiście w biurze Stowarzyszenia • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl IV. Dodatkowe informacje Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Szkolna 1, 28236 Rytwiany, tel. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

„Poślizg” w terminie Do 12 listopada 2013 roku przedłużony został termin zakończenia przebudowy Placu Zwycięstwa w Busku-Zdroju. Pierwotnie gruntowna rewitalizacja rynku miała trwać do 12 września 2013 roku. Według wyjaśnień ratusza przyczyną opóźnienia robót jest - między innymi - miniona zima, która „zezwoliła” na rozpoczęcie przebudowy placu zamiast z początkiem marca, tuż po rozstrzygnięciu przetargu, dopiero w połowie kwietnia, gdy stopniały śniegi. Jeśli dodać do tego bardzo szeroki zakres prac, takich jak budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, budowa sieci elektrycznej, wymiana instalacji gazowych, jest odpowiedź dlaczego Plac Zwycięstwa od tak wielu miesięcy pozostaje rozkopany. Problem w tym, że wyjaśnienia władz miasta nie satysfakcjonują buszczan, szczególnie zaś właścicieli działających w centrum miasta firm. Ci skarżą się na dotkliwe straty, jakie ponoszą przez cały czas trwania robót budowlanych z powodu utrudnień, zniechęcających klientów do korzystania z ich usług. - Przez cały czas trwania remontu rynek ani przez chwilę nie był zamknięty dla ruchu odpowiada wiceburmistrz Tomasz Mierzwa, któremu podlegają inwestycje gminne. - Przy

tym zakresie robót nie da się ochronić ludzi przed utrudnieniami w korzystaniu z objętej inwestycją części miasta - dodaje. W tej chwili prowadzone są prace wykończeniowe przy układaniu chodników i jezdni po wschodniej, południowej i zachodniej stronie rynku. Równocześnie trwa rewitalizacja parku, gdzie obok urządzania od nowa alejek i klombów, powstaje nowa fontanna. - Aneks do umowy, przedłużającej termin zakończenia robót na Placu Zwycięstwa do 12 listopada 2013 roku podpisaliśmy z gminą Busko w sierpniu i mamy zamiar go dotrzymać - zapewnia kierownik budowy, Łukasz Bryła Trwająca obecnie moderniza-

cja Placu Zwycięstwa zamyka pierwszy etap wielkiego projektu rewitalizacji centrum Buska-Zdroju, realizowanego w latach 2010 - 2013. W ramach tego zadania, współfinansowanego w 60 procentach przez Unię Europejską, zmodernizowane zostały m.in. Aleja Mickiewicza, ulice Pocztowa, Kilińskiego, częściowo Kościuszki, Partyzantów, Bohaterów Warszawy. Obecnie ogłoszony został przetarg na drugi etap rewitalizacji centrum Buska-Zdroju, czyli na budowę miejskiego placu targowego przy ulicy Targowej. Szacunkowy koszt wykonania całego projektu to ponad 36 mln. zł, zaś sama renowacja rynku kosztuje około 4,5 mln. zł.

Wykonawca zapewnia, że do 12 listopada 2013 roku zakończy inwestycję.

Wschodnia ściana buskiego rynku z widokiem na ulicę Mickiewicza, która również jest w przebudowie.

Zarys przyszłej fontanny, która zajmie centralną część skweru.


5

27 września 2013

Pamięć o 17 września 1939 roku Dżdżysty wtorkowy chłodny wieczór. Mijają ostatnie godziny kolejnej, 74. rocznicy tragicznej daty w historii Polski, 17 września 1939 roku.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA – DZ. NR 159/2 O POW. 1,1079 HA OBRĘB GÓRY stawka wywoławcza rocznego czynszu: 215 zł wysokość wadium : 22 zł

W

ierni gromadzący się na tradycyjnym, comiesięcznym, wieczornym nabożeństwie, podczas którego modlą się za wstawiennictwem patrona św. Brata Alberta w intencjach parafii, w przedsionku świątyni z zaciekawieniem spoglądają na formującą się w szyk grupę mundurowych. Na jej czele weterani ze sztandarem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tuż za nimi, w zwartym szpalerze, wespół, młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, działającego przy ZSTiO w Busku-Zdroju i klasy mundurowe ZSP w Stopnicy. O 19:00 rozpoczyna się Msza Święta. Po procesyjnym wejściu, w słowie poprzedzającym celebrę, ks. Dariusz przypomina najważniejsze fakty ówczesnej zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego, kiedy to na walczącą z niemiecką nawałą Polskę, ze wschodu podstępnie uderzyła Ar-

mia Czerwona. Intencje modlitwy wiernych, czytane przez jedną ze strzelczyń, nawiązują również do ofiary krwi żołnierzy Korpusu Obrony Pogranicza oraz wszystkich, którzy podzielili ich los na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Na zakończenie kapłan podaje wiernym do ucałowania relikwie patrona św. Brata Alberta – obrońcy Ojczyzny, insurgenta Powstania Styczniowego; następnie święci chleb, któ-

Czeka go podwójna kara? Utrata stanowiska i zakaz wykonywania zawodu grozi dyrektorowi buskiego „mechanika” za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Za trzy ma ny mie siąc te mu do kontroli drogowej nauczy-

ciel już stra cił pra wo jaz dy. Czeka go też postępowanie sądowe, gdyż badanie wykazało u niego obecność 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. - O za trzy ma niu dy rek to ra do wie dzia łem się na dru gi

rym członkowie Wspólnoty jego imienia częstują uczestników tej wyjątkowej Mszy. Widok pocztu sztandarowego AK w asyście formacji młodych ludzi noszących orły na beretach - szczególnej sztafety pokoleń Polaków - z pewnością skłania do głębokiej refleksji, nie tylko nad naszą przeszłością. tekst i zdjęcia: Wojciech Faryś i Jarosław Kruk

dzień po zdarzeniu, od niego samego - zaznacza starosta buski, Jerzy Kolarz. - Do wyciągania konsekwencji potrzebny jest prawomocny wyrok skazujący w tej sprawie. Bez wyroku nie zamierzam go ani zwalniać z pracy, ani odwoływać z zajmowanego stanowiska - dodaje starosta.

Izba Przyjęć i OIOM w buskim szpitalu już po remoncie W czwartek 19 września, w obecności przedstawiciela sejmu RP, władz samorządowych, władz województwa oraz powiatu, delegacji instytucji współpracujących z buską lecznicą oraz pracowników szpitala ponownie otwarte zostały Izba Przyjęć i Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Inwestycja pod nazwą „Remont wraz z dostawą sprzętu przewidzianego na wyposażenie oddziałów szpitalnych w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju” kosztowała nieco

Wójt Gminy Michałów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

ponad 6 mln zł. Izba Przyjęć została wyremontowana w ramach projektu „Poprawa warunków udzielania Świadczeń Zdrowotnych w ZOZ Busko poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć”. W kosztach partycypowali Samorząd Województwa - ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20072013 oraz buski szpital - wspomagany kredytem bankowym,

którego gwarantem był budżet powiatu. Roboty rozpoczęły się w styczniu 2012 r. Nowa Izba Przyjęć i Oddział Intensywnej Opieki Medycznej obecnie usytuowane są na parterze od wschodniej strony budynku, w miejscu, gdzie dotychczas funkcjonowały laboratoria szpitalne, a wcześniej była również Izba Przyjęć. Otwarte oddziały szpitalne, wyposażone w nowoczesny sprzęt, pracują już od 20 września. źródło: www.busko.com.pl

Informacje o nieruchomości: 1. Nieruchomość gruntowa, sklasyfikowana jako grunty rolne, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 159/2 o pow. 1,1079 ha obręb Góry, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1P/00020730/3 2. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów nieruchomość leży na terenach oznaczonych jako teren szkoły oraz grunty rolne. 3. Uzbrojenie terenu obejmującego nieruchomość: w pobliżu wodociąg, energia elektryczna 4. Opisana nieruchomość jest wolna od obciążeń. 5. Czynsz dzierżawny będzie płatny w okresach rocznych do 20-go grudnia każdego roku. 6. Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał wszelkie zobowiązania podatkowe związane z użytkowaniem w/w nieruchomości. 7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 października 2013 r. w budynku Urzędu Gminy w Michałowie o godz. 10.00 Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Wniesienie w terminie do dnia 25 października 2013 wadium w wysokości 22 zł. 2. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłata na konto Urzędu Gminy w Michałowie w Banku Spółdzielczym w Pińczowie f/Michałów Nr 24 8509 0002 2001 0009 3871 0020, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 października 2013 znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Michałowie. Pozostałe informacje: 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 3. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. 4. O terminie zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Ewentualne koszty dotyczące zawarcia umowy dzierżawy w całości obciążają dzierżawcę. 6. Nieruchomości wydzierżawiane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Ewentualne wskazanie granic przez geodetę odbywa się na koszt dzierżawcy. 7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. 8. Wójtowi Gminy przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach. 9. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i wydzierżawianej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Michałowie pok. 7 lub pod nr tel. (0-41) 356- 52 - 43 wew. 32 w godz. 7.30 – 15.30. 10. Niniejsze Ogłoszenie o Przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie na okres nie krótszy niż 30 dni od daty wywieszenia Ogłoszenia, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.michalow.pl, w BIP Urzędu oraz w prasie. Wójt Gminy Mirosław Walasek

REKLAMA

Linia KÖMMERLING 88+ – inteligentne rozwiązania energooszczędne OKNO-POL międzynarodowy produ ucent stolarki pvc oferuje wyjątkową rodzinę produktów energooszczędnych, opartych na najwyższej jakości profilach KÖMMERLING 88+. W ofercie znajduje się eleganckie okno KÖMMERLING 88 + posiadające nowoczesny, obustronnie zaokrąglony, sześciokomorowy profil, o szerokości 88 cm. Specjalna konstrukcja zapewnia stabilność i długotrwałe bezawaryjne funkcjonowanie oraz skutecznie zapobiega odkształceniom. Okno posiada trójpłaszczyznowy system uszczelek termozgrzewalnych oraz

dodatkową termoizolacyjną uszczelkę środkową znacznie poprawiającą właściwości energooszczędne okna. Parametr izolacyjności termicznej dla całego okna Uw=0,78. Specjalnie dla domów pasywnych, przygotowana została wersja okna KÖMMERLING 88 + Passive o Uw=0,70, która posiada innowacyjne wzmocnienie termiczne profilu oraz dwukomorowy pakiet szybowy wklejany na sucho. W ramach linii KÖMMERLING 88+ OKNO-POL oferuje również okna PVC z nakładka aluminiową. To nowatorskie rozwiązanie daje możliwość pełnego wykorzystania zalet nowoczesnych systemów oki-

ennych z PVC (ekologiczność i izolacja akustyczna) z trwałością jaką oferuje aluminium oraz zapewnia dodatkowe wzmocnienie profilu okna. Dzięki możliwości zastosowania palety RAL, klient posiada nieograniczone możliwości aranżacji kolorystycznej. Prawdziwym przełomem w konstrukcji okna jest system Alufiusion, w którym profil KÖMMERLING 88 + nie posiada zbrojenia wewnętrznego. Specjalnie skonstruowana nakładka aluminiowa jest zaklikiwana na profil i to

właśnie na nią przenoszona jest statyka okna. Taka konstrukcja odznacza się wyjątkową sztywnością, trwałością oraz odpornością na odkształcenia. Kolejnym produktem dostępnym w ramach linii KÖMMERLING 88+ są drzwi podnoszono-przesuwne HS 88+ przeznaczone do wykorzystania w obrębie wyjść balkonowych i tarasowych, o Uw=0,85. Ta duża konstrukcja pozwala na budowę przeszklenia w rozmiarach do 2,5 metra wysokości i 5 metrów szerokości, a zastosowana technologia umożliwia otwarcie drzwi przy użyciu niewielkiej siły. W ofercie firmy znajdują się również zewnętrzne drzwi PVC oparte na systemie KÖMMER RLING 88+ zapewniające wysoką ochronę antywłamaniową, akustyczną oraz poprawiające wydajność energetyczną budynków. Bogaty wybór wzorów wypełnień

oraz ozdobnych aplikacji pozawala na dopasowanie drzwi każdego stylu architektonicznego domu. Wszystkie produkty z linii KÖMMERLING 88 + są komplementarne i umożliwiają dobór spójnej kolorystycznie i stylistycznie stolarki dla całego domu.

ZAPRASZAMY DO SALONU FIRMOWEGO Salon Firmowy OKNO- POL Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 7 28-400 Pińczów tel: 41 357 39 53, kom. 531 093 454 www.oknopol.com.pl


6

27 września 2013 ogłoszenia drobne SPRZEDAM

Sprzedam komplet ogrodowy stół + 2 ławki, cena 490 zł. Możliwość wystawienia faktury. Tel. 508 361 177. (dostępne 8 kompletów)

Sprzedam las -1,3 ha , sosnowy, średni wiek lasu 60 lat. las wyznaczony przez geodetę. 1 ha w jednym kawałku, a 0,3 w pobliżu. Las znajduje się 5 km od Jędrzejowa w kierunku Kielc ,działka posiada księgę wieczystą. Tel. kontaktowy 608 851 832. Sprzedam działkę rolno budowlaną 36 arów w Podchojnach k. Jędrzejowa. działka położona w środku wsi, woda i prąd w pobliżu, 800 m od trasy E7 w kierunku Kielc, dojazd asfaltem, wyznaczona przez geodetę, księga wieczysta, tel. 608 851 832. Sprzedam meble kuchenne - fronty lity dąb,- stylową drewnianą witrynę pokojową z Bydgoskich Fabryk Mebli, - sypialnie ( łóżko, 2 szafki nocne, szafa trzydrzwiowa, komoda). Meble w stanie dobrym. Cena do uzgodnienia tel. 795 950 840. Pilnie sprzedam garaż murowany na osiedlu Grodzisko w Pińczowie, obok bazy spółdzielni mieszkaniowej. Tel. 790 886 799 Pilnie sprzedam działkę budowlaną w Michałowie o pow. 28 arów, działka uzbrojona. Cena do uzgodnienia. Tel. 790 886 799 Sprzedam tanio bardzo starą, drewnianą trzydrzwiową szafę. Cena do uzgodnienia Tel. 507 304 126 Sprzedam lub zamienię na mniejszy Forda Escorta, rok 2000, silnik, 1600, benzyna. Auto doinwestowane i zadbane. Tel. 41 357 36 20 Działkę pod budownictwo mieszkalne lub usługowe, Busko Zdrój (za zdrojem). Pow. 19 arów, media. Tel. 790 733 417. Sprzedam wersalkę, mało używana, w dobrym stanie, cena 250 zł. Sprzedam opony zimowe 195/65, R15, cena 60 zł. za sztukę. Sprzedam pralkę automatyczną BEKO, mało używaną. Cena 350 zł. Tel. 880 358 755. Sprzedam działkę rolno- budowlaną, o pow. 90 arów we wsi Jelcza Mała (Gmina Michałów). Tel. 604 240 128. Sprzedam dom jednorodzinny piętrowy, blisko centrum w Pińczowie. Dom ma 70m2, 3 pokoje, kuchnia , łazienka, podpiwniczony, wszelkie media. Dom jest umeblowany, nadaje się do zamieszkania. Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w bloku jedno-pokojowe (blisko centrum),cena do uzgodnienia, tel.728 904 783. Gospodarstwo rolne w Motkowicach. Część zabudowana o pow. 25 arów. Dom + budynki gospodarcze, łąka przy trasie na Jędrzejów. Nieruchomość położona w centrum miejscowości. Cena 140 tys. do negocjacji. Tel. 608 204 748. Super okazja! Sprzedam działkę budowlaną w Brześciu, pow. 3700 m2, szer. 15 m. Z dala od gospodarstw wiejskich w sąsiedztwie same domki jednorodzinne, piękna okolica. Cena do uzgodnienia. Tel. 881 370 305. Sprzedam buty sportowe PUMA, białe, roz. 44. Cena 100 zł. Tel. 793 575 384. Sprzedam piłę łańcuchową, elektryczną, 2200 w. Cena 170 zł. Oraz ekspres ciśnieniowy, nowy. Cena 100 zł. Tel. 793 575 384. Drzwi pokojowe 80 P/l, cegłę potrójną, białą 25/21/12,5 (cm), kamień pińczowski, zamrażarkę skrzyniową poj. 222 l, wóz konny, tregry profil H, dł- 12m, wialnię. Tel. 41 357 52 57. Sprzedam opony zimowe rozm. 195/65R15. Mało używane, bieżnik 6 mm. Cena za szt. 80 zł. Pińczów. Tel. 880 358 755.

Sprzedam monitor LG Flatron 17. Cena 50 zł. Pińczów. Tel. 880 358 755. Pilnie sprzedam mieszkanie w Pińczowie, ul. Witosa ( Nowa Wieś) o powierzchni 57 m, 2 pokoje + kuchnia, piętro 3, wymienione okna drzwi, instalacja elektryczna i hydrauliczna. Tel. 729-383-842, 536 522 170. Sprzedam działkę budowlano-rolną w miejscowości Podlesie, gm. Tuczępy (ok 30 km od Buska-Zdroju) o powierzchni 1,86 ha. Cicha, spokojna okolica. Dostęp do gazu,wody oraz energii. Działka częściowo porośnięta brzozami. Sąsiaduje z lasem, możliwość zalesienia. Cena 45000 zł. Tel. 606 427 652. Domek całoroczny, na 28 arach, zadrzewiony drzewami owocowymi. Pow. domu 60 m, w miejscowości Kołków nr 17. Cena do uzgodnienia. Tel. 503 890 772. Sprzedam działkę budowlaną, szer. 24 m, uzbrojoną. Położoną w Pińczowie przy ul. 3 Maja, nr 109. Cena i powierzchnia działki do uzgodnienia. Tel. 604 850 729. Sprzedam solarium, dwustronne, produkcji niemieckiej. Stan bardzo dobry, mało używane. Cena do uzgodnienia, tanio. Tel. 41 377 61 78. Sprzedam mieszkanie w Krakowie, 2 pokoje, 9 piętro. Blisko szpitala Jana Pawła II i szpitala Narutowicza. Pow. 37m2. Tel. 507 438 305. Peugeot 206, 2001r., diesel, srebrny metalik, zadbany. 5 drzwiowy, 4 opony zimowe, nowe. Tapicerka jak nowa. Klimatyzacja, pełne wyposażenie. Zrobione: rozrząd, sprzęgło, hamulce. Cena 6600 zł. Tel: 513 293 845. Sprzedam działkę rolną 9.200m2 kl.2 i 3 z możliwością przekształcenia na budowlaną, przy głównej trasie 10km od Pińczowa w miejscowości Góry, aktualnie zasadzona Melisa. Pilnie, cena 33.000zł tel. 881 741 044. Sprzedam mieszkanie 59.72 m2 na Osiedlu Sikorskiego w Busku Zdroju. Mieszkanie znajduje się na 3 piętrze, a w nim 3 pokoje, kuchnia, osobno łazienka i wc, duży balkon. Do mieszkania przypisana jest piwnica. W pobliżu bloku znajduje się szkoła, pływalnia, sklepy. Dużo zieleni i plac zabaw dla dzieci. Kontakt: tel. 41378 43 70 lub kom. 531 139 945 lub 788 918 823 lub email: gstach@yahoo.co.uk. Cena: 179 000 ( do negocjacji ) . Sprzedam domek letniskowy o powierzchni 32 m, na działce o powierzchni 50 arów w miejscowości Falęcin Stary koło Stopnicy. Cena do uzgodnienia. Tel. 504 441 294 Sprzedam pianino Calisia w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 27 04 Pole 2,5 ha, okolice zakładu Stawiany. Tel. 605 855 053. Tanio sprzedam ładny komplet wypoczynkowy (sofa i 2 fotele ze schowkami na pościel) Pińczów, tel. 41 357 31 40. Sprzedam 1,34 ary wraz z zabudowaniami, koło Buska Zdroju (gmina Wiślica). Tel. 507 438 305. Działkę budowlaną w miejscowości Owczary, 30 arów + media. Tel. 500 004 204. Fiata Bravo, rok 1997, silnik 1600, benzyna, kolor czerwony, aluminiowe felgi. Auto doinwestowane i zadbane. Tel. 507 104 451. Sprzedam olej silnikowy TOTAL QUARTZ INEO 504/507 5W30 110 zł/5l. Pińczów, tel 692 205 979. Nowoczesny dom energooszczędny, 250m2+ 43m2 garaż. Busko Zdrój, 500 metrów od strefy Zdrojowej. Cena zgodnie z rachunkami kosztu budowy. Tel. 500 366 111. Mieszkanie po remoncie, 29m2, 2 piętro, południowe w Busku Zdroju. Tel. 723 667 231 Mieszkanie na os. Grodzisko, ul. Kołłątaja 5 w bloku 2-piętrowym, 3-klatkowym. Mieszkanie na 1 piętrze w środkowej klatce. Pow. 72,40m2. Tel. 600 719 056

Dom pod agroturystykę lub inne, koło Działoszyc, na działce 56 ar, dom posiada salon, kominek, 3 pokoje, kuchnia. Dodatkowo 3 łazienki. Na działce znajduje się duży, nowy garaż, nowa wiata, nowy budynek gospodarczy. Działka obsadzona dużą ilością drzew, świerki. Tel: 504 210 972. Dom mieszkalny, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Powierzchnia użytkowa ok. 70m2. Oddzielnie budynek gospodarczy. Budynki mieszczą się na działce rolnobudowlanej o pow. 1 ha w Michałowie. Tel. 668 298 852. Sprzedam bale jesionowe, sezonowane 8 lat. Grubość 8 cm, szer. 40 cm, dł. 4,70. 1m3 1400 zł. Tel. 531 980 827. Sprzedam M- 3, wysoki pater, słoneczne 40m2. Busko Zdrój, Oś. Kościuszki 13. Cena 146 000, do uzgodnienia. Tel. 667 364 006. Dom o pow. 65m2 i budynek gospodarczy na działce o pow. 45 arów w miejscowości Janów 16, gmina Kije, 10 km od Pińczowa. Tel. 41 357 34 37 lub 798 895 813. Tanio sprzedam 3 zegary kominkowe, antyki , produkcji niemieckiej, ładnie bijące, w tym jeden kurant i francuski budzik też antyk. Tel. 663 727 595 lub 41 357 41 79. Kosiarkę do trawy, nóż o średnicy 30 cm. Regulowana wysokość. Cena 150 zł. Tel. 531 980 827. Atrakcyjną działkę budowlaną za Zdrojem w Busku Zdroju. Pow. ok. 19 arów. Tel. 660 067 051. Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1760m2, położona w Busku Zdroju, 500 m od centrum. Tel. 664 349 149. Działka budowlana pod budowę jednorodzinną lub pod działalność o pow. całkowitej 1240m2. Położona w Pińczowie, ul. 3- go Maja 31(naprzeciwko ZUS-u). Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 41 06. Działkę w Michałowie 0,05 ha, zabudowana, dom mieszkalny, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i spiżarnia. Wymienione okna i drzwi. Całość ok. 70 m2. Oddzielnie budynek gospodarczy 10,2, woda+ podłączona kanalizacja. Cena ok. 130 tys. do negocjacji. Tel. 505 165 682. Sprzedam działkę budowlaną w Gminie Tuczępy (okolice Buska- Zdroju) o pow. 5600 m2. Kanalizacja, dostęp do energii i wody, 12 zł. Za metr 2. Tel. 724 703 321 Volksagen Jetta 1.3, kolor zielony, benzyna. Cena 3250zł. Tel. 516 767 425 Sprzedam klucz ręczny do samochodów ciężarowych „Geniusz”. Cena 500 zł. Tel. 793 575 384. Sprzedam działkę pod budowę, położoną w Michałowie. Powierzchnia działki do ustalenia, cena za metr kwadratowy 25 zł. (do negocjacji). Tel. 790 860 443 Działkę rolno- budowlaną, 16 arów i dwie działki leśne 1,22h i 75 arów. Chruścice 6 km od Pińczowa. Tel. 508 421 441. Sprzedam pole orne o pow.1h 07 w miejscowości Gnojno, cena do uzgodnienia. Tel. 607 476 966, 41 353 21 15 Sprzedam działkę rolno- budowlaną, uzbrojoną w wodę o pow. 2h 22 ary w miejscowości Gnojno. Tel. 607 476 966, 41 353 21 15 Sprzedam mieszkanie w Busku - Zdroju, os. Pułaskiego, 3 pokoje o pow. 59m2, piętro 3/4, mieszkanie środkowe, słoneczne i ciepłe. Mieszkanie po remoncie - do zamieszkania bez dodatkowego

wkładu finansowego. Na osiedlu: sklepy, przedszkole, plac zabaw dla dzieci. Blisko park miejski, szkoły i centrum miasta. Założona KW. Cena: 210 tys. Zł Kontakt:Agnieszka, tel. 662 168186 Piękną działkę budowlaną o pow. 5.200 m2, położoną między zabudowaniami, w środku wsi Zrecze Duże, ok.3 km od Chmielnika, przy trasie Chmielnik - Staszów. Cena: 160.000,- PLN. Tel.: 600 057 396 lub: 41 378 42 97. Sprzedam 23 średniej wielkości i duże drzewa, w tym 16 jesionów. Wieś Zrecze Duże 15,około 3 km od Chmielnika. Cena 6.000. Tel.: 600 057 396 lub: 41 378 42 97. Zapraszam do rezerwacji kociąt Brytyjskich niebieskich tel.537 345 259 Pińczów. Yamahe xj 600 S r.1997. Kompletnie przygotowana do sezonu,tłumik 4w1,smarownica łańcucha,opłaty do 2014.04. cena 5200 zl. tel.793 508 724 dzwonić po 19tej. Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Młodzawach Dużych o powierzchni1,95 ha.Tel.41 357 92 81.

Adres Redakcji: Pinczów, ul. Klasztorna 2 28-400 Pinczów Tel.: 41 350 10 97; kom. 535 03 10 97 e-mail: redakcja@przegladponidzia.pl

Działkę budowlana o pow. 53 ar. w miejscowości Kostki Duże, 5 km. Od Buska Zdroju. Tel. 515 651 559. Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1760m2, położoną w Busku, 500 m od centrum. Wydana została decyzja przez burmistrza miasta i gminy o warunkach zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Cena 80 zł/m2. Tel. 664 349 149.

WYNAJMĘ Pilnie poszukuję do wynajęcia 2 lub 3 pokojowego mieszkania na terenie Pińczowa. Tel. 882 423 376. Lokal handlowy, Busko Zdrój, oś. Leszka Czarnego 1, parter od ul. Kilińskiego. Tel. 41 378 77 93 po godz. 18. Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Pińczowie obok szpitala. Tel. 790 886 799.

KUPIĘ

Mieszkanie do wynajęcia o powierzchni 35,5m2, dwa pokoje z kuchnią, w Pińczowie na Batalionów Chłopskich. Tel. 507 304 126.

Zakupię męskie zegarki marki ORIENT lub ATLANTIC. Mogą być niesprawne. Tel. 692 205 979.

Pilnie poszukuję mieszkania albo domu do wynajęcia na terenie Pińczowa. Tel. 729 534 267.

Kupię pole, łąkę lub ziemię z możliwością budowy. Tel. 668 775 648.

Wynajmę lokal pod działalność gospodarczą w Pińczowie przy ulicy Grunwaldzkiej, pow.44 m2. Tel. 606 368 094.

Kupię używaną kuchnię gazową w cenie do 100 zł. Tel. 600 779 802. SZUKAM PRACY

Pilnie poszukuję mieszkania lub domu 2 lub 3 pokojowego do wynajęcia w Pińczowie lub okolicach. Bardzo proszę o kontakt. Tel.503 772 579.

Sprzedam dobrze prosperujący sklep odzieżowy,Wiślica, Rynek 29. Tel. 662604167

Poszukuje pracy na stanowisko dozorcy na terenie Pińczowa, umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywny zawodowo. Tel. 41 357 36 20

Działkę o powierzchni 529 m2, częściowo zagospodarowaną ( część mieszkalna 36 m2, budynek gospodarczy 8 m2). Pińczów ul Republiki Pińczowskiej 27. Tel. 691 984 643.

Poszukuję pracy - sprzątanie, mycie okien, opieka nad dzieckiem, roznoszenie ulotek, wyprowadzanie psów. Tel: 668 963 692.

Małżeństwo z dwójka dzieci poszukuje mieszkania do wynajęcia 2 lub 3 pokojowego w Pińczowie, od zaraz. Kontakt 793 708 822.

Zaopiekuję się osobą samotną, potrzebującą pomocy w różnych czynnościach domowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w opiece. Tel. 697 445 155.

Wynajmę lokal w Busku Zdroju, 50m2, centrum (ul. Kopernika 12). Pierwsze piętro, własny parking.Tel. 602 304 114.

Las sosnowy z gruntem, 2 działki 1 h 22 ary i druga 75 arów oraz działkę rolnobudowlaną 16 arów, 6 km od Pińczowa przy trasie Pińczów- Chmielnik. Tel. kontaktowy 508 421 441. Gospodarstwo rolne o pow 3,22 h wraz z zabudowaniami. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 31 44 po godz. 16.00. Działkę rolno- budowlaną 16 arów i dwie działki leśne 1,22 h i 75 arów. Chruścice 6 km od Pińczowa. Tel. 508 421 441. Las z gruntem o powierzchni 1,94 h oraz działkę rolno-budowlaną o powierzchni 16 arów, 6 km od Pińczowa. Tel. 508 421 441. Dom murowany (wolno stojący), parterowy z poddaszem mieszkalnym o powierzchni 75 m2. Ogrzewanie węglowe i gazowe. Powierzchnia działki 800 m2, 2 garaże murowane o powierzchni 100 m2 przy ulicy Nowowiejskiej 27 A w Pińczowie, cena 280 tys. lub zamienię na mieszkanie 2pokojowe z dopłatą. Tel. 790 477 117 Pole orne 2,50 ha. Młodzawy Duże, 25.000 hektar. Przy drodze polnej na tzw. „ hektarach” Tel: 728 904 783 Drzwi zewnętrzne, pełne, uniwersalne (nowe ) z futryną, dobra jakość, polski producent Kędziora Sochaczew/ cena promocyjna. Wymiary: wysokość- 2, 05 m razem z futryną i szerokość 1,02 m (też z futryną). Odbiór własnym transportem. Cena 720 zł.(do uzg.)tel.787 365 640 lub 662 576 134 Ładną działkę budowlaną, częściowo zagospodarowaną, ogrodzona z dwóch stron. Rozpoczęta budowa ( fundamenty) 1531 m2 dla nabywcy w tym udział w wewnętrznej drodze dojazdowej, utwardzonej ( szer. 8 m ). Pełna dokumentacja budowlana. Ładny projekt domu, prąd, kanalizacja. Tel: 787 365 640 lub 662 576 134. Busko-Zdrój – pilne, tanio sprzedam z powodów osobistych, lub zamienię na Mazowsze, urocze 3 pokoje z kuchnią 59 m2, osobno łazienka i toaleta, wysoki parter, loggia, po kompletnej renowacji, blok ocieplony, duża piwnica. Doskonale Redaktor Naczelny: Wojciech KNAPIK

ISSN 2299-2758

usytuowane przy kurorcie najbardziej słonecznym w Polsce. Cena 220 000 złotych do dyskusji. Tel 508 607 124.

Sekretarz Redakcji: Monika SMARDZEWSKA-SZUBA msszuba@przegladponidzia.pl

Doświadczona kobieta na emeryturze zajmie się samotną kobietą, mężczyzną lub małżeństwem również niepełnosprawnymi ( zrobiony kurs ). Pomoc w prowadzeniu domu i we wszystkich innych pracach. Duże doświadczenie, dyspozycyjność, auto. Tel. 508 607 124. Poszukuję pracy na stanowisko dozorcy na terenie Pińczowa, II grupa niepełnosprawności, aktywny zawodowo. Tel. 41 357 41 79. Na terenie Buska Zdroju zaopiekuję się dzieckiem lub dzieckiem w wieku szkolnym na okres wakacji. Mogę również sprzątać. Mam 26 lat i studiowałam pedagogikę. Tel. 662 629 812.

Lokal do wynajęcia na biuro lub gabinet, Busko Zdrój, ul. Batorego 4, parter, 42 m. Tel: 502 375 020.

Poszukuję kawalerki do wynajęcia na terenie Pińczowa. Tel: 662 797 983. Halę o powierzchni 500 m2 z zapleczem socjalnym, duży parking. Pińczów ul. Przemysłowa.Tel. 691 232 339. Lokal do wynajęcia 50m2. Przygotowany pod gabinet kosmetyczny lub inne, Busko Zdrój. Tel. 604 417 945. Wynajmę domek wolno stojący pod działalność gospodarczą lub inne w Pińczowie. Tel 605 855 053. Wynajmę lokal handlowy na parterze o powierzchni do 80 m, na terenie Pińczowa, Buska, Jędrzejowa i Sędziszew. Tel. 604 132 082.

PRACA

NAUKA

Zatrudnimy osobę do roznoszenie ulotek na terenie Pińczowa. Więcej informacji pod numerem tel. 41 357 25 28.

Zapisy na treningi karate. Zajęcia odbywają się w szkole nr 1 w Busku-Zdroju, we wtorki i czwartki o godz. 17.30. Treningi prowadzi Mistrz Polski Marek Prasek.

Przyjmę na mieszkanie emeryta lub rencistę po sześćdziesiątym roku życia bez nałogów ( alkohol, papierosy ). Wynagrodzenie za mieszkanie w ramach pracownika gospodarczego (koszenie trawy obok domu, opieka nad drzewami ozdobnymi ścinanie, zima, jesień, wiosna. W domu mieszkalnym palenie w piecu centralnego ogrzewania. W miejscowości Busko-Zdrój. Telefon 698 375 279. Szukam odpowiedzialnej osoby która zaopiekuje się za odpłatnością działką ogrodniczą w Pińczowie na stacji kolejowej. Osoby zainteresowane proszę o kontakt . Tel 0039-346-024-12-06 lub 0039-346-024-12-04. Zatrudnię mechanika pojazdów samochodowych z doświadczeniem. Oferty proszę przesyłać na adres e-mail piotr.krawczyk@vicor.com.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 2, 28- 400 Pińczów.

Współpracownicy: Alicja MAZUREK lilka@przegladponidzia.pl Sandra SOWA

TOWARZYSKIE 32-letni Mężczyzna, kawaler, bezdzietny. Wykształcenie wyższe. Czuły, wrażliwy, konkretny, pracowity, umiejący kochać. Bez nałogów. POSZUKUJE ŻONY. Kobiety poważnie myślącej o życiu i chcącej założyć szczęśliwą rodzinę. Odpowiedzialność, poczucie humoru, dojrzałość, wrażliwość, pracowitość, dobroć. To ważne dla mnie kwestie. Napisz a może okaże się że to na siebie czekaliśmy całe życie???:). Mój nr to: 511 419 941. Brunet 40 lat,szuka kobiety z Pińczowa lub Buska Zdroju do związku, przyjaźni, jeżeli jest ci smutno lub źle,to napisz lub zadzwoń do mnie tel.721 927 999.

Redakcja przyjmuje ogłoszenia drobne bezpłatnie. Tel. 535 031 097 lub e- mail: redakcja@przegladponidzia.pl

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „WOJBUD” Wojciech Knapik z siedzibą w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 7 Druk: Drukarnia Tarnobrzeg, Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Mechaniczna 12, 39-400 Tarnobrzeg

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty tekstów oraz opatrzenia nadesłanych materiałów własnym tytułem. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH OGŁOSZEŃ.

KOLPORTAŻ: Ukazuje się na terenie następujących gmin: BUSKO ZDRÓJ, Chmielnik, Działoszyce, Gnojno, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Pacanów, PINCZÓW, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Złota


7

27 września 2013

III Koński Jarmark w Chmielniku W dniu 15 września na targowisku miejskim w Chmielniku odbył się po raz trzeci Koński Jarmark organizowany przez stowarzyszenie „Koń to tradycja” przy technicznym wsparciu Chmielnickiego Centrum Kultury.

Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny PONIDZIE 2013

W ramach Przeglądu proponowane są następujące wydarzenia artystyczne: wystawy - „Odkrywamy Ponidzie” z tematami: „Piękno Parków Krajobrazowych Ponidzia” - „Moja Prezentacja”, jak również IV Konkurs Fotograficzny „Busko-Zdrój portret miasta” – z nagrodą Burmistrza MiG Busko-Zdrój, oraz wystawa autorska zaproREKLAMA

18 września stanowisko komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie objął komisarz Piotr Węgliński - dotychczasowy szef policji w Kazimierzy Wielkiej. Komendant Piotr Węgliński REKLAMA

Imprezie towarzyszył, organizowany przez Chmielnickie Centrum Kultury, IV Chmielnicki Festiwal Pierogowy, w którym udział wzięło 6 Kół Gospodyń Wiejskich - z Celin, Grabowca, Przededworza, Szyszczyc, Śladkowa Małego, Janowic Poduszowskich oraz Spółdzielnia Socjalna „Chmielnickie Smaki” Oprawę muzyczną imprezy zapewniły Zespół Śpiewaczy „Śladkowianki” oraz zespół „Black and White”. źródło: www.chck.chmielnik.com

Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny PONIDZIE to znaczące, coroczne święto fotografii w Busku i na Ponidziu, na które zapraszamy wszystkich sympatyków fotografii.

KPP w Pińczowie ma nowego szefa

szonego artysty lub grupy artystów. Każdy temat to odrębna wystawa prezentowana w tym samym czasie w galeriach BSCK i BWA. Organizatorem przeglądu jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury, współorganizatorami BWA Galeria Sztuki „Zielona” - filia BWA Kielce, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwo Chmielnik. Regulamin na stronie: http://swietokrzyskie.info/pliki/regulamin_ponidzie_foto2013.pdf

ma 42 lata. Pracę w policji rozpoczął w komisariacie w Nowym Korczynie w 1991 roku. W 2009 r. awansował na stanowisko zastępcy szefa kazimierskiej policji, a rok później został komendantem tejże jednostki.


SPORT

8

27 września 2013

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej LZS KL Ponidzie

we Wrocławiu

W niedzielę 15 września na pińczowskim orliku odbyła się cykliczna impreza podsumowująca rozgrywki piłkarskie w poszczególnych gminach - Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Ludowych Zespołów Sportowych o Puchar Starosty Pińczowskiego. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje pięciu gmin powiatu pińczowskiego: LZS Skrzypiów - Gmina Pińczów, LZS Podłęże - Gmina Pińczów, LZS Tur Dolny Gmina Michałów, LZS „Pałac” Sancygniów - Gmina Działoszyce i LZS Czechów - Gmina Kije. Wyniki końcowe Turnieju: I miejsce – LZS Skrzypiów II miejsce - LZS Tur Dolny III miejsce – LZS Czechów IV miejsce - LZS Podłęże V miejsce - LZS Pałac Sancygniów Wszystkie drużyny otrzymały puchary i piłki, które ufundował Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski. Najlepszym zawodnikiem uznano Piotra De-

W niedzielę 15 września Mieczysław Pikulski, Jarosław Buczak i Mieczysław Napora z KL PONIDZIE Pińczów uporali się z królewskim dystansem 42 km 195 m podczas maratonu we Wrocławiu. W swoich kategoriach wiekowych M. Pikulski (M-70) zajął 5. miejsce, J. Buczak (M-50) 142. miejsce, a M. Napora (M-65) - 9. miejsce.

M

ko z LZS Tur Dolny, zaś najlepszym bramkarzem - Michała Maciejskiego z LZS Skrzypiów; otrzymali oni nagrody rzeczowe. Organizatorami turnieju z ramienia LSZ byli Zdisław Maj i Krzysztof Fortuna. Zawody sędziował Seweryn Sosień. Rozgrywki obserwował prezes Wojewódzkiego Zarządu LZS Jerzy Kula, który ufundował stroje piłkarskie dla najlepszej drużyny. źródło: pinczow.pl / Krzysztof Fortuna

ULKS Włoszczowice na podium Udany występ w Jesiennym Młodzieżowym Turnieju Lajkonika 2013 w Krakowie zaliczyli zawodnicy ULKS Włoszczowice. Lajkonik to największe zawody łucznicze dla dzieci i młodzików w Polsce. Zawody odbyły się 21 września na torach łuczniczych Pła-

szowianki Kraków. Największy sukces indywidualnie osiągnął Szczepan Gondek - III miejsce. W tej samej kategorii wiekowej wysokie, IV miejsce wywalczył Jakub Babiarski, a Justyna Lech uplasowała się na VIII pozycji. Wśród dzieci młodszych Jakub Długosz zajął VI miejsce, a

wśród młodzików V miejsce zajęła Karolina Babiarska. W klasyfikacji drużynowej ULKS Włoszczowice uplasował się na wysokim, III miejscu z wynikiem 3684 pkt., przegrywając II miejsce z gospodarzami Płaszowianką Kraków o 4 punkty. Jak dotąd to najwyższe miejsce łucz-

ników z Włoszczowic w trzyletniej historii startów w Zawodach Lajkonika. Łącznie w imprezie startowało 260 zawodników z 30 klubów z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. W zawodach wystąpili również łucznicy z Ukrainy.

nó stwo ki bi ców na trasie i wielka życzliwość mieszkańców Wro cła wia za chę ca ły uczestników biegu do walki i wysiłku. W tym roku zdecydowano się na trasę inną niż ta, znana wszyst kim z kil ku ostat nich lat - na mniej uro kli wą, ale bardziej wymagającą. W maratonie ogó łem wy star to wa ło ponad 3,5 tys. biegaczy. Start i me ta znaj do wa ły się przy Sta dio nie Olim pij skim. Jarosław Bu czak i Mie czy sław Napora już wkrótce chcą dołączyć do nielicznego grona pińczowskich bie ga czy (jest ich 4), którzy zdobyli Koronę Maratonów Pol skich. Zo stał im do przebiegnięcia jeszcze tylko jeden maraton - w dniu 13 października, w Poznaniu. Ponadto w dniach 6-8 września licz na gru pa bie ga czy z Pińczowa uczestniczyła w Festiwalu Biegowym w Krynicy. Na szczególne uznanie zasługu je wy czyn 2 bie ga czy z 4 RUN Piń czów. Pa weł Bar dzyński i Marcin Błach po raz

Relacja z zakończenia sezonu kajakowego W sobotę 21 września, na zakończenie sezonu kajakowego odbył się spływ zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania PONIDZIE w ramach Projektu Współpracy „Atrakcje Krajoznawczo – Turystyczne – Inicjatywa Wspólna” Spływ rozpoczął się o godzinie 10.00 w Pińczowie, za mostem. Na brzegu kilkudziesięciu uczestników imprezy otrzymało sprzęt wodny: kajaki, wiosła, kapoki, worki wodoszczelne oraz instrukcje od ratowników o zasadach bezpieczeństwa na wodzie, po czym ochoczo wyruszyło w dół rzeki. Pogoda dopisała! Niebo było tylko lekko zachmurzone, tak że słońce się często przebijało, a temperatura wahała się w okolicach 18 stopni. Rzeka Nida wije się w malowniczej dolinie, wśród zielonych łąk i drzew. Jest to przepiękny teren, dość dziki, urozmaicony, z wieloma naturalnymi przeszkodami. Po przepłynięciu około 8 km zorganizowaliśmy mały odpoczynek w miejscowości Kowala. Po kilkunastu minutach ruszyliśmy dalej, przed nami pozostała jeszcze połowa drogi. Po dopłynięciu do Chrobrza, oddaniu sprzętu przeszliśmy pod namiot, gdzie czekała na nas pyszna zupa grochowa oraz grill z kiełbaskami. Dopisała pogoda, uczestnicy oraz dobre humory! Kolejny, organizowany przez nas spływ kajakowy należy uznać za bardzo udany! Wszystkim gościom i uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie i wspaniałą zabawę! Źródło: http://lgdponidzie.pl/

REKLAMA

dru gi prze bie gli pie kiel nie trudny dystans 100 km po górach, bijąc przy tym swoje rekordy życiowe (15 h 10 min.). Bie gacz KL PO NI DZIE M. Na po ra rów nież usi ło wał się zmierzyć z tym dystansem, ale z powodu wyczerpania zszedł z trasy na 66 km w Piwnicznej - co i tak jest jego dużym wyczy nem, bio rąc pod uwa gę skoń czo ne nie daw no 65 lat. Pan Mieczysław stwierdził, iż w przy szłym ro ku spró bu je jeszcze raz pokonać "setką" co jest dla niego wielkim wyzwaniem i marzeniem (w ubiegłym roku dotarł do 88 km, do pełni szczęścia zabrakło więc tylko 12 km). Podczas festiwalu biegacze mieli okazję spotkać się z byłym wicepremierem rządu RP Grze go rzem Ko łod ką, rów nież "za pa lo nym" ma ra toń czykiem. Z dużym poczuciem hu mo ru i dy stan sem do dzi siej szej po li ty ki mó wił on o swojej pasji biegania, podróżo wa nia i pra cy na uko wej. Bardzo wymownym było jego stwier dze nie na te mat sty lu ży cia pol skich po li ty ków, któ rzy w więk szo ści wol ny czas spę dza ją przy whi sky i cy ga rze, wpa tru jąc się w ekran telewizora. Jak stwierdził, to na pewno nie wpływa do brze na ja kość rzą dze nia na szym kra jem. Nie trze ba do da wać, że wszy scy przy znali mu rację. KL PONIDZIE

Przegląd Ponidzia Numer 20/2013 (34)  
Przegląd Ponidzia Numer 20/2013 (34)  
Advertisement