Page 1

Nr 13 (27) 21 czerwca 2013 ISSN 2299-2758

Zmarł Starosta Powiatu Pińczowskiego Jan Moskwa W poniedziałek 17 czerwca, rano, tuż przed wyjściem do pracy zamarł nagle w swoim domu Starosta Powiatu Pińczowskiego Jan Moskwa.

W

iadomość o śmierci Jana Moskwy szybko obiegła powiat pińczowski. Lubiany i ceniony przez wszystkich, przyjacielski i potrafiący cieszyć się życiem, odszedł od nas w wieku 56 lat. Przyczyną śmierci był zawał serca. Mimo reanimacji prowadzonej przez zespół z pogotowia ratunkowego z Buska Zdroju nie udało się uratować jego życia. Zostawił żonę i matkę. Miał dwóch dorosłych synów. Był absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Później ukończył wydział historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Był doświadczonym samorządowcem. Swoje życie związał z Ponidziem. Przez

Oddział geriatryczny zamknięty Oddział geriatryczny w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju został zamknięty 17 czerwca. Wcześniej, jak już informowaliśmy, dyrektor Grzegorz Gałuszka złożył w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosek o rozwiązanie umowy na udzielanie świadczeń w tym zakresie. Dyrektor zapewnia, że miał na względzie bezpieczeństwo pacjentów, a na jego decyzję wpłynęły jedynie nie do przezwyciężenia problemy z obsadą stanowisk specjalistów geriatrów. Za rozwiązanie umowy z przyczyn obiektywnych szpitalowi nie grożą kary. Źródło: busko.com.pl REKLAMA

REKLAMA

trzy poprzednie kadencje pełnił funkcję wicestarosty pińczowskiego, a obecnie był starostą oraz liderem struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie. Był także Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Wojewódzkiego II Kadencji. Pełnił wiele funkcji społecznych, angażował się w działalność Ludowych Zespołów Sportowych. Mimo nawału prac związanych z zarządzaniem powiatem i strukturami PSL, znajdował czas na swoje pasje. Często można było go spotkać na rekreacyjnych ścieżkach rowerowych powiatu buskiego. Był gorącym orędownikiem budowy takich tras w powiecie pińczowskim. Ostatnią imprezą, w której wziął udział, jak zwykle pogodny i uśmiechnięty, był Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Działoszycach. Odjechał przed jej zakończeniem. Podczas

REKLAMA

wręczania nagród zastąpił go przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kierkowski. W poniedziałek wyrazy szczerego współczucia wdowie i najbliższym krewnym złożyli członkowie Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kierkowski i wicestarosta Marek Omasta.


2

21 czerwca 2013

Ze smutkiem żegnamy zmarłego nagle Starostę Powiatu Pińczowskiego

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu nagłej śmierci Starosty Powiatu Pińczowskiego wieloletniego samorządowca

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jana MOSKWĘ

Jana MOSKWY

Starosty Powiatu Pińczowskiego

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia Redakcja Przeglądu Ponidzia

Rodzinie zmarłego składają Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Samorządowcy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Rodzinie i Bliskim

Ze smutkiem żegnamy zmarłego Starostę Powiatu Pińczowskiego

Wyrazy szczerego współczucia i żalu po nagłej śmierci

śp. Jana MOSKWY Starosty Powiatu Pińczowskiego wyrazy szczerego współczucia

Jana MOSKWĘ

Jana MOSKWY

Rodzinie i Bliskim

Starosty Powiatu Pińczowskiego składają Rodzinie Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie

składają Zarząd Powiatowy i Wojewódzki Ligi Obrony Kraju

składamy wyrazy głębokiego współczucia Komendant i pracownicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego nagle Starostę Powiatu Pińczowskiego

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie z powodu śmierci

Jana MOSKWĘ Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia Zarząd Powiatowy i Zarząd Miejsko-Gminny oraz członkowie struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pińczowie

Głęboko wstrząśnięci nagłą i niespodziewaną śmiercią Starosty Pińczowskiego

Jana MOSKWY pozostajemy w nieukojonym żalu i składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Śmiertelne wypadki na Powiślu! Dwa, tragiczne w skutkach wypadki miały miejsce w gminie Pacanów. Do pierwszego zdarzenia doszło 14 czerwca w godzinach południowych w Kółku Żabieckim w gminie Pacanów, gdzie zginął 42-letni mężczyzna wykaszający kosiarką rotacyjną wał wiślany. Ciągnik C-330 z zapiętą kosiarką, którym kierował, zsunął się ze skarpy, wywrócił do góry kołami i przygniótł go. 15 czerwca w tej samej gminie w godzinach popołudniowych doszło do kolejnego wypadku śmiertelnego, tym razem w sąsiednim Komorowie. Pracujący na budowie domu jednorodzinnego ładowaczem Cyklop zapię-

tym do ciągnika Ursus C-360 sześćdziesięciokilkuletni mężczyzna z niewiadomych na razie przyczyn został przygnieciony przez maszynę. Niestety nie przeżył - przybyły na miejsce zdarzenia lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna pracował sam, wypełniając i wyrównując piaskiem przestrzeń fundamentową budowanego domu. Jak znalazł się pod ładowaczem – to ustalają technicy dochodzeniowi z Komendy Powiatowej Policji w Busku pod nadzorem prokuratora. W obu akcjach ratunkowych uczestniczyły zastępy z OSP Rataje, Pacanów i JRG Busko. Robert Gwóźdź

Jana MOSKWY

Jana MOSKWY Starosty Pińczowskiego Składają Wójt Gminy Złota, Radni, Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Gminy Złota Wyrazy najgłębszego żalu i słowa otuchy z powodu śmierci Starosty Pińczowskiego

Jana MOSKWY rodzinie i najbliższym składają Wicestarosta Pińczowski i Zarząd Powiatu Pińczowskiego

PKS Busko-Zdrój na e-podróżnik.pl Szczegółowy rozkład jazdy PKS Busko-Zdrój jest dostępny już na stronach wyszukiwarki internetowej e-podróżnik.pl. Dzięki temu nowemu rozwiązaniu pasażerowie mogą szybko i łatwo kupić bilet i zapoznać się z rozkładem jazdy naszego regionalnego przewoźnika. Bilety przewoźnika PKS Busko-Zdój, a także szczegółowy rozkład jazdy autobusów są już dostępne na stronach wyszukiwarki e-podroznik.pl. Pasażerowie mogą teraz kupić bilety onli-

ne na połączenia m.in. z Buska-Zdroju do Warszawy, Krakowa, Łodzi, Jeleniej Góry i Karpacza, a także z Krakowa do Kielc. Bilety kupione online gwarantują również rezerwację miejsca siedzącego. Pasażerowie otrzymują potwierdzenie zakupu biletu na adres e-mailowy lub w postaci SMS. Innowacyjna wyszukiwarka e-podróżnik.pl to najlepsze narzędzie do szybkiego, łatwego i kompleksowego planowania podróży po Polsce. źródło: busko.com.pl

Te badania mogą uratować życie Od 17 do 27 czerwca, w godz. od 10:00 do 15:00 w cytomammobusie na parkingu obok budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Busku-Zdroju, przy ul. Sądowej 9, specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będą wykonywać bezpłatnie badania mammograficzne i cytologiczne. Mogą z nich skorzystać panie, mieszkanki Gminy Busko-Zdrój i okolic spełniające następujące kryteria:

- mammografia: bezpłatną mammografię może wykonywać każda kobieta w wieku 5069 lat, co 24 miesiące. - cytologia: bezpłatną cytologię może wykonywać każda kobieta w wieku 25-59 lat, co 36 miesięcy. Panie zainteresowane wykonaniem badań mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 661-911300. źródło www.umig.busko.pl

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Jana MOSKWY

Starosty Pińczowskiego Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego i głębokiego współczucia składają Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi Rady Powiatu Pińczowskiego

Agencja Rynku Rolnego informuje

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego Od 13 czerwca 2013 r. ulegają zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej. Zmiany te nastąpią w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r., poz. 615) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z 2013 r., poz. 616). Przypominamy jednocześnie, że do 25 czerwca 2013 r. można

ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłatami objęty jest materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Stawki dopłat wynoszą: 100 zł/ha dla zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych 160 zł/ha dla roślin strączkowych oraz 500 zł/ha dla upraw ziemniaka. Pod adresem https://elf.arr.gov.pl dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania i dru ko wa nia wnio sku o przyznanie ww. dopłaty. Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18, tel. 41/3433190 wew. 24 i 26.


21 czerwca 2013

GMINA DZIAŁOSZYCE

3

XVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Jubileusz XXV-lecia Kapeli Ludowej „Działoszacy” Ochotniczych Straży Pożarnych 16 czerwca w Działoszycach odbył się XVII Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP.

W 3 czerwca swój jubileusz ćwierćwiecza na scenie obchodziła kapela ludowa „Działoszacy”. Impreza odbyła się w muszli koncertowej kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Działoszycach. W imprezie wzięło udział 8 zaproszonych kapel.

U

roczystości rozpoczął występ Orkiestry Dętej z Dzierążni i towarzyszących jej “Mażoretek”. W części oficjalnej dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach Paweł Kamiński przedstawił historię kapeli. Tuż po nim głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks, który serdecznie powitał zaproszonych gości, kapele oraz wi-

REKLAMA

dzów, a następnie wręczył nagrodę kapeli-jubilatce oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy. Podziękowania otrzymali również byli członkowie kapeli oraz jej współpracownicy. Z gratulacjami i pamiątkowymi dyplomami pospieszyli także przybyli na jubileusz przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Radia Kielce oraz poseł Mirosław Pawlak. Działoszacy zrewanżowali się Burmistrzowi, obdarowując go pamiątkową statuetką. Po zakończeniu części oficjalnej na scenie wystąpili kolejno: Kapela Ludowa “Działoszacy”, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Działoszycach, Szkolny Zespół Śpiewaczy “Działoszanki” i

Strażacki Zespół Śpiewaczy “Druh”. Zaprezentowały się także zaproszone zespoły: Kapela Rodzinna Jerzego Całki z Zielonek, Kapela Ponidzie Maćka Sobonia z Pińczowa, Kapela Czesława Wojsława z Jędrzejowa, Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, Kapela Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa, Kapela Buskowianie z Buska Zdroju, Kapela Rodzinna Olbryszanie z Pełczysk i Kapela Zganioki ze Skalbmierza. Imprezę zaszczyciło wielu znamienitych gości oraz rekordowa widownia miłośników muzyki ludowej, nie tylko z naszej gminy, powiatu i województwa, ale i z województw sąsiednich.

przeglądzie udział wzięło 7 orkiestr z województwa świętokrzyskiego: Orkiestra Dęta OSP z Wiślicy, Orkiestra Dęta OSP ze Słupi Jędrzejowskiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Krasocina, Orkiestra Dęta OSP z Daleszyc, Orkiestra Dęta OSP z Dzierążni i Orkiestra Dęta OSP z Kunowa. Otwarcia Przeglądu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach. Imprezę swoją obecnością zaszczycili m.in.: poseł Mirosław Pawlak, Jan Moskwa - starosta pińczowski, Zbigniew Kierkowski – pre-

zes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie i Tadeusz Kowalczyk – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jury oceniające występy orkiestr obradowało w składzie : Jerzy Szczyrba – pracownik naukowy Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Ryszard Januszek – dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach – nadzorujący całą imprezę ze strony organizatorów oraz Krzysztof Wołowiec – dyrygent i tamburmajor Orkiestry Kopalni Soli w Bochni. I miejsce przyznano Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP z Krasocina, zaś do przyszłorocznego Regionalnego Przeglądu Orkiestr OSP zakwalifikowano orkiestry OSP z Dzierążni (wyróżnienie) oraz z Wiślicy i Daleszyc.

Na za koń cze nie wszy scy obej rze li po kaz musz try pa radnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i grupy ta necz nej APLAUZ z Kra so ci na oraz wy stęp go ścin ny Or kie stry Ko pal ni So li w Bochni. Organizatorami XVII Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP byli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Kielcach, Starosta Powiatu Pińczowskiego Jan Moskwa oraz Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks. Patronat honorowy nad przeglądem sprawował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Imprezę poprowadził dyrektor M-G Centrum Kultury w Działoszycach Paweł Kamiński.


GMINA PINCZÓW

4

21 czerwca 2013

Na Sabat Czarownic z Pińczowa Staraniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego uwzględniła nas w kampanii promocyjnej widowiska „Sabat Czarownic”.

N

iemal przez całą sobotę w naszym mieście gościliśmy ekipę TVP 2, która nagrywała filmowy zwiastun tegorocznej, czwartej edycji Sabatu Czarownic. Będzie to jeden z siedmiu, 2–minutowych felietonów, w których dziennikarka prowadząca program - Anna Popek zachęca widzów do oglądania świętokrzyskiego widowiska, które transmitowane będzie 22 czerwca 2013 r. z amfiteatru Kadzielnia w Kielcach.

Z wielu przedstawionych propozycji pani reżyser wybrała trzy miejsca, w których realizowano pińczowski felieton. Były to: lądowisko Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie, skąd dzięki uprzejmości gospodarzy tego miejsca, przekonywali do sportów ekstremalnych, takich jak lotniarstwo; Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na Zalewie Pińczowskim wodniacy z Klubu Wodnego Kon-Tiki zachęcali do uprawiania sportów wodnych; Góra Św. Anny, skąd sfilmowano panoramę miasta. W programie wystąpili Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierzem Badurakiem, którzy zgodnie zachwalali walory turystyczno-rekreacyjne naszego miasta.

Zalew Pińczowski a prawa właścicielskie Problemów z pińczowskim zalewem nie brakowało właściwie już od momentu jego powstania, ale szczególnie nasiliły się one po roku 1998, kiedy to, mówiąc kolokwialnie, prawa właścicielskie zaczęły „krążyć”.

P

rzypomnijmy więc pokrótce starania Gminy o prawa do akwenu, powstałego podczas tzw. technicznej regulacji rzeki Nidy na początku lat 70-tych ubiegłego wieku. W 1998 roku Gmina Pińczów zwróciła się z wnioskiem do wojewody o przejęcie nieruchomości zajętych pod zalew, a ten jeszcze w tym samym roku wydał decyzję stwierdzającą nabycie praw do tego obiektu przez Gminę. Jednak po kontroli przeprowadzonej przez NIK w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach stwierdzono, że Gminy nie mogą być właścicielami wód płynących, do których zalicza się również zalew. W związku z tym UW w Kielcach w trybie nadzorczym jeszcze raz zajął się tą sprawą. Było to w 2001 roku – tym razem wydano decyzję uchylającą prawa właścicielskie Gminy. Od tej pory cały obiekt (zalew) stanowi własność skarbu państwa. Mimo dwukrotnych skarg składanych na to rozstrzygnięcie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dwukrotnie podtrzymał zaskarżoną decyzję - Gmina nie może być właścicielem wód płynących. Od tego czasu Gmina Pińczów podejmowała działania mające na celu ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zalew. Między innymi adresatami próśb o wskazanie, który podmiot, w związku z zaistniałą sytuacją, jest odpowiedzialny za starorzecze Nidy i zalew na nim zbudowany były: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Wojewoda Świętokrzyski. Jednak ze wszystkich tych instytucji Gmina nigdy nie otrzymała jednoznacznej odpowiedzi. Burmistrz w ostatnim czasie ponownie podjął działania mające na celu ustalenie podmiotu, który mógłby być inwestorem, albo udzielić praw inwestorskich Gminie, aby ta mogła inwestować w zalew w celu przywrócenia mu pierwotnej jego funkcji – zbiornika rekreacyjno-retencyjnego. Również w tym celu, 16 maja br. zorganizowano spotkanie w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. Wzięli w nim udział zaproszeni przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Re-

Wzięło w nim udział 38 dzieci ze szkół podstawowych w Pińczowie, Młodzawach, Zagości, Brześciu, Gackach i Kozubowie. Komisja wyłoniła najlepszych recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:

Już jutro Pińczowskie Sobótki - z tańcem, ogniem i osadą pradziejową!

gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Pińczowie oraz przedstawiciele Wojewody i Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania doszło do wymiany poglądów, przeprowadzono również wizję lokalną w terenie. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że faktycznie istnieje problem pińczowskiego zalewu, i że rozwiązanie tego problemu wymagać będzie sporych nakładów finansowych. Niestety RZGW Kraków nie zgodził się z sugestiami Gminy i odmówił pełnienie roli podmiotu odpowiedzialnego za gospodarowanie wodami zalewu i starorzecza Nidy. W trakcie dłuższej dyskusji przedstawiciel wojewody zobowiązał się, że w ciągu jednego tygodnia doprowadzi do spotkania wojewodów świętokrzyskiego i małopolskiego, którzy są odpowiedzialni za stan wód na naszym terenie i spróbuje wypracować sposób, aby nawet w przypadku braku podmiotu odpowiedzialnego za starorzecze i zalew można było korzystać z programów na dofinansowanie kosztownych inwestycji związanych z poprawą stanu wód zalewu. Z poprawą stanu wód zalewu próbowało sobie poradzić wiele instytucji, ale jak widać – dotychczas bez powodzenia. Ciekawy program miała m.in. fundacja BÓBR, która opracowała sposób renaturyzacji całej Doliny Nidy, a w tym gospodarowania wodami zalewu. Program był mocno zaawansowany, jednak z różnych względów, w tym i finansowych, nie został on zrealizowany. Wracając do spotkania z 16 maja, pani dyrektor RZGW poinformowała, że obecnie jest opracowywany kompleksowy program gospodarowania wodami rzeki Nidy, który ma szanse na uruchomienie, ale dopiero po 2015 roku. Dodała też, że RZGW widzi rozwiązanie problemu pińczowskiego zalewu, jako „całości” Nidy. Burmistrz Badurak, z drugiej strony, wolałby, aby problem zalewu traktować jako problem jednostkowy i rozwiązać go jak najszybciej. Istnieją bowiem uzasadnione obawy, że również program kompleksowy może utknąć na półkach z powodu braku funduszy. Mamy nadzieję, że to już ostatnie przeszkody stojące na drodze do szybkiego i pomyślnego zakończenia całej sprawy i że już wkrótce będzie mogli poinformować naszych Czytelników o terminie rozpoczęcia konkretnych prac ratujących zalew.

Tuwim w Pińczowie 8 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie odbył się XII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej ,,Jeden dzień z roku Tuwima”.

Pińczowskie Sobótki

KLASY PIERWSZE I miejsce - Alicja Szpieg - SP Brzeście II miejsce - Zuzanna Łapanowska SP1 Pińczów III miejsce - Malwina Prażuch - SP Zagość, Aleksandra Bielecka - SP Gacki, Julia Szałabska - SP1 Pińczów wyróżnienia - Aleksandra Prażuch SP Zagość i Michał Bałaga - SP1 Pińczów KLASY DRUGIE I miejsce - Marta Śpiewak - SP Młodzawy, Julia Pięta - SP1 Pińczów II miejsce - Julia Majcher - SP1 Pińczów

III miejsce -Natalia Doroz - SP Młodzawy wyróżnienie - Krzysztof Gernand - SP2 Pińczów KLASY TRZECIE I miejsce - Jakub Okoński - SP Gacki II miejsce - Natalia Czerw - SP Zagość, Amelia Miśtal - SP1 Pińczów III miejsce - Magdalena Domagała SP1 Pińczów wyróżnienia - Karolina Kowalczyk - SP Gacki, Kinga Ziółkowska - SP1 Pińczów Ciekawym przerywnikiem w konkursie była prezentacja ,,Lokomotywy” przez Wojciecha Jurewicza - jurora, a zarazem aktora i re-

O

sada pradziejowa, wspólne plecenie i puszczanie wianków, Msza Święta przy kapliczce Jana Nepomucena nad zalewem, taniec świtezianek, a na zakończenie widowiskowy pokaz tańca ognia. To tegoroczny program Pińczowskich Sobótek. Zapraszamy w sobotę (22 czerwca) już od godziny 16:00 nad zalew (obok dworca PKS). Impreza będzie również dobrą okazją do zaprezentowania projektu „ Sekcja Archeo”, realizowanego od stycznia w pińczowskim Belwederze pod kierunkiem archeologa Dariusza Grenia. W osadzie pradziejowej uczestnicy projektu zaprezentują dawne sposoby wytwarzanie naczyń, paciorków i innych ozdób, rzemiosło rogownicze, kuchnię

pradziejową, warsztat brązowniczy oraz dawne zielarstwo. Specjalną niespodzianką, przygotowaną dla najmłodszych, będą zabawy pradziejowe. Do osady zapraszamy już od godziny 16.00. Nieco później, pod kierunkiem plastyka PSCK, wykonywane będą wianki, które zgodnie z tradycją, po Mszy Świętej puszczane będą na zalewie. Widowisko uatrakcyjni taniec świtezianek oraz pokaz tańca ognia, w wykonaniu kieleckiego teatru ognia Enzonda. Również 22 czerwca 2013 r. po raz pierwszy w całym kraju odbędzie się Noc Profilaktyki. Do akcji dołączyła także Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie. W tym samym miejscu, gdzie odbędą się sobótki - nad zalewem, o godzinie 16.00 policja przedstawi happening profilaktyczny oraz zorganizuje atrakcje dla najmłodszych. Serdecznie zapraszamy!

Pińczowskie głośne czytanie Tuwima 2013 rok ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima. Z tej okazji w sobotę, 8 czerwca Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie zorganizowały "Głośne czytanie Tuwima", podczas którego jeszcze raz przypomniano znakomite, ponadczasowe wiersze poety.

W

spaniałym recytacjom towarzyszyło śpiewanie i malowanie ulubionych postaci z bajek Tuwima oraz "obwoźna biblioteka". Imprezę rozpoczęto wręczeniem dyplomów i nagród w konkursie plastycznym "Ilustrujemy legendy Ziemi Pińczowskiej", zorganizowanym przez PSCK pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Trzy równorzędne, pierwsze nagrody otrzymali Przedszkole w Brześciu, Zespół Placówek Oświatowych w Kozubo-

wie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Złote Serce". Następnie uczestnicy imprezy mogli przenieść się w zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima. Znane i lubiane przez wszystkich utwory "Lokomotywa", "Rzepka", "Murzynek Bambo", "Słoń Trąbalski" zaprezentowali członkowie grupy teatralnej "Czerwona kanapa", działającej od kilku miesięcy przy PSCK. Recytacje przeplatały bajkowe utwory pięknie wyśpiewane przez solistów Studia Piosenki. Dzieciaki nie tylko słuchały bajek, ale i malowały na wcześniej przygotowanych planszach postaci z bajek Tuwima, co dla wielu z nich było nie lada frajdą. Przez cały czas trwania imprezy najmłodsi zapisywali się do biblioteki, otrzymując na zachętę swoją pierwszą książeczkę. Jak zawsze na takich imprezach, dla każdego z dzieciaków nie zabrakło słodkiej niespodzianki.

W gminie Pińczów podsumowano V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

P

od czas V Eu ro pej skie go Ty go dnia Spor tu dla Wszyst kich, w cią gu 6 dni, w Gmi nie Piń czów prze pro wa dzo no 47 im prez re kre acyj no -spor to wych, w któ rych

żysera ,,Teatru Ciut Frapującego”. Recytacje uatrakcyjniła również muzyka ze znanych bajek telewizyjnych w wykonaniu tria akordeonowego ze Szkoły Muzycznej w składzie: Michał Gręda, Patryk Pawlik, Krystian Głowacki. Nagrody książkowe wręczały Katarzyna Nowacka – wicedyrektor SP1, Janina Panek – przew. jury, Krystyna Goły – przewodnicząca Rady Rodziców przy SP1, zaś słodycze ufundowała i wręczała Dorota Burek prezes ZNP Oddział Pińczów.

czyn ny udział wzię ło 6811 osób, co sta no wi 32 % miesz kań ców ca łej gmi ny. 37 wolontariuszy ob słu gi wa ło im pre zy, na któ re Gmi na wy da ła po nad 15 tys. zł.

Uczestnicy konkursu, poszczególne szkoły, sponsorzy oraz jurorzy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, które ufundowało Gimnazjum nr 2 w Pińczowie. Sponsorami nagród książkowych byli Włodzimierz Badurak - burmistrz MiG Pińczów oraz Mieczysław Pikulski i Stanisław Misztal z firmy ,,Eko – Inż.” w Pińczowie. Nad całością imprezy czuwała jej organizatorka Bernadeta Zientara.


GMINA GNOJNO

21 czerwca 2013

5

Wojskowe zabawy dla dzieci w każdym wieku

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie odbył się Integracyjny Dzień Dziecka. Organizatorami imprezy byli Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej oraz Parafia pod wezwaniem Jana Chrzciciela.

W

iele atrakcji, nie tylko dla dzieci, przygotowali tym razem Rekonstruktorzy z grupy Kontyngent Brytyjski. Było stanowisko z uzbrojeniem i wyposażeniem Armii Brytyjskiej oraz punkt kontroli tzw. checkpoint. Na uczestników czekał również wojskowy punkt medyczny oraz ekspozycja lżejszej i cięższej broni. Fani militariów mieli możliwość przymierzenia hełmu oraz kamizelki kuloodpornej. Osoby o mocnych nerwach mogły odbyć spacer z wykrywaczem metali po polu minowym oraz sprawdzić bystrości oka i pewność ręki

na strzelnicy ASG. Ci, którzy wykazali się tężyzną fizyczną podczas wykonywaniu przysiadów i pompek, otrzymali w nagrodę pamiątkowe znaczki. Komandosi odwiedzili w pokojach tych pensjonariuszy, którzy w tym dniu nie mogli brać udziału w imprezie na zewnątrz. Niestety, gwałtowne załamanie pogody uniemożliwiło przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych punktów programu. Jednak uczestnicy imprezy – niezrażeni - schronili się pod dachem Domu Pomocy Społecznej, gdzie odbyły się zabawy ruchowe przy muzyce oraz poczęstunek. Wśród atrakcji znalazł się także niecodzienny pokaz tańca. Zespół Celtica SCD zaprezentował choreografie pochodzące z sal balowych z majestatycznych gór Szkocji. Występ został zwieńczony krótkimi warsztatami i wspólnym tańcem z uczestnikami Dnia

Dziecka. Radość i zadowolenie na twarzach uczestników oraz gości imprezy świadczyły o tym, że święto dzieci w klimacie wojskowym okazało się dobrym pomysłem – wartym powtórzenia. Dzięki zaangażowaniu rekonstruktorów, tancerzy, harcerzy dbających o porządek, wolontariuszy z Gimnazjum w Gnojnie oraz życzliwości parafian, Dzień Dziecka w Gnojnie był okazją do integracji dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej oraz doskonałej zabawy dla wszystkich. Krakowski zespół Celtica SCD podczas swoich pokazów i warsztatów przybliża historię oraz kulturę Szkocji, a także historię związków między naszymi krajami na przestrzeni wieków. Grupa powstała pięć lat temu przy wsparciu Roberta McArthura. To dzięki niemu zespół wzbogacił się o materiały źródłowe, niezbędne do poznania Szkockiego tańca

Sukcesy Stadniny Koni w Michałowie Wielkim sukcesem rozpoczęła Stadnina Michałów tegoroczny sezon pokazów koni arabskich.

W

Brugii,13-letnia, niezwykle utytułowana klacz Emira zdobyła na prestiżowym międzynarodowym pokazie czempionat klaczy starszych. Druga była klacz Elissara, również pochodząca z michałowskiej hodowli. W Białce podczas XXIII Młodzieżowego REKLAMA

Czempionatu Polski, roczny ogierek - nomen omen - "Złoty Medal" zdobył Młodzieżowy Czempionat Polski, a w kategorii klaczy rocznych Czempionką została Piacolla. W dniach 16 – 18 sierpnia michałowskie Araby wystartują w Narodowym Czempionacie Polski w Janowie Polaskim, gdzie odbędzie się również doroczna Aukcja Pride of Poland. Pod młotek pójdzie 20 klaczy, wśród których znajdzie się siwa, sześcioletnia El Saghira, córka zwyciężczyni z Brugii – Emiry i

dworskiego [Scottish Country Dancing] i rozpoczął współpracę z nauczycielami Królewskiego Szkockiego Towarzystwa Tańców Dworskich. Panowie występują ubrani w tradycyjne szkockie kilty i mundury jednostki wojskowej Black Watch, drugiej najstarszej jednostki wojskowej na świecie. Panie zaś prezentują kobiecy strój narodowy w barwach klanów szkockich. Zespół pielęgnuje najlepsze tradycje salonowej etykiety dam i gentlemanów. Grupa Kontyngent Brytyjski (British Forces in Poland) to ogólnopolska formacja rekonstrukcyjna zrzeszająca grupy imitujące współczesne jednostki brytyjskie, takie jak Royal Marines Commando, Royal Regiment of Scotland, Royal Irish Rangers, Corps of Royal Engeneers czy Royal Military Police – mało znane w naszym kraju. Grupa działa już pięć lat, biorąc czynny udział w zlo-

egipskiego ogiera Galba (w 2012 roku zdobyła wiceczempionat Narodowy Polski i tytuł „Top ten”). W tym roku Stadnina obchodzi swoje 60lecie, a jubileuszowe uroczystości odbędą się podczas sierpniowych Dni Konia Arabskiego w Polsce. Z dorobkiem stadniny będzie się można zapoznać w Michałowie podczas Wielkiej Parady, która zakończy Dni Konia Arabskiego w Polsce. Ponadto, jak dowiedzieliśmy się, w stadninie na świat przyszło w tym roku 75 źrebiąt potomków koni czystej krwi arabskiej.

tach oraz imprezach historycznych i militarnych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Podczas zlotów rekonstrukcyjnych członkowie grupy najczęściej odtwarzają epizody najnowszych konfliktów zbrojnych - szczególnie działania ISAF w Iraku (m.in. bitwę o Basrę) czy w Afganistanie (operację Sond Chara podczas Herrick 9). Dzięki pustynnym mundurom oraz wyposażeniu bardzo łatwo ich odróżnić od innych grup. Na ich dioramie można zobaczyć oraz przymierzyć umundurowanie, wyposażenie, a także broń, używane przez żołnierzy Jej Królewskiej Mości w walce. Przygotowują też bezpieczne „pola minowe”, gdzie każdy może przez moment poczuć się niczym prawdziwy saper. Rekonstruktorzy chętnie dzielą się również swoją obszerną wiedzą na temat tradycji, organizacji i sposobów działania Armii Brytyjskiej.


6

21 czerwca 2013 ogłoszenia drobne SPRZEDAM

Działkę budowlaną w Brześciu, pow. 3700 m2, szer. 15 m. Działka usytuowana jest przy drodze w stronę Skowronna, ok. 500 m od głównej ulicy w stronę Kielc. Z dala od gospodarstw wiejskich w sąsiedztwie same domki jednorodzinne, piękna okolica. Cena do uzgodnienia. Tel. 600 322 287. Sprzedam wózek wielofunkcyjny, gondola+ spacerówka, model Quattro Tour Sport, Firmy Graco o kolorze brązowokremowym, po dziewczynce. Stan idealny, mało używany. Cena 450 zł., do uzg. Tel. 791 025 110. Pińczów. Tanio sprzedam 3 zegary kominkowe, antyki , produkcji niemieckiej, ładnie bijące, w tym jeden kurant i francuski budzik też antyk. Tel. 663 727 595 lub 41 357 41 79. Sprzedam oś do przyczepki, plasty i koła od STARA, 825/20. Rozstaw kół 160 cm. Cena 400 zł.. Tel. 41 378 64 64 Kosiarkę do trawy, nóż o średnicy 30 cm. Regulowana wysokość. Cena 150 zł. Tel. 41 378 64 64 Atrakcyjną działkę budowlaną za Zdrojem w Busku Zdroju. Pow. ok. 19 arów. Tel. 660 067 051. Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1760m2, położona w Busku Zdroju, 500 m od centrum. Tel. 664 349 149. Działka Budowlana pod budowę jednorodzinną lub pod działalność o pow. całkowitej 1240m2. Położona w Pińczowie, ul. 3- go Maja 31 (naprzeciwko ZUS-u). Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 41 06. Działkę w Michałowie 0,05 ha, zabudowana, dom mieszkalny, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i spiżarnia. Wymienione okna i drzwi. Całość ok. 70 m2. Oddzielnie budynek gospodarczy 10,2, woda+ podłączona kanalizacja. Cena ok. 130 tys. do negocjacji. Tel. 505 165 682. Sprzedam działkę budowlaną w Gminie Tuczępy (okolice Buska- Zdroju) o pow. 5600 m2. Kanalizacja, dostęp do energii i wody, 12 zł. Za metr 2. Tel. 724 703 321 Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Młodzawach Dużych o powierzchni1,95 ha. Tel. 41 357 92 81. Volksagen Jetta 1.3, kolor zielony, benzyna. Cena 3250zł. Tel. 516 767 425 Mieszkanie w Busku - Zdroju, os. Pułaskiego, 3 pokoje o pow. 59m2, piętro 3/4, mieszkanie środkowe, słoneczne i ciepłe. Mieszkanie po remoncie - do zamieszkania bez dodatkowego wkładu finansowego. Na osiedlu: sklepy, przedszkole, plac zabaw dla dzieci. Blisko park miejski, szkoły i centrum miasta. Założona KW. Mieszkanie bez zadłużenia Cena: 210 tys.zł – do negocjacji. Kontakt:Agnieszka, tel. 662 168186 Mieszkanie 59 m2 w Busku Zdroju. Tel. 694 920 304. Sprzedam klucz ręczny do samochodów ciężarowych „Geniusz”. Cena 500 zł. Tel. 793 575 384. Sprzedam działkę rolno- budowlaną w Młodzawach Dużych o powierzchni1,95 ha.Tel. 41 357 92 81. Sprzedam M- 3, wysoki pater, słoneczne 40m2. Busko Zdrój, Oś. Kościuszki 13. Cena 146 000, do uzgodnienia. Tel. 667 364 006.

Sprzedam działkę pod budowę, położoną w Michałowie. Powierzchnia działki do ustalenia, cena za metr kwadratowy 25 zł. (do negocjacji). Tel. 790 860 443 Działkę rolno- budowlaną, 16 arów i dwie działki leśne 1,22h i 75 arów. Chruścice 6 km od Pińczowa. Tel. 508 421 441. Sprzedam pole orne o pow.1h 07 w miejscowości Gnojno, cena do uzgodnienia. Tel. 607 476 966, 41 353 21 15 Sprzedam działkę rolno- budowlaną, uzbrojoną w wodę o pow. 2h 22 ary w miejscowości Gnojno. Tel. 607 476 966, 41 353 21 15 Sprzedam hydrofor kpl., zbiornik 200 l, pompa + silnik 1,5 kW na podstawie tel. 669209015. Sprzedam Dom nad zalewem Chańcza 608688600. SPRZEDAM mieszkanie w Busku Zdroju, os. Pułaskiego, 3 pokoje o pow. 59m2, piętro 3/4, mieszkanie środkowe, słoneczne i ciepłe. Mieszkanie po remoncie - do zamieszkania bez dodatkowego wkładu finansowego. Na osiedlu: sklepy, przedszkole, plac zabaw dla dzieci. Blisko park miejski, szkoły i centrum miasta. Założona KW. Cena: 210 tys. zł. Kontakt:Agnieszka, tel. 662 168186 Piękną działkę budowlaną o pow. 5.200 m2, położoną między zabudowaniami, w środku wsi Zrecze Duże, ok.3 km od Chmielnika, przy trasie Chmielnik - Staszów. Cena: 160.000,PLN. Tel.: 600 057 396 lub: 41 378 42 97"

Adres Redakcji: Pinczów, ul. Klasztorna 2 28-400 Pinczów Tel.: 41 350 10 97; kom. 535 03 10 97 e-mail: redakcja@przegladponidzia.pl

Mieszkanie 47 m2 , po remoncie. Oś. Grodzisko, Pińczów. Tel. 691232339 Las sosnowy z gruntem, 2 działki 1 h 22 ary i druga 75 arów oraz działkę rolno- budowlaną 16 arów, 6 km od Pińczowa przy trasie Pińczów- Chmielnik. Tel. kontaktowy 508 421 441 Działkę budowlaną w Skrzypiowie 0,73 ary. Tel. 41 357 61 62 po godz.15 Gospodarstwo rolne o pow 3,22 h wraz z zabudowaniami. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 31 44 po godz. 16 Biniątki, dom 140 m2, murowany, wysoki strych, podpiwniczony, działka 36 a, 3 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, 2 budynki gospodarcze, 130 m2, stodoła, szopa, sad, 6 km od Buska Zdroju. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 40 48 Działkę rolno- budowlaną 16 arów i dwie działki leśne 1,22 h i 75 arów. Chruścice 6 km od Pińczowa. Tel. 508 421 441 Las z gruntem o powierzchni 1,94 h oraz działkę rolno- budowlaną o powierzchni 16 arów, 6 km od Pińczowa. Tel. 508421441 Gospodarstwo. Tel. 41 357 40 48

Sprzedam 23 średniej wielkości i duże drzewa, w tym 16 jesionów. Wieś Zrecze Duże 15,około 3 km od Chmielnika. Cena 6.000. Tel.: 600 057 396 lub: 41 378 42 97. Zapraszam do rezer wacji kociąt Brytyjskich niebieskich tel.537345259 Pińczów.

Dom murowany (wolno stojący), par terowy z poddaszem mieszkalnym o powierzchni 75 m2. Ogrzewanie węglowe i gazowe. Powierzchnia działki 800 m2, 2 garaże murowane o powierzchni 100 m2 przy ulicy Nowowiejskiej 27 A w Pińczowie, cena 280 tys. lub zamienię na mieszkanie 2- pokojowe z dopłatą. Tel. 790 477 117

Yamahe xj 600 S r.1997. Kompletnie przygotowana do sezonu,tłumik 4w1,smarownica łańcucha,opłaty do 2014.04. cena 5200 zl. tel.793 508 724 dzwonić po 19tej.

Pole orne 2,50 ha. Młodzawy Duże, 25.000 hektar. Przy drodze polnej na tzw. „ hektarach”. Tel: 604 121 910

Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Młodzawach Dużych o powierzchni1,95 ha.Tel.41 357 92 81.

Słupki betonowe o wymiarach 5,5 cm x 7,5 cm, długość 230 cm. Sztuk 160. Cena 16 zł./ sztukę. Cena do uzgodnienia. Tel 514 790 812

Sprzedam dobrze prosperujący sklep odzieżowy,Wiślica, Rynek 29. Tel.662604167

Kosiarka ręczna (krótko używana), oryginalne opakowanie,instrukcja obsługi, praktyczna i przydatna. Cena 140 zł (do uzg.) tel.787 365 640 lub 662 576 134

Busko Zdrój, oś. Kościuszki 13. Sprzedam M- 3, wysoki par ter, słoneczne 40 m2. Cena 146 000, do uzgodnienia. Tel.667 364 006 Dom mieszkalno- pensjonatowy w Busku Zdroju, ul. 12go Stycznia 16. tel. kont. 600 830 054 lub 531 935 903 Mercedesa 190. 1.8 benzyna, gaz automat. Ekonomiczny i zadbany. Posiada: ABS, cz, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, szyber dach, alu felgi, radio, system ekonomy i sport. Wymienione tarcze tył i przód, klocki, oleje, filtry i paski, wymienione części zawieszenia. Kolor ciemny granat. Tel. 788749599. Cena to 4500 zł. Działkę o powierzchni 529 m2, częściowo zagospodarowaną ( część mieszkalna 36 m2, budynek gospodarczy 8 m2). Pińczów ul Republiki Pińczowskiej 27. Tel. 691 984 643

Redaktor Naczelny: Wojciech KNAPIK ISSN 2299-2758

Działkę budowlaną 1500 m2, przy trasie Kielce- Pińczów, częściowo zagospodarowaną ( z rozpoczętą budową domu). Dobry dojazd i lokalizacja (16 km od granic Kielc) Pełna dokumentacja budowlana, księgi wieczyste, media, światło, woda z wodociągu, kanalizacja. Na życzenie klienta mogę wybudować dom (ładny projekt wg pracowni „Dom z Klasą”. Powierzchnia użytkowa 135 m2. Realizacja najpóźniej czer wiec 2013 r. Tel. 600 554 002.

Sekretarz Redakcji: Monika SMARDZEWSKA-SZUBA msszuba@przegladponidzia.pl

Drzwi zewnętrzne, pełne, uniwersalne (nowe )z futryną, dobra jakość, polski producent Kędziora Sochaczew/ cena promocyjna. Wymiary: wysokość- 2, 05 m razem z futryną i szerokość 1,02 m (też z futryną). Odbiór własnym transpor tem. Cena 720 zł.(do uzg.)tel.787 365 640 lub 662 576 134

Działka 0,05 ha zabudowana, dom mieszkalny, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i spiżarnia. Całość około 70m2. Oddzielnie budynek gospodarczy 10,2, woda+ podłączona kanalizacja. Działka mieści się w Michałowie. Wymienione okna i drzwi. Cena 130 tyś. Tel. 503 186 691 Busko-Zdrój – pilne, tanio sprzedam z powodów osobistych, lub zamienię na Mazowsze, urocze 3 pokoje z kuchnią 59 m2, osobno łazienka i toaleta, wysoki par ter, loggia, po kompletnej renowacji, blok ocieplony, duża piwnica. Doskonale usytuowane przy kurorcie najbardziej słonecznym w Polsce. Cena 220 000 złotych do dyskusji. Tel 508 607 124 Działkę budowlana o pow. 53 ar. w miejscowości Kostki Duże, 5 km. Od Buska Zdroju. Tel. 515 651 559 WYDZIERŻAWIĘ Obiekt przystosowany pod skład materiałów budowlanych lub opału Nowo powstały obiekt wyposażony jest w: - ogrodzony plac o powierzchni: 2560m2 ( 30,5 x 84,0m) , - wagę samochodową elektroniczną o zakresie 50ton i długości 14m (zadaszoną) , - 6 żelbetowych boksów o wymiarach: 6 x 7 x 2,2m, - utwardzone drogi wewnętrzne i plac manewrowy o pow. 1000m2, - budynek biurowo-socjalny o powierzchni użytkowej 100m2 , kubaturze 440m3 wyposażony w media oraz zaplecze sanitarne, - plac oświetlony i monitorowany przez specjalistyczną firmę ochroniarską i wyposażony w alarm. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Pińczów-Kielce w miejscowości Podłęże, 4 km od Pińczowa. Bliższe informacje pod nr tel. 602 297 002

Zatrudnię elektromechanika pojazdów samochodowych z doświadczeniem. Ofer ty proszę przesyłać na adres email piotr.krawczyk@vicor.com.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 2, 28- 400 Pińczów. WYNAJMĘ Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Krakowie. Mieszkanie umeblowane, w sąsiedztwie szpitala Rydygiera, przy ulicy Okulickiego. Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr tel. 500825452. Mieszkanie do wynajęcia od zaraz. Wynajmę lokal w Busku Zdroju, 62m2, centrum (ul. Kopernika 12). Par ter, własny parking. Tel. 602 304 114. Lokal do wynajęcia w centrum Buska, pow. ok. 50 m z parkingiem. Tel. 604 417 945.

Wynajmę lokal w Busku Zdroju, ulica Leszka Czarnego 1. Tel: 662 896 871. Garaż, ul. Kochanowskiego, Busko Zdrój. Tel. 604 643 168. Halę o powierzchni 500 m2 z zapleczem socjalnym, duży parking. Pińczów ul. Przemysłowa. Tel. 691 232 339. Lokal do wynajęcia 50m2. Przygotowany pod gabinet kosmetyczny lub inne, Busko Zdrój. Tel. 604 417 945. Lokal do wynajęcia, Pińczów, rynek, na par terze, parking. Pow. 50 m2. Cena 800 zł netto. Tel: 604 417945. NAUKA Udzielę korepetycji z języka francuskiego w stopniu początkującym, zaawansowanym i konwersacyjnym. 20 lat doświadczenia we Francji. Dojazd do ucznia. Tel: 508 607 124. TOWARZYSKIE Brunet 40 lat,szuka kobiety z Pińczowa lub Buska Zdróju do związku, przyjaźni, jeżeli jest ci smutno lub źle,to napisz lub zadzwoń do mnie tel.721 927 999.

Poszukuję kawalerki do wynajęcia na terenie Pińczowa. Tel: 662 797 983.

REDAKCJA PRZYJMUJE OGŁOSZENIA DROBNE BEZPŁATNIE. Tel. 535 031 097 lub e- mail: redakcja@przegladponidzia.pl

Poszukuję pracy - sprzątanie, mycie okien, opieka nad dzieckiem, roznoszenie ulotek, wyprowadzanie psów. Tel: 668963692. Zaopiekuję się osobą samotną, potrzebującą pomocy w różnych czynnościach domowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w opiece. Tel. 697 445 155. Doświadczona kobieta na emeryturze zajmie się samotną kobietą, mężczyzną lub małżeństwem również niepełnosprawnymi ( zrobiony kurs ). Pomoc w prowadzeniu domu i we wszystkich innych pracach. Duże doświadczenie, dyspozycyjność, auto. Tel. 508 607 124 Podejmę prace na stanowisku mechanik maszyn do szycia i konser wator. Wieloletnie doświadczenie zawodowe. Tel: 663 727 595 lub 41 357 41 79. Poszukuję pracy na stanowisko dozorcy na terenie Pińczowa, II grupa niepełnosprawności, aktywny zawodowo. Tel.: 41 357 41 79.

Ładną działkę budowlaną, częściowo zagospodarowaną, ogrodzona z dwóch stron. Rozpoczęta budowa ( fundamenty) 1531 m2 dla nabywcy w tym udział w wewnętrznej drodze dojazdowej, utwardzonej ( szer. 8 m ). Pełna dokumentacja budowlana. Ładny projekt domu, prąd, kanalizacja. Tel: 787 365 640 lub 662 576 134

Na terenie Buska Zdroju zaopiekuję się małym dzieckiem (dziećmi) na dłuższy okres lub dzieckiem w wieku szkolnym na okres wakacji. Zapewnię różnorodne zajęcia. Posiadam kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Tel: 660 067 051.

Sandra SOWA

Zatrudnię mechanika pojazdów samochodowych z doświadczeniem. Ofer ty proszę przesyłać na adres e- mail piotr.krawczyk@vicor.com.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 2, 28- 400 Pińczów.

SZUKAM PRACY

Aparat fotograficzny nowy w oryginalnym futerale „ YASHICA Zoomate 70 ” za 50% wartości zakupu. Cena 330 zł (do uzg ). Tel. 787 365 640 lub 662 576 134

Współpracownicy: Alicja MAZUREK lilka@przegladponidzia.pl

PRACA

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „WOJBUD” Wojciech Knapik z siedzibą w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 7 Druk: Drukarnia Tarnobrzeg, Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Mechaniczna 12, 39-400 Tarnobrzeg

DYŻURY APTEK

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty tekstów oraz opatrzenia nadesłanych materiałów własnym tytułem. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH OGŁOSZEŃ.

Pińczów 24.06.2013- 30.06.2013- Apteka, ul. Bat. Chłopskich 73

Busko Zdrój 24.06.2013- 30.06.2013- Apteka „Słoneczna”, ul. Woj. Polskiego 14

KOLPORTAŻ: Ukazuje się na terenie następujących gmin: BUSKO ZDRÓJ, Chmielnik, Działoszyce, Gnojno, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Pacanów, PINCZÓW, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Złota

1.07.2013- 7.07.2013- Apteka „Vita”, Plac Wolności 25

1.07.2013- 7.07.2013- Apteka Plac Zwycięstwa 30


7

21 czerwca 2013

I Piknik Muzyki Folkowej w Pińczowie

I Piknik Muzyki Folkowej w Pińczowie okazał się udaną imprezą. Towarzyszyła mu tak długo oczekiwana, wspaniała, słoneczna pogoda, toteż dobre nastroje dopisywały wszystkim. W muszli koncertowej MOSiR rozbrzmiewała muzyka folk, a na przybyłych mieszkańców Ponidzia czekało także wiele innych atrakcji.

P

odczas dwóch dni imprezy wystąpiło wiele zaproszonych zespołów. Na scenie mogła zaprezentować się również pińczowska młodzież. Koncerty prowadził Marcin Janaszek z Radia Kielce, który określił imprezę jako wycieczkę muzyczną po całym świecie. Ze sceny płynęły bowiem dźwięki melodii zaczerpniętych z tradycji ludowych wielu narodów i regionów świat. Była muzyka bałkańska, ukraiń-

ska, irlandzka. Nie zabrakło też popularnych szant oraz rytmów klezmerskich. W klimacie imprezy była również wyprawa do Umianowic Ciuchcią Ekspress Ponidzie. Były też inne atrakcje. Na dzieci czekały rozrywki w Rajkolandii, rejs łódką po pińczowskim zalewie, przejażdżki bryczką zaprzęgniętą w dwa kucyki z gospodarstwa pana Kazimierza Dyragi z Górek. Zainteresowaniem dorosłych cieszyły się ogródki piwne oraz stoiska ze swojskimi wyrobami pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Marzęcina, Umianowic i Skowronna Dolnego. Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” z prezesem Januszem Zielińskim prowadziła konkursy z nagrodami oraz przybliżała wszystkim działalność i osiągnięcia swojego Stowarzyszenia. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy ochotnicy z OSP w Krzy-

żanowicach oraz ochroniarze jednej z ponidziańskich firm. W niedzielę podczas występu Zespołu Bez Nazwy muzycy obwieścili, że wreszcie mają nazwę. Od tego dnia nazwa zespołu brzmi „Pozytywnie Nakręceni”. „Pozytywnie Nakręceni” wystąpią w tym roku jeszcze na międzynarodowym festiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej, na Słowacji, Węgrzech, w Czechach oraz w Szydłowie na "Święcie śliwki". Organizatorami I Pikniku Muzyki Folkowej w Pińczowie byli Stowarzyszenie Ziemi Pińczowskiej oraz zespół "Pozytywnie nakręceni" Marka Omasty. Jak powiedział Marek Omasta, Piknik Muzyki Folkowej będzie kontynuowany w kolejnych latach i będzie nawiązywać do wcześniej organizowanych już festiwali folkowych w Pińczowie. REKLAMA

Sobótki 2013 w Nowym Korczynie Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie zapraszają na Sobótki 2013, które odbędą się 23 czerwca 2013 r. Program: 16.30 - Rozpoczęcie - powitanie Gości, występ zespołu „Wianeczek” 16.50 - Przegląd dorobku artystycznego placówek oświatowych z terenu gminy Nowy Korczyn występy zespołów dziecięcych ze szkół i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach 18.10 -Występy dzieci i młodzieży: z piosenką i muzyką, REKLAMA

występ małych cheerleaderek, konkurs wianków świętojańskich 19.00 - Przedstawienie przez uczniów Samorządowego Gimnazjum obrzędu ludowego „Sobótka Świętojańska” REKLAMA

20.00 - 2.00 Zabawa taneczna - gra zespół INDEX Główne atrakcje imprezy: Konkursy dla publiczności, w tym konkurs wianków świętojańskich, karuzele, grille, zjeżdżalnie i wiele innych


SPORT

8

21 czerwca 2013

W wielkim stylu Nida Pińczów wywalczyła awans do III ligi! NIDA Pińczów - UNIA Sędziszów 5:0 (2:0) 16 czerwca Nida Pińczów rozegrała na własnym boisku zaległy mecz z UNIĄ Sędziszów. Mecz ostatecznie już zadecydował o awansie do III ligi. Składy drużyn: NIDA Pińczów: Adrian Zyguła, Tomasz Bisikiewicz, Konrad Ciacia, Łukasz Rechowicz, Marcel Motyl (Mikołaj Burek), Łukasz Biały (Artur Karasek), Marcin Szafraniec, Dominik Sobczyk, (Paweł Prucnal), Robert Banaszek (Arkadiusz Sadowski), Krystian Zaręba, Łukasz Mika. UNIA Sędziszów: Tomasz Rybiński, Patryk Jaworski, Damian Zebrzydowski, Zbigniew Krupa (Karol Surówka), Przemysław Kupczyk (Krystian Zasada), Albert Sęk, Łukasz Chuptyś, Adam Brożek (Grzegorz Matelski), Wojciech Zapalski, Kamil Bratek, Grzegorz Brożek.

Bramki dla NIDY strzelili: 22', 57', 88' - Krystian Zaręba, 27' - Robert Banaszek, 90' - Tomasz Bisikiewicz. Po zakończeniu meczu, na płycie boiska piłkarze fetowali swój sukces i awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Nie mogło oczywiście zabraknąć w takiej chwili szampana. "Na początku sezonu nikt nie planował takiego wyniku. Jednak udało się stworzyć dobry zespół, który mógł powalczyć z najlepszymi. Wydaje mi się, że zasłużenie awansowaliśmy. Trzeba podziękować chłopakom za walkę, za ambicję i za to, że potrafili się mobilizować przez cały sezon - tak długi i trudny. Wiadomo, że mecze były co środę i niedzielę, bo przecież na wiosnę wiele meczów odwołano. Dzisiaj zagrali bardzo dobry mecz, dali z siebie wszystko i postawili przysłowiową kropkę nad "i". Warto też podkreślić, że awans wywalczyliśmy grając w większości swoimi wychowankami, bez spektakularnych zakupów i drogich transferów," mówił z nieukrywanym zadowoleniem po niedzielnym, zwycięskim meczu trener Nidy Krzysztof Dziubiel.

Buskie Słoneczko na Mistrzostwach Polski LZS w Słubicach Bardzo dobre występy zanotowali lekkoatleci buskiego Słoneczka podczas Mistrzostw Polski LZS w lekkiej atletyce juniorów, juniorów młodszych i młodzieżowców w Słubicach, które odbywały się od 7 do 9 czerwca. Damian SATOR zdobył dwa srebr-

ne medale na dystansach 2000 m z przeszkodami z czasem 6: 07,56 oraz na 3000 m z czasem 9:01,06. Obiecujący debiut na Mistrzostwach zanotował Konrad IMOSA, zajmując ósme miejsce na 100 m z czasem 11 :44 i szóste na 200 m z czasem 23:02. Dwójka naszych zawodników zdo-

była 17 pkt., wliczanych do punktacji współzawodnictwa sportowego. To duży sukces. Przed naszymi zawodnikami jeszcze Mistrzostwa Europy we Francji w biegach górskich w stylu anglosaskim na krótkim dystansie oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Życzymy powodzenia! busko.com.pl

ULKS Włoszczowice na Ogólnopolskich Zawodach Łuczniczych w Suchedniowie Pięć złotych, trzy srebrne i trzy brązowe medale zdobyli zawodnicy ULKS Włoszczowice w V Ogólnopolskich Zawodach Łuczniczych w Suchedniowie, które odbyły się 8 czerwca. W zawodach startowało ponad 60 łuczników i łuczniczek z 7 klubów.

W kategorii dzieci strzelających z łuku „Apacz” wśród dziewcząt II miejsce wywalczyła Dominika Czechowska, zaś wśród chłopców wygrał Paweł Wójcik. W kategorii łuków „Orlik” I miejsce zajęli Justyna Lech i Szczepan Gondek, II miejsca - Jakub Babiarski i Wiktoria Cierpiała, a III miejsce - Eliza Suchorab. Karolina

Babiarska zajęła I miejsce wśród młodziczek, Kamil Kubicki zwyciężył wśród młodzików, a Marcin Wójcik uplasował się na III pozycji. Dodatkowo w klasyfikacji drużynowej łucznicy z Włoszczowic nie mieli sobie równych, wygrywając po raz kolejny w tym sezonie. kije.pl

XIX M.F.M. im. Krystyny Jamroz już za tydzień! Tegoroczny, XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 6 lipca 2013 roku. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółowym programem Festiwalu, który znajduje się na stronie internetowej: www.slonecznyzdroj.pl/festiwal-krystyny-jamroz. Rezerwację karnetów na Festiwal prowadzi Dział Organizacyjno - Administracyjny BSCK w godz. 8.00 - 15.00 pod nr. tel. 41 370 83 18 lub mailowo: buskie@wp.pl REKLAMA

Przegląd Ponidzia Numer 13/2013 (27)  

Przegląd Ponidzia Numer 13/2013 (27)

Przegląd Ponidzia Numer 13/2013 (27)  

Przegląd Ponidzia Numer 13/2013 (27)

Advertisement