Page 1


Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Zarządzanie sobą samym w czasie"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl Copyright by Złote Myśli & Iwona Kubis, rok 2008 Autor: Iwona Kubis Tytuł: Zarządzanie sobą samym w czasie Data: 16.10.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


SPIS TREŚCI O AUTORCE.................................................................................4 KILKA SŁÓW WSTĘPU.....................................................................6 Czym jest Czas?........................................................................6 1. CO TO JEST ZARZĄDZANIE CZASEM I DLACZEGO TO TYLKO TEORIA?.........10 Jak mieć więcej czasu?..............................................................11 Prawo wyczucia czasu...............................................................16 2. JAK EFEKTYWNIE WYKORZYSTYWAĆ CZAS?.......................................17 Autoanaliza – Ocena Obecnego Stylu (OOS)......................................20 Asertywność w zarządzaniu czasem...............................................21 3. JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE PUŁAPKI CZASOWE?.......................................23 Złodzieje Czasu.......................................................................23 Jak radzić sobie z odwlekaniem?..................................................26 Technika Punktów Kontrolnych (TPK).............................................32 4. CHCESZ MIEĆ WIĘCEJ CZASU?.......................................................33 4.1. Matryca Zarządzania Czasem.................................................35 4.2. Pareto i jego paradoks.........................................................42 4.3. Złodzieje Czasu – zwalcz......................................................46 4.4. Nawyki – usuń...................................................................47 4.5. Punkty kontrolne – stosuj......................................................47 4.6. Mapy Myśli – twórz..............................................................50 4.7. Priorytety – ustalaj.............................................................56 5. PLANOWANIE..........................................................................60 Planowanie Celu (PC)................................................................61 6. SIEDEM KROKÓW......................................................................65 6.1. Zerwij stare związki łączące Wysiłek i Nagrodę...........................65 6.2. Skończ z Poczuciem Winy.....................................................66 6.3. Uwolnij się od Zewnętrznych Zobowiązań..................................66 6.4. Wykorzystuj czas Niekonwencjonalnie i Ekscentrycznie.................67 6.5. Określ, które 20% daje 80%....................................................68 6.6. Pomnóż 20%, które daje Ci 80 %..............................................69 6.7. Wyeliminuj lub zmniejsz ilość najmniej efektywnych działań..........69 7. ZRÓB SOBIE PROSTY TEST… A POWIEM CI, JAK JEST Z TWOIM CZASEM......70 ZŁOTE MYŚLI O CZASIE..................................................................74 BIBLIOGRAFIA.............................................................................78


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 4

O Autorce

Iwona Kubis - doradca zawodowy i osobisty, trener – konsultant. Założycielka firmy „Vackmer”. Doświadczenie w zakresie szkoleń – to ponad 10 lat i 1000 dni szkoleń dla przedstawicieli handlowych, menedżerów, agentów w branży produktów finansowych, marketingu wielopoziomowym i sektorze produktów szybkorotujących.

Z tematyki Zarządzania Czasem – ponad 120 dni szkoleniowych – w tym ponad roczny projekt dla Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA. Sprzedażą i zarządzaniem sprzedażą zajmuje się od lat dwudziestu w branży produktów FMCG (m.in. Rolimpex S.A.) oraz finansowej (Bausparkasse Schwabish Hall, Skarbiec–Emerytura, Grupa Ergo). Wykształcenie pedagogiczne (Lingwistyka Stosowana - Uniwersytet Warszawski) i psychologiczne (Psychologia Społeczna – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 5

5. Planowanie

Koniecznym przygotowaniem do realizacji celów jest planowanie. •

Planuj pisemnie, dzięki temu:

Szybciej i sprawniej osiągniesz swoje cele.

Zaoszczędzisz sporo czasu.

Lepiej się zmotywujesz.

Rozeznasz się we własnych celach i działaniach, jakie powinieneś podjąć.

Zredukujesz stres.

Ustalisz priorytety.

Utrwalisz w pamięci niezbędne informacje.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 6

Skoncentrujesz się na rzeczach najważniejszych.

Stworzysz podstawową dokumentację Twojej drogi do sukcesu.

Ułatwisz sobie monitoring własnych działań.

Nastawisz swoją podświadomość na sukces.

Planowanie Celu (PC) Cele powinny być: •

Konkretne

Wymierne

Realne

Osiągalne

Określone w czasie

Etyczne

Ambitne

Planuj swoje cele, planuj swoje życie, nie pozwól, by czynili to za Ciebie inni, albo by Ci się sprawy po prostu zdarzały – bez Twojej świadomej kontroli. Często łatwiej nam powiedzieć, czego nie chcemy, niż określić, czego pragniemy naprawdę. Umówiliśmy się jednak na pewne zaangażowanie i pracę własną. Zatem – określ swoje cele. I te małe, i te największe – Cele Życiowe, Cele Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 7

Nadrzędne... Podziel je tak, jak to proponuje poniższa tabelka – wg odcinków czasowych właśnie. Możesz też użyć każdego innego weryfikatora. Twojego weryfikatora.

Jak rzekł R.Noe: „Wielkie cele muszą być bardzo osobiste, przychodzić w porę i być na czasie”. Efektywne kierowanie własnym czasem to umiejętność stawiania sobie osiągalnych celów i dążenia do ich realizacji. Już wiesz, że nie istnieje pojecie „zarządzanie czasem”, że czasem zarządzać nie można. Można jedynie: „zarządzać sobą w czasie” poprzez podejmowanie we właściwym czasie właściwych działań zmierzających do zamierzonego celu. Każdy system motywacyjny (i cel) niezgodny z naszym wewnętrznym przekonaniem - będzie nieskuteczny. Dlatego w każdej sytuacji należy zadać sobie pytania: 1. Dlaczego robię to, co robię? 2. Po co robię to, co robię?

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 8

Z drugiego pytania powstaje ścieżka motywacji własnej – długofalowej. Jeżeli to robię – to znaczy, że przyświeca mi jakiś cel. A ten cel może stać się głównym i skutecznym motywatorem mojego działania. MOJE CELE Na jutro

Do końca tygodnia

Do miesiąca

3-6 miesięcy

Do roku

Do 3 lat

Do 10 lat

Do końca życia

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 9

Przy celach jednorocznych wkraczasz w planowanie długofalowe. Dlatego poświęć tej czynności więcej czasu, starannie przemyśl. I co Najważniejsze – zmonitoruj po roku, co udało Ci się zrealizować, z czego rezygnujesz (zawsze masz prawo do korekty kursu!). Każda praca wymaga wykonania określonego zestawu działań. Elementarną jednostką systematycznego planowania czasu jest plan dnia. Planując następny dzień, pamiętaj, aby umieścić w nim te sprawy, które powinieneś, chcesz i możesz załatwić - plan dnia powinien być przede wszystkim realistyczny. Jeśli postawisz sobie zbyt wygórowane wymagania, wpadniesz we frustrację i niechęć do planowania w ogóle.

Pamiętaj o tym, aby na zajęcia zaplanowane przeznaczyć ok. 60% czasu; ok. 20% czasu zarezerwuj na sprawy nieoczekiwane, różnego rodzaju zakłócenia i złodziei czasu; pozostałe ok. 20% przeznacz na działania spontaniczne. Najpierw Opracuj Plan. W Twoim planie dnia powinny znaleźć się: •

Sprawy przewidziane do załatwienia w tym dniu

Sprawy niezałatwione z dni poprzednich

Zadania konieczne do realizacji Twoich celów życiowych (!)

Zajęcia powtarzające się okresowo

Podziel zadania na grupy. Ustal limit czasu na określone działania. Ustal termin początkowy i termin końcowy. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 10

6. Siedem Kroków

6.1. Zerwij stare związki łączące Wysiłek i Nagrodę. Ciężko pracujesz – należy Ci się odpowiednia doza odpoczynku, obiegowe i wdrukowane w nas przeświadczenia: „Nauką i pracą ludzie się bogacą”, „Ziarnko do ziarnka” i tym podobne – budują w nas przekonania, iż trzeba długo, ciężko i tak, żeby było widać, jak ciężko i długo – coś robić – by sobie zasłużyć na nagrodę. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak mile widziani są pracownicy, którzy w pocie czoła harując wychodzą na nieliczne przerwy, dlaczego tak „politycznie modne” jest wczesne przyjście, a już na pewno praca, kiedy wszyscy już wyszli? Czy człowiek jest bardziej efektywny, kiedy obnosi się ze swoją zajętością i przepracowaniem? Nagradzaj się, kiedy chcesz i kiedy potrzebujesz! Nagradzaj się czasem – zrób sobie przerwę na coś, co lubisz. Nagradzanie siebie właśnie czasem (oczywiście nie chodzi tu o okolicznik czasu) jest wzmacniające dla naszej filozofii ekonomicznego wykorzystania energii w czasie. Dlaczego? Ponieważ zyskujemy dodatkowy czas dla siebie (zazwyczaj gdy czasu nam brak – to pobieramy go właśnie z obszarów: „Czas wolny”, „Czas dla siebie”, „Sen”, Odpoczynek” i wreszcie „Czas dla bliskich”. Podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń spotkałam wielu ludzi. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 11

Wszyscy ci uznający, iż radzą sobie z czasem i MAJĄ go, twierdzili, że: Nagradzają się, relaksują, mają czas dla rodziny, dbają o przyjemności, robią sobie sensowne przerwy, jedzą posiłki o właściwych (czyli w miarę stałych) porach, chodzą do kina, na siłownię i basen, spacerują. Wiedzą, że trudno być efektywnym, jeśli się nie dba o „ładowanie baterii energetycznych”.

6.2. Skończ z Poczuciem Winy Zadaliśmy sobie wcześniej pytanie: Czy człowiek jest bardziej efektywny, kiedy obnosi się ze swoją zajętością i przepracowaniem? Skoro już wiemy, że nie, to dbajmy o siebie, swój czas i swoje Święte Prawo do Odpoczynku. Bywa i tak, że mamy... wyrzuty sumienia, że odpoczywamy albo „nic nie robimy”. Znacie widok „biznesmena” z laptopem na plaży albo metodycznie ustalającego szczegóły kontraktu podczas pikniku na kocyku? Oczywiście, bywają sytuacje nagłe i alarmowe. Ale po pierwsze – uczymy się do nich nie dopuszczać (Zasada Eisenhowera), a po drugie one występują tylko czasami (czytaj: okazjonalnie).

6.3. Uwolnij się od Zewnętrznych Zobowiązań To oznacza, żebyś kierował się SSW - Swoim Systemem Wartości – mając na uwadze jedno kluczowe założenie – „Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał”. Wiedząc to masz prawo realizować swoje pragnienia i swoje cele. To, że ktoś czegoś cod Ciebie oczekuje i ktoś chciałby, żebyś coś zrobił/a – nie powinno Cię ograniczać ani frustrować w żaden sposób!

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 12

6.4. Wykorzystuj czas Niekonwencjonalnie i Ekscentrycznie. Dbaj o Siebie i o swój Czas Wolny. Sprawdź ten obszar wykonując poniższe ćwiczenie. Odpowiadaj szczerze, koncentrując się na tym jak jest, a nie jak chcesz, żeby było. Badania pokazują, że obszar czasu wolnego czasu dla siebie, rodziny i bliskich jest najbardziej zaniedbywany u większości osób i stanowi też źródło, skąd sie czas pobiera na inne potrzeby! O ten obszar trzeba zadbać szczególnie i przeznaczyć stałe partie czasu Tylko dla Siebie. Dbając o siebie – zwiększasz swoją efektywność w wielu dziedzinach – prywatnej, osobistej, rodzinnej, zawodowej, towarzyskiej. Mój czas wolny

Zastanów się, jaka jest ilość i jakość Twojego czasu wolnego: Dla rodziny i bliskich: Dziennie:............... Tygodniowo:............... - spędzanego z innymi - pielęgnowanie więzi rodzinnych i przyjacielskich

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 13

Dla mnie: Dziennie:............... Tygodniowo:............... - przyjemności - rozrywki - hobby - sport i aktywność prozdrowotna, zajęcia na świeżym powietrzu Dobre i złe nawyki - analiza i planowanie korekt, utrwalanie dobrych nawyków............................................................................. . ....................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... .. Inne: Dziennie:........………..... Tygodniowo:.....................................

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 14

6.5. Określ, które 20% daje 80% Wypełnij ponownie znaną Ci już tabelę. Skoncentruj działania na 20%, które dają Ci czterokrotne efekty.

6.6. Pomnóż 20%, które daje Ci 80 % Co zajmuje mi 20% czasu, dając 80% efektywność?

Jak mogę to pomnożyć?

Co zyskam?

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE – darmowy fragment – Złote Myśli

Iwona Kubis

● str. 15

6.7. Wyeliminuj lub zmniejsz ilość najmniej efektywnych działań. Znawcy teorii Pareto twierdzą, że jeśli właściwie wykorzystasz 20% swojego czasu – nie będziesz mieć problemów z jego brakiem!

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis


Dlaczego warto mieć pełną wersję? Zarządzanie czasem w praktyce. Krótki, Efektywny, Siódemkowy Kurs dla tych, którzy nie mają czasu. Czy możliwe jest, byś zaczął się rozwijać trzy razy szybciej? Pomyśl tylko, co by się stało, gdybyś cały zmarnowany na mało ważne czynności czas z ostatniego miesiąca wykorzystał na najważniejsze w Twoim życiu sprawy i realizację największych marzeń... Sztuka doskonałego zarządzania swoim czasem jest jedną z tych rzeczy, które wyróżniają ludzi o nieprzeciętnych osiągnięciach. Dzięki tej praktycznej publikacji otrzymasz solidne podstawy, by sprawnie zarządzać swoim czasem. Jeśli tylko zaczniesz stosować je w swoim życiu, jestem przekonany, że rezultaty przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania. Czego dowiesz się z tej książki? Czym jest prawo wyczucia czasu. - Jak asertywnie zarządzać swoim czasem. - Jak sobie poradzić z odwlekaniem. - Jak wykorzystać matrycę zarządzania czasem. - Jak zastosować zasadę Pareto. - Jak zwalczyć złe nawyki, tworzyć punkty kontrolne i ustalać priorytety. - Jak planować, tworzyć mapy myśli. "Polecam lekturę wszystkim, którzy myślą, że nie mają czasu. Kilka prostych zabiegów zaczerpniętych z książki spowodowało, że w ciągu dnia robię dużo więcej, no i najważniejsze - w końcu znalazłem czas dla rodziny i na własne hobby." R. B., prowadzę firmę doradztwa finansowego Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli

http://www.zlotemysli.pl/prod/6299/zarzadzanie-soba-s amym-w-czasie-iwona-kubis.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

zarzadzanie-soba-samym-w-czasie  
zarzadzanie-soba-samym-w-czasie